---2013--- WELKOM BIJ TSAAR HEJA

IN ZIJN ATELIER, GEVESTIGD IN DE ONDERGRONDSE THEATERGALERIE VOOR KUNST EN KULTUUR - STADSKLEUR STUDIO 8 - OP DE VALEPOORT 8, IN HET HART VAN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN ARNHEM.

NEE.... U STOORT NIET, WANT U KOMT VOOR

DE FANTASTISCHE BIOGRAFIE VAN TSAAR HEJA

EDSILI... WIL JIJ DE GASTEN THEE MET KOEKJES AANBIEDEN?....... DAN KAN IEDEREEN ER EENS GOED VOOR GAAN ZITTEN, WANT HET WORDT EEN LANG, INTERESSANT EN FANTASTISCH VERHAAL.

TSAAR HEJA SPREEKT

DE KUNSTENAAR HENK JASPERS VERTELT IN ZIJN ROL VAN TSAAR HEJA HET ONGELOFELIJKE VERHAAL OVER DE AFKOMST VAN ZIJN GROOTVADER NULLEKE JASPERS. VOOR TSAAR HEJA BEGINT HET VERHAAL OVER ZIJN FANTASTISCHE BIOGRAFIE BIJ Z'N GEBOORTE OP DE IJSKOUDE 19e JANUARI 1947 IN GASSEL, EEN DORP IN NOORD- BRABANT. GASSEL HOORDE DESTIJDS BIJ DE GEMEENTE BEERS, 'N ERFENIS UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG. SINDS 1994 HOORT GASSEL, TOT VOLLE TEVREDENHEID VAN TSAAR HEJA, TOT DE GEMEENTE GRAVE....... OOK  GROOTVADER NULLEKE HAD VEEL MEER BINDING MET DE STAD GRAVE DAN MET BEERS EN HIJ ZOU DEZE "MACHTSWISSELING" DAAROM PRACHTIG HEBBEN GEVONDEN.

WIE WAS ARNOLDUS WILHELMUS JASPERS ?

 BIJ NULLEKE OP DE BOERDERIJ

VOOROORLOGSE FOTO'S UIT DE 30er JAREN

OP DE FOTO links BIJ DE PUT, TANTE MARIE. OP DE FOTO rechts, TANTE ANNA VOOR HET HUIS. IN DE 50er JAREN WERD DE PUT ALLEEN NOG GEBRUIKT VOOR HET DRINKWATER VOOR DE KOEIEN. OP DE WEKELIJKSE ZONDAGSE BEZOEKJES AAN OPA EN OPOE HEB IK DAT MIJN VADER OOK NOG WEL 'NS ZIEN DOEN. ALS KINDEREN MOCHTEN WE TIJDENS HET SPELEN NIET IN DE BUURT KOMEN VAN DIE PUT. ER LAG ALTIJD EEN DEKSEL OP. BINNEN, IN DE BIJKEUKEN, HADDEN MIJN GROOTOUDERS TOEN INMIDDELS DE LUXE VAN 'N ROODKOPEREN POMP, WAAR WE OM VOCHTEN OM WATER TE MOGEN POMPEN EN DAT OM BEURTEN OOK DEDEN.

DE OUDE BOERDERIJ VAN MIJN GROOTOUDERS TELDE 3 BEDSTEDEN. IN EEN VAN DIE BEDSTEDEN SLIEPEN OPOE EN OPA. HUN BEDSTEE HAD 2 LUIKEN MET IN IEDER LUIK 'N KIJKGAT IN DE VORM VAN 'N HART. DE BEIDE ANDEREN WAREN VOORZIEN VAN GORDIJNTJES. DE KLEINKINDEREN VONDEN HET PRACHTIG OM 'N NACHTJE TE MOGEN LOGEREN EN IK HEB ER, NET ALS M'N BROER JAN TROUWENS, LEUKE HERINNERINGEN AAN.

DE BOERDERIJ IS IN 1963 VERKOCHT NA HET OVERLIJDEN VAN ANNA MARIA VAN HEESCH, MIJN OPOE EN DE VROUW VAN NULLEKE JASPERS. DE OUDE BOERDERIJ WERD IN DE AFGELOPEN HALVE EEUW VERSCHILLENDE KEREN VERBOUWD, UITGEBOUWD TOT MANEGE EN UITEINDELIJK OOK NOG WIT GEVERFD. IN 2008/2009 IS DE BOERDERIJ/ANNEX MANEGE GESLOOPT EN DE TREURWILG DIE MIJN OPA NULLEKE NOG HEEFT GEPLANT WAS HET ENIGE DAT TOEN NOG ALS IJKPUNT OVERBLEEF. ANNO 2013 STAAT OP DEZELFDE PLEK OPNIEUW EEN PRACHTIGE BOERDERIJ MET MANEGE HERBOUWD IN DEZELFDE STIJL ALS DE OORSPRONKELIJKE BOERDERIJ VAN NULLEKE.... MAAR VEEL GROTER EN BEANTWOORDEND AAN DE EISEN VAN DEZE TIJD.

OPA EN OMA JASPERS

DE NU VOLGENDE TEKSTEN ZIJN GEDEELTEN,  OVERGENOMEN UIT DE LETTERLIJKE TEKST VAN DE BEIDE BIDPRENTJES VAN OPA EN OPOE JASPERS..... WAT MIJ DIRECT OPVIEL WAS DAT DE FAMILIENAAM VAN OPOE JASPERS VROEGER KENNELIJK ZOWEL MET S ALS SCH WERD GESPELD EN DAT BOVENDIEN IEDEREEN DIE DESTIJDS DE TEKST VAN HET PRENTJE VAN OPOE LAS 300 DAGEN AFLAAT KON VERDIENEN EN DAT DIT KENNELIJK NIET GOLD BIJ HET LEZEN VAN DE TEKST OP HET BIDPRENTJE DAT WERD UITGEDEELD BIJ HET OVERLIJDEN VAN NULLEKE, MIJN OPA...... IK HEB ME ALTIJD AFGEVRAAGD OF DAT LAATSTE IETS TE MAKEN KON HEBBEN MET DE DUITS/RUSSISCHE AFKOMST VAN MIJN GROOTVADER.

..........  ALS GE U TOT UW VADER IN DE HEMEL RICHT,

          WIL DAN OOK IN UW GEBEDEN DENKEN AAN....

              ARNOLDUS WILHELMUS JASPERS

    ECHTGENOOT VAN

  ANNA MARIA VAN HEES

DIE GEBOREN TE GASSEL, 21 FEBRUARI 1989... DOOR ONZE

HEER IS OPGEROEPEN. IN ZIJN GLORIE IS BINNENGEVOERD

OP 24 JULI 1960 TE GASSEL... 27 JULI IS HIJ ALDAAR OP 'T

KERKHOF BEGRAVEN, WAAR ZIJN LICHAAM WACHT OP DE

VERRIJZENIS  ..........

                .......... GEDENK IN UW GEBEDEN

             ANNA MARIA VAN HEESCH

     WEDUWE VAN

          ARNOLDUS WILHELMUS JASPERS

GEBOREN TE SCHAIK, 20 DECEMBER 1884, OVERLEDEN TE

GRAVE, 23 NOVEMBER 1962 VOORZIEN V/D SACRAMENTEN

DER ZIEKEN   ..........

NULLEKE, DE ZAADHANDELAAR BIJ DE MOLEN

WIE VAN GRAVE OVER DE MAASDIJK NAAR CUIJK RIJDT KAN HET NIET MISSEN......... AAN DE BOSRAND LIGT EEN UNIEKE BELTMOLEN, EEN WINDMOLEN UIT 1817, DIE BERGZICHT HEET EN AAN DE HOEVE 23 IN GASSEL LIGT. DE HUIDIGE MOLENAAR IS P. J. VAN HAREN. MIJNHEER VAN HAREN IS DE MAN (links) OP DE ZWART/WIT FOTO LINKSBOVEN UIT DE 40er JAREN MET BRIL........ DE KNIELENDE MAN MET ZWART VEST, PET EN DONKERE SNOR RECHTS OP DIEZELFDE FOTO IS NULLEKE JASPERS. DE FOTO RECHTSBOVEN IS IN 2011 GEMAAKT EN LAAT NET ALS OP DE VORIGE FOTO DE ACHTERZIJDE VAN DE MOLEN ZIEN.... MAAR NU IN VOLLE GLORIE.......... MIJN SCHOOLVRIEND JO BROERE HEEFT TOT AAN ZIJN PENSIOEN OP DE GASSELSE MOLEN GEWERKT.

MOLEN BERGZICHT STOND ZO LANG ALS IK MIJ KAN HERINNEREN MODEL VOOR DE DIVERSE ANSICHTKAARTEN UIT ONS DORP MET 'GROETEN UIT GASSEL'...... DE ZWART/WIT ANSICHTKAARTEN MET DE AFBEELDINGEN VAN DE MOLEN (BOVEN) KAN IK ME NOG HEEL GOED HERINNEREN.......... AANVANKELIJK HAD DE MOLEN NOG BITUMEN DAKBEDEKKING EN WAS HOOG NODIG AAN RESTAURATIE TOE.... DAT GEBEURDE IN 1962 VOOR HET EERST EN DAARBIJ IS OOK EEN VAN DE BALKEN, WAAR OPA NULLEKE ZIJN NAAM IN HAD GEKERFD, VERLOREN GEGAAN.

MIJN VADER VERTELDE........

DE VOOR ONS KINDEREN VERPLICHTE ZOMERSE ZONDAGSE WANDELINGEN MET MIJN VADER, NA HET LOF,  VERLIEPEN ZOWEL IN MONOLOOG ALS LOOPROUTE, ELKE KEER HETZELFDE....... LANGS HET OUDERLIJK HUIS VAN M'N VADER, DE BOERDERIJ VAN NULLEKE........ DOOR HET BOS..........LANGS DE MOLEN......... NAAR ONS HUIS. MIJN VADER VERTELDE OP DIE WANDELROUTE DAN UITGEBREID VERHALEN OVER DE DORPSINTRIGES EN DE TEGENWERKING DIE NULLEKE JASPERS INDERTIJD ONDERVOND TOEN HIJ DE MOLEN, O.M. VANWEGE DE LIGGING, WILDE KOPEN OM ER ZIJN BRANDSTOFFEN, KUNSTMEST EN ZAAD/POOTGOEDHANDEL IN TE VESTIGEN.... TSAAR HEJA HAD ER NU GRAAG EEN ATELIER GEHAD.

MIJN EERSTE HERINNERING AAN DE GASSELSE MOLEN IS 'N BRAND IN DE 50er JAREN...... DE STRUIKEN DIE TOEN IN DE BUURT VAN DE MOLEN STONDEN WAREN NOG NIET ZO GROOT AL NU EN DAT ZAL DE REDDING ZIJN GEWEEST...... DE KERKKLOKKEN LUIDDEN EN HET HELE DORP LIEP UIT OM TE BLUSSEN...... ACHTERAF BLEEK DAT DE JEUGD VAN GASSEL ER FIKKIE HAD GESTOOKT..... NULLEKE ZAL IN DE RATS HEBBEN GEZETEN WANT ZIJ BOERDERIJ LAG ER AMPER 150 METER VANAF...... OP ZIJN BOERDERIJ STONDEN DE ZINKEN EMMERS EN TEILTJES WATER KLAAR OM TE KUNNEN BLUSSEN ALS DE BRAND OVERSLOEG. ZOVER KWAM HET GELUKKIG NIET EN IK ZAG DE "BRANDWEERMANNEN" MET DE PLATTE SCHOP, NA AFLOOP OPGELUCHT EN MET BEZWEET HOOFD AAN DE KEUKENTAFEL BIJ OPA EN OPOE ZITTEN...... DAT MAAKTE DIEPE INDRUK OP MIJ.

OOK KAN IK MIJ DE POLITIEHONDENTRAININGEN UIT DE 60er JAREN NOG HERINNEREN. DE MAN MET HET CANVAS/LEREN PAK DIE "AANGEVALLEN" WERD DOOR DE HONDEN KLEEDDE ZICH OM IN DE HOUTEN LOODS BIJ DE MOLEN. ROND DE MOLEN STONDEN VERSCHILLENDE HINDERNISSEN. MIJN VRIENDJES EN IK GINGEN REGELMATIG KIJKEN. 'SZOMERS WERD DE LOODS BIJ REGENWEER OOK WEL GEBRUIKT VOOR ACTIVITEITEN VAN DE VERKENNERIJ, DIE HUN TENTEN DAN HADDEN OPGESLAGEN BIJ HET SOLDATENKANAAL. DE GASSELSE JEUGDS WAS ALTIJD WELKOM ALS PUBLIEK EN BIJ MIJ WAS 'N POPPENKASTVOORSTELLING VERUIT FAVORIET....... DE OUDE HOUTEN LOODSEN ZIJN UITERAARD NET ALS DE MOLEN EN HET WOONHUIS AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN VAN DEZE TIJD.

NULLEKE EN ANNA 25 JAAR GETROUWD

DE EXACTE DATUM WAAROP DE FOTO TER GELEGENHEID VAN HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN NULLEKE EN ANNA MARIA JASPERS MET HUN GEZIN WERD GENOMEN IS NIET BEKEND MAAR ZIT IN DE BUURT VAN 1936. VOOR HET GEVAL WE E.E.A. NOG KUNNEN ACHTERHALEN DAN WORDT DE DATUM NATUURLIJK TOEGEVOEGD. VLNR. ZITTEND OP DE FOTO; DOCHTER MARIE JASPERS DIE NA HAAR HUWELIJK MET MIJNHEER BUURMAN IN GENT IS GAAN WONEN EN NAAST HAAR HET ZILVEREN BRUIDSPAAR NULLEKE & ANNA. VLNR. STAAND DE ZONEN JAN EN WIM JASPERS DIE BEIDEN NA HUN HUWELIJK IN GASSEL ZIJN BLIJVEN WONEN EN DOCHTER ANNA DIE MET DE HEER VAN ZANTEN IS GETROUWD EN NAAR HERPEN IS VERHUISD.

VERKOOP - SLOOP - NIEUWBOUW

IN 1963 WERD DE OUDE BOERDERIJ, ZOALS IN DIT ARTIKEL AL EERDER VERMELD, MET DE BIJBEHORENDE GROND DOOR DE ERVEN JASPERS VOOR 22.000 GULDEN AAN DE NIJMEEGSE JUWELIER HOUT VERVERGAARD VERKOCHT DIE ER EEN MANEGE ANNEX FOKKERIJ VAN ENGELSE VOLBLOEDS IN VESTIGDE. IN DE LAATSE HALVE EEUW IS DE VOORMALIGE BOERDERIJ VAN NULLEKE VERSCHILLENDE KEREN VAN EIGENAAR GEWISSELD, HEBBEN ER DIVERSE GEZINNEN GEWOOND EN IN 2008 / 2009 GESLOOPT. HET ENIGE DAT NA DE SLOOP NOG AAN DE OORSPRONKELIJKE BOERDERIJ VAN OPA EN OPOE HERINNERDE WAS ZOALS GEZEGD DE TREURWILG( ZIE LINKERFOTO). IN 2012 HEEFT TSAAR HEJA DE RECHTERFOTO GEMAAKT VAN DE HUIDIGE BOERDERIJ.

   HET BLAUWE BORD VAN DE MOLEN

BIJ HET VERDELEN VAN DE HUISRAAD NA HET OVERLIJDEN VAN OPOE IN NOVEMBER 1962 WAS IK 15 JAAR EN KREEG IK HET BLAUWE BORDJE MET DE MOLEN VAN MIJN VADER DAT ALTIJD BOVEN DE INGANG VAN DE KEUKENDEUR HAD GEHANGEN...... IK VOND HET PRACHTIG EN HET HANGT NU NOG IN MIJN ATELIER OP DE  VALE POORT.

TOEVALLIG VOND IK ANTIQUARISCH HET IN 1990 DOOR DE SCHILDER EN ILLUSTRATOR FREDERIK J. WEIJS GEMAAKTE BOEK 'EEN AMBACHT MET RIET'. DAARIN STAAN DE BEIDE AFGEBEELDE AQUARELLEN ( foto's boven ) DIE..... EEN - OP - EEN- ...... MODEL KUNNEN STAAN VOOR DE BEZIGHEDEN EN DE HOUDINGEN VAN MIJN GROOTVADER NULLEKE, HET BASTAARDTSARENKIND EN MIJN OPOE ANNA MARIA..... ALLEEN HET ONAFSCHEIDELIJKE KORTE PIJPJE IN DE MOND VAN NULLEKE ONTBREEKT.....  EN IK WIST MET DIRECT..... ZO WIL IK HEN BLIJVEN HERINNEREN!

OMA STOND OOK ALTIJD IN DIE HOUDING ALS ZE MET HAAR RIJSBEZEM STOND TE VEGEN. EEN BEZEM DIE NULLEKE JAARLIJKS VOOR HAAR MAAKTE, NET ALS DE AFGEBEELDE BOERIN. OOK MIJN VADER HEEFT ZIJN HELE LEVEN NOOIT ANDERS DAN DIE RIJSBEZEMS GEBRUIKT OM TE VEGEN..........................EN HIJ KOCHT ZE IN ONS DORP, HOE KAN HET OOK ANDERS, ALTIJD BIJ ZIJN JEUGDVRIEND, GILDEBROEDER EN ZAADHANDELAAR WIM MARTENS.

                       

  DE COMPLETE, FANTASTISCHE BIOGRAFIE

       VAN TSAAR HEJA KUNT U BLIJVEN

    VOLGEN VIA DE PDF-JES

( KLIK HIER )

TSAAR HEJA------

ARNHEM, 15 OKTOBER 2013-------

copyright © stadskleurnieuws 2013


TOVERLANTAARN VAN TSARENKIND TERECHT

STADSKLEUR HEEFT EEN JAAR GELEDEN AL AANGEKONDIGD DAT ER GESPREKKEN LIEPEN MET DE ERVEN VAN DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS IN DUITSLAND OVER HET DOORGEVEN VAN FAMILIESTUKKEN......... EEN VAN DIE ERFSTUKKEN IS DE TOVERLANTAARN OP DE FOTO HIERBOVEN.

DE TOVERLANTAARN IS DESTIJDS IN AMSTERDAM DOOR DE MOEDER VAN NULLEKE GEKOCHT...... ZIJ TRAD INDERTIJD OP BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH CIRCUS OSCAR CARRÉ.

DE DOCHTER VAN TSAAR HEJA REISDE EIND 2012 --- OM PRIVACYREDENEN IN STILTE --- AF NAAR HET VOORMALIGE OOST- DUITSLAND OM DE LANTAARN OP TE HALEN.  ZIJ WERD DAAR ALLERHARTELIJKST ONTVANGEN EN DE REIS BLEEK ACHTERAF NIET VOOR NIETS TE ZIJN GEWEEST.

1891 - MAMMA ZIT BIJ DE REVUE -

DE MOEDER VAN NULLEKE LEEFDE IN EEN TIJD WAARIN EEN MEISJE VAN HET PLATTELAND EN VAN EENVOUDIGE KOMAF NIET VEEL TE KIEZEN HAD. ZE KON UITERAARD BOERENMEID WORDEN ( foto links, schilderij door N. van der Waaij ) OF VOOR HET AVONTUUR KIEZEN EN B.V. BIJ DE REVUE GAAN......... DE MOEDER VAN NULLEKE ( foto rechts, rechtermeisje naast pispot ) KOOS VOOR HET LAATSTE.

IN DIE TIJD REISDEN ER TALLOZE CIRCUSSEN DOOR HEEL EUROPA EN EEN VAN DIE CIRCUSSEN WAS HET CIRCUS VAN OSCAR CARRÉ. DAT GROTE CIRCUS TRAD VAAK OP VOOR DE LANDADEL EN VOOR VORSTENHUIZEN EN WAREN DAAROM OOK REGELMATIG TE GAST AAN HET HOF VAN DE RUSSISCHE TSAAR ALEXANDER III, DE VADER VAN DE LAATSTE TSAAR VAN RUSLAND NICOLAAS II....... NICOLAAS II WAS, ZOALS DE TROUWE VOLGERS VAN DEZE FANTASTISCHE BIOGRAFIE VAN TSAAR HEJA INMIDDELS WETEN...... DE HALFBROER VAN NULLEKE.

RECONSTRUEREND KAN GEEN ANDERE CONCLUSIE WORDEN GETROKKEN DAN DAT DE MOEDER VAN NULLEKE DAAR,  VIA HET CIRCUS, VOOR HET EERST CONTACT HEEFT GELEGD MET ALEXANDER III......... EN ZIJN STOEIPOES WERD....... MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.

HET KIND, DE LATERE NULLEKE JASPERS, HEEFT ZIJ ( ZIE OOK HET BETREFENDE PDF VERDEROP IN DEZE RUBRIEK) AFGESTAAN AAN DE R.K. KERK... EN DAT MAAKTE VOOR HAAR DE WEG VRIJ OM ER LUSTIG OP LOS TE BLIJVEN DANSEN!

22 MEI 1891 - TREINONGELUK CIRCUS OSCAR CARRÉ -

HET NIEUWS OVER DEZE DRAMATISCHE TREINRAMP BIJ HET DORP KIRCHLÄNGERN IN DUITSLAND SLOEG IN 1891 IN ALS EEN BOM. DE CIRCUSTREIN VAN CARRÉ WAS OP WEG NAAR HANNOVER MAAR BOTSTE OP EEN TEGENLIGGER. ER VIELEN 5 DODEN EN TWINTIG GEWONDEN. DE ECHTELIEDEN CARRÉ ZATEN SAMEN IN DE TREIN. AMALIA SALAMONSKY, DE 39 JARIGE ECHTGENOTE VAN OSCAR CARRÉ,  WAS EEN VAN DE 5 DODEN.......... OSCAR CARRÉ RAAKTE LICHTGEWOND NET ALS DE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS.

DE CIRCUSWERELD REAGEERDE GESCHOKT OP HET OVERLIJDEN VAN DE VROUW VAN DE BEROEMDE CIRCUSDIRECTEUR. OOK DE NEDERLANDSE REGENTES KONINGIN EMMA EN DE DUITSE KEIZER STUURDEN DESTIJDS CONDOLEANCES. OP 26 MEI 1891 WERD AMALIA SALAMONSKY ONDER GROTE PUBLIEKE BELANGSTELLING BEGRAVEN IN HANNOVER MAAR ENKELE JAREN LATER WERD AMALIA HERBEGRAVEN IN HET FAMILIEGRAF IN AMSTERDAM.

1895 - NULLEKE GAAT NAAR AMSTERDAM -

Foto linksboven - FAMILIE CARRÉ. Foto rechtsboven - CARRÉ AAN DE AMSTEL.

HET CIRCUS IN ZIJN ALGEMEENHEID WAS EIND 1900 ENORM POPULAIR EN 10 TALLEN CIRCUSSEN  REISDEN DOOR EUROPA OM OP TE TREDEN MET INTERNATIONALE ACTS (Zie advertenties foto's boven). DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE.....DIE HEM ZOALS AL EERDER VERMELD KORT NA DE GEBOORTE HAD AFGESTAAN AAN DE KERK..... TRAD OP ALS DANSERES IN DE VOORSTELLING BAD - SEIZOEN, DIE IN NEDERLAND WERD OPGEVOERD. ZIJ NAM, OM RAADSELACHTIGE REDENEN,  IN DE ZOMER VAN 1895 HET BESLUIT OM NAAR GASSEL TE REIZEN EN HAAR ZOON OP TE ZOEKEN. NULLEKE VERTELDE LATER DAT HIJ TOEN VOOR HET EERST OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT MET HET FEIT DAT HIJ GEADOPTEERD WAS EN OOK LATER NOOIT HEEFT BEGREPEN OP WELKE MANIER ZIJN BIOLOGISCHE MOEDER HET ADRES VAN ZIJN ADOPTIEOUDERS HEEFT WETEN TE ACHTERHALEN.

ZIJN MOEDER WILDE HEM DESTIJDS TIJDENS DE GROTE VAKANTIE VOOR ENKELE WEKEN MEENEMEN NAAR AMSTERDAM OMDAT ZIJ DAAR OPTRAD EN ZOU HEBBEN GEDREIGD DE WERKELIJKE AFKOMST VAN NULLEKE BEKEND TE MAKEN ALS DE FAMILIE JASPERS NIET AKKOORD GING MET HAAR VOORSTEL........ ENKELE WEKEN BLEKEN ENKELE MAANDEN TE WORDEN. NULLEKE - TOEN 'N JAAR OF 7 - KEEK ZIJN OGEN UIT IN AMSTERDAM EN BIJ CARRÉ. HIJ SPEELDE MET ANDERE CIRCUSKINDEREN EN MOCHT HELPEN BIJ HET VERZORGEN VAN DE DIEREN........ NULLEKE HEEFT MIJ, TSAAR HEJA, ER LATER NOG VAAK OVER VERTELD.

OOK HERINNERDE HIJ ZICH DE KOFFER MET DAARIN EEN TOVERLANTAARN. ZIJN MOEDER HAD BOVENDIEN EEN DOOS VOL GLAZEN PLAATJES EN ZIJ VERTELDE ER SPANNENDE VERHALEN BIJ EN HET VOORVAL MET DE BRAND, DIE DE TOVERLANTAARN TOEN EENS HEEFT VEROORZAAKT, MAAKTE GROTE INDRUK OP NULLEKE. EEN LEKKENDE SPIRITUSBRANDER ZETTE HET TAFELKLEED IN VLAM....... MAAR 'N TOEGESNELDE STALJONGEN HIELP Z'N MOEDER BIJ HET BLUSSEN!!

NA HET SEIZOEN VERTROK DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE NAAR DUITSLAND OMDAT HAAR CONTRACT BIJ CARRÉ AFLIEP EN ZIJ BRACHT HAAR ZOON TOEN PAS TERUG BIJ WIM JASPERS SR. EN ZIJN FAMILIE IN GASSEL IN NOORD - BRABANT....... NULLEKE ZOU ZIJN BIOLOGISCHE MOEDER DAARNA NOOIT MEER TERUG ZIEN.

2013 - TOVERLANTAARN TERUG IN NEDERLAND -

DAAR IS ZE DAN ....... DE DOCHTER VAN TSAAR HEJA....... HAAR REIS NAAR DUITSLAND WAS NIET VERGEEFS WANT IN DE KOFFER OP DE FOTO'S BOVEN ZIT DE TOVERLANTAARN VAN DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE....... ZIJ WERD IN STUDIO 8 IN ARNHEM GASTVRIJ DOOR EDSILI VISUTOV, DE ADJUDANT VAN DE TSAAR, ONTVANGEN.......

TOVERLANTAARN GEEFT GEHEIMEN PRIJS

GROOT WAS DE VERRASSING VOOR TSAAR HEJA TOEN HIJ ONTDEKTE DAT DE TOVERLANTAARN NOG IN PERFECTE STAAT WAS EN DAT - IE OOK NOG FUNCTIONEERDE. ER BLEEK EEN ANTIEK KAARTTAFELTJE BIJ TE HOREN, DAT DOOR DE FAMILIE VAN TSAAR HEJA DIRECT WERD MEEGEGEVEN OMDAT DE LANTAARN ER IN DUITSLAND ALTIJD OP HAD GESTAAN.

ONDER DE BIJBEHORENDE GEBRANDSCHILDERDE TOVERLANTAARNPLAATJES ZITTEN WARE KUNSTWERKJES. ZOALS B.V. DIE VAN HET TSARENKIND MET DE WERELDBOL (linksboven)  EN DIE VAN HET MEISJE ( rechtsboven ) UIT 'N SPROOKJE........ IN DE COLLECTIE LANTAARNPLAATJES VAN DE OVERGROOTMOEDER VAN TSAAR HEJA ZITTEN O.A. ORIGINELE EXEMPLAREN UIT 'N PRODUCTIE VAN HET TUSCHINSKI THEATER IN AMSTERDAM UIT DE 20er OF 30er JAREN.

TOVEREN MET TIJD

DE TIJD FIXEREN, HET BEELD VASTLEGGEN, HET "FOTOALBUM" DEED ZIJN INTREDE....

DE ONTWIKKELING VAN DE FOTOGRAFIE NAAR BEWEGEND BEELD KWAM ROND 1900 IN EEN STROOMVERSNELLING. DE ADVERTENTIES HIERBOVEN ILLUSTREREN WAT MOGELIJK WAS. WAT OPVALT IS DAT HET TOEN PEPERDUUR WAS OM TE ADVERTEREN EN TE FOTOGRAFEREN..... MAAR MEN HAD HET ER TOCH VOOR OVER.

DE WERKELIJKE DOORBRAAK KWAM TOEN HET FILMTOESTEL, CINEMATOGRAAF GENAAMD, VAN DE GEBROEDERS LUMIERE ( Foto rechtsonder ) ZIJN INTREDE DEED EN WAARVOOR LOUIS LUMIERE HET MEESTE WERK VERZETTE. DE EERSTE VOORSTELLING VOND PLAATS OP 22 MAART 1895...... MIJN OVERGROOTMOEDER MOET HAAR OGEN HEBBEN UITGEKEKEN.

DE HERKOMST VAN DE TOVERLANTAARN

DE MOEDER VAN NULLEKE KOCHT DE TOVERLANTAARN IN EEN VAN DE 4 HANDELSHUIZEN VAN DE FA. IVENS EN WAARSCHIJNLIJK IN DE KALVERSTRAAT IN AMSTERDAM ( Zie wit firmanaamplaatje linksonder op de lantaarn). DE HERKOMST / MAKER VAN DE TOVERLANTAARN IS ICA UIT DRESDEN DIE IN DIE TIJD TOONAANGEVEND WAS.

DE WERELDBEROEMDE CINEAST JORIS IVENS

                   

WERD OP 18 NOVEMBER 1898 IN NIJMEGEN GEBOREN EN WOONDE ER IN DE VAN BERCHENSTRAAT. HIJ STIERF IN PARIJS OP 28 JUNI 1989 EN WERD 90 JAAR...... OP DE FOTO UIT 1911 (Linksboven) STAAT DE 13 JARIGE JORIS MET Z'N ZELFGETIMMERDE VLIEGTUIG..... EN ZIJN ZUSJE ALS CO-PILOOT...... IN DE ACHTERTUIN VAN HET OUDERLIJK HUIS. Foto rechts: PASFOTO VAN IVENS OP Z'N 35 ste.

DE FAMILIE IVENS KWAM OORSPRONKELIJK UIT DUITSLAND EN ZIJ VESTIGDEN ZICH IN 1867 ALS FOTOGRAFEN IN NIJMEGEN. IN 1870 OPENDEN ZE EEN EIGEN STUDIO IN DE HOUTSTRAAT IN NIJMEGEN. ENKELE JAREN LATER BESCHIKTE DE FAMILIE, ZOALS VERMELD, OVER 4  HANDELSHUIZEN ONDER DE NAAM IVENS & CO IN NIJMEGEN, AMSTERDAM, GRONINGEN EN DEN HAAG, WAAR ALLES WERD VERKOCHT OP HET GEBIED VAN FOTOGRAFIE.......... DE FAMILIE IVENS WAS BOVENDIEN DE EERSTE FAMILIE IN NEDERLAND DIE ROND 1900 IN HET HELE HUIS, INCLUSIEF DE SLAAPKAMERS, ELECTRICITEIT LIET AANLEGGEN.

JORIS LIEP BEGIN 20er JAREN O.A. STAGE IN DE ICA FABRIEK IN DRESDEN. DE KENNIS DIE HIJ TOEN OPDEED VAN CAMERA'S EN HET GEBRUIK ERVAN KWAM HEM LATER ALS CINEAST GOED VAN PAS. IVENS WAS VOORAL IN DE BAN VAN DE RUSSISCHE FILM EN GAF IN 1935 IN MOSCOW LEZINGEN OVER ZIJN DOCUMENTAIRES O.A. OVER DE INPOLDERING VAN DE ZUIDERZEE UIT 1930 EN DE MIJNWERKERSSTAKING IN DE BORINAGE IN BELGIË UIT 1934. HIJ KREEG VEEL LOF VOOR Z'N CAMERAWERK EN ZIJN MONTAGE. JORIS IVENS BRACHT DE MEESTE TIJD DOOR IN HET BUITENLAND. TOT OP DE DAG VAN VANDAAG WORDEN ER NOG GEDEELTEN UIT ZIJN BEKENDSTE DOCUMENTAIRES VERTOOND TER ILLUSTRATIE, WAARONDER 'SPAANSE AARDE' UIT 1937 OVER DE SPAANSE BURGEROORLOG EN "DE VIERHONDERD MILJOEN" UIT 1939 OVER DE STRIJD DIE CHINA VOERDE TEGEN DE JAPANSE BEZETTING.

"ALS MEN EEN FILMER GOED WIL LEREN KENNEN, MOET MEN ZIJN FILMS GAAN BEKIJKEN"...... WAS EEN GEVLEUGELDE UITSPRAAK VAN JORIS IVENS. HIJ LIET ALS KIND VAN WELGESTELDE OUDERS AAN HET GROTE PUBLIEK ZIEN HOE DE WERKELIJKHEID ER IN DIE TIJD UITZAG EN DAT WERD HEM DOOR DE GEVESTIGDE ORDE DIE "HET KAPITALISME" VERTEGENWOORDIGDEN, NIET ALTIJD IN DANK AFGENOMEN EN HIJ WERD DAAROM REGELMATIG...... TEN ONRECHTE....... VOOR "COMMUNIST" UITGEMAAKT. JORIS IVENS HEEFT TIJDENS ZIJN LEVEN VEEL KUNSTENAARS GESTEUND EN GEHOLPEN...... EN UITEINDELIJK HEEFT JORIS IVENS IN NIJMEGEN TOCH NOG ZIJN VERDIENDE MONUMENT GEKREGEN.

HET ZAL DUIDELIJK ZIJN DAT TSAAR HEJA EEN GROOT BEWONDERAAR VAN JORIS IVENS IS EN HIJ IS ZIJN OVERGROOTMOEDER DAN OOK DANKBAAR DAT ZIJ HEM...... VIA DE TOVERLANTAARN..... EEN TASTBAAR BEWIJS HEEFT NAGELATEN DAT EEN MOOIE PLEK IN ZIJN HUIS HEEFT GEKREGEN.

                                                                                                                                                                     EINDE VAN DEEL 1   ----  ARNHEM, 10 APRIL 2013  MIJN OVERGROOTMOEDER - DOL OP MUZIEK -

 

ROND 1900 WAS HET HOOGTEPUNT VAN GEZELLIGHEID EN VRIJETIJDSBESTEDING OM SAMEN MET VRIENDEN EN FAMILIE RONDOM DE PHONOGRAPH OF PATHEFOON, DE VOORLOPER VAN DE GRAMMOFOON, TE GAAN ZITTEN EN NAAR TOESPRAKEN EN MUZIEK TE LUISTEREN. DE EERSTE JAREN NA DE UITVINDING WAS HET HEBBEN VAN ZO'N PEPERDUUR MEUBELSTUK UITSLUITEND WEGGELEGD VOOR WELGESTELDEN MAAR ALS SNEL WERD ZO'N GRAMMOFOON ZO POPULAIR DAT ZELFS MIJN OVERGROOTMOEDER HEM KON AANSCHAFFEN. IN NEDERLAND WERD DE EERSTE FONOGRAFENHANDEL IN 1889 OPGERICHT EN DIE VESTIGDE ZICH OP 'T ROKIN TE AMSTERDAM....... ZIJ VERMELDDEN TROTS 100 TOESTELLEN OP VOORRAAD TE HEBBEN.

TERUG NAAR 2012.  DE DOCHTER VAN TSAAR HEJA STOND TIJDENS HAAR BEZOEK AAN DUITSLAND VOOR HET OPHALEN VAN DE TOVERLANTAARN EN HET KAARTTAFELTJE NOG EEN EXTRA VERRASSING TE WACHTEN. OP EEN ZOLDERKAMER IN HET HUIS VAN DE FAMILIE VAN DE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS STOND EEN PATHEFOON TE VERSTOFFEN DIE HAAR WERD AANGEBODEN. DE DOCHTER VAN DE TSAAR VOND HET MEUBELSTUK PRACHTIG EN ZIJ KREEG ER NOG ENKELE OUDE PLATEN BIJ....... DE FAMILIE WENSTE HAAR EN HAAR VADER VEEL LUISTERPLEZIER.

DOCHTER VAN DE TSAAR 'DRAAIT' TIJD EVEN TERUG

HET EERSTE DAT TSAAR HEJA AAN DE GRAMMOFOON OPVIEL WAS DE ELEGANTE VORMGEVING VAN HET MEUBELSTUK. DE HOUTEN KAST IS EEN KNAP STUKJE VAKWERK. VERDER VALT OP DAT DE GRAMMOFOON OVER 2 ARMEN BESCHIKT. DE LINKSE, DEMONTABELE, IS VAN HOUT EN STAMT UIT 1905, DE RECHTSE IS UIT DE 30 ER JAREN EN WERKTE TOEN ULTRAMODERN N.L. ELECTRISCH. ZE FUNKTIONEREN ALLEBEI NOG EN DAT GAAT GEPAARD MET HET NODIGE GEKRAAK EN GEPIEP...... DE NAALD DIE ER BIJ HOORT LIJKT QUA DIKTE  NOG HET MEEST OP EEN SPIJKER MAAR HET WERKT PERFECT EN DE LUIDSTERKTE KAN WORDEN GEREGELD VIA HET OPEN EN DICHT DOEN VAN DE KLEP AAN DE VOORZIJDE! ........EN TIJDENS DE EERSTE DEMONSTRATIE ZAG TSAAR HEJA, IN Z'N FANTASIE, ZIJN OVERGROOTMOEDER EEN DANSJE MAKEN ROND DE PATHEFOON!

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE FONOGRAAF OF GRAMMOFOON

ER BRAK EEN NIEUWE TIJD AAN.... DE DJ WERD GEBOREN ( Foto linksboven).....JE KUNT JE NU NAUWELIJKS VOORSTELLEN DAT ROND 1900 DE SCHOUWBURGEN UITPUILDEN VAN HET PUBLIEK ALS ER EEN DEMONSTRATIE VAN EEN PHONOGRAAF WERD GEGEVEN. ZOALS VAKER HET GEVAL IS MET BETEKENISVOLLE UITVINDINGEN HEEFT DE ONTWIKKELING VAN DE GRAMMOFOON DIVERSE GEESTELIJKE VADERS GEKEND MAAR THOMAS ALVA EDISON IS SINDS 1877 DE GEDOODVERFDE UITVINDER VAN DE GRAMMOFOON......DAT KWAM OMDAT HIJ ALS EERSTE HET GELUID VAN DE MENSELIJKE STEM VASTLEGDE EN DAT KON REPRODUCEREN.

1888 - HET WONDER VAN EDISON -

IN 1889 WAS DE PHONOGRAPH VAN EDISON ( Foto linksboven) DE GROTE VERRASSING OP DE WERELDTENTOONSTELLING IN PARIJS..... HET PUBLIEK VERDRONG ZICH RONDOM HET APPARAAT EN WILDE ZELF HOREN HOE HET KLONK.

DE EERSTE KEER DAT DE WERKING VAN DE PHONOGRAPH IN NEDERLAND GEDEMONSTREERD WERD WAS OP 28 OKTOBER 1878 OP DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN WETENSCHAP IN AMSTERDAM. IN 1889, DUS 12 JAAR LATER, BRACHT EDISON EEN GOEDKOPERE VERSIE OP DE MARKT DIE IN NEDERLAND 20 GULDEN KOSTTE...... EEN IDEAAL SINTERKLAASCADEAU ( Foto rechtsboven) VOLGENS DE ADVERTEERDERS...... VANAF DAT MOMENT ZORGDE HET GELUID VAN DE GRAMMOFOON OOK OP KERMISSEN EN JAARMARKTEN EN OP DE DRAAIMOLENS VOOR HET VERMAAK.

1899 - HET HONDJE NIPPER -  

DOOR HET GROTE SUCCES VAN DE UITVINDING VAN DE FONOGRAAF EN DE OPVOLGER, DE GRAMMOFOON, ONTSTOND EEN ENORME VRAAG NAAR OPNAMEROLLEN EN BAKELIETEN PLATEN. VEEL NIEUWE BEDRIJVEN LEGDEN ZICH DUS TOE OP DE PRODUCTIE EN DE LEVERING DAARVAN EN HET WAS ZAAK OM EEN EIGEN GEZICHT TE ONTWIKKELEN. EEN VAN DE MENSEN DIE DAT BEGREEP WAS BARRY OWEN, DE DIRECTEUR VAN DE GRAMOPHONE COMPANY TE LONDEN. HIJ INTRODUCEERDE HET INMIDDELS WERELDBEROEMDE HONDJE NIPPER ( Foto linksboven ) ALS EERSTE OP HET LABEL VAN DE PLATEN EN DE ANDERE HANDELSWAAR. HIJ KOCHT DAARVOOR ZOWEL HET SCHILDERIJ VAN HET HONDJE ALS DE RECHTEN VAN DE SCHILDER, FRANCIS BARRAUD ( Foto rechts). HIJ HAD NIPPER, DIE EIGELIJK VAN ZIJN BROER WAS EN AL IN 1895 WAS GESTORVEN, VEREEUWIGD EN OWEN LIET VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFBEELDING VAN NIPPER ALS NIEUW HANDELSMERK HET OORSPRONKELIJKE HANDELSMERK, EEN LIGGEND ENGELTJE MET GANZENVEER, VERVALLEN. DE AFBEELDING VAN NIPPER ZOU AMERIKA IN 1902 VEROVEREN DOORDAT ELDRIDGE JOHNSON HET ALS HANDELSMERK LIET REGISTREREN EN HET GING GEBRUIKEN VOOR ZIJN VICTOR GRAMMOFOONS EN PLATEN.

-- IEDEREEN KAN "BEROEMD" WORDEN --

DE KATHOLIEKE KERK SPREEKT GRAAG OVER " WONDEREN " EN VERSCHIJNINGEN EN ZO ROND 1900 WERDEN DEZE VOOR IEDEREEN WERKELIJKHEID. JE NAM JE INSTRUMENT, JE ZONG ER 'N LIED BIJ, ALS PERSOON OF ALS GROEP EN JE ZAG JE NAAM TERUG OP DE PLAKZUILEN......... EEN VAN DE EERSTEN DIE DAAR DE MAXIMALE MOGELIJKHEDEN VOOR EVANGELISATIE VAN INZAGEN WAS "DE KERK" ( Foto linksonder ) EN OOK EEN NIEUWE METAFOOR DEED HAAR INTREDE......... "DE EENDAGSVLIEG"( Foto rechtsonder).

DE MOEDER VAN NULLEKE IS UITGEDANST

BIJ HET HARTELIJKE AFSCHEID IN 2012 VAN DE DUITSE FAMILIE VAN DE MOEDER VAN NULLEKE KREEG DE DOCHTER VAN TSAAR HEJA EEN VERSLETEN SIGARENKISTJE MET FOTO'S EN KRANTENKNIPSELS, DIE VAN DE MOEDER VAN NULLEKE ZOU ZIJN GEWEEST......... EEN FOTO VIEL ONMIDDELIJK OP........ DE FOTO VAN DE VERMOEID OGENDE BEJAARDE VROUW BIJ DE WASTEIL ( rechts ) VIEL OP DOOR DE TEKST OP DE ACHTERKANT DIE LUIDT, ..... "MUTTER TANZT NICHT MEHR"....... WIJ NEMEN AAN DAT DIT EEN FOTO VAN DE VOORMALIGE REVUEDANSERES EN BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS IS....... DE FOTO( Links ) MET DE VERKLEDE DANSENDE KINDEREN IS UIT DE 30er JAREN EN STELT EEN TONEELGROEPJE VOOR TIJDENS EEN ZOMERFEEST......... ZIJN EEN OF MEERDERE MEISJES UIT DIT GROEPJE KLEINDOCHTERS VAN DE MOEDER VAN NULLEKE? ....... WIJ ZULLEN HET NOOIT WETEN.

1920 - OP ZOEK NAAR DE 2e JEUGD VAN OVERGROOTMOEDER-

VIA DE KRANTENKNIPSELS VAN DE ADVERTENTIES VERZAMELDE TSAAR HEJA HEEL WAT INFORMATIE OVER ZIJN OVERGROOTMOEDER. ZIJ HIELD IN HAAR JONGE JAREN VAN MODE, WAS IJDEL EN STREEFDE KENNELIJK NAAR EEN WESPENTAILLE. ALS DANSERES BIJ DE REVUE OF HET CIRCUS MOEST ZIJ UITERAARD JEUGDIGHEID UITSTRALEN EN DE VERZAMELDE ADVERTENTIES OVER SCHOONHEIDSMASSAGES, HET KRIJGEN OF HOUDEN VAN 'N WEELDERIGE BOEZEM OF DE OP MAAT GEMAAKTE EXTRAVAGANTE KLEDING SPREKEN TOT IEDERS VERBEELDING.

DE BOVENSTAANDE 4 FOTO'S KOMEN OORSPRONKELIJK UIT EEN DUITS TIJDSCHRIFT UIT HET BERLIJN VAN 1925. WAAROM DE MOEDER VAN NULLEKE ZE IN HAAR SIGARENDOOS BEWAARDE IS ONDUIDELIJK. WELLICHT HEBBEN DE NAMEN BIJ DE FOTO'S BETREKKING OP FAMILIE, COLLEGA'S OF SLECHTS VOOR HAAR INTERESSE VOOR HET ONDERWERP; DE EEUWIGE JEUGD......  OP DE FOTO ( Linksboven ) ZIEN WE DE BERLIJNSE CHIRURG EN VROUWENARTZ DR. HEINZ ZIKEL DIE DESTIJDS IN EEN PARTIKULIERE INRICHTING WERKTE WAAR DE VOOR DIE TIJD POPULAIRE " VERJONGINGSKUREN " WERDEN TOEGEPAST...... HIJ HAD EEN METHODE GEVONDEN OM DE KLIERSTOF VAN LEVENDE DIEREN...... IN DIT GEVAL EEN KONIJN......BIJ DE MENS IN TE SPUITEN. DAT GEBEURDE OP ONGEVEER DEZELFDE MANIER ALS DE INENTING MET POKSTOF. BIJ DEZE MACABERE BEHANDELING HOORDE NOG EEN SPECIALE BESTRALING MET UV STRALEN, 'N YOGHURTKUUR EN NAUW LUISTERENDE RYTHMISCHE- EN VERJONGINGSGYMNASTIEK..... ZOALS OP DE ANDERE FOTO'S IS TE ZIEN.

1930 - DE LAATSTE FOTO UIT HET KISTJE -

EEN VAN DE 2 SPORTIEVELINGEN OP HET STRAND HEET HELGA ( EEN HALFZUSJE VAN NULLEKE?) DIE NAAM STAAT N.L. MET POTLOOD ACHTER OP DE FOTO UIT 1930..... EN OPVALLEND IS HET DAT DE GRAMMOFOON IN DIE TIJD KENNELIJK GEWOON WERD MEEGENOMEN NAAR HET STRAND!

- TSAAR HEJA BLIJFT MET VRAGEN ACHTER-

TSAAR HEJA VRAAGT ZICH AF HOE DE MONDAINE EN ARTISTIEKE DAME, DIE DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN NULLEKE ONGETWIJFELD IN HAAR JONGE JAREN IS GEWEEST, OP HAAR OUDE DAG ZO GEDESILLUSIONEERD KON EINDIGEN ( ZIE FOTO VROUW MET WASTEIL BOVEN) EN HET BLIJFT VOOR HEM OOK MOEILIJK OM - OM REDEN VAN PRIVACY- GEEN VOOR- OF ACHTERNAAM TE NOEMEN,  WAARDOOR DE MOEDER VAN NULLEKE VOOR DE LEZER TOCH NOG ANONIEM BLIJFT. TSAAR HEJA HOOPT DAT DIT EMBARGO OOIT DOOR DE DUITSE FAMILIE VAN ZIJN OVERGROOTMOEDER WORDT OPGEHEVEN EN IN DAT GEVAL WORDT NATUURLIJK OOK HAAR BEGRAAFPLAATS DOOR HEM BEKEND GEMAAKT...... EN DAN MAAKT DE TSAAR DAAR NOG EEN FILMPJE VAN....... DIE HIJ ZAL PLAATSEN IN DEZE RUBRIEK.

SAILLANT DETAIL IS TOT SLOT, DAT OSCAR CARRÉ IN 1904 EEN LANDGOED KOCHT BIJ HEES BIJ NIJMEGEN. ENKELE LANDERIJEN EN EEN VILLA DIE ---- UITERAARD---- WELGELEGEN HEETTE. DE FAMILIE CARRÉ IS DAAR GAAN WONEN OMDAT HET NIET LANGER NOODZAKELIJK WAS OM PERMANENT IN AMSTERDAM TE BLIJVEN.... DE MOEDER VAN NULLEKE WAS IN DIE TIJD NOG ALTIJD BEVRIEND MET DE CIRCUSFAMILIE MAAR HAD KENNELIJK GEEN BEHOEFTE OM HAAR ZOON NULLEKE, DIE 20 KM VERDEROP IN GASSEL WOONDE, NOGMAALS TE BEZOEKEN EN DAT BLIJFT NIET ALLEEN OPMERKELIJK...... MAAR OOK MERKWAARDIG.

                                                                                                                                                                                             ARNHEM, 10 APRIL 2013

copyright © stadskleurnieuws 2013

2 BEKERS VOOR STADSKLEUR

 

ZOALS IN HET VORIGE ARTIKEL VERMELD MOEST STADSKLEUR DE 34 ste CARNAVALSOPTOCHT IN ARNHEM, DIE IN HET TEKEN STOND VAN HET 100 JARIG BESTAAN VAN BURGERS' ZOO, DOOR MATERIAALPECH VROEGTIJDIG VERLATEN EN WIJ WAREN DAAROM OOK NIET AANWEZIG BIJ DE PRIJSUITREIKING NA AFLOOP IN MUSIS SACRUM.

VIA EEN JURYLID WERDEN WE ENKELE DAGEN NA DE OPTOCHT OP DE HOOGTE GEBRACHT MET HET FEIT DAT STADSKLEUR MET HAAR ITEM - STADSKLEUR FILMT HET -  TOCH NOG IN DE PRIJZEN WAS GEVALLEN. .....WIJ WAREN VERBAASD EN BLIJ VERRAST DAT ONZE BIJDRAGE NET ALS BIJ HET PUBLIEK OOK BIJ DE JURYLEDEN IN DE SMAAK WAS GEVALLEN... NAAR LATER BLEEK WAREN HET ZELFS 2 PRIJZEN DIE DE SECRETARIS VAN HET BESTUUR VAN HET S.C.R.A. DE HEER T. VOORHOF IN STUDIO 8 AAN TSAAR HEJA KWAM OVERHANDIGEN.

EEN PRIJS BESTAAT UIT DE PECHPRIJS IN DE VORM VAN 'N BEKER EN 'N KLEIN BEDRAG ALS AANMOEDIGING OM DOOR TE GAAN EN DE ANDERE PRIJS IS DE EXTRA PRIJS, EEN SIERLIJKE BEKER MET HET JAARTAL 2013 OP DE DEKSEL DIE IS GEDONEERD DOOR BURGERS'S ZOO MET EEN AANTAL TOEGANGSKAARTEN DIE IN DIT JUBILEUMJAAR GELDIG ZIJN! .... GEWELDIG!!.... VOOR BEIDE PRIJZEN ONZE HARTELIJKE DANK EN TOT ZIENS OP 2 MAART 2014 ..... ALAAF, ALAAF, ALAAF.

                                                                                                                                                      22 FEBRUARI 2013

copyright © stadskleurnieuws 2013TSAAR HEJA EN HET CARNAVAL

HET ZAL MET ZIJN BRABANTSE ROOTS TE MAKEN HEBBEN, MAAR TIJDENS DE CARNAVALSPERIODE BEGINT HET ALTIJD BIJ DE TSAAR TE KRIEBELEN. IN ZIJN WOONPLAATS ARNHEM STOND DE CARNAVALSOPTOCHT 2013 OP 10 FEBRUARI GEPLAND EN IN HET TEKEN VAN HET 100 JARIGE BESTAAN VAN BURGERS ZOO MET ALS TITEL "BURGERS ZOO, 100 JAAR JONG"......... HET THEMA SPRAK DE TSAAR DIRECT AAN EN HIJ BESLOOT OM DEEL TE NEMEN.

TSAAR HEJA NAM CONTACT OP MET ZIJN OUD- GENERAAL EN ADJUDANT EDSILI VISUTOV OM NAAR DE GESTELDHEID VAN DE MOTOR MET ZIJSPAN TE INFORMEREN. VOLGENS VISUTOV WAS DE 'KOETS' IN PUIKE CONDITIE EN STARTKLAAR, GEREED OM TE WORDEN OPGETUIGD EN DEEL TE NEMEN AAN DEZE JUBILEUMTOCHT. HIJ WAS ZELFS BEREID OM ZICH ALS GORILLA TE VERKLEDEN. DE TSAAR BESLOOT OM ZICH ALS LEEUW, DE KONING DER DIEREN TE LATEN RONDRIJDEN EN TE LATEN TOEJUICHEN. NA 3 WEKEN KNIP- PLAK EN KNUTSELWERK STONDEN BEIDE HEREN MET STARTNUMMER 13 OP ZONDAG 10 FEBRUARI OM 12.30 UUR KLAAR VOOR VERTREK.

TSAAR HEJA KEEK NOG EVEN ROND VOOR HIJ "IN HET BAKJE" STAPTE EN TRANSFORMEERDE ALS LEEUW.

ZOALS ELK JAAR GING DE CARNAVALSOPTOCHT OOK AFGELOPEN ZONDAG OM 13.11 UUR WEER ONDER GROTE PUBLIEKE BELANGSTELLING VAN START EN DE OLDTIMER VAN DE TSAAR LIEP AANVANKELIJK ALS EEN TIERELIER.

TOEN DE HELFT VAN DE OPTOCHT ER OP ZAT BEGON DE OUDE MOTOR TE SPUTTEREN EN KORT DAAROP BEGAF HIJ HET EN WAS MET GEEN MOGELIJKHEID MEER AAN DE PRAAT TE KRIJGEN.  DOOR MATERIAALPECH GETROFFEN HEBBEN TSAAR HEJA EN ADJUDANT EDISILI VISUTOV DAAROM HELAAS EN VROEGTIJDIG MOETEN AFHAKEN. NUMMER 13 BRACHT HEN GEEN GELUK MAAR ZIJ KIJKEN DESONDANKS MET VEEL PLEZIER TERUG OP DE MOOIE EN GEZELLIGE OPTOCHT.

DE MASKERS EN KOSTUUMS VAN DE TSAAR EN ZIJN ADJUDANT ZULLEN NOG 6 WEKEN IN DE BEIDE ETALAGES VAN STADSKLEUR STUDIO 8 TE ZIEN ZIJN EN STADSKLEUR MAAKT VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK OM IEDEREEN IN NEDERLAND OP TE ROEPEN OM BURGERS ZOO IN ARNHEM HET AANKOMENDE JAAR TE BEZOEKEN...... EN VOOR WAT DE CARNAVALSOPTOCHT BETREFT..... TOT EEN VOLGENDE KEER EN ..... ALAAF!!......

                                                                                              ARNHEM, 11 FEBRUARI 2013

copyright © stadskleurnieuws 2013


 STADSKLEUR PRESENTEERT

 TAMBOER VAN DE TSAAR

DE ZOMER VAN 2012 WAS VOOR KUNSTENAAR HENK JASPERS, DIE WERKT ONDER DE NAAM HEJA, WEER 'N UITERST CREATIEF SEIZOEN.  HIJ HEEFT DIT KEER 'N NIEUW PERSONAGE IN HET LEVEN GEROEPEN ALS AANVULLING OP DE FANTASTISCHE BIOGRAFIE VAN TSAAR HEJA --- ( SCROLL VOOR HET HELE VERHAAL NAAR BENEDEN )---- N.L. DE TAMBOER VAN DE TSAAR.

DE LEREN KRAAG VAN HET KOSTUUM VAN DE " TAMBOER VAN DE TSAAR " IS GEBASEERD OP EEN GEWAAD DAT TSAAR ALEXEI MICHAILOWITSJ IN 1645 ALS EERSTE DROEG TIJDENS ZIJN KRONING EN DAT DAARNA NOG VAAK DOOR Z'N OPVOLGERS ZOU WORDEN GEDRAGEN. DE KRUIZEN OP DE KRAAG MET DE BOL AAN DE ONDERZIJDE SYMBOLISEERT DE WERELDMACHT....... HET ORIGINEEL WAS UITERAARD VEEL UITBUNDIGER VAN OPZET EN UITVOERING EN RIJKELIJK BESTIKT MET GOUDDRAAD, PARELS EN VOORZIEN VAN HANDGESCHILDERDE ICONEN.

WAPENROK

ROND 1800 WERD DIT KLEDINGSTUK AAN HET RUSSISCHE HOF GEïNTRODUCEERD EN SAMEN MET DE KRAAG VORMDEN ZE DE MACHT EN HET UITVOEREND GEZAG. DE RUIME WIKKELROK WERD VOORAL DOOR KOZAKKEN GEDRAGEN EN BOOD BESCHERMING BIJ GEVECHTEN. DE ORIGINELE LEREN WAPENROK WAS AFGEZET MET BEREBONT ALS SYMBOOL VAN KRACHT. DE TAMBOER VAN DE TSAAR MAAKT ZIJN INTREDE AAN HET HOF EN KOMBINEERDE HET TENUE MET EEN TROMMEL EN TRAD VANAF DAT MOMENT IN VOL ORNAAT OP TIJDENS BIJZONDERE FEESTLIJKHEDEN AAN HET RUSSISCHE HOF.

DE HOOFDTOOI

DE HOOFDTOOI UIT HET OUDE RUSLAND WAS EEN HOOGWAARDIGHEIDSSYMBOOL VAN DE BOJAREN EN WAS VAAK RIJKELIJK VOORZIEN VAN ICONEN. DE REPLICA ANNO 2012 IS OPGEBOUWD UIT HOUT EN LEER EN VOORZIEN VAN BLADGOUD. OP DE HOOFDTOOI IS EEN BRONZEN AFBEELDING GEMONTEERD VAN DE WARJAAG RURIK DIE ROND 862 LEEFDE EN DE GRONDLEGGER VAN HET HUIDIGE RUSLAND WAS.

KOMT DAT ZIEN

MOMENTEEL KUNT U  HET KOSTUUM VAN DE TAMBOER VAN DE TSAAR ----- 24 UUR PER ETMAAL----- IN DE ETALAGE VAN STADSKLEUR STUDIO 8 KOMEN BEKIJKEN..... WILT U MEER WETEN OVER ONZE ONDERGRONDSE SPIEGELTENT OF WAT WIJ U OP DIE LOKATIE TE BIEDEN HEBBEN .... NEEM DAN GERUST EENS KONTAKT MET ONS OP....

WORDT VERVOLGD...........

12 SEPTEMBER 2012

copyright © stadskleurnieuws 2012  DE GASSELSE KERMIS "VOORBIJ"

                       

IK KAN NA MIJN BEZOEK IN AUGUSTUS 2011 HELAAS NIET TOT EEN ANDERE CONCLUSIE KOMEN.

TOEN IK GASSEL NADERDE VANAF DE BOSRAND ZAG IK BOVEN AL DAT GROEN DE KERKTOREN, ALS BAKEN IN HET LANDSCHAP, VOOR DE ROUTE NAAR DE KERMIS. IN MIJN GEBOORTEDORP WORSTELT "DE FEESTCOMMISSIE" AL JAREN MET DE VRAAG "ORGANISEREN WIJ VOLGEND JAAR NOG EEN KERMIS" OF KIEZEN WE VOOR "EEN DORPSFEEST".

IN 2009 BEZOCHT TSAAR HEJA, ZOALS JULLIE HEBBEN KUNNEN ZIEN IN DE PDF BESTANDEN, DE GASSELSE KERMIS OOK AL EENS. OM NU EEN AFRONDENDE CONCLUSIE TE KUNNEN TREKKEN BEZOCHT IK DE GASSELSE KERMIS DIT JAAR NOG 'N KEER....... IK WERD ZOALS GEBRUIKELIJK GASTVRIJ ONTVANGEN EN MAAKTE 'N SFEERIMPRESSIE.

DORPSSCHONEN

               

DE 20ers EN 30ers VERMAKEN ZICH PRIMA ( MET 'N BIERTJE)........ ZIJN ZIJ "DE REDDERTJES" VAN DE GASSELSE KERMIS?

DE NOG ALTIJD POPULAIRE DRAAI- EN ZWINGMOLEN ZULLEN HET VOORTBESTAAN VAN DE GASSELSE KERMIS HELAAS NIET KUNNEN GARANDEREN....VOOR MEER FOTO'S, VERHALEN EN DE EINDCONCLUSIE VAN TSAAR HEJA VERWIJST STADSKLEUR NAAR DE PDF BESTANDEN ONDERAAN DEZE RUBRIEK. KLIK OP - GASSELSE KERMIS 2011- .

  ARNHEM, 26 NOVEMBER 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011

GASSELSE VIERDAAGSE -2011-

NA 45 JAAR BEZOEKT TSAAR HEJA NOG

  EENMAAL DE VIERDAAGSE IN GASSEL

JARENLANG STUURDE MIJN MOEDER MIJ ENKELE WEKEN VOOR DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 'N ANSICHTKAART MET DE VRAAG OM OP DE LAATSTE DAG VAN DE VIERDAAGSE, OP VRIJDAG, NAAR GASSEL TE KOMEN. IK WAS VRIJWEL NOOIT IN DE GELEGENHEID OM TE GAAN OMDAT IK MOEST WERKEN EN MIJN MOEDER IS DAAROM OOK OP 'N ZEKER MOMENT GESTOPT HET HET STUREN VAN HAAR UITNODIGINGEN.

JEUGDHERINNERINGEN VAN TSAAR HEJA

DE VIERDAAGSE VIEL VROEGER IN DE "GROTE" VAKANTIE, DE HUIDIGE ZOMERVAKANTIE, EN BEHOORDE IN ONS DORP SAMEN MET DE KERMIS TOT DE HOOGTEPUNTEN VAN HET JAAR. DE HEG WERD GEKNIPT, DE TUINPADEN AANGEHARKT EN DE STOEP WERD GEVEEGD. ELK JAAR WERD BOVENDIEN 'N DAG OF 'N NACHT VOOR DE VRIJDAG VAN DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE OP HET GRASVELD VOOR ONS HUIS, DAT TUSSEN DE LAGERE SCHOOL EN DE BOOMGAARD VAN PASTOOR CUSTERS LAG, EEN MILITAIR VELDHOSPITAAL INGERICHT...... EN DIE NACHT SLIEP IK DAN NIET. DE FAMILIE JASPERS LEVERDE DE STROOM VOOR DAT VELDHOSPITAAL EN DAARVOOR WERD DAN 'N LANGE KABEL HOOG DOOR DE KRUIN VAN DE KERSENBOOM GELEID DIE DAARNA, VIA HET SCHUIFRAAM VAN ONZE WOONKAMER, BINNEN KWAM. TE ZIEN OP DE FOTO HIERONDER. MET v.l.n.r. ARIE, DE JONGE TSAAR HEJA, ANNIE, RIA, GERDA EN JAN.

'N DAG VAN TE VOREN PLUKTE IK MET MIJN VRIENDEN HENK VAN DE BOOM EN PIET SCHEL ENKELE EMMERS VOL KERSEN DIE WIJ OP DE BEWUSTE VRIJDAG VAN DE VIERDAAGSE MET HANDENVOL TEGELIJK AAN DE LOPERS ONDER DE MILITAIREN UITDEELDEN. ZIJ OP HUN BEURT GAVEN ONS CHOCOLADE, KAUWGOM EN ANDER SNOEP. SOMS LIEPEN WE ZELFS MEE TOT AAN KATWIJK BIJ CUIJCK WAAR DE MILITAIREN JAARLIJKS HET PONTON HADDEN GELEGD....... EN DAN DAT SAAIE STUK IN ONS UPPIE WEER HELEMAAL TERUG NAAR GASSEL.

NA AFLOOP VAN DE VIERDAAGSE ZAMELDE IK DE WIKKELS VAN PLEISTERS EN VERBAND, DE LUCIFERDOOSJES EN ALLE ANDERE ACHTERGELATEN SPULLEN OP ONS GRASVELD IN EN ALLE GASSELSE KINDEREN RUILDEN DAN ALLES WAT ZIJ RONDOM HUN HUIS HADDEN GEVONDEN EEN DAG LATER ONDERLING...... OP 'N KEER VOND IK EEN ENGELSE BARET, DIE LANG MIJN TROFEE IS GEBLEVEN.

MIJN MOEDER ( foto linksboven ) HAD TIJDENS DIE VRIJDAGEN MAAR OGEN VOOR 3 DINGEN, TEN EERSTE VOOR DE HEER HARMSEN UIT AMSTERDAM, EEN OUDE MAN MET EEN WITTE BAARD, ( foto rechtsboven ) DIE ZIJ ALS JONG MEISJE AL KENDE VAN DE VIERDAAGSE; TOEN ZE NOG IN WIJCHEN WOONDE. DE MAN KREEG OVERAL APPLAUS EN HIJ ZWAAIDE DAN MET ZIJN WANDELSTOK NAAR HET PUBLIEK. HET TWEEDE ONDERDEEL WAAR ZE 'WARM VOOR LIEP' WAREN DE ISRAELISCHE VROUWELIJKE SOLDATEN DIE SIERLIJK EN TROTS LANGS MARCHEERDEN MAAR NOOIT IN GASSEL STOPTEN. HAAR DAG WAS HELEMAAL GOED ALS ER OOK NOG 'N SCHOT LANGSKWAM MET EEN DOEDELZAK...... DIE EEN DEUNTJE BLIES!!

VROEGER WAS ER IN ONS DORP TIJDENS DE VIERDAAGSE HEEL WEINIG TE DOEN. BIJ CAFE GERRIT KERSTEN STONDEN ENKELE LEDEN VAN DE HARMONIE "GASSEL MEER VREUGD" TE SPELEN ONDER BELANGSTELLING VAN 'N ENKELE BOER. BIJ HET CAFE VAN JAN VAN BOEKEL STOND EEN VRIESKIST BUITEN WAARUIT IJS WERD VERKOCHT EN DE WANDELAARS KONDEN IN ZIJN CAFE NAAR HET TOILET. DAARMEE HIELD HET WEL ZO'N BEETJE OP.

   2011--- DIT JAAR MOEST HET GEBEUREN

      NOG EEN KEER HET VIERDAAGSEGEVOEL

 

DIT JAAR STAPTE IK,  NA 45 JAAR EN IN MIJN BELEVING IN HET HOLST VAN DE NACHT, OP DE VRIJDAGOCHTEND VAN DE VIERDAAGSE OM 3.00 UUR IN ARNHEM OP DE FIETS OM NAAR GASSEL TE RIJDEN. HET WAS EEN PRACHTIGE NACHT. WINDSTIL EN DE STERREN STONDEN AAN DE HEMEL. IK KWAM OM 4.00 UUR IN NIJMEGEN AAN EN WERD ONTVANGEN DOOR NACHTELIJKE FEESTGANGERS ONDER TOEZICHT VAN VEEL POLITIE. IK REED SNEL DE GRAAFSE WEG OP OM DE DRUKTE OP DE WEDREN, WAAR DE WANDELAARS OM DIEZELFDE TIJD STARTTEN, TE ONTLOPEN.

IN ALVERNA WAS DE STRAAT OPENGEBROKEN, WAARDOOR IK MOEST OMRIJDEN. IK KWAM OM 5.00 UUR IN GRAVE AAN MAAR TOEN IK VAN DE BRUG AFREED EN BENEDEN BIJ HET MONUMENT EEN SPANDOEK ZAG HANGEN MET DE TEKST " WELKOM IN GRAVE " WIST IK TOCH DIRECT DAT DIE TEKST NIET ALLEEN VOOR MIJ WAS BEDOELD WANT DE STAD SLIEP NOG ALS EEN ROOS. OP HET MARKTPLEIN STOND EEN GROTE LEGE WITTE PARTYTENT VOOR CAFE DE GOUDEN LEEUW; NIEMAND TE BEKENNEN EN DUS OOK GEEN KOFFIE...... IN GEZELSCHAP VAN DE 2 KANONNEN AAN DE KADEMUUR BIJ DE HAVEN BEN IK TOEN MAAR EVEN GAAN UITRUSTEN......

PRACHTIG UITZICHT IN GRAVE

IK GENOOT VANAF DE KADE IN GRAVE VAN DE ZONSOPGANG BOVEN OVERASSELT, DAT AAN DE OVERZIJDE VAN DE MAAS LIGT. DE ZON REFLECTEERDE IN HET WATER EN IK MOEST OGENBLIKKELIJK DENKEN AAN DE BOEKEN VAN ANTOON COOLEN, DORP AAN DE RIVIER EN STAD AAN DE MAAS........ HET EERSTE BOEK IS OOIT NOG 'NS VERFILMD.

IK ZAG IN GEDACHTEN MIJN GROOTVADER NULLEKE STAAN OP HET PONTJE NAAR 'DE OVERKANT', OMDAT IK WEET DAT HIJ ER VAAK GEBRUIK VAN HEEFT GEMAAKT. IK HOORDE DE KERKKLOK HALF ZES SLAAN EN FIETSTE VIA HET CENTRUM VAN GRAVE TERUG RICHTING GASSEL. AAN DE RAND VAN GRAVE LINKS BIJ DE MAAS, BLEEK EEN GROOT MILITAIR KAMP TE ZIJN OPGEBOUWD MAAR OOK DAAR KON IK GEEN KOFFIE KOPEN........ DUS OP NAAR GASSEL. OVER HET NIEUWE FIETSPAD LANGS DE MAASDIJK KWAM IK GASSEL BINNEN. LINKS ZAG IK EEN GROTE WATERPARTIJ; HET OUDE GRINDGAT......... RECHTS ZAG IK DE PRACHTIGE BOERDERIJ VAN GERRIT MOOREN OPDOEMEN MET OP DE ACHTERGROND DE TOREN VAN DE KERK IN GASSEL.

DE EERSTE LEVENDE WEZENS DIE IK IN GASSEL TEGEN KWAM WAREN 3 SCHAPEN ACHTER DE KERK. IK FIETSTE NOG EEN RONDJE DOOR HET UITGESTORVEN DORP EN ZAG DAT DE NIEUWBOUW WAAR VROEGER CAFE KERSTEN HAD GESTAAN KLAAR WAS. GASSEL HEEFT NU OOK WEER 'N SUPERMARKT. OP HET PLEINTJE VOOR HET VOORMALIGE NONNENKLOOSTER STOND OPNIEUW EEN LEGE WITTE PARTYTENT...... LATER BLEEK DAT DIT HET ONDERKOMEN VAN DE HARMONIE VOOR DIE DAG TE ZIJN..... TOEN IK DE SCHOOLSTRAAT INFIETSTE SCHROK IK VAN DE FOEILELIJKE "NIEUWBOUW" VAN DE BASISSCHOOL.

HET OORSPRONKELIJKE SCHOOLPLEIN (foto links) IS VOLLEDIG DICHTGEBOUWD EN "HET VIJFDE EN HET ZESDE LESLOKAAL" IS GESLOOPT. HET GRASVELDJE VOOR ONS OUDERLIJK HUIS WAAROVER IK IN HET BEGIN VAN DIT ARTIKEL HEB VERTELD IS VOLLEDIG VOLGEBOUWD ( foto rechts ). DE HUIZEN OP DE ACHTERGROND, WAAR VROEGER MIJN THUIS STOND, HEBBEN NU ALS ADRES "GENTSTRAAT"........ MIJ STEMT ZO'N AANBLIK NIET VROLIJK........ DESONDANKS GING IK "OP DE GENTSTRAAT" KOFFIEDRINKEN, WANT MIJN BROER JAN WOONT DAAR. IK TROF HEM VOOR DE DEUR VAN Z'N HUIS AAN TERWIJL HIJ UIT DE AUTO STAPTE. JAN HAD ZIJN VROUW JOKE, DIE DEEL UIT MAAKTE VAN EEN GROEPJE DAMES DIE OOK DIT JAAR WEER 'DE 30 KM' LIEPEN, NAAR NIJMEGEN GEBRACHT VOOR DE LAATSTE DAG VAN DE VIERDAAGSE.

TIJDENS HET DRINKEN VAN DE KOFFIE LAS IK IN DE GRAAFSCHE COURANT DAT ZE EEN VAN DE 157 DEELNEMERS UIT DE GEMEENTE GRAVE WAS, WAAR GASSEL TEGENWOORDIG DEEL VAN UIT MAAKT. JAN HAD WEINIG TIJD OMDAT HIJ ZIJN VROUW EN HAAR VRIENDINNEN IN LINDEN VAN PROVIANT MOEST VOORZIEN. HIJ NODIGDE MIJ UIT OM VAN DIT SCHOUWSPEL FOTO'S TE MAKEN. IK LACHTE HEM VRIENDELIJK IN ZIJN GEZICHT UIT; HIJ WIST TENSLOTTE BEST DAT IK DAT HELE EIND VANUIT ARNHEM HAD GEFIETST OM DIE DAG FOTO'S VAN DE VIERDAAGSE IN GASSEL TE KUNNEN MAKEN.

ROND 8.00 UUR 'S OCHTENDS SCHEIDDEN ONZE WEGEN. JAN GING OP WEG NAAR LINDEN EN IK FIETSTE NAAR DE GRAAFSE DIJK OMDAT IK DE ROUTE VAN DE WANDELAARS WILDE FOTOGRAFEREN.

  DE GASSELSE ROUTE VAN DE VIERDAAGSE

                       

IN DE SCHOOLSTRAAT, WAAR DE FAMILIE JASPERS IN DE 60er JAREN EEN NIEUWBOUWWONING BETROKKEN EN WAAR NU OP DE VRIJDAG VAN DE VIERDAAGSE , zie foto rechtsonder, DE MOEDER MET HAAR KINDEREN STAAT, ZAT VROEGER MIJN MOEDER OP EEN KLAPSTOEL.... Links op diezelfde foto ZIE JE NOG DE RODE DAKPANNEN VAN "DE LAGERE SCHOOL".

 

ZOALS DE REPORTAGE LAAT ZIEN WAS HET GEZELLIG DRUK IN GASSEL EN WERDEN DE LOPERS ER OOK DIT JAAR WEER GASTVRIJ ONTHAALD. ALS IK DE HUIDIGE SITUATIE VERGELIJK MET VROEGER DAN VIND IK DAT DE VIERDAAGSE ER NU VOOR HET PUBLIEK VEEL AANTREKKELIJKER UITZIET DOORDAT VEEL WANDELAARS VERKLEED DEELNEMEN....... OOK HET FEIT DAT ER MINDER MILITAIREN MEELOPEN KOMT DE SFEER IN DE VIERDAAGSESTOET TEN GOEDE.

HET HUIS VAN NULLEKE HERREZEN

OP WEG NAAR ARNHEM BEN IK NOG EVEN LANGS DE PLEK VAN HET HUIS VAN NULLEKE JASPERS GEFIETST. DE OORSPRONKELIJKE BOERDERIJ, DIE TOT DE ALLEROUDSTEN VAN GASSEL HOORDE, IS ONLANGS AFGEBROKEN MAAR IN DEZELFDE STIJL WEER OPGEBOUWD. HET RESULTAAT IS EEN COMPLIMENT WAARD. TOT MIJN GROOT PLEZIER STAAT DE TREURWILG, WAARONDER MIJN OPA HET HONDENHOK HAD STAAN, NOG FIER OVEREIND....... DE OUDE EIK, DIE RECHTS VAN DE HOOFDINGANG STOND..... AAN DE KANT VAN HET BOS, BLEEK JAMMER GENOEG GEVELD...... TOCH FIETSTE IK DIE DAG MET EEN GOED GEVOEL TERUG NAAR ARNHEM.

WORDT VERVOLGD ......... 

ARNHEM, 16 OKTOBER 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011


DE BALLEN ROLLEN WEER.....

DANKZEI DE INZET VAN VRIEND EN ONDERZOEKSJOURNALIST THOMAS MATSER EN DR. NADEJNA SHIVALOVA. TSAAR HEJA KAN IN STADSKLEUR STUDIO8 OP HET ANTIEKE FAMILIEBILJART WEER 'N BALLETJE STOTEN.


foto links: THOMAS MATSER ARRIVEERT BIJ STUDIO 8. foto rechts: TSAAR HEJA MET THOMAS MATSER IN GESPREK.

IK KOM EEN PARTIJTJE BILJARTEN...

ZEI THOMAS LACHEND TOEN TSAAR HEJA DEZE WEEK DE DEUR OPENDE. HIJ WAS UITERAARD AL OP DE HOOGTE MET HET GESLAAGDE RESULTAAT VAN DE RESTAURATIE VAN HET BILJART DAT MAANDEN GELEDEN, IN DELEN EN VOLLEDIG GERUÏNEERD, DOOR HEM VANUIT RUSLAND NAAR ARNHEM WAS VERZONDEN. HET BILJART DAT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 19e EEUW DOOR DE ROMANOVS BIJ BILJARTBOUWER H.D. VAN DER MEIJDEN IN UTRECHT WERD BESTELD EN WAAROP DE HALFBROER VAN NULLEKE JASPERS, NICOLAAS II NOG HEEFT GEBILJART, IS NA ANDERHALVE EEUW WEER TERUG IN NEDERLAND. HET HAD NOG WEL WAT VOETEN IN AARDE MAAR DOOR DE NIET AFLATENDE INZET EN HULP VAN DR. NADEJNA SHIVALOVA EN HET FEIT DAT HET OM EEN ERFSTUK VAN HOLLANDS FABRIKAAT GING WERD UITEINDELIJK DOOR DE RUSSISCHE AUTORITEITEN EEN UITVOERVERGUNNING AFGEGEVEN.

DE TROTS VAN TSAAR HEJA

IS 2.40M LANG, 1.30M BREED EN 0.80CM HOOG EN HEEFT 3 BALLEN. BOVENDIEN STEEKT MEN BIJ ZO'N GELEGENHEID NAAR OUD RUSSISCH GEBRUIK BIJ EEN HEILIGENBEELD OF ICOON KAARSEN AAN. ZEKER WANNEER ER FAMILIE OF VRIENDEN OP BEZOEK KOMEN. foto linksonder; DE HEILIGE FRANCISCUS MET KINDJE JEZUS...... DE KAARSEN BLIJVEN BRANDEN TOT HET MOMENT VAN VERTREK VAN DE GAST.

HET HOLLANDSE BILJART IS HOOGSTWAARSCHIJNLIJK HET ENIG OVERGEBLEVEN EXEMPLAAR IN DE WERELD. HET SPEL MET 3 BALLEN EN 4 GATEN OP DE HOEKEN AFGEWERKT MET DE ENGELENKOPPEN ALS 'BEKJES' SLOEG N.L. IN DE 19e EEUW HELEMAAL NIET AAN. HET HUIDIGE SNOOKER, MET ZES GATEN IN HET BILJART EN NETJES OM DE BALLEN OP TE VANGEN, WERD DAARENTEGEN WEL ERG POPULAIR.

TIJDENS EN NA DE RESTAURATIE ZIJN ENKELE DINGEN AAN HET BILJART VERANDERD. DE KOPEREN SCHIJVEN ONDER DE POTEN VAN HET BILJART ZIJN NIEUW EN IN TEGENSTELLING TOT VROEGER OP HOOGTE VERSTELBAAR. HET BILJARTLAKEN IS VERVANGEN EN ER WORDT UITERAARD OOK GEEN GEBRUIK MEER GEMAAKT VAN BRANDENDE KAARSEN OM HET LEISTEEN ONDER HET BILJART TE VERWARMEN. ER ZIJN NU ONDER HET BILJART ELECTRISCHE VERWARMINGSELEMENTEN AANGEBRACHT.

WIE MAG BEGINNEN?

ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE SCHEIDSRECHTER, OUD GENERAAL EN ADJUDANT VAN TSAAR HEJA EDSILI VISUTOV, WORDT EEN PARTIJTJE BILJART GESPEELD NAAR EIGEN SPELREGELS OMDAT DE OORSPRONKELIJKE SPELREGELS NIET MEER TE ACHTERHALEN ZIJN.

foto links; EDSILI VISUTOV, ALS ADJUDANT VAN DE TSAAR VAN ALLE MARKTEN THUIS, IN ZIJN FAVORIETE ROL VAN BARKEEPER. HIJ VOORZIET DE SPELERS IN DE PAUZE VAN VERSNAPERINGEN. TSAAR HEJA IS VOOR DE GELEGENHEID GEKLEED IN HUZARENTENUE EN LOOPT OP ENGELSE GOLFSCHOENEN. foto rechts; THOMAS MATSER SAMEN MET TSAAR HEJA AAN DE PALETTAFEL. foto rechts; TSAAR HEJA LAAT THOMAS MATSER 2 FOTO'S ZIEN VAN ANDERE FAMILIESTUKKEN DIE HIJ NOG GRAAG TERUG WIL HEBBEN MAAR DIE OP DIT MOMENT NOG IN RUSLAND ZIJN. HET BETREFT O.A. EEN ICA TOVERLANTAARN, GEMAAKT IN DRESDEN EN OOIT VERKOCHT DOOR DE FA. IVENS EN EEN PATHEFOON UITGEVOERD IN EMPIRESTIJL..... TSAAR HEJA HEEFT HET VOLSTE VERTROUWEN DAT HET DR. SHIVALOVA EN THOMAS MATSER OPNIEUW GAAT LUKKEN OM DEZE ERFSTUKKEN NAAR NEDERLAND TE HALEN EN IN ARNHEM AF TE LEVEREN.

TSAAR HEJA EN DE MODE

IN HET KADER VAN DE "MODEMAAND", DIE TOEVALLIG SAMENVALT MET HET BEZOEK VAN THOMAS MATSER AAN ARNHEM, POSEERT HIJ GRAAG NAAST HET SIERHARNAS VAN TSAAR HEJA. ALS BEWIJS DAARVAN WILDE HIJ GEFOTOGRAFEERD WORDEN BIJ HET AANKONDIGINGSBORD VOOR STUDIO 8 IN DE VALE POORT. BIJ DEZEN.....

WORDT VERVOLGD......

10 JUNI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011
TSAAR HEJA
LANCEERT EIGEN MODELIJN
SPAANSE MODE
AAN HET RUSSISCHE HOF

TSAAR PETER DE GROTE INTRODUCEERDE IN 1698 ALS EERSTE DE EUROPESE MODE AAN HET RUSSISCHE HOF. TSAAR HEJA IS IN HET BEZIT VAN ENKELE HISTORISCHE KLEDINGSTUKKEN EN HIJ SHOWT DEZE IN HET VERLOOP VAN DIT ARTIKEL.

OP DE LINKER FOTO EEN CATALAANSE SCHONE EN OP DE FOTO RECHTS DE BEIDE HALFBROERS VAN NULLEKE JASPERS, NICOLAAS II, DE LAATSTE RUSSISCHE TSAAR EN GEORGE, OP DAT MOMENT DE KONING VAN ENGELAND. 1697 DE JONGE TSAAR PETER VERTREKT MET EEN TWEEHONDERDKOPPIG GEZELSCHAP NAAR DE NEDERLANDEN EN VESTIGT ZICH IN ZAANDAM.

foto links; AANKOMST VAN TSAAR PETER IN AMSTERDAM OP HET IJ. IN DE TOP VAN DE MAST WAPPERT DE VLAG MET DE TWEEKOPPIGE ADELAAR VAN DE ROMANOVS. HET SCHILDERIJ IS GEMAAKT DOOR ABRAHAM STORCK. foto rechts; TSAAR PETER OP DE SCHEEPSWERF IN ZAANDAM.

WIE WAS TSAAR PETER ?

NAAR VERLUIDT EEN LANGE INTELLIGENTE MAN DIE BINNEN 3 MAANDEN ZIJN DIPLOMA MEESTER- SCHEEPSTIMMERMAN BEHAALDE. HIJ KEEK IN HET NEDERLAND VAN DE GOUDEN EEUW ZIJN OGEN UIT EN GENOOT MET VOLLE TEUGEN VAN HET HOLLANDSE LEVEN. HIJ WAS ZEER GEINTERESSEERD IN ( SCHEEPS)TECHNIEK EN HAVEN- EN STEDEBOUW. MAAR PETER WIST OOK BINNEN DE KORTSTE KEREN EEN ( HUUR )SCHULD VAN 350 POND OP TE BOUWEN EN WERD BOVENDIEN UIT ZIJN HUURWONING GEZET OMDAT HIJ ER EEN ZWIJNENSTAL VAN HAD GEMAAKT. DESONDANKS WAS HIJ OVERAL EEN EEN GRAAG GEZIENE GAST. DE LATERE PETER DE GROTE HIELD VAN MOOIE KLEDING, DRANK EN VROUWEN.

TERWIJL PETER ZIJN KENNIS IN NEDERLAND OPDEED WERD RUSLAND BESTUURD DOOR DE KERK. DE BEVOLKING BESTOND DAAR NOG VOOR EEN GROOT DEEL UIT LIJFEIGENEN DIE IN BITTERE ARMOEDE LEEFDEN EN IN LOMPEN WAREN GEHULD.

MODE IN DE NEDERLANDEN
VAN DE GOUDEN EEUW


JAN STEEN 1626 - 1679


REMBRANDT 1606- 1669

foto's boven; JAN STEEN WERD BEKEND OM DE SCHILDERIJEN VAN ALLEDAAGSE, LEVENDIGE TAFERELEN WAARIN DE 'GEWONE MAN' DE HOOFDROL SPEELDE, DAARDOOR KRIJGEN WIJ NU OOK EEN GOED BEELD VAN DE KLEDING DAT HET VOLK DROEG. REMBRANDT VAN RIJN, ( foto's onder ), EEN TIJDGENOOT VAN JAN STEEN, SCHILDERDE VAAK IN OPDRACHT VAN DE GEGOEDE BURGERIJ EN DE ADEL. MEDE DAARDOOR KEEK TSAAR PETER ZO'N 25 LATER BIJ ZIJN BEZOEKEN AAN DE KOOPMANSHUIZEN VAN DE GOUDEN EEUW ZIJN OGEN UIT. IN 1640 WAS HET INMIDDELS TREND GEWORDEN OM KOSTBARE KLEDIJ OP TE FLEUREN MET KOPEREN KRAGEN. foto linksonder; OP DIT ZELFPORTRET DRAAGT REMBRANDT OOK EEN KOPEREN KRAAG. EEN VAN DE BEKENDSTE VOORBEELDEN VAN "MANNEN MET KOPEREN KRAGEN" IS LUITENANT WILLEM VAN RUYTENBURGH EEN FIGUUR OP DE VOORGROND UIT DE IN 1642 DOOR REMBRANDT VAN RIJN GESCHILDERDE "SCHUTTERSOPTOCHT", BETER BEKEND ALS "DE NACHTWACHT".

1648 EINDE VAN DE SPAANSE BEZETTING

MET HET TEKENEN VAN HET VERDRAG VAN MÜNSTER KWAM EEN EINDE AAN DE 80 JARIGE OORLOG EN AAN DE SPAANSE BEZETTING VAN DE NEDERLANDEN. DE SPANJAARDEN VERTROKKEN UIT HOLLAND MAAR LIETEN "DE MODE" ACHTER. NOG JAREN KLEEDDEN DE NEDERLANDSE ADEL ZICH 'NAAR SPAANS MODEL'. DE KASTEN HINGEN ER MEE VOL EN OMDAT KLEDING IN DE 17e EEUW ERG KOSTBAAR KON ZIJN WERDEN ER ZELFS KLEDINGSTUKKEN GERUILD VOOR EEN HUIS. HET WAS DUS OOK NIET ZO VERWONDERLIJK DAT TSAAR PETER EEN HALVE EEUW LATER NOG ALTIJD WERD GECONFRONTEERD MET DE SPAANSE INVLOEDEN IN DE KLEDINGSTIJL VAN DE NEDERLANDSE ADEL EN GEGOEDE BURGERIJ EN DAT VOOR "HOLLANDSE KLEDIJ" AANZAG.

SIERHARNAS MATELOOS POPULAIRHET SIERHARNAS WERD IN DE GOUDEN EEUW GEZIEN ALS STATUSSYMBOOL. OP DE LINKERFOTO STAAT PETER DE GROTE AFGEBEELD IN ZO'N SIERHARNAS. OP DE RECHTERFOTO STAAT 'TSAAR HEJA'. WANNEER JE ALS FAMILIE IETS VOORSTELDE LIET JE JE EEN 'HARNAS' AANMETEN DAT WERD OPGESMUKT MET ZOVEEL MOGELIJK ORNAMENTEN EN VOORZIEN WERD VAN DE BROODNODIGE 'TOETERS EN BELLEN'. TSAAR PETER NAM DAAROM IN 1698 EEN VOLLE KIST MET HARNAS MEE TERUG NAAR RUSLAND EN LIET DAAR HET STATIEPORTRET SCHILDEREN.

DE FAMILIE VAN TSAAR HEJA IS SINDS KORT IN HET BEZIT VAN EEN SIERHARNAS, EEN ZWAARD EN EEN FRAAI BESCHILDERDE HOUTEN KIST WAARIN OOK DE HELM WERD OPGEBORGEN. OP DE FOTO'S DRAAGT TSAAR HEJA ENKELE ONDERSCHEIDINGEN UIT FAMILIEBEZIT.

1698 PETER INTROCEERT SPAANSE MODE

BIJ THUISKOMST AAN HET RUSSISCHE HOF. VRIJWEL GELIJKTIJDIG BEGON HIJ AAN HET STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP VAN HET HUIDIGE SINT PETERSBURG, WAARVOOR HIJ DE IDEEËN IN AMSTERDAM HAD OPGEDAAN. PETER DE GROTE NAM DESTIJDS NIET ALLEEN KISTEN VOL MET KLEDING MEE TERUG NAAR RUSLAND MAAR KOCHT OOK VEEL KUNST VAN HOLLANDSE MEESTERS. TSARINA CATHARINA DE GROTE, EEN VAN ZIJN OPVOLGERS, KOCHT EVENEENS GROTE VERZAMELINGEN NEDERLANDSE KUNST EN ZETTE DE TREND VOOR AANKOOP VAN DE HOLLANDSE MEESTERS VOORT. RUSLAND BEZIT DAAROM OOK VANDAAG DE DAG NOG O.A. DE GROOTSTE COLLECTIE REMBRANDTS.

TSAAR HEJA EN DE MODE

IN HET STRAATBEELD VAN 2011 KOMEN WIJ DE SPAANSE MODE NOG MINIMAAL 2X PER JAAR TEGEN. MET SINTERKLAAS EN TIJDENS CARNAVAL. foto links; STADSKLEUR IS IN HET BEZIT VAN 'N HANDGEMAAKT, ANTIEK FLUWELEN ZWARTEPIETENPAK. DE KANTEN KRAGEN WAREN MEESTERSTUKKEN OP ZICH EN VERSCHILDEN IN PATROON EN MATERIAAL VAN STREEK TOT STREEK. foto rechts; STADSKLEUR IS BOVENDIEN IN HET BEZIT VAN EEN GOUDBROKATEN JAS DIE TEGENWOORDIG NOG VEELVULDIG WORDT GEKOPIEERD EN WAARMEE DE PRINSEN CARNAVAL NU NOG "PRONKEN". DE AUTHENTIEKE BONTKRAGEN ZIJN ANNO 2011 ( TERECHT) UIT HET STAATBEELD VERDWENEN.

OPNIEUW KEDING NAAR RUSLAND

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. foto links; PARAMENTENATELIER UIT 1934. foto rechts; BISSCHOPSWIJDING IN HET ROTTERDAM VAN DE 50er JAREN. SINDS DE TELOORGANG VAN DE NEDERLANDSE KATHOLIEKE KERK IN VOLLE GANG IS VINDEN DE GOUDEN KELKKAZUIFELS UIT NEDERLANDS ERFGOED BIJ DE RUSSISCH ORTHODOXE KERK GRETIG AFTREK EN KRIJGEN DAAR EEN TWEEDE LEVEN.

WORDT VERVOLGD...............

TSAAR HEJA - 25 MEI 2011-

copyright © stadskleurnieuws 2011BLIKSEMBEZOEK TSAAR HEJA AAN GRAVE

OP DE OCHTEND VAN ZIJN VERJAARDAG REISDE TSAAR HEJA IN ALLE VROEGTE SAMEN MET OUD-GENERAAL EN ADJUDANT EDSILI VISUTOV NAAR GRAVE OM MET EIGEN OGEN HET WASSENDE WATER VAN DE MAAS TE GAAN BEKIJKEN. DE VERHALEN OVER DE WATEROVERLAST IN DE BEERSE OVERLAAT, VERTELD DOOR ZIJN GROOTVADER NULLEKE JASPERS EN ZIJN VADER WIM JASPERS STONDEN HEM NOG HELDER VOOR DE GEEST.

ARCHIEFFOTO'S BEERSE OVERLAAT

Foto links; DE WEG VAN GASSEL NAAR LINDEN 1937. Foto rechts; HET KERKDORP BEERS 1926. BEERS WERD HET VENETIË VAN NEDERLAND GENOEMD.


DE ERGSTE OVERSTROMING; 1926

DE MAASDIJK TUSSEN CUYK EN GRAVE WAS OP 14 PLAATSEN DOORGEBROKEN. 10 TALLEN KERKDORPEN WAREN VAN DE BUITENWERELD AFGESLOTEN.


Foto rechts; NULLEKE REPAREERT DE DOORGEBROKEN DIJK. MIJN VADER VERTELDE REGELMATIG OVER HET RAMPJAAR 1926. IN DAT JAAR VLUCHTTE MIJN VADER SAMEN MET MIJN OPA MET DE KOEIEN EN ENKELE VARKENS RICHTING HAMPOORT BIJ GRAVE. WAAR ZE SAMEN MET ANDERE BOEREN UIT DE OMGEVING ENIGE DAGEN HEBBEN GEBIVAKKEERD. IN 1929, NA HET BOUWEN VAN DE NIEUWE MAASBRUG MET SLUIZEN EN DE VERSTEVIGING VAN DE DIJKEN, WAREN DE OVERSTROMINGEN ONDER CONTROLE EN WAS DE BEERSE OVERLAAT HISTORIE. ER STAAT NU TER HERINNERING EEN STANDBEELD TUSSEN GASSEL EN BEERS.

TSAAR HEJA NEEMT POOLSHOOGTE

TSAAR HEJA RICHT DE BLIK OP ZIJN GEBOORTEDORP GASSEL. DE MAAS LIGT ER VREEDZAAM BIJ. HIJ HOEFT ZICH DUS GEEN ZORGEN TE MAKEN.HET VERHAAL DOET DE RONDE DAT DE 2 BRONZEN KANONNEN OP DE MAASDIJK UIT DE LAATSTE FRANSE PERIODE ZIJN DIE VAN 1794 TOT 1814 DUURDE. DAARNA HEBBEN DEZE KANONNEN NOG JAREN DIENST GEDAAN. ZIJ WERDEN AFGEVUURD ALS WAARSCHUWING VOOR DE BEWONERS BIJ HOOGWATER, ZODAT IEDEREEN ZICH OP TIJD IN VEILIGHEID KON BRENGEN. DE KANONNEN HEBBEN EEN NAAM. DE ENE "DE INTRIGANT" EN DE ANDER "DE PARTISAN".

TSAAR HEJA EN EDSILI VISUTOV HEBBEN NA AFLOOP VAN HET BLIKSEMBEZOEK EEN HEERLIJK KOPJE KOFFIE GEDRONKEN BIJ HET GASTVRIJE CAFE DE GOUDEN LEEUW OP DE MARKT IN GRAVE.

22 JANUARI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011TSAAR HEJA ALS PATRIARCH

HET IS DR. N.I. SHIVALOVA EN ONDERZOEKSJOURNALIST THOMAS MATSER TIJDENS HUN LAATSTE BEZOEK AAN RUSLAND UITEINDELIJK TOCH NOG GELUKT OM TOESTEMMING TE KRIJGEN OM ENKELE KLEDINGSTUKKEN, KRONEN, SIERADEN EN KERKELIJKE ATTRIBUTEN UIT HET FAMILIEBEZIT VAN TSAAR HEJA MEE TE NEMEN NAAR NEDERLAND.TSAAR HEJA IS HEN DAARVOOR ZEER ERKENTELIJK.

OP DE FOTO LINKS PRESENTEERT LENNEKE JASPERS, DE VROUW VAN KUNSTENAAR HENK JASPERS, ENKELE VAN DE MEEGEBRACHTE FAMILIESTUKKEN. TSAAR HEJA, OP DE RECHTERFOTO, POSEERT VOOR EEN SCHILDERIJ VAN KUNSTENAAR HENK JASPERS IN AUTHENTIEKE FAMILIEKLEDIJ ALS PATRIARCH VAN DE RUSSISCH ORTHODOXE KERK.

HET WACHTEN IS NU OP DE EERSTVOLGENDE SNEEUWBUI, ZODAT GESTART KAN WORDEN MET DE FILMOPNAMEN VOOR HET FAMILIEGRAF WAARIN DE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS IS BEGRAVEN EN WAARVAN DE BEGRAAFPLAATS UITERAARD GEHEIM MOETEN BLIJVEN I.V.M. HET ONLANGS GEPUBLICEERDE............

 

............PERSBERICHT

OP 26 AUGUSTUS J.L. HEEFT DE RECHTBANK IN MOSKOU N.L. BEPAALD DAT DE RUSSISCHE STAAT MOET MEEWERKEN AAN EEN NIEUW ONDERZOEK NAAR DE WARE TOEDRACHT VAN DE MOORD OP DE LAATSTE RUSSISCHE TSARENFAMILIE IN 1918. U BEGRIJPT DAT TSAAR HEJA I.V.M. HET RECONTRUEREN VAN ZIJN FAMILIEVERHAAL DE VOORTGANG VAN HET A.S. ONDERZOEK NAUWGEZET ZAL VOLGEN.

 30 AUGUSTUS 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010
 

 


TSAAR HEJA VERTELT

ZIJN ONGELOFELIJKE  VERHAALVOORWOORD

WIE WAS NULLEKE JASPERS ?

BESTE INWONERS VAN GASSEL, IK HENK JASPERS, LOOP AL JAREN ROND MET HET IDEE OM HET VERHAAL VAN MIJN GROOTVADER WERELDKUNDIG TE MAKEN. MIJN GROOTVADER VERTELDE MIJ N.L. IN MIJN JEUGD ZIJN GEHEIM. EN DAT GEHEIM WERD ONS GEHEIM. IK BEN NU 62 JAAR EN VEEL  'HOOFDROLSPELERS' UIT HET VERHAAL VAN NULLEKE JASPERS ZIJN OVERLEDEN.

BIJ 'N BEZOEK AAN GASSEL, ENKELE JAREN GELEDEN, WERD IK ONAANGENAAM VERRAST TOEN IK HET GRAF VAN MIJN OPA OP HET OUDE KERKHOF NAAST DE KERK BEZOCHT. HET FAMILIEGRAF VAN NULLEKE JASPERS WAS ZONDER DAT IK HET WIST GERUIMD EN HET GRANIETEN KRUIS VAN HET GRAF STOND ACHTELOOS TEGEN DE MUUR VAN DE KERK. TOEN IK BIJ MIJN FAMILIE POLSHOOGTE NAM BLEEK DAT NIEMAND HET NODIG HAD GEVONDEN MIJ VAN HET VOORNEMEN TOT RUIMING OP DE HOOGTE TE BRENGEN. HET IS VOOR MIJ TOT OP DE DAG VAN VANDAAG ONDUIDELIJK OF DE FINANCIELE MOTIEVEN VAN DE FAMILIE OF DE POLITIEKE MOTIEVEN IN HET DORP EEN ROL HEBBEN GESPEELD.

HET IS OPMERKELIJK TE NOEMEN DAT ER TOT NU TOE WEINIG OVER GASSEL IS GESCHREVEN. IN 1984 HEEFT DE HEER FRANK VAN RIET EEN SERIEUZE POGING GEDAAN OM IN ZIJN BOEK BEERS, GASSEL EN LINDEN OP DE FOTO EEN DOCUMENTATIE VAN DE DRIE DORPEN TE GEVEN. HIJ GEEFT IN ZIJN VOORWOORD AL AAN DAT ZIJN BOEK NIET COMPLEET IS EN DAT DE INWONERS VAN GASSEL DE INFORMATIE LIEVER VOOR ZICH HIELDEN. HIJ ZEGT DAAROVER HEEL TACTISCH DAT HIJ 'HEEL WEINIG REACTIES' UIT GASSEL HEEFT GEKREGEN. INMIDDELS IS DOOR DE GASSELNAREN GECONSTATEERD DAT OOK VEEL GEMAKKELIJK TE ACHTERHALEN INFORMATIE NIET IS TERUG TE VINDEN IS IN ZIJN BOEK EN DAT ER OOK ONJUISTHEDEN IN STAAN.

IK VIND HET OP MIJN BEURT OPMERKELIJK DAT GASSEL IN DE TWEEDE WERELDOORLOG ALS ZELFSTANDIGE GEMEENTE OPHIELD TE BESTAAN EN, ONDER DUITS BEWIND, WERD SAMENGEVOEGD MET BEERS. MIJN VADER EN ENKELE ANDERE INWONERS VAN GASSEL HEBBEN MIJ DAAR VERHALEN OVER VERTELD EN IK KOM ER DUS IN 'TSAAR HEJA VERTELT' WEL UITVOERIG OP TERUG. EN ZO ZIJN ER WEL MEER "GEHEIMEN" DIE VASTGELEGD MOETEN WORDEN. ZO IS ER OOK NOG HET 'FAMILIEGEHEIM' DAT IK MET MIJN OME JAN EN MIJN VADER DEEL.

BIJ HET STORTEN VAN DE FUNDERING VAN DE MARIAKAPEL IN 1958 HEBBEN WIJ OP DIE PLEK EEN RUSSISCH ICOON, EEN BRONZEN PLAQUETTE MET DE VOORSTELLING VAN MADONNA MET KIND, MEEGEGEVEN ALS AANDENKEN AAN TSAAR NICOLAAS AAN DE MOEDER VAN NULLEKE JASPERS, INGEGRAVEN.

OP VOORHAND BIED IK MIJN VERONTSCHULDIGINGEN AAN VOOR EVENTUELE ONVOLLEDIGHEDEN IN DE TEKST.  HET KAN VOORKOMEN DAT IK ER EEN JAARTJE NAASTZIT OF DAT IK EEN VOORNAAM VERKEERD GEBRUIK, MAAR MIJN HERINNERINGEN DATEREN VAN EEN HALVE EEUW GELEDEN. VOOR ZOVER MOGELIJK HEB IK ALLE RECHTHEBBENDEN VAN FOTO'S ACHTERHAALD EN TOESTEMMING GEKREGEN DEZE TE PLAATSEN.


copyright © stadskleurnieuws 2009

TSAAR HEJA VERSLAAT 'BOLSJEWIEKEN'

TSAAR HEJA KREEG DE AFGELOPEN MAANDEN DIVERSE EMAILS MET DE VRAAG OF HET WEL GOED GING EN OF HIJ SOMS "GESTOPT WAS MET HET BOEK". WIJ KUNNEN U GERUST STELLEN. TSAAR HEJA IS SPRINGLEVEND MAAR HEEFT ZICH HET EERSTE KWARTAAL VAN HET JAAR IN ARNHEM SAMEN MET ANDEREN INTENSIEF INGEZET OM DE FAMILIEEER TE HERSTELLEN.

 

DE 'BOLSJEWIEKEN' ZIJN TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 4 MAART 2010 IN ARNHEM VERSLAGEN. DOKTER ZIEL HEEFT DE TROEPEN AANGEVOERD EN DE SLAG IS GEWONNEN. VOOR HET VOLLEDIGE VERHAAL----- KLIK OP POLITIEK WEERBERICHT-------

HET LOT VAN TSAAR NICOLAAS II, foto links gemaakt in 1917 enkele dagen voor zijn executie met Bolsjewieken op achtergrond, IS TSAAR HEJA TOT NU TOE BESPAARD GEBLEVEN.

KUNST & LINKS IS GELUKKIG UIT DE MODE, MAAR KRIJGT NU PAS Z'N BESLAG BINNEN DE SAMENLEVING. HET ENIGE DAT TELT IS DATGENE WAT EEN GOEDE VRIEND VAN TSAAR HEJA, WIJLEN MAARTEN BEKS, ALS LIJFSPREUK HANTEERDE EN DOOR STADSKLEUR LEVEND WORDT GEHOUDEN;......... KUNST IS HET BROODNODIGE WAAR NIEMAND OM VRAAGT.....

WORDT VERVOLGD...........

5 JUNI 2010


TSAAR HEJA SCHILDERT

TSAAR HEJA IS O.A. BEZIG MET DE VOORBEREIDING VAN EEN OVERZICHTSTENTOONSTELLING. TIJDENS DE DRUKKE CAMPAGNETIJD VAN DE AFGELOPEN MAANDEN HEEFT HIJ IN ZIJN ATELIER TER COMPENSATIE REGELMATIG EEN SCHILDERIJ ONDER HANDEN GENOMEN. DE EEN HAD NOG EEN LIKJE VERF NODIG, DE ANDER WERD GEVERNIST EN WEER 'N ANDER KREEG EEN LIJST. 

HOEWEL HET NOG EEN HELE KLUIF GAAT WORDEN OM VOOR EEN OVERZICHTSTENTOONSTELLING EEN KEUZE UIT HET TOTALE OEVRE VAN TSAAR HEJA TE MAKEN ZAL DE UITEINDELIJK LOKATIE DE BELANGRIJKSTE ROL SPELEN BIJ DE DEFINITIEVE KEUZE VAN HET WERK. ALS U NOG EEN SUGGESTIE HEEFT VOOR EEN LOCATIE ALS TENTOONSTELLINGSRUIMTE MAIL DIE DAN GERUST.

                       

HET OLIEVERFSCHILDERIJ (links op de foto) IS VAN HEJA & MAARTEN BEKS EN OOIT BIJ WIJZE VAN GRAP IN 'SAMENWERKING' TOT STAND GEKOMEN. DE 'JONGE ' TSAAR HEJA SPEELT (rechter foto) OP DE BLAUWE VIOOL.

SONSBEEKWATERVAL

TSAAR HEJA HEEFT TIJDENS DE RESEARCH VOOR ZIJN FANTASTISCHE BIOGRAFIE IN HET IN 1988 GESCHREVEN BOEK VAN HENK VAN KUPPEVELT ----200 JAAR SOCIËTEIT TOT NUT ENDE VERMAECK----- OVER DE STAD GRAVE EEN FOUTJE ONTDEKT. OP de foto links uit 1935 STAAT DAT HET GEZELSCHAP ZICH BIJ DE BEDRIEGERTJES IN ROZENDAAL ( BIJ ARNHEM) WAANT. ZIJ STAAN ECHTER VOOR DE WATERVAL IN PARK SONSBEEK IN ARNHEM. DE WATERVAL ZIET ER ANNO 2010 NOG VRIJWEL HETZELFDE UIT DUS U KUNT HET ZELF KOMEN CONTROLEREN.

TIJDENS HET 100 JARIG BESTAAN VAN PARK SONSBEEK IN 1996 ORGANISEERDE STADSKLEUR EEN MANIFESTATIE EN VOOR 100 KUNSTENAARS DE TENTOONSTELLING SONSBEEKFANTASIEEËN IN DE GROTE EUSEBIUSKERK IN ARNHEM.TIJDENS DE TENTOONSTELLING VAN 2 T/M 23 NOVEMBER 1996 STOND DE INSTALLATIE (rechts op de foto) ALS ALTAARSTUK IN DE KERK.

TSAAR HEJA HEEFT DE DRAAD VOOR DE VOORBEREIDINGEN VAN HET BOEK INMIDDELS WEER OPGEPAKT MET HET ONDERZOEK NAAR DEEL 2 VAN HET GASSELSE GILDE. WORDT VERVOLGD............

5 JUNI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


ZALIG KERSTFEEST

TSAAR HEJA DOET IN 2010 NET ALS IN HET AFGELOPEN JAAR WEER EEN AANTAL ONTHULLINGEN OVER ZIJN AFKOMST. OOK WORDT IN 2010 DE MINIDOKU DIE WORDT GEMAAKT OVER ZIJN OVERGROOTMOEDER IN DEZE RUBRIEK GEPRESENTEERD. DAARIN LAAT HIJ O.A. ZIEN WAAR ZIJ IS BEGRAVEN . TSAAR HEJA WENST U EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG 2010.

WORDT VERVOLGD........ 

23 DECEMBER 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009


THE MAKING OF.... NU TE VOLGEN......

 

 

 

NAAST HET MAKEN VAN DE FILM WORDT HET ONTSTAANSPROCES VAN DE FANTASTISCHE BIOGRAFIE VAN TSAAR HEJA DOOR VELEN ALS BOEIEND ERVAREN. WIJ HEBBEN DAAROM BESLOTEN PER PERIODIEK ENKELE PAGINA'S VAN HET BOEK, WAARVAN WIJ HOPEN DAT HET OP HET EIND VAN HET JAAR KAN WORDEN UITGEGEVEN, OP TE MAKEN EN IN PDF DOCUMENTEN VIA DEZE RUBRIEK TE PUBLICEREN. ALLE AUTEURSRECHTEN LIGGEN NADRUKKELIJK BIJ HENK JASPERS, BIJ STADSKLEURNIEUWS EN STADSKLEUR FILMT HET.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

copyright © stadskleurnieuws 2009 - 2014
                                                             

WAT ER AAN VOORAF GING..........

DOOR:   DR. N.I. SHIVALOVA

WIJ MOETEN HET BEELD VAN DE LAATSTE TSAAR NICOLAAS II ( 1868 - 1917 ) ALS EEN ZORGZAME EN ZEER TROUWE ECHTGENOOT TENMINSTE CORRIGEREN VOOR WAT BETREFT DE JAREN VOOR ZIJN HUWELIJK EN TROONSBESTIJGING IN 1894. DE JONGE NICOLAAS LEIDDE ZEKER GEEN TERUGGETROKKEN BESTAAN, MAAR VERKEERDE GRAAG IN HET GEZELSCHAP VAN VROUWEN.

IN HET ROMANOV - ARCHIEF, DAT IK BEHEER, BEVINDT ZICH BIJVOORBEELD EEN DOCUMENT UIT 1889, WAARIN EEN ZEKERE ELEONORA PETROVNA JASPERS AANGIFTE DOET VAN DE GEBOORTE VAN EEN ZOON, GENAAMD ARNOLJEV, VAN WIE ALS VADER DE TROONOPVOLGER OF TSAREVITSJ NICOLAAS GENOEMD WORDT. EEN ZELFDE VERMELDING STAAT OOK IN HAAR PASPOORT UIT DIE TIJD. DE LATERE TSAAR WAS OP DAT MOMENT NOG ONGEHUWD, EN HET FEIT VAN DE GEBOORTE VAN HET KIND IS, ZOALS TOEN TE DOEN GEBRUIKELIJK, ZOVEEL ALS MOGELIJK VERBORGEN GEHOUDEN EN HEEFT DAARDOOR NAUWELIJKS BEKENDHEID GEKREGEN.

DE VAN OORSPRONG DUITSE NAAM JASPERS WAS, IN DE TOENMALIGE ACADEMISCHE KRINGEN VAN ST. PETERSBURG, EN OOK NU NOG, GEEN ONBEKENDE. ER BESTAAT TENSLOTTE NIET VOOR NIETS EEN KARL JASPERS INSTITUUT, VERNOEMD NAAR DE GELIJKNAMIGE BEKENDE EXISTENTIEFILOSOOF DIE LEEFDE VAN 1883 - 1967.

DEZE ELEONORA P. JASPERS WAS DESTIJDS EVENEENS ONGEHUWD, HETGEEN NA DE GEBOORTE VAN HAAR BUITENECHTELIJKE TSARENKIND INHIELD DAT ZIJ VOORTAAN MAAR BETER EEN VERBORGEN LEVEN KON LEIDEN IN BALLINGSCHAP. HAAR DUITSE KOMAF WERKTE DAARBIJ TEGEN HAAR. DE ROMANOV'S HADDEN IN DEZE WOELIGE TIJDEN, MET BOMAANSLAGEN, AL GENOEG ZORGEN AAN HUN HOOFD. ELEONORA JASPERS BESLOOT DAAROM WESTWAARTS TE GAAN EN RUSLAND TE VERLATEN OMDAT ZIJ, HOEWEL TROTS OP HAAR KEIZERLIJKE ZOON, DE GEVAARLIJKE SITUATIE ZAL HEBBEN INGEZIEN. WIJ WETEN BOVENDIEN , VANWEGE EEN STEMPEL IN HAAR PASPOORT, DAT ZIJ KORT DAAROP IN BERLIJN IN HET HUWELIJK IS GETREDEN MET DE HOLLANDER JOHAN FRANSEN, DIE VANUIT ST.PETERSBURG OP TERUGREIS NAAR NEDERLAND WAS. DEZE JOHAN FRANSEN WAS IN DIENST VAN DE TEXTIELHANDEL VAN DE FA. ENGBERTS. DOOR VIJANDELIJKE ACTIES VAN RUSSEN TEGEN BUITENLANDERS LIEP NIET ALLEEN DE TEXTIELHANDEL IN ST.PETERSBURG TERUG WAAR DE FA. ENGBERTS O.A. EEN KANTOOR HAD, MAAR LIEP OOK HET LEVEN VAN JOHAN FRANSEN GEVAAR WAAROP HIJ VLUCHTTE.

OP DAT PUNT LOOPT DE RESEARCH M.B.T. JOHAN FRANSEN EIGENLIJK AL DOOD OMDAT HIJ VRIJWEL DIRECT NA HET SLUITEN VAN HET SCHIJNHUWELIJK UIT BEELD VERDWIJNT. VAST STAAT DAT DE ENGBERTSEN EN DE ROMANOV'S ELKAAR GOED KENDEN OMDAT ZIJ SAMEN ZAKEN DEDEN EN WIE WEET KENDE ELEONORA JASPERS EN JOHAN FRANSEN ELKAAR UIT DIE HOOFDE OOK. DUITSLAND BLEEK STEEDS MEER EEN VIJAND VAN RUSLAND TE WORDEN EN HET IS ALGEMEEN BEKEND DAT RUSLAND ZIJN VIJANDIGE ELEMENTEN, MET DE BEDOELING DEZE UIT DE WEG TE RUIMEN, VRIJWEL OVERAL IN DE WERELD WEET OP TE SPOREN. DE HOLLANDERS WAREN EN ZIJN DE ROMANOV'S ALLEEN AL UIT HISTORISCH OOGPUNT BEKEKEN ZEER GUNSTIG GEZIND EN WAREN DAAROM DESTIJDS OP GROND DAARVAN OOK BEREID DE HELPENDE HAND TOE TE STEKEN. ZODOENDE  WAS HET IN VEILIGHEID BRENGEN VAN EEN (BUITENECHTELIJKE) NAKOMELING VAN DEZE FAMILIE VOOR NEDERLAND VANZELFSPREKEND.

TSAAR HEJA SPREEKT......

IN HET EERSTE DEEL VAN DE DOCUMENTAIRE DIE GEMAAKT WORDT MET ONDERZOEKSJOURNALIST  THOMAS MATSER EN DR. N.I. SHIVALOVA EN DIE OP DIT MOMENT WORDT OPGENOMEN, VERKLAART TSAAR HEJA UITVOERIG OVER DE LEVENSWANDEL VAN ARNOLJEV, LATER IN NEDERLAND OFFICIEEL DOOR DE KATHOLIEKE KERK OMGEDOOPT TOT ARNOLD. ARNOLD DIE IN HET NOORDBRABANTSE DORP GASSEL WAAR HIJ UITEINDELIJK TERECHTKWAM GEWOON DE ROEPNAAM NULLEKE KREEG. DEZE ARNOLJEV / ARNOLD / NULLEKE IS DE GROOTVADER VAN TSAAR HEJA/HENK JASPERS.

WORDT VERVOLGD..........


THOMAS MATSER ONTHULT HET FANTASTISCHE LEVENSVERHAAL VAN TSAAR HEJA / HENK JASPERS

THOMAS MATSER IS BEKEND ALS ONDERZOEKSJOURNALIST EN PUBLICIST VAN HISTORISCHE BOEKEN. TWEE VAN DE MEEST RECENTE UITGAVEN, BOEKEN DIE VEEL STOF HEBBEN LATEN OPWAAIEN DOOR DE ONVERWACHTE WENDINGEN IN HET VERHAAL EN DE SPECTACULAIRE ONTHULLINGEN ZIJN,  CHINA; SPLEETOGEN IN DE NACHT EN "PAUSELIJKE GEVECHTEN" DOOR DE EEUWEN HEEN; WITTE ROOK IS OOK GEKLEURD.                                 

        

THOMAS MATSER HEEFT ZICH DOOR TOEVAL VERDIEPT IN AFKOMST EN VERLEDEN VAN TSAAR HEJA  / HENK JASPERS, DOOR ONTDEKKINGEN GEDAAN DOOR  ZIJN HUIDIGE, IN RUSLAND GEBOREN VROUW. JARENLANG BLEVEN RUSSISCHE ARCHIEVEN VAN ZOWEL KERK ALS STAAT GESLOTEN MAAR DOOR DE PERESTROIKA HEEFT DR. NADEJDA SHIVALOVA TOEGANG GEKREGEN TOT HET ROMANOV  - ARCHIEF IN ST. PETERSBURG EN ZIJ HEEFT DAARVOOR ONDERZOEKSJOURNALIST MATSER DIVERSE DOCUMENTEN TER INZAGE GEGEVEN. DE  INTERESSE VAN THOMAS MATSER WAS GEWEKT. HIJ WERKT NU AAN DEZE NIEUWE PUBLICATIE WAARVAN STADSKLEUR OP VOORHAND DE RECHTEN HEEFT GEKOCHT. STADSKLEURNIEUWS PUBLICEERT ZOWEL DE TEKST ALS DE DOOR STADSKLEUR FILMT HET GEMAAKTE IMPRESSIES VAN HET FANTASTISCHE LEVENSVERHAAL VAN TSAAR HEJA. HET WACHTEN IS NU NOG OP TOESTEMMING VAN DE RUSSISCHE REGERING OM OP LOKATIE IN ST - PETERSBURG HET FAMILIEBEZIT TE MOGEN FILMEN. MET DE OPNAMEN IN NEDERLAND IS AL EEN BEGIN GEMAAKT.              

                                       

BIOGRAFIE OUD-GENERAAL EN ADJUDANT EDSILI VISUTOV

     

EDSILI VISUTOV STAMT UIT EEN GERENNOMEERD SOLDATENGESLACHT DAT GENERATIES ACHTEREEN HEEFT GEDIEND IN HET REGIMENT BELAST MET DE BEWAKING VAN DE TSARENFAMILIE. VOLGENS OUDE TRADITIES WERD TIJDENS HET PAASFEEST DOOR DE PATRIARCH DE EED VAN TROUW AFGENOMEN. TE VERGELIJKEN MET HET RIDDERSCHAP UIT DE MIDDELEEUWEN. DE VISUTOVS KREGEN DAARVOOR LANDERIJEN EN PRIVILEGES. ZIJ WAREN DE BAAS OVER HELE DORPEN EN HUN INWONERS EN KONDEN BESCHIKKEN OVER LEGEREENHEDEN DIE UITSLUITEND VERANTWOORDING AFLEGDEN AAN DE TSAAR. UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN  NOEMEN WIJ SLECHTS EEN DEEL VAN DE FAMILIENAAM VAN DEZE OUD-GENERAAL OMDAT IN COMMUNISTISCH RUSLAND DESTIJDS DOOR GROOTOUDERS EN OUDERS NIET OPENLIJK GESPROKEN WERD OVER HET BUITENECHTELIJK KIND VAN TSAAR NICOLAAS EN HET ONDERWERP NOG ALTIJD GEVOELIG LIGT. DE LAATSTE STATIONERING VAN EDSILI VISUTOV WAS KABUL IN AFGHANISTAN TIJDENS DE RUSSISCHE BEZETTING. DAARNA HEEFT HIJ POLITIEK ASIEL GEKREGEN IN NEDERLAND OP VOORSPRAAK VAN INVLOEDRIJKE KERKELIJKE INSTANTIES EN HEEFT ZODOENDE OPNIEUW DE OUDE TRADITIES IN ERE HERSTELD DOOR CONTACT TE ZOEKEN MET DE KLEINZOON VAN DE LAATSTE RUSSISCHE TSAAR. IN HET DAGELIJKS LEVEN IS EDSILI VISUTOV WERKZAAM BIJ DE BILDERBERGGROEP. EEN DEEL VAN DE RUSSICHE ADEL BEREIDT DE KOMST VAN TSAAR HEJA EN ADJUDANT EDSILI VISUTOV IN ST.PETERSBURG VOOR.

EERSTE FILMPJE BINNENKORT TE ZIEN......

STADSKLEURNIEUWS ZAL HET FANTASTISCHE LEVENSVERHAAL SPLITSEN IN DRIE DELEN. DEEL 1 KREEG DE TITEL TSAAR HEJA SPREEKT. DEEL 2 HEEFT ALS TITEL TSAAR HEJA SCHILDERT. DEEL 3 WORDT GELANCEERD ALS TSAAR HEJA SPEELT. IN TSAAR HEJA SPREEKT VERTELT HENK JASPERS HET TOT NU TOE VERBORGEN GEBLEVEN DEEL VAN ZIJN LEVENSVERHAAL EN DAT VAN ZIJN FAMILIE AAN ONDERZOEKSJOURNALIST THOMAS MATSER EN DR. NADEJDA SHIVALOVA. HET FILMPJE DAAROVER IS BINNENKORT OP DEZE SITE TE ZIEN. IN TSAAR HEJA SCHILDERT LAAT HENK JASPERS SCHILDERIJEN ZIEN DIE NOG NOOIT ZIJN VERTOOND. IN TSAAR HEJA SPEELT LAAT HENK JASPERS U SAMEN MET OUD-GENERAAL EN HOOFD BEVEILIGING, ADJUDANT EDSILI VISUTOV EEN KIJKJE NEMEN IN HET DAGELIJKS LEVEN. AUTEUR MATSER EN ADJUDANT VISUTOV BEPALEN DE VOLGORDE VAN WAT OP WELK MOMENT NAAR BUITEN KAN / WORDT GEBRACHT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17 JULI 2008
 VROUWEN VAN

VROUWEN ALS STUWENDE KRACHT

                                                                                                                                   

DONDERDAG 21, VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 AUGUSTUS VINDT VOOR DE 8e KEER HET LATIN FESTIVAL RIO AAN DE RIJN PLAATS. EEN GROOTS ZOMERCARNAVAL DAT IN 2007 VOOR STADSKLEUR WERD GEFILMD EN WAARVAN HET MATERIAAL SAMEN MET HET FILMMATERIAAL VAN 2008 ZAL WORDEN VERWERKT TOT EEN  VIDEODOCUMENT MET ALS TITEL 'VROUWEN VAN RIO'.

WIJ BELICHTEN DE ROL VAN VROUWEN ACHTER DE SHOWGROEPEN EN TIJDENS DE BONTE PARADE OP ZATERDAG MAAR NATUURLIJK OOK DIE UIT DE ORGANISATIE. DE VROUWEN ACHTER JANSPLAATS/DANSPLAATS OP VRIJDAGAVOND. WIJ LATEN ZIEN HOE ACHTER DE SCHERMEN IS GEWERKT VOOR EN TIJDENS DE MISSVERKIEZINGEN.  NATUURLIJK REALISEREN WIJ ONS DAT WE DE MANNEN TEKORT DOEN MAAR DAAR KUNNEN WE VOOR DEZE KEER MEE LEVEN.

U HEEFT VIA DE PUBLICATIES VAN STADSKLEURNIEUWS OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN IN DE STAD DE VOORAANKONDIGING VOOR "VROUWEN VAN RIO" KUNNEN VOLGEN. HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM HEEFT OOK DIT JAAR GEEN GELD OVER VOOR BANNERS. HET 'BANNERBUDGET' WERD IN 2008 BESTEED AAN WORLD STATUES, BESTE BINNENSTAD EN SONSBEEK 10 GRANDEUR.

DE ARNHEMSE ZIEL HEEFT ALLE KLEUREN IS AL JAREN HET MOTTO VAN STADSKLEURNIEUWS EN DAT ZULLEN WE DUS OOK VOOR U VISUALISEREN. TOT ZIENS DIT WEEKEND BIJ RIO!

20 AUGUSTUS 2008


(ZELF)CENSUUR OF VERNIELING?

VANOCHTEND WERD BEKEND DAT ENKELE TELEFOONTJES NAAR DE ORGANISATIE VAN SONSBEEK 8 ER VORIGE WEEK VOOR HEBBEN GEZORGD DAT LARA SCHNITGER HARTJES HEEFT GEPLAKT OVER "AANSTOOTGEVENDE DELEN" VAN AFBEELDINGEN OP HAAR KUNSTWERK. UIT PURE( ZELF) CENSUUR EN OMDAT ZIJ DUIDELIJK WILDE MAKEN DAT HAAR KUNSTWERK LIEFDE  MOET UITSTRALEN.

VOLGENS ENKELEN ZOU HET GAAN OM KLACHTEN GEDAAN NAMENS KINDEREN, ANDEREN HEBBEN HET OVER EEN ORDINAIRE  PUBLICITEITSSTUNT VAN DE SONSBEEKORGANISATIE ZELF EN WEER ANDEREN PRATEN OVER TELEFOONTJES UIT RELIGIEUS ORTHODOXE HOEK. CONTACT MET EEN VAN DE PERSVOORLICHTERS VAN SONSBEEK LEVERDE ALS RESULTAAT OP DAT HET ZOU GAAN OM HOOGUIT 1 A 2 TELEFOONTJES VAN MENSEN DIE AANSTOOT AAN HET KUNSTWERK NAMEN TIJDENS DE PROCESSIE.


OP ZICH IS DIT OPMERKELIJK TE NOEMEN OMDAT VANAF DE STRAAT ONMOGELIJK AANSTOOT GENOMEN KAN ZIJN AAN DE AFBEELDINGEN OMDAT DEZE VANAF DIE  AFSTAND NIET TE ZIEN ZIJN. ZELF HEBBEN WIJ ZE PAS TIJDENS HET EDITTEN ONTDEKT. WIJ HOPEN TOCH DAT DE MAJESTEIT DE ONGECENSUREERDE VERSIE HEEFT MOGEN BEOORDELEN EN NIET TE MAKEN HEEFT GEKREGEN MET DEZE VORM VAN CENSUUR.

TIJDENS DE OPENING MERKTE ANNA TILROE NOG OP NIET BANG TE ZIJN VOOR VERNIELINGEN AAN DE KUNSTWERKEN. NU HEEFT ZIJ OP BASIS VAN 'ENKELE TELEFOONTJES'  AL EEN KUNSTENARES DIE IN DE CATALOGUS WORDT GEPRESENTEERD ALS IEMAND DIE HAAR 'MANNETJE' STAAT ZOVER GEKREGEN DAT CENSUUR WORDT TOEGEPAST WAARDOOR HET OORSPRONKELIJKE KUNSTWERK IS VERNIELD.

DE NIEUWE PREUTSHEID HEEFT KENNELIJK OOK IN ARNHEM TOEGESLAGEN. WIJ STELLEN MEVROUW TILROE VOOR, IN OVERLEG MET DE KUNSTENARES,  DE HARTJES TE VERWIJDEREN EN ANDERS HAAR TITEL VAN 'ARTISTIEK LEIDER'  IN TE LEVEREN VOOR DIE VAN "GEESTELIJK LEIDER" VAN SONSBEEK8. 

16 JUNI 2008GRANDEUR;GROOTSHEID....... WANNEER KUNST UITLEG NODIG HEEFT

VRIJDAG 13 JUNI WERD DOOR DE MAJESTEIT SONSBEEK 8 GRANDEUR OFFICIEEL GEOPEND. DE 10e INTERNATIONALE BEELDENTENTOONSTELLING DIE 14 WEKEN ZAL GAAN DUREN EN GRATIS VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJK IS.

MAAR VOOR HET ZOVER WAS GAF ANNA TILROE, ARTISTIEK LEIDER VAN SONSBEEK, 'SOCHTENDS VOOR DE ( INTER) NATIONALE PERS EEN PREVIEW , EERST EEN BEKNOPTE BIOGRAFIE, WAARNA UITLEG VOLGDE OVER DE GEBRUIKTE MATERIALEN EN UITLEG WAAROM HET KUNSTWERK DOOR DE MAKER IS VORMGEGEVEN ZOALS HET IS VORMGEGEVEN......BIJ ENKELE KUNSTWERKEN ZELFS ' WAT DE MAKER ER MEE HEEFT BEDOELD'.

HOEWEL DE VERZAMELDE PERS VOORNAMELIJK GEINTERESSEERD WAS IN 'PLAATJES SCHIETEN' EN HET VERKRIJGEN VAN INFORMATIE DIE NIET UIT DE BEZOEKERSGIDS TE HALEN IS WERD ANNA TILROE TOCH MEERMALEN DEZELFDE VRAAG GESTELD."WAAROM HEEFT DEZE TENTOONSTELLING DE TITEL GRANDEUR GEKREGEN" EN "IS DIT NU WAT U MET GRANDEUR BEDOELD'' WANNEER OPNIEUW HALT GEMAAKT WERD BIJ EEN VOOR DE INTERVIEWER ONBEGRIJPELIJK WERKSTUK.

MEVROUW TILROE BLEEF BELEEFD EN LEGDE GEDULDIG UIT DAT GRANDEUR STAAT VOOR GROOTSHEID, DROMEN, VERWONDERING, HET OP 'N ANDERE MANIER NAAR DE DINGEN KIJKEN ALSMEDE  "GRENZEN VERLEGGEN".

.......... DAN VOLGT EEN STELLING UIT DE LOSSE POLS

WAARBIJ MEVROUW TILROE OPMERKTE  DAT GRANDEUR IN DE BETEKENIS VAN MENSELIJKE GROOTSHEID "NIET IETS IS WAARMEE JE WORDT GEBOREN MAAR IETS IS WAARNAAR MOET WORDEN GESTREEFD". OVER KUNST VALT TE TWISTEN MEVROUW TILROE MAAR OOK OVER DE BETEKENIS VAN GROOTSHEID. ALS GROOTSHEID IN BETEKENIS GELIJK STAAT AAN PERFECTIE DAN ZIT U ER MET UW  DEFINITIE WAT MIJ BETREFT GOED NAAST. MIJN STELLING EN DE STELLING VAN MILJOENEN ANDEREN IS DAT IEDEREEN OVER DE HELE WERELD 'PERFECT'GEBOREN WORDT. PAS DAARNA GAAT HET MIS.


klik op de afbeelding voor grotere afmetigen.
                                                                                                                                                                                                              

GRANDEUR VANUIT DE LUCHT........

KONINGIN BEATRIX EN HAAR GEVOLG ARRIVEERDE OM HALF DRIE, EEN KWARTIER EERDER DAN GEPLAND,  PER HELICOPTER MAAR ALLES STOND KLAAR DUS HET DRAAIBOEK WERD IN RAP TEMPO AFGEWERKT. HET PLASTIC WERD VAN DE LOPER GETROKKEN, ALLE GENODIGDEN NAMEN HUN PLAATSEN IN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN GELDERLAND CLEMENS CORNIELJE EN BURGEMEESTER KRIKKE TROKKEN DE JASJES RECHT OM DE MAJESTEIT BIJ HET UITSTAPPEN DIRECT HARTELIJK TE KUNNEN VERWELKOMEN. DE VERZAMELDE KINDEREN ZONGEN SPONTAAN EEN LIED. HET HOOFD MARKETING EN COMMUNICATIE JULIENNE STRAATMAN HEETTE DE MAJESTEIT OP DE PLEK ONDER DE 'PARASOL' WAAR DE OFFICIELE OPENING ZOU PLAATSVINDEN WELKOM EN KONDIGDE DE BEIDE SPREEKSTERS, BURGEMEESTER KRIKKE EN ARTISTIEK LEIDER ANNA TILROE,  AAN.  BURGEMEESTER KRIKKE BEGON HAAR TOESPRAAK MET "IK HEET U VAN HARTE WELKOM BIJ DEZE SUCCESVOLLE SONSBEEKTENTOONSTELLING'' (ZIE FILMPJE).......  EN HIELD HET VERDER KORT, NET ALS ANNA TILROE. DE MAJESTEIT TROK AAN EEN LINT EN EEN REGEN VAN STROKEN STOF OMCIRCELDE DE 'PARASOL'. SONSBEEK 2008 WAS GEOPEND.


Kroonjuwelen 2008


......... FURIEUZE VAKFOTOGRAFEN

DE VERZAMELDE PERS, DIE ZICH ZOALS GEBRUIKELIJK VAN TE VOREN BIJ DE ORGANISATIE HAD GEMELD EN WAS GESCREEND, WERD VOORZIEN VAN EEN ORANJE POLSBANDJE, PERSKAART EN INSTRUCTIES OVER HET PROTOCOL RICHTING 'OLIFANTSOOG' EN STEILE TUIN GEDIRIGEERD. OP DIE TWEE PLAATSEN WAS HET TOEGESTAAN FOTO'S VAN DE MAJESTEIT TE NEMEN EN NERGENS ANDERS.

HET VERZAMELDE  PUBLIEK, GEWAPEND MET MOBIELE TELEFOON EN CAMERA, LIEP DOODGEMOEDEREERD MET DE VAKPERS MEE EN GING OP HET MOMENT SUPREME VOOR DE LENS VAN DE VAKFOTOGRAFEN STAAN OM KONINGIN BEATRIX TE FOTOGRAFEREN. EEN ENKELING, DIE TE DICHT IN DE BUURT VAN DE MAJESTEIT KWAM, WERD WEGGESTUURD MAAR DE ORGANISATIE VAN SONSBEEK HAD NIETS OP BEIDE  PLAATSEN VOOR DE MENSEN, DIE ER HUN BROOD MEE MOETEN VERDIENEN, GEREGELD. SCHANDE!!

ZONDER VEEL MOEITE HAD DE ORGANISATIE BEIDE LOKATIES MET ALLE BESCHIKBARE SECURITY, EN EEN AFZETTING MET ROOD/WIT LINT EXCLUSIEF VOOR DE PERS, KUNNEN RESERVEREN MAAR DAT WAS KENNELIJK TEVEEL GEVRAAGD. EEN ENORME BLUNDER. DE WOEDENDE FOTOGRAFEN MAAKTEN OPMERKINGEN ALS 'HET STELT AL NIET VEEL VOOR EN DAN MOETEN WE OOK NOG BEKVECHTEN MET PUBLIEK OM 'N PLEK'.

ONDERTUSSEN ZAT 'GENODIGD ARNHEM' , NIETSVERMOEDEND AAN DE BORREL OP HET TERRAS VAN DE 'WITTE VILLA'.

CONCLUSIE: WIJ ZIJN BENIEUWD HOELANG DE GESELECTEERDE KUNSTWERKEN BESTAND ZIJN TEGEN HET 'NATUURGEWELD' VAN DE 'ELEMENTEN'. ENKELEN ZIEN ER WEL ERG KWETSBAAR UIT.
WORDT VERVOLGD

14 JUNI 2008

                                                                                
                   SONSBEEK 2008: GRANDEUR - PROCESSIE

                        DRAGERS DROEGEN "KLEREN VAN DE KEIZER"

ZONDAG 8 JUNI WERD DE 10e INTERNATIONALE BEELDENTENTOONSTELLING ONDER DE TITEL SONSBEEK 8: GRANDEUR, DIE VRIJDAG 13 JUNI OFFICIEEL DOOR KONINGIN BEATRIX  IN PARK SONSBEEK WORDT GEOPEND, INGELEID MET EEN PROCESSIE.

RUIM 900 VRIJWILLIGERS VERDEELD OVER 24 GROEPEN, VAN ADVOCATEN TOT TUINDERS, KUNSTENAARS, ZORGVERLENERS/DAKLOZEN, WIJKVERENIGINGEN, ARCHITECTEN EN WETENSCHAPPERS HEBBEN VAN DEZE PROCESSIE IN TECHNISCHE ZIN EEN SUCCES GEMAAKT. DAT GELDT OOK VOOR ORGANISATIE, CHOREOGRAFIE, MUZIEKKORPSEN, POLITIE EN SECURITY. EEN DIKKE PLUIM!

MET DE FINANCIELE RESULTATEN VAN EEN GOED GEOLIEDE PR- MACHINE OP ZAK, PRACHTIG POSTERS LANGS DE WEG, AFFICHES IN DE ETALAGES VAN ARNHEMSE ONDERNEMERS EN BANNERS BOVEN DE STRATEN VAN DE BINNENSTAD, TRIBUNES EN EEN MUZIEKTENT OP HET KERKPLEIN AANGEVULD MET HET ZONNIGE WEER ALS ZONDAGSCADEAU EN KUNSTMINNEND PUBLIEK ZOU JE DENKEN DAT AAN ALLE VOORWAARDEN WAS VOLDAAN OM VAN DEZE DAG ALS OPMAAT VOOR DE  INTERNATIONALE  BEELDENTENTOONSTELLING EEN SUCCES TE MAKEN.

                            VIERENEENHALF MILJOEN EURO

IS DE TOTALE BEGROTING VAN SONSBEEK 8  "GRANDEUR", WAARAAN 26 KUNSTENAARS UIT DIVERSE WERELDDELEN MEEDOEN. HET IS DAARMEE  DE KLEINSTE SONSBEEKTENTOONSTELLING IN OMVANG TOT NU TOE EN TEVENS DE DUURSTE.  OM DE KRITIEK TE PAREREN DIE VOORGAANDE ORGANISATOREN VAN SONSBEEKTENTOONSTELLINGEN TEN DEEL VIEL ALS " VEEL TE ELITAIR" EN HET GEGEVEN DAT DE ARNHEMSE  BURGER NIET BIJ HET EVENEMENT WERD BETROKKEN HAD ARTISTIEK LEIDER ANNA TILROE VOOR DEZE TENTOONSTELLING DE HULP VAN DIEZELFDE ARNHEMSE BEVOLKING INGEROEPEN. ER WERDEN "GILDEN" IN HET LEVEN GEROEPEN OM  KUNST TE DRAGEN IN DE UITINGSVORM VAN EEN PROCESSIE DOOR HET HART VAN DE STAD.

                   SLECHTS 6 VAN DE 24 KUNSTWERKEN---DUS 25 %---KON DE TOETS DER (KUNST)KRITIEK DOORSTAAN

DE OVERIGE 18 WERKSTUKKEN-----DUS 75%----- KON DAT ABSOLUUT NIET. DIT ARTISTIEKE DEBACLE REKENEN WIJ ANNA TILROE AAN. DAT VEEL VAN DE BEELDEN DIE  IN SONSBEEK TENTOON ZULLEN WORDEN GESTELD ZICH NIET VOOR EEN PROCESSIE LENEN EN DAT KUNSTENAARS DAAROM 'SPECIAAL' VOOR DE PROCESSIE 'ANDER WERK' HEBBEN GEMAAKT, OF MAAR EEN DEEL VAN HET KUNSTWERK LIETEN RONDDRAGEN, DOET DAAR NIETS AAN AF. VEEL VAN HEN HEBBEN OP GROND VAN DIE INSTEEK EEN ARTISTIEKE WANPRESTATIE GELEVERD EN DAT MOET ALS TEGENGELUID VOOR ALLE LOFTUITINGEN, SCHOUDERKLOPJES EN COMPLIMENTEN AAN ELKAAR EN VAN DE KUNSTKLIEK WORDEN GEZEGD.


Sonsbeek Grandeur - Processie 2008

OM LOKALE BEROEPSKUNSTENAARS VIA EEN "KUNSTENAARSGILDE" EEN DRIEDUBBELE DROOGMOLEN, VAN DE HAND VAN EEN NEDERLANDSE, VOOR SONSBEEK 8 GESELECTEERDE KUNSTENAAR TE LATEN DRAGEN, AANGEPREZEN ALS EEN "GESCHAKELD KUNSTWERK", BIJ AANVANG VAN DE PROCESSIE AL DEFECT EN VOORZIEN VAN DE NAAM "METTLE RITE",  IS EEN PURE AANFLUITING EN GETUIGD VAN MINACHTING VOOR DE DRAGERS.  DE VOOR NIETS INGESTUDEERDE CHOREOGRAFIE OM DE SCHAKELING VAN DIT WERK OOK OP HET PUBLIEK OVER TE KUNNEN BRENGEN ZORGDE  NU BIJ VEEL VAN DE  DRAGERS VOOR ERGERNIS. DESONDANKS HEBBEN ZIJ ER HET BESTE VAN GEMAAKT. WIJ KUNNEN UIT DE LOOPGROEP VAN KUNSTENAARS/ DRAGERS ZONDER MOEITE  4 PERSONEN AANWIJZEN DIE, IEDER VOOR ZICH, IN STAAT ZOUDEN ZIJN GEWEEST OM EEN KUNSTWERK TE MAKEN VAN INTERNATIONALE ALLURE. EEN KUNSTWERK DAT DE TOETS DER KRITIEK WEL HAD KUNNEN DOORSTAAN. MADE IN ARNHEM.

CONCLUSIE: ALS DE KWALITEIT DIE AFGELOPEN ZONDAG IN DE PROCESSIE IS RONDGEDRAGEN MAATGEVEND IS VOOR HET NIVEAU VAN HET WERK DAT TIJDENS DE SONSBEEK BEELDENTENTOONSTELLING 2008 WORDT GEEXPOSEERD DAN IS HET DIEPTEPUNT BEREIKT EN MAG ARNHEM VREZEN DAT GRANDEUR DE LAATSTE TENTOONSTELLING WORDT WAAR NOG DRAAGVLAK VOOR TE VINDEN ZAL ZIJN. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

                                                              

                                                                                                          9 JUNI 2008
HARLEYDAG ARNHEM GROOT SUCCESOp zondag 18 mei werd de 17e Harleydag Oost Nederland gehouden op het Kerkplein in Arnhem dat voor die dag werd omgedoopt tot Harleyterrein. Duizenden  Harleys en Indians uit Nederland en Duitsland met  hun riders kwamen via MAINSTREET, een nieuw fenomeen, het Harleyterrein opgereden.
Links en rechts werd mainstreet, de aanrijdroute, geflankeerd door tribunes waardoor het publiek een perfect zicht had op de motoren.
Deze tribunes, ook een absolute aanrader voor andere organisatoren van grote events zoals b.v. Rio aan de Rijn, waren de hele dag goed bezet.
Naast Harley Davidsons stond muziek centraal. Op Mainstage was Blues en Rock te horen van de Stacy Cats, de Bruceband een Bruce Springsteen Coverband en de hoofdact van de Paris Dandies.
Samen met de Grote Voorjaarskermis werd deze Harleydag Arnhem inclusief zijn kleurrijke kramen voor de organisatie en de naar schatting 50 duizend bezoekers een daverend succes.
Edje + Petje gingen op zoek naar het ultime Harleygevoel en interviewden bekenden en minder bekenden binnen de Harleywereld. STADSKLEUR FILMT HET  maakte voor onze rubrieken Kunststreken en Engelenherrie  impressies.
Filmpjes die zo spoedig als mogelijk is zullen worden geplaatst.Tip voor de organisatie als suggestie voor uitbreiding van volgend jaar: organiseer eens een modeshow van bikerkleding en accessoires.
Arnhem is tenslotte 'modestad'. Harleydag 2008


19/05/08


ARNHEMSE PRINSESSEN


Op 30 april vierde Arnhem uitbundig Koninginnendag met een traditionele Koninginnemarkt en diverse muziekoptredens op het Kerkplein en in de binnenstad.

STADSKLEUR FILMT HET maakte een impressie van de festiviteiten.Koninginnedag 2008

Hoewel STADSKLEURNIEUWS geen afspraken heeft gemaakt met de Rijksvoorlichtingsdienst over plaatsing van de vorige week in Argentinie genomen privefoto's van prinses Maxima met bril, vonden wij het onderwerp toch te mooi om zomaar te laten passeren.

Onze Hoffotograaf fotografeerde daarom een aantal "Arnhemse Prinsessen" als Prinses Met Bril. Wij vinden dat het stuk voor stuk plaatjes zijn die in geen enkel opzicht voor Maxima onder doen! 

2/05/08         

 

KLEURRIJK ZOMERCARNAVAL PAKT OOK
IN 2007 WEER UIT MET BONTE PARADE.

Foto: Jaro van Meerten

VOOR HET ZEVENDE JAAR OP RIJ WORDT DIT JAAR 'RIO AAN DE RIJN' GEHOUDEN. HET ARNHEMSE ZOMERCARNAVAL VALT DIT JAAR OP 16, 17 EN 18 AUGUSTUS. MET ALS HOOGTEPUNT DE BONTE PARADE DIE JAARLIJKS ZO'N 120.000 BEZOEKERS TREKT.

DAARMEE IS RIO AAN DE RIJN HET OP EEN NA BEKENDSTE EVENEMENT IN ARNHEM. TIJDENS HET LUSTRUM LIEP
KUNSTENAAR HENK JASPERS OP KOP. HIJ TROK IN 2005 DE RIJN IN SPREEKWOORDELIJKE ZIN DOOR DE STAD.

DIT JAAR PRESENTEERT STADSKLEUR DeFilmMaker.nl ONDER HET THEMA 'HOLLYWOOD AAN DE RIJN'. DeFilmMaker.nl MAAKT EEN VIDEO TIJDENS DE BONTE PARADE .

WIJ ROEPEN ARNHEMMERS OP ZICH AAN TE MELDEN BIJ DE ORGANISATIE VAN RIO AAN DE RIJN EN ZELF DEEL TE NEMEN AAN DE OPTOCHT. OPGEVEN VOOR DEELNAME AAN DE MISS RIO VERKIEZINGEN KAN NATUURLIJK OOK.

Foto: Bas Hoekstra

16 JULI 2007"KLAAR VOOR DE START... FEEST"

BEGIN VAN OME JOOP'S TOUR 2007

Op zondag 22 juli ging met een feest, waarop uitsluitend Hollandse hits werden gezongen, de 57ste Ome Joop's Tour van Start. Vandaag wordt de eerste etappe verreden van Arnhem naar Doorn. Het begin van tien dagen fietsvakantie voor 180 kinderen, waarvan de meesten anders niet op vakantie zouden gaan. Marcel Legertee, zoon van oprichter Joop Legerstee sr. en sinds 15 jaar de onvermoeibare motor achter het prachtige initiatief om Arnhemse kinderen blij te maken, was gisteren weer goed op dreef. Gekleed in geel - zwart jaquet spoorde hij vanaf het podium iedereen op de Markt als Tourdirecteur aan om samen te genieten van het feest en de optredens. Hij heeft een rotsvast vertrouwen in de Arnhemse jeugd en kondigde aan van Ome Joop's Tour ook dit jaar weer een groot succes te gaan maken! Marcel wordt omringd door een geweldig team en door meer dan 6O vrijwilligers die er voor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. 30 ploegleiders nemen ieder 6 kinderen onder hun hoede. Zij stimuleren de kinderen om vriendschappelijk met elkaar om gaan. Op woensdag 1 augustus finisht Ome Joop's Tour zoals ieder jaar bij de Rijnhal.

23 juli 2007

ARNHEM HAALT NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM BINNEN

Minister Plasterk vindt Arnhem "typisch de plek" voor een Historisch Museum dat zich richt op schoolklassen en gezinnen met kinderen


foto: Mecanoo

Vanaf woensdag 30 maart 2011 heeft Arnhem een Nationaal Historisch Museum. Het Rijksmuseum wordt gebouwd op het huidige parkeerterrein van het Openluchtmuseum. De exploitatie zal vanaf die datum door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met 12 miljoen euro op jaarbasis worden gefinancierd. Bovendien trekt Minister Plasterk in 2009 nog eens twee miljoen en in 2010 vijf miljoen uit voor het Museum. Volgens Plasterk is Arnhem de plek bij uitstek om de doelgroep, schoolklassen en gezinnen die anders niet snel een museum bezoeken, een hele dag lang iets te leren over de vaderlandse geschiedenis in het nieuwe museum en de leefwijze van de Nederlanders in het recente verleden in het Openluchtmuseum. De combinatie van beiden gaf voor de minister de doorslag en het kabinet keurde zijn voorstel gisteren goed.
 
Arnhem is "superblij" met het museum dat naar schatting zo'n kwart miljoen bezoekers zal gaan trekken.Zowel Burgemeester Krikke van Arnhem als Gelders gedeputeerde Hans Esmeijer van de Provincie Gelderland hebben zich enorm ingespannen voor de komst van het museum en dat is een compliment waard.Het museale consept is bedacht door Openluchtmuseum-directeur Jan Vaessen.Het ontwerp van de canontoren is van architecte Francine Houben die eerder het openingsgebouw van het Openluchtmuseum ontwierp. Het globale plan voor het nieuw te bouwen museum zal nu verder gedetailleerd worden ingevuld.
 
Bovendien zal nu eerst een plan van aanpak worden gemaakt voor het totale project waarin ook de verkeersaanpak en de afwikkeling van het openbaar vervoer goed bekeken worden. In een eerste reactie van het wijkplatform Cranevelt/Alteveer werd gewezen op de enorme verkeersdruk op de wijk tijdens feestdagen en in de vacatieperiode's i.v.m. de 'dubbele attracties' Burgers Zoo en Openluchtmuseum. Het platform vreest door de komst van het Nationaal Historisch Museum als derde publiekstrekker voor nog meer overlast.Volgens burgemeester Pauline Krikke hoeft men zich daar geen zorgen over te maken omdat Arnhem tot 2011 de tijd heeft afdoende maatregelen te treffen.

30 juni 2007
Arnhem Mode Biënnale 2007

Een vrolijk openingsfeest voor 1500 genodigden was gisteren het startsein voor de tweede Arnhemse Modebiënnale onder de naam Happy. Via het Museum voor Moderne Kunst, waar John Galliano in z'n eentje al een zaal vult, stroomden de bezoekers binnen en via de hal van ArtEZ werden zij naar een bootje bij de Rijn geloodst die hen overzette. De voormalige steenfabriek in Meinerswijk dient als een van de Biënnale lokaties en het publiek wordt dan ook zoals verwacht van de ene naar de andere bijzondere 'ervaring' geleid. De Champagne vloeide rijkelijk en er werden oesters en andere lekkere hapjes geserveerd. De uit Londen overgevlogen meidenformatie Bad for Pleasures maakten lekkere muziek, die desondanks niet iedereen kon waarderen. Het "tietenveld" van de Deen Henrik Vibskov zal veel mannen een goed humeur bezorgen en de inzending van Viktor & Rolf de vrouwen. Ook de rest van de spelende belevenissen is zeer de moeite waard. Meer weten?

02-06-2007GOOG werkt met internationaal vermaarde regisseur Hans Nieuwenhuis.

Locatie: grote zaal van de schouwburg Arnhem.

Hans Nieuwenhuis, regisseur en directeur bij Opera Studio Nederland, hij zal de workshop ’s middags en ook de presentatie ’s avonds doen.


Hans is een regelmatige bezoeker van de operaproducties van het GOOG.

Van 1975 – 1984 werkte hijeerst als regie assistent en vervolgens als regisseur bij de Nederlandse Opera. Zo ensceneerde hij onder meer Die Zauberflöte en Carmen.

Hij werkte als regisseur met o.a. de dirigenten Edo de Waart, Hans vonk, Richard Bonymge, Jean Fournet e.a.

In de afgelopen jaren heeft hij in de Verenigde Staten, Canada, Japan op uitnodiging van diverse opera’s de regie gedaan.

Hans is tevens oprichter en sinds 1991 algemeen directeur van Opera Studio Nederland.

Winfried Maczewski, dirigent en muzikaal leider Opera Studio Nederland, was tot voor kort koordirigent van de Nederlandse opera.

Winfrid heeft het koor van de Nederlandse Opera 18 jaar geleid. Eind juni 2006 heeft hij in verband met leeftijd zijn het koor verlaten. Hij heeft het koor tot een uitzonderlijk hoog niveau gebracht.

Hans Lamers, dirigent/muzikaal leider Gelders Opera- en Operette Gezelschap.

Hans Lamers is inmiddels 26 jaar dirigent van het GOOG en mede dankzij zijn kwaliteit/samenwerking is het GOOG tot één van de meest kwalitatieve gezelchappen van Nederland.


Chris Kok begeleidt het geheel aan de vleugel.

Chris is ook al 13 jaar bij het gezelschap en dankzij zijn geweldige begeleiding tijdens concerten en repetities is het altijd weer een kwalitatief goed concert.

 

SOLISTENMASTERCLASS.  Aanvang: 13.30 – einde 15.30 uur)

Solisten voor workshop ’s middags.

Jacqueline Bosch – Véronique Lamers – Manuela Fraikin – Mascha van de Kuit – Bernd Duenk – Pieter Troost – Rob Hazenberg.

 

1. Terzett “Ein Greis is tmir im Traum erschienen”- Der Zigeunerbaron (J. Strauss)

Solisten: Manuele Fraikin/Véronique Lamers en Pieter Troost

2. Kwintet “Hm,hm,hm” uit die Zauberflöte(Mozart)

Solisten: Jacqueline Bosch, Mascha vd Kuit, Véronique Lamers, Pieter Troost en Bernd Duenk

3. Aria “Minnie dallam ia casa uit La Fanciulla”(Puccini)

Solist: Rob Hazenberg4. Chi vuol godere il mondo(Serpetta) uit La finta giardiniera van Mozart.Solist:Manuela Fraikin

5. Bloemenduet uit Lakmé(Delibes)

Solisten: Jacqueline Bosch en Véronique Lamers.

6. Aria “Kogda bi zhizn” uit Onegin (Tchaikovsky)

Solist: Bernd Duenk

 

KOORMASTERCLASS 16.00 – 18.00 uur.

Doel van de koormasterclass is om publiek een indruk te geven van het fenomeen koorregie. Dat is een vak apart in de muziektheaterwereld. Hoe werkt het ‘apparaat’ koor, hoe ga je daar mee om en werkt dat zo in alle stijlen van de muziekgeschiedenis. Wat zijn de consequenties in het werkproces en tijdens de uitvoeringen voor regisseur en dirigent en natuurlijk voor de zangers zelf. Welke moeilijkheden treft men aan voordat een scène echt staat, etc.

 

Repertoire o.a. koor:

Openingskoor: Ah, se intorna quest’urna funesta  van C.W. Gluck - Véronique Lamers/koor
Slotkoor “Heil sei euch Geweihten uit Zauberflöte van W.A. Mozart - Koor
Slavenkoor “VA pensiero” uit Nabucco van G. Verdi - Koor
Openingskoor “Gliaranci olezzano uit Cavalleria Rusticana van P. Mascagni - Koor
Habanera “L’amour est un oiseau rebelle” uit Carmen van G. Bizet - Veronique Lamers/koor
Viljalied uit die lustige Witwe van F. Léhar - Jacqueline Bosch/koor
Tonight uitWest Side Story - Ensemble

Avondprogramma

19.30 – 22.30 uur

- presentatie interview Harry Kupfer (10 a 15 minuten)

- aan het werk met koorfragmenten

21.30 uur pauze

21.50 uur presentatie goog.

In deze presentatie worden die werken gedaan die voor de pauze zijn behandeld, aangevuld met enkele dingen die op het repertoire staan, daarnaast zullen er ook enkele nummers gezongen worden die op de middagmasterclass behandeld zijn.

22.20 uur afronden en nagesprek: forumdiscussie voor liefhebbers.

 
  
Meer weten? klik dan op het document.
Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem


 
nieuwsbrief
De bezem door Schouwburg Arnhem
 
Schouwburg Arnhem, grote zaal, di. 19, wo. 20 en do. 21 juni, 20.15 uur
 
Stomp, ‘Out loud!’, informatie en reserveren: 026-4437343 of www.schouwburg-arnhem.nl
 

 
Bezems, vuilnisbakken, wieldoppen, luciferdoosjes, keukengerei: overal halen de performers van Stomp strakke ritmes en soms zelfs melodieën uit. Ooit brak de groep door met een reclamespotje voor Coca-Cola en nu zijn ze een mondiaal fenomeen geworden. Het is het gouden resultaat van een jarenlange samenwerking tussen theatermakers Luke Cresswell en Steve McNicholas. Hun groep Yes/No Productions maakte van oorsprong muziek en straattheater, maar ontwikkelde zich al snel tot de duivelskunstenaars onder de slagwerkers. In ‘Out loud!’ trakteert Stomp u op visuele effecten, dans, humor en zelfs korte sketches, maar boven alles op ritme, heel veel ritme.
 

 
“Komisch, vindingrijk, muzikaal en bovenal razend knap .” (Algemeen Dagblad)
 
“Het verbazingwekkende snelle ritmische geluid van ruisende bezems, klappende handen, trommelende prullenbakken en rammelende luciferdoosjes zorgen er voor dat je kippenvel krijgt en moeilijk stil kunt blijven zitten.” (De Telegraaf)
 

 
Voor meer informatie over de voorstelling klik hier.
 

 
Kaarten voor ‘Out loud!’ zijn verkrijgbaar aan onze kassa. Deze is gevestigd in het café-restaurant van Musis Sacrum, Mahler, en is geopend van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur, telefoon 026-4437343.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven op www.mssa.nl, wilt u deze nieuwsbrief niet meer onvangen klik dan hier om u uit te schrijven.

 Persbericht Arnheim Fashion Salon Show

 

Tijdens de Amsterdam International Fashionweek in januari 2007 zal Arnheim Fashion haar twee herenlabels; Sjaak Hullekes en Sebastic, introduceren.

 

Arnheim Fashion is een jaar geleden opgezet door Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer (beide Cum Laude afgestudeerd aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, Juli 2005). Sinds hun afstuderen zijn zij werkzaam als freelancers voor verschillende (mode)organisaties en zijn zij begonnen met het opstarten van hun eigen labels. Naast de labels zijn er plannen voor het open van een conceptstore in Amsterdam.

  

Sjaak Hullekes

Collectie naam: ‘Inchiostro blu’

 

Het mannenlabel Sjaak Hullekes staat voor een stijlgevoel dat nieuw Nederlands Klassiek is te noemen. In het voorwerk verdiept de ontwerper Sjaak Hullekes zich in de geschiedenis van Nederland of elders en neemt deze mee in de inspiratie. Sjaak Hullekes is opgegroeid op het eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland en heeft daar ervaren hoe een gekaderd gebied op de mens over kan komen. Voor de collectie Inchiostro blu heeft hij zich laten inspireren door een Italiaanse kostschool, de jongens die daar leven hebben een eigen identiteit die ze in hun kleding moeten onderdrukken, juist daarin probeert de ontwerper het spanningsveld te vinden

 

Op deze Kostschool wordt je persoonlijkheid dermate onderdrukt dat deze puur alleen terug te vinden is in de details van kleding en uiterlijke verzorging. Met dat gegeven weet Sjaak Hullekes een collectie neer te zetten waarbij hij speelt met details en stofgebruik.

Op het eerste gezicht zal de collectie klassiek ogen, wanneer men deze aandachtiger bekijkt, zal de eigentijdse en verfrissende touch zichtbaar worden.

 

De collectie zal voor een vernieuwend beeld binnen de hedendaagse mannenmode zorgen. De silhouetten zijn net anders en hebben een androgine neiging op plekken waar tegelijkertijd wordt gevochten voor het behoud van traditie,

  

Sebastic

Collectie naam: ‘Champagne’

 

Sebastiaan Kramer was jong toen hij de aan de academie in Arnhem begon. Wat hij toen zag als onschuldig heeft uiteindelijk de opening naar zijn inspiratie gevormd. Hij keek op een afstand naar wat leeftijdsgenoten doormaakten en kon een duidelijk en abstract verslag doen over de jongeren waar hij mee omging. Vanuit dit beeld werd een facsinatie ontwikkeld voor jongeren en hun omgangsvormen.

 

SEBASTIC is een label die te beschrijven is als; sportief, klassiek, jong en anarchistes, maar met een knipoog en humor. De stofkeuzes staan voor comfort en daadkracht. De lichte pasteltinten geven de jonge, wat naïeve kijk van de inspiratiebron weer.

 

Voor deze collectie ‘Champagne’ heeft Sebastiaan Kramer een omgeving gecreëerd waar hij zijn type jongen in plaatst. Deze jongens hebben een groots verlangen naar liefde en comfort. Hun zoektocht vindt plaats in grote metropolen, waar ze helemaal in opgaan. Ze weten dat door hun uiterlijk en kledingstijl zij zichzelf maar ook anderen kunnen bespelen en imponeren. Zo spelen zij met  de aandacht en verlangens die ze krijgen. Het ontvangen en verstoten van aandacht geeft hen zelfvertrouwen en deels voldoening.

 

In de collectie wordt gespeeld met de lengtes en transparantie van kledingstukken, samen met het kleurenpalet doet dat de collectie onbevangen overkomen. Dit in combinatie met de zelfverzekerdheid van de drager maakt dat SEBASTIC een frisse wind veroorzaakt binnen de Nederlandse mode

 

De presentatie van beide labels zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2007 (17.00 u), tijdens de Amsterdam International Fashion Week, op het terrein van de Westergasfabriek te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op onze website www.arnheimfashion.com of op de website van de Amsterdam Fashion Week www.aifw.nl

 

[Klik hier voor reportage Sjaak Hullekes]      [Klik hier voor reportage SEBASTIC]

 
 pleidooi voor de kerststal - Maarten Beks

[KLIK HIER]