GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

2014

        (KLIK HIER) VOOR HET VOLLEDIGE VERHAAL

CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK

                                                        

LENNEKE JASPERS RAADSLID PERIODE 2002-2006

OPINIE & SATIRE

DE ARNHEMSE POLITIEKE PARTIJEN MAKEN ZICH OP VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART 2010. STADSKLEUR BRENGT DAAROM EEN ANTI-VERKIEZINGSKRANT UIT ONDER DE NAAM 'MEEKIJKKRANT' DIE PERIODIEK ALS PDF OP DEZE PAGINA WORDT GEPUBLICEERD. WIJ SCHETSEN U DAARIN O.A. TOT AAN DE VERKIEZINGEN IN RETROSPECTIEF DE 'ARBEIDSMORAAL' VAN ALLE PARTIJEN UIT DE AFGELOPEN RAADSPERIODE. BOVENDIEN ZULLEN WIJ ELKE 14 DAGEN STADSKLEURPEILINGEN PUBLICEREN.

VOOR STADSKLEUR STAAT VAST DAT HET ARNHEMSE STADSBESTUUR SCHANDELIJK HEEFT GEBLUNDERD EN DE RAAD ZICH COLLECTIEF DOOR HET COLLEGE HEEFT LATEN INPAKKEN. DE GROOTSTE PARTIJ IN ONZE STAD, DE PvdA, HEEFT ER MET HAAR 13 ZETELS TOTAAL NIETS VAN GEBAKKEN EN DE EIGEN KIEZER VOOR GEK GEZET. DE PvdA IS IN DRIE KAMPEN VERDEELD EN STADSKLEUR IS BENIEUWD WIE VAN  DE DRIE VOOR U TIJDENS DE NADERENDE VERKIEZINGEN 'DE RODE LOPER' GAAT UITLEGGEN. DE PvdA HEEFT HET ZELFS VOOR ELKAAR GEKREGEN OM IN DE HUIDIGE RAADSPERIODE MAAR LIEFST 2 WETHOUDERS TE VERSPELEN. EN DAT IN EEN TERMIJN WAARIN ZIJ TOTAAL NIETS VAN DE 'OPPOSITIE' IN DE RAAD TE VREZEN HEBBEN GEHAD, OMDAT DIE EENVOUDIG NIET BESTOND.

DE 39 RAADSLEDEN WAREN IN DE AFGELOPEN PERIODE OM BEURTEN OF GEZAMELIJK LIEVER LUI DAN MOE, HUICHELACHTIG EN LAF. IN PLAATS VAN DE OREN TE LUISTEREN TE LEGGEN BIJ DE ARNHEMSE BURGERIJ, BESLISSINGEN TE NEMEN EN UW BELANGEN TE VERDEDIGEN ZATEN ZIJ LIEVER SAMEN OP TERRAS BIJ DUDOK. ZIJ VINDEN HET DESONDANKS VANZELFSPREKEND DAT U HEN OP 3 MAART OPNIEUW MANDAAT VERLEENT.

DAT VALT NOG MAAR HELEMAAL TE BEZIEN WANT STADSKLEUR VERWACHT OP DE AVOND VAN 3 MAART 2010, NET ALS BIJ HET HAVEN(P)REFERENDUM OP 6 JUNI 2007, VOOR 'POLITIEK ARNHEM' EEN 'GROTE VERRASSING'.

TOEN VOORSPELDE STADSKLEUR OP BASIS VAN ENQUETTES OP 0.2 %  NAUWKEURIG WAT HET OPKOMSTPERCENTAGE BIJ HET P(R)EFERENDUM ZOU WORDEN. WIJ VOORSPELLEN NU AL EEN HISTORISCH DIEPTEPUNT ALS OPKOMSTPERCENTAGE IN ARNHEM VOOR DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WANT DE ARNHEMSE KIEZER HEEFT HET HELEMAAL GEHAD MET 'DE ARNHEMSE POLITIEK'........
WORDT VERVOLGD..........


BANG VOOR DOKTER ZIEL?

DE MEESTERPLAKKER VAN ARNHEM, DOKTER ZIEL VAN STADSKLEUR, DIE MET PAKKENDE TEKSTEN AL JAREN DE VRIJE PLAKPLAATSEN VOORZIET VAN ZIJN KIJK OP HET POLITIEKE LANDSCHAP, WAS VAN PLAN OM OOK DIT JAAR AAN HET CAMPAGNECIRCUS MEE TE DOEN....... MAAR HIJ KWAM VAN EEN KOUDE KERMIS THUIS.......

VLAK VOOR AANVANG VAN DE CAMPAGNE WERD DUIDELIJK DAT ER IN 2012 ANDERE - EENZIJDIGE - AFSPRAKEN GOLDEN VOOR HET PLAKKEN DAN DE VOORGAANDE JAREN. HOE ZET JE DOKTER ZIEL BUITEN SPEL MOET DE REDENATIE ZIJN GEWEEST.....MEN WAS ER UIT..... DOKTER ZIEL BEKEND VAN ZIJN LANGE ZWART- WITTE TEKSTSTROKEN MOCHT NIET LANGER OP DE BORDEN PLAKKEN EN BOVENDIEN WERDEN DE STANDAARDVERKIEZINGSBORDEN IN 20 GELIJKE POSTZEGELVLAKJES OPGEDEELD...... VOOR ELKE PARTIJ 1......

EN WAT SCHETST ONZE VERBAZING?.... IN ARNHEM PLAKT DE PARTIJ VOOR NORMEN EN WAARDEN....DE VVD....ER 6.... DE REST PLAKT VRIJWEL NIET DUS ER ZOU OOK IN 2012 RUIM VOLDOENDE PLAATS GEWEEST ZIJN OP DE CAMPAGNEBORDEN VOOR DE KRITISCHE TEKSTEN VAN DOKTER ZIEL....CONCLUSIE....DE POLITIEK IN ARNHEM IS MORSDOOD!

WANNEER VERDWIJNT DE LAATSTE

VRIJE PLAKZUIL IN ARNHEM?

 

DE HERINRICHTING VAN HET NIEUWE PLEIN WERD VOLTOOID TOEN DE CAMPAGNES VOOR DE TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN IN ARNHEM VAN START GINGEN. DE VRIJE PLAKZUIL OP HET NIEUWE PLEIN WAS VERDWENEN EN BIJ NAVRAAG BLEEK DAT DE ZUIL OOK NIET MEER TERUG ZOU KOMEN.... DE PLEK WAAR HIJ STOND WERD NAMELIJK PLANTSOEN.

HISTORIE VAN DEZE ZWERFZUIL

DE BESTE JAREN MAAKTE DEZE PLAKZUIL MEE TOEN HIJ VOOR LUXOR EN OP HET WILLEMSPLEIN STOND........ DAAR WERD HIJ ZO GOED GELEZEN DAT HET STADSBESTUUR ER KOTSMISSELIJK VAN WERD EN DUS MOEST-IE  WEG EN HIJ WERD VOOR STRAF NAAR HET NIEUWE PLEIN VERBANNEN. (Foto linksboven) DAAR HEEFT- IE TOT DIT VOORJAAR BIJ DE GRATIE GODS GESTAAN EN NU STAAN DE RESTEN NOG ONDER DE OPRIT VAN DE NELSON MANDELABRUG TE WACHTEN OM NAAR DE LAATSTE RUSTPLAATS TE WORDEN GEBRACHT.....

DIT IS DE 4e VRIJE PLAKPLAATS DIE BINNEN 8 JAAR UIT DE ARNHEMSE BINNENSTAD VERDWIJNT EN DE ZOVEELSTE PLEK MINDER VOOR DE UITING VAN DE VRIJE MENING.

GEEN POTJE VERPLASSEN SP?

STADSKLEUR ZIET DAT ANDERS....... BIJ DE VORIGE VERKIEZINGEN WAS ARNHEM OOK ROOD GEKLEURD MAAR TOEN WERDEN ALLE BUSHOKJES IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD IN CAMPAGNETIJD GEKOCHT DOOR DE PvdA......... DE SP, AL JAAR EN DAG DE PARTIJ MET HET MEESTE CAMPAGNEGELD IN KAS, KLAAGDE STEEN EN BEEN OVER DIE EENZIJDIGE "STADSVERSIERING" DOOR DE PvdA EN DEED VOLGENS EIGEN ZEGGEN EN MET EEN ZUUR GEZICHT NIET MEE MET "DAT POTJE VERPLASSEN"........ WAT SCHETST DE VERBAZING TIJDENS DEZE AANKOMENDE VERKIEZING?........ ALLE HOKJES ROOD... MAAR NU VAN DE SP!!!

STADSKLEUR ZWIJGT NIET

WIE DE VERKIEZINGSDEBATTEN VOLGT VALT VAN DE ENE IN DE ANDEREN VERBAZING. HET GAAT OVER HET KAPSEL OF OVER DE KLEUR VAN DE STROPDAS EN VOORAL OVER DE "LEUGENS" DIE GEEN LEUGENS BLIJKEN TE ZIJN MAAR LEUTERKOEK. VOOR DE VERKIEZINGSCAMPAGNE BEGON GING HET OVER DE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN DE WEETPAS IN BRABANT, ZEELAND EN LIMBURG EN DE MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DIE DAT TEWEEG ZOU BRENGEN....... HET HARDST WERD ER DOOR DE PvdA EN D66 OP DE TROM GESLAGEN MAAR NU HOORT NIEMAND HEN ER NOG OVER WANT OOK ZIJ ZIJN OP ZOEK NAAR STEMVEE EN DE INGEVOERDE WEETPAS IS IN DIE 3 PROVINCIES EEN ENORM SUCCES.

DE OPKOMST IN ARNHEM DAALDE BIJ DE VORIGE VERKIEZINGEN NAAR EEN HISTORISCH DIEPTEPUNT VAN 47,1 %......STADSKLEUR VERWACHT DAT ARNHEM OP 12 SEPTEMBER A.S. EEN NIEUW RECORD GAAT VESTIGEN..... DE ARNHEMMERS WORDEN NAMELIJK STEEDS VERSTANDIGER....... EN BLIJVEN THUIS!

WORDT VERVOLGD..... 

5 SEPTEMBER 2012

copyright © stadskleurnieuws 2012
 


     
   
WIETPAS - 25 JAAR TE LAAT -

OP 1 MEI 2012 WERD IN DE GEMEENTEN VAN DE PROVINCIES LIMBURG, NOORD - BRABANT EN ZEELAND WAAR COFFEESHOPS ZIJN GEVESTIGD HET BESLOTEN CLUB- EN INGEZETENENCRITERIUM INGEVOERD IN DE VORM VAN EEN WIETPAS. DE REST VAN NEDERLAND VOLGT BINNENKORT. ER IS VAN BEGIN AF AAN, ZOWEL DOOR DE COFEESHOPEXPLOITANTEN DIE ZO'N CLUBPAS MOETEN VERSTREKKEN EN OOK OP DE NALEVING GECONTROLEERD ZULLEN WORDEN , ALS DOOR DE KLANDIZIE FEL TEGEN INVOERING VAN EEN PASJESSYSTEEM GEPROTESTEERD. ALLEEN INGEZETENEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE GEMEENTEN KOMEN OP BASIS VAN EEN UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER IN AANMERKING VOOR ZO'N CLUBPAS EN BUITENLANDERS MOETEN WORDEN GEWEIGERD. ----- OMDAT DAN GEREGISTREERD STAAT WIE HASJ OF WEET GEBRUIKT, VOELT MEN ZICH DUBBEL GEDISCRIMINEERD------

STADSKLEUR VINDT DAT DE WIETPAS 25 JAAR TE LAAT WORDT / IS INGEVOERD MAAR MAAKT EEN COMPLIMENT AAN DIE GEMEENTEN DIE HET LEF HEBBEN GEHAD OM DE HAND IN EIGEN BOEZEM TE STEKEN EN OP BASIS VAN DE JARENLANGE ERVARING DAT KLANDIZIE VAN COFFEESHOPS VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE OVERLAST OOK SHOPS SLUITEN.

DE LINKSE KERK

DE LINKSE KERK IN NEDERLAND, OOIT AANJAGER EN NOG ALTIJD VOORSTANDER VAN HET JAMMERLIJK FALENDE GEDOOGBELEID DAT VAN TOEPASSING WERD VERKLAARD OP COFFEESHOPS, STAAT NU OP HAAR ACHTERSTE BENEN EN PROBEERT WANHOPIG OM IN DE AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 12 SEPTEMBER 2012 NOG WAT BLOWERS TE MOTIVEREN OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN. EEN VAN DE BEKENDSTE LIEFHEBBERS VAN EEN JOINT IS GROENLINKS TWEEDE KAMERLID TOFIK DIDI. NOG NIET ZO LANG GELEDEN, VOOR HET INVOEREN VAN HET ROOKVERBOD IN OPENBARE RUIMTEN EN RUIM VOOR HIJ BEKEND MAAKTE DAT HIJ KANDIDEERT VOOR HET LIJSTTREKKERSCHAP VAN ZIJN PARTIJ, MERKTE TOFIK STOER OP TIJDENS EEN INTERVIEW DAT-IE REGELMATIG 'OP DE ACHTERBANK' VAN HET OPENBAAR VERVOER EEN STIKKIE ROOKTE OM 'AF TE REAGEREN' VAN DE INPACT DIE DE INTENSIEVE KAMERDEBATTEN OP HEM HADDEN.

MAAR IN DE PEILINGEN ZIJN HET DE VOORSTANDERS VAN DE INVOERING VAN DE WIETPAS DIE OP WINST STAAN....... EN NIET DE LINKSE KERK WAARTOE DIBI BEHOORT.

2 VERLOREN GENERATIES

OF TOCH NOG 3 ?

MENIGEEN VINDT DEZE STELLING OVERDREVEN.  WIJ HOUDEN HEM OVEREIND. IEDEREEN DIE EERLIJK IS EN DE GESCHIEDENIS VAN 35 JAAR CANNABISGEBRUIK KENT HEEFT AL DIE VOORBEELDEN ONTHOUDEN VAN MENSEN DIE DOOR MET BLOWEN TE BEGINNEN NAAR DE KNOPPEN ZIJN GEGAAN. VEEL TE VEEL TALENTVOLLE MENSEN ZIJN IN DE AFGELOPEN DECENNIA  VIA CANNABIS OVERGESTAPT OP  'ZWAARDERE MIDDELLEN' . ZIJ TERRORISEREN NIET ALLEEN DE EIGEN FAMILIE , VRIJWEL AL HET HUISELIJKGEWELD IS IMMERS DRUGSGERELATEERD, MAAR OOK DE SAMENLEVING. ZIJ ZULLEN NOOIT EEN POSITIEVE BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN EN ALTIJD VAN EEN OF ANDERE UITKERING MOETEN BLIJVEN LEVEN. UIT GROOTSCHALIG EUROPEES ONDERZOEK ONDER 15 EN 16 JARIGEN IS GEBLEKEN DAT DE JEUGD NIET MINDER MAAR MEER ROOKT. EEN ONDERZOEK WAAR NEDERLAND NIET AAN MEE HEEFT GEDAAN? WAAROM EIGENLIJK NIET? BANG VOOR DE UITSLAGEN?

HET HET WAREN DE ROOD GEKLEURDE HULPVERLENINGSINSTANTIES EN ADVIESBUREAU'S DIE DOOR PvdA POLITICI NAAR VOREN WERDEN GESCHOVEN ALS DESKUNDIGEN. ZIJ KWAMEN DE SAMENLEVING - SAMEN LEVEN DOE JE ZO - UITLEGGEN DAT HET GEBRUIK VAN HASJ EN (NEDER)WEET VOLKOMEN ONSCHULDIG WAS. SOFTDRUGS WAREN HET....VEEL MINDER SCHADELIJK DAN ALCOHOL.....ZO ORAKELDEN DE ERVARINGSDESKUNDIGEN. ZIJ ZIJN HET OOK DIE EEN GOED BELEGDE BOTERHAM VERDIENEN AAN HET OPZETTEN VAN VOORLICHTINGSPROGRAMMA'S EN HET BEDENKEN VAN PRESTIGEPROJECTEN,..... SLIM OMSCHREVEN ALS "EXPERIMENT". PROJECTEN DIE HANDEN VOL MET GELD KOSTEN EN TOT MISLUKKEN GEDOEMD ZIJN....... MAAR DAT MISLUKKEN WORDT INGECALCULEERD WANT EEN EXPERIMENT MAG IN DE OGEN VAN DE POLITIEK EN DE 'HULPVERLENING' MISLUKKEN.

DE CRIMINALITEIT RONDOM DE HANDEL LATEN WE VOOR HET GEMAK MAAR EVEN BUITEN BESCHOUWING...... VOLG DAGELIJKSE NIEUWS!

MILJOENEN IN DE RIJN GEGOOID

OOK IN ARNHEM DRAGEN WIJ NOG ALTIJD DE JAARLIJKSE LASTEN VAN ZO'N MISLUKT PRESTIGEPROJECT. VOORMALIG DRUGSBOOT DE BOEI, EEN 24 UURSOPVANG OP EEN BOOT - scroll voor volledige info in deze rubriek naar beneden- DE MILJOENENVERSLINDENDE MISKLEUN WAARBIJ DE DOELGROEP NIET VAN DE VERSLAVING WERD AFGEHOLPEN MAAR GEFASCILITEERD, WERD OP 17 MEI 2010 LOSGEKOPPELD VAN DE LAGE KADE IN ARNHEM EN KORT DAAROP WEGGESLEEPT NAAR EEN HAVEN BIJ DORDRECHT OM TE WORDEN VERKOCHT.

ALLE HOERAVERHALEN VAN DE ARNHEMSE POLITIEK TEN SPIJT STAAT HET SCHIP NU AL TWEE JAAR TE KOOP. OP JAARBASIS KOST DE BOEI ARNHEM DAAROM NOG EENS 130.000 EURO EXTRA AAN LIGGELD, VERZEKERING, BEVEILIGING EN ONDERHOUD. DE BERUCHTE WITTE LOOPBRUG VAN DE BOEI, UITSLUITEND NODIG BIJ HOOG WATER, KOSTTE DESTIJDS 800.000 EURO EXTRA. EEN GEDEELTE IS IN ARNHEM GEBLEVEN EN LIGT ER NU WEG TE ROESTEN. VORIG JAAR APRIL LAG HET LOEDER NOG BIJ DE VOORMALIGE BILLITONHAVEN AAN DE WESTERVOORTSEDIJK EN NU LIGT- IE BIJ SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF MISTY OP DE NIEUWE HAVENWEG OP INDUSTRIEPARK KLEEFSE WAARD.

VERANTWOORDELIJK GROENLINKS WETHOUDER HENK KOK WIL ECHTER NIET INZIEN DAT DE BOOT ONVERKOOPBAAR IS. HIJ SCHIJNT BOVENDIEN TE DENKEN DAT ER IN ARNHEM NOG BURGERS/KIEZERS TE VINDEN ZIJN DIE DENKEN DAT ER AAN DE DIVERSE RECHTSZAKEN DIE ARNHEM NOG STEEDS VOERT M.B.T. HET FINANCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE DEBACLE RONDOM DE BOEI ( 2004 - WATER IN HET SCHIP, WAARDOOR DE BOEI ZONK NOG VOOR HET IN GEBRUIK KON WORDEN GENOMEN EN 2005 - VERKEERD GEMONTEERDE RAMEN WAARDOOR EEN FINANCIËLE STROP VOOR DE STAD OPTRAD-) TE VERDIENEN VALT. ZO NEEMT HIJ ZONDER BLIKKEN OF BLOZEN EN IN AL ZIJN ARROGANTIE EEN VOORSCHOT OP DE UITSPRAAK VAN DE RECHTER, GAAT ER IN ZIJN REDENATIE VAN UIT DAT ARNHEM DE PROCESSEN ZAL WINNEN EN HET BOVENDIEN KAN MAKEN OM IN TIJDEN VAN TEKORTEN EN BEZUINIGINGEN MET.... "DE OPBRENGST"..... VAN DE GEVOERDE PROCESSEN 'DE SCHANDVLEK VAN ARNHEM'..... NOG 'N JAARTJE'....... IN DE DORTSE HAVEN TE LATEN LIGGEN!!

DE REST VAN HET COLLEGE, D66, VVD, EN SP SLIKT DIE ONZIN. ZIJ HOUDEN DE MOND OMDAT ZE ZELF BOTER OP HET HOOFD HEBBEN. ZIJ WAREN HET DIE DESTIJDS, SAMEN MET DE PVDA, DE BEDENKER VAN ONGELUKSBRENGER DE BOEI, VOORSTANDERS WAREN VAN DE AANSCHAF VAN DE BOEI. TOENMALIG PvdA WETHOUDER JANTIEN VLAM WERD ZELFS,.... HONDSBRUTAAL....... OP PAD GESTUURD MET EEN BLANCO CHEQUE OP ZAK DIE PAS DOOR DE RAAD ACHTERAF WERD GOEDGEKEURD. DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD PRAAT ER DAAROM OOK LIEVER NIET MEER OVER WANT...... OP FRACTIE JASPERS NA......... WAS IEDEREEN VOOR!

IS DE WIETPAS DE OPLOSSING?

            

NEE, NATUURLIJK NIET!......... MAAR TIJDENS HET PLAKKEN OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN IN HET CENTRUM VAN ARNHEM KREEG DOKTER ZIEL POSITIEVE REACTIES. VEEL ARNHEMMERS VINDEN HET ALLEEN JAMMER DAT DE WIETPAS NIET OVERAL IN NEDERLAND GELIJKTIJDIG IS INGEVOERD EN DAT-IE IN ARNHEM NOG OP ZICH LAAT WACHTEN. MAAR  IETS WAT IN 35 JAAR TIJD VAN IETS RELATIEF ONSCHULDIGS EN "GENOTSMIDDEL" VOOR EEN ENKELING IS VERWORDEN TOT EEN DAGELIJKSE DRUG VOOR DE MASSA KAN NIET VAN DE ENE OP DE ANDERE DAG WORDEN INGEDAMD OF UITGEBANNEN HOEWEL ER IS OOK GEEN TIJD TE VERLIEZEN IS.

HET BEGIN IS GEMAAKT. DE MYTHE VAN DE ONSCHULD VAN HET ROKEN VAN EEN JOINT IS DOORBROKEN. EN ER IS, MEDE ONDER DRUK VAN DUITSLAND, EINDELIJK EEN BEGIN GEMAAKT MET EEN POLITIEKE OPLOSSING VOOR EEN GROOT MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM EN DE ERKENNING DAT HET GEBRUIK VAN HASJ EN WEET NIETS GOEDS VOORTBRENGT EN OVERLAST EN ELLENDE VOOR DE LEEFOMGEVING VEROORZAAKT.

STADSKLEUR HOUDT DAAROM HAAR STELLING OVEREIND; COFFEESHOPS HOREN NIET THUIS IN DE DIRECTE OMGEVING VAN TRADITIONELE HORECA, BIJ SCHOLEN, IN WOONWIJKEN, IN HET CENTRUM OF IN DE WINKELPROMENADES VAN EEN STAD.

WORDT VERVOLGD.........   

  1 JUNI 2012

 


copyright © stadskleurnieuws 2012

v.MEURS JE KUNT ALTIJD NOG

PRIESTER WORDEN

   

OP MAANDAGAVOND 19 DECEMBER 2011 OM 18.45 UUR WERD MARTIN V. MEURS, DIE 'N JAAR CELSTRAF HEEFT UITGEZETEN IN HET HUIS VAN BEWARING IN ALMELO WEGENS HET IN BEZIT HEBBEN EN VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO, ONDER POLITIEBEGELEIDING DE ARNHEMSE RAADZAAL BINNENGELOODST. HIJ MAAKTE ZIJN RENTREE EN WERD NAAR ZIJN NIEUWE PLAATS GEBRACHT WAAROP HIJ DOOR DE TOESCHOUWERS WERD UITGEJOUWD....... BUITEN DE RAADSZAAL PROTESTEERDE DE PARTIJ RECHTEN KIND......

v. MEURS KREEG VAN BURGEMEESTER KRIKKE, ZEER TEGEN DE ZIN VAN HONDERDEN ARNHEMMERS, EEN PODIUM OM VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING "DE RAAD TOE TE SPREKEN". DE RAADSLEDEN VAN ZUID-CENTRAAL EN TROTS WAREN DE ENIGEN DIE EEN STATEMENT MAAKTEN EN DE ZAAL VERLIETEN TOEN VAN MEURS HET WOORD KREEG. ALLE ANDERE RAADSLEDEN BLEVEN, NET ALS ALLE AANWEZIGE WETHOUDERS, ZITTEN. ZIJ WAREN HET DIE DE MEDIA EN DE BURGERIJ WEKEN LANG HEBBEN BESTOOKT MET STOERE PRAATJES OVER AANGEKONDIGDE AKTIES  EN " WORSTELINGEN " MET DE ONTSTANE SITUATIE, MAAR OP HET MOMENT SUPREME STAKEN ZIJ GEEN POOT UIT.

KRIKKE HAAL DIE GEK WEG

TOEN VAN MEURS DE NAAM BEKEND MAAKTE WAARMEE HIJ IN ARNHEM AAN 'POLITIEK' WIL GAAN DOEN EN DAARMEE DE WOEDE OP DE HALS HAALDE VAN DOKTER ZIEL EN ALLE ANDERE ARNHEMMERS DIE DE NAAM LEEFBAAR NIET BESMEURD WILLEN ZIEN, CLAIMDE NICO WIGGERS ( OOIT OOK LID VAN LEEFBAAR NEDERLAND) VAN ZUID-CENTRAAL OP DE HAL VAN HET STADHUIS RAZENDSNEL DE DOMEINNAAM WWW.NIEUWLEEFBAARARNHEM.NL ----- DE NAAM DIE VAN MEURS DE AANKOMENDE JAREN WIL GAAN GEBRUIKEN.

     DE LEUGENS VAN v. MEURS

VAN MEURS KONDIGDE AAN DAT 'HET VOOR DE HAND LAG' DAT HIJ NIET ALS FRACTIE VAN MEURS MAAR ONDER DE NAAM "LEEFBAAR" IN DE RAAD VERDER GAAT.

------ DAT LIGT HELEMAAL NIET VOOR DE HAND------- DE NAAM LEEFBAAR IS IN ARNHEM NAMELIJK BRANDSCHOON EN DIE WILLEN WIJ NIET BESMEURD ZIEN DOOR IEMAND DIE GEINTERESSEERD IS IN HET MISBRUIK VAN KINDEREN, EEN STRAFBLAD HEEFT EN ZIJN EIGEN NAAM DOOR HET SLIJK HEEFT GEHAALD. OM MAAR MET NICO WIGGERS EN AL DIE ANDEREN TE SPREKEN DIE ER NET ZO OVER DENKEN "POLITIEK EN EEN STRAFBLAD GAAN NIET SAMEN".

OP DIT MOMENT LAAT STADSKLEUR DE JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN ONDERZOEKEN OM VAN MEURS TE HINDEREN EN LEGT O.A. CONTACT MET ANDERE PARTIJEN DIE DE TITEL 'LEEFBAAR' NOG MET TROTS GEBRUIKEN. STADSKLEUR VINDT DAT VAN MEURS, MET OF ZONDER "PARTIJ", NIET LANGER THUIS HOORT IN DE POLITIEKE ARENA EN ZAL HEM DAAROM HINDERLIJK OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN BLIJVEN VOLGEN EN AFFICHEREN.

DE ARNHEMSE POLITIEK BEWIJST KEER OP KEER WERELDVREEMD EN POLITIEK FAILLIET TE ZIJN. DE ELKAAR OPVOLGENDE GEMEENTERADEN VAN ARNHEM ZIJN AL JAREN VAN SLAG. EN HET TOTALE GEMEENTEBESTUUR BEWEES DIT MAANDAGAVOND VOOR DE ZOVEELSTE KEER DOOR NA DE 'TOESPRAAK' VAN v. MEURS, ZONDER 'N REACTIE OVER TE GAAN TOT DE ORDE VAN DE DAG........ V. MEURS DROOP OM 19.30 UUR, NADAT HIJ DE PRESENTIELIJST HAD GETEKEND, MAAR VOORDAT DE RAADSVERGADERING DAADWERKELIJK BEGON, ONDER POLITIEBEGELEIDING AF EN BEWEES DAARMEE DAT HIJ HELEMAAL NIET VOOR ZIJN GELD WIL WERKEN ZOALS HIJ KORT DAARVOOR NOG HAD BEWEERD, MAAR KWAM PROVOCEREN EN SCHOFFEREN.

OVER ENKELE DAGEN ZULLEN WEER VEEL VAN DIE ZITTENBLIJVENDE HUICHELENDE BESTUURDERS VAN ARNHEM UIT VOLLE BORST MEEZINGEN... "ER IS EEN KINDEKE GEBOREN".

ALS U MEER FILMPJES WILT BEKIJKEN GA DAN NAAR GEENSTIJLTV en klik op 'TOM STAAL EN DE RAADSPEDO' OF GA NAAR YOUTUBE en BEKIJK HET FILMPJE VAN WWW.KANAAL13.NL 'WOEDE BIJ RENTREE VAN MEURS'.

WORDT VERVOLGD... 

22 DECEMBER 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011VAN MEURS GIJZELT B&W VAN ARNHEM

VANDAAG IS BEKEND GEMAAKT DAT 'RAADSLID OP EIGEN TITEL' MARTIN VAN MEURS VANUIT ZIJN CEL SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER ' VROUWENVOETBAL' HEEFT GESTELD AAN HET ARNHEMSE COLLEGE VAN B&W. VAN MEURS ZIT SINDS 24 NOVEMBER 2010 VANWEGE HET IN BEZIT HEBBEN EN VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO IN VOORARREST IN ALMELO EN MOET EEN 2e, DOOR DE RECHTBANK OPGELEGD, PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK ONDERGAAN. DE RECHTBANK WIL EERST INZICHT IN DE PERSOONLIJKHEIDSSTRUCTUUR VAN VAN MEURS IN RELATIE TOT PEDOSEXUALITEIT EN DE KANS OP HERHALING ALVORENS MET HET PROCES VERDER TE GAAN. EEN EERDER OPGEMAAKT RAPPORT WERD OP 14 MAART 2011 DOOR DE RECHTBANK AFGESERVEERD.
B&W IN ARNHEM HEBBEN BEKEND GEMAAKT DAT DE 'VRAGEN' VAN VAN MEURS ZULLEN WORDEN BEANTWOORD. VAN MEURS GEEFT MET HET STELLEN VAN DE 'VRAGEN' IMPLICIET AAN ZIJN 'RAADSWERK' VANUIT DE CEL IN ALMELO VOORT TE ZULLEN ZETTEN EN HET COLLEGE VAN B&W IN ARNHEM GEEFT MET HAAR REACTIE AAN DAT SPELLETJE MEE TE ZULLEN SPELEN. TERWIJL HET STADSBESTUUR ZICHZELF MOMENTEEL AFVRAAGT OF IEMAND DIE IN EEN CEL BUITEN ARNHEM ZIT NOG WEL RECHT HEEFT OP EEN RAADSVERGOEDING VAN 2050 EURO BRUTO PER MAAND, BETAALT UIT DE ARNHEMSE STADSKAS. HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM, HET COLLEGE VAN B&W EN ALLE 39 RAADSLEDEN SAMEN, LATEN ZICH AL 4 MAANDEN DOOR VAN MEURS GIJZELEN EN MET DE REACTIE VAN B&W OP DE 'VRAGEN' LATEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM AAN DE ARNHEMSE BURGERIJ ZIEN TOTAAL GEEN RAAD TE WETEN MET DE ONTSTANE SITUATIE.....EEN ZEER KWALIJKE ZAAK.

LAFSTE STADSBESTUUR VAN NEDERLAND

DE HOUDING VAN B&W SCHAADT HET IMAGO VAN ARNHEM ENORM. DAAROM KRIJGT ARNHEM ER WAT STADSKLEUR BETREFT EEN NIEUWE AWARD BIJ. NA BESTE BINNENSTAD, GROENSTE STAD EN BESTE EVENEMENTENSTAD HEEFT HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM WAT ONS BETREFT DE VOLGENDE PRIJS GEWONNEN...... LAFSTE STADSBESTUUR VAN NEDERLAND.......

DOOR ZONDER SLAG OF STOOT DE SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN VAN MEURS TE BEANTWOORDEN GEEFT B&W NAAR ONZE MENING OPNIEUW AAN GEEN ENKEL (MOREEL) SIGNAAL AF TE WILLEN GEVEN EN GEEN JURISPRUDENTIE TE DURVEN OPBOUWEN...... "EERST MAAR EENS KIJKEN OF ER NOG EEN SLUIPROUTE TE VINDEN IS...... WELLICHT KUNNEN WE VAN MEURS WIPPEN ALS RAADSLID ALS HIJ EENMAAL IS VEROORDEELD EN NIET IN EEN ARNHEMSE CEL TERECHTKOMT MAAR DAARBUITEN"....... MAAR OOK DE ZWAKKE, BLOEDELOZE EN LAFFE ARNHEMSE GEMEENTERAAD VERDIENT DE TITEL. ZIJ HEBBEN IN DE AFGELOPEN MAANDEN GEEN ENKELE POGING GEDAAN OM EEN CREATIEF SCENARIO TE BEDENKEN OM OP DIE MANIER VAN VAN MEURS ALS 'COLLEGA' IN DE RAAD AF TE KOMEN EN EEN POGING TE DOEN OM HET TOT NU TOE ARMZALIGE 'GEZICHT' VAN 'RAADSLID IN ARNHEM' TE REDDEN!
IN PLAATS DAARVAN HOUDT VAN MEURS VANUIT ZIJN CEL IN ALMELO HET 'STADSBESTUUR' VAN ARNHEM STEVIG AAN DE LEIBAND EN ZET HEN VANDAAG VIA DE MEDIA VOOR GEK !!
DAAROM ZOU ER WAT STADSKLEUR BETREFT MAAR ÉÉN JUISTE REACTIE VAN HET ARNHEMSE COLLEGE VAN B&W OP DE 'VRAGEN' VAN VAN MEURS ZIJN GEWEEST....... TERUGSTUREN, ZONDER COMMENTAAR, MET EEN AFSCHRIFT NAAR DE MEDIA !

WORDT VERVOLGD.............

29 MAART 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011


"DE ONZICHTBARE" WORDT "HET GEZICHT"
VAN PRO ARNHEM !

TON VAN BEERS VAN PRO ARNHEM "VERBRAK" GISTEREN IN HET TV PROGRAMMA 'ACHTERGRONDEN VAN HET NIEUWS' VAN TV GELDERLAND "HET STILZWIJGEN" IN DE ZAAK EN OPVOLGING VAN VAN MEURS ALS FRACTIEVOORZITTER VAN DE LOKALE PARTIJ PRO ARNHEM. OUD FRACTIEVOORZITTER EN OUD PARTIJLEIDER VAN MEURS VAN PRO ARNHEM WORDT MOMENTEEL VERVOLGD VOOR HET IN BEZIT HEBBEN EN VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO. VAN MEURS ONTKENDE AANVANKELIJK MAAR HEEFT INMIDDELS BEKEND.

IK WEET DAT IK NIET DE ENIGE BEN DIE GISTERAVOND VAN DE ENE VERBAZING IN DE ANDERE VIEL TOEN IK TON VAN BEERS ZIJN STATEMENTS OVER VAN MEURS HOORDE MAKEN. IN PLAATS VAN MET EEN AANKONDIGING VAN EEN A.S. NAAMSWIJZIGING VOOR DE ZWAAR BESMETTE PARTIJNAAM "PRO ARNHEM" TE KOMEN KWAM HIJ DE LOFTROMPET OVER VAN MEURS BLAZEN. HET MOET TOCH NIET VEEL GEKKER WORDEN. IEDERE IN POLITIEK GEÏNTERESSEERDE BURGER IN DEZE STAD WEET DAT PRO ARNHEM DE PARTIJ VAN MARTIN VAN MEURS IS EN DAT MARTIN VAN MEURS GELIJK STAAT AAN PRO ARNHEM........NOG DAARGELATEN DAT RAADSLID VAN BEERS ZOALS GEBRUIKELIJK VEEL TE LAAT NAMENS "DE PARTIJ" REAGEERT. EEN WELDENKEND MENS MET POLITIEK INZICHT EN - ASPIRATIES WIL TOCH NIET VERDER ONDER DIE NAAM. NIEMAND SLUIT ZICH TOCH BIJ ZO'N BESMET 'FAMILIECLUBJE' AAN MAAR TON VAN BEERS ONTGAAT DAT EN HIJ MAAKTE HET MET ZIJN OPTREDEN NOG VEEL ERGER!!!

VAN BEERS MAAKTE IN HET INTERVIEUW MET PETRA ENGELFRIET EEN "KNIP" IN DE BESCHRIJVING VAN DE PERSOONLIJKHEID VAN MARTIN VAN MEURS. DE MENS VAN MEURS HAD VOOR HEM AFGEDAAN MAAR VOOR DE POLITICUS VAN MEURS HAD HIJ GROOT RESPECT VERKLAARDE HIJ. VAN BEERS STELDE BOVENDIEN DAT MARTIN VAN MEURS "EEN POLITICUS IS DIE VEEL GEZAG HEEFT IN DE STAD EN VEEL VOOR DE STAD HAD BETEKEND". OOK VERKLAARDE HIJ "NIET IN ZIJN VOETSPOREN TE KUNNEN TREDEN". HIJ VOEGDE DAARAAN TOE DAT "WIJ ZIJN ERVARING MISSEN, ZIJN KENNIS EN ZIJN ONGELOFELIJKE GEHEUGEN........ WERKELIJK, EEN GEMIS VOOR DE PARTIJ"......

VAN BEERS VERKLAARDE VERVOLGENS 'NU HET GEZICHT VAN PRO ARNHEM' TE ZIJN EN BOVENDIEN DE AMBITIE TE HEBBEN OM DE PARTIJ TOT "GROTE HOOGTE" TE BRENGEN...... OM DAT TE KUNNEN REALISEREN GAAT TON VAN BEERS "MEDIATRAINING EN DEBATTRAININGEN VOLGEN". UIT DIE OPMERKING BLIJKT MAAR WEER EENS DAT VAN BEERS GEEN ENKELE ZELFKENNIS HEEFT WANT HIJ HEEFT DE AFGELOPEN JAREN, VOOR ZOVER IK BEN GEÏNFORMEERD, AL DIVERSE MEDIATRAININGEN EN DEBATTRAININGEN DOORLOPEN MAAR OOK VOOR RAADSLID VAN BEERS GELDT; .... WAT ER NIET IN ZIT DAT KOMT ER NIET UIT!

VOOR UW INFORMATIE; VAN BEERS IS SINDS MAART 2002 RAADSLID EN VERLOOR SAMEN MET LIJSTTREKKER VAN MEURS BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2006 TWEE VAN DE DE VIER RAADSZETELS. DIE ZETELS HEEFT HIJ, OPNIEUW MET VAN MEURS ALS LIJSTTREKKER, TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2010 NIET TERUG WETEN TE HALEN. DUS DAT KAN HIJ OP EIGEN HOUTJE AL HELEMAAL NIET. PRO ARNHEM HEEFT GEEN AANSPREEKBARE OF GROTE ONDERWERPEN OP DE POLITIEKE AGENDA STAAN MAAR PLEITTE B.V. IN 2010 WEL VOOR AFBRAAK VAN DE KORENBEURS OP DE KORENMARKT. DE RAADSLEDEN VAN MEURS EN VAN BEERS TOONDEN IN DE VORIGE RAADSPERIODE OOK ZELDEN WERKELIJKE BETROKKENHEID OF PASSIE TIJDENS DE BEHANDELING VAN DE ONDERWERPEN OP DE AGENDA.

TON VAN BEERS STOND/ STAAT VERDER BEKEND ALS 'ONZICHTBAAR' EN PROFILEERT ZICH ALS RAADSLID, NET ALS IN HET DAGELIJKS LEVEN, ALS PART- TIME BOEKHOUDER. HET IS EEN PUBLIEK GEHEIM DAT VAN BEERS AL DIE 9 JAAR, LETTERLIJK EN FIGUURLIJK, NIETS TE VERTELLEN HAD. OM DE DOODEENVOUDIGE REDEN DAT TON VAN BEERS LIEVER LUI IS DAN MOE EN GEEN FIJNE ( ALTIJD ALS LAATSTE) SPREKER IS OMDAT HIJ GEEN IDEEËN HEEFT. TON VAN BEERS ZIT OF STAAT ER DOORGAANS LIEVER MET 'N GLAS IN DE HAND EN MET 'N ROOD HOOFD BIJ TE GRIJNZEN.

DE 'POLITICUS' VAN BEERS ZOU ZICHZELF EN ARNHEM, NET ALS HET IN OPSPRAAK GERAAKTE, NIET LANGER FUNCTIONERENDE MAAR WEL DOORBETAALDE, 'RAADSLID' VAN MEURS EEN GROTE DIENST BEWIJZEN OM ZIJN ZETEL TER BESCHIKKING TE STELLEN EN DE 'PARTIJ' PRO ARNHEM OP TE HEFFEN. TON VAN BEERS ZIT NAAR MIJN STELLIGE OVERTUIGING UITSLUITEND IN DE RAAD OM OP ( NIEUWJAARS)RECEPTIES IN HET GEMEENTEHUIS EN IN DUDOK TE VERSCHIJNEN EN OM VERVOLGENS MET LUILAKKEN 2050 EURO BRUTO PER MAAND AAN 'RAADSVERGOEDING' OP TE STRIJKEN.

"DE MENS TON VAN BEERS"

LEERDE IK PAS ECHT KENNEN TOEN HIJ 3 KWART JAAR RAADSLID WAS VOOR LEEFBAAR ARNHEM, DE PARTIJ DIE TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2002 MET 4 ZETELS IN DE RAAD KWAM. MARTIN VAN MEURS WAS DESTIJDS LIJSTTREKKER, IK STOND OP PLAATS 2, JAN DAMEN OP PLAATS 3 EN TON VAN BEERS OP PLAATS 4.
EN DIE VOLGORDE BEVIEL TON VAN BEERS, ZOALS LATER BLEEK, ALLERMINST.

TON VAN BEERS BEGON NA ZIJN INSTALLATIE ALLEREERST AAN DE STOELPOTEN VAN JAN DAMEN TE "ZAGEN" DOOR VOORTDUREND KRITIEK OP ZIJN ARBEIDSMORAAL TE LEVEREN. DAARIN HAD HIJ NIET HELEMAAL ONGELIJK MAAR DAT LEIDDE AF VAN HET GEGEVEN DAT HIJ ZICHZELF OOK NIET DRUK MAAKTE. JAN DAMEN WERD UITEINDELIJK IN DE RAADSPERIODE 2002 - 2006 (SAMEN MET DE HEER MORMON VAN DE SP) DOOR DE GELDERLANDER UITGEROEPEN TOT HET LUISTE RAADSLID EN KEERDE IN 2006 NIET TERUG IN DE RAAD. WAT MIJ DESTIJDS STOORDE WAS HET GEGEVEN DAT VAN BEERS PRIVE DIKKE MAATJES WAS MET JAN DAMEN DIE OP ZIJN BEURT DEED ALSOF HIJ NIET DOORHAD DAT ER DOOR VAN BEERS ACHTER ZIJN RUG WERD GERODDELD.

VERVOLGENS CULTIVEERDE TON VAN BEERS, DIE WEL VAN EEN STEVIG GLAS..... HOUDT, DE NEIGING OM IN KENNELIJKE STAAT ZIJN FRACTIEGENOTEN TE BELLEN. IK WAS OOK REGELMATIG DE PINEUT EN MOCHT DAN ZIJN 'OPGESPAARDE GRIEVEN' OVER MARTIN VAN MEURS AANHOREN. MAAR OOK IN NUCHTERE TOESTAND BEKLAAGDE HIJ ZICH ER B.V. OVER DAT MARTIN ZIJN TELEFOON NOOIT OPNAM, ZIJN MAILBOX NIET LEDIGDE EN GEEN MOBIEL OP ZAK HAD........ IK HAD OOK ( BEWUST ) GEEN MOBIEL MAAR DAT WERD MIJ NIET AANGEREKEND....... DE FRUSTRATIE VAN VAN BEERS WERD UITEINDELIJK OMGEZET IN DE BESLISSING VAN TON VAN BEERS EN TOENMALIG COMMISSIELID EN PARTNER ATI SMIT, OFFICIEEL INGEBRACHT IN DE FRACTIEVERGADERING, OM VAN MEURS TE VOORZIEN VAN EEN MOBIELE TELEFOON ZODAT HIJ VANAF DAT MOMENT ALTIJD BEREIKBAAR WAS.

OP ZEKERE DAG BELDE TON VAN BEERS MIJ, OPNIEUW MET 'N SLOK OP, OMDAT HIJ VAN MARTIN VAN MEURS ALS FRACTIEVOORZITTER VOOR LEEFBAAR ARNHEM AF WILDE. VAN MEURS HAD GEEN EIGEN IDEEËN, MOEST ZE EERST ERGENS GELEZEN OF GEHOORD HEBBEN EN BOVENDIEN REAGEERDE MARTIN VAN MEURS VOLGENS TON VAN BEERS VEEL TE LAAT OP DE ACTUALITEIT. HIJ GOOIDE BIJ MIJ EEN BALLETJE OP MET ALS VOORSTEL DAT IK 'HET FRACTIEVOORZITTERSCHAP MAAR VOOR MIJN REKENING MOEST NEMEN'. IK HEB DESTIJDS AANGEGEVEN GEEN ENKELE INTERESSE TE HEBBEN WAAROP TON VAN BEERS ZEI ZELF WEL INTERESSE TE HEBBEN IN HET FRACTIEVOORZITTERSCHAP. IK STELDE VAN BEERS DAAROP VOOR ZIJN KRITIEK EN VOORSTEL TIJDENS DE EERSTVOLGENDE FRACTIEVERGADERING, OP DE MAANDAG, NAAR VOREN TE BRENGEN. DAT HEEFT TON VAN BEERS NOOIT GEDAAN, STERKER NOG, HIJ WAS OP DE FRACTIEVERGADERINGEN DAARNA STEEDS VAKER AFWEZIG.

IN APRIL 2003 HEBBEN MARTIN VAN MEURS, JAN DAMEN EN TON VAN BEERS ACHTER MIJN RUG DE NAAM PRO ARNHEM VASTGELEGD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL. BIJ TOEVAL EN PAS IN OKTOBER 2003 HOORDE IK VIA ZUID CENTRAAL VAN DIT GEGEVEN EN OMDAT IK INMIDDELS SCHOON GENOEG HAD VAN HET STEL LUILAKKEN, HUICHELAARS EN ACHTERBAKSE KONKELAARS DAT ZICH TOT 'N LEVENSGROOT KOEKOEKSJONG HAD ONTWIKKELD, BEN IK OP 24 NOVEMBER 2003 ALS RAADSLID BIJ LEEFBAAR ARNHEM OPGESTAPT EN HEB IK UITERAARD MIJN ZETEL EN DE HELFT VAN HET ( EVENEENS ONTEVREDEN ) BESTUUR MEEGENOMEN.

LEEFBAAR ARNHEM HIELD DAARMEE OP TE BESTAAN EN VIEL UITEEN IN PRO ARNHEM EN FRACTIE JASPERS DIE IEDER MET EEN EIGEN PARTIJ DE TERMIJN IN DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM HEBBEN AFGEMAAKT.

HET "VARKEN" VAN BEERS

VRIJWEL DIRECT NA DE SCHEURING BEGON 'RAADSLID VAN BEERS' ZICH TEN OPZICHTE VAN MIJ WALGELIJK TE GEDRAGEN. ALS HIJ MIJ OP HET STADHUIS OF IN DE RAADSZAAL PASSEERDE LIET HIJ GRIJNZEND EEN SCHEET OF BOER. HET SMERIGE GEDRAG BEGON OOK ANDERE COLLEGA'S IN DE RAAD OP TE VALLEN EN TOEN ZIJN WANGEDRAG EEN GEWOONTE BEGON TE WORDEN HEB DE PERS GEZOCHT. DE GELDERLANDER HEEFT DESTIJDS RUIM AANDACHT AAN DIT VOORVAL BESTEED EN PAS VANAF DAT MOMENT DAT HIJ TE KIJK WERD GEZET WAS HET WANGEDRAG VAN 'RAADSLID VAN BEERS' AFGELOPEN.

IN JANUARI 2006 MAAKTE DE FAMILIEPARTIJ PRO ARNHEM HAAR KANDIDATENLIJST BEKEND. MARTIN VAN MEURS WERD OPNIEUW LIJSTTREKKER (UITERAARD BIJ ACCLAMATIE) EN HIJ HAD ZIJN VRIENDIN UIT DIE PERIODE, MEVROUW MORALES, DIE EEN DOELGROEP VERTEGENWOORDIGDE WAAR HIJ TOT DAN TOE WEINIG STEMMEN HAALDE N.L. DE ANTILLIAANSE GEMEENSCHAP, OP PLAATS 4 GEZET. TON VAN BEERS EN ZIJN PARTNER ATI SMIT NAMEN RESPECTIEVELIJK PLAATS 2 EN 3 VOOR HUN REKENING EN DE POSITIE VAN DE REST VAN DE KANDIDATEN WERD ONBELANGRIJK GEACHT WANT ZIJ HADDEN MAAR EEN TAAK; ZORGEN DAT DE 4 BOVENGENOEMDE PERSONEN VOOR PRO ARNHEM WERDEN VERKOZEN. HELAAS GOOIDE DE ARNHEMSE KIEZER ROET IN HET ETEN WANT ZIJ STEMDEN IN 2006 MASSAAL OP DE SP EN DE PVDA. PRO ARNHEM WERD GEHALVEERD EN HIELD NOG 2 ZETELS OVER. 1 VOOR 'AYATOLLA VAN MEURS' EN 1 VOOR 'SLIPPENDRAGER VAN BEERS'.

DRINGENDE OPROEP

ZOEK GEEN CONTACT MEER MET DE ARNHEMMERS VIA DE MEDIA, ALS U HET ECHT ZO GOED MET DE STAD EN HAAR BEVOLKING MEENT "MIJNHEER" VAN BEERS, DAN STELT U UW RAADSZETEL TER BESCHIKKING WANT PRO ARNHEM HEEFT GEEN ENKEL BESTAANSRECHT MEER. U VERKLAARDE VIA DE MEDIA DAT U GEEN NEGATIEVE REACTIES VANUIT DE BEVOLKING HEEFT GEKREGEN. DAT IS OP Z'N ZACHTS GEZEGD MOEILIJK TE GELOVEN WANT ZELFS BIJ STADKLEUR KOMEN DE ( NEGATIEVE) REACTIES OVER PRO ARNHEM BINNEN. DE ARNHEMSE BURGER DIE VORIG JAAR OP PRO ARNHEM HEEFT GESTEMD IS N.L. MASSAAL "OVER HAAR NEK GEGAAN" BIJ DE BEKENDMAKING VAN HET ZEDENDELICT EN VOELT ZICH OOK DOOR U "GENOMEN".

WORDT VERVOLGD...........................

LENNEKE JASPERS-- 24 MAART 2011--

copyright © stadskleurnieuws 2011GEEN 'VERJAARDAGSCADEAU' VOOR VAN MEURS

VANDAAG, DINSDAG 15 MAART 2011, DEED DE RECHTBANK EEN VOORLOPIGE UITSPRAAK IN DE KINDERPORNOZAAK TEGEN DE ARNHEMSE POLITICUS MARTIN VAN MEURS. VAN MEURS, DIE GISTEREN 60 JAAR WERD, WORDT HET BEZIT VAN KINDERPORNO EN HET VERSPREIDEN ER VAN TEN LASTE GELEGD.

ZIJN ADVOCAAT PLEITTE OP 1 MAART J.L. VOOR DE RECHTBANK VOOR VRIJLATING VAN ZIJN CLIENT EN -----EVENTUEEL----- HET OPLEGGEN VAN EEN TAAKSTRAF ----- OMDAT HIJ AL VOLDOENDE ZOU ZIJN GESTRAFT----- EN OMDAT HIJ ZOWEL POLITIEK ALS MAATSCHAPPELIJK ZOU ZIJN AFGEBRAND, ZIJN BAAN KWIJT IS EN ZIJN HUIS MOET VERKOPEN 'OMDAT DE BUURT HEM NIET TERUG WIL'.

DE RECHTBANK VEEGDE VANDAAG IN HAAR TUSSENVONNIS HET VERWEER VAN RAADSMAN BOSMAN VAN TAFEL EN GING IN PLAATS DAARVAN MEE IN DE REDENERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

TIJDENS DE ZITTING VAN 1 MAART J.L. BEARGUMENTEERDE DE OFFICIER VAN JUSTITIE N.L. UITVOERIG WAAROM ZIJ NIET TEVREDEN WAS OVER DE CONCLUSIES IN DE OPGEMAAKTE RAPPORTEN VAN EEN PSYCHIATER EN EEN PSYCHOLOOG EN VROEG ZIJ OP GROND DAARVAN AAN DE RECHTBANK OM EEN 'SECOND OPINION', ALVORENS TOT EEN DEFINITIEVE EIS TE KUNNEN KOMEN.

IN GENOEMDE RAPPORTEN IS DOOR DE PSYCHOLOOG EN PSYCHIATER DE STELLING GEPONEERD DAT VAN MEURS VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR IS EN DAT GEEN KANS OP HERHALING BESTAAT. DE OFFICIER WAS EN IS DAARVAN NIET OVERTUIGD EN DE RECHTBANK KENNELIJK EVENMIN. RECHTER DOLL LAS VANDAAG OP DE ZITTING VOOR UIT DE INHOUD VAN EEN CHAT VAN VAN MEURS, WAARIN VAN MEURS VERTELDE PEDOFIEL TE ZIJN, DAT FIJN TE VINDEN EN BOVENDIEN VERMELDDE KLEINE KINDEREN TE HEBBEN MISBRUIKT.

OOK DE RECHTBANK WIL NU EEN NIEUW DESKUNDIGENRAPPORT DAT WORDT OPGESTELD DOOR PSYCHOLOGEN EN/OF PSYCHIATERS, MAAR IN ELK GEVAL DOOR SEKSUOLOGEN, DIE MOETEN VASTSTELLEN OF BIJ VAN MEURS SPRAKE IS VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS. ONDERTUSSEN BLIJFT VAN MEURS VASTZITTEN EN WIL DE RECHTBANK BINNEN 3 MAANDEN WORDEN GEÏNFORMEERD VIA HET NIEUWE DESKUNDIGENRAPPORT.

ALS REACTIE DAAROP WRAAKTE RAADSMAN BOSMAN IN DE LOOP VAN DE MIDDAG DE RECHTBANK ..........DIE VOLGENS HEM 'DE SCHIJN VAN VOORINGENOMENHEID' HAD GEWEKT......... DOOR NIET DE "OUDE" DESKUNDIGEN IN DEZE ZEDENZAAK OM NADER ADVIES TE VRAGEN MAAR VOLLEDIG NIEUWE TE BENOEMEN. HIJ GAF DAARMEE VORM EN INHOUD AAN HET ONGENOEGEN VAN VAN MEURS EN HEKELDE EN PASSANT DE NAAR ZIJN OORDEEL 'NIET DESKUNDIGE' RECHTBANK OMDAT ZIJ, IK CITEER...... "HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN VAN TAFEL HAD GEVEEGD".

WORDT VERVOLGD......................................

15 MAART 2011.

copyright © stadskleurnieuws 2011

VAN MEURS SCHILDERT EIGEN "ONDERGANG"OLIEVERF OP LINNEN 60 X 80

'IK HEB EEN VERJAARDAGSKADO VOOR JE' , ZEI MARTIN VAN MEURS TEGEN MIJ NA AFLOOP VAN EEN VERGADERING ( In de 90er jaren van de vorige eeuw) IN ZIJN HOLISTISCH CENTRUM AAN DE KALKSTEEG 16 IN ARNHEM. "JE MOET HET THUIS MAAR UITPAKKEN". IK SCHROK BIJ THUISKOMST, KON DE VOORSTELLING NIET PLAATSEN OF ZELFS MAAR INTERESSANT OF AANTREKKELIJK VINDEN EN HEB HET DAAROM NOOIT OPGEHANGEN.

DAT GEGEVEN WAS VOOR MARTIN EEN TELEURSTELLING. HIJ INFORMEERDE ER N.L. NA ENKELE WEKEN NAAR EN HIJ BEGREEP NIET DAT IK HET NIET "MOOI" VOND. "ER ZAT TOCH EEN GEDICHT BIJ" GAF HIJ ALS NADERE UITLEG. DAT GEDICHT, DUISTER VAN AARD EN BETREKKING HEBBEND OP HET LEVEN, IS ZOEK GERAAKT MAAR ALS IK HET TERUGVIND DAN PLAATS IK HET ALSNOG OP DEZE SITE.

HET SCHILDERIJ STELDE VOLGENS VAN MEURS DE LEVENSWEG VAN DE MENS VOOR WAARIN 'ALLES' EINDIGT IN EEN 'ONTPLOFFING'.

15 JAAR NA DATO, MET DE KENNIS VAN VANDAAG, BEKIJK IK HET DOEK MET DEZELFDE AVERSIE ALS DESTIJDS MAAR DESONDANKS KRIJGT HET VOOR MIJ WEL EEN EXTRA BETEKENIS IN RELATIE TOT DE MENTALITEIT EN DE GEESTESGESTELDHEID VAN VAN MEURS.

WORDT VERVOLGD.........

HEJA 2011


1 MAART 2011

PRECIES 1 JAAR NA HET PLAATSEN VAN HET VIDEOPORTRET OP YOUTUBE D.D. 1 MAART 2010, STAAT RAADSLID MARTIN VAN MEURS, TOT VOOR KORT ALLEENHEERSER, LIJSTTREKKER EN FRACTIEVOORZITTER VAN PRO ARNHEM, VOOR DE RECHTER. HIJ WORDT ER VAN VERDACHT DAT HIJ KINDERPORNO IN ZIJN BEZIT HAD EN HET HEEFT VERSPREID. IN EEN DEEL VAN DE AANKLACHT WORDT HIJ ER BOVENDIEN VAN BESCHULDIGD KINDERPORNO TE HEBBEN VERVAARDIGD. HET ZOU VOLGENS JUSTITIE GAAN OM DE MEEST ERGE VORMEN VAN KINDERPORNO.

VAN MEURS VERKLAART TIJDENS DE ZITTING DAT HIJ GEFASCINEERD WAS DOOR PLAATJES VAN JONGE MEISJES IN HET BEGIN VAN DE PUBERTEIT. MAAR STELT GEEN PEDOFIEL TE ZIJN. 'DE KRUISING TUSSEN HET KINDERLIJKE EN DE ONTLUIKENDE SEKSUALITEIT BOEIDE MIJ MATELOOS'. ' VEEL KUNSTENAARS ZIJN DAAR MEE BEZIG'. 'IK VIND HET VERWERPELIJK ALS MENSEN AAN DIE KINDEREN ZITTEN', WAS GISTEREN ZIJN REDENERING.

ZO KENNEN WE VAN MEURS WEER!....... DE EERSTE EN DE LAATSTE STELLING IN ZIJN BETOOG ZIJN DE RELEVANTE STELLINGEN EN ZIJN OPMERKING IN DE BIJZIN..... 'VEEL KUNSTENAARS ZIJN DAAR MEE BEZIG'..... MOET BIJ DE RECHTBANK DE INDRUK WEKKEN DAT HEM EIGENLIJK NIETS KAN WORDEN AANGEWREVEN OMDAT HET HIER SLECHTS DE FANTASIEËN BETREFT ( VAN EEN KUNSTENAAR ) EN HIJ PROBEERT DUS VIA DIE REDENATIE DE ZAAK TE BAGATELLISEREN EN EEN DEEL VAN ZIJN STRAF TE ONTLOPEN.

STADSKLEUR MAAKT OP VOORHAND ERNSTIG BEZWAAR TEGEN DE STELLING VAN VAN MEURS IN DE BOVENGENOEMDE BIJZIN. ..........BOVENDIEN IS VAN MEURS GEEN KUNSTENAAR. ER IS WEL EEN TIJD GEWEEST WAARIN HIJ AAN HET IMAGO VAN KUNSTENAAR HEEFT GEWERKT MAAR DE MOEITE WAS OP VOORHAND VOOR NIETS OMDAT HET NU EENMAAL ZO IS DAT JE GEEN KUNSTENAAR KUNT WORDEN. JE BENT HET........ VEELAL TEGEN WIL EN DANK .........OF JE BENT HET NIET.......... EN ALS ER 1 DING IN DE LOOP VAN DE TIJD DUIDELIJK IS GEWORDEN DAN IS HET DAT MARTIN VAN MEURS ABSOLUUT GEEN KUNSTENAAR IS. ......BOVENDIEN BESMEURT VAN MEURS MET DE STELLING , DAT HIJ ZIJN FANTASIEEN IN DE RECHTBANK NIET BESPROKEN WIL HEBBBEN, OOK NOG EENS HET ZUIVERE GEDACHTEGOED VAN VEEL KUNSTENAARS EN DAT IS OOK EEN VERWERPELIJKE ZAAK.

IN AUGUSTUS EN NOVEMBER 2010 ZIJN TIJDENS 2 HUISZOEKINGEN EN DE ARRESTATIE VAN VAN MEURS OP 23 NOVEMBER OP ZIJN COMPUTER EN OP USB STICKS 3500 FOTO'S EN 241 FILMS AANGETROFFEN WAAROP ONTBLOTE GESLACHTSDELEN VAN KINDEREN IN BEELD WORDEN GEBRACHT EN SEKSUELE GEDRAGINGEN TE ZIEN ZIJN WAARBIJ KINDEREN WAREN BETROKKEN. 44 AFBEELDINGEN BETROFFEN AFBEELDINGEN VAN MENS EN DIER WAARBIJ O.M. EEN VROUW OF MEISJE DOOR EEN DIER WORDT GEPENETREERD. VAN MEURS WORDT ER VAN VERDACHT DE DELICTEN TE HEBBEN GEPLEEGD TUSSEN 7 JULI EN 23 NOVEMBER 2010.

HET OPENBAAR MINISTERIE HEEFT 3 JAAR CEL, WAARVAN 1 JAAR VOORWAARDELIJK, MET EEN PROEFTIJD VAN 4 JAAR GEEIST TEGEN DE ARNHEMSE POLITICUS MARTIN VAN MEURS. BOVENDIEN IS HET OPENBAAR MINISTERIE NIET TEVREDEN MET DE UITKOMST VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PSYCHOLOOG EN EEN PSYCHIATER DIE VAN MEURS WELISWAAR TOEREKENINGSVATBAAR ACHTEN MAAR NIET DENKEN DAT HIJ NOGMAALS IN HERHALING VALT. HET OM VRAAGT OM AANHOUDING VAN DE ZAAK EN OM EEN NIEUW ONDERZOEK DOOR SEXUOLOGEN OM DAARNA MET EEN DEFINITIEVE EIS TE KOMEN.
UITSPRAAK 15 MAART.......

WORDT VERVOLGD.........

1 MAART 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011BESTUURSVERGADERING IN CEL ALMELO

VORIGE WEEK BEZOCHT RAADSLID TON VAN BEERS VAN PROARNHEM ZIJN FRACTIEVOORZITTER EN PARTIJGENOOT MARTIN VAN MEURS DIE SINDS 24 NOVEMBER VASTZIT IN DE PENITENTIAIRE INRICHTING IN ALMELO OP VERDENKING VAN HET IN BEZIT HEBBEN EN VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO.

VAN BEERS ZIT MET VAN MEURS O.A. IN DE STICHTING FRACTIEBIJDRAGE PRO ARNHEM, IS BESTUURSLID VAN DE VERENIGING PROARNHEM EN DOET DE BOEKHOUDING VOOR 'DE PARTIJ', DUS U KUNT BEGRIJPEN DAT ER TIJDENS DIE BESTUURSVERGADERING IN DE CEL IN ALMELO OOK ENIGE VERANDERINGEN OP PAPIER ZIJN VASTGELEGD...... WIJZIGINGEN WAARMEE ZOWEL PROARNHEM ALS VAN BEERS VOORUIT DENKEN TE KUNNEN...... VAN BEERS HEEFT IN ZIJN 'PERSCONFERENTIE'......... BIJNA EEN WEEK NA DE ARRESTATIE VAN VAN MEURS......... AANGEGEVEN 'NIET WEG TE LOPEN VOOR ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID EN KLAAR TE ZIJN VOOR HET FRACTIEVOORZITTERSCHAP'.......ALS 'DE LEDEN' VAN PROARNHEM HEM DAAROM VRAGEN.....

FEIT IS DAT VAN BEERS VANAF 2002 TOT DE DAG VAN VANDAAG OP POLITIEK TERREIN BINNEN PRO ARNHEM NIKS TE VERTELLEN HEEFT. NOOIT ENIGE RUGGEGRAAT HEEFT GETOOND DOOR ZIJN EIGEN WEG TE GAAN OF OM ALS RAADSLID BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE ZETTEN EN DIE VOOR DE ARNHEMSE BURGERIJ BINNEN TE HALEN. VAN BEERS VROEG ALTIJD EERST EEN FIAT AAN VAN MEURS EN ONZE STELLING IS DAAROM DAT HIJ OVER DE VOORTGANG EN ROLVERDELING BINNEN DE PARTIJ EERST TOESTEMMING BIJ 'AYATOLLA VAN MEURS' IN DE ALMELOOSE CEL HEEFT GEHAALD...... PROARNHEM = VAN MEURS EN VAN MEURS = PRO VAN MEURS.........DUS WAT MOET DE STAD EN DE ARNHEMSE BURGER MET ZO'N 'PARTIJ'?

GISTEREN IS DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN VAN MEURS DOOR DE RAADKAMER MET 90 DAGEN VERLENGD EN WOENSDAG HEBBEN 'DE LEDEN' VAN PROARNHEM, VOLGENS BESTUURSVOORZITTER COR NOUWS, HUN FRACTIEVOORZITTER TIJDENS EEN LEDENVERGADERING GESCHORST.

VAN MEURS VENTILEERDE DE AFGELOPEN JAREN DIVERSE KEREN VIA DE MEDIA DAT PROARNHEM EIGENLIJK GEEN PARTIJ IS MAAR EEN 'BEWEGING' DUS OP ZICH IS DIE BESLOTEN BIJEENKOMST "AAN DE KEUKENTAFEL" VAN PROARNHEM AL EEN LACHERTJE. DE STELLING VAN STADSKLEUR IS DAT PROARNHEM OP 3 MAART 2010 NET ZOVEEL 'LEDEN' HAD ALS ER OP DE KANDIDATENLIJST STONDEN (12) EN DAT DAT AANTAL INTUSSEN NIET IS GESTEGEN.

BOVENDIEN KOMT 'BESTUURSVOORZITTER' COR NOUWS BIJ PRO ARNHEM PAS IN BEELD WANNEER VAN MEURS DE "POLITIEKE VRAGEN" ZELF NIET WIL OF KAN BEANTWOORDEN. COR NOUWS WERD N.L. OP 16 DECEMBER 2003 HOOGSTPERSOONLIJK DOOR VAN MEURS BENOEMD TOT BESTUURSVOORZITTER. DAAR IS DESTIJDS GEEN 'LEDENVERGADERING' AAN TE PAS GEKOMEN. TOEN STADSKLEUR COR NOUWS EEN DAG LATER MET ZIJN 'BESTUURSFUNCTIE' FELICITEERDE REAGEERDE HIJ BLIJ VERRAST MET DE OPMERKING, "BEN IK DE NIEUWE VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN PROARNHEM?....... O, DAN MOET IK MARTIN VANAVOND EVEN BELLEN!"

HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM HEEFT NU MAXIMAAL 3 MAANDEN DE TIJD OM STELLING TE NEMEN. HET GAAT NIET AAN OM NU EEN AFWACHTENDE HOUDING AAN TE NEMEN EN DE ZAAK MAAR OP ZIJN BELOOP TE LATEN IN AFWACHTING VAN 'DATGENE WAT KOMEN GAAT'.


WORDT VERVOLGD......

11 DECEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


STADSKLEUR PRESENTEERT

HET KERSTVERHAAL VAN MARTIN VAN MEURS

DE FRACTIE VAN DE LOKALE PARTIJ PROARNHEM IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD MAAKTE VORIGE WEEK BEKEND DAT VOORZITTER MARTIN VAN MEURS WAS OPGEPAKT OMDAT HIJ WORDT VERDACHT VAN HET IN BEZIT HEBBEN EN VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO. VAN MEURS LIET VIA ZIJN ADVOCAAT WETEN 'ZICH NIET TE HERKENNEN IN DE BESCHULDIGINGEN' MAAR FEIT IS HET DAT AL IN AUGUSTUS VAN DIT JAAR HUISZOEKING BIJ HEM IS GEDAAN WAARBIJ ZOWEL DVD's ALS COMPUTERS ZIJN MEEGENOMEN VOOR NADER ONDERZOEK.

STADSKLEUR DOOK IN HAAR ARCHIEF. IN 1994 DEED MARTIN VAN MEURS, DESTIJDS VOORZITTER VAN DE HOLISTISCHE VERENIGING IN ARNHEM, OP EIGEN VERZOEK MEE AAN DE DOOR DE FAMILIE REBERGEN EN STADSKLEUR GEORGANISEERDE KERSTVISKOSMOLOGIE OP 26 DECEMBER IN DE INMIDDELS AFGEBROKEN 'KOEIONEUR' IN DUIVEN.

DOCHTER ROOS REBERGEN ( ROOSBEEF) HEEFT 'DE DOOD VAN DE BOERDERIJ' UITVOERIG BEZONGEN EN VOORGEDRAGEN IN HET LIED 'DE BOERDERIJ KRIJGT EEN SPUITJE'. DE DOCUMENTAIRE BEHAALDE IN 2009 IN UTRECHT EEN PRIJS.

IN DE VARKENSSTAL DROEG VAN MEURS IN 1994 'S- MIDDAGS OM 14.30 UUR ZIJN VERHAAL- HET KERSTDINER- VOOR DAT OOK OP BAND WERD OPGENOMEN. BOVENDIEN STOND HIJ ER DESTIJDS OP DAT HET VERHAAL VOORAF AAN HET PUBLIEK WERD UITGEDEELD EN HET HET SPREEKT VANZELF DAT WIJ DAAR EEN EXEMPLAAR VAN HEBBEN BEWAARD.

NA DE VOORDRACHT, WAARBIJ OOK KINDEREN AANWEZIG WAREN, KEEK HET PUBLIEK ELKAAR VERBAASD AAN. HIJ LIET HEM SIBERISCH, HIJ KNOOPTE ZIJN OVERJAS DICHT, KEEK OM ZICH HEEN EN LIET HET AUDITORIUM SPRAKELOOS ACHTER.

OMDAT VAN MEURS ZICH DE LAATSTE JAREN ALS PUBLICIST AAN HET (INTERNET)PUBLIEK PRESENTEERT EN WIJ DIT VERHAAL NERGENS HEBBEN KUNNEN TERUGVINDEN WILLEN WIJ HET U NIET ONTHOUDEN.

WORDT VERVOLGD................

7 DECEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


ARNHEM GAAT VOOR GOUD

ZATERDAG KOPTE DE GELDERLANDER VIA VERSLAGGEVER POLITIEZAKEN HAROLD SCHUIL OP DE 'OPINIEPAGINA' DAT ARNHEM WORSTELT MET EEN CRIMINEEL IMAGO.

OPMERKELIJK VOOR DEZE VERSLAGGEVING IN, NAAR ONZE MENING DE SLECHTSTE 'LINKSE' KRANT VAN NEDERLAND, IS HET GEGEVEN DAT DE GELDERLANDER 5 JAAR NA DATO PAS TOT DEZE FORMULERING KOMT. ARNHEM STAAT TENSLOTTE AL SINDS 2005 IN DE TOP VAN DE NOTERING IN DE JAARLIJKS TERUGKERENDE MISDAADMETER VAN HET ALGEMEEN DAGBLAD.

STADSKLEURNIEUWS WIJDDE SINDS 2006 ZELFS TWEE PLAKAKTIES OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN IN ARNHEM AAN DIT ONDERWERP ONDER HET MOTTO;  ---- ARNHEM GAAT VOOR GOUD------- ALS CYNISCHE REACTIE OP HET GEGEVEN DAT ARNHEM IN 2005 DE TWIJFELACHTIGE EER KREEG OM OP DE TWEEDE PLAATS IN DE MISDAADMETER TE EINDIGEN! 

STADSKLEUR VERMOEDT DAT DE GELDERLANDER NU PAS ZO 'OPENLIJK' EN 'MOEDIG' DURFT UIT TE SPREKEN WAT DE BURGERIJ VAN ARNHEM AL 6 JAAR BEZIG HOUDT OMDAT DE PvdA SINDS MAART VAN DIT JAAR, NA DECENNIA VAN REGENTENPOLITIEK,IN DE OPPOSITIE IS BELANDT, GEEN WETHOUDERS MEER HEEFT MOGEN LEVEREN EN DAARDOOR EEN TOONTJE LAGER ZINGT. ZIJ KAN DUS GEEN 'SANCTIES' MEER OPLEGGEN AAN EEN JOURNALIST DIE 'OPSCHRIJFT' WAT ZICH WERKELIJK IN ARNHEM VOLTREKT.

DAT WAS 5 JAAR GELEDEN WEL ANDERS. TOEN VROEG DOKTER ZIEL, NAMENS DUIZENDEN VERONTRUSTE ARNHEMMERS------ZOALS GEZEGD VIA DE PLAKZUILEN------AANDACHT VOOR HET SLECHTE IMAGO VAN ONZE STAD. ARNHEM STOND IN DE TOP VAN DE CRIMINALITEITSBAROMETER EN DE POLITIEKE PARTIJ FRACTIE JASPERS PROBEERDE AL SINDS 2003 IN DE RAAD AANDACHT TE VRAGEN EN CONCRETE MAATREGELEN AF TE DWINGEN VOOR DE BESTRIJDING VAN DE DRUGSGERELATEERDE CRIMINALITEIT IN ONZE STAD. OMDAT HET STADSBESTUUR UITEINDELIJK DE POLITIE AANSTUURT. DE 'POLITIEKE VERSLAGGEVING' VAN DE GELDERLANDER GAF NIET THUIS EN SCHREEF ER DUS GEEN LETTER OVER.

IN ARNHEM HANGT 'N AGRESSIEVE SFEER........

..........DE DRUGSHANDEL TIERT IN ARNHEM WELIG EN DE GELDERLANDER CONCLUDEERT NU ALS LAATSTE, DAT OOK "HET UITGAANSLEVEN IN ARNHEM EN...... MET NAME DE KORENMARKT...... DOOR BEZOEKERS ALS AGRESSIEF EN ONVEILIG WORDT ERVAREN".

HOE KOMT ARNHEM AAN DIT SLECHTE IMAGO?

ARNHEM HEEFT EEN VEEL TE GROOT AANTAL COFFEESHOPS, VEEL TE VEEL THUIS(KWEKERS)DEALERS EN HET AANTAL STRAATDEALERS EN -RUNNERS, ZOWEL AFKOMSTIG UIT ARNHEM ALS UIT DE OMLIGGENDE GEMEENTEN, GROEIT NOG DAGELIJKS. OOK DE EXTRA TOELOOP VANUIT DE NIEUWE EU LANDEN IS MERKBAAR IN HET STRAATBEELD EN DE HANDHAVING STELT IN ARNHEM WEINIG VOOR.

HET WINKELEND PUBLIEK IN HET STADSCENTRUM KAN DAAR NET ALS DE BINNENSTADSBEWONERS EN -ONDERNEMERS OVER MEEPRATEN. ZIJ WORDEN BIJ WIJZE VAN SPREKEN 24 UUR PER ETMAAL IN DE PROMENADE WAARIN ZIJ WINKELEN, WONEN EN WERKEN GECONFRONTEERD MET DE RESULTATEN VAN DE ONDERLINGE CONFLICTEN VAN DE "STRAATHANDEL" EN DE GEDRAGSPROBLEMEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR "DE KLANTEN" DIE STRAK STAAN VAN DE DOPE.

JUNKENBOOT DE BOEI......

WAS TOT VLAK VOOR DE VERSLEPING NAAR DORDRECHT DE SCHANDVLEK VAN ARNHEM. DOOR JOURNALISTEN VAN DE GELDERLANDER DE HEMEL INGESCHREVEN EN TEGEN BETER WETEN IN ALS 'SUCCESVOL EXPERIMENT' BESTEMPELD TERWIJL HET TOTALE PROJECT AANTOONBAAR IS GEFLOPT. DE BOEI IS NAAR ONZE MENING WEL DEGELIJK DEBET AAN HET SLECHTE IMAGO DAT ARNHEM NU HEEFT. HET EXPERIMENT OP DE DRIJVENDE 24 - UURSOPVANG, HET PEPERDURE PARADEPAARDJE VAN OUD PvdA WETHOUDER JANTIEN VLAM, WAS VAN MEET AF AAN GEDOEMD TE MISLUKKEN. OMDAT DE DOELGROEP NIET KON WORDEN VERPLICHT TOT DEELNAME EN ZIJ ER BOVENDIEN NIET VAN DE DRUGS WERDEN AFGEHOLPEN MAAR WERDEN GEFACILITEERD.

NIET ALLEEN DE KEUS VOOR EEN BOOT WAS EEN MISSER, OOK DE LIGGING KON NIET BEROERDER. VOOR HET JACOB GROENEWOUDTPLANTSOEN BIJ DE HISTORISCHE JOHN FROSTBRUG, WAAR ELKE DAG DE TOERISTENBOTEN AANLEGGEN EN BUSSEN VOL MET GEINTERESSEERDEN IN DE SLAG OM ARNHEM EEN BEZOEK BRENGEN. ARNHEM HAALDE MET 'DE SCHANDVLEK' WEL REGELMATIG DE WERELDPERS....... ALS WEER EEN VETERAAN DRUGS KREEG AANGEBODEN OF ALS BEZOEKERS VAN HET INFOCENTRUM SLAG OM ARNHEM DACHTEN DAT DE 24- UURSOPVANG EEN RESTAURANTSCHIP WAS ......ZO KOM JE ALS STAD VANZELF AAN EEN SLECHT IMAGO........ MET 'DANK' AAN INITIATIEFNEMER PvdA EN DE REST VAN DE VOORSTANDERS UIT DE RAAD EN HET COLLEGE VOOR DE KEUZE VAN DE BOEI.......

SLECHTS 75.000 EURO.......

..........RIJKSBIJDRAGE IS NU AAN ARNHEM TOEGEZEGD OM DE OVERLAST DIE 'BEZOEKERS' VAN COFFEESHOPS VEROORZAKEN TEGEN TE GAAN. STADSKLEUR IS WEL BLIJ DAT NU EINDELIJK DOOR DE BESTUURDERS IN ONZE STAD, ALS ENIGE IN GELDERLAND, IS ERKEND DAT 'BEZOEKERS' VAN COFFEESHOPS OVERLAST VEROORZAKEN.  WIJ VREZEN ECHTER DAT ARNHEM MET DIT RIJKSGELD OP ZAK OPNIEUW VAN PLAN IS OM EEN PLEISTER TE GAAN PLAKKEN IN DE VORM VAN DE INZET VAN EXTRA 'HANDHAVERS' IN NEPPOLITIEUNIFORM. VAN VERRE ZICHTBAAR VOOR DE 'DOELGROEP' MAAR ZONDER TOEREIKENDE BEVOEGDHEDEN EN DUS ZONDER HET GEWENSTE RESULTAAT TE KUNNEN BEHALEN.

STADSKLEUR BOUWT AL JAREN AAN EEN BETER IMAGO VOOR ARNHEM......

EN GEEFT DAAROM OPNIEUW EEN AANTAL ONGEVRAAGDE ADVIEZEN AAN HET STADSBESTUUR;

1......GEEF RUITERLIJK TOE DAT DE ARNHEMSE POLITIEK TOT NU TOE OP DE AANPAK VAN DE VERSLAVINGSPROBLEMATIEK ERNSTIG IS TE KORT GESCHOTEN.

2...... VRAAG ALS STADSBESTUUR.... NOOOIIIIT MEER 'ADVIES' AAN DE POLITIEKE VRIENDEN VAN DE PvdA...... BUREAU BEKE.

3...... BEPERK DE HULPVERLENING IN DE VERSLAVINGSZORG IN ARNHEM TOT DE EIGEN INWONERS EN MAAK EEN BEGIN MET HET SLUITEN VAN ALLE GROWSHOPS.

4...... ALS U DAADWERKELIJK DE OVERLAST WILT VERMINDEREN DAN ONTKOMT U ER NIET AAN OM ALLE COFFEESHOPS UIT HET STADSCENTRUM EN UIT HET 'MODEKWARTIER' KLARENDAL NAAR EEN   INDUSTRIETERREIN OF NAAR HET BUITENGEBIED VAN ARNHEM TE VERPLAATSEN.

5..... START EXTRA ( BASIS)SCHOLINGSPROJECTEN WAARIN DE GEVAREN VAN BLOWEN WORDEN UITGELEGD. CANNABIS SCHAADT NIET ALLEEN DE GEZONDHEID MAAR WERKT VERSLAVEND EN HEEFT INVLOED OP O.A. PRESTATIES OP SCHOOL EN OP SCHOOLUITVAL.

OPROEP AAN DE POLITIEK......

.............TOON DAT U OVER VISIE, LEF EN DAADKRACHT BESCHIKT EN BOUW MET DIE INGREDIËNTEN ALS STARTPUNT CONCREET AAN EEN BETER IMAGO. MAAK GELD VRIJ EN GA MET ALLE EXPLOITANTEN VAN COFFEESHOPS OM TAFEL ZITTEN OM SERIEUS TE ONDERHANDELEN OVER DEFINITIEVE BEDRIJFSBEËINDIGING OF VERPLAATSING VAN DE RESPECTIEVELIJKE SHOPS NAAR HET "BUITENGEBIED".......... STADSKLEUR VERHEUGT ZICH NU AL OP DE BANNERS IN DE BINNENSTAD MET DE OPDRUK.......... FIJNSTE STAD VAN NEDERLAND.........

WORDT VERVOLGD........ 

6 SEPTEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


TYFOON SLEEPT 'SCHANDVLEK VAN ARNHEM' WEG

OP DINSDAG 18 MEI 2010 OM 11.00 UUR 'S-OCHTENDS WAS HET EINDELIJK ZOVER. DE VERKEERD GEKOZEN FACILITERING, DE SCHANDVLEK VAN ARNHEM, HET GELDVERSLINDENDE EN MISLUKTE EXPERIMENT 24 UURSOPVANG VOOR ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNKS, DRUGSBOOT 'DE BOEI',  WERD VANAF DE LAGE KADE WEGGESLEEPT RICHTING DORDRECHT.

5 JAAR GELEDEN, BIJ DE INGEBRUIKNAME VAN DE DRIJVENDE 24 UURSOPVANG, STOND HET TOENMALIGE, VRIJWEL VOLTALLIGE ARNHEMSE STADSBESTUUR SAMEN DE VERANTWOORDELIJKE AMBTENARIJ SCHOUDER AAN SCHOUDER MET DIRECTIE EN PERSONEEL VAN DE VERZAMELDE GELDERSE 'HULPVERLENING' ONDER AANVOERING VAN VERSLAVINGSZORG "DE GRIFT" GEILBEKKEND VOORAAN IN DE STRIJD OM 'DE EREPLAATSEN'. ZODAT DE CAMERA'S VAN DE OPGETROMMELDE MEDIA TOCH VOORAL ALLE INITIATIEFNEMERS GOED IN BEELD KREEG OP HET MOMENT DAT ZIJ ELKAAR 'FELICITEERDEN' MET DE BEHAALDE PRIMEUR.

DAT WAS VANDAAG WEL ANDERS. NIEMAND UIT DE ARNHEMSE 'POLITIEK' OF VERSLAVINGSZORG WAS BIJ HET AFSCHEID VAN DE BOEI AANWEZIG.

DE BOEI WERD IN ALLE STILTE TIJDENS 'EEN LANG WEEKEND', IN DE AANLOOP NAAR VANDAAG, LEEGGEHAALD EN VAN BUITEN SCHOON'GESPOTEN'. ARNHEM MOET N.L. NOG EEN KOPER VOOR HET MONSTER ZIEN TE VINDEN. HET ONDING KOSTTE MET ALLE BIJKOMENDE KOSTEN ZO'N 10 MILJOEN EURO EN EEN HOOP ERGERNIS EN U BEGRIJPT DAT-IE OOK BIJ LANGE NA NIET IS AFGESCHREVEN. STADSKLEURNIEUWS HOUDT U DAAROM OP DE HOOGTE VAN 'DE VORDERINGEN' OMTREND DE VERKOOP VAN DE BOEI EN ZAL U BLIJVEN INFORMEREN TOT DUIDELIJK IS WAT DEZE MISLUKKING ARNHEM HEEFT GEKOST.

VAN DER VELDEN TREURT

GISTEREN HEEFT STADSKLEURNIEUWS VOOR DE EERSTE KEER IN DE ZWARTE HISTORIE VAN DE BOEI IEMAND GEVONDEN DIE TREURT OVER HET VERDWIJNEN VAN DEZE SCHANDVLEK BIJ DE JOHN FROSTBRUG. EEN MEDEWERKER VAN RIOLERINGSBEHEER VAN DER VELDEN. 'WIJ HADDEN ER EEN GOEIE KLANT AAN EN KWAMEN ER WEKELIJKS', ZEI HIJ MISMOEDIG VANUIT GEHURKTE HOUDING...... WIJ HEBBEN OPRECHT MET HEM EN HET BEDRIJF TE DOEN.

  DE TROSSEN LOS

DE VLAG WERD VANDAAG, IN SPREEKWOORDELIJKE ZIN, UIT GEHANGEN DOOR ARNHEMMERS EN ALLE VETERANEN VAN DE SLAG OM ARNHEM. DE BOEI VORMDE DE AFGELOPEN 5 JAAR EEN BRON VAN ERGERNIS, ZORGDE VOOR OVERLAST VOOR OMWONENDEN, TOERISTEN EN ARGELOZE PASSANTEN, BINNENSTADBEWONERS EN -ONDERNEMERS EN HEEFT ARNHEM OPGEZADELD MET 'N IMAGOSCHADE DIE NIET ZOMAAR VALT WEG TE POETSEN.

DE NU VRIJGEKOMEN LIGPLAATS VAN DE BOEI ZAL ONGETWIJFELD SNEL WORDEN INGENOMEN ALS AANLEGPLAATS VOOR 'N TOERISTENBOOT OF RIJNAAK..........ZOALS HET ALTIJD WAS BEDOELD EN VOORHEEN OOK IS GEWEEST.

DE ZON BREEKT DOOR

OP HET MOMENT DAT SLEEPBOOT TYFOON ER VANDAAG VOOR ZORGDE DAT HET SYMBOOL VAN EEN MISLUKT EXPERIMENT EN 'N FAILLIETE POLITIEK DE ARNHEMSE WATEREN VERLIET,  BRAK DE ZON DOOR EN GING ARNHEM OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

  18 MEI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

AANLEG ST.JANSBEEK OP KOERS

                                                                                                                     

 

TERWIJL DE COLLEGEONDERHANDELINGEN TUSSEN SP, VVD, GROENLINKS EN D66 IN ARNHEM VORDEREN EN ONDERHANDELINGSLEIDER GERRIE ELFRINK VAN DE SP BEKEND HEEFT GEMAAKT DAT HET NIEUWE COLLEGE DE AANKOMENDE BESTUURSPERIODE UIT 6 WETHOUDERS ZAL GAAN BESTAAN I.P.V. DE HUIDIGE 5 EN DAARVOOR 'SLECHTS' 80% SALARIS ( ruim 6000 euro per maand ) PER PERSOON ZULLEN GAAN REKENEN, LIGT DE SLOOP VAN DE BOUWVALLIGE PANDEN AAN DE WEERDJESSTRAAT OP SCHEMA.

DE VOORTGANG VOOR REALISATIE EN AANLEG / HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE ST. JANSBEEK, GEKOPPELD AAN RIJNBOOG, MET VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT, IS DAARMEE IN EEN VERVOLGFASE GEKOMEN EN WIJ ZIJN BLIJ TE KUNNEN CONSTATEREN DAT RIJNBOOG DOOR HET ONTBREKEN VAN EEN DAADKRACHTIG STADSBESTUUR GEEN  ACHTERSTAND IN DE PLANNING HEEFT OPGELOPEN.

ZANDBAK KREEFT DICHTGEGOOID

EEN DAG NADAT BEKEND WERD DAT DE PvdA, MEDE DOOR LOSLIPPIGHEID VAN DE EIGEN WETHOUDER ROELAND KREEFT, NIET TERUGKOMT IN HET COLLEGE WERD EEN BEGIN GEMAAKT MET HET DICHTGOOIEN VAN "DE ZANDBAK VAN KREEFT" AAN DE OUDE OEVERSTRAAT. HET ZORGVULDIG OPGEZETTE PvdA VOORZETJE IN CAMPAGNETIJD, DE GEFINGEERDE START VOOR DE BOUW VAN RIJNBOOG EN SPECIFIEK DIE VAN DE KENNISCLUSTER IN RIJNBOOG, IS MISLUKT.

ALS BIJ DONDERSLAG WERD DAAROM HET 'ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK' EN EN HET DAARAAN GEKOPPELDE 'PROJECT VAN G.A.N.G.' BEËINDIGD EN GOOIDEN GRAAFMACHINE'S 'DE VINDPLAATS' WEER DICHT... .......HEK D'R OM EN SLOTEN OP DE IN(GANG)............. IN AFWACHTING VAN WAT ER KOMEN GAAT.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL SPELEND ZOU HET ONS NIET VERBAZEN ALS BEHALVE DE SP DE VVD DE TWEEDE PARTIJ IN DE COALITIE WORDT DIE IN HET A.S. COLLEGE 2 WETHOUDERS KRIJGT EN TIJDENS DE PORTEFEUILLEVERDELING 'RIJNBOOG' OPEIST............. ARNHEM WEET OP DINSDAG 13 APRIL MEER. ELFRINK VERWACHT DE ONDERHANDELINGEN DAN TE KUNNEN AFSLUITEN.

LIJSTTREKKER PvdA VERLAAT POLITIEK

WILLEM HOEFFNAGEL, SINDS 2006 WETHOUDER VOOR DE PvdA VOOR O.A. FINANCIËN, COMMUNICATIE, ONDERWIJS, SPORT& JEUGDBELEID, HEEFT GISTERAVOND IN DE FRACTIEVERGADERING VAN DE PvdA BEKEND GEMAAKT UIT DE ARNHEMSE POLITIEK TE STAPPEN. HIJ BLIJFT WETHOUDER TOT HET NIEUWE COLLEGE AANTREEDT. MARTIEN LOUWERS IS DOOR DE NIEUWE FRACTIE TOT FRACTIEVOORZITTER VAN DE ARNHEMSE AFDELING VAN DE PvdA GEKOZEN.

DOOR HET VERTREK VAN WILLEM HOEFFNAGEL KOMT EEN RAADSZETEL VRIJ. MARILYN A-KUM, DE EERSTVOLGENDE OP DE KANDIDATENLIJST VAN DE PvdA, ZAL IN DE VOLGENDE RAADSVERGADERING ALS NIEUW RAADSLID VOOR DE PvdA WORDEN BENOEMD.

HET WACHTEN IS NU OP DE EERSTE AANVARING TUSSEN DE KERSVERSE PvdA FRACTIEVOORZITTER MARTIEN LOUWERS EN HET PvdA 'RAADSLID' ROELAND KREEFT.

WORDT VERVOLGD........................................................... 

9 APRIL 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010EGOPARTIJ IN OPRICHTING

OP 23 MAART ZIJN TEGEN DE ZIN VAN DE LOKALE PARTIJEN ZUID- CENTRAAL EN PROARNHEM, DE COALITIEBESPREKINGEN TUSSEN DE WINNAARS VAN DE ARNHEMSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN; SP, VVD, GROENLINKS EN D66 VAN START GEGAAN. LANDELIJK HEBBEN LOKALE PARTIJEN OP 3 MAART FORS GEWONNEN MAAR IN ARNHEM HEBBEN ZOWEL ZUID-CENTRAAL ALS PROARNHEM GEEN ENKELE ZETEL WINST BEHAALD. ZUID-CENTRAAL HAD VOOR DE VERKIEZINGEN INGEZET OP 8 ZETELS MAAR HAALDE NET ALS IN 1998 EN 2006 MAAR 3 ZETELS. PROARNHEM GOKTE OP 4 ZETELS MAAR KREEG ER NET ALS IN 2006 SLECHTS 2.

OMDAT ZOWEL WIGGERS VAN ZUID-CENTRAAL ALS VAN MEURS VAN PROARNHEM ZICHZELF MET DIE BELABBERDE SCORE NIET OP HET PLUCHE KUNNEN HIJSEN HEBBEN BEIDE HEREN EEN TRUCJE BEDACHT. ZIJ LIETEN VLAK VOOR DE COALITIEBESPREKINGEN AAN DE ONDERHANDELAARS WETEN GRAAG TE WORDEN UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN AAN DIE BESPREKINGEN EN ZIJ LIETEN IN EEN GEZAMELIJK PERSBERICHT WETEN VAN PLAN TE ZIJN OM  'SAMEN EEN FRACTIE TE VORMEN' EN SAMEN 'EEN WETHOUDER' TE WILLEN LEVEREN........ HET MOET NIET VEEL GEKKER WORDEN.

WIGGERS EN VAN MEURS ZIJN ELKAARS AARDSRIVALEN SINDS DE OPRICHTING VAN LEEFBAAR NEDERLAND OP 21 MAART 1999. BEIDE HEREN WAREN LID VAN DE INMIDDELS OPGEHEVEN LANDELIJKE POLITIEKE PARTIJ VAN JAN NAGEL, BROOS SCHNETZ EN HENK WESTBROEK. IK HEB IN 2002 AL UIT DIVERSE BRONNEN VERNOMEN DAT NICO WIGGERS ZICH OP EEN VAN DE EERSTE PARTIJCONGRESSEN VAN LEEFBAAR NEDERLAND ZO NEGATIEF OVER VAN MEURS HEEFT UITGELATEN DAT HET VOORZITTER JAN NAGEL TE GORTIG WERD. NAGEL ONTNAM WIGGERS HOOGSTPERSOONLIJK HET WOORD MET DE OPMERKING "U MOET UW PRIVERUZIES MAAR IN ARNHEM UITVECHTEN, IK DULD ZE IN ELK GEVAL NIET OP ONS PARTIJCONGRES".

OOK DUOFRACTIEVOORZITTER LEA MANDERS VAN ZUID-CENTRAAL WAS NOOIT FAN VAN MARTIN VAN MEURS. DAT BLEEK OOIT TIJDENS EEN PRESENTATIE VOOR DE VOLGORDE OP DE KANDIDATENLIJST VAN GELDERSE KANDIDATEN VOOR DE TWEEDE KAMER VOOR LEEFBAAR GELDERLAND IN STADSKLEUR STUDIO 8. MANDERS, DESTIJDS OOK LID VAN LEEFBAAR NEDERLAND, HAD ZICH VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 15 MEI 2002 VOOR LEEFBAAR GELDERLAND KANDIDAAT GESTELD. ZIJ VERLOOR TOEN VAN HUISSENAAR FRANS SCHUT, DE FAVORIET VAN VAN MEURS.

OP DE VRAAG AAN LEA MANDERS WAAROM ZIJ GEEN LID VAN LEEFBAAR ARNHEM WAS GEWORDEN MAAR WEL LID VAN LEEFBAAR GELDERLAND EN LEEFBAAR NEDERLAND WAS, ANTWOORDDE MANDERS ......'DAT ZIJ NOOIT MET VAN MEURS IN EEN PARTIJ ZOU GAAN ZITTEN'.......OMDAT....... EN IK CITEER.... "DIE VENT ER IN ZIJN PvdA WETHOUDERSPERIODE ( 1982 - 1990) VOOR HEEFT GEZORGD DAT MIJN VADER ZIJN BAAN ALS AMBTENAAR BIJ DE GEMEENTE ARNHEM HEEFT VERLOREN"........... HET KAN DUS VERKEREN.

FEITELIJK DOET ZOWEL PROARNHEM ALS ZUID-CENTRAAL AAN KIEZERSBEDROG. ALS PARTIJEN WERKELIJK HET BESTE MET DE ARNHEMMERS EN DEZE STAD ZOUDEN HEBBEN VOORGEHAD DAN WAREN ZIJ VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SAMENGEGAAN. NU DIT NIET HET GEVAL IS EN 'DE EGO'S AAN DE LEIDING' MOETEN ERKENNEN DAT HUN PARTIJEN AFZONDERLIJK STILSTAAN IN DE ONTWIKKELING MAKEN ZIJ, 3 WEKEN NA DE VERKIEZINGEN, EEN KINDERLIJKE OPTELSOM. 2 + 3 = 5 EN DAT IS IN DE ONNOZELE BELEVING VAN WIGGERS EN VAN MEURS NET ZO VEEL ALS HET AANTAL ZETELS DAT GROENLINKS HEEFT EN DIE PARTIJ KOMT TOCH OOK IN AANMERKING VOOR 'N PLEK OP HET PLUCHE EN 'N WETHOUDERSZETEL DUS WAAROM ZIJ NIET???.....

DE ADVOCAAT VAN DE DUIVEL..........

.........HEEFT WEL EEN VERKLARING VOOR DE MOVE. VAN MEURS HEEFT AL AANGEKONDIGD DAT DEZE TERMIJN ZIJN LAATSTE TERMIJN ALS LIJSTTREKKER IN DE LOKALE POLITIEK ZAL ZIJN. HET ZOU MIJ NIET VERBAZEN ALS DAT OOK VOOR WIGGERS GELDT. ALS LIJSTTREKKERS ZIJN BEIDE HEREN IN ELK GEVAL NU AL AFGEGAAN MAAR BEIDE EGO'S ZULLEN DAAR NU GEEN CONSEQUENTIES AAN VERBINDEN. ZIJ WILLEN LIEFST OP 'HOOG NIVEAU' AFSCHEID NEMEN EN IN DE GESCHIEDENISBOEKJES EINDIGEN ALS WETHOUDERS VAN ARNHEM. ELK VOOR 'N TERMIJN VAN 2 JAAR. ZIJ GOKKEN ER DAAROM OP DAT DE PLEURIS NOG TIJDENS DE COLLEGEONDERHANDELINGEN UITBREEKT, ZODAT ZIJ VAN DE RESERVEBANK MOGEN KOMEN OM DE LEGE PLAATS IN TE NEMEN.

ZOWEL ZUID-CENTRAAL ALS PROARNHEM WETEN NIET WAT OPPOSITIE VOEREN INHOUDT. DAT HEBBEN BEIDE PARTIJEN IN DE VORIGE RAADSPERIODE BEWEZEN. NU KOMT DAAR TOT OVERMAAT VAN RAMP VOOR BEIDE PARTIJEN DE PvdA ( IN DE OPPOSITIE ) BIJ!

                                                                                     

VERGEZICHT OP EGOPARTIJ

HET WACHTEN IS NU OP DE OFFICIËLE SAMENVOEGING / NAAMSVERANDERING VAN DE LOKALE CLUBJES PROARNHEM EN ZUID -CENTRAAL EN INSCHRIJVING DAARVAN IN HET VERENIGINGENREGISTER BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN ARNHEM. STADSKLEUR GEEFT BIJ WIJZE VAN FELICITATIE VOOR DE NIEUWE FORMATIE EEN GRATIS NAAMADVIES. WIJ STELLEN 'EGOPARTIJ' VOOR, DAT DEKT DE LADING VOLLEDIG. OOK KRIJGT DE EGOPARTIJ VOOR HET BEHAALDE RESULTAAT VAN STADSKLEURNIEUWS DE RECHTEN VAN DE FOTO BOVEN DEZE ALINEA. HET LOGO VAN DE TWINTOWERS VAN PROARNHEM EN DE BRUG VAN ZUID-CENTRAAL IN EEN SHOT , ZONDER TRUCAGE.

NIET LULLEN MAAR POETSEN

IS HET DEVIES VAN TROTS OP ARNHEM ( 1 ZETEL ). DE KERSVERSE FRACTIEVOORZITTER VAN DE LOKALE AFDELING VAN TROTS OP NEDERLAND, DE PARTIJ VAN RITA VERDONK, BERT GEURTZ IS NET ALS WIGGERS VAN ZUID-CENTRAAL EN VAN MEURS VAN PROARNHEM TEGEN EEN HAVEN IN RIJNBOOG MAAR IS HET ENIGE LID UIT DE RAAD VAN ARNHEM DAT LETTERLIJK DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEEKT EN EEN BEGIN MAAKT MET HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK MET VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT ALS BASIS VOOR WATER IN RIJNBOOG.

GEURTZ  IS BEZIG MET DE SLOOP VAN HET PAND MET HET GELE UITHANGBORD OP DE LINKERFOTO EN VOEGT DAARMEE DE DAAD BIJ HET WOORD. TROTS OP ARNHEM MAAKT DUS ALS EERSTE OP DIT DOSSIER DE VERKIEZINGSBELOFTE AAN DE ARNHEMMERS WAAR. STADSKLEUR HOUDT DE VOORTGANG NAUWLETTEND IN DE GATEN EN ALS ZICH MEER RAADSLEDEN OP DE BOUWPLAATS MELDEN ZULLEN WIJ U DAARMEE OGENBLIKKELIJK OP DE HOOGTE BRENGEN........

WORDT VERVOLGD..............................................

25 MAART 2010  

copyright © stadskleurnieuws 2010


ZWARTEPIETEN PvdA BEGONNEN

NU HET ER NAAR UIT ZIET DAT DE PvdA IN DEZE RAADSPERIODE BUITEN DE (COLLEGE) BOOT VALT KRIJGT DEMISSIONAIR WETHOUDER ROELAND KREEFT VAN ZIJN PARTIJ DE 'ZWARTEPIET' TOEGESPEELD. KREEFT ZOU IN EEN GESPREK MET VVDer MARGREET VAN GASTEL, OP PERSOONLIJKE TITEL, DE OPMERKING HEBBEN GEMAAKT DAT "HET TOCH NIKS WORDT" MET DIE ORIËNTERENDE GESPREKKEN TUSSEN PvdA EN SP EN DAT DAN ALS VANZELF DE VVD IN BEELD KOMT.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL SPELEND KAN WORDEN OPGEMERKT DAT KREEFT NIET OP PERSOONLIJKE TITEL HEEFT GEHANDELD MAAR VOLGENS EEN VAN TEVOREN AFGESPROKEN ROLVERDELING. DE OFFICIËLE GEPREKKEN WERDEN GELEID DOOR PARTIJGENOOT EN DEMISSIONAIR WETHOUDER WILLEM HOEFFNAGEL EN KREEFT KREEG DE OPDRACHT DE " CONTACTEN MET DE VVD " WARM TE HOUDEN.

TOEN BEKEND WERD DAT HET DERDE GESPREK TUSSEN PvdA en SP WAS GEPLAND KREEG DE VVD HET BENAUWD EN FORCEERDE VAN GASTEL EEN DOORBRAAK DOOR OVER DE OPMERKING VAN KREEFT BIJ DE SP TE GAAN KLAGEN.

FEITELIJK WAS HET GROENLINKS DIE DE KNUPPEL IN HET HOENDERHOK HEEFT GEGOOID, DE VOLGENDE GESPREKSPARTNER, EN DAARMEE DE COLLEGEONDERHANDELINGEN OP SCHERP HEEFT GEZET. OPEENS HAD GROENLINKS GEEN ENKELE BOODSCHAP MEER AAN DE VOOR DE VERKIEZINGEN AANGEGANE LIJSTVERBINDING MET DE PvdA. SJAAK VAN 'T HOF, DE NIEUWE LIJSTTREKKER VAN GROENLINKS, HEET NIET "DE WAARD" EN DAAR HEEFT DE PvdA ZICH IN VERGIST.DE PvdA IN ARNHEM ZOU HET VOORBEELD VAN GROENLINKS MOETEN VOLGEN EN DE HELE 'PARTIJTOP' MOETEN VERVANGEN. ZIJ HEBBEN DAARNA 4 JAAR DE TIJD OM IN DE OPPOSITIE TE OEFENEN. 'BAAS PIET' ALIAS ROELAND KREEFT, IS DOMINANT GENOEG OM ZICHZELF HET BEDRIJFSLEVEN IN TE WORSTELEN EN IN DIE VOLGENDE BAAN 'ZIJN PROJECTEN TE GAAN ONTWIKKELEN'.

START SLOOP VOOR BOUW RIJNBOOG

2 DAGEN GELEDEN WERDEN OP DE WEERDJESSTRAAT DE STEIGERS GEPLAATST RONDOM EEN AANTAL ZWAAR VERPAUPERDE EN TE SLOPEN PANDEN. WIJ JUICHEN DIT VAN HARTE TOE EN ZIEN HIERIN DE START VOOR EN DE DE AANLEG VAN HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE ST.JANSBEEK MET VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT ALS BASIS VOOR RIJNBOOG. DE RUIMTE DIE VRIJKOMT NA SLOOP VAN DE KROTTEN OP DE WEERDJESSTRAAT IS UITERMATE GESCHIKT ALS TIJDELIJKE BOUWPLAATS WAARDOOR DE OMGEVING NIET VEEL HINDER ZAL ONDERVINDEN VAN DE AANLEG VAN DE ST.JANSBEEK MET VASTE BRUG. DAARNA KAN DE LOKATIE INGEVULD WORDEN ZOALS GEPLAND. EEN THEATERWERKPLAATS/INGANG VOOR THEATER OOSTPOOL.

STADSKLEUR NEEMT MET HET PLAATSEN VAN DE FOTO BOVEN EEN VOORSCHOTJE EN GEEFT HET NIEUW TE VORMEN COLLEGE EEN STEUN IN DE RUG. HET NIEUWE COLLEGE, ZONDER DE PvdA, HEEFT ALS DOEL VOOR RIJNBOOG: HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK, VIA DE BEEKSTRAAT, LANGS HET KERKPLEIN, DOOR DE NIEUWSTRAAT NAAR DE RIJN. DE MENSELIJKE MAAT LIGT OP DIE MANIER WEER BINNEN HANDBEREIK.

WORDT VERVOLGD........

19 MAART 2010 

copyright © stadskleurnieuws 2010


ARNHEM MOET VERDER

                                                                                                                                            

ARNHEM HEEFT GEEN TIJD OM NOG LANGER TE BLIJVEN STILSTAAN BIJ HET GEZICHTSVERLIES DAT DE PvdA OP 3 MAART HEEFT GELEDEN. DE ARNHEMSE BURGERIJ HEEFT GEEN ENKELE BOODSCHAP AAN DEZE PARTIJAANGELEGENHEID. HET SCHETSPLAN RIJNBOOG MET SLUIS EN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT MOET NU VAN TAFEL.

VANDAAG WORDT DE NIEUWE RAAD IN ARNHEM GEÏNSTALLEERD. DE EERSTE VRAAG DIE DE RAAD ZICHZELF ZOU MOETEN STELLEN IS: LOOPT DE BOVENGRONDS TE HALEN HISTORISCHE ST. JANSBEEK ( WATERPARTIJ ) ONDER EEN VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT DOOR OF RIJDT HET VERKEER VIA EEN TUNNEL IN DE WEERDJESSTRAAT ONDER DE ST. JANSBEEK DOOR? ALS DE RAAD HIER SNEL UIT IS DAN LOOPT HET PLAN RIJNBOOG GEEN ENKELE VERTRAGING OP.

DE TUNNELVARIANT IN RIJNBOOG, OOK WEL DE CDA LOBBY GENOEMD EN TE VERGELIJKEN MET DE VERKEERSSITUATIE ZOALS IN DE WILLEMSTUNNEL (foto's boven) HEEFT DE AFGELOPEN RAADSPERIODE VOOR VEEL VERWARRING ONDER DE ARNHEMSE BEVOLKING GEZORGD. HET WAS NIET ALLEEN HET ALLERDUURSTE 'MODEL' MAAR OOK VERUIT HET LELIJKSTE. WIJ ADVISEREN OOK DEZE VARIANT ONMIDDELIJK UIT HET SCHETSBOEK TE VERWIJDEREN ZODAT VOOR ALLE ARNHEMMERS DUIDELIJK WORDT DAT DIT VAN TAFEL IS.

WAT WIL STADSKLEUR EN WAT WILLEN DUIZENDEN ARNHEMMERS?

HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD ALS BASIS VOOR WATER IN RIJNBOOG, GEKOPPELD AAN EEN KINDVRIENDELIJKE VIJVER WAAROP IN DE WINTER KAN WORDEN GESCHAATST. NAAR HET VOORBEELD VAN HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE ST. JANSBEEK IN DE LA REIJSTRAAT. EEN PLAN WAAR STADSKLEUR ZICH AL SINDS 1994 STERK VOOR MAAKT.

DE KEUZE VAN STADSKLEUR

HET MODEL VAN DE VASTE BRUG OP DE SONSBEEKWEG NEMEN WIJ ALS UITGANGSPUNT VOOR DE VASTE BRUG IN DE WEERDJESSTRAAT ( foto boven ). HET MIDDENGEDEELTE, DE WATERVAL, CREËERT DE MOGELIJKHEID OM ZOWEL LINKS ALS RECHTS LOOPROUTES TE MAKEN VOOR VOETGANGERS. HET SPREEKT VANZELF DAT DIT IN RIJNBOOG WAT RUIMER VAN OPZET KAN WORDEN. VANAF HET WATERMUSEUM IN SONSBEEK KAN, ALS DE ROUTE GEHEEL IS GEREALISEERD, DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK ALS TOERISTISCHE TREKPLEISTER NAAR DE RIJN WORDEN GEVOLGD.( ZIE OOK 'JANSBEEK DE FILM' IN DE RUBIEK RIJNBOOGJOURNAAL ) OP DEZE SITE.

WIJ ROEPEN ALLE ( MARKT) PARTIJEN OP OM DEZE KEUZE TE MAKEN. DAARNA IS ONMIDDELIJK VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WELKE MOOIE BOUWGRONDEN IN HET STADSCENTUM VRIJVALLEN VOOR ONTWIKKELING....... WIE WIL ER NU NIET AAN EEN BEEK WONEN?

WORDT VERVOLGD........

11 MAART 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


VERKIEZINGSUITSLAG MOET WORDEN GERESPECTEERD

'N DAG NA DE VERKIEZINGEN, OP 4 MAART 2010, VIEL IN ARNHEM BIJ DE BURGERIJ DE 15e EDITIE VAN HET HET GEMEENTELIJKE RIJNBOOGINFORMATIEKRANTJE OP DE MAT. EEN GEPLANDE BELEDIGING VOOR DE ARNHEMMERS WANT DE KIEZER HEEFT OP 3 MAART MASSAAL BEPAALD DAT ZIJ GEEN HAVEN MET SLUIS IN RIJNBOOG WILLEN.

UIT WELINGELICHTE KRING HEEFT DE CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK VERNOMEN DAT DOOR DE PvdA, ACHTER GESLOTEN DEUREN, NET ALS NA HET OP 6 JUNI 2007 GEHOUDEN NEP REFERENDUM, KOORTSACHTIG WORDT ONDERZOCHT OF EEN HAVEN IN RIJNBOOG TOCH NOG KAN WORDEN DOORGEDUWD. BOVENDIEN HEEFT STADSKLEUR VERNOMEN DAT DE PvdA, NET ALS IN 2006, PROBEERT OM DE SP MET 'LIST EN BEDROG' TIJDENS DE COLLEGEONDERHANDELINGEN BUITENSPEL TE ZETTEN.

ZOWEL DE PvdA, DIE OP 3 MAART 6 ZETELS HEEFT VERLOREN, ALS DE SP, DIE OP 3 MAART 1 ZETEL HEEFT GEWONNEN, KOMEN OP 11 MAART MET 7 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM. PARTIJEN ZIJN DUS EVEN GROOT EN DE PvdA MOET ER KENNELIJK NOG AAN WENNEN DAT ZIJ NIET LANGER 'DE MAAT SLAAN'. STERKER NOG ... DE PvdA ZAL EEN OCTAAF LAGER MOETEN ZINGEN WIL ZIJ HET VERTROUWEN VAN DE OVERGEBLEVEN KIEZERS NOG BEHOUDEN.

DE PvdA ZAL, ALS ZIJ OPNIEUW IN ARNHEM IN HET COLLEGE WILLEN PLAATSNEMEN, DE HAVEN IN RIJNBOOG MOETEN LATEN VALLEN. DE THUISBLIJVERS, 52.9% VAN DE KIESGERECHTIGDEN IN ARNHEM, ZIJN DE GROTE WINNAARS VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. SAMEN MET DE ANTI-HAVENLOBBY IS DAT DEEL VAN DE ARNHEMSE BURGERIJ DUS VERUIT IN DE MEERDERHEID. ZIJ EISEN DAT DE PvdA DE VERKIEZINGSUITSLAG RESPECTEERT.

WAARSCHUWING.......

..............AAN HET ADRES VAN ALLE ( POLITIEKE) PARTIJEN DIE VIA DE ACHTERKAMERTJES, SAMEN MET DE PARTIJ VAN DE ARROGANTIE, DE VERKIEZINGSUITSLAG INZAKE "HAVEN IN RIJNBOOG" NEGEREN.

ALS DE GERUCHTEN WAAR ZIJN DAN IS DE DEMOCRATIE IN ARNHEM FAILLIET EN DAT ZAL STADSKLEUR NOOIT ACCEPTEREN. WIJ ZULLEN DAN HET STARTSCHOT GEVEN EN VOOROP LOPEN OM MET ALLE ONS TEN DIENSTE STAANDE WETTELIJKE MIDDELEN, SAMEN MET ANDEREN, ACTIE TE VOEREN!

WORDT VERVOLGD.....................

8 MAART 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


DEMOCRATIE IN ARNHEM NIET TE KOOP

                                                                                                                                                        

                                                                      

DE CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK HEEFT OP 4 MAART BIJ ZONSOPGANG DE VLAG UITGEHANGEN

FELICITATIES AAN HET ADRES VAN DE ARNHEMSE BURGER. WIJ VIEREN FEEST. DE BOM VAN BOS IS OP 3 MAART 2010 IN ARNHEM ONTPLOFT, DE RAVAGE IS ENORM MAAR DE DWAZEN ZIJN GESTOPT. HET CAMPAGNEBORD VAN DE CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK KAN NAAR HET ARCHIEF............

WORDT VERVOLGD............... 

4 MAART 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


STADSKLEURPEILINGEN     WEEK 9


THUISBLIJVERS GROTE WINNAAR OP 3 MAART

VANDAAG, 2 DAGEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, PRESENTEERT STADSKLEURNIEUWS DE 7e EN LAATSTE PEILING IN EEN VERTALING NAAR ZETELVERDELING. HET IS ZEKER DAT DE VERSTANDIGE ARNHEMMER ER BEWUST VOOR KIEST OM ZIJN / HAAR STEM DIT JAAR NIET UIT TE BRENGEN. OOK DE ZWEVENDE KIEZER IS IN 2010 EEN BEWUSTE NIET STEMMER GEWORDEN. DEZE CATEGORIE, DIE VANAF 1998 ELKE VIER JAAR OP EEN ANDERE PARTIJ HEEFT GESTEMD, HEEFT DAAR NA 12 JAAR EN 3 AFKNAPPERS OP RIJ, SCHOON GENOEG VAN. ZIJ LATEN ZICH DOOR DE ARNHEMSE POLITICI NIET LANGER VOORLIEGEN EN ALS STEMVEE GEBRUIKEN EN BLIJVEN DAAROM OP 3 MAART THUIS. BOVENDIEN WETEN "DE THUISBLIJVERS" SINDS 6 JUNI 2007 TIJDENS HET GEFLOPTE HAVEN(P)REFERENDUM HEEL GOED DAT OPKOMST HET BELANGRIJKSTE IS IN EEN DEMOCRATIE. NIET GAAN STEMMEN IS DUS EEN BEWUSTE KEUZE EN STADSKLEUR NEEMT HET SINDS MAART 2007 VOOR DE VERSTANDIGE ARNHEMMER OP.

VOLGENS DE LAATSTE STADSKLEURPEILINGEN STEVENT ARNHEM TIJDENS DE VERKIEZINGEN OP 3 MAART AF OP EEN HISTORISCH DIEPTEPUNT IN OPKOMST EN KOMT ALS GEVOLG DAARVAN UIT OP EEN PERCENTAGE DAT VER ONDER HET ( TE VERWACHTEN ) LANDELIJK GEMIDDELDE LIGT.

STADSKLEUR VERDEDIGDE IN DEZE VERKIEZINGSCAMPAGNE DE BELANGEN VAN DE ARNHEMMERS DIE DOOR HET TOTALE STADSBESTUUR, INCLUSIEF DE OPPOSITE, VOOR GEK WORDEN VERSLETEN. DOKTER ZIEL PLAKTE DAAROM MET VEEL PLEZIER DE MENING OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN EN STADSKLEURNIEUWS PUBLICEERDE HET GRAAG VIA HET WERELDWIJDE WEB. MOREEL DELEN OOK WIJ OP VOORHAND AL IN DE OVERWINNINGSROES VAN DE THUISBLIJVERS OP 3 MAART EN HET GEEFT ONS EEN GOED GEVOEL OM TE WETEN DAT WIJ VOOR DE JUISTE ZAAK HEBBEN GESTREDEN. WIJ NEMEN DEZE GELEGENHEID TE BAAT OM IEDEREEN TE BEDANKEN EN ZIJN BLIJ DAT WIJ DE VERSTANDIGE ARNHEMMER EEN STEM HEBBEN GEGEVEN EN HEN EEN HART ONDER DE RIEM HEBBEN GESTOKEN.

GROTE VERLIEZERS: deGELD*LANDER.nl & deHAVENLOBBY

IN MOREEL OPZICHT ZIJN deGELDERLANDER SAMEN MET DE 'HAVEN IN RIJNBOOGLOBBY' DE GROTE VERLIEZERS VAN DE AANKOMENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. VANDAAG WERD HET ZOVEELSTE BEWIJS GELEVERD DOOR deGELD*LANDER.nl..... OP DEZELFDE DAG DAT DE STICHTINGEN EN VERENIGINGEN DIE DE ANTI-HAVEN EN DE ST.JANSBEEKLOBBY VERTEGENWOORDIGEN EEN PAGINAGROTE ADVERTENTIE IN deGELD*LANDER.nl MOESTEN KOPEN OM HET STANDPUNT ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN, WORDT AAN GROENLINKS, VOORSTANDER VAN DE HAVEN IN RIJNBOOG, DOOR DE AMBTENAREN BIJ DE KRANT 2 GRATIS PAGINA'S PROPAGANDA GEWIJD. deGELDERLANDER EN DEBATPODIUM LUX ORGANISEREN IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP 2 MAART NOG EEN VERKIEZINGSDEBAT VOOR DE EIGEN PAROCHIE IN HET POSTTHEATER. HET DOEL IS ELKE 4 JAAR HETZELFDE. ZOVEEL MOGELIJK ZIELTJES WINNEN VOOR DE ARNHEMSE AFDELINGEN VAN DE PvdA EN GROENLINKS. DE REST IS DECORUM. OP DE OCHTEND VAN DE VERKIEZINGEN MOET DE ZWEVENDE KIEZER NOG VIA DE BERICHTGEVING IN deGELDERLANDER OVER DE STREEP WORDEN GEHAALD..... JAMMER DAT ER ZO WEINIG ABONNEES OVER ZIJN GELDERLANDER....... EN DE ZWEVENDE KIEZER ER IN 2010 BEWUST VOOR KIEST OM THUIS TE BLIJVEN!

TIJDENS DE COLLEGEONDERHANDELINGEN IN ARNHEM , DIE NA DE VERKIEZINGEN VAN 3 MAART ONGETWIJFELD WEER ZULLEN WORDEN 'VOORGEZETEN' DOOR DIE ONVERMIJDELIJKE "GELD*LANDER", ZAL DOKTER ZIEL ZIJN LAATSTE PLAKAKTIE INZETTEN ONDER HET MOTTO........ DEMOCRATIE IS IN ARNHEM TE KOOP....WORDT VERVOLGD....

HOE ZIET DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM ER OP 4 MAART UIT ?

STADSKLEURPROGNOSE, KORT & BONDIG

DE PvdA BEHAALDE IN 2006 NOG 13 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD EN KWAM IN HET COLLEGE.  DE PvdA VERLIEST IN DE LAATSTE STADSKLEURPEILING 1 ZETEL, HEEFT 'N ZETELVERLIES VAN 7 EN KOMT OP 3 MAART A.S. UIT OP 6 ZETELS.

DE SP HAALDE IN 2006  6 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD. DE SP VERLIEST OP DE VALREEP IN ONZE PEILINGEN RUIM 1 ZETEL EN KOMT DAARMEE UIT OP 5 ZETELS.

DE VVD KWAM IN 2006 MET 5 ZETELS IN DE ARNHEMSE RAAD. DE VVD VERLIEST IN DE LAATSTE PEILING EN VALT TERUG NAAR 4 ZETELS.

GROENLINKS ZIT SINDS 2006 MET 4 ZETELS IN DE RAAD EN KWAM IN HET COLLEGE. GROENLINKS STAAT LANDELIJK OP WINST MAAR BLIJFT IN ARNHEM STABIEL OP 4 ZETELS.

HET CDA BEHAALDE IN 2006 4 ZETELS IN DE RAAD EN KWAM IN HET COLLEGE. HET CDA ZIT ZOWEL LANDELIJK ALS LOKAAL IN DE VRIJE VAL EN KRIJGT NU 3 ZETELS.

ZUID - CENTRAAL ZIT SINDS 2006 MET 3 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD. ZUID -CENTRAAL WORDT BELOOND VOOR DE DUIDELIJKHEID EN HAALT 5 ZETELS.

PROARNHEM KWAM DOOR RESTZETELVERDELING IN 2006 MET 2 ZETELS IN DE RAAD. PROARNHEM WORDT NU GEHALVEERD EN KRIJGT 1 ZETEL.

DE CHRISTENUNIE HAD IN 2006 PECH BIJ DE RESTZETELVERDELING EN KWAM DAARDOOR MET 1 ZETEL IN DE RAAD. DE CHRISTENUNIE HAALDE IN ONZE EERSTE PEILING AL 2 ZETELS MAAR STEEG CONTINU. DE CHRISTENUNIE IS SINDS ONZE LAATSE PEILING GOED VOOR 3 ZETELS.

D66 KWAM IN 2006 MET 1 ZETEL IN DE RAAD. D66 WINT IN DE LAATSTE STADSKLEURPEILING 2 ZETELS. ALEXANDER PECHTOLD WINT DUS OOK IN ARNHEM EN D66 KOMT DAARMEE OP 6 ZETELS.

NVU HAALDE IN 2006 GEEN ZETEL. DESONDANKS STIJGT DE NVU OOK IN DEZE LAATSTE PEILING MET O.1. NOG ALTIJD ONVOLDOENDE VOOR EEN ZETEL MAAR DE PARTIJ KAN OP 3 MAART VOOR VERRASSINGEN ZORGEN.

TROTS OP NEDERLAND ARNHEM DOET VOOR HET EERST MEE AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAAR VALT TERUG IN ONZE PEILINGEN EN HAALT GEEN ZETEL IN DE RAAD.

DE CD HAALDE IN 2006 GEEN ZETEL. OOK IN 2010 HEEFT DE CD IN ARNHEM NIET VOLDOENDE AANHANG OM 1 ZETEL TE BEHALEN.

STADSPARTIJ ARNHEM '92 HAALDE IN 2006 GEEN ZETEL. DE STADSPARTIJ STIJGT OOK DEZE KEER WEER IN DE PEILINGEN EN KOMT ALS ECHTE ARNHEMSE LOKALE PARTIJ VOOR HET EERST SINDS JAREN WEER MET 1 ZETEL IN DE RAAD. 

CONCLUDEREND KAN WORDEN GESTELD DAT BIJ DE RESTZETELVERDELING D66 IN ARNHEM DE GROOTSTE PARTIJ ZOU KUNNEN WORDEN EN DAARDOOR DE COLLEGEONDERHANDELINGEN KAN STARTEN. OF DAARMEE DUIDELIJKHEID VOOR DE ARNHEMMERS WORDT GESCHAPEN OF DAT DAARMEE DE DEMOCATIE IN ARNHEM IS GEDIEND IS NOG MAAR ZEER DE VRAAG.

1 MAART 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

SP DOET NIET ONDER VOOR PvdA

                                                                   

DE LOKALE SP IN ARNHEM IS ERG LAAT MET DE VERKIEZINGSCAMPAGNE GESTART EN HEEFT ALLE RECLAME, NET ALS DE LOKALE PvdA, UITBESTEED AAN EEN BEDRIJF. DE SP HOEFT ECHTER IN ARNHEM NIET ONDER TE DOEN VOOR DE PvdA EN DOET DAT DAAROM OOK NIET WANT DE SP BEHOORT TOT DE RIJKSTE PARTIJEN VAN NEDERLAND.  DE PvdA HEEFT IN DE LAATSTE WEEK VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DE CAMPAGNE ALLE BUSHOKJES EN RECLAMEZUILEN IN ARNHEM CENTRUM GEANNEXEERD EN DE SP HEEFT O.A. RECLAME OP HET BUSSTATION OP ARNHEM CENTRAAL GEKOCHT.

HET CLUBHUIS VAN DE SP IN HARTJE ST. MARTEN LIGT ER VERLOREN BIJ. NU DE BEWONERS VAN ST. MARTEN DE MORELE SUPPORT VAN DE LOKALE SP HARD NODIG HEEFT ALS STEUNTJE IN DE RUG TIJDENS DE RENOVATIE VAN DE WIJK VERTREKT DE SP NAAR ARNHEM ZUID. EEN VAN DE SPEERPUNTEN VAN DE SP IN ARNHEM LUIDT; ALLE WIJKEN SCHOON, HEEL EN VEILIG EN DIE  BOODSCHAP MAG EEN ONSCHULDIG IDEALISTISCH KIND, MOEDERZIEL ALLEEN OP HAAR VRIJE ZATERDAG VOOR DE 'PARTIJTOP' IN ARNHEM UITDRAGEN OP EEN LEEG KERKPLEIN.

           

LIJSTTREKKER GERRIE ELFRINK VAN DE SP ( Foto rechts boven) ZOEKT IN DE COMPUTER HET SP PLAN 'PLEIN AAN DE RIJN'. EEN PLAN DAT NAAR EIGEN ZEGGEN DOOR DE SP VIA PLANET INTERNET IN ELKAAR IS GEKNUTSELD  ( NIET IN SAMENSPRAAK MET DE ARNHEMSE BEVOLKING) EN IN OKTOBER 2009 AAN DE RAAD IS GEPRESENTEERD. EEN PARTIJ MET 6 ZETELS IN DE RAAD EN HET  BUDGET DAT DE SP TER BESCHIKKING HEEFT, HAD IN DE AFGELOPEN TERMIJN EEN VOLWAARDIG ALTERNATIEF AAN DE RAAD EN DE ARNHEMSE BURGERIJ MOETEN VOORLEGGEN INZAKE "RIJNBOOG". NU DIT NIET IS GEBEURD KAN WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE SP IN ARNHEM ZOWEL DE VISIE ALS DE KWALITEIT MIST OM TE (BE)STUREN.

DE 'ANTI HAVENPARTIJEN', WAARONDER DE SP,  ZULLEN NAAR ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID BIJ DE VERKIEZINGEN OP 3 MAART EEN MEERDERHEID HALEN. DAT ZOU IN DE PRAKTIJK VAN ALLE DAG KUNNEN BETEKENEN DAT PARTIJLEIDER GERRIE FIDEL ELFRINK, NET ALS IN 2006, OPNIEUW KAN KANDIDEREN VOOR EEN WETHOUDERSZETEL.

WIJ ADVISEREN DE ANDERE PARTIJEN IN DAT GEVAL OM DE SP UITSLUITEND DE PORTEFEUILLE SPORT, RECREATIE EN TOERISME TE LATEN BEHEREN. BIJ DIE TAK VAN SPORT IS 'N EVENTUELE OPGELOPEN SCHADE VOOR DE BURGERIJ RELATIEF MAKKELIJK TE HERSTELLEN.           

27 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


LEEGLOOP BIJ PROARNHEM

                                                                                                                                            

LEUGENS RONDOM AFBRAAK KORENBEURS BREKEN PROARNHEM OP

PRO ARNHEM ZOEKT VIA DE MEDIA AANDACHT VOOR DE VERPAUPERING OP DE KORENMARKT EN PLEIT VOOR EEN PLAN VAN AANPAK VAN HET ONROEREND GOED EN VAN HET PLEIN. WELKE  ARNHEMMER MAAKT ZICH GEEN ZORGEN OVER HET SLECHTE IMAGO VAN DE KORENMARKT OF ZOU BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN GRONDIGE OPKNAPBEURT?

VIA KANAAL 13 IS DOOR UITLATINGEN VAN KANDIDAAT RAADSLID EN KOPSTUK JAN DAMEN, 7 OP DE LIJST VOOR PROARNHEM, BEKEND GEWORDEN DAT PROARNHEM BOVENDIEN PLEIT VOOR DE AFBRAAK VAN DE HISTORISCHE KORENBEURS. DIT GEGEVEN KOMT NIET VOOR IN HET AAN DE KIEZER EN DE MEDIA VERSTREKTE CAMPAGNEMATERIAAL VAN PROARNHEM EN DE AFBRAAK IS TEGEN DE ZIN VAN DE ARNHEMMER MET HISTORISCH BESEF.

CAMPAGNELEIDER ANNO ZIJLSTRA, 4 OP DE KANDIDATENLIJST VAN PROARNHEM, IS IN CAMPAGNETIJD DE MOND GESNOERD DOOR LIJSTTREKKER VAN MEURS OP HET 'DOSSIER HAVEN IN RIJNBOOG'. ZIJLSTRA WIL GRAAG EEN HAVEN IN RIJNBOOG EN PRO ARNHEM HULDIGT OFFICIEEL NOG HET STANDPUNT; GEEN HAVEN IN RIJNBOOG.

DE ARNHEMMER DIE HEEFT BESLOTEN OP 3 MAART OP EEN LOKALE PARTIJ TE GAAT STEMMEN GAAT VOOR DUIDELIJKHEID EN KIEST DAAROM OP DIT MOMENT VOOR STADSPARTIJ ARNHEM '92 OF VOOR ZUID- CENTRAAL OMDAT DE STANDPUNTEN VAN PROARNHEM NIET LANGER KUNNEN WORDEN VERTROUWD. DE GEENQUETTEERDEN GEVEN AAN ZOWEL IN 2002 VOOR STADSBELANG ALS IN 2006 VOOR PROARNHEM TE HEBBEN GESTEMD MAAR IN DE AFGELOPEN TERMIJN TELEURGESTELD TE ZIJN IN DE PRESTATIES VAN GENOEMDE PARTIJEN.

DE THUISBLIJVERS, DE GROOTSTE POLITIEKE STROMING IN ARNHEM, HEBBEN ZOALS U ZIET DE CHOCOLADELETTERS JA OP DE PLAKZUILEN TERUGGEHAALD, ...... 'N JA DAT D66 IN CAMPAGNETIJD HEEFT GEJAT........

WORDT VERVOLGD..... 

25 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


DEMOCRATIE IN ARNHEM TE KOOP

MORGEN KOMT MARIETTE HAMER, FRACTIEVOORZITTER VAN DE PvdA, NAAR ARNHEM EN DAT WAS VOOR DE POLITIEKE PATSERS VAN DE ARBEID IN ARNHEM HET STARTSEIN OM HAAR EENS FEESTELIJK TE 'ONTHALEN'. DE STAD MOET ROOD GEKLEURD WORDEN EN DAARVOOR IS VANDAAG FLINK UITGEPAKT. DE PvdA IN ARNHEM HEEFT 10 TALLEN DUIZENDEN EURO'S VAN UW EN MIJN BELASTINGGELD UITGETROKKEN OM DAARMEE IN DE LAATSTE WEEK VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN RECLAME TE KOPEN IN BUSHOKJES EN RECLAME'ZUILEN'. DE ARNHEMSE AFDELING VAN DE PvdA WAS DE AFGELOPEN WEKEN TIJDENS DE KOUDEPERIODE DE GROTE AFWEZIGE OP ALLE PLAKPLAATSEN EN HEEL ARNHEM EN NU WEET U WAAROM. DE PATSERS VAN DE ARBEID HEBBEN DE RECLAME  UITBESTEED EN GEKOCHT EN DOMINEREN VANAF VANDAAG DE STAD. ARNHEM IS AL LANG GEEN 'ROOIE' STAD MEER EN DE RECLAME IS AL LANG GEEN AFSPIEGELING MEER VAN DE POLITIEKE REALITEIT IN ARNHEM, MAAR DE STAD VALT DESONDANKS DE AANKOMENDE WEEK TEN PROOI AAN HORIZONVERVUILING. DE PvdA IN ARNHEM LEVERT DAARBIJ HET ZOVEELSTE BEWIJS VAN HAAR ARROGANTIE.

STADSKLEURNIEUWS HEEFT IN HET FLITSINTERVIEW VAN VANMIDDAG DE MENINGEN VAN ARNHEMMERS GEPEILD. OOK DE DAME IN HET BUSHOKJE OP DE LINKERFOTO HIERBOVEN IS GEVRAAGD WAT ZIJ ER VAN VOND OM IN HET 'RODE' HOKJE TE MOETEN ZITTEN. ZIJ HAALDE HAAR SCHOUDERS OP EN ZEI LACONIEK, "IK STEM AL JAREN NIET MEER OP DE PvdA  EN OP 3 MAART GA IK HELEMAAL NIET".

IN DE NACHT DAT IN OPDRACHT VAN DE POLITIEKE PATSERS VAN DE PvdA ALLE COMMERCIELE RECLAMEMOGELIJKHEDEN IN ARNHEM WERDEN GEANNEXEERD, WERDEN DE 4 VRIJE PLAKPLAATSEN VOOR DE IDEELEN ( TOEVALLIG) OOK DOOR COMMERCIELEN OVERGEPLAKT. HET SPREEKT VANZELF DAT STADSKLEUR EN DOKTER ZIEL DAAR IETS OP GEVONDEN HEBBEN EN DE EIGEN JOKER HEBBEN INGEZET.

OP HETERDAAD BETRAPT

OP DINSDAG 23 FEBRUARI WERD PvdA RAADSLID LUUK BROER (64) OM HALF EEN 'S MIDDAGS DOOR DOKTER ZIEL OP HETERDAAD BETRAPT.  LUUK BROER FOTOGRAFEERDE DE STADSKLEURTEKSTEN OP DE VERKIEZINGSBORDEN OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN BIJ KRONENBURG EN LIEP DAARNA NAAR DE INMIDDELS 'ROOIE' BUSHALTE.  RAADSLID BROER HAD DAAR ZIJN ZILVERGRIJZE VOLKSWAGEN ZO GOED ALS IN HET BUSHOKJE GEPARKEERD. LUUK BROER MOET DE DIENSTREGELING TER PLEKKE UIT ZIJN HOOFD KENNEN WANT DE BUSSEN RIJDEN ER AF EN AAN.

VOOR HET GEVAL U IN DE AANKOMENDE WEEK EEN ZILVERGRIJZE VOLKSWAGEN OF EEN ANDERE PERSONENAUTO IN OF VOOR EEN BUSHOKJE IN ARNHEM GEPARKEERD ZIET STAAN DAN KUNT U ER DONDER OP ZEGGEN DAT U MET EEN KANDIDAAT RAADSLID VAN DE PvdA TE MAKEN HEEFT. ZIJ VERKEREN KENNELIJK IN DE VERONDERSTELLING DAT DE PARTIJ OOK EEN PARKEERONTHEFFING KOCHT TIJDENS HET AFSLUITEN MET HET CONTRACT MET JCDecaux.

TOEN STADSKLEUR VANDAAG BIJ HET PARKEERBEDRIJF EN CONNEXION INFORMEERDE NAAR DE GANG VAN ZAKEN WERD ONS MET KLEM VERZEKERD DAT GEEN ONTHEFFING IS VERLEEND EN ALLES OP EEN MISVERSTAND MOET BERUSTEN.

WORDT VERVOLGD...... 

23 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

BOM VAN BOS LIGT IN ARNHEM

STADSKLEUR START VANDAAG EEN AANVULLENDE PLAKAKTIE OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN ALS REACTIE OP 'DE BOM VAN BOS'. EX VICEPREMIER WOUTER BOS HEEFT AFGELOPEN NACHT DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MISBRUIKT VOOR DE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN DE PvdA DOOR DE REGERING TE LATEN PLOFFEN...............
WORDT VERVOLGD........ 

20 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


STADSKLEURPEILINGEN     WEEK 7

VANDAAG PRESENTEERT STADSKLEURNIEUWS DE 6e PEILING NAAR ZETELVERDELING ALS ER NU GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM ZOUDEN ZIJN. STADSKLEUR HEEFT IN DE CARNAVALSWEEK EXTRA PEILINGEN GEHOUDEN MAAR OOK DE ARNHEMSE CARNAVALVIERDER IS TOTAAL NIET IN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEINTERESSEERD EN DE PEILING LEVERT DUS NAUWELIJKS EXTRA INZICHTEN OP. DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS EN LANDELIJK ZET DIE TREND NU OOK DOOR; DE VERSTANDIGE NEDERLANDER BLIJFT OP 3 MAART THUIS. DE BETROUWBAARHEID VAN ONZE PROGNOSE OP 4 NOVEMBER 2009 IS DAARMEE AANGETOOND.

DE PvdA, DIE NU NOG KRAP 7 ZETELS HAALT IN DE STADSKLEURPEILINGEN, ZAL SNEL MET EEN STANDPUNTWIJZIGING RONDOM DE "HAVENVARIANT SLUIS IN RIJNBOOG" MOETEN KOMEN WIL DE PvdA DIE 7e ZETEL NOG VAST KUNNEN HOUDEN. ZIJ STAAN NU OP 6 ZETELS VERLIES IN DE PEILINGEN. IN 2006 BEHAALDE DE PvdA TOT IEDERS VERBAZING 13 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD EN KWAM OP GROND DAARVAN MET 3 WETHOUDERS IN HET COLLEGE. DAARVAN HEBBEN ZIJ ER IN DE AFGELOPEN TERMIJN 2 VERSPEELD MAAR ER SLECHTS 1 VAN VERVANGEN.

DE SP, DIE EEN DUIDELIJK ( ANTI )HAVENSTANDPUNT IN RIJNBOOG HEEFT INGENOMEN EN DAT OOK VASTHOUDT, STIJGT LICHT IN DE PEILINGEN. ZIJ HOUDEN ECHTER  6 ZETELS. EVENVEEL ALS HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE RAAD.

WANHOOPSOFFENSIEF THEIJSE KOST VVD ZETEL

Foto staat symbool voor de VVD in Arnhem

DE VVD ZAT O.L.V. FRACTIEVOORZITTER THEIJSE TOT 2006 IN HET COLLEGE EN HEEFT AAN DE WIEG GESTAAN VAN DE SPAANSE HAVEN MET OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT UIT HET MASTERPLAN RIJNBOOG. IN OKTOBER 2009 STEMDE DE HUIDIGE FRACTIE VAN DE VVD, BIJ MONDE VAN FRACTIEVOORZITTER MARGREET VAN GASTEL, OPNIEUW VOOR HAVENVARIANT SLUIS IN RIJNBOOG ZIJ MAAKTE DAARBIJ DE AANVULLENDE OPMERKING "IK HOOP DAT DIE HAVEN GEEN ONDERWERP VAN DISCUSSIE  WORDT TIJDENS DE VERKIEZINGSCAMPAGNE". 6 JAAR GELEDEN WAS DE GROOTSTE PRO HAVENLOBBYIST BIJ DE VVD OUD FRACTIEVOORZITTER THEO THEIJSE. IN DE CARNAVALSWEEK SCHAARDE THEIJSE ZICH PLOTSELING ACHTER 'N ANTI HAVENLOBBY EN STADSKLEUR DACHT DAAROM AAN EEN CARNAVALSGRAP. NU BLIJKT DAT THEIJSE SAMEN MET ENKELE ANDERE OUD FRACTIEVOORZITTERS SERIEUS 'N ANTI HAVENCAMPAGNE VOERT, KOST DAT DE VVD 1 ZETEL. DE VVD STOND OP 6 ZETELS IN DE STADSKLEURPEILINGEN  MAAR ZAKT NU TERUG NAAR 5. GELIJK AAN HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE RAAD.

MET GROENLINKS BLIJFT HET TOBBEN, ZIJ STONDEN OP 4 ZETELS IN ONZE PEILINGEN EN DAT BLIJFT ZO. GROENLINKS IS EEN COLLEGEPARTIJ EN ZIT SINDS 2006 MET 4 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD.

OOK HET CDA ZIT MOMENTEEL NOG IN HET COLEGE MAAR STRIJDT IN CAMPAGNETIJD IN ARNHEM SAMEN MET DE CHRISTENUNIE OM DE GUNST VAN DE GOEDGELOVINGEN ONDER DE KIEZERS. HET CDA STAAT IN ONZE PEILINGEN STABIEL OP 3 ZETELS. DAT IS 1 ZETEL VERLIES T.O.V. HET HUIDIGE AANTAL ZETELS. HET CDA ZIT NU MET 4 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.

ZUID-CENTRAAL RUKT OP IN ARNHEM-NOORD. DE HELFT VAN HET ZETELVERLIES VAN DE VVD GAAT NAAR ZUID-CENTRAAL VANWEGE HET ANTI HAVENSTANDPUNT OP HET DOSSIER RIJNBOOG. ZUID-CENTRAAL HOUDT 4 ZETELS IN DE STADSKLEURPEILINGEN MAAR WIJ GAAN ER VAN UIT DAT MET WAT EXTRA AANDACHT VOOR NOORD DE 5e ZETEL VOOR ZUID-CENTRAAL BINNEN HANDBEREIK MOET LIGGEN. ZUID-CENTRAAL HOUDT 1 ZETEL WINST T.O.V. DE VORIGE PEILINGEN EN 1 ZETEL WINST T.OV. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2006.

PROARNHEM ZIT NU MET 2 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD EN HEEFT LAST VAN DE VLIEGENDE START ANNEX EINDSPRINT VAN DE STADSPARTIJ ARNHEM '92 VAN RUDI KOUSBROEK. ONDERVRAAGDEN GEVEN AAN OP 3 MAART OP STADSPARTIJ ARNHEM '92 TE GAAN STEMMEN OMDAT ZIJ OP EEN ECHTE LOCALE PARTIJ WILLEN STEMMEN. DE 'OVERLOPERS' STEMDEN TOT NU TOE UITSLUITEND PROARNHEM OMDAT VAN MEURS TOT 1994 BESTUURSLID EN ADVISEUR WAS VAN STADSPARTIJ ARNHEM '92  EN TOT OP DE HUIDIGE DAG CLAIMT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VOOR SPA '92 TE HEBBEN GESCHREVEN. PRO ARNHEM BLIJFT IN DE STADSKLEURPEILINGEN OP 1 ZETEL VERLIES STAAN EN WORDT DAARMEE NA 3 MAART GEHALVEERD.

DE CHRISTENUNIE PROFITEERT VAN DE ANTI HAVENLOBBY IN RIJNBOOG WAARAAN OUD FRACTIEVOORZITTER PIET VAN DIJK MEEWERKT. HOEWEL DE CHRISTENUNIE STABIEL OP 2 ZETELS IN DE STADSKLEURPEILINGEN STAAT IS EEN LICHTE STIJGING MERKBAAR T.O.V. DE VORIGE PEILINGEN.  HET BLIJFT ECHTER BIJ EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL ZETELS. DE CHRISTENUNIE BEHAALDE IN 2006 1 ZETEL IN DE RAAD.

D66 BEGINT OP EEN 'SPOOKPARTIJ' TE LIJKEN. WIE STUURT DE PARTIJ? IS DAT ROELOFS, DE WIT OF HARTOGH HEIJS? DE ONDUIDELIJKHEID VEROORZAAKT 'N LICHTE DALING VAN HET AANTAL STEMMEN. D66 STAAT IN DE STADSKLEURPEILINGEN TOCH NOG OP 4 ZETELS, 3 ZETELS WINST T.O.V. DE VERKIEZINGEN VAN 2006. TOEN KWAM D66 MET 1 ZETEL IN DE GEMEENTERAAD.

DE NVU STAAT OPNIEUW MET O.6 IN DE PEILINGEN. DAT IS STABIEL T.O.V. DE VORIGE KEER MAAR ONVOLDOENDE VOOR EEN RAADSZETEL. TROTS OP NEDERLAND STIJGT LANDELIJK IN DE PEILINGEN EN DAAR PROFITEERT TROTS OP NEDERLAND ARNHEM VAN. OOK HET INGENOMEN LOKALE PARTIJSTANDPUNT, GEEN HAVEN IN RIJNBOOG, ZORGT ER VOOR DAT TROTS STEMMEN VAN DE VVD BINNEN HENGELT . TROTS OP ARNHEM STAAT VOORALSNOG  OP 0.7 IN DE STADSKLEURPEILINGEN MAAR ALS DE VVD BLIJFT DOORMODDEREN DAN HAALT TROTS IN ARNHEM 1 ZETEL.

CD BLIJFT IN DE PEILINGEN OP 0.1 VAN DE STEMMEN STAAN EN KOMT DAARMEE NIET IN DE RAAD. STADSPARTIJ ARNHEM '92 MAAKTE ZOALS GEZEGD EEN VLIEGENDE START, HAALT STEMMEN BINNEN VIA PROARNHEM EN STAAT MOMENTEEL OP 0.9 IN DE STADSKLEURPEILINGEN. ER IS EEN STIJGING VAN 0.8 WAAR TE NEMEN T.O.V. VAN DE VORIGE PEILINGEN EN DAT ZOU MET EEN GOEDE EINDSPRINT BIJ DE FINISH WEL EENS 1 ZETEL OP KUNNEN LEVEREN.

           

DE CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK HEEFT DEZE WEEK GEEN ANDERE CONCLUSIE VOOR U DAN DIE BIJ DE VORIGE PEILINGEN EN HEEFT ZICH DAAROM VOOR HET VOLGENDE LEVENSGROTE PROBLEEM VAN ARNHEM LATEN FOTOGRAFEREN. DRUGSBOOT DE BOEI, NAAST DE JOHN FROSTBRUG, MET HET VOORMALIG COBERCOTERREIN OP DE ACHTERGROND. DE KAALSLAG OP DAT TERREIN STAAT SYMBOOL VOOR HET FALLIET VAN HET HUIDIGE STADSBESTUUR. HET TERREIN, WAAROP WONINGBOUW STOND GEPLAND MAAR DAT NU IS STOPGEZET, IS HET VOORLAND VAN DE NIEUWE 24 UURSOPVANG VOOR DRUGSVERSLAAFDEN IN HET VOORMALIG GEMEENTEARCHIEF AAN DE REMISESTRAAT.

ZOWEL HET COLLEGE ALS ALLE POLITIEKE PARTIJEN, DUS OOK DE OPPOSITIE,  HEBBEN VOOR DEZE LOCATIE GEKOZEN. OP DE FOTO LINKS STAAT BEWUST 'HERINRICHTING GEMEENTEARCHIEF' EN NIET 'HIER WORDT EEN 'JUNKENKAZERNE' GEVESTIGD'. STADSKLEUR VOORSPELT U DAT DEZE 'FACILITERING' EN DE OVERLAST DIE HET MET ZICH MEE BRENGT VOOR DE OMLIGGENDE WIJKEN EN HET STADSCENTRUM INZET ZAL WORDEN VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2014 EN EEN VAN DE BELANGRIJKSTE THEMA'S ZAL WORDEN.

STADSKLEUR KOMT VOLGENDE WEEK MET DE LAATSTE PEILINGEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART.

19 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010STADSKLEUR PRESENTEERT 5e MEEKIJKKRANT

STADSKLEUR PRESENTEERT VANDAAG DE 5e EN LAATSTE MEEKIJKKRANT ALS PDF OP DEZE PAGINA. DE MEEKIJKKRANT STOPT MAAR KRIJGT NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART EEN VERVOLG IN DE VORM VAN MEEKIJK - TV EN HET SPREEKT VANZELF DAT WIJ U DAAR NA 3 MAART UITVOERIG OVER ZULLEN INFORMEREN.

INMIDDELS HEBBEN RUIM 100.000 ARNHEMMERS HUN STEMPAS ONTVANGEN EN IS, 14 DAGEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, ZELFS VOOR DE MEEST ONVERBETELIJKE 'OPTIMIST' OP HET STADHUIS DUIDELIJK DAT HET OPKOMSTPERCENTAGE OP 3 MAART UITERST LAAG ZAL ZIJN.

DE VERSTANDIGE ARNHEMMER HEEFT ZICH N.L. AL OP 26 JUNI 2007 VOORGENOMEN OM BIJ DE AANKOMENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN THUIS TE BLIJVEN. TOEN HEEFT DE VOLTALLIGE RAAD, DUS INCLUSIEF DE OPPOSITIE,  INGESTEMD MET HET COLLEGEVOORSTEL OM HAVENVARIANT SLUIS MET OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT VERDER UIT TE WERKEN. TERWIJL 89.8% VAN DE ARNHEMMERS HEEL DUIDELIJK OP 6 JUNI 2007 TIJDENS HET HAVEN(P)REFERENDUM HAD AANGEGEVEN GEEN SPAANSE HAVEN UIT HET MASTERPLAN RIJNBOOG TE WILLEN IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD.

TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2006 SCOORDE 'PROVINCIEHOOFDSTAD' ARNHEM SLECHTS 49.8% VAN DE STEMMEN. STADSKLEUR VOORSPELT SINDS 4 NOVEMBER 2009 VIA DE PEILINGEN EEN  HISTORISCH DIEPTEPUNT AAN OPKOMST VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 3 MAART A.S. .......... EEN DUIDELIJKE (AF)REKENING VOOR 4 JAAR VAN INCOMPETENT, LUI, LEUGENACHTIG & LAF GEDRAG.

DOKTER ZIEL BEREIDT MOMENTEEL DE AANVULLENDE PLAKACTIE POLITIEK = FAILLIET VOOR EN STADSKLEUR COMMUNICEERT UITERAARD VERDER VIA STADSKLEURNIEUWS EN DE VRIJE PLAKPLAATSEN. TOT SLOT BEDANKEN WIJ ALLE TROUWE LEZERS VAN DE MEEKIJKKRANT VOOR HUN REACTIES EN DE BIJVAL VOOR DE 'AANVULLINGEN' OP DE VERKIEZINGSBORDEN EN WIJ HOPEN DAT U UW VOORDEEL KUNT DOEN MET ALLE VERSTREKTE ACHTERGRONDINFORMATIE.

DE POLITIEK IS VOOR 3 MAART OP ZOEK NAAR STEMVEE;.....DE VERSTANDIGE ARNHEMMER LAAT ZICH NIET GEBRUIKEN........ MAAR BLIJFT OP 3 MAART THUIS !

WORDT VERVOLGD........ 

16 FEBRUARI 2010

                                                                                                                         

copyright © stadskleurnieuws 2010


PvdA STRIJKT NEER IN BAKKERSTRAAT

NIEUWE START VERLOEDERING ?

DE ARNHEMSE BURGERIJ HEEFT MET STOMME VERBAZING GEREAGEERD OP DE OPENING VAN DE PvdA CAMPAGNEWINKEL IN DE BAKKERSTRAAT. VIA EEN VAN DE GROOTSTE VERHUURDERS VAN BEDRIJFSRUIMTE IN NEDERLAND, ZADELHOFF, GEEFT DE PvdA IN DE MAAND FEBRUARI BLIJK VAN HAAR AANWEZIGHEID........ JE MOET MAAR LEF HEBBEN.......... DE BAKKERSTRAAT IS EEN VAN DIE STRATEN IN HET STADSCENTRUM DIE ONDANKS DE PvdA EN VRIJWEL ZONDER GEMEENSCHAPSGELD, VANAF DE 80 ER JAREN VAN DE VORIGE EEUW, DOOR HET DOORZETTINGSVERMOGEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE HUISEIGENAREN EN INDIVIDUELE ONDERNEMERS DE STATUS EN DE ALLURE HEEFT BEREIKT DIE HET NU HEEFT.

STADSKLEUR ZOU HEBBEN VERWACHT DAT DE PvdA WEL EEN CAMPAGNEWINKEL ZOU HEBBEN KUNNEN HUREN IN 'DE EIGEN WIJKEN' ST. MARTEN EN KLARENDAL. WIJ GEVEN U ENKELE VOORBEELDEN  VAN LEEGSTAANDE OBJECTEN EN ZIJN ER ZEKER VAN DAT DE PvdA BEST EEN 'DEAL' HAD KUNNEN SLUITEN MET DE EEN OF ANDERE WONINGBOUWCORPORATIE: ZIJ KOMEN TENSLOTTE ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS BIJ HET VERDELEN VAN DE SUBSIDIEPOTJES. OF MET HET BESTUUR VAN DE AYASOFYA MOSKEE, WAARMEE DE PvdA TOCH WARME BANDEN ONDERHOUDT.


DE ARNHEMSE KIESGERECHTIGDE  VRAAGT ZICH BOVENDIEN AF WAAROM DE BURGERIJ HET HELE JAAR, VIA ELK DENKBAAR PROMOVERHAAL VAN DE PvdA, NAAR DE VOGELAARWIJKEN ST. MARTEN EN KLARENDAL WORDT GEROEPEN, MAAR IN VERKIEZINGSTIJD NAAR DE BAKKERSTRAAT MOET KOMEN.

STADSKLEUR KENT HET ANTWOORD. DE PvdA IN ARNHEM HEEFT GEEN POLITIEKE LEIDER EN IS VOLLEDIG DE KLUTS KWIJT...........DAAROM VERSTANDIGE ARNHEMMERS..... LAAT U NIET ALS STEMVEE GEBRUIKEN..... EN BLIJF OP 3 MAART THUIS.
WORDT VERVOLGD..............  

8 FEBRUARI 2010
EXTRA PEILINGEN IN DE CARNAVALSWEEK....... ALAAF


STADSKLEURPEILINGEN     WEEK 5

VANDAAG, VIER EN EEN HALVE WEEK VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, PRESENTEERT STADSKLEURNIEUWS DE 5e PEILING IN EEN VERTALING NAAR ZETELVERDELING ALS ER NU VERKIEZINGEN ZOUDEN ZIJN. DE THUISBLIJVERS OP 3 MAART A.S. ZIJN EN BLIJVEN DE GROTE WINNAARS VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OMDAT OP DIT MOMENT SLECHTS 12 % VAN DE KIESGERECHTIGDEN IN ARNHEM BEREID IS OM TE GAAN STEMMEN. HET OPMERKELIJKSTE FEIT UIT DEZE PEILINGEN IS DAT ZUID- CENTRAAL NIET ALLEEN OP HET JUISTE MOMENT PIEKT MAAR OOK STEEDS MEER STEMMEN HAALT IN ARNHEM - NOORD.

DE PvdA, DIE IN DE STADSKLEURPEILINGEN OP 5 ZETELS VERLIES STAAT, VERLIEST DOOR HET HALSSTARRIG VASTHOUDEN AAN 'RIJNBOOG MET HAVEN' OPNIEUW 1 EXTRA ZETEL EN KOMT DAARMEE OP EEN ZETELVERLIES VAN 6. BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2006 BEHAALDE DE PvdA NOG 13 ZETELS. DE PvdA STAAT NU OP 7 ZETELS IN DE PEILINGEN.

DE VERKIEZINGSCAMPAGNE IS IN VOLLE GANG MAAR DE ARNHEMSE AFDELING VAN DE SP IS ONZICHTBAAR IN HET STRAATBEELD. TOT NU TOE HEEFT DAT GEEN NEGATIEVE INVLOED GEHAD VOOR DE ZETELVERDELING. DE SP BLIJFT STABIEL STAAN OP 6 ZETELS IN DE STADSKLEURPEILINGEN, GELIJK AAN HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.

DE VVD HEEFT EEN GOED CAMPAGNETEAM DAT DE STRAAT OP GAAT EN MENSEN GERICHT BENADERT. DE VVD BLIJFT STABIEL STAAN OP 6 ZETELS IN DE STADSKLEURPEILINGEN EN DAT IS 1 ZETEL WINST T.O.V. DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 2006. TOEN HAALDE DE VVD 5 ZETELS IN DE ARNHEMSE RAAD.

HET IS ERG VERSTANDIG VAN DE NIEUWE LIJSTTREKKER VAN GROENLINKS, SJAAK VAN 'T HOF, OM IN CAMPAGNETIJD VIA DE MEDIA AFSTAND TE NEMEN VAN DE 'HAVEN IN RIJNBOOG', DE HAVENVARIANT SLUIS MET DUBBELE DEUREN EN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT. HOEWEL DE KIEZER EEN VOORZICHTIG POSITIEVE HOUDING AANNEEMT EN NU WACHT OP DE OFFICIELE MEDEDELING VAN GROENLINKS AAN HET ADRES VAN HET COLLEGE, LEVERT DE KOERSWIJZIGING GROENLINKS OP DIT MOMENT 1 ZETEL EXTRA OP IN DE PEILINGEN EN DAARMEE KOMT GROENLINKS UIT OP 4 ZETELS, GELIJK AAN HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE GEMEENTERAAD.

DE UITLATINGEN IN CAMPAGNETIJD VAN CDA LIJSTTREKKER INE VAN BURGSTEDEN, "HET CDA VINDT DRAAGVLAK ONDER DE BEVOLKING BIJ HET UITWERKEN VAN PLANNEN NIET ALTIJD BELANGRIJK EN INSPRAAKPROCEDURES ZORGEN MAAR VOOR OPONTHOUD", EN HAAR POPULISTISCHE OPMERKING 'DAT ARNHEM NU MOET GAAN CASHEN', HEEFT TOT NU TOE GEEN EXTRA NEGATIEF EFFECT GEHAD OP DE ZETELVERDELING. HET CDA BLIJFT STABIEL OP 3 ZETELS STAAN IN DE STADSKLEURPEILINGEN EN DAT IS 1 ZETEL VERLIES T.O.V. DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 2006. TOEN BEHAALDE HET CDA 4 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.

ZUID - CENTRAAL GROTE WINNAAR IN ZUID

ZUID - CENTRAAL VOERT GEDISCIPLINEERD CAMPAGNE EN BEWIJST OVER EEN GEOLIED CAMPAGNETEAM TE BESCHIKKEN DAT IN ZUID GOED AAN DE WEG TIMMERT. UIT ONZE PEILINGEN BLIJKT DAT ZUID -CENTRAAL IN ZUID VERUIT DE POPULAIRSTE PARTIJ IS ONDER DIEGENEN DIE OP 3 MAART NAAR DE STEMBUS GAAN. ZUID-CENTRAAL WORDT IN ZUID DE GROOTSTE PARTIJ. ZUID - CENTRAAL STOND IN DE VORIGE PEILINGEN OP 3 ZETELS, KRIJGT ER NU 1 ZETEL BIJ EN KOMT UIT OP 4 ZETELS. 1 ZETEL WINST T.O.V. DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 2006. TOEN HAALDE ZUID - CENTRAAL 3 ZETELS.

CAMPAGNELEIDER ANNO ZIJLSTRA VAN PROARNHEM WOONT IN THAILAND EN RUZIET VIA HET INTERNET MET JAN EN ALLEMAN. ZIJLSTRA, IN 2002 NOG ACTIEF ALS TEAMLID IN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN DE VVD ( 1 ZETEL VERLIES; VAN 7 NAAR 6 ) MAAKTE IN 2006 OOK AL DEEL UIT VAN HET CAMPAGNETEAM VAN PROARNHEM. PROARNHEM HALVEERDE IN 2006 EN GING DESTIJDS VAN 4 NAAR 2 ZETELS. DE VERWARRING BIJ PROARNHEM WAS AL GROOT MAAR IS NU COMPLEET. ZIJLSTRA ( VOOR 'N HAVEN IN RIJNBOOG ) WERD DOOR LIJSTTREKKER MARTIN VAN MEURS ( TEGEN DE HAVEN) ALS LIJSTDUWER GEPRESENTEERD MAAR BLIJKT NU OP DE 4e PLAATS OP DE KIESLIJST TE STAAN TERWIJL ANNO ZIJLSTRA HELEMAAL NIET IN NEDERLAND WOONT. PROARNHEM STAAT OP KRAP 1 ZETEL IN DE STADSKLEURPEILINGEN. WIE ER NA VAN MEURS OP DE FOPLIJST VAN PROARNHEM STAAT MAAKT DUS HELEMAAL NIKS UIT WANT OOK IN 2010 HALVEERT PROARNHEM, ZIJ GAAN VAN 2 NAAR 1 ZETEL.

DE CHRISTENUNIE STAAT AL SINDS DE EERSTE STADSKLEURPEILING OP 1 ZETEL WINST T.O.V. DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 2006 EN DAAR KOMT OOK DEZE KEER GEEN VERANDERING IN. DAT IS EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL ZETELS WANT DE CHRISTENUNIE HEEFT NU 1 RAADSZETEL.

D66 HOUDT, NET ALS DE PvdA, HALSSTARRIG VAST AAN DE 'HAVEN IN RIJNBOOG'. OMDAT D66 VOLGENS LIJSTTREKKER JAN DE WIT VAN MENING IS DAT ARNHEMMERS NIET GEINTERESSEERD ZIJN IN 'INFRASTRUCTURELE VRAAGSTUKKEN', HIJ DOELT DAARBIJ DUS OOK OP DE OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT, ZAL DE UITSLAG VAN DE PEILINGEN HEN DEZE KEER TEGENVALLEN. D66 VERLIEST DOOR HET VASTHOUDEN VAN HAVENVARIANT SLUIS IN RIJNBOOG 1 ZETEL IN DE STADSKLEURPEILINGEN. TOT NU TOE STOND D66 STABIEL OP 4 ZETELS WINST MAAR DAAR GAAT NU 1 ZETEL VANAF. D66 KOMT DAARMEE OP 4 ZETELS OMDAT ZIJ NU MET 1 ZETEL IN DE GEMEENTERAAD ZITTEN. TOCH NOG 3 ZETELS WINST.

DE NVU DEMONSTRATIE OP 30 JANUARI J.L. HEEFT EFFECT GEHAD OP DE UITSLAG IN DE STADSKLEURPEILINGEN. DE NVU STAAT OP 0.6 IN DE PEILINGEN EN DAT IS EEN STIJGING VAN 0.1 T.O.V. DE VORIGE PEILINGEN. DE NVU KOMT DAARMEE NIET IN DE RAAD MAAR ER ZIT ZOALS GEZEGD EEN LICHTE STIJGING IN EN DE PARTIJ KAN DUS VOOR EEN VERRASSING GAAN ZORGEN. DE CAMPAGNE VAN TROTS OP ARNHEM IS 2 DAGEN GELEDEN BEGONNEN EN DUS ERG LAAT VAN START GEGAAN. TROTS OP ARNHEM SCOORT 0.2 IN DE PEILINGEN EN BEHAALT MET DIE UITSLAG GEEN ZETEL.

DE CD IS ACTIEF OP DE PLAKPLAATSEN MAAR HEEFT SLECHTS EEN KLEINE AANHANG. DE SCORE VAN 0.1 MOET WORDEN BENOEMD MAAR IS TE VERWAARLOZEN. DE STADSPARTIJ, SINDS 1992 ALS PARTIJ GEREGISTREERD BIJ BUREAU VERKIEZINGEN, WAS VERGETEN DAT ER OP 3 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM WORDEN GEHOUDEN. OP DE VALREEP DOET DE STADSPARTIJ TOCH WEER MEE MAAR ZIJ ZIJN NOG NERGENS IN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE GESIGNALEERD. OOK DE STADSPARTIJ STAAT OP 0.1 IN DE PEILINGEN.

DE CONCLUSIE VAN STADSKLEUR IS DAT HET NA DE VERKIEZINGEN HEEL ERG MOEILIJK WORDT OM SAMEN MET DE PvdA EEN COLLEGE TE VORMEN. DE HAVEN EN DE OPHAALBRUG ZIJN DEZE KEER NAMELIJK PROMINENT INZET VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN PvdA EN D66 ZIJN DE ENIGE VOORSTANDERS. ZIJ HEBBEN BIJ LANGE NA GEEN MEERDERHEID. EEN COLLEGE ZONDER PvdA ZOU EEN AARDIG KADOOTJE VOOR DE THUISBLIJVERS ZIJN EN VERADEMING VOOR ARNHEM.

DE AANKOMENDE (CARNAVALS)PERIODE, MET NAME TUSSEN 13 EN 16 FEBRUARI, ZAL STADSKLEUR VEEL OP STRAAT ENQUETTEREN........
TOT ZIENS EN ALAAF............                                                        

6 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010AFGANG VAN EEN FRACTIEVOORZITTER

RUDI RIKKEN NEEMT OVER ENKELE WEKEN AFSCHEID ALS FRACTIEVOORZITTER VAN DE PvdA. SYMBOLISCH GING RIKKEN OP ZATERDAG 30 JANUARI J.L. AL AF ALS EEN GIETER TIJDENS DE DOOR HEM GEORGANISEERDE TEGENDEMONSTRATIE IN HET SPIJKERKWARTIER, GERICHT TEGEN DE NVU DEMONSTRATRIE IN DE BURGEMEESTERSWIJK EN TEGEN NEONAZI'S. SLECHTS EEN HANDJEVOL AANHANG, ZO'N 30 PERSONEN IN TOTAAL, VAN PvdA EN GROENLINKS KWAM OPDAGEN EN HEN ZOU TOCH HET EEN EN ANDER MOETEN ZIJN OPGEVALLEN TIJDENS DE OPTOCHT DOOR DE WIJK. MAAR OMDAT JE DAAR  BIJ VOORBAAT NIET VAN UIT KUNT GAAN, M.N. BIJ DE PvdA ZIJN ZE ZIENDE BLIND EN HORENDE DOOF, VOLGEN NU ENKELE FOTO'S TER ILLUSTRATIE.

EXACT 4 JAAR GELEDEN BELOOFDE PRAATJESMAKER RUDI RIKKEN ARNHEM, IN EEN RADIOINTERVIEW VANUIT HET VOORMALIGE THIALFGEBOUW, WAAR RTV ARNHEM IS GEVESTIGD, PERSOONLIJK GARANT TE ZULLEN STAAN VOOR HET HERSTEL VAN DE PANDEN IN DE VOORMALIGE ROSSE BUURT. DE PvdA DIE DE AFGELOPEN RAADSPERIODE MET 13 ZETELS EN DRIE WETHOUDERS DE ABSOLUTE 'MACHTHEBBERS' IN ARNHEM WAREN HEBBEN IN HET SPIJKERKWARTIER NIETS ANDERS VOOR ELKAAR GEKREGEN DAN DAT DE AFSLUITPAALTJES IN DE STRATEN BUITEN WERKING ZIJN GESTELD. VOOR DIEGENEN ONDER U DIE DEZE 'PAREL VAN ARNHEM', ZOALS RIKKEN DE VOORMALIG ROSSE BUURT DESTIJDS NOEMDE, NIET DAGELIJKS BEZOEKEN VOLGEN NOG ENKELE FOTO'S.

NIET ALLEEN DE EXPLOSIEVE GROEI VAN HET AANTAL RAMEN IN DE ROSSE BUURT IN DE TACHTIGER EN NEGENTIGER JAREN VAN DE VORIGE EEUW ZIJN VOLLEDIG OP HET CONTO VAN DE PvdA TE SCHRIJVEN, MAAR OOK DE LEEGSTAND, DE VERPAUPERING EN DE STAGNATIE IN DE ONTWIKKELING ZET STADSKLEUR VOLLEDIG OP DE PvdA REKENING. DE LIJSTTREKKER VOOR DE PvdA VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 3 MAART HEET WILLEM HOEFFNAGEL EN HIJ WOONT AL MINIMAAL 20 JAAR IN HET SPIJKERKWARTIER. KENNELIJK TOT ZIJN VOLLE TEVREDENHEID WANT HIJ IS NAAR EIGEN ZEGGEN AL 3X BINNEN DE WIJK VERHUISD. HOEFFNAGEL MAG HET MISSCHIEN PRETTIG 'THUISKOMEN' VINDEN EN DE VERPAUPERING ZAL HEM NIET STOREN MAAR DAT ZIJN VEEL WIJKBEWONERS TOTAAL NIET MET HEM EENS. WAAR BIJ VORIGE VERKIEZINGEN NOG 10 TALLEN PvdA VERKIEZINGSAFFICHES ACHTER DE RAMEN HINGEN, HANGT ER NU SLECHT EEN.........EN DAT ZEGT GENOEG.

5 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

CAMPAGNETAAL

   

NOACK- PUI IN VERKIEZINGSTIJD GERED

DE ENIGE MET (POLITIEK) VERSTAND VAN ZAKEN BINNEN ZIJN PARTIJ IS CDA WETHOUDER CEES JANSEN. HIJ HEEFT ER GISTEREN VOOR GEZORGD DAT DE OPPORTUNISTISCHE LOBBY VAN VVD, PVDA EN PRO ARNHEM, VERENIGT IN HET 'ACTIE- COMITE TOT BEHOUD VAN HET NOACK - PAND', GEEN POOT AAN DE GROND HEEFT GEKREGEN.

HET SPREEKT VANZELF DAT OOK STADSKLEUR VOOR HET BEHOUD VAN DE 'NOACK- PUI' IN DE VIJZELSTRAAT IS , MAAR WIJ ZOUDEN NOG VEEL LIEVER HEBBEN GEZIEN DAT NOACK HAAR 100 JARIG BESTAAN ALS WINKEL IN DE BINNENSTAD HAD KUNNEN VIEREN. ( ZIE ARTIKEL ELDERS OP STADSKLEURNIEUWS ).

DE LOBBY IN VERKIEZINGSTIJD O.L.V. OUD PvdA RAADSLID DRS. ARNO(LD) BROUWER, HET SIAMESE TWEELINGBROERTJE VAN MARTIN VAN MEURS VAN PRO ARNHEM, IS DOOR HET COLLEGE IN DE KIEM GESMOORD. DAARVOOR HEEFT HET COLLEGE WEL DE DOOR HAAR ZELF GEINITIEERDE PROCEDURE MOETEN STOPZETTEN. BROUWER IS GESPECIALISEERD IN HET UITHALEN VAN TRUUKJES IN VERKIEZINGSTIJD OM DE PARTIJ WAARVAN HIJ BEWEERT GEEN LID TE ZIJN, IN DE KIJKER TE SPELEN. EN DAT IS OOK DEZE KEER WEER JAMMERLIJK MISLUKT. EEN ANDER PARTIJLID, VOORZITTER VAN DE VERENIGING KORENMARKTBELANGEN EN 'KANDIDAAT OP EEN ONVERKIESBARE PLAATS' OP DE KIESLIJST VAN PRO ARNHEM, IS JAN DAMEN, TEVENS LID VAN HET 'ACTIE-COMITE' VAN BROUWER.

OUD PROARNHEM RAADSLID JAN DAMEN IN DE PERIODE 2002 - 2006 EN VOORMALIG LUXOR EIGENAAR, LONKT NIET ALLEEN LIKKEBAARDEND NAAR HET MET MILJOENENSUBSIDIES DOOR DE STAD GERESTAUREERDE PAND LUXOR MAAR VOERT, NAAR EIGEN ZEGGEN, GESPREKKEN MET PvdA WETHOUDER KREEFT....... WAAROVER JAN?.... WIL JE DAT VOOR DE VERKIEZINGEN NIET MET DE ARNHEMSE BURGER DELEN?

ENFIN.....  DAMEN, IN 2006 DOOR DE GELDERLANDER IN HAAR 'RAADSRAPPORT' UITGEROEPEN TOT HET MEEST LUIE RAADSLID VAN DE TOTALE  PERIODE 2002 - 2006, IS VOOR AFBRAAK VAN DE HISTORISCHE KORENBEURS OP DE KORENMARKT. HET PAND WAARIN NU FILMTHEATER FOCUS, BETER BEKEND ALS HET FILMHUIS, IS GEVESTIGD. DAMEN, DIE VOOR HORECAONDERNEMER KHALID OUBAHA WERKT, MAAKT ZICH STERK VOOR DE DOORSTEEK VAN HET WILLEMSPLEIN NAAR DE KORENMARKT (WAARVOOR HET HOEKPAND ZOU MOETEN WORDEN GESLOOPT) EN HET OPRUIMEN VAN OBSTAKELS (KORENBEURS) OP HET PLEIN TERWIJL TOCH HEEL ARNHEM EN OMSTREKEN INMIDDELS BEKEND IS MET HET FEIT DAT NIET DE BEBOUWING OP DE KORENMARKT MAAR HET TEVEEL AAN (EENZIJDIGE) HORECA EN HET PUBLIEK DAT HET TREKT, HET PROBLEEM OP DE KORENMARKT VORMT.

BOVENDIEN ZIJN ER NOGAL WAT ARNHEMMERS DIE ZICH AFVRAGEN HOE JAN DAMEN HET EEN........ DE AFBRAAK VAN DE KORENBEURS, EN HET ANDER..........HET BEHOUD VAN DE NOACK- PUI, KAN VERENIGEN EN ZIJ VRAGEN ZICH BOVENDIEN AF OF HIJ DENKT DAT HIJ EN ZIJN PARTIJ NOG GELOOFWAARDIG ZIJN.

CDA ZOEKT STEMVEE

HET POLITIEKE OPSTEKERTJE VOOR HET CDA, VEROORZAAKT DOOR DE SNELLE (RE)ACTIE VAN CDA WETHOUDER CEES JANSEN INZAKE 'NOACK-PUI', IS VOLLEDIG TENIET GEDAAN DOOR DE UITLATINGEN IN VERKIEZINGSTIJD VIA DE MEDIA VAN LIJSTTREKKER INE VAN BURGSTEDEN. WIE HET POLITIEKE OPTREDEN VAN DIT  'TOPPERTJE' VAN HET CDA VAKER BEROEPSMATIG HEEFT GEVOLGD KIJKT NERGENS MEER VAN OP, IS BIJ VOORBAAT AL BEKOMEN VAN DE SCHRIK OVER  HETGEEN MEVROUW ZEGT EN GEWEND AAN HAAR STEMGELUID.

DAT WORDT NATUURLIJK ANDERS IN VERKIEZINGSTIJD. WANNEER DE LIJSTTREKKER VAN HET CDA OOK IN CAMPAGNETIJD BLIJFT HERHALEN WAT ZIJ AL 4 JAAR IN DE RAAD PREDIKT DAN GAAT STADSKLEUR ER VAN UIT DAT HET OM EEN PARTIJSTANDPUNT GAAT EN NIET OM EEN PERSOONLIJKE MENING.  HET CDA VINDT VOLGENS LIJSTTREKKER VAN BURGSTEDEN DRAAGVLAK NIET ALTIJD NODIG.

HET CDA VINDT DE INSPRAAKPROCEDURES VAAK TE LANG ZO VENTILEERT VAN BURGSTEDEN. DEZE ZORGEN VOOR OPONTHOUD EN HET CDA VINDT BOVENDIEN DAT JE DE ( COLLECTIEVE) MENIG VAN DE BURGER OOK GEWOON OPZIJ MOET KUNNEN ZETTEN........... WAARVAN AKTE........ HET IS MAAR DAT U HET WEET............ HET CDA WIL OP 3 MAART UW STEM........ EN DAARNA MOET U WEER 4 JAAR UW MOND HOUDEN!!! DUS VERSTANDIGE ARNHEMMERS .......LAAT U NIET GEBRUIKEN ALS STEMVEE........ EN BLIJF OP 3 MAART THUIS.....
WORDT VERVOLGD.........

3 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010NIEUWS VAN HET (KOUDE) PLAKFRONT

                                                                                             

    

NIEUWE TREND WORDT ZICHTBAAR

DE IN 2002 DOOR MEESTERPLAKKER DOKTER ZIEL GEINTRODUCEERDE PLAKTREND OM VERKIEZINGSBORDEN OOK OP DE ACHTERZIJDE TE BEPLAKKEN WORDT ANNO 2010 DOOR DE VVD EN D66 OVERGENOMEN. DOKTER ZIEL WERD IN 2002 NOG OFFICIEEL 'GEWAARSCHUWD' DOOR DE GEMEENTELIJKE DIENST HANDHAVING. NU DE KOPLOPERS IN DE STADSKLEURPEILINGEN, DE THUISBLIJVERS, DE VVD EN D66, OOK ANNO 2010 STUG BLIJVEN DOORGAAN MET HET PLAKKEN WORDT HET PLAKKEN OP DE ACHTERZIJDE VAN DE VERKIEZINGSBORDEN 'GEDOOGT'.

WAT VERDER NOG OPVALT AAN HET PLAKFRONT IS DE GROTE AFWEZIGHEID VAN GROENLINKS, DE LOKALE AFDELING VAN DE SP, DIE SLECHT 1X DE LANDELIJKE PLAKKERS HEBBEN INGEHUURD,TROTS OP ARNHEM, DE NVU VAN CONSTANT KUSTERS EN DE STADSPARTIJ VAN RUDI KOUSBROEK. PRO ARNHEM WACHT KENNELIJK NOG OP PLAKKER ZIJLSTRA, DIE VOLGENS PARTIJLEIDER VAN MEURS AL OP 15 JANUARI UIT THAILAND IN ARNHEM HAD MOETEN ARRIVEREN, OF OP 'N NIEUWE VOORRAAD AFFICHES.

STADSKLEUR GAAT ER VAN UIT DAT BENOEMDE PARTIJEN EN 'BEWEGINGEN' HELEMAAL NIET OP ZOEK ZIJN NAAR STEMVEE................. MAAR DAT HUN STEMVEE GEWOON OP STAL STAAT.
WORDT VERVOLGD...........................  

2 FEBRUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010STADSKLEUR PRESENTEERT 4e MEEKIJKKRANT

VOLGENDE WEEK VALLEN DE OPROEPEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART MET DE BIJBEHORENDEN KIESLIJSTEN WEER OP UW MAT. ALS U GEEN LID BENT VAN EEN POLITIEKE PARTIJ, EN WELKE VERSTANDIGE ARNHEMMER IS DAT TEGENWOORDIG NOG, DAN HEEFT U GEEN ENKELE ZEGGENSCHAP GEHAD OVER KANDIDATUUR EN SAMENSTELLING. TOCH WORDT U UITGENODIGD OM VAN UW STEMRECHT GEBRUIK TE MAKEN.

OP DE KIESLIJST STAAT NIET DAT U INDIRECT WORDT GEVRAAGD OM DE RESPECTIEVELIJKE KANDIDATEN OP DE LIJSTEN AAN EEN RAADSLEDENVERGOEDING VAN ZO'N 1600 EURO BRUTO PER MAAND PER PERSOON TE HELPEN ALS AANVULLING OP HUN AL BESTAANDE INKOMEN. OOK WORDT U NIET VERTELT DAT ELK RAADSLID ER PER PERSOON NOG ZO'N 275 EURO EXTRA PER MAAND BIJ KRIJGT OM DE 'ONKOSTEN' TE DEKKEN. ZOWEL HET PRESENTIEGELD ALS DE ONKOSTENVERGOEDING STAAN LOS VAN DE FRACTIEBIJDRAGE PER PARTIJ EN HET TOTALE BEDRAG WORDT AAN IEDER RAADLID PERSOONLIJK UITBETAALD ONGEACHT HET FEIT OF HIJ OF ZIJ DE AANKOMENDE 4 JAAR WEL OF NIET AANWEZIG IS BIJ COMMISSIE- OF RAADSVERGADERINGEN EN ONGEACHT HET FEIT OF HIJ OF ZIJ TOT 2014 WEL OF NIETS UITVOERT........ HET IS MAAR DAT U WEET WAAROM DE 'DAMES EN HEREN' KANDIDATEN IN DE KOMENDE WEKEN PLOTSELING BIJ U AAN DE DEUR KOMEN OM TE 'EVANGELISEREN' TERWIJL U ZE IN FEBRUARI 2006 VOOR HET LAATST HEEFT GEZIEN.

ZOALS BELOOFT PUBLICEREN WIJ VANDAAG WEER EEN VAN ONZE ANTIVERKIEZINGSKRANTEN ALS PDF ONDER DE NAAM MEEKIJKKRANT, DIE U KUNT AANKLIKKEN EN OPENEN.  WIJ GEVEN DAARIN O.A. ENIGE AANVULLING OP HET BESTAANDE NIEUWS,  RECTIFICEREN HIER EN DAAR HET EEN EN ANDER EN VULLEN DE HIATEN IN DE BERICHTGEVING VAN HET LOKALE DAGBLAD EN DE WEEKBLADEN. EN PASSANT FRISSEN WIJ HET COLLECTIEVE POLITIEKE GEHEUGEN OP......OP BASIS VAN FEITEN.

   

STADSKLEURNIEUWS VINDT NAMELIJK DAT U RECHT HEEFT OM TE WETEN WAAROP EN OP WIE U OP 3 MAART WERKELIJK STEMT....... ALS U AL VAN PLAN WAS OM TE GAAN STEMMEN WANT DE VERSTANDIGE ARNHEMMER LAAT ZICH AL LANGER NIET MEER ALS STEMVEE GEBRUIKEN ............. EN BLIJFT OP 3 MAART THUIS!
WORDT VERVOLGD..........

31 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010SPRUITJESKONINGIN MET WETHOUDERSAMBITIE

ZOALS POLITIEK GEINTERESSEERD ARNHEM ZAL ZIJN OPGEVALLEN KEUVELT VVD LIJSTTREKKER MARGREET VAN GASTEL ZICH VIA DE MEDIA DOOR DE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEN NAAR DE EINDSTREEP OP 3 MAART. HAAR VOLKSTUIN KOMT REGELMATIG IN DE VRAAGGESPREKKEN EN TELEVISIEOPTREDENS VOOR EN IS NAAR EIGEN ZEGGEN HAAR INSPIRATIEBRON. ARNHEM WORDT DOOR VAN GASTEL SERIEUS MET HAAR VOLKSTUIN VERGELEKEN EN ZIJ LARDEERT DE BOODSCHAP MET FOSSIELE RETORIEK ALS 'LUISTEREN NAAR DE BURGER' EN 'DE WIJKEN IN'.

DENKEN, DURVEN, DOEN IS DE LANDELIJKE VVD SLOGAN DIE OOK DE ARNHEMSE AFDELING VAN DE VVD DOOR HET HOOFDBESTUUR IN DE MAAG GESPLITST WERD. DAT MOTTO VALT VOOR DE VVD IN ARNHEM VIES TEGEN WANT DE PARTIJ WAS DE AFGELOPEN 4 JAAR IN ARNHEM VOORAL SCHANDELIJK LAKS, HEEFT COLLECTIEF LOPEN DRAAIEN EN BLUNDEREN EN HEEFT NIETS TOT STAND GEBRACHT. BOVENDIEN VERLOOR DE VVD IN ARNHEM ZOWEL TIJDENS DE VERKIEZINGEN VAN 2002 ALS VAN 2006 EEN RAADSZETEL. DE HOOP VOOR 2010 IS DAAROM VOORAL GEVESTIGD OP DE POPULARITEIT VAN PARTIJLEIDER MARK RUTTE.

'GREET DE BOUWER'

AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUWE RAADSPERIODE STELLEN OPNIEUW GEINSTALLEERDE RAADSLEDEN ZICH KANDIDAAT VOOR HET VOORZITTERSSCHAP VAN EEN COMMISSIE. IN 2006 DEED VAN GASTEL DIT VOOR DE RAADSCOMMISSIE VROM WAARIN VOLKSHUISVESTING, VERKEER, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU ZIJN ONDERGEBRACHT. HET VOORZITTERSCHAP WERD DE VVD DOOR DE RAAD GEGUND. ZO'N VOORZITTERSSCHAP IS IN DE PRAKTIJK NIETS MEER OF MINDER DAN EEN TECHNISCH INHOUDELIJKE FUNCTIE..........STADSPROJECTEN, EEN APARTE COMMISSIE WAARIN O.A. ARNHEM CENTRAAL, HET BERUCHTE STATIONSPLAN IS ONDERGEBRACHT, VALT NIET ONDER VROM MAAR DAT KAN VAN GASTEL IN VERKIEZINGSTIJD NIKS BOMMEN. ZIJ KOKETTEERT ALS LIJSTTREKKER VAN DE VVD, MET ORANJE BOUWHELM, OP B1 AFFICHES OP DE BOUWSCHUTTING VAN ARNHEM - CENTRAAL.

DE ARNHEMSE BURGER HAD U GRAAG, MEVROUW VAN GASTEL, MET ORANJE BOUWHELM EN OMRINGD DOOR DE ANDERE KANDIDAAD RAADSLEDEN OP DE VVD LIJST, VOOR DE 'GOUDEN KOOI' VAN ARNHEM, DE GROTE EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN WILLEN ZIEN POSEREN VOOR DE FOTOGRAAF. BOVENDIEN ZOU DE ARNHEMSE KIEZER GRAAG VAN DE VVD WILLEN WETEN HOEVEEL GELD DE VVD DE AANKOMENDE RAADSPERIODE PER JAAR GAAT UITTREKKEN VOOR DE RESTAURATIE VAN DE GROTE KERK. EN HOEVEEL DE VVD DAARNA JAARLIJKS VOOR DE RESTAURATIE GAAT RESERVEREN WANT DE GROTE EUSEBIUS STAAT TENSLOTTE VOOR MINSTENS 10 JAAR IN DE STEIGERS.

OP 14 MEI 2008 RIEP STADSKLEUR DE POLITIEK AL OP OM EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK TE LATEN INSTELLEN NAAR DE GANG VAN ZAKEN EN DE VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD TIJDENS DE LAATSTE RENOVATIE VAN DE KERK, ZO'N 10 JAAR GELEDEN, EN EEN SCHADECLAIM IN TE DIENEN BIJ DE BOUWERS/ RESTAURATEURS UIT DIE TIJD. DESTIJDS IS TOCH DUIDELIJK ONDEUGDELIJK MATERIAAL GEBRUIKT WANT ANDERS KUNNEN DE BROKSTUKKEN VAN TUFSTEEN NIET OP HET KERKPLEIN VALLEN. GEEN VAN DE ZITTENDE PARTIJEN HEEFT AKTIE ONDERNOMEN, DUS OOK DE VVD NIET............. DUS HOEZO...... DENKEN...... DURVEN...... DOEN......BIJ HET EERSTE WERKWOORD GAAT HET AL MIS!

DE VVD LAAT ARNHEM AL 4 JAAR WETEN NA 3 MAART TERUG TE WILLEN KEREN IN HET COLLEGE EN VAN GASTEL LONKT OP GROND DAARVAN IN ALLE ERNST NAAR 'N WETHOUDERSZETEL. TERWIJL OOK DE VVD HEEFT ERKENT DAT ER IN DE AANKOMENDE JAREN IN ARNHEM MOET WORDEN BEZUINIGD EN ER ZELFS PRAT OP GAAT DAT ER AL ENKELE MILJOENEN ZIJN BEZUINIGD ZONDER DAT DE BURGER HIER IETS VAN HEEFT GEMERKT. WIJ WILLEN, NAMENS DE ARNHEMSE BURGERIJ DIE AL 2 JAAR OP ANTWOORD WACHT, WETEN WAAR DE VVD HET GELD VOOR DE RESTAURATIE VAN DE EUSEBIUS VANDAAN GAAT HALEN EN TEN KOSTE VAN WAT.

WIJ MOETEN ER TOCH NIET AAN DENKEN DAT DEZE SPRUITJESKONINGIN DIE  BESLISSING VOOR ARNHEM MOET GAAT NEMEN ...................STADSKLEUR BLIJFT DAAROM BIJ HET STEMADVIES....... KIES WIJZER....BLIJF OP 3 MAART THUIS....

WORDT VERVOLGD............ 

28 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


STADSKLEURPEILINGEN     WEEK 3

VANDAAG PRESENTEERT STADSKLEURNIEUWS DE 4e PEILING IN EEN VERTALING NAAR ZETELVERDELING ALS ER NU GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM ZOUDEN ZIJN. DE LANDELIJKE PvdA KOPSTUKKEN DEELDEN BIJ START VAN DE CAMPAGNE HUIS AAN HUIS ROZEN UIT MAAR IN ARNHEM HEEFT DE BURGERIJ DAAR GEEN BEHOEFTE AAN. DE LOYALE PvdA STEMMER WIL VAN DE LOKALE PvdA KANDIDATEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WETEN WAT HET PARTIJSTANDPUNT OVER RIJNBOOG IS. DAT IS NIET ZO VREEMD WANT NU HOUDT IEDERE KANDIDAAT ER Z'N EIGEN IDEE OP NA. ZOWEL VOOR ALS TEGEN WORDT DOOR DE KIEZER NIET LANGER GEACCEPTEERD. VOORALSNOG BLIJFT DE PvdA STEKEN OP 8 ZETELS IN DE PEILINGEN EN DAT IS EEN STABIEL ZETELVERLIES VAN 5 T.O.V. DE VERKIEZINGEN VAN 2006. TOEN HAALDE DE PvdA 13 ZETELS.

HET IS TOCH NOG OPMERKELIJK TE NOEMEN DAT HET SLECHTE OPTREDEN IN DE MEDIA VAN POLITIEK SP- LEIDER AGNES KANT TIJDENS DE PRESENTATIE VAN HET IRAKRAPPORT VAN DE COMMISSIE DAVIDS AAN DE KAMER, ZIJN WEERSLAG HEEFT OP DE PEILINGEN VOOR DE AFDELING VAN DE SP IN ARNHEM. OOK DE OPMERKING IN DE MEDIA VAN OUD PARTIJLEIDER JAN MARIJNISSEN, HIJ TWIJFELT OF HIJ BIJ DE VOLGENDE TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN NOG BESCHIKBAAR IS VOOR DE SP, DOET DE ARNHEMSE AFDELING GEEN GOED. DOOR HET DUIDELIJKE LOKALE SP STANDPUNT "GEEN HAVEN IN RIJNBOOG" WORDT DE SCHADE IN ARNHEM TOT NU TOE BEPERKT. DE SP VERLIEST 1 ZETEL IN ONZE PEILINGEN EN KOMT DAARMEE UIT OP 6 ZETELS, GELIJK AAN HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE RAAD.

DE VVD PROFITEERT NOG STEEDS VAN HET 'MARK RUTTE EFFECT' EN BLIJFT STABIEL IN DE PEILINGEN. DE VVD STAAT OP 1 ZETEL WINST HOEWEL ZIJ NOG ALTIJD GEEN DUIDELIJK STANDPUNT HEBBEN INGENOMEN OVER DE HAVEN IN RIJNBOOG EN DUS OOK NIET OVER WEL OF GEEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT. DE VVD STAAT OP 6 ZETELS IN DE PEILINGEN EN HEEFT NU 5 ZETELS IN DE RAAD.

GROENLINKS HAALT MET DE HAKKEN OVER DE SLOOT 3 ZETELS IN ARNHEM EN DAT IS TELEURSTELLEND TE NOEMEN OMDAT GROENLINKS HET LANDELIJK ERG GOED DOET. DE TELOORGANG VAN GROENLINKS IN ARNHEM HOUDT VERBAND MET DE FANATIEKE  VERDEDIGING VAN DE BOUW VAN HAVENVARIANT SLUIS MET DUBBELE DEUREN EN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT IN RIJNBOOG. GROENLINKS HEEFT NU 4 ZETELS IN DE ARNHEMSE RAAD.

HET CDA IN ARNHEM HEEFT BLIJKBAAR GEEN LAST VAN DE ( FINANCIELE) CRISIS EN VERDEDIGT NOG STEEDS DE ALLERDUURSTE RIJNBOOGVARIANT N.L. DIE MET EEN TUNNEL ONDER DE HAVEN. DAT WORDT HET CDA DOOR DE KIEZER AANGEREKEND EN DAAROM STAAN ZIJ OOK NA 4 PEILINGEN OP KRAP 3 ZETELS. 1 ZETEL VERLIES. HET CDA HEEFT NU 4 ZETELS IN DE RAAD.

ZUID - CENTRAAL WORDT NU BELOONT VOOR HET DUIDELIJKE STANDPUNT TEGEN DE HAVEN IN RIJNBOOG EN TEGEN BEBOUWING VAN MEINERSWIJK. ZUID -CENTRAAL KRIJGT ER IN DE STADSKLEURPEILINGEN 1 ZETEL BIJ. IN DE VORIGE PEILINGEN STOND ZUID-CENTRAAL OP 2 ZETELS. ZIJ KOMEN NU UIT OP 3 ZETELS. ZUID- CENTRAAL HEEFT NU OOK 3 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD.

DE VERWARRING BIJ PRO-ARNHEM IS COMPLEET. CAMPAGNELEIDER EN LIJSTDUWER ZIJLSTRA HEEFT VIA DE MEDIA GEVENTILEERD DAT HIJ VOOR EEN HAVEN IN RIJNBOOG IS. POLITIEK LEIDER VAN MEURS IS TEGEN EEN HAVEN IN RIJNBOOG EN DE REST VAN DE KANDIDATEN OP DE LIJST WORDT NIKS GEVRAAGD. PRO- ARNHEM HALVEERT ZICHZELF; 1 ZETEL VERLIES. PRO ARNHEM HEEFT NU 2 ZETELS IN DE RAAD.

DE CHRISTENUNIE IS OFFICIEEL TEGEN EEN 'SPAANSE HAVEN' IN RIJNBOOG MAAR VOLGT IN DE PRAKTIJK VAN ALLE DAG OP HET DOSSIER RIJNBOOG VRIJWEL IEDER VOORSTEL VAN HET COLLEGE. DE CHRISTENUNIE HEEFT IN ARNHEM GEEN LAST VAN ROUVOET EN BLIJFT DAAROM STABIEL OP 1 ZETEL WINST IN DE PEILINGEN STAAN. ZIJ KOMEN UIT OP 2 ZETELS. DE CHRISTENUNIE HEEFT NU 1 ZETEL IN DE GEMEENTERAAD.

TERWIJL D66 KOPSTUK EN PARTIJLEIDER ALEXANDER PECHTOLD SCHITTERT IN DE MEDIA, ZIT D66 FRACTIEVOORZITTER JAN DE WIT IN ARNHEM OP ZIJN ROZE WOLK TE PEINZEN HOE HIJ DE GORDIAANSE KNOOP DIE RIJNBOOG HEET KAN BLIJVEN VERDEDIGEN. DE WIT IS FEL VOORSTANDER VAN EEN HAVEN IN RIJNBOOG. LIJSTDUWER EN OUD- D66WETHOUDER HARTOGH HEIJS V/D LIER DAARENTEGEN, VOLGENS INTIMI KANDIDAAT VOOR HET WETHOUDERSSCHAP ALS D66 EEN GOEDE VERKIEZINGSUITSLAG MAAKT, HECHT NIET AAN DE HAVEN. D66 STAAT ONVERANDERD EN STABIEL OP 4 ZETELS WINST IN ONZE PEILINGEN EN KOMT DAARMEE UIT OP 5 ZETELS. D66 ZIT SINDS 2006 MET 1 ZETEL IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.

DE NVU ZORGT VOOR VEEL ONRUST IN ARNHEM MAAR BLIJFT DESONDANKS SLECHTS OP 0.5 STAAN IN DE PEILINGEN. ZIJ KOMEN DAARMEE NIET IN DE RAAD. TROTS OP NEDERLAND ARNHEM, DE BEWEGING DIE EERST WEL, DAARNA NIET, EN NU TOCH WEER WEL MEE DOET AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WACHT KENNELIJK NOG OP HET STARTSEIN VAN RITA VERDONK VOOR HET BEGIN VAN DE CAMPAGNE. ZIJ STAAN MOMENTEEL SLECHTS OP 0.2 IN DE STADSKLEURPEILINGEN.

DE CD EN DE STADSPARTIJ NEMEN OP 3 MAART DEEL AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM MAAR BEIDE PARTIJEN ZIJN NOG NIET MEEGENOMEN IN DE STADSKLEURPEILINGEN.

STADSKLEUR CONCLUDEERT DAT OP DIT MOMENT 11% VAN DE ARNHEMSE KIESGERECHTIGDEN VAN PLAN IS OP 3 MAART TE GAAN STEMMEN. HET LEEUWENDEEL VAN DE ONDERVRAAGDEN BLIJFT OP 3 MAART THUIS..... DE REST VAN DE POTENTIELE KIEZERS WIL EERST HELDERHEID VOORDAT ZIJ OP 3 MAART A.S. ZELFS MAAR OVERWEEGT OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN!

20 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010HANDHAVING IN ARNHEM

CRISIS IN NEDERLAND

VORIGE WEEK, OP HET HOOGTEPUNT VAN DE CRISIS IN POLITIEK NEDERLAND EN OP HET MOMENT DAT HET ( IRAK) RAPPORT DAVIDS DOOR PREMIER BALKENENDE WERD AFGEDAAN ALS VOD, VOND JP TOCH NOG 'EEN GAATJE' OM 15 SPIKSPLINTERNIEUWE CAMPAGNEAUTO'S VAN HET CDA OP HET BINNENHOF 'IN TE ZEGENEN'. ELKE WILLEKEURIGE BURGER ZOU EEN VETTE BON HEBBEN GEKREGEN, WANT JE MAG DAAR HELEMAAL NIET PARKEREN, MAAR VOOR HET CDA GELDEN ANDERE REGELS.

IN DE PROVINCIEHOOFDSTAD ARNHEM VALT HET CDA OOK ONDER EEN UITZONDERINGSREGEL. OMDAT ZIJ HET ZO SLECHT DOEN IN DE STADSKLEURPEILINGEN MOETEN ZIJ HET VAN HET HOOFDBUREAU IN CAMPAGNETIJD DOEN MET 'N BAKFIETS.

TERWIJL DE ARNHEMSE CDA VERKEERSWETHOUDER CEES JANSEN OP DINSDAGMIDDAG 19 JANUARI DE POLITIE LAAT HANDHAVEN OP DE LOOIERSTRAAT EN HET JOHNNY VAN DOORNPLEIN IN ARNHEM CENTRUM, EN ALLE FIETSERS EN AUTOMOBILISTEN WORDEN AANGEPAKT EN BEBOET, TREKT HET ARNHEMSE CDA , ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE POLITIE, ZICH NIETS VAN DE REGELS AAN.

VOOR DE DEUR VAN DE WONING OP DE LOOIERSTRAAT VAN CDA FRACTIEVOORZITTER INE VAN BURGSTEDEN STAAT DE CDA CAMPAGNEBAKFIETS HINDERLIJK OP HET VOETGANGERSPAD GEPARKEERD. HET CDA, DAT POLITIEK BEDRIJFT ONDER HET MOTTO "FATSOEN MOET JE DOEN", HEEFT IN ARNHEM KENNELIJK GEEN ENKELE BOODSCHAP AAN DE ROLSTOELGEBRUIKER, AAN DE SLECHTZIENDE, OF DE MOEDER MET DE KINDERWAGEN.

DAAROM ARNHEMSE BURGER..........U BENT TOCH GEEN STEMVEE.............. STADSKLEUR ADVISEERT; DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT OP 3 MAART THUIS EN STEMT NIET!!!

WORDT VERVOLGD..........

19 - JANUARI - 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

ORANJE ALS VERKIEZINGSKLEUR.........

..............IS AL JAREN OVER DE HOUDBAARHEIDSDATUM HEEN. DESONDANKS KIEST MENIG PARTIJ NOG ALTIJD, ZOWEL LANDELIJK ALS LOKAAL, VOOR DEZE BESMETTE KLEUR. DE KLEUR ORANJE WERD INDERTIJD DOOR LEEFBAAR NEDERLAND ALS HOOFDKLEUR IN DE POLITIEK GEINTRODUCEERD EN DAARNA DOOR DE LPF EN NU OOK DOOR TROTS OP NEDERLAND OVERGENOMEN ALS VERKIEZINGSKLEUR. IN ARNHEM IS HET PROARNHEM DIE VERSLAAFD IS AAN DEZE KLEUR.

OP ZATERDAG 16 JANUARI WERD DE LANDELIJKE AFTRAP GEGEVEN VOOR DE CAMPAGNE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART 2010 EN WERD HET NA-AAPGEDRAG VIA DE MEDIA NOG EENS MOOI IN BEELD GEBRACHT. HET LANDELIJKE CDA CAMPAGNETEAM WAS GESTOKEN IN APPELGROENE JACKS MET ORANJE SJAALS EN DEELDE ZOWEL GROENE APPELS ALS ORANJE MANDARIJNTJES UIT AAN HET WINKELEND PUBLIEK IN 'S-HERTOGENBOSCH. BALKENENDE ZELF DROEG EEN GROENE CDA SJAAL OP Z'N EIGEN OVERJAS; VERSCHIL MOET ER TENSLOTTE ZIJN.

VVD START BOUWBEDRIJF

TERWIJL VOOR ARNHEM VVD LIJSTTREKKER "GREET DE BOUWER" GETOOID MET ORANJE BOUWHELM, EEN ATTIBUUT DAT SAMEN MET DE DOODSKIST EN DE BEZEM HET MEEST AFGEZAAGDE 'SYMBOOL' UIT DE POLITIEK IS, VANAF DE PLAKZUIL DE SLOGAN DENKEN, DURVEN, DOEN PROBEERT TE SLIJTEN, STAAT HET CAMPAGNETEAM VAN DE LOKALE VVD OP HET LAND VAN DE MARKT IN ARNHEM- CENTRUM HET MEEST GEBRUIKTE 'SYMBOOL' VAN DE "NIEUWE POLITIEK", DE ORANJE BALLON, UIT TE DELEN.

STADSKLEUR WIL NU EN NIET NA DE VERKIEZINGEN, NET ALS DE REST VAN ARNHEM, VAN DE VVD WETEN OF ZIJ HET DURFT OM EEN HAVEN MET DUBBELE SLUISDEUREN EN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT IN RIJNBOOG TE BOUWEN EN OF DE VVD DENKT DAT ARNHEM ZIT TE WACHTEN OP EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARETTEN OP DE PLEK WAAR DE KLEINE EUSEBIUS HEEFT GESTAAN  BIJ HET STATION, WANT ALS DAT NIET ZO IS DAN KUNT U, MEVROUW VAN GASTEL, DIE ORANJE HELM BETER METEEN TERUGBRENGEN NAAR DE FEESTWINKEL........... DOEN HOOR!!!!

FEITELIJK IS ER NATUURLIJK NOG IETS ANDERS AAN DE HAND IN POLITIEK CAMPAGNELAND. DE POLITIEK IS OP ZOEK NAAR STEMVEE. IN ZUID-AFRIKA WORDT ZOALS U WEET TUSSEN 11 JUNI EN 11 JULI 2010 HET WK VOETBAL GESPEELD EN DE POLITIEK IN Z'N ALGEMEENHEID EN DE ARNHEMSE POLITIEK IN HET BIJZONDER AAST DAAROM OP DE STEM VAN DE ORANJEFAN. DE ENE PARTIJ HEEFT HET NOG BETER MET DE ORANJESUPPORTER VOOR DAN DE ANDERE EN DAT WORDT GEVISUALISEERD DOOR DE KLEUR ORANJE. U KENT DAT WEL 'HET WIJ GEVOEL'. VITESSE SPEELT BOVENDIEN BINNENKORT IN EEN ORANJE UIT- SHIRT EN DENK EROM DAMES EN HEREN VOETBALLIEFHEBBERS DAT ALLE POLITIEKE SLIJMERDS DAAR EEN VERKIEZINGSSLAATJE UIT WILLEN SLAAN EN U  ZULLEN VRAGEN OM OP 3 MAART 2010 OP HEN TE GAAN STEMMEN!

HET NEGATIEVE STEMADVIES VAN STADSKLEUR BLIJFT DAAROM ONVERANDERD....... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT OP 3 MAART THUIS.......EN STEMT NIET..........IK WEET ZEKER DAT U ZICH DAARNA EEN STUK PRETTIGER VOELT WANNEER NEDERLAND IN JULI WERELDKAMPIOEN WORDT.....

WORDT VERVOLGD...............

16 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


RITA DOET IN ARNHEM NIET MEE

PRO ARNHEM AAST OP ToN AANHANG

OP 10 JANUARI HEEFT RITA VERDONK TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE BEKEND GEMAAKT DAT TROTS OP NEDERLAND IN ARNHEM DEFINITIEF NIET DEELNEEMT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 3 MAART. DE DOOR 'DE LOYALE EN BEKWAME BESTUURSVOORZITTER' BERT GEURTZ VOOR ToN ARNHEM INGELEVERDE KANDIDATENLIJST IS DOOR RITA VERDONK AFGEKEURD. ZIJ VOND HET NIVEAU VAN DE KANDIDATEN OP DE AANGELEVERDE GROSSELIJST TE LAAG.

PRO ARNHEM DAARENTEGEN WACHT OP CAMPAGNELEIDER ANNO ZIJLSTRA, DIE VOLGENS PRO ARNHEM OP 15 JANUARI ARRIVEERT VANUIT THAILAND. ZIJLSTRA WAS IN 2002 CAMPAGNELEIDER VOOR DE VVD IN ARNHEM, IS LID VAN DE PvdA EN NAAR EIGEN ZEGGEN TOT VOOR KORT CORRESPONDENT EN ADVISEUR VAN OUD PARTIJGENOOT RITA VERDONK VANUIT THAILAND. 
WORDT VERVOLGD............

10-1-2010

copyright © stadskleurnieuws 2010STADSKLEUR PRESENTEERT 3e MEEKIJKKRANT

HOEWEL WIJ ER OP WAREN VOORBEREID BLIJFT HET SCHOKKEND OM NA 8 WEKEN ENQUETTEREN EN 3 STADSKLEURPEILINGEN TE MOETEN CONSTATEREN DAT DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 3 MAART IN ARNHEM IN HET GEHEEL NIET LEEFT ONDER DE ARNHEMSE BEVOLKING. BIJ HET NOEMEN VAN DE DATUM 3 MAART 2010 KIJKEN 9 VAN DE 10 PERSONEN ONS VRAGEND AAN. " 3 MAART?...... IK ZOU HET NIET WETEN".... " 3 MAART ZEGT U?..... VERTELLEN JULLIE HET MAAR .... MIJ ZEGT DE DATUM NIETS", IS DE MEEST GEHOORDE REACTIE.

DE DOOR ONS ONDERVRAAGDE ARNHEMSE KIESGERECHTIGDE GEEFT BOVENDIEN GNUIVEND EN IN SCHRIKBAREND HOGE AANTALLEN AAN "NIKS MET DAT ZOOTJE LEUGENAARS EN ZAKKENVULLERS" TE MAKEN TE WILLEN HEBBEN. STADSKLEUR CONSTATEERDE MAANDEN GELEDEN AL DAT HET POLITIEKE SYSTEEM IN ARNHEM FAILLIET IS EN SCHREEF DAT OOK OP MAAR WIJ MOETEN NU OOK FORMULEREN DAT DE MEERDERHEID VAN DE BURGERS IN ARNHEM GEEN ENKEL VERTROUWEN MEER HEEFT IN WELKE POLITIEKE PARTIJ OOK.

DE MEERDERHEID VAN DE ONDERVRAAGDEN IS ER BOVENDIEN VAN OVERTUIGD DAT HUN MENING ER HELEMAAL NIET TOE DOET EN VINDT DAT  " TOCH ALLES VANUIT DEN HAAG WORDT GEREGELD". EEN ENKELING SPREEKT ZIJN OF HAAR PERSOONLIJKE TELEURSTELLING UIT OVER NIET NAGEKOMEN BELOFTES GEDAAN DOOR LOKALE AMBTENAREN OF BESTUURDERS.

FEIT IS DAT HET ARNHEMSE  STADSBESTUUR DE ARNHEMSE BURGERIJ OP VEEL FRONTEN TEGEN ZICH IN HET HARNAS HEEFT GEJAAGD. ZO HEEFT MEN DE UITSLAG VAN HET HAVENPREFERENDUM OP 6 JUNI 2007 NAAST ZICH NEERGELEGD EN KREEG DE ARNHEMSE BURGER EERDER MEER BUREAUCRATIE VOOR DE KIEZEN DAN MINDER, ZOALS WAS BELOOFD. DE WERKELIJKE PROBLEMEN VAN ONZE STAD WERDEN IN DE AFGELOPEN RAADPERIODE NIET AANGEPAKT MAAR VOORUITGESCHOVEN OF TOEGEDEKT EN DE MEESTE VAN DE 39 RAADSLEDEN BLONKEN VOORAL UIT IN LAFHEID EN LUIHEID, WAARMEE INCOMPETENTIE WERD AFGEDEKT. 2 PvdA WETHOUDERS WERDEN IN DEZE RAADSPERIODE DOOR DE EIGEN PARTIJ OPZIJ GESCHOVEN EN ER WERD ER SLECHTS 1 VAN VERVANGEN.

VIA HET PDFje IN DIT ARTIKEL, DAT U KUNT AANKLIKKEN, GEEFT STADSKLEUR EXTRA INFORMATIE OVER MENTALITEIT EN ARBEIDSMORAAL VAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ARNHEMSE RAAD ALS GROENLINKS, PROARNHEM EN DE VVD EN TIPPEN WIJ HIER EN DAAR, IN HET POLITIEKE VERLOOP VAN EEN AANTAL BELANGRIJKE POLITIEKE ONDERWERPEN UIT DE AFGELOPEN RAADSPERIODE(S), ENKELE AANDACHTSPUNTEN AAN OF FRISSEN HET COLLECTIEVE POLITIEKE GEHEUGEN OP.

STADSKLEUR KRIJGT VEEL STEUN VOOR EN RESPONS OP HET UITGEBRACHTE STEMADVIES..... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER KIEST WIJZER...... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT OP 3 MAART THUIS!!...
WORDT VERVOLGD..........

7 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010
STADSKLEURPEILINGEN     WEEK 1

   

VANDAAG PRESENTEREN WE ALWEER DE 3e STADSKLEURPEILING IN EEN VERTALING NAAR ZETELVERDELING WANNEER ER VANDAAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM ZOUDEN ZIJN. DE PvdA STOND IN DE VORIGE PEILING (WEEK 51) OP 8 ZETELS EN DAAR KOMT GEEN VERANDERING  IN. DIT IS EEN VERLIES VAN 5 ZETELS T.O.V. DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN 2006 WAARBIJ DE PvdA 13 ZETELS HAALDE.

DE SP SCOORT DEZE WEEK GOED ONDER DE 'GROENEN'.  DE SP HEEFT ZICH DE LAATSTE MAANDEN LOKAAL SUCCESVOL GEPROFILEERD ALS MILIEUPARTIJ EN ZIJ HEBBEN ZICH ONLANGS PRINCIPEEL TEGEN BEBOUWING VAN DE STADSBLOKKEN / MEINERSWIJK VERKLAARD. DAAR WORDT DE SP NU VOOR BELOONT MET 1 ZETEL EXTRA IN DE STADSKLEURPEILINGEN. DE SP KOMT DAARMEE UIT OP 7 ZETELS. ZIJ HEBBEN ER NU 6.

DE VVD BLIJFT T.O.V. DE VORIGE PEILINGEN STABIEL OP 6 ZETELS EN DAT IS 1 ZETEL MEER DAN DE HUIDIGE 5 ZETELS IN DE RAAD.

GROENLINKS VERLIEST DOOR DE NEGATIEVE PUBLICITEIT RONDOM HET DISFUNCTIONEREN VAN DE HUIDIGE FRACTIEVOORZITTER EN HET INGENOMEN FRACTIESTANDPUNT RONDOM BEBOUWING VAN DE STADSBLOKKEN / MEINERSWIJK, VIA HAAR EIGEN AANHANG, 1 ZETEL. COLLEGEPARTIJ GROENLINKS HEEFT NU 4 ZETELS IN DE RAAD EN GAAT NAAR 3 ZETELS. DAARMEE KOMT HET PLUCHE IN GEVAAR.

HET CDA STAAT OOK NA 3 PEILINGEN NOG ALTIJD UIT OP 1 ZETEL VERLIES MAAR ZELFS DAARIN  NEMEN WIJ EEN LICHTE VERSCHUIVING IN NEGATIEVE ZIN WAAR. DE DERDE ZETEL IS DUS NOG NIET ZEKER. HET CDA , NU COLLEGEPARTIJ, HEEFT 4 ZETELS IN DE RAAD.

ZUID-CENTRAAL BLIJFT OP 1 ZETEL VERLIES STAAN EN HOUDT IN ONZE PEILINGEN 2 ZETELS VAST. ZUID-CENTRAAL HEEFT NU 3 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD. PRO ARNHEM KOMT IN DE PEILINGEN NIET OMHOOG, BLIJFT DUS STAAN OP 1 ZETEL EN VERLIEST DAARMEE 1 ZETEL. PROARNHEM HEEFT NU 2 ZETELS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.

DE CHRISTENUNIE BLIJFT ONVERANDERD OP 1 ZETEL WINST STAAN. ZIJ KOMEN UIT OP 2 ZETELS. DE CHRISTENUNIE ZIT NU MET 1 ZETEL IN DE ARNHEMSE RAAD.

D66 HOUDT DE WINST GOED VAST. D66 STAAT STABIEL OP 4 ZETELS WINST IN DE STADSKLEURPEILINGEN. D66 ZIT NU MET 1 ZETEL IN DE RAAD EN GAAT NAAR 5 ZETELS.

DE NVU BLIJFT STABIEL STAAN OP 0.5 IN DE PEILINGEN EN HAALT DAARMEE GEEN ZETEL IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD. DE LANDELIJKE NEERWAARDSE TREND IN DE PEILINGEN VOOR TROTS OP NEDERLAND ZET OOK DOOR VOOR TROTS OP NEDERLAND ARNHEM. DE NAAM VERDONK WORDT NAUWELIJKS MEER GENOEMD EN VALT DERHALVE NIET MEER UIT TE DRUKKEN IN EEN PERCENTAGE.

VAN STADSPARTIJ EN MOSLIMPARTIJ IS OOK NA 3 PEILINGEN NOG NIET DUIDELIJK OF ZIJ DEELNEMEN EN BEIDE PARTIJEN VALLEN OOK DEZE KEER WEER BUITEN DE PEILINGEN.

STADSKLEUR BEREIDT ZICH VOOR OP DE ONVERMIJDELIJKE NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN 'JUF KRIKKE ' EN IS BENIEUWD VOOR WELKE 'PRIJS' ARNHEM IN 2010 OP MOET GAAN. ARNHEM IS NOG NOOIT 'BREEDTE'SPORTSTAD VAN NEDERLAND' GEWEEST EN MISSCHIEN IS DAT EEN SUGGESTIE. DE STEUN VAN HAAR 'KLASJE' HEEFT ZE AL. 

4 JANUARI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010REGEN RUIMT SNEEUW & IJZEL OP......

IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND

TOT 1 JANUARI 2010 ZIT ARNHEM NOG IN DE MAAG MET DE AL IN 2007 UITGEREIKTE VETLEREN MEDAILLE VAN "BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND". DAAROM LEGT STADSKLEUR VOOR DE JAARWISSELING NOG EENMAAL DE VINGER OP DE ZERE PLEK. HET FALENDE STADSBESTUUR VAN ARNHEM HEEFT HET TUSSEN 20 EN 25 DECEMBER NIET VOOR ELKAAR GEKREGEN OM DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND SNEEUW EN IJSVRIJ TE MAKEN.

OP KOOPZONDAG 20 DECEMBER, DE VERKOOPDAG VOOR KERST VOOR DE ARNHEMSE MIDDENSTAND, WAS DE ARNHEMSE BINNENSTAD, HERSTEL, DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND, VOLLEDIG INGESNEEUWD EN NAUWELIJKS BEREIKBAAR VOOR PUBLIEK. HET REGENDE DAN OOK KLACHTEN.

JE ZOU HEBBEN MOGEN VERWACHTEN DAT STADSBEHEER DAAROP ONMIDDELLIJK IN AKTIE ZOU ZIJN GEKOMEN EN STROOIPLOEGEN EN SNEEUWRUIMPLOEGEN ZOU HEBBEN GEFORMEERD. MAAR NIETS WAS MINDER WAAR. MAANDAG 21 DECEMBER WERDEN DOOR GEMEENTELIJKE HANDHAVERS ORANJE LABELS AAN FOUT GEPARKEERDE FIETSEN IN HET MUSISKWARTIER GEHANGEN EN STICKERS GEPLAKT OP TE VROEG BUITENGEZETTE VUILNISZAKKEN. MAAR ER GREEP GEEN WETHOUDER EN GEEN POLITIEKE PARTIJ IN OM DE LAATSTE KANS TE BENUTTEN OM DE TITEL VAN BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND WAAR TE MAKEN EN DE BINNENSTAD SNEEUWVRIJ TE MAKEN.

OP HET MOMENT DAT ALLE 'AANVLIEGROUTES' NAAR DE ARNHEMSE BINNENSTAD EN ALLE DOORVOERWEGEN ALS B.V. DE STEENSTRAAT AL MEER DAN 3 DAGEN SPEKGLAD WAREN EN RUIM 2 DAGEN BEDEKT WAREN MET SNEEUW, VIERDEN DE VERANTWOORDELIJK AMBTENAREN KENNELIJK NET ALS POLITIEK ARNHEM AL KERSTFEEST.

OOK DE TELEFONISCHE KLACHTEN VANUIT DE BURGERIJ OVER SNEEUW EN IJZEL OP WEGEN EN FIETSPADEN VANUIT ARNHEMSE WIJKEN ALS B.V. GEITENKAMP, PRESIKHAAF EN SCHUYTGRAAF WERDEN TUSSEN 21 EN 24 DECEMBER DOOR BETWETERIGE AMBTENAREN AFGEDAAN MET "U MOET UW EIGEN STOEP VEGEN", DAT STAAT IN DE GEMEENTELIJKE APV. SCHANDALIG..... HET SNEEUW EN IJSVRIJ MAKEN VAN FIETSPADEN EN WEGEN VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEMEENTEN EN (RIJKS)OVERHEID. IN VELP KON IEDEREEN 'MET LOSSE HANDEN' VIA ALLE FIETSPADEN OP DE PLEK VAN BESTEMMING KOMEN EN WAREN ALLE WINKELSTRATEN IJSVRIJ GEMAAKT. MAAR VELP VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMEENTE RHEDEN EN DAARMEE IS ALLES GEZEGD.

IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND DAARENTEGEN STOND OP 25 DECEMBER, 1e KERSTDAG, HET OUD PAPIER NOG IN DE STRAAT. DAT HAD OP 23 DECEMBER OP 20.00 UUR AL WEG MOETEN ZIJN!!!!

ARNHEM KON ACHTERAF NOG BLIJ ZIJN MET DE 'NATTE KERST', ANDERS WAS IEDEREEN HIER NU NOG "ONBEREIKBAAR" GEWEEST. STADKLEUR GAAT ER VAN UIT DAT DE ARNHEMSE KIEZER EEN GOED GEHEUGEN HEEFT EN VERWACHT NIET ANDERS DAN DAT OP 3 MAART 2010, AL OF NIET VIA HET NOS JOURNAAL, DE OPROEP VOOR ARNHEM ZAL ZIJN...... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS....OOK AL LIGT ER GEEN SNEEUW.

26 - 12 -2009

copyright © stadskleurnieuws 2009BOUWBEDRIJF GROENLINKS

                                                                                                                                

ALS HET AAN GROENLINKS LIGT WORDEN DE STADSBLOKKEN IN ARNHEM VOLGEBOUWD. NAVRAAG LEERT DAT GROENLINKS ZICH NOG NIET HEEFT LATEN INSCHRIJVEN ALS PROJECTONTWIKKELAAR BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL MAAR DE BOUW VOORALSNOG WIL OVERLATEN AAN PHANOS OMDAT GROENLINKS IN DE CAMPAGNE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2006 OP DE VALREEP NOG EEN APARTE (ANSICHT)KAARTENAKTIE HEEFT GESTART WAARIN GEEN BEBOUWING OP DE STADSBLOKKEN/MEINERSWIJK WERD BEPLEIT. ALLES MOEST GROEN BLIJVEN EN GROENLINKS GING ZICH DAAR STERK VOOR MAKEN.

TOENMALIG GROENLINKS WETHOUDER CHRIS DE RONDE WERD DAAR ZELFS VOOR OPGEOFFERD. 4 JAAR NA DATO IS ARNHEM ER VAN DOORDRONGEN DAT GROENLINKS IN ARNHEM NIET GROEN EN NIET LINKS IS. EEN STELLING DIE FRACTIE JASPERS TUSSEN 2004 - 2006 AL ONDER DE AANDACHT VAN DE KIEZERS HEEFT GEBRACHT. IN DE AFGELOPEN RAADSPERIODE VIERDE INCOMPETENTIE EN LEUGENACHTIGHEID HOOGTIJ BINNEN DE PARTIJ. ALS HET AAN GROENLINKS HAD GELEGEN DAN ZAT ARNHEM NU OPGEZADELD MET ASFALTFABRIEK BRUIL. BOVENDIEN IS GROENLINKS OOK NU NOG,SAMEN MET D66, ONVOORWAARDELIJK VOOR DE 'SPAANSE HAVEN' IN RIJNBOOG MET DUBBELE SLUISDEUR EN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT. DE ENIGE VOORWAARDE DIE COLLEGEPARTIJ GROENLINKS IN DE AFGELOPEN RAADSPERIODE WIST TE FORMULEREN WAS DAT DE LOOPROUTE AAN DE RIJNKADE NIET DOORBROKEN MAG WORDEN EN U EN IK ER 'MET DE FIETS AAN DE HAND' VIA EEN 'LOOPBRUGGETJE' OVERHEEN MOETEN KUNNEN...... HOE VERZINNEN ZE HET!!!....

DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS

GROENLINKS HEEFT IN ARNHEM VOOR DE KLEUR VAN HET PLUCHE GEKOZEN EN IS DAARIN NOG ROOMSER DAN DE PAUS. GROENLINKS IS 'BETONGRIJS' EN DAARMEE IS DE KEUZE VOOR BEBOUWING VAN EEN VAN DE LAATSTE GROENE LONGEN VAN ONZE STAD VERKLAARD. DE STELLING VAN STADSKLEUR BLIJFT....... KIES WIJZER ....... STEM OP 3 MAART NIET!

copyright © stadskleurnieuws 2009GEURTZ LEIDT ToN RONDOM DUDOK

                                                                                                                                                        

"ARNHEM KLEURT ORANJE" LOOPT UIT OP FIASCO

CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK SPEELT OPNIEUW VOOR ADVOCAAT VAN DE DUIVEL

DE OP 3 DECEMBER OP HOGE TOON EN MET VEEL BLUF AANGEKONDIGDE INVASIE VAN TROTSOPNEDERLAND VRIJWILLIGERS, DIE ZATERDAG 19 DECEMBER DE CENTRUMRING IN ARNHEM ONDER LEIDING VAN DE 'LOYALE EN BEKWAME VOORZITTER' BERT GEURTZ  ORANJE ZOU KLEUREN; KLAAR WAS MET DE AANHOUDENDE STROOM VAN NEGATIEVE BERICHTGEVING EN TUSSEN 10.00 UUR EN 15.00 UUR IN DE BINNENSTAD 'HET GESPREK MET DE ARNHEMSE BURGER' ZOU AANGAAN, IS MISLUKT.......  OOK 'DE GROTE ROERGANGSTER' WAS IN GEEN VELDEN OF WEGEN TE BEKENNEN.

VAN DE OPKOMST, ONGEVEER 15 PERSONEN AFKOMSTIG UIT DE PROVINCIE GELDERLAND, IS OP HET EIND VAN DE OCHTEND ALS HOOGTEPUNT BIJ DUDOK EEN STATIEPORTRET VOOR DE ToN SITE GEMAAKT, WAARNA GEURTZ HET VERTREKSEIN KON GEVEN EN HET TEAM VOORZIEN VAN 5000 FLYERS OPSTOOMDE NAAR KLARENDAL, ST. MARTEN, SPIJKER-EN STATENKWARTIER. HOEZO........ CENTRUMRING ORANJE KLEUREN? JA, .......DIE MOET WORDEN OVERGESTOKEN OM IN HET SPIJKER- EN STATENKWARTIER TE KOMEN MAAR NAVRAAG LEERT MIJ DAT NIEMAND HEN DAAR HEEFT GEZIEN EN IK U DUS OOK NIET KAN VERTELLEN WAT TROTSOPNEDERLAND IN ARNHEM VOOR DEZE WIJK IN PETTO HEEFT. HET ENIGE ORANJE WAT VOLGENS BEWONERS VAN HET SPIJKERKWARTIER ZATERDAG J.L. IS GESIGNALEERD WAS TNT POST.

VERVOLGENS HEEFT HET TEAM VAN TROTSOPNEDERLAND OP KLARENDAL EN ST.MARTEN IN VLIEGENSVLUGGE VAART EEN 'VERKLARING AFGEGEVEN' TEGEN DE BOUW VAN 'DE MOSKEE' OP KLARENDAL. HET WAS KOUD, DUS MEN WILDE ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR DUDOK. OM HALF TWEE KONDEN DE ORANJE JASJES AL WEER BIJ GEURTZ IN DUDOK WORDEN INGELEVERD. TOT ZOVER HET RELAAS VAN EEN STAALTJE VAN DE "NIEUWE POLITIEK" VAN ToN VOOR ARNHEM. NIET LINKS, NIET RECHTS, MAAR RECHTDOOR...... NAAR DUDOK.

OPMERKELIJK IS HET DAT BERT GEURTZ, DIE IN ARNHEM ASPIRATIES HEEFT VOOR HET LIJSTTREKKERSSCHAP VAN ToN TIJDENS DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, NIET IN DEN HAAG WAS WAAR AFGELOPEN ZATERDAG DE MEESTE LIJSTTREKKERS WAREN VOOR DE ALLEREERSTE TRAININGEN. HET IS VOOR ONS DAAROM NOG STEEDS NIET DUIDELIJK OF ToN IN ARNHEM WEL DEELNEEMT AAN DE VERKIEZINGEN EN OOK IS NIET DUIDELIJK OF POLITIEK LEIDER RITA VERDONK GEURTZ AL HEEFT UITVERKOREN. WIJ KRIJGEN DE INDRUK DAT ToN NIET ALLEEN NIET LINKS EN NIET RECHTS IS MAAR DAT BIJ DEZE BEWEGING OOK DE LINKERHAND NIET GOED WEET WAT DE RECHTER DOET EN WIJ STELLEN DAAROM VAST, ZOALS UIT ONZE PEILINGEN OOK BLIJKT, DAT ARNHEM ZIT NIET TE WACHTEN OP ORANJE BLUF.

EEN STEM OP GEURTZ IS EEN STEM OP VAN MEURS

4 WEKEN GELEDEN NAM VAN MEURS VAN PROARNHEM AFSCHEID VAN DE TORENS OP DE STARTPAGINA OM DIE IN TE LEVEREN VOOR DE HOOFDKLEUR ORANJE OP DE LINKERFOTO. 2 WEKEN GELEDEN IS EEN DEEL VAN DAT ORANJE, ZONDER VERDERE UITLEG, VAN DE STARTPAGINA VERDWENEN EN INGERUILD VOOR HET GEEL VAN AARTSVIJAND ZUID-CENTRAAL. DE LOKALE PARTIJ VOOR ARNHEM - ZUID. VAN MEURS ZAL GEDACHT HEBBEN, "IK WOON NU IN SCHUYTGRAAF DUS IK HEB OOK RECHT OP GEEL". IK HEB NICO WIGGERS, PARTIJLEIDER VAN ZUID-CENTRAAL, NOG NIET GESPROKEN MAAR NICO KENNENDE ZAL HIJ ER WEL OM KUNNEN LACHEN.

EN NU TERUG NAAR HET VERHAAL. TERWIJL "DE ROMANTICUS" VAN MEURS OP ZATERDAGMIDDAG 19 DECEMBER NOG 'N HOUTBLOKJE IN DE OPENHAARD MIKTE KWAM EEN VERKLEUMDE GEURTZ, IN ORANJE JAS, MET ORANJE MUTS OP HET HOOFD EN MET 'N EEN ORANJE BALLON IN DE HAND, RUIM VOOR DE AFGESPROKEN TIJD, VERSLAG UITBRENGEN AAN VAN MEURS OVER HET VERLOOP VAN DE DAG . TOEN VAN MEURS DE DEUR OPENDE INFORMEERDE HIJ DIRECT KNORRIG BIJ GEURTZ WAAROM HIJ ZO VROEG WAS EN "OF HIJ NOG PERS HAD GEZIEN", WAAROP GEURTZ ONTKENNEND ANTWOORDDE EN MAAR EEN WOORD KON UITBRENGEN: KOUD.

VAN  MEURS LIET EEN ZUCHT VAN VERLICHTING. 'DEZE DAG MOETEN WE MAAR VLUG VERGETEN' SPRAK HIJ STRENG TERWIJL HIJ DE DEUR MET 'N KLAP DICHT GOOIDE. GEURTZ MOMPELDE NOG WAT EN BELOOFDE OM NIKS TEGEN RITA TE VERTELLEN.
WORDT VERVOLGD IN 2010 

21 DECEMBER 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009STADSKLEURPEILINGEN    WEEK 51

VANDAAG ZIJN DE UITSLAGEN VAN DE 2e STADSKLEURPEILING M.B.T. ZETELVERDELING PER PARTIJ IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD, NA DE VERKIEZINGEN OP 3 MAART 2010, BEKEND. HET ZIJN UITERAARD PEILINGEN IN EEN VERTALING NAAR ZETELVERDELING ALS ER OP DIT MOMENT VERKIEZINGEN IN ARNHEM ZOUDEN ZIJN MAAR ALS DE TOON DIE NU GEZET IS IN HET NIEUWE JAAR DOORZET DAN VOORSPELT STADSKLEUR IN ARNHEM TIJDENS DE VERKIEZINGEN EEN NEK AAN NEK RACE VAN 4 PARTIJEN.  PvdA, SP, VVD EN D66.

DE PvdA, 13 ZETELS IN DE ARNHEMSE RAAD, STOND IN DE VORIGE STADSKLEURPEILINGEN (WK 49) OP 10 ZETELS EN DAARMEE OP 3 ZETELS VERLIES. DE PvdA VERLIEST OPNIEUW 2 RAADSZETELS EN STAAT DAARMEE OP 8 ZETELS. EEN TOTAAL VAN 5 ZETELS VERLIES T.O.V. DE VERKIEZINGEN VAN 2006.

DE SP SCOORT DEZE WEEK GOED ONDER DE PVV AANHANG IN ARNHEM, DIE ZOALS BEKEND VERONDERSTELD MAG WORDEN NIET MEEDOET AAN DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. MEDE DOOR HET DOOR DE SP INGENOMEN STANDPUNT TEGEN DE BOUW VAN EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET OP DE ROOSENDAALSESTRAAT, OP DE GRENS VAN KLARENDAL, DE GEITENKAMP EN MONNIKENHUIZEN, WINT DE SP 'N ZETEL EN HEEFT DAARMEE HET VERLIES IN ONZE VORIGE PEILINGEN GECOMPENSEERD EN STAAT DAARMEE WEER OP 6 ZETELS. GELIJK AAN HET HUIDIGE AANTAL ZETELS IN DE RAAD.

DE VVD PROFITEERT IN ARNHEM VAN HET "MARK RUTTE" EFFECT. DE PARTIJLEIDER VAN DE VVD WERD ONLANGS DOOR ZIJN COLLEGA'S GEKOZEN TOT BESTE TWEEDE KAMERLID. DE ARNHEMSE AFDELING VAN DE VVD BEHAALDE BOVENDIEN 33% VAN DE STEMMEN TIJDENS DE STEMMING VORIGE WEEK IN HET STADHUIS TIJDENS EEN DOOR HET ONDERNEMERSKONTACT ARNHEM GEORGANISEERDE DEBAT MET HET STADSBESTUUR EN KWAM DAARMEE DE 1e PLAATS. DE VVD, DIE IN ONZE VORIGE PEILINGEN STABIEL OP 5 STOND, HEEFT ER 1 ZETEL BIJ EN KOMT UIT OP 6 ZETELS.

GROENLINKS BLIJFT OOK DEZE KEER STABIEL IN DE STADSKLEURPEILINGEN. ZIJ HEBBEN 4 ZETELS EN HOUDEN DIE. HET CDA STOND IN DE EERSTE STADSKLEURPEILING OP 1 ZETEL VERLIES. OOK TIJDENS DE 2e PEILING KOMT DAAR GEEN VERANDERING IN. HET CDA KOMT OP BASIS VAN DE HUIDIGE PEILINGEN DUS OPNIEUW UIT OP 3 ZETELS NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART. ZIJ HEBBEN ER NU 4.

ZUID-CENTRAAL, NU 3 RAADSZETELS, BLIJFT STAAN OP 1 ZETEL VERLIES EN KOMT DAARMEE OP 2 ZETELS. HETZELFDE GELDT VOOR PRO ARNHEM. DE PARTIJ DIE OP ZOEK IS NAAR DE DOELGROEP, 0% VAN DE STEMMEN HAALDE TIJDENS HET OKA-DEBAT VAN VORIGE WEEK, NOG ALTIJD GEEN KANDIDATENLIJST HEEFT GEPRESENTEERD EN PAS OP 14 DECEMBER EEN UITGEKAUWD 10 PUNTEN PROGRAMMA HEEFT WETEN TE PRODUCEREN, HALVEERT ZICHZELF EN KOMT UIT OP 1 ZETEL.

DE CHRISTENUNIE, NU 1 ZETEL IN DE RAAD, BLIJFT STABIEL IN ONZE PEILINGEN EN KRIJGT ER DUS NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1 ZETEL BIJ EN KOMT DAARMEE OP 2 ZETELS.

D66 HAALT NOGMAALS 1 ZETEL EXTRA OP VOLGENS DE STADSKLEURPEILINGEN. DAT IS VOOR EEN DEEL TOE TE SCHRIJVEN AAN HET FEIT DAT POLITIEK LEIDER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66 IS UITGEROEPEN TOT BESTE POLITICUS VAN HET JAAR. D66 SCOORT IN ARNHEM BOVENDIEN GOED BIJ DE ONDERNEMERS. TIJDENS HET OKA-DEBAT MET ARNHEMSE POLITICI IN HET STADHUIS BEHAALDE D66 N.L. 16% VAN DE STEMMEN EN KWAM DAARMEE ALS 2e UIT DE BUS. TEL BIJ DE UITKOMST VAN ONZE VORIGE PEILINGEN ( 3 ZETELS WINST ) DE VOORSTEMMERS VAN DE BOUW VAN EEN TRADITIONELE MOSKEE  MET MINARET OP KLARENDAL OP EN U KOMT NET ALS WIJ UIT OP 4 EXTRA ZETELS. D66 HEEFT NU 1 ZETEL IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD EN ZIJ KOMEN NA DE VERKIEZINGEN UIT OP 5 ZETELS.

DE NEDERLANDSE VOLKSUNIE  (NVU) HAALT VOLGENS ONZE PEILINGEN EEN HALVE ZETEL (0.5) OP IN ARNHEM EN BLIJFT DAARMEE STABIEL T.O.V. DE VORIGE PEILINGEN. VAN TROTS OP NEDERLAND ARNHEM IS VOLGENS DE INFORMATIE OP DE EIGEN SITE NOG ALTIJD NIET DUIDELIJK OF ZIJ IN ARNHEM DEELNEMEN AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. WIJ GAAN ER VAN UIT DAT E.E.A. AFHANGT VAN HET FEIT OF VERDONK A.S. ZATERDAG VOLDOENDE  'ORANJE JASSEN' UIT HET HELE LAND KAN MOBILISEREN OM 'DE CENTRUMRING' VAN PROPAGANDAMATERIAAL TE  VOORZIEN. NA ONZE PEILINGEN WERD DUIDELIJK DAT 'VERDONK IN ARNHEM'  SLECHTS OP 0.4 STAAT. TIJDENS DE VORIGE PEILINGEN WAS DAT NOG 0.75......... DAT RITA VERDONK IS UITGEROEPEN TOT SLECHTSTE TWEEDE KAMERLID VAN HET JAAR IS BLIJKBAAR OOK DE ARNHEMMER NIET ONTGAAN.

VAN STADSPARTIJ EN MOSLIMPARTIJ  IS OOK NU NOG NIET DUIDELIJK OF ZIJ AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART ZULLEN DEELNEMEN. BEIDE PARTIJEN VALLEN DUS OOK NU WEER BUITEN DE PEILINGEN.

PIJNLIJK DUIDELIJK WERD DAT DE ARNHEMSE BEVOLKING ONTEVREDEN IS OVER DE PRESTATIES VAN HET STADSBESTUUR EN HET KREEG DAAROM OOK DEZE KEER EEN ZWARE ONVOLDOENDE. 
WORDT VERVOLGD IN 2010...............................................................

15 DECEMBER 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009
STADSKLEUR PRESENTEERT 2e MEEKIJKKRANT

ZOALS BIJ DE INTRODUCTIE VAN DE 1e MEEKIJKKRANT AL WERD GESTELD: HET POLITIEKE SYSTEEM IN ARNHEM IS FAILLIET. DE VERSTANDIGE ARNHEMMER HEEFT ZICH WALGEND VAN DE POLITIEK AFGEWEND MAAR DE POLITIEKE PARTIJEN VERKEREN NOG IN DE ONTKENNINGSFASE EN DE MEESTEN HEBBEN DAAROM VOLGENS PLAN ZOWEL DE LIJSTTREKKERS ALS DE KANDIDATEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AAN ARNHEM GEPRESENTEERD.

DAT GELDT NIET VOOR DE 2 MANSFRACTIE VAN PRO ARNHEM DIE VOLGENS DE STADSKLEURPEILINGEN VAN WEEK 49 NA DE VERKIEZINGEN VAN 3 MAART WORDT GEHALVEERD EN OOK NIET VOOR NIEUWKOMER TROTS OP NEDERLAND DIE SINDS ONZE PEILINGEN SLECHTS OP DRIEKWART ZETEL STAAT. ZIJ VERKEREN IN ZWAAR WEER.

VAN MEURS MOET MET KANDIDATEN KOMEN DIE ECHT IETS VOORSTELLEN EN HET UITERMATE INGEWIKKELDE VAK VAN RAADSLID AAN KUNNEN OM VANAF 2010 IETS VOOR ARNHEM TE KUNNEN BETEKENEN.  FEIT IS BOVENDIEN DAT HIJ NU NOG HET PARTIJPROGRAMMA VAN PROARNHEM VOOR 2010 - 2014 MOET PRESENTEREN. ABSURD VOOR 'N PARTIJ DIE AL VANAF 2002 IN DE RAAD ZIT. ARNHEM KAN ER BOVENDIEN VAN UIT GAAN DAT HET ENIGE OVERGEBLEVEN COMMISSIELID VAN PRO ARNHEM, ATI SMIT, DE VROUW VAN PROARNHEM RAADSLID TON VAN BEERS, MET EEN MOREEL DILEMMA WORSTELT. TIJDENS DE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 2006 HAD ATI SMIT SLECHTS EEN BOODSCHAP AAN HET ARNHEMSE VOLK. "SPLINTERPARTIJEN HEBBEN NIETS IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD TE ZOEKEN" WAS HAAR STELLING. EEN PARTIJ MET TWEE ZETELS IS BLIJKBAAR IN HAAR OPTIEK GEEN SPLINTERPARTIJ MAAR MET 1 ZETEL IN DE PEILINGEN MOET DIE DEFINITIE TOCH OP GAAN. MEVROUW SMIT IS VAST WEL IN STAAT HAAR CONCLUSIES TREKKEN.

HET STADSBESTUUR, DAT 4 JAAR GEEN ENKELE BESLISSING VAN BELANG HEEFT GENOMEN, TILT IN DE AANLOOP NAAR HET KERSTRECES HET ENE NA HET ANDERE ONDERWERP OVER DE VERKIEZINGEN VAN 3 MAART HEEN. HAVENVARIANT SLUIS IN RIJNBOOG DEFINITIEF EN DUS EEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT? TRADITIONELE MOSKEE MET MINARETTEN OP KLARENDAL? BEBOUWING OP DE STADSBLOKKEN EN OP MEINERSWIJK? NIEUWE SCHOUWBURG IN RIJNBOOG OF NIET? HOTEL IN MUSIS? DOORSTEEK OP DE KORENMARKT NAAR WILLEMSPLEIN? NIEUW MUSEUM IN RIJNBOOG OF HET OUDE BEHOUDEN 'OP DE HELLING'? GEBEURT ER NOG WAT OP DAT COBERCOTERREIN? WORDT DE VOORMALIGE DANSACADEMIE NA DE BRAND GESLOOPT OF HERBOUWD? OP DEZE VRAGEN KRIJGT U GEEN ANTWOORD VAN DIT DOODZIEKE SPAN VAN POLITIEKE LUCHTFIETSERS........ DAT LIJDT NU AAN VERKIEZINGSKOORTS !!.....EN AAST OP 3 MAART OP UW STEM...........FAILLIET OF NIET!!

STADSKLEUR GEEFT U DAAROM HET ADVIES.......        KIES WIJZER ....... STEM OP 3 MAART NIET......... MAAR BLIJF THUIS !! 
WORDT VERVOLGD

10 - 12 - 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

STADSKLEURPEILINGEN  WEEK 49

VANDAAG KOMEN WIJ MET DE EERSTE, VOORZICHTIGE PEILINGEN M.B.T. DE PROGNOSES VOOR HET AANTAL ZETELS PER PARTIJ VOOR DE ARNHEMSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 3 MAART 2010.

DE PvdA ZIT NU MET 13 ZETELS IN DE RAAD EN IS DAARMEE IN ARNHEM DE GROOTSTE PARTIJ. UIT DE PEILINGEN VAN DEZE WEEK BLIJKT DAT DE PvdA OP 3 ZETELS VERLIES STAAT. ALS ER NU VERKIEZINGEN ZOUDEN ZIJN DAN STOND DE PvdA NU OP 10 ZETELS MAAR BLIJFT DAARMEE NOG WEL DE GROOTSTE PARTIJ. DE SP HEEFT NU 6 ZETELS IN DE RAAD EN VALT VOLGENS ONZE PEILINGEN TERUG NAAR 5 ZETELS. ZIJ KOMEN DUS OP 1 ZETEL VERLIES TE STAAN. DE VVD HEEFT IN DEZE RAADSPERIODE 5 ZETELS BEHAALD EN BLIJFT STABIEL IN ONZE PEILINGEN, 5 ZETELS ALS ER NU VERKIEZINGEN ZOUDEN ZIJN. DATZELFDE GELDT VOOR GROENLINKS. DEZE PARTIJ STAAN OP 4 ZETELS IN ONZE PEILINGEN, ZIJ HEBBEN IN DEZE RAADSPERIODE 4 ZETELS BEHAALD. HET CDA DAARENTEGEN VERLIEST 1 ZETEL IN ARNHEM. HET CDA HEEFT NU 4 ZETELS EN DAT WORDT OP BASIS VAN DE HUIDIGE PEILINGEN NA DE VERKIEZINGEN 3 ZETELS.

ZUID-CENTRAAL HEEFT NU 3 ZETELS IN DE RAAD EN VALT TERUG NAAR 2 ZETELS. PRO ARNHEM HEEFT DOOR DE RESTZETELVERDELING IN 2006 TOCH NOG 2 ZETELS WETEN TE BEHALEN MAAR WORDT VOLGENS ONZE PEILINGEN IN 2010 GEHALVEERD EN KOMT DAARMEE OP 1 ZETEL. DE CHRISTENUNIE HEEFT MOMENTEEL 1 ZETEL IN DE RAAD EN KRIJGT ER VOLGENS ONZE PEILINGEN 1 ZETEL BIJ. ZIJ KOMEN DAARMEE OP 2 ZETELS. D66 WINT HET MEEST, ZIJ HEBBEN NU 1 ZETEL EN DAAR KOMEN VOLGENS ONZE PEILINGEN 3 ZETELS BIJ. ZIJ KOMEN DAARMEE OP 4 ZETELS.

VOLGENS ONZE PEILINGEN STAAT DE  NEDERLANDSE VOLKSUNIE (NVU) IN ARNHEM OP EEN HALVE  ZETEL ( 0.5 ) EN HET RESULTAAT WIJKT DAARMEE NIET WEZENLIJK AF VAN DE LANDELIJKE TREND. TROTS OP NEDERLAND STAAT IN ARNHEM OP DRIEKWART ZETEL (0.75) IN DE PEILINGEN. VAN DE STADSPARTIJ STAAT NIET VAST DAT ZIJ ZULLEN DEELNEMEN EN OOK IS NIET BEKEND OF IN ARNHEM  EEN MOSLIMPARTIJ ZAL DEELNEMEN AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. BEIDE PARTIJEN ZIJN DAAROM NIET MEEGENOMEN IN DE EERSTE PEILINGEN VAN STADSKLEUR. 

DE UITKOMSTEN BETEKENEN VOOR HET ZITTENDE COLLEGE ( PvdA, GROENLINKS EN CDA) DAT ZIJ DE MEERDERHEID KWIJT ZIJN MAAR ZIJ KUNNEN DIT PROBLEEM OPLOSSEN DOOR B.V. D66 IN HET COLLEGE TE HALEN.

DE BIJVANGST TIJDENS DE STADSKLEURPEILINGEN LEVERDE OP DAT HET 'KLASJE VAN KRIKKE' EEN VETTE ONVOLDOENDE KRIJGT VAN DE ONDERVRAAGDEN........... ER GAAT DUS NIEMAND OVER!
WORDT VERVOLGD

30 - 11 - 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009EEN STEM OP GEURTZ IS EEN STEM OP VAN MEURS

DE VLAG HANGT HALF STOK BIJ PRO ARNHEM OMDAT HET ER NIET LANGER NAAR UIT ZIET
DAT DE DOOR VAN MEURS BEDACHTE TRUUK NOG GAAT WERKEN

                                                                                                                                   

CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK SPEELT VANDAAG VOOR ADVOCAAT VAN DE DUIVEL

ZOWEL EX-COMMISSIELID BERT GEURTZ ALS RAADSLID TON VAN BEERS VAN PRO ARNHEM KEKEN IN JANUARI 2008 LIKKEBAARDEND NAAR DE POLITIEKE SUCCESFORMULE EN DE UITSLAGEN VAN DE PEILINGEN VAN WAT TOEN NOG LIJST RITA VERDONK WAS. VERTAALD NAAR TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN STOND RITA VERDONK OP DAT MOMENT OP 29 ZETELS. OUD RAADSLID VOOR DE LOKALE PARTIJ ZUID-CENTRAAL BERT GEURTZ HAD OP DAT MOMENT ZIJN EERSTE AVONTUUR OP LANDELIJK NIVEAU AL ACHTER DE RUG. TIJDENS ZIJN COMMISSIETIJD VOOR DE LOKALE PARTIJ PRO ARNHEM PLAKTE HIJ N.L. OPENLIJK AFFICHES VOOR DE PVV VAN GEERT WILDERS DIE OP 22 NOVEMBER 2006 DEELNAM AAN DE TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN EN 9 ZETELS HAALDE. BERT GEURTZ HAD ZICH ALS KANDIDAAT VOOR DIE BEWEGING OPGEGEVEN MAAR MEN WILDE HEM BIJ DE PVV NIET HEBBEN.

MAAR NU TERUG NAAR HET VERHAAL. GEURTZ REKENDE VAN MEURS SAMEN MET VAN BEER VOOR DAT 29 ZETELS IN DE PEILINGEN IN EEN ROYALE VERTALING NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM KUNNEN WORDEN OMGEZET IN 8 RAADSZETELS. DAAR HAD VAN MEURS WEL OREN NAAR WANT IN ZO'N GEVAL ZIT ER EEN WETHOUDERSZETEL IN EN DAAR WEET HIJ WEL RAAD MEE ! 

VAN MEURS BRACHT DUS OGENBLIKKELIJK ZIJN OUD PvdA PARTIJGENOOT EN SIAMESE TWEELINGBROER IN DIT SOORT KWESTIES DRS. ARNOLD BROUWER IN STELLING. BROUWER KREEG VAN VAN MEURS DE OPDRACHT EEN OPINIESTUK OVER VERDONK TE SCHRIJVEN. VAN MEURS KENDE BOVENDIEN NOG WEL EEN CHEF REDACTIE STAD EN STREEK BIJ DE GELDERLANDER VANUIT ZIJN PvdA TIJD, EEN DIE ER VOOR KON ZORGEN DAT HET ARTIKEL WERD GEPLAATST. ZO GEZEGD ZO GEDAAN. BROUWER MAAKTE  IN ZIJN OPINIESTUK AAN TOUT ARNHEM DE POSITIEVE KANTEN VAN RITA VERDONK BEKEND. DE STREKKING VAN HET ARTIKEL WAS "OMARMEN, MET RITA KON BEST WORDEN SAMENGEWERKT".

TOEN TROTS OP NEDERLAND KORT NA DE OPRICHTING DOOR INTERNE RUZIES IN DE VRIJE VAL RAAKTE EN IN MEI 2008 BLEEF STEKEN OP 5 ZETELS IN DE PEILINGEN RAAKTE VAN MEURS IN PANIEK. VAN MEURS KON NU GEEN POLITIEKE WINST MEER HALEN DOOR EEN OVERSTAP NAAR "TROTS OP NEDERLAND" TE MAKEN EN DAAROM ZOCHT HIJ KOORTSACHTIG NAAR EEN 'OPLOSSING'. BERT GEURTZ WERD BIJ PRO ARNHEM VRIJGEMAAKT EN OP PAD GESTUURD MET DE OPDRACHT OM NU OP EIGEN TITEL DE CONTACTEN MET TROTS OP NEDERLAND AAN TE HALEN TE VERSTEVIGEN. GEURTZ MAAKTE DAAROP, OP DEZELFDE DAG IN MEI DAT RITA'S RECHTERHAND ED SINKE AFHAAKTE, VIA DE GELDERLANDER BEKEND DAT HIJ GRAAG DE KAR VOOR TROTS OP NEDERLAND IN ARNHEM WILDE TREKKEN MAAR GAF VIA DE MEDIA TOE DAT HIJ NOG GEEN GROEN LICHT VAN MEVROUW VERDONK HAD. RITA VERDONK WAS NAAR EIGEN ZEGGEN BEGONNEN MET HET STORTEN VAN 'DE FUNDERINGEN' VOOR HAAR BEWEGING. INTUSSEN SCHREEF VAN MEURS EEN ROMAN.

TOEN TROTS OP NEDERLAND IN APRIL VAN DIT JAAR GEHEEL VOORZIEN WAS VAN 'FUNDERING' STOND DE BEWEGING NOG OP 1 ZETEL IN DE PEILINGEN EN CONSTATEERDE VAN MEURS SJAGERIJNIG DAT HET 'PROBLEEM' NAAMSVERANDERING WELISWAAR WAS OPGELOST MAAR DAT PRO ARNHEM DAARMEE OOK DE BEOOGDE (REST) STEMMEN KWIJT WAS. DAAROP HERINNERDE HIJ ZICH ZIJN TRUUK UIT 2006 .

BERT GEURTZ VERTROK IN 2006 MET RUZIE BIJ ZUID - CENTRAAL, ZAT DAARNA OP EIGEN TITEL VOOR LIJST GEURTZ DE RIT UIT EN WERD VLAK VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2006 DOOR MARTIN VAN MEURS GEBELD MET HET VOORSTEL OM ZICH BIJ PRO-ARNHEM AAN TE SLUITEN. OP HET MOMENT DAT GEUTZ TOEHAPTE STOND-IE AL OP EEN ONVERKIESBARE PLAATS MAAR DAT WIST GEURTZ TOEN NOG NIET. HET WAS, NAAR LATER BLEEK, VOOR "EEN GOED DOEL" WANT MEDE DOOR DE STEMMEN DIE OP BERT GEUTZ WAREN UITGEBRACHT KON VAN BEERS NA DE VERKIEZINGEN VAN 2006 OPNIEUW ALS RAADSLID VOOR PRO ARNHEM WORDEN GEINSTALLEERD. BERT GEURTZ WERD COMMISSIELID.

NU IS HET ZO DAT EEN EZEL ZICH NIET TWEE KEER AAN DEZELFDE STEEN STOOT MAAR BERT GEURTZ IS GEEN EZEL EN DAAROM HERHAALT DE GESCHIEDENIS ZICH. IN HET BEGIN VAN DE ZOMER VAN 2009 NAM BERT GEURTZ, DIE INMIDDELS OFFICIEEL GROEN LICHT VAN VERDONK HAD GEKREGEN EN PLAATS MOCHT NEMEN IN HET BESTUUR VAN TROTS OP NEDERLAND KIESDISTRICT ARNHEM, EEN VOORSCHOTJE OP ZIJN BEOOGD LIJSTTREKKERSSCHAP VOOR DE BEWEGING TROTS OP NEDERLAND IN ARNHEM EN ZOCHT DE PUBLICITEIT MET HET VOORSTEL EEN LIJSTVERBINDING AAN TE GAAN MET ALLE PARTIJEN IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD DIE GEEN HAVEN IN RIJNBOOG WILLEN. VOORDAT DE DRUKINKT DROOG WAS HAPTE DE BEDENKER VAN HET IDEE, MARTIN VAN MEURS VAN PRO - ARNHEM, ALS ENIGE TOE OMDAT HIJ NOG ALTIJD AAST OP DE UITGEBRACHTE STEMMEN VOOR TROTS OP NEDERLAND.

EEN STEM OP GEURTZ IS EEN STEM OP VAN MEURS

HET ZIET ER NAAR UIT DAT 'VERDONK IN ARNHEM' GEEN ZETEL GAAT HALEN. ALS TROTS OP NEDERLAND DESONDANKS IN ARNHEM TOCH BESLUIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, EN EEN LIJSTVERBINDING AAN GAAT MET PRO ARNHEM, MOET IEDEREEN ZICH GOED REALISEREN DAT EEN STEM OP GEURTZ EEN STEM OP VAN MEURS IS.

HETZELFDE GELDT UITERAARD EN OP DE EERSTE PLAATS VOOR DE KIEZER DIE OP 3 MAART IN ARNHEM EEN STEM OP TROTS OP NEDERLAND WIL UITBRENGEN.

WORDT VERVOLGD

29-11-2009


copyright © stadskleurnieuws 2009

STADSKLEUR PRESENTEERT MEEKIJKKRANTZOALS AANGEKONDIGD PLAATST STADSKLEUR VANAF VANDAAG OP GEZETTE TIJDEN, TOT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, PDF-JES IN DEZE RUBRIEK ONDER DE TITEL 'MEEKIJKKRANT'. EEN  ANTI - VERKIEZINGSKRANT ALS AANVULLING OP DE HIATEN IN HET GEPUBLICEERDE POLITIEKE 'NIEUWS' IN HET ARNHEM CATERN VAN DE GELDERLANDER. NU HET EERSTE EXEMPLAAR VERSCHENEN IS, IS METEEN VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WAT BIJ INSIDERS AL LANGER BEKEND IS, WIJ NEMEN NIET DEEL AAN DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

DE AFGELOPEN 3 JAAR HEBBEN WIJ MET EEN AANTAL LANDELIJKE POLITIEKE PARTIJEN EN BEWEGINGEN, VAN LINKS TOT RECHTS, GESPREKKEN GEVOERD OM TE ONDERZOEKEN OF SAMENWERKING, VERBREDING EN VERDIEPING OF SAMENGAAN MOGELIJK WAS, TE BEGINNEN BIJ DE PARTIJ VOOR DE DIEREN. VOOR HET GEVAL U VANDAAG VOOR HET EERST OP ONZE SITE KOMT EN GEINTERESSEERD BENT IN DETAILS, KLIK DAN OP SPANDOEKNIEUWS EN SCROLL NAAR BENEDEN. U VINDT ONDERAAN DE PAGINA EEN UITGEBREID VERSLAG.

HOEWEL DE GELDERSE AFDELING VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN OP DE LAATSTE VERGADERING IN STUDIO 8 IN ARNHEM IN JANUARI 2007 HEEFT BESLOTEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ARNHEMSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2010, HEB IK VORIGE MAAND VERNOMEN DAT HET HOOFDBESTUUR VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN VOOR ARNHEM 'GEEN GESCHIKTE KANDIDATEN KAN VINDEN'. EEN LACHERTJE. MIJN STELLING IS DAT IEDEREEN VANUIT 'THE INNER CIRCLE' / HET PARTIJBESTUUR BIJ DE PARTIJ VOOR DE DIEREN DE BEOOGDE POSITIE / BETAALDE BAAN AL HEEFT . DE LOKALEN, DUS OOK DIE IN ARNHEM, HEEFT HET 'PARTIJBESTUUR' GOED ONDER DE DUIM. DAAROM HEEFT DE GELDERSE AFDELING IN ARNHEM OOK NOG ALTIJD DE STATUS VAN WERKGROEP. VAN DE ZOTTE ! DE LOKALE AFDELING VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN DOET IN GELDERLAND DUS PAS WEER MEE BIJ DE EERSTVOLGENDE VERKIEZINGEN VOOR PROVINCIALE STATEN EN ZAL DAN OOK ONGETWIJFELD DOOR HET HOOFDBESTUUR WEER WORDEN INGEZET ALS PLAKVEE. .........VOOR MIJ STAAT VAST DAT DE PARTIJ VOOR DE DIEREN GEEN PARTIJ IS MAAR EEN SEKTE!

BIJ DE OVERIGE DOOR STADSKLEURNIEUWS ONDERZOCHTE PARTIJEN EN BEWEGINGEN ZIJN DOOR ONS ZOWEL SCHOKKENDE ALS INTERESSANTE ZAKEN ONTDEKT. DETAILS HOUDT U VAN MIJ TEGOED. EEN OPMERKING WIL IK ER NU NOG WEL OVER MAKEN, .............ZE HEBBEN ALLEMAAL DEZELFDE STRUCTUUR EN EEN VERBORGEN AGENDA!

EEN ANDER MAAR BIJKOMEND GEGEVEN IS TIJD. HENK (DOKTER ZIEL) EN IK HEBBEN NA DE VORIGE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEZE INTERNETNIEUWSSITE OPGEZET, NET ALS STADSKLEURFILMTHET. TEL DAAR ONS CULTURELE ONDERNEMERSSCHAP EN KUNSTENAARSBESTAAN BIJ OP EN U ZULT BEGRIJPEN DAT WIJ ONS NOOIT VERVELEN. OOK DE ANDEREN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ STADSKLEUR ZIJN STUK VOOR STUK GOED BEZIG EN ZIJ VINDEN, NET ALS WIJ, DAT ONDER DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN OPNIEUW MEEDOEN AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM ALS LOKALE PARTIJ GELIJK STAAT AAN HET VERSPILLEN VAN ONZE TALENTEN EN ENERGIE. VOORDAT DAAR WEER SPRAKE VAN KAN ZIJN MOET EERST HET SYSTEEM OP DE HELLING.

POLITIEK ZOEKT STEMVEE

DE STELLING VAN STADSKLEUR IS DAT HET POLITIEKE SYSTEEM IN ARNHEM FAILLIET IS. HET HUIDIGE STADSBESTUUR IN ZIJN TOTALITEIT HEEFT GEFAALD. MEER DAN DRIE KWART VAN DE 39 RAADSLEDEN HEEFT  EEN UITERST LAAG (DENK)NIVEAU. DE OPPOSITIE BESTAAT NIET, OVER HET COLLEGE VALT NOG WEL WAT TE MELDEN EN OVER DE AMBTENARIJ ZWIJGEN WE HELEMAAL. DAT LAGE (DENK)NIVEAU VALT NATUURLIJK IEDEREEN OP EN DAT IS OOK DE REDEN DAT ARNHEM ZOWEL BIJ DE PROVINCIE  ALS IN DEN HAAG TE BOEK STAAT ALS EEN STAD MET EEN ZWAK BESTUUR.

DE HUIDIGE POLITIEKE WERKWIJZE IS ONDER DE NEUS VAN DE AMBTENARIJ EN POLITIEK ARNHEM GEIMPLODEERD MAAR DAAR HEEFT NIEMAND OP HET STADHUIS IETS VAN GEMERKT. OOK BIJ DE GELDERLANDER BLEEF DAT ONOPGEMERKT EN DAT KAN OOK NIET ANDERS WANT VAN DE BEIDE ' POLITIEK COMMENTATOREN' IS DE EEN EIGENLIJK EEN AMBTENAAR MET POLITIEKE VOORKEUR EN DE ANDER EEN SECRETARIS. DE MONOPOLIEPOSITIE VAN DE GELDERLANDER, ARNHEM HEEFT NOG MAAR EEN DAGBLAD, EN HET JAARLIJKS AFNEMENDE ABONNEES ZIJN DE REDENEN WAAROM STADSKLEURNIEUWS IN DE AANLOOP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MET DEZE DIGITALE MEEKIJKKRANT KOMT. ..........HET KAN TOCH NIET ZO ZIJN DAT DEMOCRATIE IN ARNHEM TE KOOP IS?

OP DIT MOMENT SLAAT MEN ELKAAR BIJ VEEL PARTIJEN IN ARNHEM, IN OVERDRACHTELIJKE ZIN, DE HERSENS IN OVER DE SAMENSTELLING EN VOLGORDE VAN DE KANDIDATENLIJSTEN. NADAT EERST DOOR DE RESPECTIEVELIJKE AFDELINGSBESTUREN HEMEL EN AARDE IS BEWOGEN OM NIEUWE KANDIDATEN VOOR DE LIJST TE STRIKKEN. BIJ 'DE TRADITIONELE PARTIJEN' BEDANKEN MENSEN BIJ BOSJES 'HARTELIJK' VOOR DE EER OM  ZICH KANDIDAAT TE STELLEN EN BIJ SP, ZUID-CENTRAAL EN PRO ARNHEM KWAM IN 2002 AL WITTE ROOK UIT DE SCHOORSTENEN OVER DE INVULLING VAN HET LIJSTTREKKERSCHAP.

BOVENDIEN STAAT NU AL VAST DAT DE FALENDE 'OVERBLIJVERS' BINNEN ALLE PARTIJEN, UIT DEZE EN DE VOORGAANDE RAADPERIODE, DE 'NIEUWKOMERS' IN DE VOLGENDE RAADSPERIODE "INWERKEN". OMDAT NU AL BEKEND IS DAT HET VACCIN TEGEN HET BLUF- EN HUICHELVIRUS EN HET LUI- EN LAFHEIDSSYNDROOM NIET OP TIJD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN GEEFT STADSKLEUR U HET VOLGENDE ADVIES..............DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT OP 3 MAART THUIS WORDT VERVOLGD...........

22 - 11- 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

 
 O,....KOM ER EENS KIJKEN !

OP ZATERDAG 14 NOVEMBER KWAM SINTERKLAAS MET ZIJN KNECHTEN MET DE STOOMBOOT AAN OP DE RIJNKADE IN ARNHEM. DIT JAAR DUIKT HIJ NIET DIRECT 'DE KELDERS' IN MAAR WORDT TOT ZIJN VERJAARDAG OP 6 DECEMBER POLITIEK AKTIEF IN DE VALEPOORT..........WORDT VERVOLGD.......... 

14 - 11 - 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

 

D66 OP ZOEK NAAR OTTOMAANSE KROONJUWELEN

D66 BOEKTE IN NEDERLAND TOT IEDERS EN DE EIGEN VERBAZING TIJDENS DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 4 JUNI EEN FORSE WINST. STOOTTE OP VEEL PLAATSEN DE PvdA VAN DE POLITIEKE TROON EN WERD DAARDOOR IN DIVERSE STEDEN DE GROOTSTE PARTIJ. ZO OOK IN ARNHEM. HOEWEL HET OPKOMSTPERCENTAGE OP 4 JUNI IN ARNHEM IN TOTAAL SLECHTS 32.2% BEDROEG, 4.1% MINDER DAN IN 2004, ZIJN OOK HIER IN MEERDERHEID DE JA - STEMMERS VOOR EUROPA NAAR DE STEMBUS GEGAAN.

FEITELIJK KOMT HET PERCENTAGE ARNHEMMERS DAT NEE TEGEN "LISSABON"..... DE EUROPESE GRONDWET...... ZEGT, OPGETELD BIJ HET PERCENTAGE EUROSCEPTICI, WAARONDER DE PVV STEMMERS, IN AANTAL SINDS DE VORIGE VERKIEZINGEN VEEL HOGER UIT ........ ZIJ ZIJN HET DAN OOK DIE UITGEROEPEN KUNNEN WORDEN ALS GROTE WINNAAR. DE VERSTANDIGE  ARNHEMMER BLEEF, OM EEN POLITIEKE OORVIJG UIT TE DELEN DIE NOG 5 JAAR NAKLINKT, UIT PROTEST THUIS EN LIET 'EUROPA' VOOR WAT HET IS.

DE KROMME VERTAALSLAG VAN DE LOKALE UITSLAG VOOR D66 NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, DIE NU DOOR DE ARNHEMSE AFDELING VAN D66 ZOWEL ALS DE REST VAN DE ARNHEMSE POLITIEK WORDT GEMAAKT, IS DAN OOK VOORBARIG ZO NIET VERMAKELIJK TE NOEMEN. DE ARNHEMSE POLITIEK BEWIJST MET HET GEGEVEN COMMENTAAR OP DE UITSLAG EENS TE MEER OVER EEN ONDERONTWIKKELDE VORM VAN REALITEITSZIN TE  BESCHIKKEN WANT D66 WORDT IN ARNHEM BIJ DE  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2010 ECHT NIET DE GROOTSTE PARTIJ.

DE EERSTE REACTIES VAN D66 FRACTIEVOORZITTER EN ENIG RAADSLID JAN DE WIT VORMDEN DAN OOK EEN BRON VAN VERMAAK. DE WIT, DIE OP DE LATE AVOND VAN DE EUROPESE VERKIEZINGEN DOOR DE PERS OP DE HOOGTE MOEST WORDEN GEBRACHT VAN DE MONSTERZEGE VAN ZIJN PARTIJ, REAGEERDE NIET ALLEEN STOMVERBAASD MAAR UIT DE REACTIE VIEL BOVENDIEN OP TE MAKEN DAT HIJ DE VERKIEZINGEN NIET EENS HAD GEVOLGD........ LAAT STAAN DAT- IE VOORBEREID WAS OP HET GEVEN VAN COMMENTAAR.

D66 IS AL JAREN DE PARTIJ VAN VLEES NOCH VIS EN MAAKT ZICH REGELMATIG SCHULDIG AAN DRAAIKONTERIJ. DAT WAS IN HET VERLEDEN AL ZO EN DAARIN IS NOOIT VERANDERING GEKOMEN..........

MENIGEEN IN ARNHEM VRAAGT ZICH ZELFS NU TIJDENS RAADSVERGADERINGEN NOG AF WAAR D66 VOOR STAAT....... LANDELIJK ZOWEL ALS REGIONAAL KUNNEN PARTIJSTANDPUNTEN VERSCHILLEN EN ZELFS EEN PROVINCIAAL D66 STANDPUNT STAAT NIET ZELDEN LIJNRECHT TEGENOVER EEN LOKAAL D66 STANDPUNT. OOK EEN PLAATSELIJK COLLEGESTANDPUNT ( MET D66 IN HET COLLEGE) KAN BIJ DIE PARTIJ MET GEMAK LIJNRECHT TEGENOVER HET FRACTIESTANDPUNT STAAN. EN OOK VOOR HET DUALE STELSEL WERD INGEVOERD WAS DAT AL ZO.VELEN VAN ONS HERINNEREN ZICH IN DAT VERBAND DE VERKIEZINGSZEGE VAN D66 BEGIN 90ER JAREN NOG WEL, GROTENDEELS BINNENGEHAALD VANWEGE  DE 'TEGENSTEM' VAN DE ARNHEMSE KIEZER DIE TEGEN DE BOUW VAN STADION GELREDOME WAS...... EENMAAL IN HET COLLEGE VOERDE D66 WETHOUDER ROBIN HARTOGH HEIJS VAN DE LIER HET COLLEGESTANDPUNT ' BOUW VAN GELREDOME ' GEWOON UIT.

ONLANGS STEMDE HET (ENIGE) GELDERSE STATENLID MARTIJN LEISINK NAMENS D66 VOOR DE VERKOOP VAN NUON AAN VATTENFALL EN VOOR  DE KOMST / VERPLAATSING VAN ASFALTCENTRALE BRUIL VAN WAGENINGEN NAAR ARNHEM. HET (ENIGE) RAADSLID VOOR D66 IN ARNHEM JAN DE WIT HAD OP DAT MOMENT NAMENS ZIJN PARTIJ AL TEGEN DE KOMST VAN BRUIL GESTEMD MAAR KREEG, NET ALS WESTERVOORT OVERIGENS, HET EIGEN STATENLID EN MEDEKANDIDAAT OP DE KIESLIJST VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, NIET MEE. DE ARNHEMSE COLLEGEPARTIJEN STEMDEN VOOR DE KOMST VAN BRUIL EN DE WIT LEGDE ZICH BIJ DEZE BESLISSING NEER ZONDER OOK MAAR EEN MILIMETER ACTIE TE VOEREN....... OOK DAT IS D66 TEN VOETEN UIT....... HET BINNENHALEN VAN STANDPUNTEN MOET N.L. WEL MIN OF MEER VANZELF GAAN.......

LANDELIJK IS D66 DE PARTIJ DIE ANNO 2009 NOG BESTAAT BIJ DE GRATIE VAN DE OPKOMST VAN DE PVV VAN GEERT WILDERS. IN DE PERIODE DAARVOOR LEED D66 TIEN VERKIEZINGSNEDERLAGEN OP RIJ. REDEN GENOEG VOOR ENKELE PARTIJLEDEN UIT AMSTERDAM OM OP DE LEDENVERGADERING VAN MEI 2006 BIJ MOTIE OM OPHEFFING VAN DE PARTIJ TE VRAGEN. DIT VERSCHIJNSEL WAS NIET UNIEK EN DEED ZICH, 8 JAAR NA DE OPRICHTING IN 1966, AL EENS VOOR ONDER HET PARTIJLEIDERSCHAP VAN GLASTRA VAN LOON TIJDENS EEN LEDENVERGADERING IN SEPTEMBER 1974.

ALEXANDER PECHTOLD, OUD-BURGEMEESTER VAN WAGENINGEN, NU PARTIJLEIDER EN FRACTIEVOORZITTER VAN D66 IN DE TWEEDE KAMER, ZAG EN BENUTTE DE MOGELIJKHEID OM ZICH TE PROFILEREN ALS KRITIKASTER VAN GEERT WILDERS DIE IN 2007 MET 9 ZETELS HET POLITIEKE TONEEL IN DE TWEEDE KAMER BETRAD. PECHTHOLD OOGSTE DAARMEE DE OPENLIJKE GOEDKEURING VAN PARTIJGENOOT EN OUD MINISTER, OUD - COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN GELDERLAND EN OUD SENATOR IN DE EERSTE KAMER, JAN TERLOUW. TERLOUW VOND PECHTHOLD  "EEN BETERE OPPOSITIELEIDER DAN BESTUURDER", REFEREREND AAN DE REEKS POLITIEKE DEBACLES WAARIN D66 KEER OP KEER DOOR HET ONHANDIGE OPTREDEN VAN PECHTHOLD VIA DE MEDIA WERD GEMANOUVREERD TIJDENS ZIJN KORTSTONDIGE PERIODE VAN ERFOPVOLGING ALS MINISTER VAN BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKSRIJKSRELATIES VAN PARTIJGENOOT EN VOORGANGER THOM DE GRAAF.VILEINER KUN JE HAAST NIET DOOR EEN PARTIJGENOOT IN JE HEMD WORDEN GEZET.

THOM DE GRAAF, ZOON VAN OUD-KAMERLID EN OUD - BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN THEO DE GRAAF..... JUIST JA...... DE STAD WAARIN HIJ NU AL WEER TWEE EN EEN HALF JAAR GELEDEN TOT BURGEMEESTER  WERD BENOEMD TRAD EEN DAG NA DE "NACHT VAN VAN THIJN" AF ALS MINISTER VAN BESTUURLIJKE VERNIEUWINGEN EN KONINKSRIJKSRELATIES OMDAT DE PvdA  IN DE EERSTE KAMER ONDER AANVOERING VAN ED VAN THIJN UNANIEM TEGEN HET WETSVOORSTEL 'GEKOZEN BURGEMEESTER', HET KROONJUWEEL VAN D66, STEMDE.

OOK EEN ANDER KROONJUWEEL VAN D66 OP HET GEBIED VAN BESTUURLIJKE VERNIEUWING N.L. DE TOEZEGGINGEN OVER VERNIEUWING VAN HET KIESSTELSEL WERD D66 NIET GEGUND, WAAROP DE GRAAF OPSTAPTE. PIKANT DETAIL IS EN BLIJFT HET DAT DE GRAAF SINDS ANDERHALF JAAR PLEIT VOOR AFSCHAFFING VAN HET BURGEMEESTERSREFERENDUM MET ALS ARGUMENTATIE DAT NEDERLAND 'IN DE PRAKTIJK TE MAKEN KRIJGT MET WETHOUDERS DIE BANG ZIJN OM DE MACHT TE VERLIEZEN EN RAADSLEDEN DIE BANG ZIJN HUN INVLOED OP DE BENOEMING KWIJT TE RAKEN'. JA MENEER DE GRAAF,  ( VOORMALIG) PLEITBEZORGER VAN HET GEKOZEN BURGEMEESTERSCHAP, DAT MAG VOOR U NIEUWS ZIJN MAAR DE REST VAN NEDERLAND WIST DIT, OOK ZONDER PROEFONDERVINDELIJK BEWIJS, AL LANG!!!!

D66 IS EEN PARTIJ WAARBIJ M.N. DE HOOGOPGELEIDE TWEEVERDIENER ZICH THUIS VOELT. EEN BEETJE KAK. EEN BEETJE "WERELDVREEMD". DE PARTIJ DIE DE NEDERLANDSE STEDEN EN PROVINCIES PROCENTSGEWIJS DE MEESTE (RAADS)GRIFFIERS LEVERT.  DE PARTIJ VAN LAURENS JAN BRINKHORST, STUDIEGENOOT VAN HARE MAJESTEIT EN SCHOONVADER VAN PRINS CONSTANTIJN. ONDER BALKENENDE 2 WAS DE HEER BRINKHORST MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VERVENT PLEITBEZORGER VOOR DE UITGAVE VAN (DESTIJDS) 700 MILJOEN EURO AAN DE JOINT STRIKE FIGHTER. HIJ IS BOVENDIEN DE MAN DIE DE DISCUSSIE WIL (HER)OPENEN OVER KERNENERGIE TERWIJL DE "DUURZAAMHEID" WORDT GEPREDIKT DOOR ZIJN EIGEN PARTIJ EN DE REST VAN HET NEDERLANDSE KABINET. DE MAN DIE BEWEERDE DAT "HET LICHT IN NEDERLAND ZOU UITGAAN " ALS WIJ TEGEN DE EUROPESE GRONDWET ZOUDEN STEMMEN.

DE NEDERLANDSE MOSLIM OMROEP, DE NMO, HEEFT AFGELOPEN WEEK ONDERZOEK LATEN VERRICHTEN NAAR HET OPKOMSTGEDRAG VAN DE ALLOCHTONE KIEZER BIJ DE EUROPESE VERKIEZINGEN. HET OPKOMSTPERCENTAGE LAG OP 35% EN WEEK DUS NAUWELIJKS AF VAN HET LANDELIJKE CIJFER. 30% MAROKKANEN, 36% SURINAMERS EN 40% TURKEN NAMEN VOLGENS DE NMO DE MOEITE OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN EN OOK ZIJ STEMDEN NIET LANGER OP DE TRADITONELE PARTIJEN EN DUS NIET LANGER OP DE PvdA. OPMERKELIJK IS DAARBIJ WEL DAT DE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VAN VEEL PARTIJEN;...... VEILIGHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU....... BIJ DE ALLOCHTONE KIEZER NIET ZO ZWAAR WEEGT. ECONOMIE DAARENTEGEN IS VOOR DE ALLOCHTONE KIEZER WEL BELANGRIJK.

IN DAT VERBAND KAN DE EERSTE CONCLUSIE VAN JAN DE WIT, DAT D66 HAAR VERKIEZINGSWINST IN ARNHEM WAARSCHIJNLIJK TE DANKEN HEEFT AAN DE STEM VAN DE TURKSE ONDERNEMER ( ZIE OOK SPANDOEKNIEUWS - EUROPESE VERKIEZINGEN) WORDEN BEVESTIGD MET CIJFERS. MAAR DAN KOMT DIRECT DE VOLGENDE VRAAG IN ME OP: WIE IS DAN DIE TURKSE KANDIDAAT (ONDERNEMER) DIE OP EEN VERKIESBARE PLAATS OP DE KANDIDATENLIJST VOOR DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOOR D66 IN ARNHEM GAAT DEELNEMEN? EN WELKE BRUIKBARE 'KROONJUWELEN' BRENGT HIJ OF ZIJ VOOR D66 DAN NOG IN? VOOR DE BOUW VAN EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARETTEN OP KLARENDAL HEEFT D66 AL GEKOZEN, DUS DAT KAN HET NIET ZIJN. BOVENDIEN KOMT DE ALLOCHTONE KANDIDAAT NU PAS IN DE VERSTE VERTE VOOR OP DE VIGRERENDE ARNHEMSE LIJST. OP PLAATS 10 STAAT VINCENT CHIN KWEE JOE, DE ENIGE KANDIDAAT OP DE D66 LIJST DIE UIT ALLOCHTONE OUDERS MOET ZIJN GEBOREN.

WEL SCHIJNT HET VOLGENS INTIMI ZO TE ZIJN DAT OUD D66 FRACTIEVOORZITTER IN ARNHEM EN GRIFFIER BIJ PROVINCIALE STATEN, BOB ROELOFS, ZICH WARM LOOPT VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN OPTEERT VOOR EEN WETHOUDERSPOSITIE .......IN DAT GEVAL ZOU HET MIJ NIET VERBAZEN ALS HIJ, NET ALS IN 2002, OPNIEUW HET BOEGBEELD VOOR D66 IN ARNHEM WORDT EN NIET JAN DE WIT......... IK VERHEUG MIJ NU AL OP HET D66 LIJSTTREKKERSDEBAT TUSSEN ROELOFS OF DE WIT EN DE TURKSE TEGENKANDIDAAT.

VANDAAG IS BOVENDIEN BEKEND GEMAAKT DAT HET CDA IN DE TWEEDE KAMER DEFINITIEF KIEST VOOR DE LOCATIE NAAST HET OPENLUCHTMUSEUM VOOR DE BOUW VAN HET NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM  EN NIET VOOR DE LOCATIE JOHN FROSTBRUG WAARDOOR EEN MEERDERHEID IN DE TWEEDE KAMER IS ONTSTAAN VOOR DE LOCATIE "SCHELMSEWEG". DOOR DE BEMOEIENIS VAN TWEE GEPENSIONEERDE ARNHEMSE BURGEMEESTERS, DIE BEIDEN IN HET BESTUUR VAN HET OPENLUCHTMUSEUM HEBBEN GEZETEN, EN DE REACTIES DAAROP VAN EEN INCOMPETENT STADSBESTUUR HEEFT "ARNHEM" HET TOCH MAAR WEER MOOI VOOR ELKAAR GEKREGEN OM IN DEN HAAG 'HAAR VERDEELDE GELUID' TE LATEN HOREN.... EN DOOR DE KAMER ALS EEN STEL BLAGEN TE WORDEN TERECHTGEWEZEN EN GECORRIGEERD. ........... STADSKLEUR HAD ER AL VOOR GEWAARSCHUWD.......(SPANDOEKNIEUWS - artikel GERRIT,GEFELICITEERD 26 maart 2009)

DE ARNHEMSE BURGER HEEFT D66 TIJDENS DE FELLE DISCUSSIES EN POLITIEKE STRAATGEVECHTEN OVER DE LOCATIEKEUZE NIET GEHOORD..... LAAT STAAN GEZIEN....... EN WIJ WETEN NU WEL WAAROM....... VANDAAG IS N.L.TEVENS BEKEND GEMAAKT DAT D66 PARTIJLEIDER PECHTHOLD IN ZIJN REACTIE OP DE STELLINGNAME VAN HET CDA DE VOORKEUR VOOR VESTIGING VAN HET NHM IN DEN HAAG HEEFT UITGESPROKEN......... DAT LEVERT BEHALVE WAT BROODNODIGE EXTRA DISCUSSIE MET DE REGERINGSPARTIJEN IN DE TWEEDE KAMER OOK LOKAAL NOG EEN 'FIJNE VRAAG' VOOR DE JAARLIJKSE GESCHIEDENISQUIZ VAN BOB ROELOFS OP......... MAAR IK BEN ER TOCH ZEKER VAN DAT VEEL ARNHEMSE D66 STEMMERS DIT STANDPUNT VAN DE PARTIJLEIDER GRAAG VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN ZOUDEN HEBBEN VERNOMEN ......................... WORDT VERVOLGD.................                                                                                                                                                                           

             14 - 06 - 2009 

 copyright © stadskleurnieuws 2009

 ARNHEM EVENEMENTENSTAD

 

NA HET 'BINNENSLEPEN' VAN DE TITEL BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND 2007 - 2009 IN 2007 KREEG HET AMBTENARENAPPARAAT VAN ONZE STAD DE SMAAK TE PAKKEN. ARNHEM WERD OPGEGEVEN OM MEE TE DINGEN NAAR DE TITEL 'GROENSTE STAD VAN NEDERLAND' EN SLEEPTE DIE IN 2008 BINNEN. OMDAT DE REPUTATIE MOET WORDEN WAARGEMAAKT TREEDT ARNHEM VANAF VANDAAG OP ALS GASTHEER IN SAMENWERKING MET HET NEDERLANDS- VLAAMSE URBAN FORESTRY NETWERK, ALS ORGANISATOR VAN EEN CONFERENTIE OVER GROENBEHEER IN DE STAD.

MORGEN GAAT HET CONGRES VAN START MET EEN 'ONTWIKKELINGSSPEL' IN MEINERSWIJK EN OP DONDERDAG EN VRIJDAG WORDEN LEZINGEN GEGEVEN IN DE SONSBEEKVILLA. HET IS NU AL BEKEND DAT ALLE DEELNEMERS OP VRIJDAGAVOND TIJDENS HET SLOTDINER IN HET STADHUIS AL EEN VERSLAG VAN DE CONFERENTIE MEE NAAR HUIS KRIJGEN DAT BESTAAT UIT EEN BOEK EN EEN CD-ROM MET ALLE POWERPOINTPRESENTATIES, TEKSTEN, FILMPJES EN FOTO'S. ARNHEM DINGT MEE NAAR DE TITEL GROENSTE STAD VAN EUROPA 2009 EN IS DAAROM VAN PLAN OM VOOR ZOWEL DE ONTVANGST VAN DE DEELNEMERS UIT HEEL EUROPA, ALSMEDE DE PROGRAMMERING, FLINK UIT TE PAKKEN.

HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM AMBIËERT AL JAREN VOOR ONZE STAD DE TITEL "EVENEMENTENSTAD VAN HET JAAR". DAT IS TOT NU TOE MISLUKT MAAR HET ARNHEMSE STADSBESTUUR GEEFT ONS DAAR TELKENS WEER VOOR OP, ZONDER DAT ER OOK MAAR EEN INWONER IETS IS GEVRAAGD!

ZOALS BEKEND VINDEN DE EVENEMENTEN VOOR HET LEEUWENDEEL PLAATS IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD. DE DRUK OP DE BINNENSTAD, HAAR BEWONERS EN ONDERNEMERS IS IN LETTERLIJKE ZIN GROOT. TE GROOT WAT MIJ BETREFT. HET HEEFT HET DE GRENZEN BEREIKT. MARKTKOOPLIEDEN MOETEN OM DE HAVERKLAP PLAATS MAKEN EN BINNENSTADBEWONERS EN -ONDERNEMERS KRIJGEN GEEN DAG RUST. SUPERMARKTEN EN COFFEESHOPS, DIE HET MEEST PROFITEREN VAN DE MASSA DIE OP DE EVENEMENTEN AFKOMT, DRAAIEN OP VOLLE TOEREN ZONDER DAT ZIJ EEN STUIVER MEEBETALEN AAN HET OPRUIMEN VAN DE TROEP EN DE SCHERVEN. ALS BEWONER EN ONDERNEMER VAN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND BEN JE VERPLICHT OM TIJDENS DE 'EVENTS' CONTINU ALERT EN PARAAT TE ZIJN EN ZELF DE CONFRONTATIE AAN TE GAAN MET HET TUIG DAT ONDER INVLOED VAN ALLES WAT DENKBAAR IS UIT IS OP STENNISMAKEN, DRUGSHANDEL DRIJVEN EN ROTZOOI TRAPPEN. TE GEK VOOR WOORDEN. DE POLITIE IS VAN GOEDE WIL MAAR SURVEILLEERT ALLEEN OP DE EVENEMENTENPLEINEN EN HEEFT DAAR DE HANDEN VOL OM HET TUIG IN BEDWANG TE HOUDEN. ER IS OP DIE DAGEN NIET VOLDOENDE POLITIECAPACITEIT BESCHIKBAAR OM DE PROBLEMEN IN DE WINKELAS EN OMLIGGENDE STRATEN AAN TE PAKKEN LAAT STAAN DEZE OP TE LOSSEN.

TIJDENS KONINGINNENACH EN KONINGINNEDAG WAS , ZOALS IN VOORGAANDE JAREN, SLECHTS EEN HANDHAVINGSAMBTENAAR BESCHIKBAAR VOOR HEEL ARNHEM. EEN MAN OM DE GELUIDSNORM TE CONTROLEREN EN DAAROP TE HANDHAVEN. MELDINGEN OVER GELUIDSOVERLAST IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD WORDEN AANTOONBAAR SLECHT GEREGISTREERD EN GEREDUCEERD TOT ZO'N 5 PRO FORMA KLACHTEN. OP DIE DAGEN WORDT DE BRANDWEER, DIE HELEMAAL NIET ZIT TE WACHTEN OP DIE EXTRA TAAK, BELAST MET REGISTRATIE VAN DE KLACHTEN MAAR MOET DAARNAAST HET REGULIERE WERK VERRICHTEN. DE GELUIDSOVERLASTKLACHTEN WORDEN AL JAREN MET DOODDOENERS AFGEDAAN. MEN HEEFT VERGUNNING. NEEM ZELF BIJ EEN VOLGENDE GELEGENHEID DE PROEF MAAR OP DE SOM.

REINIGINGSDIENSTEN HEBBEN EEN VOLLE DAG NA BEËINDIGING VAN HET 'EVENT' HARLEYDAG IN COMBINATIE MET DE KERMIS, DE STRATEN VAN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND NOG NIET SCHOON, ONDANKS HET FEIT DAT ZIJ AL IN DE VROEGE OCHTENDUREN, OP VOLLE CAPACITEIT, ZIJN UITGERUKT. ONDERTUSSEN STAAT DE VOLGENDE PLOEG BOUWERS, INCLUSIEF DE BENODIGDE MACHINERIE EN HET BENODIGDE MATERIAAL, AL WEER KLAAR OM DE BOUWACTIVITEITEN, IN DIT GEVAL DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE TWEEJAARLIJKSE ARNHEM MODE BIËNNALE, DIE DIT KEER DE NAAM SHAPE KREEG EN WORDT GEHOUDEN VAN 6 JUNI TOT 6 JULI, IN GANG TE ZETTEN.

ARNHEM MOET EN ZAL, KOSTE WAT KOST, DE TITEL EVENEMENTENSTAD VAN NEDERLAND BINNENSLEPEN EN DAAR WORDT DOOR HET STADSBESTUUR DE LEEFBAARHEID VOOR OPGEOFFERD. WIJ KUNNEN DIE ONGEZONDE AMBITIE, INCLUSIEF DE TITEL, MISSEN ALS KIESPIJN. ZOLANG HET ZO IS DAT ER GEEN ENKEL ZICHT IS OP MEER POLITIEINZET TIJDENS EVENEMENTEN, RADDRAAIERS ER MET EEN TAAKSTRAF VANAF KOMEN EN PvdA MINISTER GUUSJE TER HORST VAN BINNENLANDSE ZAKEN ZICH ER MET ENKELE DOODDOENERS VAN AF MAAKT, ADVISEER IK HET ARNHEMSE STADSBESTUUR OM PAS OP DE PLAATS TE MAKEN. ARNHEM ZIT AAN HAAR TAKS.

WORDT VERVOLGD.......... 

26 MEI 2009

 copyright © stadskleurnieuws 2009

 

'GOUDEN NAALD' VOOR KLARENDAL

 VAN VOLKSWIJK TOT MODEWIJK

                                                                                                                                   JARENLANG WAS KLARENDAL DE WIJK WAAR JE OVER DE COFFEESHOPS STRUIKELDE. ALS DE JAARLIJKSE GROOTSCHEEPSE RIJKS- EN GEMEENTELIJKE CONTROLE ZOMER'S OP STAPEL STOND WERD DE 'HORECA' DAAR VAN TE VOREN SCHRIFTELIJK OVER GEINFORMEERD EN WERD ER BOVENDIEN BIJ VERMELD DAT DE TRADITIONELE HORECA EN DE COFFEESHOPS TWEE WEKEN LATER AAN DE BEURT KWAMEN. ZIJ KONDEN DAN ZORGEN DAT DE BOEL OP ORDE WAS. POLITIEK ARNHEM EN DE POLITIE HEBBEN ER JARENLANG GEEN ENKEL BELANG BIJ GEHAD DAT DE SHOPS OP KLARENDAL WERDEN GESLOTEN.

DAT VERANDERDE TOEN HET POLITIEKE BESLUIT WERD GENOMEN OM KLARENDAL TOT MODEWIJK TE BOMBARDEREN. ALLES WERD UIT DE KAST GEHAALD OM HET VOORGENOMEN PLAN TOT EEN SUCCES TE MAKEN EN DUS WERD VOLKSHUISVESTING, DE GROOTSTE ONROERENDGOEDBEZITTER OP KLARENDAL, DOOR HET STADSBESTUUR INGESCHAKELD BIJ HET CONSTRUEREN VAN HET PLAN. HET POSTKANTOOR DAT BIJ ARNHEM- CENTRAAL STOND EN MOEST WIJKEN VOOR DE VERBREDING VAN HET SPOOR, WERD VOOR VEEL GELD GESLOOPT EN DE STENEN VOOR EVENVEEL GELD OPGESLAGEN TOT HET MOMENT DAT DE GESCHIEDVERVALSING EEN OP MAAT GEMAAKTE VASTE VORM KON KRIJGEN EN KON WORDEN OPGEBOUWD OP DE KOP VAN DE KLARENDALSEWEG EN DE SONSBEEKSINGEL. DE NIEUW BEDACHTE FUNCTIE VOOR HET 'POSTKANTOO' WAS ER EEN VAN GESUBSIDIEERD HORECABEDRIJF MET DAARBOVEN EEN DEPENDANCE VAN HET ROC. OP DIE MANIER KON DE MAXIMALE SUBSIDIE IN DE WACHT WORDEN GESLEEPT. UIT DE POT VAN STADSVERNIEUWING ALSMEDE EEN RIJKSSUBSIDIE VOOR EEN 'VOGELAARWIJK' EN NIET TE VERGETEN UIT DE RIJKSPOT(JES) VOOR ONDERWIJS. DE UITBATER VAN CAFE 'GOED' WERD DOOR VOLKSHUISVESTING GEKOZEN EN BENOEMD.
DE GROENTENKISTEN VOOR DE MOSKEE AAN DE SONSBEEKSINGEL, DIE JARENLANG HINDERLIJK HET TROTTOIR BLOKKEERDEN, HEBBEN INMIDDELS PLAATS GEMAAKT VOOR ROLLEN ROOD TAPIJT. WIJ KRIJGEN HET IDEE DAT ARNHEM NU AL TE MAKEN HEEFT MET EEN VAN DE UITINGSVORMEN  UIT HET CHARMEOFFENSIEF VAN DE NADERENDE PvdA GEMEENTERAADSCAMPAGNE OP KLARENDAL EN HUN FAVORIETE 'GEREEDSCHAP', 'DE RODE LOPER'. DE ARNHEMSE BURGERIJ KAN DE PROEF OP DE SOM NEMEN ALS BINNENKORT BLIJKT DAT 'DE RODE LOPER' LETTERLIJK WORDT UITGEROLD NAAR CAFE 'GOED' EN ALS DAAR MET VEEL BLUF EN 'MODESHOW', GESUBSIDIEERD MET CAMPAGNE/GEMEENSCHAPSGELD,  DE VERKIEZINGEN VOOR DE PvdA WORDT INGELUID MET HET HEFFEN VAN 'N GLAS! 

INMIDDELS WAAIT DE WIND VOOR DE CAFE- EN COFFEESHOPHOUDERS OP KLARENDAL UIT HEEL ANDERE HOEK. HORECA OP KLARENDAL, WAAR OOK DE SHOPHOUDERS ONDER VALLEN, WORDT NU ZONDER VOORAANKONDIGING GECONTROLEERD. DAT HEEFT IN ENKELE GEVALLEN AL (TIJDELIJKE) SLUITING TOT GEVOLG GEHAD. VOLKSHUISVESTING HEEFT, ZOALS EEN GOED HUISEIGENAAR BETAAMD, ERKENT DAT COFFEESHOPPUBLIEK NIET SAMENGAAT MET 'MODE' EN HEEFT DAAROM VAN HET STADSBESTUUR ALS TEGENPRESTATIE VOOR DE INVESTERINGEN OP KLARENDAL HANDHAVING VAN DE REGELGEVING GEEIST EN GEKREGEN.

INTUSSEN LACHEN DE 5 COFFEESHOPHOUDERS IN DE 'BESTE' BINNENSTAD VAN NEDERLAND ZICH EEN BULT. DE KLANDIZIE IS DOOR DE HANDHAVING OP KLARENDAL IN DE 'BESTE' BINNENSTAD VAN NEDERLAND FORS TOEGENOMEN, EN DAARMEE DE OVERLAST VOOR ZOWEL BINNENSTADSONDERNEMERS ALS  -BEWONERS EN HET WINKELENDE PUBLIEK. DE ONDERNEMER DIE Z'N EIGEN TERREIN AFBAKENT MET HEKKEN OM HANGJEUGD, BLOWERS EN DEALERS TE WEREN MOET DIT VAN DE GEMEENTELIJKE HANDHAVERS TERUGDRAAIEN EN KAN ALLEEN TERREIN AFBAKENEN DOOR JAARLIJKS BIJ DE GEMEENTE ARNHEM EEN TERRASVERGUNNING AAN TE VRAGEN. LANDELIJK IS AL LANG ERKEND DAT COFFEESHOPS NIET IN HET STADSCENTRUM, IN EEN WINKELPROMENADE, IN DE BUURT VAN TRADITIONELE HORECA, IN EEN WOONWIJK OF BIJ SCHOLEN THUIS HOORT. HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM, GEDOMINEERD DOOR DE PvdA, HEEFT VOORLOPIG ALLEEN OOG VOOR DE 'EIGEN' WIJK KLARENDAL.

.............HET UITBREIDINGSPLAN VAN DE MODEWIJK

DE AANVLIEGROUTE'S, VANUIT ELKE RICHTING, NAAR DE 'MODEHEMEL' KLARENDAL, MOETEN VOLGENS VOLKSHUISVESTING GEVISUALISEERD WORDEN. JE MOET, ZO REDENEREN DE BEDENKERS, 'HET GEVOEL KRIJGEN' DAT JE NAAR IETS BELANGRIJKS GAAT!........ ER WORDT GEDACHT AAN KLEURRIJKE VERLICHTING EN AAN VERKEERSOMLEIDINGEN WAARDOOR JE GEDWONGEN WORDT OM DOOR HET MODEKWARTIER TE RIJDEN OOK AL HOEF JE ER HELEMAAL NIET TE ZIJN! ...........VOLKSHUISVESTING HEEFT UITERAARD OP AL DIE AANVLIEGROUTE'S HEEL WAT PANDEN IN BEZIT. NU ALLEEN DE SUBSIDIES NOG BINNENHALEN!

OVERAL IN NEDERLAND KIMPT HET WINKELBESTAND ALS EEN NATUURLIJK GEVOLG VAN DE KOMST VAN INTERNET. ZELFS OP DE  DE PC HOOFT IN AMSTERDAM, DE MODESTRAAT VAN NEDERLAND, NEEMT DE KLANDIZIE AF EN DE LEEGSTAND TOE. IN DE ARNHEMSE WINKELAS STAAT VEEL LEEG EN ONLANGS IS HET NIEUWBOUWPROJECT BARTOKKWARTIER WAARIN O.M. 54 WINKELS STAAN GEPLAND, OP IJS GEZET. U BEGRIJPT HET AL, DIT VOORGENOMEN WINKELAANBOD WORDT UITERAARD NIET DOOR VOLKSHUISVESTING GESUBSIDIEERD.

DE AANLOOP/ KLANDIZIE OP KLARENDAL BIJ DE 'MODEONDERNEMERS' VAN HET EERSTE UUR VALT TEGEN. DE MEESTEN VERKOPEN, VOOR ZOVER HET DE GEVESTIGDE NAMEN BETREFT, ZOALS DAARVOOR AL VIA INTERNET EN IK KEN ER DIE ZEGGEN VRIENDELIJK TE ZIJN VERZOCHT NIET IN HET OPENBAAR TE KLAGEN OVER TOELOOP EN VERKOOP VIA DE WINKEL. DE NIEUWKOMERS HEBBEN HET MOEILIJK. DE WERKELIJKE REDEN WAAROM HET MERENDEEL VAN DE WINKELS BINNEN HET PROJECT 100% MODE VOOR RUIM 50 PROCENT VAN DE TIJD GESLOTEN ZIJN IS HET SIMPELE GEGEVEN DAT GEOPEND ZIJN GELD KOST EN WACHTEN OP DE KLANT JAMMER IS VAN JE TIJD.

'100% MODE' IS GEBAKKEN LUCHT.................

IN AANLOOP NAAR DE ARNHEMSE MODEBIENNALE VINDT U DEZE TEKST ALS AANKLACHT OP ALLE VRIJE PLAKPLAATSEN IN DE STAD. WIJ REIKEN AAN VOLKSHUISVESTING EN HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM IN OVERDRACHTELIJKE ZIN DE "GOUDEN NAALD" UIT............. DAARMEE KAN DAN DE LUCHTBALLON DIE 100% MODE HEET WORDEN DOORGEPRIKT.......... DE ARNHEMSE BELEIDSMAKERS EN DE ARNHEMSE POLITIEK WEKKEN ONTERECHT DE INDRUK DAT ZOWEL MET HET VOLGEN VAN EEN MODEOPLEIDING VIA ARTEZ OF ROC EN HET HUREN VAN EEN WINKELTJE (OP KLARENDAL) EEN BOTERHAM VALT TE VERDIENEN EN DAT IS LANG NIET VOOR IEDEREEN ZONDER SUBSIDIE, ZOALS ZIJ ZELF IN DE PRAKTIJK AANTONEN, MOGELIJK. DE 'MODE' IS N.L. AL JAREN GELEDEN EN NIET ALLEEN NEDERLAND MAAR UIT GROTE DELEN VAN EUROPA "GEVLUCHT". IN DERDEWERELDLANDEN KWAM 'DE MODE' OPZETTEN VANWEGE DE LAGE PRODUCTIEKOSTEN, DE MATIGE KWALITEIT WORDT VAAK VOOR LIEF GENOMEN.

...............HET VOLK WIL DE RONDE VAN KLARENDAL

KLARENDAL EN HAAR BEVOLKING HEEFT NIKS MET 'DE MODE IN DE WIJK' NOCH MET DE MODEONDERNEMERS. DE INDRUK IS GEWEKT DAT ER OOK VOOR KLARENDALLERS IETS IN DE WINKELS TE KOOP ZOU ZIJN. HET TEGENDEEL IS WAAR. DIT DEEL VAN DE ARNHEMSE VOLKSWIJK WORDT KLAARGESTOOMD VOOR EEN TOTAAL ANDER PUBLIEK DAT BOVENDIEN VANUIT HEEL EUROPA NAAR KLARENDAL MOET KOMEN, HOE VERZIN JE HET!  DE OORSPRONKELIJKE BEWONERS HEBBEN HET GEVOEL DE WIJK UIT'GEKEKEN' TE WORDEN EN DAT HOORT NIET TOT DE KERNTAAK VAN EEN STADSBESTUUR EN OOK NIET VAN VOLKSHUISVESTING. WIJ DOEN DAAROM DE SUGGESTIE AAN HET ADRES VAN DE BELEIDSMAKERS OM EEN WIELERKOERS OM DE MOLEN TE ORGANISEREN. EEN ECHT VOLKSGEBEUREN. MISSCHIEN BINDT U DAN DE HUIDIGE BEWONERS NOG EN VOELEN ZIJ ZICH WEER THUIS IN DE EIGEN WOONWIJK.

ONGEVRAAGD IDEETJE..................

GEZIEN DE AMBITIES VAN VOLKSHUISVESTING OP KLARENDAL,VERWACHTEN WIJ NIET ANDERS DAN DAT WIJKMANAGER KESSELS BINNENKORT EEN PRIJSVRAAG GAAT UITSCHRIJVEN ONDER HET MOTTO 'WIE VERZINT EEN NIEUWE NAAM VOOR 'HET WIJK'. EEN NAAM DIE BETER BIJ DE HUIDIGE 'STATUS' PAST EN WAARIN ALS VERPLICHT NUMMER NATUURLIJK DE NAAM  100% MODE  TERUG TE VINDEN MOET ZIJN.  WIJ GAAN ER VAN UIT DAT VOLKSHUISVESTING DE WINNAAR HET AANBOD DOET OM DE EERSTE 5 JAAR ZWAAR GESUBSIDIEERD TE GAAN WONEN EN WERKEN IN EEN VAN DE NIEUW TE RENOVEREN PANDJES OM DIE DAN NAAR VERLOOP VAN TIJD, ZO BIJ DE TWEEDE ONDERHOUDSBEURT, TEGEN MARKTWAARDE VOOR KOOP AAN DE 'WINNAAR' AAN TE BIEDEN.

WORDT VERVOLGD................

22 APRIL 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009


ELKE STRAAT 'N GALERIE

 

SINDS DE VERGUNNINGEN VOOR KERSTVERSIERING IN 2008 ZIJN VERLEEND WORDT OOK IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD DE TREND VAN 'GEVELGALERIE' DOORGEZET. EEN TENDENS WAARVOOR 2 JAAR GELEDEN IN ARNHEM DE TOON IS GEZET, IN DE ODE AAN HANS KRESSE EN ZIJN CREATIE VAN ERIC DE NOORMAN, WAARBIJ MARKANTE PLEKKEN MET GROTE GEVELS WAARONDER OOK HET STADHUIS, ALS 'HANGPLEK' ZIJN GEBRUIKT. EN SINDS DIE TIJD DOET OOK HET HUIS DER PROVINCIE EEN 'DAPPERE POGING' DOOR GEVELRECLAME AAN DE BETONNEN ZUILEN BOVEN DE ENTREE TE HANGEN.

DE ORGANISATIE VAN DE IN JUNI TE HOUDEN 3e ARNHEM MODE BIËNNALE , DIE DIT KEER ONDER DE NAAM SHAPE DE GESCHIEDENIS IN ZAL GAAN, HEEFT AL AANGEKONDIGD DE STEIGERS ROND DE GROTE KERK GRAAG ALS DECOR VOOR BANNERS TE WILLEN GEBRUIKEN.

 

KLAP OP DE VUURPIJL VAN DIT MOMENT VIND IK DE AANKONDIGING VAN THEATER OOSTPOOL. VIA EEN GIGA- BANNER AAN DE GEVEL VAN DE STEDELIJKE WERKMAATSCHAPPIJ 'SCHOUWBURG ARNHEM' WORDT RECLAME MAAKT VOOR DE VOORSTELLINGEN IN MAART EN APRIL. HET HUIDIGE OPHANGSYSTEEM WAS BEDOELD VOOR DE LAATSTE KERSTVERSIERING MAAR ZORGT ER NU KENNELIJK VOOR DAT DE VOORGEVEL VAN DE SCHOUWBURG VOORTAAN VOLLEDIG AAN HET ZICHT WORDT ONTTROKKEN!

 

 

PROJECTONTWIKKELAARS EN MAKELAARS HEBBEN DE TREND ENKELE JAREN GELEDEN IN DE RANDSTAD GEZET EN BEDRIJVEN EN KUNSTINSTELLINGEN IN DE PROVINCIE ZETTEN DE TENDENS NU ALS VANZELFSPREKEND VOORT. HETZELFDE GELDT VOOR HET PLAATSEN VAN ENORME HOEVEELHEDEN VLAGGEN IN PLANTSOENEN EN OP PLEINEN EN HET OPHANGEN VAN BANNERS BOVEN DE STRATEN BINNEN DE WINKELPROMENADE. WANNEER HET IN ARNHEM OVER PROMOTIE VAN EEN VAN DE DOOR DE STAD GESUBSIDIEERDE EVENEMENTEN GAAT, MAKEN FORMAAT EN HOEVEELHEID RECLAME VOOR DE BELEIDSMAKERS EN POLITIEK ARNHEM NIETS UIT. IK STEL DAT, HOE MEER DE STAD SUBSIDIEERT, HOE GROTER HET FORMAAT RECLAME MAG ZIJN.

MAAR O WEE WANNEER EEN VAN DE ALLERLAATSTE KRUIDENIERS UIT DE BINNENSTAD, NOACK, EEN NEDERLANDSE VLAG UIT HANGT OP ZATERDAGMIDDAG,.... DAN HEEFT-IE METEEN EEN AMBTENAAR OP DE STOEP DIE SOMMEERT DE VLAG DIRECT TE VERWIJDEREN. NIET ALLEEN DEZE BINNENSTADSONDERNEMER, DIE NA 3 GENERATIES EN RUIM 90 JAAR DEFINITIEF DE DEUREN SLUIT, MAAR VEEL MEER MIDDENSTANDERS HEBBEN KLACHTEN OVER DE PRIORITEITEN DIE HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM STELT.

WIJ VRAGEN ONS AF OF HET UITSLUITEND EEN KWESTIE VAN GELD IS MAAR FEIT BLIJFT HET DAT DE INGEZETTE KOERS ABSURDE VORMEN AANNEEMT EN 'WELSTAND' DE OGEN OP DIT PUNT GESLOTEN HOUDT. DIRECTIE EN PR- AFDELING VAN SCHOUWBURG ARNHEM, DIE TELEFONISCH OM COMMENTAAR ZIJN GEVRAAGD, VONDEN HET NIET NODIG OM TERUG TE BELLEN DUS U KUNT ER VAN UIT GAAN DAT 'DE VRAAG' TE 'MOEILIJK' TE BEANTWOORDEN WAS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25 - 03 - 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

7 MAART 2009......OPENT JUF KRIKKE PEUTERSPEELZAAL IN HET STADHUISVOOR BIJNA 1 MILJOEN EURO ZIJN ZOWEL RAADSZAAL ALS COMMISSIEKAMERS O.A. VOORZIEN VAN EEN NIEUW TAPIJTJE NAAR ONTWERP VAN KUNSTENARES PETRA HARTMAN. ZIJ IS DE VROUW VAN VORMGEVER RUUD JAN KOKKE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET INTERIEUR. DE WOORDEN DEMOCRATIE, MEDEDOGEN, PERSPECTIEF, VRIJHEID, EN INTEGRITEIT, ALS TEKST VERWERKT IN HET ONTWERP VAN DE VASTE VLOERBEDEKKING, WORDEN VANAF VANDAAG DUS IN LETTERLIJKE ZIN MET VOETEN GETREDEN.

EN OMDAT ER BIJ EEN BESTELLING BIJ 'N TAPIJTFABRIEK ALTIJD EEN MINIMUNAFNAME WORDT BEPAALD WERD METEEN BESLOTEN DE OVERLOPEN, GANGEN EN COMMISSIEKAMERS MET HET RESTTAPIJT DICHT TE LEGGEN.

KUNSTENAAR AD GERRITSEN KREEG DE OPDRACHT OM VOOR DE RAADSZAAL EEN WANDSCHILDERING TE MAKEN VAN "UNIVERSELE RAADSLEDEN" EN DAT HAD DE AMBTENARIJ NOU NIET MOETEN DOEN. ZIJ ZOUDEN ALS GEEN ANDER HEBBEN MOETEN WETEN DAT JE ALTIJD WERK VAN KUNSTENAARS MOET SAMENBRENGEN IN EEN RUIMTE DAT ELKAAR VERSTERKT EN GEEN WERK MOET COMBINEREN DAT ELKAAR "AFBREEKT". DOODZONDE, VOORAL OMDAT MEN IN HET STADHUIS OP DE HOOGTE IS MET DATGENE WAT AD GERRITSEN EN PETRA HARTMAN MAKEN EN DUS VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET RESULTAAT VAN DE OPTELSOM. HET NIEUWE INTERIEUR IS DAARDOOR NIET MEER GEWORDEN DAN HET INTERIEUR VAN EEN PEUTERSPEELZAAL. FOEI COMMISSIE!


  

DE PERMANENTE FILMOPNAMEN DIE VANAF 7 MAART VIA INTERNET TE VOLGEN ZULLEN ZIJN VAN ZOWEL DE COMMISSIE- ALS DE RAADSVERGADERINGEN ZULLEN ER VOOR ZORGEN DAT DE VERGELIJKINGEN MET EEN CRECHE KUNNEN WORDEN DOORGETROKKEN.......
WORDT VERVOLGD.                       

7 februari 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009

SLAP INTERPELLATIEDEBAT ROND JUNKENBOOT

 DE POT VERWIJT DE KETEL......... 

VORIG JAAR NAM HET GEMEENTEBESTUUR VAN ARNHEM, DUS ZOWEL HET COLLEGE ALS DE RAAD, HET DEFINITIEVE BESLUIT JUNKENBOOT "DE BOEI" TE VERPLAATSEN VAN DE LAGE KADE NAAR DE NIEUWE HAVEN. CONFORM HET RAADSBESLUIT UIT 2004. DESTIJDS WERD DE LAGE KADE VOOR 5 JAAR ALS TIJDELIJKE LIGPLAATS AANGEWEZEN EN ER WERD AFGESPROKEN DAT DE BOEI IN 2009 ZOU WORDEN VERPLAATST NAAR DE "MALBURGERHAVEN", DE VOORMALIGE BILLITONHAVEN AAN DE WESTERVOORTSEDIJK, NU OOK WEL NIEUWE HAVEN GENOEMD.

FRACTIE JASPERS WAS IN DE VORIGE RAADSPERIODE DE ENIGE PARTIJ DIE ZICH VAN MEET AF AAN FEL HEEFT VERZET TEGEN HET EXPERIMENT 24 - UURSOPVANG VOOR ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNKS IN HET STADSCENTRUM OF OP EEN BOOT EN BLEEF DAAROM DE GEHELE RAADSPERIODE ACTIE VOEREN EN KRITIEK UITEN OP DE AANPAK EN VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD. DOORDAT TOCH VOOR EEN BOOT WERD GEKOZEN EN DE VERPLAATSING VAN DIE BOOT AL IN 2004 WERD GEREGELD MOESTEN BOVENDIEN EXTRA KOSTEN WORDEN GEMAAKT VOOR DE AANLEG VAN TWEE LIGPLAATSEN BINNEN EEN TIJDSBESTEK VAN 5 JAAR; DE EERSTE OP DE LAGE KADE IN 2004 EN DE TWEEDE IN DE 'NIEUWE' HAVEN IN 2008/2009.

HET DOOR FRACTIE JASPERS INGEDIENDE ALTERNATIEF VOOR EEN OPVANG OP EEN AFGEBAKEND DEEL VAN HET VOORMALIGE BILLITONTERREIN AAN DE WESTERVOORTSEDIJK EN AAN DE MERCATORWEG KWAM NA ONDERZOEK DOOR DE GEMEENTELIJKE DIENST MO ALS BESTE ALTERNATIEF UIT DE BUS MAAR WERD DOOR HET COLLEGE, DAT OOK TOEN AL DOOR DE PvdA WERD GEDOMINEERD, OM POLITIEKE REDENEN AFGESERVEERD.

DE OVERIGE PARTIJEN IN DE RAAD WAREN VAN MEET AF AAN VOORTREKKER DAN WEL VOORSTANDER VAN EEN BOOT OF KON HET GEEN KLAP SCHELEN. DE IRONIE VAN HET VERHAAL WAS DESTIJDS AL DAT WERD VASTGELEGD DAT DE BOEI IN 2009 ZOU WORDEN VERPLAATST NAAR EEN PLEK IN DE NIEUWE HAVEN DIE HEMELSBREED NOG GEEN 200 METER AF LIGT VAN DE LOCATIE DIE FRACTIE JASPERS HAD ONDERZOCHT. EEN LOCATIE DIE ALS MEEST GESCHIKTE PLEK OP DE WAL UIT HET ONDERZOEK NAAR VOREN KWAM.

 

CDA EN SP ZETTEN ZICHZELF EN DE REST VAN DE RAAD TE KIJK 

TIJDENS DE RAADSVERGADERING OP 26 JANUARI VONDEN ZOWEL CDA ALS SP HET VERSTANDIG ZICHZELF IN DE POLITIEKE KIJKER TE SPELEN DOOR EEN INTERPELLATIEDEBAT AAN TE VRAGEN. HET CDA SPANDE DAARBIJ DE KROON. FRACTIEVOORZITTER INE VAN BURGSTEDEN BEGON HAAR BETOOG MET DE OPMERKING 'NIET PER SE UIT TE ZIJN OP EEN VERANTWOORDINGSDEBAT ', DEZE OPMERKING LEVERDE HAAR DIRECT EEN FELLE REACTIE VAN SP FRACTIEVOORZITTER GERRIE ELFRINK OP DIE DAARMEE HET GRAS VOOR DE VOETEN VAN PARTIJGENOOT EN WOORDVOERDER OP DIT DOSSIER CRIS LENTING WEGMAAIDE. EEN SITUATIE DIE ZICH GEDURENDE DE AVOND NOG ENKELE MALEN ZOU HERHALEN. FORMEEL HEEFT ELFRINK GELIJK, EEN INTERPELLATIEVERZOEK IS PER DEFINITIE EEN VERANTWOORDINGSDEBAT EN ALS JE DAT ALS PARTIJ NIET 'OP JE GEWETEN' WILT HEBBEN DAN STEL JE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE WAAROP JE DAN TOT IN DE PRUIMENTIJD WACHT TOT ZE ZIJN BEANTWOORD. EN DAN "HELPT" EEN FLUTMOTIE INGEDIEND DOOR HET CDA ONDER DE FOUTE TITEL 'ALLE HENS AAN DEK' OOK NIET. JE LAAT POLITIEK GEINTERESSEERD ARNHEM DAN WEL MEEGENIETEN VAN JE ONVERMOGEN EN DAT IS NATUURLIJK OOK WAT WAARD!

TOT 2002 ZAT 'HET DOSSIER 24 - UURSOPVANG VOOR DE ZWAAR VERSLAAFDE CIMINELE JUNK' IN DE PORTEFEUILLE VAN CDA WETHOUDER ROB GAST. IN 2002 WERD HET HETE HANGIJZER, WAARMEE HET CDA DESTIJDS EIGENLIJK HELEMAAL NIET AAN DE SLAG WILDE, OVERGEDRAGEN AAN PvdA WETHOUDER JANTIEN VLAM. HONDSBRUTAAL EN ZONDER DE RAAD VOORAF OM AANVULLEND BUDGET TE VRAGEN GING ZIJ MET 1 MILJOEN RIJKSGELD OP ZAK EN MET HULP VAN HET VOLTALLIGE COLLEGE INCLUSIEF DE VVD EN MET ACTIEVE BEMOEIENIS VAN VVD BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE DE CONFRONTATIE MET DE ARNHEMSE BURGERS EN ONDERNEMERS AAN OM HAAR ZIN EN DIE VAN DE CHRISTENUNIE DOOR TE DRIJVEN. DE CHRISTENUNIE DROEG N.L. HET IDEE "BOOT" AAN EN SLOEG ZICHZELF DAARVOOR TIJDENS DE VERKIEZINGEN VAN 2006 OP DE BORST........ GEVOLG.... 1 ZETEL IN DE RAAD.

HET TRAJECT "JUNKENBOOT" IS DESTIJDS MET EXPLICIETE INSTEMMING VAN DE SP INGEZET EN GEBOUWD, BIJ WIJZE VAN EXPERIMENT, ZONDER DAT DAAR DRAAGVLAK VOOR WAS ONDER DE BEVOLKING. OOK DE SP HEEFT, IN DE DIVERSE FASEN, KEER OP KEER VOOR HET AL MAAR OPLOPENDE BENODIGDE BUDGET GESTEMD. HET PAST DE SP DAAROM NIET OM NU, 4 JAAR NA DATO, HAAR BEKLAG TE DOEN. MET DE INSTEEK VAN TOEN WERD DOOR HET STADSBESTUUR, MINUS FRACTIE JASPERS, AANGEGEVEN DAT HET EXPERIMENT MOCHT MISLUKKEN EN DAT IS DAN OOK GEBEURD.

BOVENDIEN IS HET, IN TEGENSTELING TOT DATGENE WAT COLLEGE EN RAAD BEWEREN, EEN APERTE POLITIEKE LEUGEN DAT "DE BOEI" HAAR DIENSTEN IN DE AFGELOPEN JAREN HEEFT BEWEZEN. HET EXPERIMENT IS MISLUKT. DE ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNK WERD NAUWELIJKS GEINDICEERD DOOR IRISZORG, VAN DE OPGEZETTE DAGBESTEDING WERD NIET OF NAUWELIJKS GEBRUIK GEMAAKT EN HET PERSONEEL LIEP GILLEND WEG. DE TAFERELEN DIE ZICH OP EN RONDOM DE BOEI AFSPELEN ZIJN MET GEEN PEN TE BESCHRIJVEN EN WORDEN ZORGVULDIG BUITEN DE PUBLICITEIT GEHOUDEN. HET ENIG JUISTE AAN DE DRIJVENDE 24-UURSOPVANG IS DE NAAM. DE ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNK IS NET NIET VERZOPEN IN POLITIEK GEHARREWAR, FALENDE OPZET, HANDHAVING EN 'HULP'VERLENING.

BEHALVE HET FEIT DAT DE 24 - UURSOPVANG VOOR DE CRIMINELE JUNK ALS EXPERIMENT IS MISLUKT IS DE BOEI VERWORDEN TOT EEN VEEL TE DURE GEBRUIKERSRUIMTE EN EEN VEEL TE DUUR HOTEL VOOR VEEL TE WEINIG VERSLAAFDEN OP EEN VERKEERD GEKOZEN PLEK WAARDOOR ARNHEM AL 5 JAAR INTERNATIONAAL 'N FIKSE IMAGOSCHADE OPLOOPT.

HET GAAT DAAROM NIET AAN OM ALS VOLTALLIG STADSBESTUUR OP DIT ONDERWERP IN RAADS- OF COMMISSIEVERGADERINGEN SHOWTJES OP TE VOEREN. ZOALS GEZEGD, GEEN VAN DE ZITTENDE PARTIJEN WAS DESTIJDS TEGEN DE JUNKENBOOT, DUS OOK PRO ARNHEM NIET. OP HET MOMENT DAT DE RAAD DOOR OUD PvdA WETHOUDER VLAM, ACHTERAF, WERD GEVRAAGD OM DE EXCERCITIE RONDOM DE BOEI VAST TE LEGGEN IN EEN RAADSBESLUIT, ONTHIELD PRO ARNHEM ZICH OM POLITIEK STRATEGISCHE REDENEN VAN STEMMING. DE 'PARTIJ' KON, ZO WAS DE REDENATIE, OP DIE MANIER NOG DELEN IN HET 'SUCCES' ALS DAT ZOU OPTREDEN EN NIET WORDEN AFGEREKEND ALS HET EXPERIMENT BOEI EEN FIASCO ZOU BLIJKEN TE ZIJN. EN HET KAN HEN NOG ALTIJD GEEN KLAP KAN SCHELEN. DAT GEGEVEN WAS GISTERAVOND IN ELK GEVAL VOOR IEDERE AANWEZIGE DUIDELIJK TIJDENS HET GEKEUVEL VAN FRACTIEVOORZITTER VAN MEURS. HIJ TOONDE EN PASSANT HET WARE POLITIEKE GEZICHT VAN PRO ARNHEM........GEEN GEZICHT.

 

VVD JAT.......

 

DE VVD BIJ MONDE VAN FRACTIEVOORZITTER VAN GASTEL VERTOLKTE DE ROL VAN SCHIJNHEILIG BOONTJE. IN DE VORIGE RAADSPERIODE NOG COLLEGEPARTIJ MET EEN WETHOUDER OP ECONOMISCHE ZAKEN EN DEZELFDE VAN GASTEL ALS 'GEWOON' RAADSLID EN VOORVECHTSTER VOOR DE LOKATIE BOOT IN DE FRONTLINIE EN VOOR HET EXPERIMENT 24 -UURSOPVANG IN Z'N TOTALITEIT. DE VVD WAS DUS OOK VOOR VERPLAATSING NAAR DE NIEUWE HAVEN IN 2009. NU PREEKT VAN GASTEL MET EEN UITGESTREKEN GEZICHT HET STANDPUNT VAN FRACTIE JASPERS, EN CITEERT UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN FRACTIE JASPERS UIT 2006:

  • VERKOOP VAN DRUGSBOOT DE BOEI ALS 24 -UURSOPVANG EN EEN PERSOONLIJKER EN KLEINSCHALIGER OPVANG VAN DE DOELGROEP ONDER INTENSIEVERE BEGELEIDING OP DE WAL.  


Nieuwe Haven

 

 

VRIJWEL ALLE SPELERS OP HET POLITIEKE VELD PROBEERDEN GISTERAVOND DE SCHULD, LEES BESLISSING VAN DE VOORZIENINGENRECHTER OM DE VERPLAATSING VAN DE BOEI NA 31 JANUARI VAN DE LAGE KADE NAAR DE NIEUWE HAVEN TE BLOKKEREN, IN DE SCHOENEN TE SCHUIVEN VAN VERANTWOORDELIJK GROENLINKS WETHOUDER VAN EETEN. HIJ ZOU DE BESLISSING VAN DE RECHTER VOLGENS DE PARTIJEN HEBBEN MOETEN ZIEN AANKOMEN EN ZOU DEZE MOETEN HEBBEN KUNNEN VOORKOMEN. DE STELLING VAN DE RAAD SLAAT NATUURLIJK NERGENS OP. NIET ALLEEN VOERT DE MAN EEN RAADSBESLUIT UIT MAAR OOK 'DE RECHTER' IN NEDERLAND LAAT ZICH (GELUKKIG) NIET STUREN DOOR EEN WETHOUDER VAN WELK COLLEGE DAN OOK.

HET INTERPELLATIEDEBAT WAS DAAROM ALLEEN AL VOLLEDIG FOUT VAN OPZET EN HAD MOETEN WORDEN INGEZET ONDER DE TITEL 'DE POT VERWIJT DE KETEL'. DE INZET WAS NU UITSLUITEND BEDOELD ALS AFLEIDING VOOR HET FEIT DAT ELKE PARTIJ AFZONDERLIJK EEN BERG BOTER OP 'T POLITIEKE HOOFD HEEFT OP DIT DOSSIER EN VOOR DE VOLLE 100% VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE STAND VAN ZAKEN VAN DIT MOMENT.......... EEN VERKEERDE BESLISSING LEIDT NOOIT TOT EEN GOED RESULTAAT WORDT VERVOLGD.........................                                                          

27- 01-2009

copyright © stadskleurnieuws 2009


      WATERSCHAPSVERKIEZINGEN............
DE VERSTANDIGE ARNHEMMER STEMT NIET OP EEN POLITICUS

VANDAAG VIEL BIJ VEEL ARNHEMMERS GELIJKTIJDIG MET DE STAATSCOURANT VAN DE GEMEENTE ARNHEM, DE ARNHEMSE KOERIER, HET STEMBILJET VOOR DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN RIJN EN IJSSEL IN DE BRIEVENBUS.  HOEWEL DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN, DIE EEN KEER IN DE 4 JAAR WORDEN GEHOUDEN, DE MEESTE MENSEN TOTAAL NIET BOEIT IS HET GEMANIPULEER EN HET GEKONKEL OP HET ARNHEMSE STADHUIS AL WEER IN VOLLE GANG.

ZO WORDT OP 25 NOVEMBER, 2 DAGEN NA DE SLUITINGSDATUM VOOR INLEVERING VAN UW STEMBILJET, EEN 'INFORMATIEAVOND' OVER HET WATERPLAN VAN DE GEMEENTE ARNHEM IN DE STADHUISHAL GEHOUDEN GEKOPPELD AAN EEN 'DISCUSSIE' MET 'U'. DAAR MOET U ZICH  DAN WEL VAN TEVOREN VOOR AANMELDEN. PER E-MAIL. DAN KAN MEN OP HET STADHUIS VAST BEREKENEN HOEVEEL 'LASTIGE VRAGENSTELLERS' ER ZULLEN KOMEN EN CALCULEREN OF DAARVOOR OOK NOG 'EXTRA MANSCHAPPEN' ZOUDEN MOETEN WORDEN INGEZET.

HET DOEL ZOU ZIJN, VOLGENS DE INITIATORS VAN DIT WETTELIJK VERPLICHTE NUMMER, OM MET U VAN 'GEDACHTEN TE WISSELEN' OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE WATERPLAN. HET NIEUWE WATERPLAN DAT EEN AANTAL HOOFDDOELSTELLINGEN KENT GAAT ZOALS UIT HET ARTIKEL TE HALEN VALT, OVER DE ROL VAN WATER IN ARNHEM EN DE VRAAG WELKE PLAATS WATER VOOR U INNEEMT.

ZO BEWEREN DE SAMENSTELLERS VAN DE 'INFORMATIEAVOND' IN HET WEKELIJKS PUBLICATIENUMMER VAN DAT DE GEMEENTE ARNHEM, DAT ZIJ EN "HAAR WATERPARTNERS' GRAAG VAN U TE WILLEN HOREN WELKE PLEK EN ROL U AAN HET WATER IN DE STAD GEEFT OM VERVOLGENS IN EEN ADEM TE MELDEN DAT WEL WORDT "BENADRUKT" DAT DE PROJECTEN SINT JANSBEEK DOOR HET CENTRUM, STADSBLOKKEN MEINERSWIJK EN RIJNBOOG OP 25 NOVEMBER NIET TER DISCUSSIE STAAN!! UITERAARD VINDT 'MEN' HET HELEMAAL NIET VREEMD OM EEN FOTO VAN EEN PAAR EENDJES, GEMAAKT OP DE STADSBLOKKEN, BIJ DIE TEKST TE PLAKKEN......... WIJ WEL.

WIE DE KANDIDATENLIJSTEN VOOR DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN BEKIJKT ZIET DAT ER NOGAL WAT GEPENSIONEERDE POLITICI VOOR DE RESPECTIEVELIJKE PARTIJEN DEELNEMEN. VOOR 'WATER NATUURLIJK' ( LIJST 9)  STAAT OP DE NEGENDE PLAATS DE HUIDIGE FRACTIEVOORZITTER VAN GROENLINKS IN ARNHEM WIENEKE DE WAARD OP DE LIJST. ALS ER NU EEN DING VAN MEVROUW DE WAARD EN HAAR PARTIJ GEZEGD KAN WORDEN DAN IS HET DAT GROENLINKS IN ARNHEM NIET GROEN IS EN NIET LINKS! BOVENDIEN HEBBEN GROENLINKS NOCH MEVROUW DE WAARD ZICH OOIT INGEZET VOOR HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE SINT JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD!

GROENLINKS IN ARNHEM HEEFT JARENLANG, NU MAAR OOK OOK IN DE VORIGE RAADSPERIODE, ALS VERLENGSTUK VAN DE PVDA IN HET ARNHEMSE COLLEGE GEZETEN EN ER VRIJWEL ALLES VOOR OVER GEHAD OM OP HET PLUCHE TE MOGEN BLIJVEN ZITTEN.  ZO IS GROENLINKS IN ARNHEM VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUWE ASFALTCENTRALE DOOR BRUIL EN VOOR EEN HAVEN MET SLUIS IN RIJNBOOG.

DAAR KUNT U MEVROUW DE WAARD VOOR HET GEVAL ZIJ GEKOZEN WORDT VOOR DE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN RIJN EN IJSSEL VOOR "WATER NATUURLIJK" OP 25 NOVEMBER ALS HET AAN DE ORGANISATOREN VAN HET 'MEEDENKEN OVER HET WATER IN ARNHEM' LIGT, NIETS OVER VRAGEN. NET ZOMIN ALS U OUD VVD FRACTIEVOORZITTER THEO THEIJSE, VIERDE OP LIJST 3, KUNT VRAGEN OF HET TOEVAL IS DAT ZIJN PARTIJ PAS 3 DAGEN GELEDEN, OP MAANDAG 10 NOVEMBER, UIT DEWERKGROEP  IS GESTAPT DIE ONDERZOEK VERRICHT NAAR DE HAVENVARIANT SLUIS IN RIJNBOOG, MAAR FEITELIJK NOG ALTIJD HINKT OP TWEE GEDACHTEN.

                                                            DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT OP 25 NOVEMBER THUIS..........

OMDAT UW MENING ER, AANTOONBAAR, HELEMAAL NIET TOE DOET. OMDAT U OP DIE AVOND NIET MAG SPREKEN OVER DATGENE WAAR ARNHEMMERS HET HART VOL VAN HEBBEN EN WAAR ALS VANZELFSPREKEND DE MOND VAN OVERLOOPT; DE SINT JANSBEEK DOOR DE ARNHEMSE BINNENSTAD, DE INVULLING VAN STADSBLOKKEN EN MEINERSWIJK EN VAN RIJNBOOG.....................WORDT VERVOLGD...............

13 - 11- 2008
  COLLEGE BLUFT ZICH DOOR RAADSVERGADERING

           


SANDER WEES EEN VENT....EN VERTEL ARNHEM DE WAARHEID!

  

ONDER LEIDING VAN PvdA FRACTIEVOORZITTER RUDI RIKKEN, VOORZIEN VAN EEN BEVROREN GRIJNS OP 'T GEZICHT,  BLUFTEN DE BEIDE OVERGEBLEVEN PvdA LEDEN IN HET ARNHEMSE COLLEGE ZICH OP MAANDAGAVOND 8 SEPTEMBER DOOR DE INGELASTE RAADSVERGADERING. EEN EXTRA VERGADERING WAARBIJ DE BUDGETOVERSCHRIJDING VAN DE RENOVATIE VAN HET MUSEUM VOOR DE MODERNE KUNSTEN CENTRAAL STOND EN WAARVOOR PvdA WETHOUDER SANDER VAN BODEGRAVEN OP 25 AUGUSTUS DE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID NAM EN PER DIRECT OPSTAPTE, MAAR WAARVOOR DOOR DE VOLTALLIGE OPPOSITIE, OOK DE BEIDE ANDERE PvdA WETHOUDERS HOEFFNAGEL (FINANCIEN) EN WEEDA ( CULTUUR) VERANTWOORDELIJK WERDEN GEHOUDEN. I.V.M. DE VERBOUWING VAN DE ARNHEMSE RAADSZAAL IN HET STADHUIS VOND DE VERGADERING PLAATS HET HUIS DER PROVINCIE.

  

  

HET COLLEGE WERD, M.U.V. GROENLINKS EN DE PvdA, DOOR ALLE PARTIJEN VERWETEN GEEN ENKELE INTERESSE TE HEBBEN GETOOND IN DE RENOVATIE VAN HET MUSEUM VOOR DE MODERNE KUNSTEN, KLAARBLIJKELIJK GEEN REGIE TE HEBBEN GEHAD EN GEEN CONTROLE TE HEBBEN UITGEVOERD. TERWIJL IN ARNHEM TOCH NADRUKKELIJK SPRAKE IS VAN 'COLLEGIAAL BESTUUR'. DE GANG VAN ZAKEN STUITTE NIET ALLEEN OP ONGELOOF BIJ DE RAAD MAAR OOK OP WOEDE EN VERBIJSTERING BIJ DE ARNHEMSE BEVOLKING. ARNHEM STOND IN HET VERLEDEN BEKEND ALS DE STAD WAAR DIVERSE DIRECTEUREN VAN VERSCHILLENDE DIENSTEN ELKAAR TE VUUR EN TE ZWAARD BESTREDEN EN DE AMBTENAREN ZAKEN OP EIGEN HOUTJE REGELDEN ALSOF DAT DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD WAS. NADAT EEN JAAR OF TIEN GELEDEN EEN 'OPSCHONING' VAN HET AMBTENARENBESTAND EN HET SAMENVOEGEN VAN ENKELE DIENSTEN HAD PLAATSGEVONDEN ZOU DEZE 'DERDE MACHT' EEN HALT ZIJN TOEGEROEPEN EN ZOU ARNHEM HET IN DE RESPECTIEVELIJKE ONDERZOEKJES NAAR HET FUNCTIONEREN VAN DE AMBTENARIJ IN DE DIVERSE GEMEENTEN HET ER GOED VANAF HEBBEN GEBRACHT.

GROENLINKS FRACTIEVOORZITTER WIENEKE DE WAARD VROEG ZICH NAMENS HAAR PARTIJ HARDOP AF OF AL DIE CONTROLE NU WEL NODIG WAS. SLIJMEN MET DIE AMBTENAREN EN D'R BIJ BLIJVEN LEEK HAAR DE BESTE INSTEEK, DAN LIEP JE ALS STAD TENMINSTE NIET HET RISICO DAT DE AMBTENARIJ DE KONT TEGEN DE KRIB GOOIDE! .........HOE VERZINT U HET DOMINEE DE WAARD!........ GROENLINKS WETHOUDER VAN EETEN ZAT ONDERTUSSEN ALS EEN VLEUGELLAMME MUS DE 'ROZEN' OP HET PLAFOND VAN DE STATENZAAL TE TELLEN EN OP DIE MANIER HET EINDE VAN DE AVOND EN HET BETOOG VAN HET POLITIEKE GENIE VAN ZIJN PARTIJ AF TE WACHTEN.

                                                                                                                                                                            

COLLEGEPARTIJ CDA, EEN VAN DE SCHRIFTELIJKE VRAGENSTELLERS, VOND DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN ONJUIST EN ONVOLLEDIG. ONJUIST STAAT IN DE POLITIEK VOOR LIEGEN. MENIG WETHOUDER WERD DAAR IN HET RECENTE VERLEDEN NOG HARD VOOR AANGEPAKT. HET NIET VOLLEDIG BEANTWOORDEN VAN VRAGEN DOOR HET COLLEGE LEIDT MEESTAL TOT AANVULLENDE VRAGEN VAN DE VRAGENSTELLER, MAAR DEZE KEER MERKWAARDIGERWIJS NIET. HET CDA STELDE MOMPELEND 'HET ER BIJ TE ZULLEN LATEN'. E.E.A. WAS VOOR GEEN ENKELE ANDERE PARTIJ AANLEIDING ERIK TER MEULEN OM OPHELDERING TE VRAGEN. WIJ HEBBEN DAT WEL GEDAAN EN HIJ VERTELDE DESGEVRAAGD DAT DE JUISTE EN VOLLEDIGE BEANTWOORDING VAN DE DOOR HET CDA GESTELDE VRAGEN VOOR HEN TE HALEN WAREN UIT HET RAPPORT PRICEWATERHOUSE; HET MOET NIET GEKKER WORDEN! DE SAMENSTELLERS VAN HET RAPPORT VERTELLEN DE VOLLEDIGE WAARHEID EN HET COLLEGE NIET?

FRACTIEVOORZITTER RUDI RIKKEN VAN DE PvdA HING DE PALJAS UIT IN EEN ARMZALIGE POGING DE ERNST VAN DE ZAAK TE VERDOEZELEN. POLITIEK VERSLIKTE HIJ ZICH IN HET VOOR HEM TOT DAN TOE ONSCHULDIGE WOORD 'INCIDENT'. ZO NOEMDE HIJ DE OVERSCHRIJDING VAN HET BESCHIKBARE BUDGET VAN 4.9 MILJOEN EURO MET 4.2 MILJOEN EURO EEN 'INCIDENT', TERWIJL ARNHEM DOOR TOEDOEN VAN HET HELE COLLEGE MAAR VOORAL VAN DE PvdA WETHOUDERS, AANTOONBAAR VAN DE ENE BUDGETOVERSCHRIJDING NAAR DE ANDERE FIETST WAARBIJ TOT NU TOE DE GROOTSTE OVERSCHRIJDINGEN TE VINDEN ZIJN BIJ RIJNBOOG EN ARNHEM CENTRAAL.                                                                                                                                            

                 HET FEIT DAT DE PROJECTORGANISATIE, BELAST MET DE GOEDE AFWIKKELING EN BEGELEIDING VAN DE RENOVATIE, NIET (MERKBAAR) VERANKERD WAS IN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE, KWALIFICEERDE RIKKEN ALS 'INCIDENT'. IEDER KIND IN ARNHEM WEET DAT DE OPGESTAPTE V.BODEGRAVEN NOG NOOIT EEN 'PROJECTORGANISATIE', ONDANKS HERHAALDE POGINGEN DAARTOE EN VERVANGINGEN DAARVAN, HEEFT WETEN SAMEN TE STELLEN DIE B.V. RIJNBOOG VOOR ARNHEM OP DE RAILS HEEFT GEKREGEN !  DE OPPOSITIE LIET RIKKEN Z'N 'INCIDENT' IN POLITIEK OPZICHT OPVRETEN DOOR EEN MOTIE VAN AFKEURING TE MAKEN EN DEZE UIT TE SPREKEN OVER HET GEVOERDE BELEID VAN PvdA WETHOUDER FINANCIEN WILLEM HOEFFNAGEL EN PvdA WETHOUDER CULTUUR RITA WEEDA.  HET COLLEGE STEUNDE BEIDE WETHOUDERS. HET BLIJFT OP DIT DOSSIER DUS BIJ HET AFTREDEN VAN ZONDENBOK V. BODEGRAVEN.

RIKKEN KWALIFICEERDE DE UITKOMST ALS 'NAAR VERWACHTING'. HIERMEE WILDE HIJ GISTERAVOND VERGEEFS BIJ DE AANWEZIGEN DUIDELIJK MAKEN DAT DE PvdA DE REGIE HEEFT. RIKKEN BLUFT GRAAG EN OOK DIT KEER MET SLECHTE KAARTEN. DE PvdA STAAT LANDELIJK OP EEN DIEPTEPUNT IN DE PEILINGEN EN IN ARNHEM BLUNDERT DE PvdA ER OP LOS. MET NAME RITA WEEDA LIET GISTEREN EEN SLECHTE INDRUK ACHTER . ZIJ REAGEERDE ALS VERANTWOORDELIJK WETHOUDER CULTUUR ARROGANT MET SLECHTS EEN ZIN .....'VOOR AANVANG VAN DE RENOVATIE IS HET BESCHIKBARE BUDGET OVERGEDRAGEN AAN VASTGOED'..... DAARMEE ZAT HAAR UITLEG AAN DE RAAD EROP EN SCHOOF ZIJ GELIJKTIJDIG ALLE SCHULD IN DE SCHOENEN VAN DE INMIDDELS OPGESTAPTE PORTEFEUILLEHOUDER VASTGOED, SANDER VAN BODEGRAVEN.

MEVROUW WEEDA HEEFT DE AVOND VERDER ALS MUURBLOEMPJE DOORGEBRACHT. EEN DIE VERGEEFS WACHT OP EEN DANSPARTNER MAAR WAARVAN WORDT GEZEGD DAT ZE SAMEN MET RIKKEN, DIE 5 JAAR GELEDEN VERANTWOORDELIJK WAS VOOR DE VOORDRACHT VAN V. BODEGRAVEN, DEEL UIT MAAKT VAN VAN DE SOLLICITATIECOMMISSIE DIE BELAST IS MET HET SELECTEREN VAN ZIJN OPVOLGER, VOOR ANDERHALF JAAR. DE NAAM FRANK DONDERS,  PvdA KOPSTUK, OUD POLITICUS, OUD DIRECTEUR AWBA EN PROJECTONTWIKKELAAR IN ARNHEM, CIRCULEERT ALS (TIJDELIJK) OPVOLGER VAN V. BODEGRAVEN NET ALS DIE VAN MARK ELBERS, OUD VOORZITTER VAN HET ARNHEMSE AFDELINGSBESTUUR.

WIJ STELLEN, NET ALS VELEN MET ONS, DAT V. BODEGRAVEN ER GENOEG VAN HAD OM DE BLUNDERS VAN ZIJN EIGEN PARTIJ EN DE INTRIGES BINNEN DE AMBTENARIJ KEER OP KEER TE MOETEN UITLEGGEN EN RECHTPRATEN EN  DAAROM DIT DOSSIER HEEFT GEKOZEN OM ZONDER POLITIEKE KLEERSCHEUREN UIT ARNHEM TE KUNNEN VERTREKKEN. DAN KAN-IE DE FALENDE AMBTENARIJ DE SCHULD GEVEN. WEL VINDEN WIJ HET SUPERLAF VAN HEM DAT HIJ GISTERAVOND NIET TIJDENS DE RAADSVERGADERING AANWEZIG WAS OM UITLEG TE GEVEN AAN ARNHEM EN HAAR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, MAAR BEGRIJPEN DOEN WE HET WEL. WE ROEPEN HEM DUS ALSNOG OP OM ZICH ALS VENT TE GEDRAGEN...... EN DE WAARHEID TE VERTELLEN!!   

                                                                                                                                                                                      HET AFTREDEN VAN V. BODEGRAVEN HEEFT ALS DIRECT GEVOLG DAT STADSKLEUR DE REALISATIE VAN HET VIER JAAR GELEDEN DOOR FRACTIE JASPERS INGEDIENDE 'NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG', HET ARNHEMSE MODEL DAT DESTIJDS OP VEEL SYMPATHIE, MEDEWERKING EN WAARDERING VAN DE ARNHEMMERS KON REKENEN, DICHTERBIJ ZIET KOMEN. IN DAT KADER PRESENTEERT HET COLLEGE VAN B&W DAAROM MORGEN OOK HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK VAN POELMAN REESINK LANDSSCHAPSARCHITECTUUR OVER DE 4 VARIANTEN WAARUIT GEKOZEN KAN WORDEN OM HET 'BOVENHALEN' VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE JANSBEEK DOOR DE BINNENSTAD VAN ARNHEM TE REALISEREN.

VOOR ONS WAS EN IS DE ST. JANSBEEK HET UITGANGSPUNT EN DE ONLOSMAKELIJK DAARMEE VERBONDEN COMPONENT HALVE HAVEN MET VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT EN KINDVRIENDELIJKE VIJVER WAAROP 'S WINTERS GESCHAATST KAN WORDEN, DE BASIS VOOR DE INSTEEK VAN EEN SUCCESVOL  PROJECT RIJNBOOG MET CULTUURCLUSTER. DE CULTUURCLUSTER DIE VOOR HET EERST IN HET 'NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG' AAN HET ARNHEMSE STADSBESTUUR WERD GEPRESENTEERD EN WAARVOOR VIER JAAR GELEDEN EN HERHAALD IN 2007, DOOR HENK JASPERS HET AUTEURSRECHT IS GECLAIMD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 - 09 - 08

 


ARNHEM HEEFT Z'N EIGEN GOUDEN KOOI


DE GROTE EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN STAAT NU AL MEER DAN EEN HALF JAAR EN VOOR DE ZOVEELSTE KEER SINDS
1965, HET JAAR WAARIN DE HERBOUW VAN DE KERK - DOOR OPGELOPEN OORLOGSSCHADE - EINDELIJK WAS VOLTOOID,
IN DE 'STEIGERS'. DEZE STEIGERBOUW IS SINDSDIEN EEN RITUEEL DAT ELKE 10 JAAR WORDT HERHAALD EN SYMBOOL
STAAT VOOR INCOMPETENTIE EN DAAROM EEN BRON VAN ERGERNIS IS VOOR VEEL ARNHEMMERS.

WIJ VRAGEN ONS AF WAAR DE 'KLOKKENLUIDER' VAN DE EUSEBIUS BLIJFT!

HOE IS HET MOGELIJK DAT EEN GEBOUW DAT 43 JAAR OUD IS, NA DE TWEEDE WERELDOORLOG VAN DE GROND AF
AAN OPNIEUW IS OPGEBOUWD; BINNEN VAN BETON IS EN BUITEN, INCLUSIEF DE BEELDEN, UIT NIEUW BOUWMATERIAAL
IS OPGETROKKEN, OOK ZONDER DAT EEN BRAND OF BOMBARDEMENT HEEFT PLAATSGEVONDEN KEER OP
KEER ZO IN VERVAL KAN RAKEN?

BIJ ELK WILLEKEURIG ANDER BOUWWERK IN ARNHEM, MET EEN DERGELIJKE STAAT VAN DIENST, ZOUDEN
ADVIESBUREAU'S, ARCHITECTEN, AANNEMERS EN HET VOLTALLIGE STADSBESTUUR TER VERANTWOORDING WORDEN GEROEPEN
MET ALLE GEBRUIKELIJKE CONSEQUENTIES. MAAR NIET IN ARNHEM!

DAAR VOEREN COLLEGE EN RAAD LIEVER HET TONEELSTUK OP VAN DE DRIE AAPJES. HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN!

DE HUIDIGE 'RENOVATIE' KOST OPNIEUW MILJOENEN EN ER ZIJN ZELFS 'DESKUNDIGEN' DIE LACONIEK OPMERKEN
DAT DE KERK AAN DE BUITENKANT HET HET BEST OPNIEUW VANAF DE GROND KAN WORDEN OPGEBOUWD.

"EEN NIEUW SCHILLETJE" GEVEN NOEMEN DE GRAPJASSEN DAT.

BIJ DE VOORLAATSTE WERKZAAMHEDEN, WAARBIJ DE LIFT NAAR DE TOREN MET DE GRUWELIJKE "TIJDELIJKE"
CONTAINERAANBOUW WERD GEINSTALLEERD, WIST TOENMALIG BURGEMEESTER SCHOLTEN MET STELLIGHEID TE
MELDEN DAT ARNHEM NIET ALLEEN EEN ATTRACTIE RIJKER WAS, MAAR OOK VOORGOED VAN ALLE RESTAURATIE
WERKZAAMHEDEN ZOU ZIJN VERLOST. BIJ DE FEESTELIJKE OPENING NAMEN DE HEREN BOUWERS EN BESTUURDERS
DESTIJDS GLUNDEREND ALLE "COMPLIMENTEN" IN ONTVANGST.

WELKE WETHOUDERS EN WELKE POLITIEKE PARTIJEN WORDEN NU NOG VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN VOOR HET
BEVESTIGEN, MET ALLE ZICHTBARE GEVOLGEN, VAN EEN MINIATUURKERK TEGEN DE ZIJGEVEL TIJDENS SONSBEEK9
OF VOOR DE GEVOLGSCHADE VAN HET 'ABSEILEN' VAN MILITAIREN EN POLITIECOMMISSARISSEN ALS VOLKSVERMAAK?

IN ARNHEM KRIJGT HET VERKEERD GEKOZEN BOUWMATERIAAL DE SCHULD!


DE ARNHEMMERS WILLEN WETEN HOELANG ZIJ EN ALLE BEZOEKERS VAN ONZE STAD NU WEER
VAN DEZE IRRITANTE "GOUDEN KOOI" MOGEN 'GENIETEN'!

VOOR HET GEVAL ZICH GEEN "KLOKKENLUIDER" MELDT STELLEN WIJ NU REEDS DAT DE ARNHEMSE POLITIEK IN DE BENEN
DIENT TE KOMEN EN EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK MOET LATEN DOEN DAT TOT DOEL HEEFT OM DE SCHADE TE VERHALEN
OP DEGENEN DIE GOUD AAN DE RESTAURATIE'S HEBBEN VERDIEND!

WORDT VERVOLGD....... 14/05/08

VITESSE, DE TROTS VAN ARNHEM, IS GERED!

                   

DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD STEMDE OP 17 MAART MET 23 STEMMEN VOOR EN 15 STEMMEN TEGEN VOOR  HET COLLEGEVOORSTEL EN GING DAARMEE IN RUIME MEERDERHEID ACCOORD MET EEN SCHULDSANERING VAN VITESSE VOOR EEN BEDRAG VAN RUIM 11 MILJOEN EURO.

NAAR VERLUID MOESTEN DE BEWINDVOERDERS VAN VITESSE  ER 'SMIDDAGS NOG AAN TE PAS KOMEN EN ALLE ZEILEN BIJZETTEN OM EEN GROOT AANTAL RAADSLEDEN TE OVERTUIGEN VAN DE NOODZAAK TOT SCHULDSANERING, OMDAT IN HUN VISIE VITESSE OP EEN FAILLISSEMENT AF ZOU STEVENEN WANNEER DE RAAD NIET IN MEERDERHEID VOOR HET 'REDDINGSPLAN' ZOU KIEZEN.

ZIJ SCHETSTEN HET DOEMSCENARIO DAT VITESSE ZELFS FAILLIET ZOU GAAN ALS GEEN ENKELE SCHULDEISER HET FAILLISEMENT HAD AANGEVRAAGD EN HET GEGEVEN DAT HET VOLGENS DE FAILLISEMENTSWET MAAR EEN KEER IS TOEGESTAAN, ZONDER INZAGE VAN SCHULDEISERS IN DE STUKKEN, OM EEN SANERINGSPOGING TE DOEN MET DIEN VERSTANDE DAT HET ADVIES VAN DE BEWINDVOERDERS AL OP 20 MAART MOEST WORDEN UITGEBRACHT.

VEEL RAADLEDEN VOELDEN ZICH DOOR VITESSE BEDROGEN OMDAT DEZE DE SITUATIE ZELF HAD GESCHAPEN DOOR UITSTEL VAN BETALING AAN TE VRAGEN, MAAR STEMDEN DESONDANKS TOCH IN MET HET VOORSTEL.

DE COLLEGEPARTIJ PvdA STEMDE MET EEN LANG GEZICHT EN EEN STEMVERKLARING UNANIEM VOOR, COLLEGEVOLGER GROEN LINKS STEMDE NET ALS COLLEGEPARTIJ CDA VERDEELD. DAT GROENLINKS VOOR STEMDE IS TOCH OPMERKELIJK TE NOEMEN. GROENLINKS WAS IN DE VORIGE TERMIJN FALIKANT TEGEN HET VERSTREKKEN VAN DE LENING DIE NU DOOR HEN IN MEERDERHEID IS KWIJTGESCHOLDEN! "JE MOET ER WAT VOOR OVER HEBBEN OM OP 'T PLUCHE TE MOGEN BLIJVEN ZITTEN",  ZAL GROEN LINKS HEBBEN GEDACHT !

DE VVD, IN DE VORIGE RAADSPERIODE COLLEGEPARTIJ EN DESTIJDS OVERTUIGD VOORSTANDER VAN EEN LENING AAN VITESSE, STEMDE NU FEL TEGEN. ZIJ HEBBEN DUS BIJ DE VOLGENDE VERKIEZINGEN MET NAME AAN DE VVD AANHANG OP DE TRIBUNES EN IN DE LOGES WAT UIT TE LEGGEN !

FRACTIEVOORZITTER WIENEKE DE WAARD VAN GROENLINKS WERD VOOR AANVANG VAN DE RAADSVERGADERING SUCCESVOL "BEWERKT" DOOR DE EIGEN WETHOUDER BARTH VAN EETEN. TIJDENS DE SCHORSING TUSSEN EERSTE EN TWEEDE TERMIJN DEDEN DE FRACTIEVOORZITTERS VAN PvdA ZOWEL ALS CDA NOG EEN DUIT IN 'T ZAKJE. (ZIE FILMPJE)

DE SP WAS VOOR DE SUPPORTERS OP DE TRIBUNES IN DE STADHUISHAL DE GEBETEN HOND EN REAGEERDE DAARDOOR OOK DUIDELIJK AANGESLAGEN. HOEWEL FRACTIEVOORZITTER ELFRINK NOG TIJDENS DE SCHORSING IN EEN INTERVIEW DREIGEND AANGAF TE WILLEN ONDERZOEKEN OF 'HET VERHAAL VAN B&W WEL KLOPT', REDENEERDE HIJ VERVOLGENS "DAT DE SP HET NOG EVEN NIET OVER EEN RAADSENQUETE OF RAADSONDERZOEK ZOU MOETEN HEBBEN". EEN UITERST BIZARRE REDENERING VAN ELFRINK ZOALS RUIM EEN UUR LATER AL BLEEK.

DE MOTIE VAN WANTROUWEN VAN DE SP, INGEDIEND TEGEN VERANTWOORDELIJK PvdA WETHOUDER WILLEM HOEFFNAGEL, WERD DOOR ELFRINK WEER NET ZO MAKKELIJK INGETROKKEN ALS HIJ WERD INGEDIEND IN RUIL VOOR EEN DOOR DE COLLEGEPARTIJEN INGEDIENDE MOTIE VOOR HET  INSTELLEN VAN EEN RAADSONDERZOEK, EVENTUEEL UIT TE BREIDEN NAAR EEN RAADSENQUETE. SPer ANDOR BUISMAN STEMDE UITEINDELIJK TOCH NOG VOOR HET VOORSTEL. ELFRINK HEEFT OP GEEN ENKEL MOMENT TIJDENS DE DEBATTEN TE KENNEN GEGEVEN DAT ZIJN PARTIJ VERDEELD ZOU STEMMEN.

WIJ ZIJN MET NAME BENIEUWD HOE VER HET RAADSONDERZOEK ZAL GAAN, OF HET OOIT TOT EEN ENQUETE KOMT EN OF OOK DE ROL VAN ALLE BETROKKEN OUD-WETHOUDERS EN BURGEMEESTER KRIKKE WORDT ONDERZOCHT. WORDT VERVOLGD.

VOOR HET OVERIGE VERHEUGEN WIJ ONS OP EEN NIEUW VOETBALSEIZOEN BIJ VITESSE EN OP EEN PLAATS IN HET LINKER RIJTJE. STADSKLEURNIEUWS ZAL HET NIEUWE SEIZOEN OP EIGEN EN CREATIEVE WIJZE VIA ONZE NIEUWE RUBRIEK "DE SMAAK VAN DE BAL" VERSLAAN.                                                                                                                                  19/03/08

  

   

DRUGSBOOT

STOP MET ALLE HOERAVERHALEN RONDOM DE BOEI

Het vormgegeven idee van de ChristenUnie om Arnhem op te zadelen met het veel te dure experiment van een drijvende 24 uuropvang is volledig mislukt. De Arnhemse politiek heeft zich lelijk in de voet geschoten. De Boei symboliseert zowel het probleem als de onmacht. Zo is de capaciteit van de Boei nooit optimaal benut. Dit komt deels omdat deelname aan het project onder zeer streng regiem staat en uitsluitend op vrijwillige basis kan plaatsvinden. Tonny van den Herik, drugsexpert bij uitstek, waarschuwde er destijds al voor dat de capaciteit overdag uitsluitend zou worden benut wanneer er gratis 'wit of bruin' zou worden 'uitgedeeld'. Inmiddels klaagt de buurt waar PvdA lid Tonny, tegen alle afspraken in en met politieke steun en hulp van Volkshuisvesting een 'dagopvang' heeft geopend, steen en been over de overlast. De Arnhemse politiek beconcurreert willens en wetens de eigen voorzieningen en roemt het 'particuliere initiatief'.

Op dit moment zoekt Iriszorg, de voormalige Grift, naar verslaafden om de boot overdag beter bezet te krijgen. Er zou, stelde men de laatste jaren, een wachtlijst zijn onder de geïndiceerden maar nu weet 'de zorginstelling' ineens niet meer waar zij de verslaafden moet zoeken! Vast staat dat de Boei overdag de capaciteit van 70 personen nog nooit heeft gehaald, wat er door Iriszorg ook wordt beweerd. Bovendien heeft de voormalige Grift bij voortduring, daar waar het de 24 uuropvang betreft, met personeelsproblemen te kampen gehad. Alle informatie heb ik uit steekproefsgewijs genomen eigen waarneming, verklaringen van (ex)- personeel en van verslaafden.

Zonder dat er een raadsbesluit aan ten grondslag lag bereed PvdA wethouder Jantien Vlam in de vorige raadsperiode haar stokpaardje met een blanco cheque op zak en lachte de raad vierkant in het gezicht uit. Feit is het dat het de raad ook worst was. De enige politieke partij die zich van meet af aan fel heeft verzet tegen de komst van de Junkenboot was Fractie Jaspers. Wij hebben destijds een volwaardig alternatief op de wal gepresenteerd op een deel van het voormalig Billitonterrein dat als beste alternatief door politie en Maatschappelijke Ontwikkeling werd beoordeeld.

De huidige ligplaats van de Boei werd willen en wetens gekozen. Destijds was al bekend dat dit voor max. 5 jaar zou zijn en vrijwel direct was duidelijk dat de junkenboot een enorm obstakel zou vormen voor het nieuwbouwproject 'Coberco'. Na 5 jaar zou de boot naar de Billitonhaven aan de Nieuwe Kade, nu door raad en college hardnekkig Malburgerhaven genoemd, bij de Westervoortsedijk worden gesleept. Destijds stond al vast dat ook dat eigenlijk geen reële optie is omdat daar de overslag van de Shell is gevestigd en boten daar van brandstof worden voorzien. Een van de meest brandgevaarlijke plekken in Gelderland. Toch startte PvdA wethouder van Bodegraven indertijd een artikel 19/2 procedure op basis van een raadsbesluit. Daarover wordt nu niet meer gesproken. Wanneer is die procedure stopgezet? Burgemeester Krikke, lid van het college en hoofd van de brandweer, heeft nooit geprotesteerd tegen de ingeslagen weg terwijl zij als geen ander op de hoogte is met de regels en procedures en de wetenschap dat de Boei daar dus nooit kan komen!

In verkiezingstijd werd door vrijwel alle politieke partijen, de Grift en de politie het 'daverende succes' van de Boei opgeëist. Onderbouwd met 'klinkende' cijfers en gelardeerd met succesverhalen. De politie nuanceerde later het eigen verhaal.

De tippelzone, volledig misplaatst zorgzone genoemd, heeft zich voor een groot deel verplaatst en is voor een deel ook terug in de binnenstad. Arnhem heeft sinds de komst van de Boei de langste tippelzone van Nederland. De nieuw gekozen ligplaats, door Groenlinks wethouder Van Eeten en Burgemeester Krikke al benoemd en van de het jaartal 2009 voorzien bij de Nelson Mandelabrug ter hoogte van het Roermondsplein is de zoveelste blunder op rij. "Of naar de overzijde van de John Frostbrug" merkte Henk Berg voorzitter van de OKA in het gesprek achter gesloten deuren over verplaatsing van de Boei op!

NIEUWE LIGPLAATS BIJ NELSON MANDELABRUG DOODSSTEEK  VOOR BINNENSTADSBEWONERS EN ONDERNEMERS

Ik roep iedereen op om te protesteren tegen de genoemde opties. Het experiment is mislukt. En er is maar één afdoende oplossing. De drugsboot moet zo snel als mogelijk is worden verkocht als gevangenisschip aan Justitie. De boot is daar volledig op ingericht. De grote zorginstellingen werken sinds de fusie van de respectievelijke instellingen onder de naam Iriszorg samen en knopen daarbij samenwerkingsverbanden aan met kleinere organisaties. Nieuwe wegen worden ingeslagen. De verstrekking van heroïne onder medisch toezicht b.v. hoort in Rijnstate thuis en de daarop ingeslagen koers is dan ook de enig juiste weg. Het wordt de hoogste tijd voor de Arnhemse politiek om in de benen te komen en ruiterlijk toe te geven dat de komst van de Boei een verkeerde keus was en daar de consequenties van te nemen.

10/04/07

    

 


  
Klik op bovenstaand document om het te lezen.

NPB-persbericht

rapport-Cornielje is papieren doofpot 

 Er is door de commissie-Cornielje geen serieus te nemen feitenonderzoek uitgevoerd naar de vermeende onregelmatigheden in de top van het politiekorps Gelderland-
Midden.
Dat concludeert de Nederlandse Politiebond na zorgvuldige bestudering van het 235 pagina's tellende onderzoeksrapport, geschreven onder voorzitterschap van de
Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje. De NPB publiceert zijn officiële reactie vandaag in een commentaar van 33 pagina's. Het vaststellen van
de feiten lijkt in het rapport-Cornielje ondergeschikt te zijn gemaakt aan het wegpoetsen van het beeld dat er iets niet in de haak zou zijn geweest. In combinatie met
een strak geregisseerd media-offensief is het rapport in feite gebruikt als een papieren doofpot.

Het rapport-Cornielje schept het beeld dat er geen enkele sprake is geweest van onoorbaar gedrag van leidinggevenden. Daarentegen – aldus het rapport – zijn de
ondernemingsraad en bepaalde functionarissen ernstig over de schreef gegaan door zonder goede reden allerlei geruchten over dergelijke praktijken in leven te
houden.

Volgens de NPB is dit het omdraaien van de werkelijkheid: in feite verdienen de betreffende werknemers lof voor hun belangeloze inspanningen om aandacht te vragen
voor vermoedens van niet-integer gedrag binnen de politieorganisatie. Het is mede aan de betrokken leidinggevenden en korpsbeheerder te danken dat over de aangekaarte zaken nog altijd geen duidelijkheid bestaat.

Het 'feitenonderzoek' van de commissie-Cornielje brengt daar opvallend weinig verandering in. Keer op keer wordt te gemakkelijk geconcludeerd dat er geen onaanvaardbare dingen zijn gebeurd – of althans dat dat niet hard is te maken op basis van de beschikbare gegevens. Merkwaardig is het geringe animo van de commissie om doortastend nader onderzoek te (laten) doen.

Hieronder drie in het oog springende voorbeelden op een rijtje.

* Wat betreft de vermeende belangenverstrengeling bij de aan- en verkoop van politiepanden: de onderzoekers hebben niets gedaan om de daarover gerezen en begrijpelijke vragen naar behoren te beantwoorden, bijvoorbeeld door het verstrekken van een totaalbeeld van alle relevante financiële elementen. Zij hadden moeten beseffen dat niet volstaan kon worden met flarden uit documenten en uitspraken van rechtstreeks betrokkenen (meestal belanghebbenden), maar dat alleen een forensisch accountantsonderzoek tot een definitief oordeel had kunnen leiden.

* Wat betreft het creatief gebruik van vergoedingsregelingen: in dit gedeelte van het rapport laten de onderzoekers herhaaldelijk blijken te weinig kaas te hebben gegeten van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen binnen de politiesector. Wellicht mede daardoor staan her en der onbegrijpelijke en onzinnige teksten, bijvoorbeeld over het uitbetalen van overuren. Verder wordt wel doodleuk vastgesteld dat een medewerker TEGEN ALLE REGELS IN 400 vakantie-uren uitbetaald heeft gekregen (een bedrag van 23.000 duizend gulden), maar verder geen woord over hoe dat mogelijk is geweest.

* Wat betreft het gedwongen vertrek van een Turkse tolk: deze zaak wordt in het rapport afgedaan onder het kopje 'Overige relevante feiten'. In totaal wordt er iets meer dan één pagina aan besteed, zonder dat daarbij iets blijkt van onderzoek naar de kwestie, gevoerde gesprekken met betrokkenen, analyse van verkregen informatie of conclusies. En dat terwijl het gaat om één van de meest conflictueuze zaken van de afgelopen jaren, waarbij sprake was intimidatie en het verdwijnen van stukken uit dossiers. Ook dat de kwestie nog steeds loopt, wordt in het rapport niet vermeld.

bron:
Gepubliceerd op 03 april 2007 door Dick Harte.
Nederlandse Politiebond - http://www.politiebond.nl/ ©2007.   
    

  

   

   

  

  

LAFFE GEMEENTERAAD HELPT KRIKKE

HAAR EIGEN STRAATJE SCHOON TE VEGEN

HET POLITIEKE OORDEEL VAN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD OVER HET VERSCHENEN RAPPORT CORNIELJE WAARIN WERD ONDERZOCHT OF SPRAKE WAS VAN STRUCTUREEL MACHTSMISBRUIK, VRIENDJESPOLITIEK EN INTIMIDATIE BINNEN HET KORPS GELDERLAND - MIDDEN EN DE ROL VAN BURGEMEESTER KRIKKE DAARIN IS VOORALSNOG OPVALLEND MILD TE NOEMEN. DE MEERDERHEID IN DE RAAD ZIET OP DIT MOMENT GEEN REDEN OM TEGEN HAAR HERBENOEMING IN SEPTEMBER TE ZIJN, TERWIJL HET RAPPORT DOOR DE GELDERSE POLITIEBOND WORDT GEKRAAKT EN DUIDELIJK IS DAT KRIKKE SINDS 2003 GEDETAILLEERD OP DE HOOGTE WAS MET DE FEITEN. ZOALS ALTIJD KIJKEN DE COLLEGEPARTIJEN IN ARNHEM DE KAT UIT DE BOOM. HET CDA HAD ZELFS GEEN COMMENTAAR. DAT IS OPMERKELIJK TE NOEMEN OMDAT CDA 2e- KAMERLID HAVERKAMP WEL VRAGEN HEEFT GESTELD AAN OUD COLLEGA EN VRIENDIN VAN KRIKKE, MINISTER GUUSJE TER HORST VAN BINNENLANDSE ZAKEN. ZO WIL HAVERKAMP, VOORDAT WORDT OVERGEGAAN TOT DE ORDE VAN DE DAG, EERHERSTEL VOOR OUD KORPSCHEF VAN DEURSEN (CDA) EN INPERKING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN KORPSBEHEERDERS IN NEDERLAND. IN DIT GEVAL DUS VAN KRIKKE. DE SP VRAAGT ALS ENIGE KRITISCHE PARTIJ MAANDAG 26 MAART A.S. IN DE ARNHEMSE RAADSVERGADERING VIA EEN INTERPELLATIE VERZOEK OM UITLEG. DAT VERZOEK MOET DOOR EEN MEERDERHEID WORDEN TOEGESTAAN. OMDAT HET IN DE ARNHEMSE POLITIEK KAN VERKEREN BRENGEN WIJ U NU AL OP DE HOOGTE MET DE INHOUD. 

DE REGIO EN DE 135 KLAGENDE OUD-MEDEWERKERS VAN HET KORPS KUNNEN BOVENDIEN DE HOOP NOG VESTIGEN OP HET RAPPORT VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN, DAT IN APRIL VERSCHIJNT. HET BLIJFT OPMERKELIJK DAT DE KLACHTEN VAN POLITIEMENSEN IN HET RAPPORT CORNIELJE WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR 10 ALSOF DEZE SLECHTS AFKOMSTIG ZOUDEN ZIJN VAN ONRUSTSTOKERS. FEITELIJK IS IN HET RAPPORT SLECHTS GECONCLUDEERD DAT ER GEEN STRAFBARE FEITEN ZIJN GEPLEEGD.
AL HET ANDERE BLIJFT OVEREIND: INCLUSIEF DE KLACHTEN OVER (SEKSUELE) INTIMIDATIE BINNEN HET KORPS.

22/03/07
 

 


 

  


VERZOEK TOT HOUDEN VAN INTERPELLATIE   

Aan: de voorzitter van de raad van Arnhem

Betreft: verzoek tot houden van interpellatie

Onderwerp: politie Gelderland-Midden, rapport FEITELIJK-HEDEN, rol burgemeester korpsbeheerder
   

Arnhem, 22 maart 2007

Geachte voorzitter, leden van de raad,

De inleiding kan kort gehouden worden. We gaan er vanuit dat iedereen op de hoogte is van de gang van zaken van de afgelopen tijd bij de politie en in grote lijnen bekend is met de inhoud van het rapport FEITELIJK- HEDEN.  Van corruptie e.d. is niets gebleken. Ook blijkt dat de politiemensen in het korps trots zijn op het werk dat zij doen. Tot zover het goede nieuws.

Er is sprake van grote onvrede in het korps ten aanzien van de leiding. Dit blijkt zonneklaar uit de korpsbrede enquête die is gehouden en waar 631 politiemensen aan hebben meegedaan. Slechts 2% vindt dat er sprake is van een duidelijk loopbaanbeleid dat in de praktijk wordt toegepast. Méér dan 80% verdenkt de leiding van vriendjespolitiek, slechts 25% twijfelt niet aan de integriteit van de leidinggevenden. Bovendien hebben zich 135 (oud) medewerkers met klachten gemeld bij de onderzoeksgroep.

Hierbij stelt de fractie van de SP de volgende vragen:

  • Hoe kijkt de burgemeester / korpsbeheerder aan tegen de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport FEITELIJK - HEDEN ?

 Dankzij FEITELIJK –HEDEN weten we nu dat de burgemeester/korpsbeheerder al geruime tijd op de hoogte was van wat zich afspeelde, maar ook weten we dat zij destijds al over informatie beschikte waaruit bleek dat roddels en geruchten niet op de waarheid berustten. Uit de persverklaring van burgemeester Pauline Krikke:  “De driehoek had op dat moment geen andere keus dan het rapport naar buiten te brengen. Het niet naar buiten brengen van het rapport zou de indruk wekken dat er dingen in de doofpot zouden verdwijnen… …Een ontkrachting van de beelden zou niet toereikend zijn.”  

·         Op basis waarvan kwam men tot de conclusie dat ontkrachting niet toereikend zou zijn?

·         Wat zegt dit over het (gebrek aan) gezag van de leiding?

·         Waarom heeft men niet gekozen voor ontkrachting en het delen van relevantie informatie in combinatie met de aankondiging van onafhankelijk onderzoek? 

·         Waarom heeft men ook al in de veel eerdere stadia niets tot bijna niets ondernomen om de geruchten te ontkrachten?

   “Flarden” versus “volledig op de hoogte” 

·         In eerdere verklaringen heeft de burgemeester / korpsbeheerder beweerd dat zij slechts “flarden” heeft meegekregen over wat zich heeft afgespeeld. Uit het rapport blijkt zonneklaar dat zij volledig op de hoogte was. Graag de reactie van de korpsbeheerder over deze tegenstelling en een terugblik op haar eerdere uitspraken. 

Gerrie Elfrink       SP fractie

22/03/2007

  

MEER DAN 130 KLACHTEN ZORGEN ER VOOR DAT KRIKKE DE KERST HAALT 

Adviesbureau Berenschot, dat van de Gelderse commissaris van de koningin Clemens Cornielje de opdracht heeft gekregen om vermeende misstanden bij de politie Gelderland - Midden te onderzoeken, heeft op het daarvoor speciaal door hen ingestelde aparte meldpunt meer dan 130 klachten binnen gekregen van politiemensen en oud medewerkers. Berenschot heeft van commissaris Cornielje, die in opdracht en namens partijgenoot (VVD) minister Remkes van Binnenlandse Zaken handelt, bovendien de opdracht gekregen het verdwenen rapport te achterhalen over het politiedistrict West-Veluwe Vallei (Ede) uit 2002. Dit rapport zou op last van de korpsleiding zijn vernietigd. Van de 1600 korps-medewerkers die het korps op dit moment telt en door bureau Berenschot via een enquete zijn gevraagd een oordeel te geven over hun leidinggevenden heeft 38% de vragenlijst ingevuld. De Gelderse commissaris van de koningin Cornielje betreurt de vertraging maar zegt zorgvuldigheid boven snelheid te prefereren. Het rapport zal nu in januari gereed zijn. De voormalige korpsleiding wordt beschuldigd van machtsmisbruik, intimidatie, bedreiging, falend managementbeleid, racisme en discriminatie. De affaires brachten korpsbeheerder en VVD burgemeester Krikke van Arnhem in het nauw en kostte korpschef Van Deursen al voor de de uitkomst van het onderzoek zijn baan. Behalve bureau Berenschot doet de Nationale Ombudsman een onderzoek waarvan wordt verwacht dat het in het voorjaar tot rapportage zal leiden.

Ik heb burgemeester Krikke op 20 september in een open brief opgeroepen om hangende het onderzoek haar functie als korpsbeheerder en burgemeester van Arnhem tijdelijk neer te leggen om op die manier aan de burgers in deze regio duidelijk te maken dat zij bereid is mee te willen werken aan een zuiver en onafhankelijk onderzoek.

Omdat op het extra meldpunt meer dan 130 klachten zijn binnengekomen en deze zorgvuldig moeten worden onderzocht kan gesteld worden dat Krikke de Kerst haalt. Wordt vervolgd.

24/ 11/ 06

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

VEILIGHEIDSGORDELS VERPLICHT

Op 6 en 7 november heeft de Arnhemse gemeenteraad zich gebogen over de meerjarenprogrammabegroting 2007 – 2010. Ook dit jaar lag weer een fors totaalpakket moties en amendementen gereed van de politieke partijen in een poging om de meerjarenprogrammabegroting van het college op punten om te buigen. Met wisselend succes. Slechts 5% uit deze MJPB 2007 – 2010 is nieuw beleid. Tot stand gekomen op voorwaarden van de coalitie. Tegelijkertijd moet er bezuinigd worden. Feitelijk vinden de algemene beschouwingen pas plaats tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in 2007. Daarin zullen ook de collegevoorstellen voor de (W)et(M)aatschappelijke(O)ondersteuning zijn geïntegreerd.

Het was beide dagen opvallend rustig op de publieke tribune. De presentaties boeien de gemiddelde Arnhemmer kennelijk nauwelijks.

Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP, zorgde maandag nog even voor commotie toen hij uit zijn slof schoot tegen PvdA fractievoorzitter Rudi Rikken die het opnam voor raadslid Truus Vink. Vink zou opnieuw hebben zitten zuigen over het ‘misgelopen’ wethoudersschap van Elfrink tijdens de collegeonderhandelingen dit voorjaar en dat was Elfrink in ’t verkeerde keelgat geschoten. Elfrink dreigde Vink over het balkon te gooien als zij niet ophield. Bovendien zou Elfrink eind september tegen PvdA raadslid Talip Aydemir,”rot toch op”en “val dood”gezegd hebben toen deze hem na de raadsvergadering wel thuis wenste. Elfrink zou zich mateloos hebben geërgerd aan Aydemir omdat deze tijdens het debat over de komst van asfaltcentrale Bruil op de Kleefse Waard / Koningspley bij voortduring met zijn mobieltje zat te spelen. Volgens Elfrink zou Aydemir bovendien publiekelijk hebben verkondigd tegen de centrale te zullen stemmen. Toen het op stemming aankwam stemde hij voor,waardoor Elfrink ontplofte. Aydemir kwam vorige week in het nieuws omdat het mobiel dat hij via internet had gekocht gestolen bleek. Aydemir kwam hier achter omdat de politie via dit mobiel contact met hem had opgenomen. Omdat deze fikse ruzie in verkiezingstijd niet best is voor beide partijen en alles breeduit de pers heeft gehaald verontschuldigden zowel Rikken als Elfrink zich dinsdagavond tegenover de raad. Naar verluidt zou Elfrink door zijn partij zijn gedwongen zijn verontschuldigingen aan te bieden.

Elfrink haalde enkele maanden geleden de krant omdat zijn naam niet voorkwam op de groslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij gaf toen aan teleurgesteld te zijn dat de SP in Arnhem niet was uitgenodigd om aan het college deel te nemen en hij niet voor het wethoudersschap in aanmerking kwam. Hij gaf aan niet door het landelijk SP partijbestuur voor de Tweede Kamer te zijn gevraagd, ook geen ambitie te hebben, zich in 2010 uit de lokale SP politiek terug te willen trekken en dan ook om te gaan zien naar een andere baan.

Vandaag zijn bij veel Arnhemmers de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen op de mat gevallen. Wat schetst mijn verbazing? Gerrie Elfrink staat voor de SP op plaats 29. In de peilingen staat de SP op dit moment op 25 zetels.  De bij intimi bekende innig gekoesterde wens van Gerrie Elfrink om naar de Tweede Kamer te mogen verhuizen komt dus binnen handbereik.

Elfrink, die wanneer het om anderen gaat het woord ‘kiezersbedrog’ altijd voor in de mond heeft en van zichzelf vindt dat hij open en eerlijk communiceert, mag bij een monsterzege van de SP aan de Arnhemmers uitleggen waarom hij over zijn kandidaatstelling zo geheimzinnig heeft gedaan.

Ik vraag mij af of Jurgen Elfrink, tevens raadslid voor de SP in Arnhem en broer van Gerrie, al is gepolsd voor de opvolging als fractievoorzitter.

Voor het geval het voorgenomen “uitstapje” naar Den Haag niet doorgaat verwacht ik op z’n minst een motie van de andere partijen over het verplicht stellen van veiligheidsgordels voor raadsleden op ’t rookbalkon want ik voorspel u dat het humeur van dit wonderkind er dan beslist niet op vooruit zal gaan!

9 november 2006

 

KNUFFEL VOOR KRIKKE

Op verzoek van diverse politieke partijen heeft vanavond in een vrijwel lege raadszaal de “gedachtenwisseling” tussen korpschef J. Kuiper en Burgemeester P. Krikke enerzijds en vertegenwoordigers van de Arnhemse politiek anderzijds plaatsgehad tijdens een extra vergadering Veiligheid, Financiën en Algemene en Bestuurlijke Zaken. Een fikse discussie was op voorhand dus al teveel gevraagd.

GroenLinks raadslid Malika Achekar ,voorzitter van deze commissie, verraste het handjevol aanwezigen door voor aanvang van de vergadering bij de burgemeester, die net als alle anderen al had plaatsgenomen achter de tafel, een arm om de schouder te leggen en haar een knuffel te geven. Krikke nam deze glimlachend in ontvangst.

Of dit het signaal voor Krikke was om vanavond daar waar zij het nodig achtte in de vergaderorde in te grijpen laat zich raden maar dat zij dat meerder malen heeft herhaald staat als een paal boven water. Achekar liet zich keer op keer door Krikke corrigeren. Ik vraag mij af of Achekar dit zelf is opgevallen maar vrees dat dit niet het geval is. De stunt van de avond vond ik de overigens terechte ingreep van Krikke op het moment dat SP voorman Elfrink in tweede termijn nog een trits nieuwe en uit de eerste termijn onbeantwoorde vragen beantwoord wilde zien en Achekar nadat hij deze had gesteld monter in de microfoon riep; “Slotwoord”! “Zal ik eerst even antwoorden”? vroeg Krikke fijntjes aan het Groenlinkstoppertje, waarop Achekar antwoordde “Dat vind ik goed”.

Fractievoorzitter van GroenLinks de Waard, al weken via de media in opspraak vanwege de door haarzelf veroorzaakte commotie bij haar arrestatie op 30 september tijdens de NVU demonstratie stelde pruilend dat zij die middag weliswaar geen paspoort of rijbewijs bij zich had gehad maar wel “4 andere dingen” op grond waarvan dat zij “eigenlijk wel vrijuit had kunnen gaan”. Korpschef Jelle Kuiper, die de twijfelachtige eer te beurt viel om te antwoorden gaf  zo tactvol als mogelijk was commentaar met als vrij vertaalde strekking dat niet mevrouw de Waard die afweging heeft moeten maken maar het politiemens in kwestie met alle gevolgen van dien.

Feitelijk heeft mevrouw de Waard op 30 september de confrontatie gezocht. Zij heeft via omroep Gelderland in een eerste radiocommentaar verklaard een vriendin te hulp geschoten te zijn die door de politie staande was gehouden. Zij zou “in discussie” zijn getreden waarop ook zij haar legitimatie had moeten tonen. Zij is net als haar huidige collega in de raad maar in de vorige raadsperiode duofractievoorzitter voor GroenLinks Malika Achekar in dezelfde situatie als vorig jaar terecht gekomen of heeft deze opgezocht. De Waard heeft alleen over het hoofd gezien dat iedereen zich sinds 1 januari 2006 met iets anders dan een raadslidkaart moet kunnen identificeren. In 2005 kwam Achekar daar nog mee weg maar de Waard belandde “naakt”(ontdaan van leesbril, tas, mobiel,laarzen en bh) zoals zij het zelf noemt, in de cel. Gut wat sneu nou mevrouw de Waard. Maar niet getreurd, u heeft uw partij in Arnhem, zo vlak voor de Tweedekamerverkiezingen geweldig geprofileerd. Heel Gelderland weet nu van uw politieke genie. Zet ‘m op!

Helaas was de rest van de ‘gedachtenwisseling’ nauwelijks het benoemen waard. Uiteraard werd nog door Krikke naar enig aandringen gemeld dat de Video waarop een arrestant hardhandig door de politie wordt aangepakt onderwerp is van onderzoek dat geleidt wordt door de officier van Justitie en dat de raad van het vervolg op de hoogte wordt gehouden maar ik ga er van uit dat u dat zelf ook kunt bedenken. U heeft het hierbij bevestigd gekregen. Bovendien vindt de raad in meerderheid dat er creatief moet worden gezocht naar mogelijkheden om de communicatie met de burger te verbeteren in soortgelijke gevallen en dat in het vervolg bij de uitreiking van het schriftelijke noodbevel een “vriendelijk opgesteld briefje” ter hand zouden moeten worden gesteld aan de ‘argeloze’ burger.

Ik pleit er nog maar eens voor om alle commissie- en raadsvergaderingen live in woord en beeld te verslaan vanaf een half uur voor aanvang van elke vergadering. Ik pleit er bovendien voor om camera’s en microfoons te installeren op het “rookbalkon” en de overloop van het stadhuis. Daar wordt na afloop van elke raadvergadering geborreld. Dan pas zal uit de analyse, op basis van de eigen waarneming, duidelijk worden waarom veel raadsleden de beslissing nemen die zij nemen.

12/10/06

 

HET ASFALTSPOOK KOMT NAAR ARNHEM

EEN KLASSIEK GEVAL VAN ACHTERKAMERTJESPOLITIEK

Met 20 stemmen voor en 18 tegen heeft het Arnhemse College bestaande uit PvdA, CDA en Groenlinks met hulp van de meerderheid van hun raadleden in de Arnhemse gemeenteraad de weg vrij gemaakt voor de vestiging van een asfaltfabriek van Bruil op de Koningspley-Noord in Arnhem. Ik ben van mening dat verantwoordelijk PvdA wethouder Sander van Bodegraven zich deze fabriek door de Provincie Gelderland in de maag heeft laten splitsen als tegenprestatie voor een subsidie van 9.6 miljoen euro voor Rijnboog en een bijdrage van 1 miljoen voor het project zelf. Dat nu in alle toonaarden wordt ontkent dat de bijdrage van 9.6 miljoen van de Provincie voor Rijnboog er ook maar iets mee van doen heeft na de aanvankelijke weigering mag dan formeel in de annalen zijn bijgeschreven maar ik geloof daar niets van. PvdA wethouder v. Bodegraven geeft zelf aan dat de asfaltcentrale van Bruil niet past in ( het voorontwerp van) het  Masterplan Kleefsewaard/Koningspley-Noord . Niet qua werkgelegenheid, niet daar waar het de geplande bouwhoogte van 40 meter betreft  en ook niet qua opslorping van de geluidsruimte om nog maar eens een vakterm te gebruiken. Als dat zo is mijnheer van Bodegraven, hoe komt u er dan bij om dit traject te willen ingaan? Er is niemand in Arnhem die om een asfaltfabriek heeft gevraagd behalve Bruil en de Provincie. U schoffeert de bewoners van het Broek, Presikhaaf, het toekomstige Stadseiland en de ondernemers van de OKA dus opzettelijk. U erkent dat voor de afwikkeling van het transport van deze 24 uurindustrie via de Koningspley extra maatregelen zullen moeten worden getroffen omdat de huidige capaciteit niet voldoende is maar stelt tegelijkertijd laconiek dat daar de Provincie en de wegbeheerders maar een oplossing voor moeten bedenken! Bestuurt u op uw dossiers mijnheer v. Bodegraven of wordt u door “De Provincie”aangestuurd? En als dat laatste zo is mijnheer v. Bodegraven wanneer maakt u daar een eind aan?

Op maandagmiddag voorafgaande aan de raadsvergadering kwamen de fracties van de collegepartijen in de spreekwoordelijke achterkamertjes bij elkaar om over de te volgen strategie te praten. Er werd voor de vorm een amendement in elkaar gedraaid. Zoals gebruikelijk verkwanselde GroenLinks in ruil voor een plekje op ’t pluche een niet onaanzienlijk deel van het gedachtengoed maar dat maakt voor hen  niets uit want GroenLinks kon er tot nu toe zeker van zijn dat de “achterban” zoals bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen opnieuw is gebleken, gewoon op hen bleef stemmen ! “Groenlinks gaat voor regionale milieuwinst “stelde raadslid Kappert . Zij doelde op het sluiten van de fabriek in Wageningen en wil bij de Provincie aandringen op uitkopen en ontmanteling van de fabriek in Huissen.

Om de te bouwen fabriek in Arnhem zet Groenlinks een ”groene corridor” om op die manier de visuele vervuiling tegen te gaan ! Voor wie, mevrouw Kappert, zit u in de Arnhemse gemeenteraad?

De PvdA blunderde er in Arnhem tijdens de vorige raadsperiode op elk denkbaar dossier lustig op los in de wetenschap dat het volk op Wouter Bos stemt en niet op hen en in Arnhem viel dat te vertalen naar 5 extra zetels.Wel heb ik van Bodegraven op de avond van de verkiezingsuitslag met een gezichtsuitdrukking vol van ongeloof van en naar het scorebord zien lopen want met 2 extra zetels was de partij al dik tevreden geweest. Een gevolg van de monsterzege is dat de arrogantie van de PvdA alleen maar toeneemt. Een staaltje daarvan hebben de aanwezigen in het huis der Provincie gisterenavond kunnen meemaken tijdens de voorstelling van PvdA raadslid Broer en de manier waarop hij meende te moeten opereren en de oppositie te moeten schofferen. Hij leverde het bewijs over wie in Arnhem nu de werkelijke vijand van het volk is. Met als drogreden “de zuivere politieke afweging” in het temerige schoolmeesterstoontje verwerkt las het bejaarde heertje diverse oppositiepartijen de les. raadslid Broer stond er in zijn verfomfaaide outfit bij of hij onverwacht de opdracht had gekregen het gemene volk toe te spreken en daarvoor zo uit bed was gestapt. Na het optreden klopte fractievoorzitter Rikken ‘zijn’ Broer goedkeurend op de schouder en op dat moment zag ik de gelijkenis. Verdomd, dat zijn broers!

Een ding weet ik sinds gisteren heel zeker. De raadsvergaderingen kunnen in Arnhem gerust worden afgeschaft als neveneffect van het failliet van het dualisme.

26/09/06

 

 

DE ROL VAN BURGEMEESTER KRIKKE ALS KORPSBEHEERDER

INGELASTE COMMISSIEVERGADERING

Op donderdagavond 21 september werd een inderhaast door SP en PvdA aangevraagde extra vergadering gehouden in de raadszaal. Er was kennelijk op grote toeloop gerekend maar op de publieke tribune zat slechts een handjevol mensen. Tijdens de vergadering bleek dat de agendacommissie had bepaald dat de vergadering alleen zou worden gehouden op voorwaarde dat de raad bereid zou zijn “verhelderende”vragen aan korpsbeheerder Krikke te stellen een z.g. “gedachtenwisseling”. Op vragen waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat  Krikke aan de tand zou worden gevoeld, het  “verantwoording” afleggen, zou door korpsbeheerder Krikke niet worden geantwoord. De raad is met die voorwaarde akkoord gegaan waaruit maar weer eens blijkt dat de agendacommissie, onder de ogen van de raad, manipuleert. Behalve Krikke nam ook korpschef Jelle Kuiper plaats achter de tafel.

Vrijwel alle woordvoerders van alle partijen op dit dossier m.u.v. fractievoorzitter Lea Manders van Zuid – Centraal en fractievoorzitter Gerrie Elfrink van de SP, die een goed betoog hielden en heldere vragen stelden en daar ook op door vroegen, presteerden matig tot slecht. Ex Zuid-Centraal raadslid Bert Geurtz nu commissielid voor Pro Arnhem spande de kroon door aan te geven dat hij geen vragen had!  CDA fractievoorzitter Hilde Haverkamp hakkelde en klungelde maar wat aan. Wieneke de Waard, fractievoorzitter van Groenlinks,coalitiepartner in het college van CDA en PvdA, was vol lof over ‘de snelheid’ waarmee korpsbeheerder Krikke na het vertrek van korpschef v. Deurzen in actie kwam maar gaf in dezelfde zin aan dat Groenlinks op dat moment, wij spreken dus over 21 september, nog niet alle stukken had gelezen omdat Groenlinks niet wist dat alle stukken openbaar waren! Rudie Rikken fractievoorzitter van de PvdA maakte zijn reputatie als politieke draaikont volledig waar door er alles bij te slepen wat niet relevant was en enkel vragen te stellen naar de bekende weg. Bij toerbeurt verzandden partijen in het hekelen van de rol van de media. Addy Plieger van de ChistenUnie vond het nodig om te eindigen met een bijbelspreuk. Een veelgebruikte formule van de ChristenUnie wanneer deze zich wil onttrekken aan een inhoudelijke discussie.

Krikke zelf begon hakkelend, nam op punten geleidelijk de rol van commissievoorzitter Marion Blom over en laveerde op die manier op het puntje van haar stoel zittend om moeilijke vragen heen. De Sp stelde drie keer dezelfde vraag aan de korpsbeheerder. Een vraag waarop zij niet wenste te antwoorden maar waarop zij antwoordde dat zij hem al had beantwoord. Haar koppige karakter speelde haar parten bij de beantwoording van veel vragen. Telkens liet zij doorschemeren dat zij formeel helemaal geen verantwoording hoeft af te leggen aan de raad maar uit pure goeiigheid toch bereid was dit te doen. Ze stelde tot slot dat zij open en eerlijk op alle vragen had geantwoord. De enige ‘achter de tafel’ die een dikke 10 heeft verdiend was korpschef Jelle Kuiper. Hoewel de man kennelijk onder tijdsdruk stond, om 10 uur stond zijn auto buiten met draaiende motor te wachten, stak hij zowel de korpsbeheerder een hart onder de riem als de raad tevreden. Hij gaf hen het gevoel de vragen serieus te nemen en beantwoordde de gestelde vragen helder en duidelijk.

22/09/06

 

HAALT KRIKKE DE KERST?

Burgemeester Pauline Krikke had eind augustus met de fractievoorzitters van de Arnhemse gemeenteraad een evaluatiegesprek. De raad kwam m.u.v. Zuid-Centraal tot de conclusie dat de burgemeester van Arnhem uitstekend functioneert. Mijn stelling is en ik spreek vanuit mijn ervaring als raadslid van de Lokale partij Fractie Jaspers in de periode 2002 –2006, dat zowel de functie van burgemeester van Arnhem als die van korpsbeheerder van Gelderland- Midden voor haar een maatje te groot is.

Het eerste evaluatierapport over haar functioneren uit 2004, het beruchte ‘niet geschreven, nooit bestaan rapport ‘,onder voorzittersschap van Piet van Dijk, destijds fractievoorzitter van de ChristenUnie, PvdA raadslid Marion Blom en Fractievoorzitter van Pro Arnhem, Martin van Meurs verdween in de prullenbak. Als bijvangst kwam aan het licht op welke wijze zij zich had ontdaan van het leeuwendeel van haar “hofhouding”. Doordat enkele pagina’s door een “lek” bij de Gelderlander terecht kwam werd alsnog een onderzoek ingesteld. De voltalle raad concludeerde destijds in eerste instantie dat de burgemeester niet goed communiceerde en een fors deel van de raad vond dat ze niet goed functioneerde. Na een ‘goed gesprek’ tussen de burgemeester en de “kopstukken” van de grote partijen werd met hulp van diezelfde grote partijen het rapport alsnog niet in de openbaarheid gebracht. De burgemeester was naar eigen zeggen geen “zeepkistburgemeester” maar werkte graag in de luwte. Fractie Jaspers trok destijds al de conclusie dat zij niet gecontroleerd wilde worden. Sterker nog, zij beriep zich erop dat zij zich niet tegenover de raad hoefde te verantwoorden. Ik heb destijds een doorbraak geforceerd omdat ik mij als raadslid wel tegenover de burger moet verantwoorden en heb openbaarmaking van het rapport geëist.

Op mijn destijds gestelde heldere vraag “Burgemeester, bedrijft uw man politiek in Arnhem en zo ja, voor welke partij?die ik namens fractie Jaspers in mijn open brief in 2004 stelde omdat er van diverse kanten signalen bij ons binnenkwamen over de vermeende bemoeienissen van de man van de Burgemeester met  gemeenteaangelegenheden w.o. Vitesse,  reageerde zij destijds buitenproportioneel via de media. Met een op 22 december 2004 door B&W geplaatste advertentie in de Gelderlander waarin zij de vraag van Fractie Jaspers afdeed met ‘vunzig en onzinnig’, trok zij de aandacht van de landelijke pers.

Hetzelfde gebeurt nu weer. VVD Partijgenoot minister Remkes neemt Pauline Krikke hoogstpersoonlijk in bescherming. Niet vreemd natuurlijk want Pauline heeft zich via de VVD scoutingcommissie de laatst 2 jaar uitstekend voor de VVD ingezet met als resultaat een voorstel voor de kandidatenlijst voor de tweede kamerverkiezingen op 22 november. De VVD kan nu geen negatieve publiciteit gebruiken.   

De Arnhemse fractievoorzitters die 14 dagen geleden nog lovend over haar functioneren spraken, zwijgen nu m.u.v. Zuid – Centraal, vanuit de redenering dat de Burgemeester van Arnhem tegenover hen geen verantwoording verschuldigd is in deze aangelegenheid in alle toonaarden en nemen geen enkele politieke verantwoordelijkheid. Op zich is het opmerkelijk dat Zuid – Centraal nu pas van de hoed en de rand op de hoogte wil komen. In die periode zat Zuid – Centraal in het college en zij steunden Fractie Jaspers in 2004 niet. Het is maar hoe serieus je je taak als raadslid opvat. Feitelijk hadden de dames en heren in de raad al voltallig in actie moeten komen voor het zomerreces. En wel op het moment dat de klachten over discriminatie binnen het corps breed in de media werden uitgemeten. Je weet maar nooit hoe het balletje gaat rollen en klaarblijkelijk wilde niemand zijn of haar geplande vakantie in gevaar brengen. Ik vind hen niet alleen lui, ik vind hen in meerderheid ook laf!
 

 HOE NU VERDER?

Ik krijg de indruk dat op dit moment een heel leger in staat van paraatheid is gebracht om de burgemeester van Arnhem in haar functie van korpsbeheerder in de luwte te houden. De uitslag van de eerste van de twee externe onderzoeken naar het functioneren van het politiekorps Gelderland – Midden is binnen. Opmerkelijk is dat de rol van de burgemeester van Arnhem als korpsbeheerder daarin niet is onderzocht. Dat onderzoek is nu alsnog onder druk van de publieke opinie gestart.

Ik geef mevrouw Krikke daarom het advies om hangende het onderzoek naar haar rol in deze affaire, tijdelijk haar functie van zowel Burgemeester van Arnhem als de functie van korpsbeheerder neer te leggen. Alleen op die manier kan zij naar mijn mening nog duidelijk maken aan de burgers binnen de Regio Gelderland – Midden dat zij bereid is mee te werken aan een zuiver en onafhankelijk onderzoek. Ik wil n.l. als burger van Arnhem weten of mijn veiligheid en die van de rest van de burgers van Arnhem de afgelopen jaren wel voldoende gewaarborgd is geweest. Ik heb daar sterke twijfels over.

Als binnenstadbewoner en cultureel ondernemer ben ik naar nu is gebleken  zaterdag 16 september door een gebrek aan regie van burgemeesterszijde door het oog van de naald gekropen. Zaterdagmiddag heeft een vechtpartij in de binnenstad plaatsgevonden tussen fans van Vitesse en NAC. Ik heb van ondernemers en bewoners uit het gedeelte van de binnenstad waar de rellen en de vechtpartij plaatsvonden vernomen dat groepen NAC supporters op verzoek van horecaondernemers onder politiebegeleiding van terrassen op de Jansplaats zijn verwijderd omdat zij zich niet aan de huisregels wensten te houden en in het omliggende winkelgebied de beest uithingen. Op diverse plaatsen van de binnenstad was het een chaos en de politie was aanvankelijk in geen velden of wegen te bekennen. Achteraf bleek dat zij niet op de massale toestroom van NAC supporters hadden gerekend! Uit deze inschattingsfout van politiezijde blijkt dat deze niet specifiek voor deze wedstrijd door burgemeester Krikke is aangestuurd. Krikke zou, met het oog op het feit dat voor het eerst naar jaren weer vrije kaartverkoop werd gehanteerd, conform de afspraak met belangenorganisaties extra politie inzet hebben moeten gelasten. Het lijkt erop dat zelfs de standaardprocedure niet in acht is genomen! De stelling dat de burger van Arnhem geen enkel nadeel ondervindt als gevolg van de verziekte sfeer binnen het korps kan naar mijn mening dan ook niet langer overeind worden gehouden!

18/09/06

LAAT U DOOR LENNEKE JASPERS VERRASSEN
MET HAAR KIJK OP DE ARNHEMSE POLITIEK

POLITIEK WEERBERICHT

Het miezerige politieke weer in Arnhem ‘trakteerde’ de Arnhemse burger de afgelopen jaren op diverse nepcollegebuien en namaakraadsstormen.  Als er werkelijk zwaar weer opstak en er wat van de Arnhemse politici werd gevraagd liet de een na de ander het afweten, nam ontslag of zocht een haven op om “het zware weer” over te laten waaien. Het aangekondigde noodweer bleef vrijwel altijd uit. Geen wethouder trad af, hoe groot de schade ook was. Claims door de burger werden afgedaan als eigen risico en de burger gaat dus de aankomende jaren een ‘hogere premie’ betalen.

Nieuws krijgt weer kleur

Sinds het verdwijnen van de Arnhemse Courant lijdt Arnhem onder een eenzijdige politieke berichtgeving. Ik heb dat aan den lijve ondervonden tijdens mijn raadsperiode in de Arnhemse gemeenteraad tussen maart 2002 en maart 2006. Het arrogante gedrag van de grote politieke partijen heb ik als ronduit walgelijk ervaren. Mijn ideeën en uitgewerkte plannen werden lacherig weggestemd en al snel via een eigen variant of in z’n geheel klakkeloos overgenomen en via een omweg maanden later opnieuw gelanceerd. Een “fraai staaltje” daarvan is b.v. het idee voor een infocentrum over de Slag om Arnhem. Een idee dat al voor de verkiezingen van 2002 door mij werd gelanceerd.

De veel gehoorde kreet over de “kloof’’ tussen burger en politiek bestaat echt en is door de politiek over zichzelf afgeroepen. Het is geen cliché maar een feit. Ik schrijf de hoofdoorzaak toe aan de politiek gekleurde ‘benoemingen’ binnen de diverse ambtelijke diensten. De grote politieke partijen zorgen er nog steeds in ruime mate voor dat hun mannetjes en vrouwtjes goed zijn vertegenwoordigd. Ook al wordt dit door de woordvoerders binnen het ambtelijk apparaat in alle toonaarden ontkend. De partijpolitieke bindingen van ambtenaren of “deskundigen van buitenaf” zijn voor iedereen vrij eenvoudig, o.a. via de ledenlijsten van partijen, te achterhalen. De burger van Arnhem is goed op de hoogte met dit gegeven en bij de laatste verkiezingen in maart heeft opnieuw, net als in 2002, de helft van de kiesgerechtigden in Arnhem het voor gezien gehouden. 

STADSKLEURNIEUWS signaleert dat de Arnhemse burger het geklungel,  het gebrek aan visie en de verspillingen spuugzat is.

Het aantal zwevende kiezers en gelegenheidsshoppers zal in de komende jaren dus opnieuw toenemen. Op zondag stemt men CDA of ChristenUnie, op maandag PvdA, op dinsdag D66, op woensdag GroenLinks, op donderdag VVD, op vrijdag SP en op zaterdag Lokaal. Bij slecht weer kunt u deze volgorde totaal omgooien en bij mooi weer gaat men de stad uit.

De “slimmerikken” onder u zullen nu ongetwijfeld opmerken dat de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen toch duidelijk een monsterzege voor de PvdA heeft opgeleverd. Dat is ook niet zo moeilijk wanneer je, als puntje bij paaltje komt zeker kunt zijn dat via de Lokale pers het Wouter Bossyndroom voor je wordt “uitgedragen”. De lokale onderwerpen waren voor diverse media ondergeschikt aan wat landelijk werd gepropageerd. Hier zat een duidelijke strategie achter die heeft gewerkt.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat er een grote behoefte is aan “veelkleurig” nieuws. Dus aan STADSKLEURNIEUWS.