KAREL VAN GELRE KRIJGT TIJDELIJK HOOFD

HET IS ALGEMEEN BEKEND DAT DE AMBTENARIJ EN HET ARNHEMSE STADBESTUUR ZICH NAUWELIJKS OM DE STAAT VAN ONZE MONUMENTEN BEKOMMERT. KEER OP KEER WORDT DE STAD OP HAAR NALATIGHEID GEWEZEN MAAR HET HAALT WEINIG UIT. HET BEELD VAN HERTOG KAREL VAN GELRE, WAARVAN DE GRAFTOMBE IN DE GROTE KERK OF EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN STAAT, HEEFT AL EEN HALF JAAR GEEN HOOFD. ARNHEM IS BLIJKBAAR MEER GEINTERESSEERD IN DE OPBRENGSTEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE TERRASVERGUNNINGEN OP DE JANSPLAATS DAN IN DE STAAT VAN DE BEELTENIS VAN DE STAATSMAN DIE ER, NA VEEL STRIJD EN EEN GEVANGENSCHAP VAN 5 JAAR, ALS LAATSTE IN DE GESCHIEDENIS IN IS GESLAAGD OM GELRE HAAR ZELFSTANDIGHEID TE LATEN BEHOUDEN. SCHANDALIG!

KUNSTENAAR HENK JASPERS, IN ZIJN PERSONAGE VAN FARAO, LEENT KAREL VAN GELRE DAAROM TIJDELIJK ZIJN HOOFD. VANAF ZIJN STANDPLAATS VALEPOORT IS FARAO NAAR DE JANSPLAATS GELOPEN OM DAAR EIGENHANDIG HET TIJDELIJK HOOFD OP DE ROMP VAN DE HERTOG TE PLAATSEN MET ALS DOEL OM HET ARNHEMSE STADBESTUUR TOT HAAST TE MANEN EN HERTOG KAREL VAN GELRE OPNIEUW TE VOORZIEN VAN ZIJN EIGEN HOOFD. DOOR RTV ARNHEM IS VAN DE PROTESTAKTIE VAN FARAO EEN FILMPJE GEMAAKT DAT OOK OP UTUBE IS TE ZIEN.

STADSKLEUR IS, AAN DE VOORAVOND VAN DE HERDENKING VAN 65 JAAR MARKET GARDEN, BETER BEKEND ALS 'DE SLAG OM ARNHEM', BENIEUWD HOE LANG HERTOG KAREL HET NOG ZAL MOETEN DOEN MET ZIJN 'GELEENDE HOOFD'. WORDT VERVOLGD.................

                                                                                                                                            


14 SEPTEMBER 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

OBAMA GEEFT STARTSCHOT EUROPESE VERKIEZINGEN


 

TIJDENS DE  KENNISMAKINGSTOUR  ENKELE WEKEN GELEDEN VAN DE NIEUWE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN BARACK OBAMA DOOR "EUROPA", DIE TOT DOEL HAD DE BANDEN TUSSEN AMERIKA EN "EUROPA" OPNIEUW AAN TE HALEN, VERKONDIGDE HIJ CONSEQUENT, HANDIG VERWERKT IN ZIJN SPEECHES, DEZELFDE BOODSCHAP...... TURKIJE PAST PRIMA BIJ EUROPA........ DAARMEE GAF HIJ VOOR NEDERLAND IN OVERDRACHTELIJKE ZIN HET STARTSCHOT VOOR DE OP 4 JUNI TE HOUDEN EUROPESE VERKIEZINGEN. NATUURLIJK VOND OBAMA DAT ALLE EUROPESE LANDEN HEEL GOED IN STAAT ZIJN DE KEUZE VOOR T0ETREDING VAN TURKIJE ZELF TE BEPALEN MAAR DUIDELIJK WERD WEL DAT 'AMERIKA' DIE KEUS ZEER ZOU TOEJUICHEN.

DE WERKELIJKE REDEN WERD DOOR DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN NIET GEFORMULEERD. TURKIJE ALS ONMISBARE STRATEGISCHE (MILITAIRE) UITVALBASIS VOOR ZOWEL AMERIKAANSE ALS  ISRAELISCHE GEVECHTSVLIEGTUIGEN. ZOALS ALGEMEEN BEKEND STALT DE ISRAELISCHE LUCHTMACHT, TEGEN EEN VORSTELIJKE VERGOEDING, 2/3 VAN HAAR VLOOT OP TURKS GRONDGEBIED. VERTAALD NAAR NEDERLAND EN DE EUROPESE VERKIEZINGEN STEUNT DICK BERLIJN, OUD COMMANDANT VAN DE NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN, SINDS 16 MEI OPENLIJK VVD KANDIDAAT HANS VAN BAALEN. BERLIJN PREES VAN BAALEN OP HET VVD PARTIJCONGRES IN ROSMALEN OM ZIJN STEUN AAN DE NEDERLANDSE MILITAIREN IN URUZGAN. BERLIJN, VORIG JAAR OP 58 JAAR OFFICIEEL GEPENSIONEERD, WAS EN IS EEN GEDREVEN LOBBYIST VOOR AANSCHAF VAN HET PEPERDURE AMERIKAANSE GEVECHTSVLIEGTUIG JSF. DEZE OUD OPPERBEVELHEBBER EN 'GENERAAL BUITEN DIENST' IS BLIJKBAAR OPNIEUW, OF NOG ALTIJD, 'IN DIENST'.

 

OP 18 MEI 2009 HEBBEN IN ARNHEM DRIE GROTE LANDELIJKE PARTIJEN, CDA, PARTIJ VAN DE ARBEID EN DE VVD GEZAMELIJK BESLOTEN TE GAAN PLAKKEN OP DE BORDEN LANGS DE WEG ALS START VOOR DE CAMPAGNE VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN OP 4 JUNI . ZOALS ZIJ, LANDELIJK EN IN EUROPEES VERBAND, WEL MEER AFSPREKEN VIA DE ACHTERKAMERTJES. DIE EENSGEZINDHEID GELDT NU OOK VOOR DE RUITERLIJKE TOEGAVE DAT DE OP 1 JANUARI 2007 TOEGETREDEN LANDEN ROEMENIË EN BULGARIJE, ACHTERAF BEZIEN, TOCH TE VROEG ZIJN TOEGELATEN VOOR "EUROPA".......WAT MOETEN WIJ RUIM 2 JAAR NA DATO MET ZO'N STELLINGNAME ? OP HET MOMENT DAT GESTEMD WERD WAREN DEZE FEITEN OOK AL BEKEND!!

DE VOLGENDE DOODDOENER STAAT AL WEER OP DE NEDERLANDSE AGENDA OM UNANIEM TE WORDEN GEFORMULEERD.....TURKIJE KAN DE EERSTE 5 JAAR BETER NIET REKENEN OP TOETREDING TOT EUROPA....... MET DIE STELLINGNAME MAAKT MET NAME DE VVD DUIDELIJK FLINK DE WEG KWIJT TE ZIJN WANT TOT VOOR KORT WAS DE VVD FEL VOORVECHTER/STANDER VAN TOETREDING VAN TURKIJE TOT EUROPA! ZIJ HEBBEN OP DAT DOSSIER ZELFS OUD VVDer GEERT WILDERS LATEN GAAN, OMDAT HIJ DESTIJDS ALS PARTIJGENOOT TEGEN TOETREDING WAS EN KOMEN HEM NU TIJDENS DE CAMPAGNE TEGEN!

2 KOPSTUKKEN VAN DE PvdA, STAATSSECRETARIS FRANS TIMMERMANS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN AHMED ABOUTALEB, BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM, SWINGDEN VORIGE WEEK TIJDENS DE START VAN DE PvdA CAMPAGNE VOOR EUROPA, ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE OPGETROMMELDE PERS EN DE MEEGEBRACHTE CAMERA'S, SAMEN VAN HET PODIUM. GEEN VAN BEIDEN ZIJN KANDIDAAT MAAR DAT MAG DE PRET NIET DRUKKEN. TIMMERMANS DOMINEERT MET ZIJN UITLEG OVER " EUROPA" ALLE ACTUALITEITENPROGRAMMA'S. ZIJN VOORKEUR VOOR DE MUZIEK VAN DE BIJZONDER GEËNGAGEERDE BRUCE SPRINGSTEEN WORDT HANDIG OPGEVOERD WAARDOOR DE POTENTIËLE KIEZER MOET GELOVEN DAT DIT OP HET ENGAGEMENT VAN TIMMERMANS EN DUS OP DE PvdA AFSTRAALT. JE MOET MAAR LEF HEBBEN. IK KRIJG REGELMATIG DE INDRUK DAT-IE ALLE VRAGEN OP VERZOEK VAN DE PERS ZELF AAN HEN HEEFT VOORGEKAUWD OMDAT VEEL ONDERWERPEN WAAROVER VRAGEN ZOUDEN MOETEN WORDEN GESTELD NIET DOOR DE JOURNALISTEN EN PROGRAMMAMAKERS WORDEN GESTELD. ZO WORDT ER TOT NU TOE  MET GEEN WOORD GEREPT OVER DE LAATSTE UITSLAG VAN HET REFERENDUM IN NEDERLAND OVER DE EUROPESE GRONDWET WAARBIJ NEDERLAND MASSAAL NEE HEEFT GEZEGD MAAR WAARAAN KENNELIJK NIEMAND BINNEN DEZE REGERING ZICH IETS GELEGEN LAAT LIGGEN. OOK DUURZAAMHEID IS IN BRUSSEL KENNELIJK EEN VIES WOORD. EN NEDERLAND MOET ZICH HELEMAAL DE OGEN UIT HET HOOFD SCHAMEN; ONS LAND HAALT, WANNEER WE ZO DOORMODDEREN,  DE AFGESPROKEN MILLENNIUMDOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN CO2 UITSTOOT NIET EENS!

HET CDA, BIJ MONDE VAN MINISTER PRESIDENT JAN- PETER BALKENENDE, MAAKT HET HELEMAAL SPANNEND. ALLE GRENZEN MOETEN 'DE WERELD UIT' IS ZIJN STATEMENT, WANT DEZE BLOKKEREN VOLGENS JP HET HANDELSVERKEER! WAT BEDOELT U DAAR PRECIES MEE PREMIER BALKENENDE? DE WEG VRIJ VOOR MENSEN- DRUGS/SIGARETTEN- DRANK-VROUWEN-ORGAANHANDEL? DE WEG VRIJ VOOR DE SUPERSNELLE RAMKRAKERS IN GESTOLEN AUTO'S EN DE WEG VRIJ VOOR AUTODIEFSTALLEN VANAF DE EIGEN OPRIT, WAARVOOR DE DIEVEN UIT HET "OOSTBLOK" EERST ONGEMERKT BIJ JE HEBBEN INGEBROKEN EN WAARVOOR DE AUTOSLEUTELS VAN JE TAFEL ZIJN GEHAALD?...... VOORDAT DE POLITIE IN AKTIE KOMT STAAT JE EIGENDOM VEELAL AL TE KOOP OP EEN VAN DE INTERNALE SITES! GISTEREN WERD DOOR ZIJN ANTWOORD OP KAMERVRAGEN DUIDELIJK DAT "ONZE" MINISTER PRESIDENT OM ECONOMISCHE EN POLITIEKE REDENEN, DE DALAI LAMA NIET PERSOONLIJK ONTVANGT MAAR DIT OVERLAAT AAN ZIJN PARTIJGENOOT EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MAXIM VERHAGEN. SCHANDALIG!

OF BEDOELT U MET 'GRENZEN DE WERELD UIT', PREMIER BALKENENDE,  DAT OOK NEDERLANDSE VISSERS DE MOGELIJKHEID MOETEN KUNNEN BLIJVEN BENUTTEN OM IN INTERNATIONALE WATEREN DE VIS VOOR DE NEUS VAN DE LOKALE BEVOLKING  WEG TE KAPEN......DIE VOC MENTALITEIT,... HEEFT U HET DAAROVER? U WEET BETER ALS GEEN ANDER DAT DE STEEKPROEVEN OP SCHIPHOL EN DIE IN DE ROTTERDAMSE HAVEN  PER SALDO HELEMAAL NIETS VOOR STELLEN. SIGARETTEN, DRUGS, IVOOR EN ANDERE LICHAAMSDELEN VAN UITHEEMSE DIERSOORTEN, ALSMEDE DE EXOTISCHE DIERSOORTEN ZELF WORDEN NET ZO MAKKELIJK ILLEGAAL INGEVOERD ALS ER WATER DOOR ONZE  RIVIEREN STROOMT!  DE 'PAKKANS' IS MINIEM, DE STRAFFEN EN BOETES LACHWEKKEND LAAG. BOVENDIEN STAAT OF VALT DE JAARLIJKSE "VANGST" BIJ HET AANTAL VERKLIKKERS DAT KAN WORDEN OVERGEHAALD OM DE ZAAK TE VERLINKEN; DAT MOET U ALS PREMIER VAN DIT LAND TOCH WETEN!DE SP WAS ZOALS GEBRUIKELIJK IN ARNHEM DE EERSTE OP DE PLAKPLAATSEN. DEZE KEER MET EEN NIKSZEGGENDE ONELINER. 61% 6. DE BEDOELING WORDT VAST NOG AAN DE NEDERLANDSE KIEZER UITGELEGD NET ALS DE REDEN WAAROM ZIJ EIGENLIJK DEELNEMEN AAN "EUROPA". ZIJ ZIJN HET TOCH MET DE REST VAN NEDERLAND EENS DAT HET EUROPEES PARLEMENT EEN ONDEMOCRATISCH FUNCTIONEREND, LOG EN PEPERDUUR APPARAAT IS? OF IS HET ENIGE DOEL VAN DE SP HET LEGALISEREN VAN DE WIETTEELD IN EUROPEES VERBAND EN HET VERDELEN VAN ALLE COFFEESHOPS OVER HEEL EUROPA?

D66 EN GROENLINKS MINUS 'TRANSPARANT', DE DIRECT NA DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2004 TOEGETREDEN ONDOORZICHTIGE PARTIJ VAN DE INMIDDELS GESTOPTE HEER VAN BUITENEN, GEZAMELIJK OP. ZIJ STRIJDEN ZIJ AAN ZIJ VOOR EEN GROOT EUROPA EN STELLEN KENNELIJK GEEN NOEMENSWAARDIGE EISEN AAN DE NIEUWE LIDSTATEN. IEDEREEN DIE VAN 'GOEIE WIL' IS KAN WAT HEN BETREFT TOETREDEN. D66 VESTIGDE TIJDENS DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN 2006 AL INTERNATIONALE AANDACHT OP DE PARTIJ DOOR BEMOEÏENIS IN DE VORM VAN EEN STEMADVIES VANUIT TURKIJE. VIA E-MAIL EN SMS WERD DE IN NEDERLAND WONENDE TURKSE KIEZER GEADVISEERD OP FATMA KOSER KAYA, DESTIJDS 6 OP DE LIJST VAN D66, TE STEMMEN OMDAT D66, VOLGENS TURKIJE, DE ENIGE NEDERLANDSE PARTIJ ZOU ZIJN DIE DE ARMEENSE KWESTIE NIET ALS GENOCIDE ZOU HEBBEN VEROORDEELD. DE NEDERLANDSE REGERING GREEP IN, VROEG BIJ TURKIJE OM OPHELDERING EN ALLES WERD KORT DAAROP AFGEDAAN MET EEN ONTKENNING OF ALS MISCOMMUNICATIE BESTEMPELD. GEVOLG... BERT BAKKER, 3 OP DE LIJST VOOR D66, MOEST HET VELD RUIMEN VOOR MEVROUW KOSER KAYA DIE  ZOVEEL VOORKEURSTEMMEN KREEG DAT ZIJ HEM VAN ZIJN PLAATS VERDREEF!

BOVENDIEN IS "EUROPA" VOOR NEDERLAND, CONFORM EEN VAST PATROON DAT IN DE AFGELOPEN 30 JAAR IS ONTWIKKELD, ZOWEL SPRINGPLANK ALS EINDSTATION VOOR POLITICI GEWORDEN. KANDIDATEN WAARMEE PARTIJEN IN DE MAAG ZITTEN OF ZIJ DIE BINNEN HUN PARTIJ ZELF HEBBEN AANGEGEVEN OP ZOEK TE ZIJN NAAR EEN WAT RUSTIGER POLITIEK BESTAAN TEGEN BETALING. EEN NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIËR VERDIENDE VOLGENS HET PRIJSPEIL VAN 2005 6.467,24 EURO PER MAAND BUITEN DE REISKOSTENVERGOEDING EN HET PRESENTIEGELD VAN 268,= EURO PER VERGADERDAG. DAARVOOR MOEST MEN NATUURLIJK WEL 12 X PER JAAR AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PLENAIRE VERGADERINGEN IN STRAATSBURG DIE TELKENS DRIE DAGEN DUREN EN 6 X PER JAAR EEN ETMAAL ( VAN WOENSDAGMIDDAG TOT DONDERDAGMIDDAG ) BEREID ZIJN OM NAAR BRUSSEL AF TE REIZEN OM TE VERGADEREN. IN EUROPEES VERBAND IS BEREKEND DAT DE KOSTEN VAN DEZE VERGADERINGEN JAARLIJKS NAAR SCHATTING 200 MILJOEN EURO BEDRAGEN EN HOEWEL IEDEREEN HET ER OVER EENS IS DAT DIT ERG VEEL GELD IS IS MEN IN DE AFGELOPEN 5 JAAR NIET IN STAAT GEBLEKEN EEN UNAMIEME BESLISSING TE NEMEN OM DE KOSTEN TE DRUKKEN.

...............DE VERSTANDIGE NEDERLANDER BLIJFT THUIS

NAAR VERWACHTING VAN 'EXPERTS' WORDT GEERT WILDERS EN ZIJN PVV DE 'GROTE WINNAAR' VOOR NEDERLAND BIJ DE AANKOMENDE EUROPESE VERKIEZINGEN. DE GEVESTIGDE ORDE LAAT NU AL REKENTABELLEN LOS OP DE TE VERWACHTEN UITSLAG EN MAAKT DAAROP VOORUITLOPEND AL EEN VERTAALSLAG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2010 EN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN 2011. HET CDA HEEFT ALS EERSTE AANGEGEVEN DAT ZIJ SAMENWERKING MET WILDERS 'NIET BIJ VOORBAAT UITSLUIT' EN DE PvdA HEEFT UITGESPROKEN DIT NOOIIIIT TE ZULLEN DOEN. U WEET WEL, DIE PARTIJ DIE BIJ VORIGE VERKIEZINGEN VERKONDIGDE NOOIIIIT MET HET CDA IN ÉÉN REGERING TE GAAN ZITTEN EN SINDS 2007 MET HET CDA 'REGEERT'. DIE PARTIJ DIE IN 2012 GEEN JSF VLIEGTUIGEN VOOR NEDERLAND BESTELT MAAR NU WEL KIEST VOOR EEN TESTTOESTEL VAN HET ZELFDE MERK!!

MOET NEDERLAND/EUROPA NU "BANG" WORDEN VOOR  EEN GROTE OVERWINNING VOOR 'DE PARTIJ VOOR DE VRIJHEID' VAN GEERT WILDERS? VOLGENS MIJ NIET. DUIDELIJK IS INMIDDELS DAT HET BIJ PVV STEMMERS GAAT OM PROTESTSTEMMERS, MENSEN DIE ZICH TOT DOEL HEBBEN GESTELD OM VIA DE 'PARTIJ VOOR DE VRIJHEID' DE GEVESTIGDE ORDE TOT EEN KOERSVERANDERING TE DWINGEN, MENSEN DIE GEHOORD WILLEN WORDEN EN HUN POLITIEKE WENSEN VERTAALD WILLEN ZIEN. MENSEN DIE BEREID ZIJN DAAR STRIJD VOOR TE LEVEREN. ALLEEN DAAROM AL ZAL DE UITSLAG GERESPECTEERD MOETEN WORDEN, WANT ZO WERKT DAT IN EEN DEMOCRATIE. EEN CORDON SANITAIR IS GEEN OPTIE. HET WERKT NIET ALLEEN AVERECHTS ZOALS NEDERLAND VIA DE AANPAK BINNEN DE BELGISCHE POLITIEK M.B.T HET VLAAMS BELANG HEEFT KUNNEN VOLGEN, HET WERKT IN HET GEHEEL NIET. BOVENDIEN STAAT NU AL VAST DAT NEDERLAND WAT DE UITSLAG OOK MAG WORDEN, NA JUNI VAN DIT JAAR VAN 27 NAAR 25 ZETELS IN HET EUROPEES PARLEMENT ZAL GAAN.......... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS


DE FINANCIËLE CRISIS, DE LAATSTE JAREN VEROORZAAKT DOOR HET ONVERANTWOORDE GEDRAG EN DE ONGEZONDE DRANG VAN TOPBESTUURDERS BIJ INTERNATIONALE BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN OM GELD TE VERDIENEN, ZAL TIJDENS DEZE VERKIEZINGEN VOOR "EUROPA" EEN CRUCIALE ROL SPELEN. DE RADEN VAN TOEZICHT ( WAAR OUD PREMIER VAN NEDERLAND EN PvdAer WIM KOK ALS COMMISSARIS BIJ ING DEEL VAN UIT MAAKT ) VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN EN BANKEN WORDEN NOG ALTIJD GEDOMINEERD DOOR OUD POLITICI MET WEINIG INTERESSE OF KENNIS VAN ZAKEN EN EEN ENORME GELDINGSDRANG. DE NEDERLANDSE BURGER HEEFT HEEL GOED DOOR WAT ER SPEELT. VELEN DREIGEN HUN BAAN OF HUIS TE VERLIEZEN EN HEBBEN BOVENDIEN SCHOON GENOEG VAN ALLE POLITIEKE LEUGENS. HET ENE MASSAONTSLAG VOLGT DE ANDERE OP. GISTEREN WERD BEKEND DAT ER BIJ HET DAGBLAD AD IN ROTTERDAM EN DEN HAAG EEN ONTSLAGGOLF DREIGT WAARBIJ RUIM 6000 ARBEIDSPLAATSEN VERDWIJNEN EN BIJ ABN*AMRO DREIGT HETZELFDE TE GEBEUREN. DE NEDERLANDSE BURGER BETAALT DE REKENING VAN HET FALEN EN GRAAIEN EN IK VERWACHT DAAROM IN NEDERLAND EEN DIEPTEPUNT IN OPKOMST BIJ DE EUROPESE VERKIEZINGEN. MENSEN ZULLEN EEN STATEMENT WILLEN AFGEVEN UIT PROTEST OVER DE GANG VAN ZAKEN, HET 'REDDEN' VAN BANKEN MET MILJARDEN EURO'S GEMEENSCHAPSGELD EN HET GEBREK AAN REGIE VAN ONZE REGERING NADAT DE ENORME BEDRAGEN, KENNELIJK ZONDER VOORWAARDEN, WAREN OVERGEMAAKT ZIT VELEN VAN ONS NIET LEKKER.  TIJDENS HET SCHRIJVEN VAN DIT ARTIKEL LEES IK OP TELETEXT DAT ABN*AMRO, ONDER LEIDING VAN VVDer GERRIT ZALM, DIE ONLANGS DOOR PvdAer EN MINISTER VAN FINANCIËN WOUTER BOS WERD AANGESTELD OM VAN ABN*AMRO EEN STAATSBANK TE MAKEN OM DEZE OP TERMIJN MET "WINST" DOOR TE VERKOPEN, OPNIEUW OM EEN STAATSLENING VAN MILJARDEN HEEFT GEVRAAGD! WOUTER BOS IS OP DIT MOMENT NIET BEREID TOT HET GEVEN VAN COMMENTAAR.

OMDAT DE MEESTE NEDERLANDERS BEKEND ZIJN MET HET FEIT DAT EEN BLANCO STEM UITBRENGEN  MEETELT VOOR DE BEREKENING VAN HET OPKOMSTPERCENTAGE.... AL WORDT DE BLANCO STEM ALS ONGELDIG GEREGISTREERD....... BLIJFT DE VERSTANDIGE ARNHEMMER OP DONDERDAG 4 JUNI UIT PROTEST THUIS.    WORDT VERVOLGD.............  

20 MEI 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009VVD EN PRO ARNHEM: BOUW MOSKEE IN RIJNBOOG

......PRO ARNHEM EN DE VVD JATTEN OUD IDEE VAN DE PVDA


EIND JUNI  KWAMEN ZOWEL DE FRACTIEVOORZITTER VAN  DE VVD, MARGREET VAN GASTEL, ALS DE FRACTIEVOORZITTER VAN PRO ARNHEM, MARTIN VAN MEURS, MET HET 5 JAAR OUDE EN OPGEPOETSTE IDEE VAN OUD PVDA RAADSLID JAN BART WILSCHUT OM EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARETTEN IN RIJNBOOG TE BOUWEN.

DE GEPLANDE BOUW OP DE ROZENDAALSESTRAAT OP DE PLEK VAN DE NOG TE SLOPEN ST.JANSSCHOOL STUIT OP WEERSTAND VAN OMWONENDEN EN DUS KLOMMEN BEIDE PARTIJEN IN DE DIGITALE PEN EN LANCEERDEN HET ONMOGELIJKE IDEE, NU VAN VVD EN PRO ARNHEM, MET ALS AANBEVELING VOOR COLLEGE EN DE REST VAN DE RAAD OM HET SERIEUS TE ONDERZOEKEN !

ENKELE JAREN GELEDEN HAALDE DE PVDA ZICH AL DE HOON OP DE HALS VAN ARNHEMSE BINNENSTADSBEWONERS EN ONDERNEMERS OMDAT ZIJ DE SLOOP IN 1991 VAN DE R.K. ST. EUSEBIUSKERK, OF KLEINE EUSEBIUS, NIET HADDEN VOORKOMEN MAAR WEL, 12 JAAR NA DATO,  MET VOORSTELLEN VOOR DE NIEUWBOUW VAN DE AYA SOFIAMOSKEE IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD TE KOMEN.

PRO ARNHEM EN DE VVD WILLEN NU KENNELIJK OOK OP DIT VOORSTEL WORDEN AFGEREKEND.......

 

OP 7 NOVEMBER ZOCHT VVD RAADSLID ROELAND VAN DER ZEE DE PUBLICITEIT VIA EEN 'LEZERSBRIEF' WAARIN HIJ ZICH OPENLIJK AFVRAAGT WAT HET COLLEGE GAAT DOEN MET DE 'GOEDE VRAGEN EN TERECHTE ZORGEN' VAN BEWONERS EN BELANGHEBBENDEN VAN DE ROZENDAALSESTRAAT EN OMGEVING. DE VVD VERZET ZICH BOVENDIEN, NET ALS PRO ARNHEM, TEGEN DE VERKOOP VAN DE GROND DOOR DE GEMEENTE AAN HET MOSKEEBESTUUR. ZIJ VINDEN DIE PLEK VERKEERD GEKOZEN EN VREZEN OVERLAST VOOR DE BEWONERS VAN KLARENDAL EN MONNIKENHUIZEN.

DE DREIGENDE (VERKEERS)OVERLAST VOOR BEZOEKERS, BEWONERS EN ONDERNEMERS VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD HINDERT DE VVD EN PRO ARNHEM IN HET GEHEEL NIET. ER IS IMMERS EEN PARKEERGARAGE OP LOOPAFSTAND BIJ ARNHEM CENTRAAL, ZO IS DE REDENATIE.

ALS DE VVD EN PRO ARNHEM HET EIGEN VOORSTEL SERIEUS NEEMT, DAN ZIJN ZIJ BEREID OM VOOR SINTERKLAAS TE SPELEN. DE DOOR HEN GEKOZEN BOUWLOCATIE IS N.L. DE DUURSTE VAN HEEL ARNHEM. EEN LOCATIE WAARVOOR HET STADSBESTUUR HET MEESTE GELD PER M2 GRONDPRIJS KAN MAKEN. HET MOSKEEBESTUUR VAN DE AYA SOFIAMOSKEE GEEFT AAN NIET NAAR ALTERNATIEVE LOKATIES TE KIJKEN EN HEEFT NU AL DE GROOTSTE MOEITE OM DE M2 GRONDPRIJS VOOR DE BOUWGROND AAN  DE ROZENDAALSESTRAAT BIJELKAAR TE KRIJGEN.  VOOR WIE SPREEKT DE VVD NU EIGENLIJK?

DE ARNHEMSE BINNENSTADSBEWONERS EN (KORENMARKT)ONDERNEMERS IS ELK GEVAL NIETS GEVRAAGD. LAAT STAAN DE REST VAN DE ARNHEMSE BEVOLKING. MAAR WEL VERWIJTEN MAKEN AAN HET ADRES VAN HET ARNHEMSE COLLEGE WANNEER HET OVER DE MENING EN OM INSPRAAK GAAT ! NU DE VVD GEEN DEEL MEER UITMAAKT VAN HET COLLEGE KOMEN ZIJ, MET IN HET KIELZOG PRO ARNHEM,  DE ARNHEMMERS KENNELIJK DE "NORM" BIJBRENGEN, U WEET DUS WAT U TE WACHTEN STAAT!

WIJ VERDENKEN ZOWEL PRO ARNHEM ALS DE VVD ER VAN DAT ZIJ DE RAADSUITSPRAAK VAN OUD COLLEGA EN OUD PARTIJLID ANNO ZIJLSTRA NOG ALTIJD ONDERSCHRIJVEN, "HET IS ALLEMAAL THEATER".                                                                                                      

WORDT VERVOLGD ........................ 8- 11- 2008
 BOUWPLAN AFGESCHOTEN, MOSKEEBESTUUR TERUG BIJ AFOP 23 JUNI 2008 VERGADERDE DE COMMISSIE VROM ONDER PUBLIEKE BELANGSTELLING VAN RUIM 100 WIJKBEWONERS WAARONDER EEN TIENTAL KINDEREN UIT DE OMGEVING VAN DE ST. JANSSCHOOL OP DE ROSENDAALSESTRAAT, GELEGEN OP DE GRENS MET KLARENDAL, MONNIKENHUIZEN EN DE GEITENKAMP, IN DE RAADZAAL VAN HET ARNHEMSE STADHUIS OVER DE VOORTGANG VAN DE HERBESTEMMING VAN DE ST.JANSSCHOOL. DEZE LOCATIE TENMINSTE T/M SEPTEMBER 2008 GERESERVEERD VOOR DE BOUW VAN EEN MOSKEE.

NU DE PLANNEN, OM EEN NIEUW TE BOUWEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET IN KLARENDAL IN COMBINATIE MET EEN WONINGBOUWCOMPLEX, TE BOUWEN DOOR VOLKSHUISVESTING, DOOR WELSTAND IS AFGESCHOTEN EN IS GECLASSIFICEERD ALS " TE MASSIEF VOOR DE BESCHIKBARE RUIMTE" ---- DIE ONGEVEER 3000 M2 BEDRAAGT ---- IS HET MOSKEEBESTUUR VAN DE ISLAMITISCHE UNIE OPNIEUW TERUG BIJ AF. RUIM 5 JAAR PROBEERT IMAM BAHEADDIN BUDAK IN ZIJN ROL ALS VOORZITTER VAN DE ISLAMITISCHE UNIE, AAN DE SONSBEEKSINGEL 102 WAAR HET HUIDIGE GEBEDSHUIS VAN AYA SOFIA IS GEVESTIGD, VIA DIVERSE ELKAAR OPVOLGENDE AANPASSINGEN OP BOUWPLANNEN, OM DEZE LOCATIE IN TE RUILEN VOOR NIEUWBOUW IN DE WIJK KLARENDAL.

VOORTTREKKER OP HET POLITIEKE VLAK WAS EN IS DE GROOTSTE POLITIEKE PARTIJ IN ARNHEM, DE PVDA. MET ALS 'VOORUITGESCHOVEN POST' HET WIJKPLATFORM KLARENDAL; EEN PVDA WINKEL. IN DE GEBEDSRUIMTE VAN DE ISLAMITISCHE UNIE HANGT EEN ZELFS EEN VITRINE MET UITSLUITEND PVDA- KRANTENKNIPSELS UIT DE GELDERLANDER EN DE WIJKKRANT KLARENDAL MET ENTHOUSIASTE VERHALEN OVER EEN NIEUWBOUWMOSKEE IN KLARENDAL.

DE VOORGENOMEN KOMST VAN EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET IN KLARENDAL STUIT KEER OP KEER EN OM DIVERSE REDENEN OP WEERSTAND BIJ WIJKBEWONERS EN GAAT VOOR ALLE BETROKKENEN IN TOENEMENDE MATE OP EEN POLITIEK HOOFPIJNDOSSIER LIJKEN. NIET VOOR NIETS IS HET DOSSIER "AYA SOFIA MOSKEE" DAAROM, NET ALS "DRUGSBOOT" EN "DOMUSHUIS" NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2006 DOOR DE PVDA OVERGEDRAGEN AAN GROENLINKS.

ZAKDOEKJE LEGGEN ........

                                                                                                                

OMDAT HET COLLEGE NOG VEEL MEER KLARENDALLERS HAD VERWACHT EN ONDER HET MOM DAT HIJ 'TENSLOTTE OOK GRONDZAKEN' IN DE PORTEFEUILLE HEEFT EN DAAROM VRAGEN VAN DE RAAD MOET KUNNEN BEANTWOORDEN, GAF BEHALVE GROENLINKS WETHOUDER VAN EETEN OOK PVDA WETHOUDER SANDER VAN BODEGRAVEN ACTE DE PRESENCE. FEIT IS HET DAT VAN BODEGRAVEN NIET STOND GEAGENDEERD VOOR DE POLITIEKE MAANDAG VAN 23 JUNI OP DIT DOSSIER. VAN BODEGRAVEN WAS IN DE VORIGE RAADSPERIODE INTENSIEF BIJ DE NIEUWBOUWPLANNEN BETROKKEN ALS PORTEFEUILLEHOUDER.

PVDA FRACTIEVOORZITTER RUDI RIKKEN SCHUDDE BIJ BINNENKOMST DE HEER BUDAK ALLERHARTELIJKST DE HAND EN HIELD VERVOLGENS TIJDENS HET STELLEN VAN DE VRAGEN DOOR DE RAADSLEDEN AAN HET COLLEGE DE KAKEN OP ELKAAR. HET IS TENSLOTTE GEEN VERKIEZINGSTIJD. DE PVDA MOET NOG VROEG GENOEG MET DE POLITIEKE BILLEN BLOOT.

 

.......VERSTOPPERTJE SPELEN

BEIDE WETHOUDERS HIELDEN DE VERZAMELDE GOEGEMEENTE HET "( NOG) NIKS AAN DE HAND SCENARIO" VOOR EN VAN EETEN DEED OF HIJ HET BOETEKLEED AANTROK. " TUURLIJK IS 'T NIET NETJES DAT DE WIJKBEWONERS NIET ALLEMAAL, OF IN 'N VEEL TE LAAT STADIUM ZIJN INGELICHT". VOLGENS VAN EETEN ZOU DOOR HET COLLEGE NIETS AAN AVRUPA MILLI GORUS ZIJN TOEGEZEGD, NIETS ZIJN VASTGELEGD NOCH ZOU ER OOK MAAR IETS DOOR HET COLLEGE ZIJN BESLOTEN. HIJ ZEGDE DE RAAD TOE NU GEEN 'ONOMKEERBARE BESLUITEN' TE ZULLEN NEMEN.

BLUFPOKER.......

EEN REACTIE INGEGEVEN UIT PURE POLITIEKE BLUF. WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U NU HELEMAAL MIJNHEER VAN EETEN? BIJ GRONDVERKOOP AAN HET MOSKEEBESTUUR GEEFT U NIET ALLEEN AAN DAT DE ST. JANSSCHOOL GESLOOPT MAG WORDEN T.B.V. EEN MOSKEE MAAR OOK DAT IN ARNHEM GEBOUWD KAN WORDEN OP BASIS VAN 'N PLAN DAT VAN TAFEL IS. NOG AFGEZIEN VAN HET FEIT DAT ARNHEM TE MAKEN OP DIT MOMENT TE HEEFT MET EEN MOSKEEBESTUUR DAT DE M2 GRONDPRIJS TE HOOG VINDT. U STELT NU WEL DAT VAN DE M2 GRONDPRIJS GEEN CENT AF GAAT MAAR DAT ZOU IK ALS RAAD MAAR EENS VOORAF CONTROLEREN. BOVENDIEN HEEFT U OP DIT MOMENT MINIMAAL DRIE WOEDENDE BEWONERSGROEPEN OP DE POLITIEKE NEK I.V.M. ANDERE OMSTREDEN VOORZIENINGEN IN ARNHEM DUS U KUNT DEZE BEST MISSEN.   

BOVENDIEN WERD GISTERAVOND NIET DUIDELIJK OF VOLKSHUISVESTING NU VOLLEDIG HEEFT AFGEHAAKT EN DAARMEE OOK HEEFT BEDANKT VOOR HAAR ROL ALS "BANK" VOOR DE ISLAMITISCHE UNIE. DIE PARTIJ HAD DE ARNHEMSE POLITIEK EVEN VERGETEN UIT TE NODIGEN. VOLKSHUISVESTING, DIE DOOR AVRUPA MILLI GORUS---- EIGENAAR VAN HET GEBOUW AAN DE SONSBEEKSINGEL---- ALS PARTIJ BIJ PLANNING EN NIEUWBOUW VAN DE WONINGEN WAS BETROKKEN. OMDAT HET COMMON NOWLEDGE IS DAT VOLKSHUISVESTING BELANGSTELLING HEEFT/HAD VOOR HET ONROEREND GOED AAN DE SONSBEEKSINGEL I.V.M. DE VOLTOOIING VAN HET PROJECT MODEKWARTIER. NU HAD IK 'MANAGER WONEN' VAN VOLKSHUISVESTING, BERRIE KESSELS DIE NET ALS DE HEER BUDAK KIND AAN HUIS IS OP 'T STADHUIS, GRAAG GEHOORD...... TJA.... WAT KUNNEN DIE BEWONERS UIT ZO'N VOGELAARWIJK HET JE HET TOCH LASTIG MAKEN!

WIJKMOSKEE VOOR 500 BEZOEKERS  .........

IN SEPTEMBER KOMT HET BESTUUR VAN DE ISLAMITISCHE UNIE MET EEN AANGEPAST PLAN EN ZOALS GEZEGD, TOT DIE TIJD HOUDT MILLI GORUS/ AYA SOFIA / DE ISLAMITISCHE UNIE VAN HET STADSBESTUUR DE OPTIE OP DE BOUWLOKATIE ST. JANSSCHOOL MET GROEN. DE HEER BUDAK MELDE DAT 1500 M2 BOUWGROND VOLDOET VOOR NIEUWBOUW VAN DE MOSKEE EN DAT DE BEWONERS VAN DE ROZENDAALSESTRAAT ZICH GEEN ZORGEN HOEVEN TE MAKEN OVER HET VERDWIJNEN VAN HET GROEN WANT OOK HET MOSKEEBESTUUR HEEFT HET LIEFST DAT DE OUDE BOMEN BEHOUDEN BLIJVEN. VRIJ VERTAALD KOMT DAT ER OP NEER DAT ALS VOOR DAT SCENARIO ZOU WORDEN GEKOZEN DE STAD ARNHEM 1500 M2 CADEAU ZAL MOETEN DOEN AAN ZOWEL MOSKEEBESTUUR ALS BUURTBEWONERS. DAT ZAL VOLGENS VAN EETEN NIET GEBEUREN. 

VOORZITTER BAHEADDIN BUDAK VAN DE ISLAMITISCHE UNIE REAGEERDE GISTERAVOND ZOALS WIJ VAN HEM GEWEND ZIJN. UITERLIJK ONBEWOGEN EN BEGRIPVOL. HIJ NOEMDE DE BEZWAREN VAN DE WIJKBEWONERS HEEL BEGRIJPELIJK OM VERVOLGENS ALLE AANGEVOERDE ARGUMENTEN EN STELLINGEN MET 'N GLIMLACH VAN TAFEL TE VEGEN. DE ACTIEGROEP 'BEWONERSGROEP ROSENDAALSESTRAAT' WAS PERFECT VOORBEREID. ZE ZIJN HEEL GOED OP DE HOOGTE MET WAT ER SPEELT, LATEN ZICH NIET IN SLAAP SUSSEN EN BODEN HET COLLEGE EEN PETITIE AAN MET 925 HANDTEKENINGEN TEGEN DE AFBRAAK VAN DE ST. JANSSCHOOL EN HET VERDWIJNEN VAN HET OPENBAAR GROEN EN DE SPEELVOORZIENING IN DE WIJK.

DE 5 INSPREKERS SPRAKEN OVER DE HISTORIE VAN DE ST. JANSSCHOOL, HEKELDEN DE INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE GEMEENTE ARNHEM EN DE ROL VAN HET WIJKPLATFORM KLARENDAL DAARIN, GAVEN DE RAADSLEDEN UITLEG OVER MILLI GORUS/DE ISLAMITISCHE UNIE EN TROKKEN DE BETROUWBAARHEID VAN HET OPGEGEVEN AANTAL BEZOEKERS VAN DE MOSKEE DOOR HET BESTUUR IN TWIJFEL. ZIJ BETWISTTEN OP GROND DAARVAN DAT DE NIEUWBOUWMOSKEE VOOR 500 PERSONEN AAN DE ROSENDAALSESTRAAT IN DE CATEGORIE  'WIJKMOSKEE' VALT EN WEZEN OP DE PARKEERPROBLEMATIEK DIE DOOR DE KOMT VAN DE MOSKEE IN DE OMLIGGENDE STRATEN ZAL ONTSTAAN. VOOR HET OVERIGE KWAMEN DE ACTIEVOERDERS/BEWONERSORGANISATIE IN VEEL GEVALLEN TOT GELIJKLUIDENDE CONCLUSIES ALS FRACTIE JASPERS IN SEPTEMBER 2004 ............. MOSKEE JA / NEE

OP 24 MEI 2004 HEEFT FRACTIE JASPERS 1250 ENQUETEFORMULIEREN ONDER DE KLARENDALSE BEVOLKING VERSPREID MET DE VRAAG MOSKEE JA/ NEE EN HET VERZOEK HET INGEVULDE BRIEFJE GEMOTIVEERD ( DUS WAAROM WEL OF WAAROM GEEN MOSKEE ) TE RETOURNEREN. OOK KONDEN DE KLARENDALLERS DE INGEVULDE ENQUETE OP 4 EN 5 JUNI 'S MIDDAGS BIJ DE HOOFDINGANG VAN HET WINKELCENTRUM KLARENDAL AFGEVEN. ER WERDEN ER 281 INGEVULD GERETOURNEERD. 10 FORMULIEREN ZIJN DESTIJDS ONGELDIG VERKLAARD OMDAT DE INVULLERS ZOWEL VOOR ALS TEGEN EEN MOSKEE WAREN.

BOVENDIEN HEBBEN WIJ DESTIJDS RUIM 60 TELEFOONTJES VERWERKT VAN MENSEN DIE INFORMATIE WILDEN OVER OPZET EN MOTIVERING. 50 PERSONEN, ZOWEL ALLOCHTOON ALS AUTOCHTOON, GAVEN IN FELLE BEWOORDINGEN AAN TEGEN DE MOSKEE TE ZIJN MAAR UIT ANGST VOOR REPERCUSSIE GEEN NAAM OF ADRES TE WILLEN OPGEVEN.  WIJ WILDEN EEN OPEN DISCUSSIE EN DIE HEBBEN WE GEKREGEN. OP 4 EN 5 JUNI 2004 ZELFS IN LETTERLIJKE ZIN, GEWOON MIDDEN OP STRAAT VOOR DE INGANG VAN HET WINKELCENTRUM KLARENDAL, ONDER TOEZIEND OOG VAN DE PVDA SPIONNEN VANUIT HET WIJKPLATFORM KLARENDAL DIE ZICH ONDER HET PUBLIEK MENGDEN.

DE UITSLAG VAN DIE ENQUETE IS IN SEPTEMBER 2004 ZOWEL IN DE COMMISSIE VROM BESPROKEN ALS AAN DE COMMISSIE FVAB AANGEBODEN. HET VOLTALLIGE COLLEGE VAN B&W, DE TOENMALIGE RAAD, DE BETROKKEN AMBTENAREN, HET WIJKPLATFORM KLARENDAL EN DE ISLAMITISCHE UNIE HEBBEN DESTIJDS EEN EXEMPLAAR ONTVANGEN.

OP BASIS VAN 98 VOORSTEMMERS EN 173 TEGENSTEMMERS EN DE 'BIJVANGST' OP DE UITSLAG VAN DE ENQUETE HEBBEN WIJ DESTIJDS EEN CONCLUSIE KUNNEN TREKKEN DIE NOG ALTIJD REPRESENTATIEF IS. ZO BEKLAAGDE DE TURKSE JEUGD ZICH EROVER DAT ZIJ TOTAAL NIET BETROKKEN WORDEN EN GEEFT RECENT DOOR STADSKLEUR UITGEVOERD ONDERZOEK AAN DAT DAAR GEEN VERBETERING IN IS GEKOMEN. DE LIBERALE/ GEMATIGDE TURKSE GEMEENSCHAP OP KLARENDAL WAARSCHUWDE VOOR MILLI GORUS. KLARENDALLERS VAN ANTILLIAANSE EN SURINAAMSE AFKOMST GAVEN AAN ALLES OP ALLES TE ZULLEN ZETTEN OM UIT DE WIJK TE ZULLEN VERHUIZEN OMDAT ER AL GENOEG SPANNINGEN TUSSEN DE DIVERSE BEVOLKINGSGROEPEN WAREN ZONDER EXTRA TOESTROOM VAN TURKS ORTHODOXE MOSLIMS. HET BLIJKT, VIER JAAR NA DATO, DAT DEGENEN DIE DAAR DE GELEGENHEID VOOR HADDEN NU DE DAAD AL BIJ HET WOORD HEBBEN GEVOEGD.

DAARNA VOLGDE DE INMIDDELS BERUCHTE 'OPEN DISCUSSIE' GEORGANISEERD DOOR HET STADSBESTUUR OP 12 OKTOBER 2005 IN HET KAB GEBOUW WAARBIJ 8 MOGELIJKE LOKATIES TER SPRAKE KWAMEN EN WAARBIJ IK ALS RAADSLID VOOR FRACTIE JASPERS OP 'N OCHTEND OM 8.30 UUR PVDA WETHOUDER VAN BODEGRAVEN NOG MOEST 'INFORMEREN' OVER DE SELECTIEVE UITNODIGINGVERSPREIDING VAN HET WIJKMANAGEMENT VOOR DE BIJEENKOMST. OMDAT VAN BODEGRAVEN HELEMAAL NIET ZAT TE WACHTEN OP EEN VOLKSOPSTAND ONDER HET OOG VAN DE NATIONALE PERS HEEFT HIJ DESTIJDS INGEGREPEN EN OPDRACHT GEGEVEN BEWONERS UIT ELKE BETROKKEN WIJK ( ST. MARTEN, KLARENDAL EN GEITENKAMP) UIT TE NODIGEN. NIKS GELEERD BLEEK GISTERAVOND WANT DE INFORMATIEVOORZIENING WORDT NOG ALTIJD GEMANIPULEERD.

CONCLUSIE........ 

 

WIJ VINDEN NOG ALTIJD DAT EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET NIET THUIS HOORT IN EEN (VOLKS)WIJK EN OOK NIET IN HET STADSCENTRUM. WIJ STELLEN ONS NOG STEEDS OP HET STANDPUNT DAT DE IN 2004 DOOR ONS VOORGESTELDE LOCATIE OP EEN DEEL VAN HET VOORMALIGE BILLITONTERREIN VOOR ALLE PARTIJEN DE BESTE IS. HET WORDT DE HOOGSTE TIJD DAT OOK HET ARNHEMSE STADSBESTUUR GAAT ERKENNEN DAT MILLI GORUS DE AMBITIE HEEFT EEN MOSKEE TE BOUWEN DIE REPRESENTATIEF IS VOOR MIDDEN - NEDERLAND.  NET ZOALS AMSTERDAM DAT IS VOOR NOORD - NEDERLAND.

DAARMEE WORDT DUIDELIJK BENOEMD WAT AL LANG BEKEND IS N.L. DAT HET NIET GAAT OM EEN WIJKVOORZIENING MAAR OM EEN STEDELIJKE VOORZIENING EN WAARSCHIJNLIJK ZELFS OM EEN REGIONALE. DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM IS AAN ZET EN NIET HET COLLEGE. ZIJ MOETEN EEN RAADSBESLUIT NEMEN OVER DE VRAAG OF EN WAAR IN ARNHEM PLAATS IS VOOR EEN TRADITIONELE NIEUWBOUWMOSKEE MET MINARET.                                                                                                                                                                              

WORDT VERVOLGD.........                                                                                                  

24 JUNI 2008


ALWEER EEN  RIJNBOOG KRAMP !

BINNENSTADBEWONERS EN ONDERNEMERS ZIJN DE GEMANIPULEERDE "INFORMATIE"  VAN HET STADSBESTUUR SPUUGZAT

OP 31 MEI VONDEN DE ARNHEMSE BINNENSTADBEWONERS EN ONDERNEMERS JAARGANG 7,  NUMMER 1, MEI 2008 IN DE BRIEVENBUS EN OOK DIT KRANTJE WERD ZOALS GEBRUIKELIJK IS WEER OP 'T ALLERLAATSTE MOMENT BEZORGD.

NET ALS BIJ EERDERE EXEMPLAREN DRUIPT OOK NU WEER DE ARROGANTIE VAN DE 'DE INFORMATIE'. EEN VOORDEEL IS ECHTER BEHAALD; ARNHEMMERS HEBBEN SINDS HET (P)REFERENDUMDEBACLE VAN 6 JUNI 2007 MASSAAL DOOR DAT IN ELKE FASE OPNIEUW SCHANDELIJK WORDT GEMANIPULEERD EN DAT MET NAME DE PVDA KRAMPACHTIG ALLE TOUWTJES IN HANDEN PROBEERT HOUDEN. FEIT IS DAT NU OOK DE OPPOSITIE MASSAAL IS AFGEHAAKT DAAR WAAR HET GAAT OM HET ZITTING  NEMEN IN DE DOOR DE 3 COLLEGEPARTIJEN GEDOMINEERDE "RAADSWERKGROEP" RIJNBOOG ONDER VOORZITTERSCHAP VAN PVDA RAADSLID MARION BLOM. MARION BLOM DIE MET HAAR COMMENTAAR IN 'T KRANTJE AANGEEFT HOE MET DE MENING VAN DE BURGER IS OMGESPRONGEN EN NOG ZAL WORDEN OMGESPRONGEN. "BREED DE BEVOLKING BETREKKEN BIJ RIJNBOOG BETEKENT LUISTEREN. MAAR LUISTEREN IS WEER NIET HETZELFDE ALS GELIJK GEVEN. DE GEMEENTE KAN NOOIT ZO MAAR BELOFTES DOEN." LUIDT HET CITAAT.  VOOR UW INFORMATIE VOORZITTER; DE ARNHEMMER HEEFT AL MASSAAL AFGEHAAKT!  DE IN HET KRANTJE GEVISUALISEERDE 'SUCCESVOLLE' BURGERPARTICIPATIE BESTAAT ZOALS U MAAR ALT TE GOED WEET VOOR HET GROS UIT (OUD) POLITICI, COLLEGE- EN EIGEN PVDA PARTIJGENOTEN!

HET  KWALITEITSTEAM, DAT BESTAAT UIT DEGENE DIE OPDRACHT HEEFT GEKREGEN VAN HET COLLEGE OM HET MASTERPLAN RIJNBOOG TE FABRICEREN, MANUEL DE SOLA-MORALES: ZIJN AFVAARDIGING/ WOORDVOERDER IN NEDERLAND, LUC VROLIJKS, EN DE NAAR HET SCHIJNT VOOR ARNHEM ONVERMIJDELIJKE ARCHITECT EN VOORMALIG RIJKSBOUWMEESTER JO COENEN, EEN TEAM DAT  HOOGSTPERSOONLIJK EN NAAR VERLUIDT MET ARGUSOGEN GAAT INSTAAN " VOOR DE GARANTIE VOOR HET BEHOUD VAN DE ECHTE KWALITEIT DIE HET MASTERPLAN BEDOELT HEEFT VOOR DE STAD".                           JAMMER  VOOR DE HEREN DAT ZO WEINIG ARNHEMMERS VERTROUWEN HEBBEN IN EEN GOEDE AFLOOP!

STOP MET HET VERSPREIDEN VAN EEN ARNHEMSE RIJNBOOG KRANT. ARNHEM EN HAAR BEZOEKERS ZOUDEN ER PROFIJT VAN HEBBEN OM VIA EEN EXTRA UITGAVE GEDETAILEERD EN OP BASIS VAN DE WAARHEID GEINFORMEERD TE WORDEN OVER DE VOORGANG VAN DE PLANNENMAKERIJ RONDOM HET CENTRAAL STATION!  ZIJ HEBBEN ER BELANG BIJ OM TE WETEN OF DIT  ARNHEMSE PRESTIGEPROJECT IN 2011 NU ECHT AF IS. VEEL BURGERS EN ONDERNEMERS VAN DEZE STAD WILLEN BOVENDIEN GRAAG WETEN HOEVEEL DIT BOUWPROJECT EXTRA GAAT KOSTEN EN OF ER NOG IEMAND TE VINDEN  DIE BEREID IS OM ZIJN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN!

WORDT VERVOLGD.................                                                                                                                                                                                                                          

1 JUNI 2008


'TALIBAN' IN ARNHEM

CULTUURBARBAREN SLAAN IN 2008 OPNIEUW TOE BIJ LUXOR

KRIJGT ARNHEM, NA JAREN POLITIEK TOUWTREKKEN, HET GERESTAUREERDE HISTORISCHE PAND LUXOR TERUG?

NEE. HET LUKT ONDANKS DE MILJOENENSUBSIDIE MAAR TEN DELE. EN PASSANT WERDEN TIJDENS DEZE RESTAURATIE NOGMAALS DE SPOREN VAN EEN FALEND STADSBESTUUR  OP PIJNLIJKE WIJZE ZICHTBAAR.

HET RELIEF VAN  DE VROUWENFIGUREN WERD NA DE OORLOG GROTENDEELS OP BARBAARSE WIJZE WEGGEHAKT T.B.V. EEN AANBOUW WAARVOOR DESTIJDS KENNELIJK MET HET GROOTSTE GEMAK VERGUNNING WERD VERLEEND. VEEL ARNHEMMERS ONDER DE VIJFTIG KENNEN DAAROM ALLEEN DE GROENE MARMEREN PLATEN NOG DIE ER VOOR IN DE PLAATS KWAMEN.

AFGELOPEN WEEK WERDEN DE LAATSTE RESTANTEN VAN DE GEHAVENDE VROUWENFIGUREN, NIET DOOR DE TALIBAN MAAR DOOR BOUWVAKKERS VAN LUXOR, VERDER WEGGEHAKT. HET VERHAAL GAAT DAT ER NU NAMAAKAFGIETSELS VOOR IN DE PLAATS KOMEN. PURE KITSCH DUS EN GEEN RESTAURATIE!  EN OOK DE WANDSCHILDERING  IS VOLLEDIG NAGEMAAKT, NIET GERESTAUREERD. (FOTO JUGENDSTILDECORATIE)LUXOR POPTEMPEL

OOK VAN DEZE POLITIEKE SLOGAN, BEDACHT DOOR COLLEGEPARTIJEN, BLIJFT MAAR EEN DEEL OVEREIND. LUXOR LIVE KAN AAN DE OORSPRONKELIJKE DOELSTELLING SLECHTS VOOR EEN DEEL VOLDOEN. VAN HET COLLEGEVOORNEMEN OM 'S OCHTENDS EEN KAMERORKEST EN S' AVONDS EEN POPCONCERT IN LUXOR TE PLANNEN ZAL DUS ZOALS TE VOORZIEN WAS ALLEEN AL UIT LOGISTIEK OOGPUNT NIETS TERECHTKOMEN.

GOUDVISHAL BEDROGEN

DE DOOR VOORSTANDERS AANGEKONDIGDE FASCILITERING EN SAMENWERKING BINNEN LUXOR TUSSEN JACOBIBERG, WILLEMEEN EN GOUDVISHAL IS DUS VOOR DE OPENING AL OM ZEEP GEHOLPEN. EEN DESTIJDS DOOR FRACTIE JASPERS AANGEKONDIGD SCENARIO WORDT NU VOLTROKKEN. DE CULTUURVERSCHILLEN TUSSEN DE DIRECTIES, DE MUZIEKSTROMEN EN HET RESPECTIEVELIJKE PUBLIEK WAREN EN ZIJN TE GROOT OM HET OORSPRONKELIJKE VOORNEMEN TE KUNNEN UITVOEREN VIA EEN CENTRAAL GELEIDE PROGRAMMERING OF EEN LEIDING MET DRIE KAPITEINS OP EEN SCHIP. NOG AFGEZIEN VAN HET FEIT DAT HET OVERIGENS PRACHTIG GERESTAUREERDE LUXOR ALS GEBOUW HET "GEWELD" VAN EEN PROGRAMMERING VAN B.V. 'DE GOUDVISHAL' NIET ZONDER KLEERSCHEUREN OVERLEEFT. 

WAAR BLIJFT DE NIEUWE HAL VOOR DE GOUDVISHAL?

WIJ VINDEN DAT HET COLLEGE HAAR BELOFTE DIRECT MOET NAKOMEN EN NU OP DE PROPPEN MOET KOMEN MET EEN VOLWAARDIGE ALTERNATIEVE LOKATIE VOOR EXPERIMENTELE MUZIEK, HOE 'HARD' DAT OOK MAG KLINKEN.

DE TUSSENSTAND; LUXOR WORDT EEN MOOI GERESTAUREERD PAND MAAR WORDT OOK GEGARANDEERD EEN SLECHT BEREIKBARE, ZWAAR GESUBSIDIEERDE CONCURRENT VAN DE KLEINE ZALEN ALS POSTTHEATER EN HET HOF EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERKMAATSCHAPPIJEN SCHOUWBURG EN MUSIS SACRUM. EN DAN NU DE GEWETENSVRAAG; HOE HOOG, DAMES EN HEREN POLITICI, MOGEN VAN U DE JAARLIJKSE TEKORTEN OPLOPEN?

EEN GEMISTE KANS

ARNHEM HAD/HEEFT, IN TEGENSTELLING TOT WAT 'KENNERS' BEWEREN, NOG ALTIJD GROTE BEHOEFTE AAN EEN VOLWAARDIGE POPZAAL MET MEERDERE, GROTERE EN KLEINERE PODIA MET EEN TOTALE ZAALCAPACITEIT VAN 3000 PERSONEN. AAN OEFENRUIMTEN EN AAN STUDIO'S. DEZE FORMULE ZOU DAAROM ALSNOG IN HET NOG TE CREEEREN STADSHART-ZUID GEREALIEERD MOETEN WORDEN.  WORDT VERVOLGD!

fotografie: Ed Willemsen 14-04-2008