STADSKLEURNIEUWS GEEFT U
24 UUR ALGEMENE BESCHOUWINGEN

RIJNBOOGJOURNAAL

Klik hier voor rapport Ramp of Kans

 
  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

2014

OP 19 MAART A.S. GAAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM ....... VOOR DE DERDE KEER OP RIJ....... OVER RIJNBOOG, DE BELANGRIJKSTE STEDEBOUWKUNDIGE INGREEP IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD VAN NA DE 2e WERELDOORLOG. DIT KEER STAAT DE NIEUWBOUW VAN HET KUNSTENCLUSTER OP HET SPEL EN DAT IS EEN ABSURD GEGEVEN. DE ARNHEMMERS HEBBEN ZICH ER TENSLOTTE AL 2 KEER OVER UITGESPROKEN,  BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2010 EN BIJ HET OP 15 MEI 2013 UITGESCHREVEN REFERENDUM......... ARNHEM IS IN MEERDERHEID VOOR DE BOUW VAN 'N NIEUW GEMEENTEMUSEUM AAN DE RIJNKADE MET DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD UITMONDEND IN DE RIJN...........

NIEMAND IN ARNHEM ZOU NA DE VORIGE VERKIEZINGEN, EN NA HET VORIG JAAR GEFLOPTE REFERENDUM, GEÏNITIEERD DOOR DE TEGENSTANDERS VAN HET KUNSTENCLUSTER, HEBBEN KUNNEN VOORSPELLEN DAT HET STADBESTUUR VAN ARNHEM NOGMAALS HET LEF ZOU HEBBEN OM HET SPEL ROND RIJNBOOG MET KUNSTENCLUSTER MET DE KIEZER TE SPELEN EN BOVENDIEN HONDSBRUTAAL EN ONDER HET OOG VAN IEDERE ARNHEMMER HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD AF TE SERVEREN........ EN HET WINKELBESTAND IN DE BINNENSTAD VAN ARNHEM ALS GATENKAAS ACHTER TE LATEN....... 

ZOWEL IN 2006 ALS IN 2010 STOND HET ONDERWERP WEL OF GEEN HAVEN MET  KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG OP NUMMER 1 VAN DE MENUKAART VAN ARNHEM. "DE HAVEN" IS IN 2010 DOOR DE KIEZER GETORPEDEERD MAAR IN 2014 STAAT DE BOUW VAN HET KUNSTENCLUSTER, WAARIN ZOALS GEZEGD EEN PROMINENTE PLEK IS GERESERVEERD VOOR EEN NIEUW TE BOUWEN GEMEENTEMUSEUM, TOCH WEER ALS HOOFDGERECHT OP DE POLITIEKE KAART!

ARNHEM HEEFT DE AFGELOPEN 4 JAAR OPNIEUW TE LIJDEN GEHAD ONDER DE DRAAIKONTERIJ VAN DE MEESTE PARTIJEN. ZO HEEFT DE PvdA HALVERWEGE DE RIT BEKEND GEMAAKT, PARALLEL LOPEND AAN HET DOOR DE RAAD GEVRAAGDE HAALBAARHEIDSONDERZOEK, NIET LANGER VOOR EEN KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG TE ZIJN EN HAAR STEUN IN TE TREKKEN.

VEEL ARNHEMMERS VINDEN SINDSDIEN DAT 'N POLITIEKE PARTIJ ALS DE PvdA IN ARNHEM VERBODEN MOET WORDEN..... SINDS 2000 SPEELT DE PvdA, DAN AL COLLEGEPARTIJ, VOOR AANJAGER VAN 'N HAVEN IN RIJNBOOG ( CONCEPT MASTERPLAN RIJNBOOG ) HOUDT DAT IN 2002 - 2006 ( HAVEN IN OPEN VERBINDING MET DE RIJN, DUBBELE SLUISDEUREN EN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT) EN IN 2010 OOK NOG HALSSTARRIG VOL EN JAAGT ARNHEM DAARMEE OP TORENHOGE KOSTEN VOOR O.A. DE AANKOOP VAN ONROEREND GOED, PLANNENMAKERIJ, HAALBAARHEIDONDERZOEKEN, HET HAVENREFENDUM EN HET SCHADELOOSSTELLEN VAN STEDEBOUWKUNDIGEN EN ARCHITECTEN....... SINDS 2010, VOOR 'T EERST WEER IN DE OPPOSITIE, DRAAIT DE PvdA ALS 'N BLAD AAN DE BOOM OM EN IS DAN OPEENS TEGEN 'N KUNSTENCLUSTER / NIEUW MUSEUM, TERWIJL HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK DAN JUIST UITWIJST DAT DE BOUW VAN EEN KUNSTENCLUSTER DOOR ARNHEM KAN WORDEN BETAALD. 

'HOE HAD U 'T GEHAD WILLEN HEBBEN'?

IS IN 2014 MEER DAN OOIT HET MOTTO BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN VAN DE 18 DEELNEMENDE POLITIEKE PARTIJEN DIE NU AL KOORTSACHTIG BEZIG ZIJN OM 'N INSCHATTING TE MAKEN VAN HET AANTAL TE BEHALEN ZETELS PER LOZE BELOFTE.....  HET GAAT DAARBIJ UITERAARD OM DE PUNTENSCORE / ZETELS EN DE COMBINATIES DIE MOGELIJK ZIJN VOOR COLLEGEVORMING.........MAAR DAARVOOR MOET EERST OP 19 MAART NOG EVEN HET ARNHEMSE STEMVEE BIJEEN WORDEN GEDREVEN......

 

SP=RAMP VOOR DE STAD

ONZE VREES EN DIE VAN VEEL ARNHEMMERS, DAT UIT 'N COLLEGE WAARAAN VVD EN SP DEELNEMEN NIKS GOEDS GEBOREN KAN WORDEN, IS HELAAS UITGEKOMEN. DE SP HEEFT ER IN ARNHEM, MET 2 MAN IN HET COLLEGE EN 7 LEDEN IN DE RAAD, IN DE AFGELOPEN 4 JAAR VEEL TE WEINIG VAN WETEN TE BAKKEN...... ZIJ ZIJN GEWOGEN EN ZIJN TE LICHT BEVONDEN.

STADSKLEUR WIJST SP- WETHOUDER GERRIE ELFRINK.....OP 19 MAART 2014 OPNIEUW LIJSTTREKKER VAN "ZIJN" PARTIJ..... ALS HOOFDSCHULDIGE AAN.

ELFRINK, WETHOUDER WONEN, SPORT, ARNHEMCENTRAAL, COMMUNICATIE EN RIJNBOOG WAS ER BIJ DE COLLEGEONDERHANDELINGEN IN 2010 OP GEBRAND OM HET DOSSIER RIJNBOOG IN Z'N PORTEFEULLE TE KRIJGEN. ZIJN PERSOONLIJKE VERKIEZINGSLEUS WAS, "GEEN HAVEN IN RIJNBOOG EN GEEN VERTRAGING OPLOPEN BIJ DE UITVOERING VAN ALLE ANDERE COMPONENTEN BINNEN RIJNBOOG". FEIT IS DAT DE SP EN DAARMEE ELFRINK, IN FEBRUARI 2010 AL NIET IN STAAT WAS OM EEN PLAN OP BASIS VAN 'N VISIE TE FORMULEREN. HET SP-PLAN 'PLEIN AAN DE RIJN', 'N PLAN VAN NIKS MET BOVENGRONDS PARKEREN TUSSEN DE BOMEN, WERD INDERTIJD MET GEGNIFFEL ONTVANGEN EN NA "DE PRESENTATIE" IN HET STADHUIS GERUISLOOS DOOR GERRIE ELFRINK GEVOERD.

NU, VLAK VOOR DE VERKIEZINGEN EN MIDDEN IN CAMPAGNETIJD, MAAKT ELFRINK HET NOG SPANNENDER...... OVERDAG IS GERRIE MET Z'N WETHOUDERSPET OP EN IN ZIJN HOEDANIGHEID ALS LOCOBURGEMEESTER VAN ARNHEM VOOR 'N KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG. .........'S AVONDS ALS SP- PARTIJLID EN LIJSTTREKKER BIJ DE A.S. VERKIEZINGEN IS-IE TEGEN........ ER IS TOT NU TOE GEEN RAADSLID OF COALITIEPARTNER IN ARNHEM TE BEKENNEN DIE OP HET IDEE KOMT OM HEM VERANTWOORDING TE LATEN AFLEGGEN VOOR ZIJN GEDRAG.............LAAT STAAN 'N MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN HEM IN STEMMING LAAT BRENGEN. 

EN UIT EIGENER BEWEGING COMMUNICEREN DOET DEZE WETHOUDER ---- DIE COMMUNICATIE IN Z'N PORTEFEULLE HEEFT----- NU NIET, WANT ALLES WAT-IE ER OVER ZEGT---- O.A. DAT RIJNBOOG FAILLIET IS VERKLAARD NADAT HIJ OP DAT DOSSIER HEEFT GEFAALD -----ZAL TIJDENS DE VERKIEZINGEN TEGEN HEM EN ZIJN SP WORDEN GEBRUIKT....... ELFRINK LAAT ARNHEM LIEVER IN DE WAAN DAT "DE CRISIS IN NEDERLAND" EN DE SCHULDIGE IS.

LAF POLITIEK SPELLETJE

IN PLAATS DAARVAN HEEFT SPer - ELFRINK COALTITIEPARTNER VVD IN DE PERSOON VAN WETHOUDER MICHIEL VAN WESSEM AL IN EEN VROEG STADIUM EN OP GROND VAN DE PORTEFEULLE CULTUUR, DE UITVOERING VAN HET KUNSTENCLUSTER ( DE DRAGER IN RIJNBOOG) OP Z'N POLITIEKE BORDJE GESCHOVEN EN IN HET ZICHT VAN DE VERKIEZINGEN MAG NU DUS OOK DE VVD VOOR DEZE INCAPABELE SP- WETHOUDER DE KOOLTJES UIT HET POLITIEKE VUUR HALEN.......... DOOR DE VVD MEDE SCHULDIG TE MAKEN AAN HET FIASCO RIJNBOOG DOET GERRIE ELFRINK ZIJN BIJNAAM "GERRIE DE RAT" WEER ALLE EER AAN..... OM OVER DE "SUBTIELE OVERDRACHT" / TERUGGAVE AAN DE PvdA IN AUGUSTUS 2013 VAN COEHOORN NOORDOOST, BETER BEKEND ALS COEHOORN CENTRAAL / RUIGOORD, AAN DE COEHOORNSTRAAT NOG MAAR TE ZWIJGEN. 

DAARMEE IS "COEHOORN NOORDOOST" ONDER DE OGEN VAN DE ARNHEMMERS DOOR GERRIE- SPer- ELFRINK GERUISLOOS AFGEVOERD EN MAAKT OPEENS GEEN DEEL MEER UIT VAN HET PLAN RIJNBOOG. HET WEERHOUDT DEZE SP WETHOUDER ER OVERIGENS NIET VAN  OM NOG MEE TE WERKEN AAN 'N PUBLICATIE IN SEPTEMBER 2013 OP DE VOORPAGINA IN NR. 26 VAN DE "RIJNBOOGKRANT" !

HET DOOR DE "INITIATIEFNEMERS", DE RODE HANEN DE BRUIJN EN GROOT, TOT "BROEDPLAATS VAN CULTURELE BEDRIJVIGHEID" GEBOMBARDEERDE "LEGE GEBOUWEN EN KALE VLAKTECOMPLEX " WERD TOEGEVOEGD AAN HET TOCH AL VEEL TE RUIME BESTAND VAN GESUBSIDIEERDE "CULTURELE BROEDPLAATSEN". 'N PLAATJE DAT ARNHEM GRAAG HOOG HOUDT EN UITEINDELIJK, WEER VIA "LINKSOM", TEN LASTE VAN DE GEMEENTELIJKE BEGROTING ZAL KOMEN.

IN DE HERFST WERD HET "PROJECT VAN NIKS " GEOPEND DOOR 'N GOEDE BEKENDE VAN BEIDE HEREN, PvdA STAATSSECRETARIS SHARON DIJKSMA VAN EZ EN ONDERWIJS IN HET HUIDIGE KABINET RUTTE 2. .........SP- WETHOUDER ELFRINK WAS ALS REPRESENTANT VAN DE STAD EN 'N VROEGE SINTERKLAAS VOOR DE OPENING AANWEZIG..... MAAR STAATSSECRETARIS DIJKSMA WAS SLIMMER DAN ELFRINK EN DE BEIDE "INITIATIEFNEMERS" SAMEN.......... ZIJ TOVERDE MET HAAR REACTIE METEEN 'N BREDE GLIMLACH OP DE LIPPEN VAN DE OPLETTENDE AANWEZIGE DOOR FIJNTJES OP TE MERKEN DAT HET "NOG HELEMAAL NIET ZEKER IS OF ZIJ WEL 'N POTJE KAN VINDEN" WAARUIT ZIJ BEIDE 'INITIATIEFNEMERS' ZOU KUNNEN SUBSIDIËREN........ DE HEREN MAAKTEN N.L. AL TIJDENS "DE OPENING" KENBAAR OM GELD VERLEGEN TE ZITTEN OM DE EXPLOITATIE VAN "DE BROEDPLAATS" TE KUNNEN FINANCIEREN.... 

DE HEER DE BRUIJN EN DE HEER GROOT HOEFT NIEMAND IETS TE LEREN....... ZIJ WAREN DAAROM OOK AANWEZIG OP DE DUURSTE NIEUWJAARSRECEPTE VAN GELDERLAND----46.000,00--- EN STONDEN MET GEHEVEN GLAS TE GLUNDEREN IN 'N WOLK VAN KLASSIEKE MUZIEK GESPEELD DOOR HET GELDERS ORKEST......EN SCHUDDEN LOCOBURGEMEESTER ELFRINK, DIE NAAST DE ARNHEMSE BURGEMEESTER HERMAN KAISER STOND, IN DE EUSEBIUSKERK ALLERHARTELIJKST DE HAND.....

STADSKLEUR VRAAGT ZICH AF OF HET GELDERS ORKEST AL "JA" HEEFT GEZEGD OP DE UITNODIGING VAN DEZE "INITIATIEFNEMERS VAN RUIGOORD" OM TIJDENS DE KONINGSDAG IN APRIL VOOR EEN VRIENDENPRIJS ( TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE WAS DAT NAAR VERLUID ZO'N 9.000 EURO) 'N OPENLUCHTCONCERT TE KOMEN GEVEN. 

STADSVERLOEDERING 2013

DE VERLOEDERING VAN HET SPIJKERKWARTIER IS VEEL BEWONERS 'N DOORN IN HET OOG EN DE BEIDE BEWONERS, BOY EN DICK (foto linksboven) VAN EEN WONING IN HET SPIJKERKWARTIER, STAAN HIERVOOR MODEL ...........ZIJ HEBBEN ANNO 2014 SPIJT ALS HAREN OP HUN HOOFD ER OOIT 'N HUIS TE HEBBEN GEKOCHT EN NEMEN SP- WETHOUDER ELFRINK VAN WONEN EN HUN EIGEN PARTIJ, DE PvdA,  ALLES KWALIJK WAT HEN MAAR KWALIJK TE NEMEN IS-------- WANT BEIDE PARTIJEN ZIJN HUN VERKIEZINGSBELOFTEN NIET NAGEKOMEN.

PAPPEN EN NATHOUDEN, ZOETE BROODJES BAKKEN MET DE KLIEK DIE "DE LOMMERD" BEHEERD EN KADOOTJES UITDELEN IN ALLE MOGELIJKE VORMEN AAN PERSONEN UIT DE EIGEN PAROCHIES. ZOALS HET PAS AANGEBODEN SELFSERVICE PLAN VAN BEWONERS UIT HET SPIJKERKWARTIER VAN HET VOORMALIG THIALF GEBOUW, NU "VRIJSTAAT THIALF" HET "VOORPORTAAL" VAN DE BOUWSPEELPLAATS / POEPMOESTUIN AAN DE C.A. THIEMESTRAAT....WAARAAN GERRIE NAMENS DE ARNHEM GOEDKEURING VERLEENDE....

DE PRAKTIJK VAN ALLE DAG IN HET SPIJKERKWARTIER IS DAT ELK HUIS WORDT BEKLAD, DE OVERBEWONING DOOR STUDENTEN ER VOOR ZORGT DAT DE GEWONE BURGER ER NIET FIJN MEER WOONT, ER OP ELKE HOEK VAN DE STRAAT VUIL WORDT GEDUMPT, ER ONOPHOUDELIJK FOUT WORDT GEPARKEERD EN IN AUTO'S WORDT INGEBROKEN. ER ALS VANOUDS IN VEEL PANDEN IN DRUGS WORDT GEDEALD EN............. ER NIET DOOR INVESTEERDERS WORDT GEBOUWD....... IETS WAT TIJDENS DE VORIGE VERKIEZINGEN DOOR ARNHEM AAN DE KIEZER WEL IS BELOOFD EN WAAROP ALLE POLITIEKE PARTIJEN MAAR BOVENAL DE PvdA EN DE SP BIJ DE VERKIEZINGEN MOETEN WORDEN AFGEREKEND.   

EEN DEEL VAN DE KLACHTEN DIE STADSKLEUR OVER HET SPIJKERKWARTIER HOORT KUN JE OP VEEL WIJKEN VAN ARNHEM PROJECTEREN. ER KOMEN KLACHTEN UIT RIJKERSWOERD, DE LAAR, DE GEITENKAMP, MALBURGEN EN PRESIKHAAF. BOVENDIEN VRAAGT MEN ZICH AF WANNEER DAT BOUWPLAN VOOR HET COBERCOTERREIN EINDELIJK VAN START GAAT EN BEKLAAGT DE PARTICULIER ZICH OVER DE VALSE CONCURRENTIE VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP DE VASTGOEDMARKT. EEN VAN DE PARADEPAARDJES VAN ELFRINK IS HET "VASTGOEDPLEIN", WAARBIJ DE KOPER ALLERLEI VOORDEELTJES IN HET VOORUITZICHT WORDT GESTELD ALS ONROEREND GOED VAN DE GEMEENTE WORDT GEKOCHT.

PARTIJ 19=DE THUISBLIJVER

VLAK VOOR HET KERSTRECES SLOOT DE TERMIJN WAAROP DE STROMINGEN EN PARTIJEN DIE OP 19 MAART 2014 IN ARNHEM AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WILLEN DEELNEMEN HUN KANDIDATENLIJSTEN MOESTEN INLEVEREN......... VOLGENS BUREAU VERKIEZINGEN DOEN IN ARNHEM 18 PARTIJEN MEE...... MAAR ZIJ ZITTEN ER NAAST.

IN ARNHEM ZULLEN IN MAART..... MEER NOG DAN BIJ DE VOORGAANDE VERKIEZING, DE THUISBLIJVERS DE GROOTSTE ROL GAAN SPELEN. STERKER NOG, STADSKLEUR STELT NU AL DAT DE VERSTANDIGE ARNHEMMER / DE THUISBLIJVER, IN 2014.......NET ALS IN 2010 ( TOEN EEN PERCENTAGE VERTEGENWOORDIGEND VAN 52.8 % VAN DE KIESGERECHTIGDEN )......DE GROTE WINNAAR IN ARNHEM ZAL WORDEN EN DAT HET DIEPTERECORD IN 2010 VAN 47.2 % STEMBUSOPKOMST ZAL WORDEN DOORBROKEN....... ALLES WIJST EROP DAT ARNHEM ONDER DE 45% ZAL EINDIGEN.

DE VEEL GEHOORDE STELLING, DAT ALLEEN DE BURGER DIE NAAR HET STEMBUREAU GAAT RECHT VAN SPREKEN HEEFT, WORDT DOOR DEGENEN DIE BAAT HEBBEN BIJ HET OPKOMSTPERCENTAGE ( ALLE PARTIJEN ) MET DE REGELMAAT VAN DE KLOK EN ZONDER TEGENWERPING GEPUBLICEERD. IN FEITE IS HET ZO IEDEREEN RECHT VAN SPREKEN HEEFT EN ZEKER DE BEWUSTE THUISBLIJVER.

ZIJ ZIJN HET DIE DE STEMMING BINNEN DE ARNHEMSE SAMENLEVING NAUWKEURIG IN BEELD BRENGEN EN NIET HET STEMVEE DAT ZICH TE PAS EN ONPAS LAAT VERLEIDEN OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN EN 'N KEUS MOET MAKEN UIT ARROGANTE ZETELKLEVERS, LAFFE HUICHELAARS EN INCOMPETENTE LUIAARDS DIE UIT GEWOONTE, LUIHEID OF ONKUNDE IN DE MEESTE GEVALLEN AL VIA DE ACHTERKAMERTJES 'N CONSENSUS OVER DE AGENDAPUNTEN HEBBEN WETEN TE BEREIKEN. 

WIE TREKT DE STEKKER ERUIT?

STADSKLEUR VRAAGT ZICH AF, NET ALS DE BURGERIJ DIE MIDDELVINGERS TE KORT KOMT OM HAAR AFSCHUW OVER DE HANDELWIJZE VAN DIT STADBESTUUR TE UITEN, OF ER.... VOOR DE VERKIEZINGEN.... NOG 'N PARTIJ IN ARNHEM TE VINDEN IS DIE IN DE BENEN WIL KOMEN OM DE ONBETROUWBAARHEID VAN DE SP AF TE STRAFFEN DOOR UIT HET COLLEGE TE STAPPEN, OF 'N MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN HET COLLEGE VAN B&W IN STEMMING TE BRENGEN.

WIJ STELLEN IN ELK GEVAL HET GEDRAG VAN HET VOLLEDIGE STADBESTUUR AAN DE KAAK WANT JE MOET TOCH WEL HEEL VER HEEN ZIJN OM EEN "NAMENWEDSTRIJD" VOOR DE BURGERIJ VAN ARNHEM UIT TE SCHRIJVEN VOOR HET NIEUW TE BOUWEN KUNSTENCLUSTER, DIT TE PUBLICEREN O.A. VIA DE ALLERLAATSTE GEMEENTELIJKE OPROEPJES IN DE ARNHEMSE KOERIER EN BOVENDIEN NOG 'NS 5 ARCHITECTEN VANUIT DE HELE WERELD TE BENADEREN OM HEN TE VRAGEN EEN ONTWERP TE WILLEN MAKEN...... OM JE VERVOLGENS ALS ARNHEMS COLLEGE VAN B&W FAILLIET EN VLEUGELLAM TE LATEN VERKLAREN DOOR COALITIEPARTNERS ALS EEN HOPELOOS VERDEELD 66 EN EEN INCOMPETENTE SP.

STADSKLEUR IS ER KLAAR VOOR

ARNHEM, 10 JANUARI 2014

copyright © stadskleurnieuws 2014NIEUW MUSEUM AAN DE RIJNKADE

 MET UITZICHT OP DE TRANSVIJVER

DE REALISATIE VAN DE "TAARTPUNT" MET DE NAAM "ROZET" AAN DE KORTESTRAAT, DE NIEUWE NAAM VOOR HET VOORMALIGE 'KENNISCLUSTER' IN RIJNBOOG EN O.A. DE HUISVESTING VOOR BIBLIOTHEEK ARNHEM, IS ALS GEBOUW PRIMA GELUKT EN EEN GROOT SUCCES WAT DE BEZOEKERSAANTALLEN BETREFT. DE ROZET BLIJKT VANAF DE OPENING OP 1 SEPTEMBER J.L. 'N ENORME PUBLIEKSTREKKER TE ZIJN ONDANKS HET FEIT DAT HET ERFGOEDCENTRUM, DAT PAS OP 1 DECEMBER A.S. OPENT, HET VERZAMELGEBOUW NOG NIET HEEFT BETROKKEN EN DE BIBLIOTHEEK NU AL IS GEKOZEN TOT BESTE GROTE BIBLIOTHEEK VAN NEDERLAND. 

DE KANS OM IN 2017, HET JAAR WAARIN HET GEPLANDE NIEUWE MUSEUM AAN DE RIJNKADE KLAAR MOET ZIJN, GENOMINEERD TE WORDEN VOOR BESTE / MOOISTE MUSEUM EN FILMHUIS VAN NEDERLAND ZIEN WIJ ALS EEN PRIMA AMBITIENIVEAU VOOR ONZE STAD.

STADSKLEUR PLEIT AL JAREN VOOR NIEUWBOUW VAN EEN ARNHEMS MUSEUM AAN DE RIJNKADE, OP DE KOP VAN DE NIEUWSTRAAT( ZIE NIEUW VERBETERD MASTERPLAN RIJNBOOG) OMDAT HET MMK OP DE UTRECHTSEWEG ONVOLDOENDE PARKEERMOGELIJKHEID HEEFT  EN UIT HAAR JASJE IS GEGROEID. HET WAS STADSKLEUR DIE DESTIJDS, BIJ MONDE VAN FRACTIE JASPERS, DE NU GEPLANDE LOCATIE OP DE KOP VAN RIJNKADE EN NIEUWSTAD IN DE GEMEENTERAAD HEEFT AANGEDRAGEN. ZOALS BEKEND PLEITTE HET ARNHEMSE STADSBESTUUR IN 2012, ONDER LEIDING VAN PVDA WETHOUDER HENRIE LENFERINK, IN HAAR ONEINDIGE WIJSHEID IN HET CONCEPT MASTERPLAN RIJNBOOG NOG VOOR AFBRAAK VAN DE BUSBAAN OP HET NIEUWE PLEIN, OM OP DIE PLEK DE REALISERING VAN EEN NIEUW TE BOUWEN ARNHEMS MUSEUM ONDERAAN DE NELSON MANDELABRUG TE REALISEREN........

VORIGE MAAND HEEFT HET STADSBESTUUR, NA JAREN OP DE VERKEERDE WEG TE HEBBEN GEZETEN, HET "AMBITIEDOCUMENT" VOOR ARCHITECTEN GEPRODUCEERD EN GEPUBLICEERD DAT ALS REFERENTIEKADER EN GIDS VOOR HET TE BOUWEN KUNSTENCLUSTER AAN DE RIJNKADE MOET DIENEN EN WAAROP ONTWERPERS KUNNEN INSCHRIJVEN.....  IN DE PRAKTIJK ZULLEN VOLGENS VERANTWOORDELIJK VVD WETHOUDER MICHIEL VAN WESSEM SLECHTS 5 ARCHITECTEN WORDEN UITGENODIGD OM EEN SCHETSONTWERP TE MAKEN. 

U KENT DAT WEL, ZO'N OPEN PROCEDURE, AANGESTUURD DOOR AMBTENAREN EN GEAUTORISEERD DOOR B&W. HET HUIDIGE ARNHEMSE COLLEGE SELECTEERT NAAR EIGEN ZEGGEN NOG VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 19 MAART 2014 DE ARCHITECTEN DIE EEN ONTWERP GAAN MAKEN WAARUIT DAN HET VOLGENDE COLLEGE HET WINNENDE ONTWERP 'MAG' KIEZEN!

VOOR ZOWEL HET 19e EEUWSE GEBOUW WAARIN HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNST AAN DE UTRECHTSEWEG IS GEHUISVEST ALS VOOR HET FILMHUIS, DE VOORMALIGE KORENBEURS, OP DE KORENMARKT KAN ONZE STAD BIJ VERKOOP, OOK IN DEZE TIJD VAN ECONOMISCHE RECESSIE, FLINKE BEDRAGEN KRIJGEN EN DIE MAG ZIJ NIET LATEN LIGGEN.

STADSKLEUR VINDT BOVENDIEN DAT IN HET NIEUW TE BOUWEN MUSEUM AAN DE RIJNKADE PLAATS MOET WORDEN GEMAAKT VOOR 'N RUIMER VAN OPZET EN BETER TOEGANKELIJKE EXPOSITIE EN INFORMATIE OVER DE SLAG OM ARNHEM,  WAARVOOR HET HUIDIGE INFOCENTRUM IN HET GEBOUW VAN VOLKSHUISVESTING, AAN DE VOET VAN DE JOHN FROSTBRUG, OVERGEHEVELD KAN WORDEN NAAR HET NIEUW TE BOUWEN MUSEUM. CENTRAAL GELEGEN TUSSEN JOHN FROST- EN NELSON MANDELABRUG..... EXACT IN HET MIDDEN VAN DE OUDE EN DE NIEUWE BRUG.......... WAARDOOR DE BEZOEKERS VAN HET JACOB GROENEWOUDPLANTSOEN EN PASSANT EN VIA EEN KORTE WANDELING DE GELEGENHEID KRIJGEN OM HET NIEUWE MUSEUM TE BEZOEKEN.

WIJ GAAN ER VAN UIT DAT DOOR HET BOUWEN VAN EEN NIEUW MUSEUM, MET UITZICHT OP DE TRANSVIJVER OP HET DAK VAN EEN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE, NAAR ONTWERP VAN HENK JASPERS, NET ZOALS DOOR HET BOUWEN VAN DE ROZET IN HET BARTOKKWARTIER, DE BROODNODIGE IMPULS VOOR ZOWEL RIJNKADE ALS VOOR ARNHEM WORDT GEGEVEN EN DE REST VAN DE NIEUWBOUW IN DIE OMGEVING ALS VAN NATURE VOLGT.

KUNSTENAAR HENK JASPERS KOMT BINNENKORT MET HET ONTWERP EN EEN MAQUETTE VOOR DEZE NIEUWBOUW VAN HET KUNSTENCLUSTER, DAT ZOWEL IN ONZE RUBRIEK RIJNBOOGJOURNAAL ALS IN STADSKLEUR STUDIO 8 ZAL WORDEN GEPRESENTEERD EN TENTOONGESTELD.

WORDT VERVOLGD.....

10 OKTOBER 2013.

copyright © stadskleurnieuws 2013


REFERENDUM KUNSTENCLUSTER RIJNBOOG

------ JE MOET MAAR DURVEN ------

NU DE POLITIEKE PARTIJEN IN ARNHEM ACHTER DE SCHERMEN AL WEER VOLOP BEZIG ZIJN MET DE NADERENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WORDT DE BURGERIJ OPNIEUW ALS STEMVEE GEBRUIKT EN TUSSENTIJDS OPGEROEPEN OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN. "DE KIEZER" WORDT OPGEROEPEN OM OP 15 MEI 2013 VIA EEN RAADGEVEND REFERENDUM KENBAAR TE MAKEN OF ZIJ VOOR OF TEGEN DE BOUW VAN EEN KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG IS.

VOOR OF TEGEN

TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2010 HEBBEN DE NEE STEMMERS VOOR RIJNBOOG DE VERKIEZINGEN GEWONNEN EN DAAR IS HET HUIDIGE, ONNATUURLIJK TOT STAND GEKOMEN COLLEGE VAN B&W, UIT VOORTGEKOMEN.

ZOWEL DE RAAD ALS HET COLLEGE HEBBEN TOEN AL VOOR HET KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG GESTEMD EN ZIJ HEBBEN VOOR 4 JAAR MANDAAT. IN PLAATS VAN VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN EN HET PLAN TEN UITVOER TE BRENGEN VRAAGT HET STADSBESTUUR...... ONDER HET MOM VAN DEMOCRATIE...... EN ZO'N 3/4 JAAR VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2014, AAN U OM DIE VERANTWOORDELIJKHEID ALVAST VAN HEN OVER TE NEMEN ----- JE MOET MAAR DURVEN----

DE PARTIJ VAN DE ARBEID SPANT DE KROON. DE PvdA IS VAN PLAN DE AANKOMENDE WEEK ..... HUIS AAN HUIS...... FLYERS UIT TE LATEN DELEN OM DE ARNHEMMERS OP TE ROEPEN TEGEN HET KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG TE STEMMEN....... OMDAT HET GELD --- U LEEST HET GOED----- WEL BETER BESTEED ZOU KUNNEN WORDEN.

NOG AFGEZIEN VAN DE VRAAG OF DAT ZO IS MOET DE PvdA IN ARNHEM HAAR GROTE MOND HOUDEN OMDAT ZIJ OP DIT ONDERWERP TOTAAL GEEN RECHT VAN SPREKEN HEEFT. DE PvdA IN ARNHEM IS -----  VANAF 1998----- DE "GROTE AANJAGER" VOOR HET INITIATIEF TOT DE GROOTSTE STEDEBOUWKUNDIGE INGREEP VOOR HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD SINDS DE 2e WERELDOORLOG ----- GELANCEERD ONDER DE NAAM RIJNBOOG ----- EN DE PvdA  HEEFT VANAF 2000 FEL GEPLEIT VOOR EEN GROTE TREKKER BINNEN RIJNBOOG....... EEN KUNSTENCLUSTER WAARIN O. A. ZOWEL SCHOUWBURG ALS MUSEUM EEN PROMINENTE PLAATS ZOU MOETEN INNEMEN.......

GEHEUGENSTEUNTJE

IN 2007 WERD DE ARNHEMSE BURGERIJ AL DOOR HET TOENMALIGE STADSBESTUUR OPGEROEPEN VIA EEN HAVEN(P)REFERENDUM IN RIJNBOOG OM ZICH UIT TE SPREKEN EN DAAR NIETS MEE GEDAAN.

STADSKLEUR HEEFT TOEN HUIS AAN HUIS GEFLYERD EN AKTIE GEVOERD EN HET ADVIES UITGEBRACHT OM MASSAAL THUIS TE BLIJVEN.........DAT ADVIES GEVEN WIJ U NU OPNIEUW EN UW OPROEPKAART TE RETOURNEREN.

DE OPKOMST OP 6 JUNI 2007 WAS 10,2 %. EEN DIEPTEPUNT IN DE GESCHIEDENIS. MAAR PvdA FRACTIEVOORZITTER DICK TIEMENS EN PvdA WETHOUDER SANDER VAN BODEGRAVEN VONDEN DESTIJDS DAT DE ARNHEMMERS "MASSAAL" HADDEN GEKOZEN VOOR DE HAVEN MET SLUIS EN OPHAALBRUG....... DE HAVEN IS ER UITERAARD NOOIT GEKOMEN EN DE BEIDE PvdA KOPSTUKKEN ZIJN INMIDDELS AFGEVOERD....... DICK TIEMENS HEEFT ZICH BEKEERD EN IS------- GEKLEED IN HET KOSTUUM VAN WIJLEN MOLLY GEERTSEMA, OUD COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN GELDERLAND ------ OVERGELOPEN NAAR HET KAMP DAT HIJ TEN TIJDE VAN ZIJN PvdA FRACTIEVOORZITTERSCHAP TE VUUR EN TE ZWAARD BESTREED....

1 MEI VIERING 2013

DE LOKALE OMROEPEN EN HET LANDELIJKE NIEUWSUUR BESTEEDDEN ER GISTERAVOND RUIM AANDACHT AAN...... PvdA PARTIJLEIDER DIEDERIK SAMSOM EN PvdA PARTIJVOORZITTER HANS SPEKMAN VIERDEN 1 MEI 2013 IN DE VOLKSWIJK KLARENDAL IN ARNHEM. STADSKLEUR DACHT 'N MOMENT IN 'N RECLAMESPOT VAN TROTS TERECHT TE ZIJN GEKOMEN. DE PvdA KOPSTUKKEN LIETEN ZICH INTERVIEWEN VOOR DE KLARENDALSE MOLEN EN VOOR DE AANWEZIGE ARNHEMSE PvdA GEMEENTERAADSLEDEN.

HOEWEL ER GRATIS KON WORDEN GEBARBECUED EN GEDRONKEN WAS DE OPKOMST------- VOLGENS DE INFORMTIE VIA DE LANDELIJKE MEDIA ----- MATIG.

WAT DE LANDELIJKE PERS NIET WEET IS DAT "DE ARNHEMMER" INMIDDELS ZIEK WORDT VAN HET "SUCCESVERHAAL" RONDOM KLARENDAL. SINDS DE 70er JAREN ZIJN ER MILJARDEN GESTOPT IN AANKOOP EN ONTWIKKELING VAN DEZE VOLKSWIJK DIE TOT OVERMAAT VAN RAMP OOK NOG IS OPGEKLOPT TOT MODEKWARTIER.  DAT MATCHT ZO FIJN MET DE AUTOCHTONEN. DE HEER SAMSOM HEEFT ZICH KENNELIJK DOOR HET LOKALE PARTIJBESTUUR VAN DE PvdA BINNEN 'N JAAR 2 X LATEN GEBRUIKEN OM DEZE " SUCCESSTORY " VIA DE MEDIA TE KOMEN BEJUBELEN ....... ALS JE ER MAAR ONGELIMITEERD GELD IN POMPT DAN WORDT HET WELLICHT NOG 'NS IETS MIJNHEER SAMSOM MAAR ARNHEM TELT MEER WIJKEN DAN KLARENDAL, DAT MOET U TOCH WETEN?

STADSKLEUR DOET U EN UW LOKALE PvdA AFDELING IN ARNHEM DAAROM 'N IDEE KADO VOOR DE 1 MEI VIERING VAN 2014........ GA VOLGEND JAAR NAAR HET EENS ZO MOOIE SPIJKERKWARTIER IN ARNHEM. U KUNT DAN ZELF ZIEN WAT HET RESULTAAT IS VAN HET UITKOPEN VAN SEXHUISEXPLOITANTEN EN DE SLUITING VAN DE ROSSE BUURT EN HET UITBLIJVEN VAN DE DOOR DE PvdA BELOOFDE VERVOLGAKTIES. TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2006 BELOOFDE PvdA LIJSTTREKKER RUDI RIKKEN DE GOEDGELOVIGE BURGER VAN ARNHEM NAMELIJK DAT HET SPIJKERKWARTIER BINNEN 4 JAAR EEN PRACHTWIJK ZOU WORDEN EN DAT........ ALS DAT NIET ZO ZOU ZIJN....... DE BURGERIJ VAN ARNHEM HEM DAAROP ZOU MOGEN AFREKENEN...... RUDI RIKKEN IS UIT UITERAARD LANG GELEDEN AL VERTROKKEN BIJ DE PvdA EN HET SPIJKERKWARTIER IN HAAR ALGEMEENHEID VERPAUPERT. HET GEDEELTE WAAR DE ROSSE BUURT WAS GEVESTIGD IS VERWORDEN TOT SPOOKKWARTIER EN OP DIT MOMENT PROBEERT ARNHEM DE ONDER HET BEWIND VAN PvdA WETHOUDERS ---- TE BEGINNEN MET GERARD VELDTHUIZEN DIE AL IN 1993 BEGON NET HET AANKOPEN VAN PANDEN---- OM DE AANGEKOCHTE PANDEN MET VERLIES AF TE STOTEN.

HETZELFDE SCENARIO LIGT KLAAR VOOR "RIJNBOOG". IN 2002 STOND DE TELLER AL OP 34 MILJOEN GULDEN ALS KOSTENPOST VOOR LUCHTFIETSERIJ EN AANKOOP VAN ONROEREND GOED IN DAT GEBIED....... EN DAAR KWAMEN UITERAARD JAARLIJKS NOG MILJOENEN EURO'S BIJ....... NU RIJNBOOG FAILLIET IS ........ EN D66 WETHOUDER MARTIJN LEISINK VORIGE WEEK BEKEND MAAKTE DAT ARNHEM ER IN DE KOMENDE JAREN REKENING MEE MOET HOUDEN DAT 80 MILJOEN EURO MOET WORDEN TOEGELEGD OP HET ONROEREND GOED......  SCHAAMT HET HUIDIGE INCOMPETENTE STADSBESTUUR VAN ARNHEM ER ZICH NIET VOOR OPNIEUW MINIMAAL 200.000,00 EURO UIT TE TREKKEN VOOR HET UITSCHRIJVEN VAN EEN EXCUUSREFERENDUM OP 15 MEI OVER EEN KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG.......

DE STADSKLEURPEILINGEN

HET RAADGEVENDE REFERENDUM IS PAS GELDIG ..... DUS NIET BINDEND........ VOOR DE RAADSLEDEN DIE UITSLUITEND BEZIG ZIJN MET HUN PLAATS OP DE LIJST VOOR DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.......... WANNEER EEN OPKOMSTPERCENTAGE VAN 30% WORDT GEHAALD.

VOLGENS DE LAATSTE WEKEN GEHOUDEN STADSKLEURPEILINGEN ZAL DIT BIJ LANGE NA NIET HET GEVAL ZIJN....... STERKER NOG, ALS ONZE PEILINGEN BLIJKEN TE KLOPPEN DAN ZAL HET DIEPTEPUNT VAN 2007.... MET EEN OPKOMSTPERCENTAGE VAN 10,2% TIJDENS HET HAVEN(P)REFERENDUM........  NOG WORDEN OVERTROFFEN........ DE TELLER BLIJFT NAMELIJK STEKEN OP 5%.... NAAR BOVEN AFGEROND...... RIJNBOOG, MET OF ZONDER KUNSTENCLUSTER ....... LEEFT TOTAAL NIET BIJ DE ARNHEMSE BEVOLKING.

STADSKLEUR DOET EEN BEROEP OP HET GEZONDE VERSTAND VAN DE KIESGERECHTIGDE ARNHEMMERS....... LAAT U NIET MISBRUIKEN OM HET FAILLIET VAN RIJNBOOG TE MASKEREN MET EEN NEPREFERENDUM WAARIN DE SUGGESTIE WORDT GEWEKT DAT UW MENING ER TOE DOET......... MAAR GEEF OOK DEZE KEER WEER EEN SIGNAAL AF EN BLIJF OP 15 MEI 2013 MASSAAL THUIS.

VANZELFSPREKEND ZIJN WIJ VAN MENING DAT ER ONAFHANKELIJK ONDERZOEK MOET WORDEN GEDAAN NAAR DE TOTALE KOSTEN DIE TUSSEN 1998 EN 2013 GEMAAKT ZIJN OM RIJNBOOG OP DE RAILS TE KRIJGEN, IETS DAT JAMMERLIJK IS MISLUKT. IN EEN VORIG ARTIKEL HEEFT STADSKLEUR AL GEMELD DAT ZIJ VINDT DAT DE POLITIEK VERANTWOORDELIJKEN, TE BEGINNEN BIJ SP PORTEFEUILLEHOUDER GERRIE ELFRINK, DE CONSEQUENTIES MOETEN DRAGEN.

                                                                                                                                                                     ARNHEM, 2 MEI 2013

copyright © stadskleurnieuws 2013


    BOB ROELOFS - DE JOKER -

                                      

OP 14 JANUARI DEED D66er BOB ROELOFS IN HET DAGELIJKS LEVEN STATENGRIFFIER VAN DE PROVINCIE GELDERLAND, IN ZIJN NEVENROL VAN 'DE JOKER', EEN INLEIDEND VERZOEK AAN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD TOT HET HOUDEN VAN EEN REFERENDUM OVER HET AL OF NIET TE BOUWEN KUNSTENKLUSTER OP DE KOP VAN DE RIJNKADE EN DE NIEUWSTRAAT IN RIJNBOOG....... EEN GEDATEERD EN DIGITAAL DOOR HEM VERZAMELD STAPELTJE HANDTEKENINGEN MOEST ZIJN "INLEIDEND VERZOEK"...... LEES VLUCHTROUTE VOOR EEN FALEND ARNHEMS COLLEGE VAN B&W EN EEN INCOMPETENTE RAAD........ KRACHT BIJZETTEN.

HET VERZAMELEN VAN DE BENODIGDE HANDTEKENINGEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN REFERENDUM OVER RIJNBOOG..... MET OF ZONDER KUNSTENKLUSTER....... HAD BOB ROELOFS NAAR DE MENING VAN HEEL VEEL ARNHEMMERS IN 2002/2003 ALS FRACTIEVOORZITTER VAN D66 IN DE ARNHEMSE RAAD IN GANG MOETEN EN KUNNEN ZETTEN EN NIET ANNO 2013 NU RIJNBOOG FAILLIET IS. STADSKLEUR BESTRIJDT BOVENDIEN DAT HIER SPRAKE IS VAN EEN "BURGERINITIATIEF" WANT "RIJNBOOG" LEEFT AL LANG NIET MEER EN HET PROJECT LAG AL MEER DAN EEN JAAR AAN HET INFUUS VOORDAT BOUWINVEST/ MAB ER HALF NOVEMBER 2012 DE STEKKER UIT TROK.

ROELOFS, EEN POLITICUS VAN DE OUDE STEMPEL, HEEFT KENNELIJK Z'N KROEGENNETWERK VAN OUD AMBTENAREN EN OUD POLITICI WETEN TE GEMOBILISEREN, DIE OP HUN BEURT WEER 'N STEL KENNISSEN EN BUURTJES HEBBEN GEVRAAGD OM HET "HANDTEKENINGENREGISTER " TE TEKENEN OM DAARMEE DE EIGEN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ARNHEMSE RAAD EN IN DE PROVINCIE TE HELPEN AAN EEN VLUCHTROUTE UIT DIT FIACO IN DE VORM VAN EEN VOORSTEL VOOR HET HOUDEN VAN EEN "EXCUUSREFERENDUM".

BOB ROELOFS WAS IN 2002/ 2003 FRACTIEVOORZITTER VAN D66 IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD, EEN PARTIJ DIE OOK OP PROVINCIAAL NIVEAU VOORSTANDER WAS EN BLEEF VAN RIJNBOOG MET SPAANSE HAVEN EN DAARNA VAN EEN KUNSTENCLUSTER.

ROELOFS WERD IN 2003 GETIPT OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN VOOR HET GRIFFIERSCHAP VAN DE PROVINCIE GELDERLAND EN WERD DAT UITERAARD OOK OMDAT HIJ DE JUISTE POLITIEKE BLOEDGROEP HAD. VANUIT DIEZELFDE POSITIE VOELT BOB ALIAS "DE JOKER" ZICH NU GEROEPEN OM DE MENING VAN HET CDA IN DE PROVINCIE KRACHT BIJ TE ZETTEN. FRACTIEVOORZITTER JAN HUTTEN VAN HET CDA LEGDE OP 7 NOVEMBER 2012, ZO'N BEETJE GELIJKTIJDIG MET DE TERUGTREKKING VAN MAB/ BOUWINVEST UIT HET RIJNBOOGPROJECT, EEN BOM ONDER HET KUNSTENCLUSTER. HET GELDERSE PROVINCIALE CDA "WAARSCHUWDE" DE GEMEENTE ARNHEM TOEN OMDAT ZIJ DE MENING ZIJN TOEGEDAAN DAT ARNHEM HET PROJECT MAAR AMPER KAN BETALEN...... 'JE KUNT NOOIT WETEN OF IK HET CDA BINNENKORT NOG NODIG HEB'....... ZAL BOB GEDACHT HEBBEN EN DAT GAF HEM MOED!

DE RAAD STEMDE MAANDAGAVOND.....ZOALS TE VERWACHTEN VIEL..... IN MET DE VLUCHTROUTE EN HET VOORSTEL DAT DOOR JOKER ROELOFS GRONDIG WAS VOORBEREID........... EEN VOORSTEL OM HET ARNHEMSE STEMVEE OPNIEUW OP TE TROMMELEN VOOR EEN REFERENUM.

DE GESCHIEDENIS ZAL ZICH BIJ HET DAADWERKLIJK UITSCHRIJVEN VAN EEN REFERENDUM SLECHTS HERHALEN WANT ARNHEM HAAKTE OP 6 JUNI 2007 AL MASSAAL AF ( OPKOMST 10,2% ) BIJ HET Z.G. HAVEN(P)REFERENUM IN RIJNBOOG...... OMDAT ER NIKS TE KIEZEN VIEL EN ARNHEM DESONDANKS OPGEZADELD DREIGDE TE WORDEN MET EEN HAVENVARIANT.......... EN OMDAT DE UITSLAG VAN EEN (P)REFERENDUM NU EENMAAL NIET BINDEND IS........ SCROLL VOOR EEN TOTAALOVERZICHT VAN DE MANIPULATIES VAN HET TOENMALIGE STADSBESTUUR IN DEZE RUBRIEK NAAR BENEDEN.

GERRIE ELFRINK TOENMALIG SP FRACTIEVOORZITTER, PROFITEERDE NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2010 MET ZIJN PARTIJ ( TEGEN EEN HAVEN IN RIJNBOOG) SAMEN MET VVD FRACTIEVOORZITTER MARGREET VAN GASTEL EN HAAR PARTIJ (TOT 'N WEEK VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOORSTANDERS VAN EEN HAVEN IN RIJNBOOG) HET MEEST VAN DE OMMEZWAAI RONDOM RIJNBOOG EN ZIJ VORMDEN IN 2010 BIJ DE COLLEGEONDERHANDELINGEN SAMEN DE BASIS VOOR HET HUIDIGE COLLEGE.

DE ENIGE PARTIJ DIE T/M DE VERKIEZINGEN DE POOT STIJF HIELD EN DE HAVEN IN RIJNBOOG BLEEF VERDEDIGEN WAS DE PvdA EN ZIJ KWAMEN DAAROM WELLICHT NA DIE VERKIEZINGEN NIET IN HET COLLEGE.

                                                      

SPer ELFRINK HEEFT NU ZELF "RIJNBOOG" IN ZIJN PORTEFEUILLE EN VVDer VAN GASTEL O. A. GRONDZAKEN. BEIDEN ZIJN, NET ALS DE REST VAN HET HUIDIGE COLLEGE VAN B&W IN ARNHEM,  VOOR 100% VERANTWOORDELIJK VOOR HET FAILLIET VAN DE GROOTSTE STEDEBOUWKUNDIGE INGREEP VAN NA DE 2e WERELDOORLOG ( RIJNBOOG) EN HEN PAST DAAROM OOK NIETS ANDERS DAN ONTSLAG IN TE DIENEN EN EEN VOLLEDIGE VERANTWOORDING AF TE LEGGEN ZODAT EEN NIEUW COLLEGE MET EEN SCHONE LEI KAN BEGINNEN.

 

GERRIE ELFRINK HEEFT DE ARNHEMSE BEVOLKING IN DE AFGELOPEN 2 JAAR KEER OP KEER BELOOFD DAT RIJNBOOG GEEN VERTRAGING ZOU OPLOPEN EN HIJ HEEFT POLITIEK GEFAALD....... NIET DOOR OVERMACHT MAAR DOOR ONKUNDE.....EN WANNEER JE ZIJN CV OP DE GEMEENTEPAGINA VAN ARNHEM BEKIJKT DAN KUN JE HEM NOG NIET EENS IETS KWALIJK NEMEN.

SAILLANT DETAIL IN DIT VERHAAL IS DAT BOB ROELOFS DE GESCHIEDENISLERAAR OP HET LIEMERSCOLLEGE IN ZEVENAAR VAN VWO STUDENT GERRIE ELFRINK WAS EN OOK HEM NU DE VLUCHTROUTE ( HET EXCUUSREFERENDUM) KOMT AANBIEDEN. BETER ZOU HET ZIJN OM EINDELIJK DIE WIPKIP TE INTRODUCEREN IN DE RAADSZAAL, ZOWEL VOOR HET COLLEGE ALS VOOR DE RAAD, OMDAT DIT MEUBILAIR VEEL BETER PAST BIJ HET NIVEAU EN DE INRICHTING COMPLEET TE MAKEN.

STADSKLEUR ADVISEERT HET COLLEGE VAN B&W OM DE ARNHEMSE BEVOLKING GEEN DATUM VOOR DAT "DOEKJE VOOR HET BLOEDEN" IN DE VORM VAN EEN EXCUUSREFERENDUM TE PRIKKEN MAAR OM DE CONCLUSIE TE TREKKEN DIE BIJ EEN DERGELIJK GROOT FIASCO PAST...... JE ONTSLAG AANBIEDEN........ RIJNBOOG WAS DE BASIS VOOR HET IN 2010 GESLOTEN LENTEAKKOORD EN DAT LENTEAKKOORD IS TOTAAL MISLUKT.............. EN DAAR ZIJN ALLE POLITIEKE PARTIJEN MAAR VOORAL DE HUIDIGE COLLEGEPARTIJEN VOOR VERANTWOORDELIJK.

WORDT VERVOLGD.................

21 JANUARI 2013

copyright © stadskleurnieuws 2013


DE DIGITALE BEEK

WIE IN 2012 OVER DE WESTERVOORTSE DIJK HEEFT GEREDEN ZAL HET NIET ZIJN ONTGAAN DAT DAAR EEN "DIGITALE BEEK" WORDT GEREALISEERD...... STADSKLEUR VREEST DAT DIE DE ECHTE BEEK, DE ST. JANSBEEK,... MOET VERVANGEN.

HET GEMEENTEBESTUUR HAD ARNHEM MEER "GROEN EN BLAUW " VOOR DE BINNENSTAD BELOOFD...... EN DAT VASTGELEGD IN EEN STEDEBOUWKUNDIG PLAN........  HET LIJKT HET ER NU OP DAT ALLEEN DE KLEUREN GROEN EN BLAUW VAN DE BEKABELING IN DAT PLAN OVEREIND IS GEBLEVEN !

STILTE ROND ST.JANSBEEK

STADSKLEUR EN DE DUIZENDEN ARNHEMMERS DIE ZICH JARENLANG HEBBEN INGEZET VOOR HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET STADHART VAN ARNHEM RICHTING NIEUWSTRAAT ( PLAN 3) EN RIJN, VERMOEDEN  DAT ARNHEM DOELBEWUST BLIJ IS GEMAAKT MET EEN DOOIE MUS.

VERANTWOORDELIJK SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK MAAKTE DIT JAAR IN DE LAATSTE 2 RIJNBOOGKRANTEN UITSLUITEND RECLAME VOOR DE KADEDAGEN .......  VEREDELDE ROMMELMARKTEN/ BRADERIEËN AAN DE RIJNKADE ........ EN VOOR 'N SPORTDAG OP DE TRANS.... EN NIET VOOR DE REALISATIE VAN DE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK RICHTING RIJN.

GISTEREN IS UIT 'N ACHTELOZE PUBLICATIE VAN HET COLLEGE VAN  B&W  VAN ARNHEM GEBLEKEN DAT NU OOK DE SCHOUWBURG UIT HET KUNSTENKLUSTER IN RIJNBOOG WORDT GEHAALD EN DE DOELSTELLING NOG VERDER WORDT UITGEHOLD.... ZOALS AL EERDER DOOR ONS IS OPGEMERKT............ RIJNBOOG IS FAILLIET EN DE VERKIEZINGSBELOFTEN UIT 2010 ZIJN DOOR ZOWEL COLLEGE ALS RAAD SCHAAMTELOOS GEBROKEN.

STADSKLEUR ZEGT DAAROM HET VERTROUWEN IN HET ARNHEMSE STADSBESTUUR OP EN BEDANKT IEDEREEN DIE ZICH BELANGELOOS HEEFT INGEZET VOOR HET BOVENHALEN VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD!

                ARNHEM, 15 DECEMBER 2012

copyright © stadskleurnieuws 2012

RIJNBOOG FAILLIET

14 DAGEN GELEDEN KWAM SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK IN 'N BESLOTEN VERGADERING M DE RAAD MET DE MEDEDELING DAT DE ONTWIKKELCOMBINATIE MAB DEVELOPMENT EN BOUWINVEST NIET VERDER GAAN MET HET PLAN RIJNBOOG....HET NIEUWS, DAT HAD MOETEN INSLAAN ALS EEN BOM OMDAT DAARMEE DE PIJLER ONDER RIJNBOOG IS WEGGESLAGEN, HEEFT GEEN ENKELE VOLKSVERTEGENWOORDIGER IN DE ARNHEMSE RAAD TOT AKTIE AANGEZET.  

DE GENOEMDE MARKTPARTIJEN WAREN VAN BEGIN AF AAN BETROKKEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN RIJNBOOG EN WAREN VAN ZINS OM DE UITVOERING VAN PLAN 3......DE NIEUWSTRAAT EN OMGEVING......VOOR HUN REKENING NEMEN. HET PLAN BESTAAT UIT HET TERUGBRENGEN VAN DE JANSBEEK IN HET STRAATBEELD EN HET VERLOOP RICHTING RIJN, HET BOUWEN VAN EEN KUNSTENKLUSTER AAN DE RIJNKADE EN HET TERUGBRENGEN VAN DE STRATENSTRUCTUUR VAN ARNHEM VAN VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG MET WONINGEN, WINKELS EN HORECAGELEGENHEDEN.

VOLGENS MAB-DIRECTEUR JOS MELCHERS, DIE OOK NAMENS BOUWINVEST SPREEKT, WAS HET FINANCIËLE GAT TE GROOT EN HEBBEN VOLGENS ELFRINK DE PROJECTONTWIKKELAARS EN DE GEMEENTE GEEN OVEREENSTEMMING KUNNEN BEREIKEN OVER.....  DE GRONDPRIJS...... NAAST MAB/BOUWINVEST ZIJN ER NOG 3 MARKTPARTIJEN BIJ( ANDERE DELEN VAN ) RIJNBOOG BETROKKEN EN VOLGENS HEM ZOUDEN ER MET DEZE 3, BLAUWHOED, PORTAAL ARNHEM EN VEDESTA, GEEN PROBLEMEN ZIJN.

ELFRINK GING NOG EEN STAPJE VERDER. SP WETHOUDER ELFRINK ZIET IN DEZE TIJD VAN ECONOMISCHE CRISIS DIT FIASCO.....EN IK CITEER.... "ALS EEN KANS OM MET ANDERE MARKTPARTIJEN TE GAAN PRATEN". HIJ TREKT DAAR KENNELIJK ZO'N 6 WEKEN VOOR UIT EN WIL BEGIN JANUARI UITSLUITSEL GEVEN!

ZOVEEL NAÏVITEIT KUN JE ALLEEN VAN EEN WETHOUDER VERWACHTEN DIE IN ZIJN VORIGE LEVEN BEHALVE FRACTIEVOORZITTER VAN DE SP OOK NOG ASPIRANT PARKEERWACHTER WAS.

FRACTIE JASPERS HAALT GELIJK

DEZE VOORMALIGE LOKALE OPPOSITIEPARTIJ IN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD HAALT NA 7 JAAR ALSNOG HAAR GELIJK. NU DE PIJLER ONDER RIJNBOOG IS WEGGESLAGEN IS RIJNBOOG FAILLIET.....EN OOK DEZE DWAZEN ZIJN GESTOPT.....

DE RESPECTIEVELIJKE VERANTWOORDELIJKEN IN DE AFGELOPEN 12 JAAR, AANVANKELIJK GEDOMINEERD DOOR PvdA WETHOUDERS EN NU DOOR DIE VAN DE SP EN DE VVD HEBBEN RIJNBOOG NOG NOOIT OP DE RAILS GEHAD OF GEKREGEN..... ER ZIJN OPNIEUW 10-TALLEN MILJOENEN EURO'S IN DE RIJN GESPOELD EN DE ARNHEMSE BURGERIJ WIL PRECIES WETEN WAAR DAT GEMEENSCHAPSGELD AAN IS BESTEED...... EN WIENS "ZAKKEN" ZIJN ER DE AFGELOPEN JAREN MEE ZIJN GEVULD.

STADSKLEUR VOORSPELT BOVENDIEN DAT DE VOLGENDEN DIE AFHAKEN,..... BLAUWHOED,...... PORTAAL ARNHEM......EN VEDESTA ZULLEN ZIJN WANT HET IS BEKEND DAT NIET ALLEEN PROJECTONTWIKKELAARS MAAR OOK WONINGBOUWCORPORATIES IN NEDERLAND IN ZWAAR WEER VERKEREN.... DE VERWACHTING IS ZELFS DAT ER BINNENKORT 'N STUK OF 20 FAILLIET ZULLEN WORDEN VERKLAARD.

OMDAT ZOWEL SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK ALS VVD WETHOUDER MARGREET VAN GASTEL IN 2012 HUN HUIDIGE POSITIE TE DANKEN HEBBEN AAN DE BELOFTE OM RIJNBOOG ZONDER HAVEN MAAR MET JANSBEEK UIT TE LATEN VOEREN ZOU HET HEN SIEREN OM, WANNEER ZICH IN JANUARI GEEN KANDIDATEN HEBBEN GEMELD, DE PORTEFEUILLE'S IN TE LEVEREN....... ZOALS PvdA WETHOUDER VAN BODEGRAVEN AL VOOR HEN HEEFT GEDAAN.......

EN JA, ULTRALUIE, INCOMPETENTE EN LAFFE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM.... JULLIE HADDEN ALLANG EEN EXTRA (OPENBARE) RAADSVERGADERING MOETEN INLASSEN OVER DIT FAILLIET VAN RIJNBOOG.......... I.P.V. JE ACHTER GESLOTEN DEUREN IN COMA TE LATEN HOUDEN DOOR SP WETHOUDER ELFRINK....... DE MAN DIE ZO "GOED OP SCHEMA" LIGT MET RIJNBOOG EN "GEEN VERTRAGING OP RIJNBOOG'' OPLOOPT OP DAT DOSSIER------ ALDUS HET SP ORAKEL IN ZIJN VERKIEZINGSROES IN DE 1 VANDAAG TV UITZENDING VAN 2010.... VANUIT HOTEL HAARHUIS IN ARNHEM.

WORDT PETER R. DE VRIES DE NIEUWE
BURGEMEESTER VAN ARNHEM ?

IN JUNI 2013 VERTREKT PAULINE KRIKKE, OM HAAR MOVERENDE REDENEN, NA 12 JAAR ALS BURGEMEESTER UIT ARNHEM. STADSKLEUR STELT VOOR DAT ZIJ ALS LAATSTE DIENST AAN DE STAD ARNHEM HET VOLTALLIGE COLLEGE MEENEENT.

ARNHEM, DE STAD DIE AL JAREN IN DE TOP VIJF VAN DE MISDAADMETER VAN HET A D STAAT EN OOK IN 2012 DE 2e PLAATS SUCCESVOL ( NA ROTTERDAM ) HEEFT WETEN TE VERDEDIGEN..... SNAKT NAAR OPVOLGERS MET VISIE, DAADKRACHT EN MOED,

IEMAND ALS PETER R. DE VRIES DIE DAN ALS EERSTE...... GEKOZEN ...... BURGEMEESTER ( GESTOLEN D66 - IDEETJE VAN PVDA MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN RONALD PLASTERK) IN ARNHEM WORDT GEÏNSTALLEERD.

WORDT VERVOLGD..................

29 NOVEMBER 2012

copyright © stadskleurnieuws 2012


DE JANSBEEK LEEFT !

OP ZONDAG 26 JUNI WERD DE SINT JANSDAG IN PARK SONSBEEK GEHOUDEN. DE MOLENAARS VAN DE WITTE MOLEN EN DE VRIJWILLIGERS VAN BEZOEKERSCENTRUM SONSBEEK VIERDEN HET SINT JANSFEEST. DEZE DAG WORDT IN ARNHEM STEEDS DRUKKER BEZOCHT.

VAN SPRENG TOT RIJN

WIJ ZOUDEN GRAAG ZIEN DAT, NU HET BEZOEKERSCENTRUM EN DE VRIENDEN VAN SONSBEEK HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE SINT JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD OOK HEBBEN OMARMD, HET PROGRAMMA VOLGEND JAAR WORDT UITGEBREID MET EEN WANDELROUTE DIE START IN PARK SONSBEEK MET ALS TITEL ' VAN SPRENG TOT RIJN '.

'GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD' IS 'N BEKENDE REGEL UIT 'N GEBED EN STADSKLEUR WIL DAT SYMBOLISCH UITBREIDEN MET HET BESEF VOOR DE WAARDE VAN (SCHOON) WATER. DE PLEKKEN IN DE BINNENSTAD WAAR DE ST. JANSBEEK BINNENKORT ZICHTBAAR WORDT GEMAAKT KUNNEN DAN WORDEN GEMARKEERD DOOR DIVERSE VORMEN VAN KUNSTUITINGEN........ WIJ ZIEN DE HEKS,....... OF DE FEE VAN DE JANSBEEK AL VOOROP LOPEN!

ODE AAN DE JANSBEEK

Mijn Arnhem aan de Jansbeek is al eeuwen oud,
veel ouder nog dan Arnhem aan de Rijn.
En Arnhem zou beslist geen Arnhem zijn
als men geen inzet toonde voor natuurbehoud.

Geen stad in Nederland heeft zoveel groen
als Arnhem met zijn groene longen,
die veel door dichters zijn bezongen
en ook door het toeristenlegioen.

Maar Arnhem heeft de Jansbeek lang verborgen.
De beek is domweg in de grond gestopt
als een beschamend vuil riool.

Het wordt nu tijd dat dit symbool
van Arnhems oorsprong zich ontpopt
en zich weer als een sieraad laat verzorgen.

Geert Kruideren

WORDT VERVOLGD...............

27 JUNI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011MASSALE STEUN VOOR 'PLAN 3'
( )

TIJDENS DE PLAKAKTIES OP DE ZUILEN KREGEN WIJ VEEL VRAGEN OVER 'PLAN 3'. NA UITLEG EN VERWIJZING NAAR DE 'RIJNBOOG- EN DE SINT JANSBEEKSITE' VAN DE GEMEENTE ARNHEM EN DEZE STADSKLEURNIEUWSSITE BLIJKT DAT HET PLAN WAARIN DE SINT JANSBEEK IS OPGENOMEN -- PLAN 3 -- OP VEEL SYMPATHIE VAN DE ARNHEMMERS KAN REKENEN.

DE LELIJKE KADEWAND (foto links) VERDWIJNT BIJ UITVOERING VAN PLAN 3 WAARDOOR DE LAGE KADE EEN DIRECTE VERBINDING VORMT MET DE OPLOPENDE NIEUWSTRAAT. UITERAARD WORDT HET HOOGTEVERSCHIL MET TRAPPEN INGEVULD. ALS VOORBEELD WERD TIJDENS DE PRESENTATIE DOOR HET PROJECTBUREAU DE MARIKENSTRAAT ( MARIEËNBURG) IN NIJMEGEN AANGEHAALD. STADSKLEUR HEEFT ENKELE FOTO'S OP LOKATIE GEMAAKT EN KOMT OOK TOT DE CONCLUSIE DAT HET "NIJMEEGSE MODEL" IN ARNHEM OP DIE LOKATIE HEEL GOED KAN WORDEN UITGEVOERD.

WIJ HOPEN DAAROM DAT DE ARNHEMSE RAAD IN SEPTEMBER MASSAAL STEUN GEEFT AAN PLAN 3, ZODAT DE BESTE VARIANT VERDER KAN WORDEN UITGEWERKT EN 'RIJNBOOG' GEEN EXTRA VERTRAGING OPLOOPT.

WORDT VERVOLGD................

6 MEI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011RIJNBOOG OP JUISTE KOERS

IN EEN BOMVOL STADSATELIER, MET GERRIE ELFRINK ALS TROTSE SP WETHOUDER OP DE 1e RIJ EN MARCO BOUMAN ALS ZURE OPSCHRIJVER MET PvdA VOORKEUR VAN DE GELDERLANDER OP DE LAATSTE RIJ, WERDEN 4 UITGEWERKTE SCHETSONTWERPEN VOOR NIEUWSTRAAT E.O. VERWERKT IN STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN DOOR DE MAKERS AAN DE BELANGSTELLENDEN EN BELANGHEBBENDEN UITGELEGD.

DE VOOR- EN NADELEN VAN DE GEPRESENTEERDE PLANNEN WERDEN GOED DOOR DE STEDEBOUWKUNDIGEN EN FINANCIEEL DESKUNDIGEN UITGELEGD NET ALS DE RAMING VAN DE RESP. KOSTEN. ER WERD BOVENDIEN RUIM TIJD UITGETROKKEN VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN VAN HET PUBLIEK EN OOK DAT IS EEN COMPLIMENT WAARD WANT DAT DEEL VAN DE 'PARTICIPATIE & INSPRAAK VANUIT DE ARNHEMSE BURGERIJ' KWAM IN HET VERLEDEN BIJ RIJNBOOG NAUWELIJKS AAN BOD. PLAN 1 WAS VERDEELD IN 2 OPTIES, KORTE TUNNEL EN LANGE TUNNEL OPEN BAK EN WERDEN DOOR DE AANWEZIGEN ERVAREN ALS ONGEWENST EN PEPERDUUR. DE PLANNEN 2 EN 4 , RESP. DE STADSSTRAAT GELIJKVLOERS EN BRUG NIEUWSTRAAT KREGEN ENKEL HOON EN TEGENWERPINGEN ALS RESPONS.

DE VERDIEPTE NIEUWSTRAAT, KORTWEG PLAN 3 GENOEMD, KWAM TIJDENS DE PRESENTATIE VAN HET CONCEPTPROFIELENBOEK VOOR HET VOORKEURSTRACE VOOR HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD OP 20 APRIL ALS BIJ DE PRESENTATIE VAN DE SCHETSONTWERPEN OP 21 APRIL ALS FAVORIET UIT DE BUS. OOK STADSKLEUR KIEST VOOR PLAN 3, WAARIN DE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK IN DE NIEUWSTRAAT TRAPSGEWIJS EN OP VOETGANGERSNIVEAU MEELOOPT EN OP DIE MANIER, ONDER VERVAL, VIA DE LAGE KADE NAAR DE RIJN STROOMT. WIJ KIEZEN BOVENDIEN VOOR PLAN 3 OMDAT ARNHEM KORTGELEDEN FORS GEINVESTEERD HEEFT IN DE RESTAURATIE VAN DE LAGE KADE EN HET DOORTREKKEN VAN DE JANSBEEK NAAR DE RIJN EEN MAXIMAAL RENDEMENT OPLEVERT.

DOORSTEEK LAGE KADE / NIEUWSTRAAT
MET ALS 'GOUDEN DRAAD' DE JANSBEEK

OP DE AFGELOPEN PAASWEEKEND VOOR DE 5e KEER DOOR STICHTING HISTORISCHE SCHEPEN ARNHEM GEORGANISEERDE ARNHEMSE KADEDAGEN, DIE DIT JAAR IN HET TEKEN STOND VAN DE IN 1978 OPGEHEVEN FAMILIEBEDRIJF EN SCHEEPSWERF ASM, WERD OPNIEUW DUIDELIJK DAT HET BESTAANDE GEDEELTE VAN DE KADE TER HOOGTE VAN DE NIEUWSTRAAT ( ZIE FOTO'S) NOG ALTIJD EEN DOOD STUK IS. BIJ UITVOERING VAN PLAN 3 ZOU DE DOORSTEEK VAN NIEUWSTRAAT NAAR LAGE KADE ER VOOR ZORGEN DAT OOK DIT GEDEELTE VAN DE RIJNKADE IN DE TOEKOMST PROFITEERT VAN HET EVENEMENT EN DUS EVENEENS TOPLOKATIE WORDT. DAARMEE IS DAN DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLING VAN DE STAD OM TE KIEZEN VOOR DE RENOVATIE VAN NIEUWSTRAAT EN OMGEVING IN RIJNBOOG EN HET VERBINDEN VAN DE HISTORISCHE BINNENSTAD MET DE RIJN EEN FEIT GEWORDEN...... EN DE INVESTERINGEN MEER DAN WAARD.

STADSKLEUR HEEFT TIJDENS DE KADEDAGEN MET 10 TALLEN ARNHEMMERS GESPROKEN DIE VANAF NU PLAN 3, MET DOORSTEEK NAAR DE LAGE KADE WAARBIJ DE ST.JANSBEEK GETRAPT MEELOOPT, GAAN STEUNEN.

WIJ GEVEN DAAROM HET 'ZURE SCHRIJVERTJE VAN DE GELDERLANDER' HET WELGEENDE ADVIES OM HET DOSSIER RIJNBOOG PER DIRECT OVER TE DRAGEN AAN EEN COLLEGA ZONDER POLITIEKE VOORKEUR OF EEN COLLEGA DIE OBJECTIEF OVER RIJNBOOG DURFT TE SCHRIJVEN. OM PLAN 3, INDIRECT, TE DEVALUEREN TOT 'KOOPGOOT', ZOALS BOUMAN IN DE BERENKUIL VAN 23 APRIL HEEL BEWUST HEEFT GEDAAN, IS EEN GROVE BELEDIGING AAN HET ADRES VAN ALLE ARNHEMMERS DIE AL JAREN MEEDENKEN OVER DE JUISTE NIEUWE INVULLING VAN NIEUWSTRAAT E.O. IN RIJNBOOG.

WORDT VERVOLGD............

26 APRIL 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011EXTRA BEEKNIEUWS

OP 9 FEBRUARI INFORMEERT DE GEMEENTE ARNHEM DE BURGERIJ OM 20.00 UUR IN MUSIS SACRUM OVER DE VOORTGANG EN DE INVULLING VAN HET GELE RIJDERSPLEIN. TIJDENS DIE BIJEENKOMST WORDT DE GEPRESENTEERDE VISIE TOEGELICHT.

ZOALS BEKEND ZET STADSKLEUR ZICH AL JAREN NAMENS HONDERDEN ARNHEMMERS IN VOOR HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK VIA O.A. HET GELE RIJDERSPLEIN, DOOR HET HART VAN DE STAD. HET PLAN VAN STADSKLEUR OM DE AKU-FONTEIN OP HET GELE RIJDERSPLEIN OP TE LATEN GAAN IN EN SAMEN TE LATEN VALLEN MET HET WATER VAN DE ST. JANSBEEK ( ZIE ELDERS OP DEZE SITE) HEEFT ALTIJD OP STEUN UIT DE ARNHEMSE BURGERIJ KUNNEN REKENEN. DAT DE DAN ONTSTANE WATERPARTIJ UITERMATE GESCHIKT IS OM KINDEREN IN TE LATEN SPELEN, ZOALS BIJ DE SONSBEEKBOERDERIJ IN PARK SONSBEEK, IS DOOR STADSKLEUR AL JAREN GELEDEN GEFORMULEERD EN BEPLEIT EN HET IDEE IS INMIDDELS DOOR VEEL POLITIEKE PARTIJEN OMARMT.

'BEEKRATTEN'
LATEN VAN ZICH HOREN

FOLKERT ROTSHUIZEN (foto links) VOORZITTER VAN DE 2- MANSBEWEGING
'JANSBEEK BOVEN WATER' EN JOHAN WOLTHUIS( foto rechts) SECRETARIS.

HOE OUDER HOE GEKKER

IN DIE CATEGORIE VALLEN DEZE MANNETJES VOOR STADSKLEUR. 'JANSBEEK BOVEN WATER' DIENT N.L. ELK HALF JAAR EEN ANDER PLAN IN OM IN DE PUBLICITEIT TE KOMEN. HET ENE MOMENT WIL 'DE STICHTING' DE JANSBEEK DOOR DE BAKKERSTRAAT LATEN LOPEN OM HEM NA DE LAATSTE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, TOEN DE HAVEN UIT RIJNBOOG WERD GESCHRAPT, TOCH MAAR IN TE RUILEN VOOR EEN GLAZEN VOLIERE OVER DE JANSBEEK IN DE NIEUWSTRAAT EN EEN 8 METER BREDE GRACHT. TOT ONZE STOMME VERBAZING EN DIE VAN MENIG VOORSTANDER VAN HET BOVENHALEN VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD, HEBBEN BEIDE 'BEEKRATTEN' OP EIGEN HOUTJE NU OPNIEUW EEN VARIANT BEDACHT. ZIJ HEBBEN DAARMEE DATGENE WAT HET COLLEGE EN DE RAAD AAN DE ARNHEMSE BEVOLKING HEEFT TOEGEZEGD, DE JANSBEEK ALS LEIDRAAD VOOR RIJNBOOG, OPNIEUW LOSGELATEN.

LAATSTE VERSIE
VAN DE 'BEEKRATTEN' OVER DE ROUTE VAN DE ST. JANSBEEK

IN DIT RONDUIT LACHWEKKENDE LAATSTE VOORSTEL VAN 'JANSBEEK BOVEN WATER', WORDT DE ST. JANSBEEK NIET LANGER RICHTING RIJN GELEID MAAR SLAAT-IE VANUIT DE BEEKSTRAAT LINKSAF EN STROOMT-IE VIA DE CATHARINAPLAATS, ONDER DE WEG DOOR, VIA HET KONINGSPLEIN, DOOR DE UITRIT VAN DE MUSISTUNNEL, ONDER DE RIJBANEN VAN DE VELPERBINNENSINGEL DOOR.... IN DE LAUWERSGRACHT. OM..... EN NU NIET LACHEN...... OP DIE MANIER KOSTEN TE BESPAREN!

DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK NAAR DE RIJN WORDT DOOR DEZE POLITIEKE ONBENULLEN, ZONDER OVERLEG MET DE ARNHEMSE BURGERIJ OF DE ANDERE INSTANTIES EN BETROKKENEN BIJ HET BOVENHALEN VAN DE JANSBEEK "WEGGEGEVEN" EN DE VERDERE AFWIKKELING RICHTING RIJN, ZOU DAARDOOR VOOR 10 TALLEN JAREN OP IJS WORDEN GEZET.

VERS WATER LAUWERSGRACHT

'BEEKRAT ROTSHUIZEN' .....UIT RHEDEN..... ORAKELT OP 18 JANUARI 2011 IN HET RTV ARNHEM SPOTJE DAT ZIJN LAATSTE VOORSTEL ER VOOR ZORGT DAT HET WATER IN DE LAUWERSGRACHT VANUIT DE JANSBEEK WORDT VERVERST. OP DE FOTO BOVEN IS DUIDELIJK TE ZIEN DAT ER NU AL WATER UIT EEN PIJP IN DE LAUWERSGRACHT STROOMT. EEN GEDEELTE VAN DAT WATER KOMT AL UIT DE ST. JANSBEEK EN DAT IS OOK AL JAREN, BIJ IEDEREEN DIE WERKELIJK GEINTERESSEERD IS IN DE ST. JANSBEEK, BEKEND.

WIJ SPREKEN NAMENS HONDERDEN ARNHEMMERS DE WENS UIT OM EINDELIJK VERLOST TE WORDEN VAN DE STEEDS VERANDERENDE 'PLANNEN' EN 'IDEETJES' VAN BOVENGENOEMDE 'BEEKRATTEN' WANT DAT ZORGT ALLEEN MAAR VOOR VERWARRING. DE VOORZITTER & DE SECRETARIS VAN 'JANSBEEK BOVEN WATER ' WORDEN ER BOVENDIEN VAN BETICHT OP DIT ONDERWERP REGELMATIG VOORWERK VOOR DE ARNHEMSE AMBTENARIJ TE VERRICHTEN. ZIJ LOPEN DAARMEE BEWUST DE MENSEN DIE AL JAREN HET EIGENLIJKE WERK VERZETTEN VOOR DE VOETEN.
WORDT VERVOLG................

1 FEBRUARI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011


DE 'KONINKLIJKE' BEEK -2010-

DE SCHOONHEID VAN DE JANSBEEK GEVANGEN IN EEN WIT PASSE-PARTOUT.

HET LEEK ER 1STE KERSTDAG OP OF HEEL ARNHEM ER OP UIT WAS GETROKKEN OM TE GENIETEN VAN DE VEELBESPROKEN WINTERSE SCHOONHEID VAN DE ST. JANSBEEK.

NU HET ZEKER IS DAT DE ST. JANSBEEK ZOWEL RODE DRAAD ALS DE SLAGADER WORDT VAN HET NIEUWE RIJNBOOGPLAN WIL STADSKLEUR U DE KERSTFOTO'S NIET LANGER ONTHOUDEN.

DE BEOOGDE ROUTE VOOR HET BOVENHALEN VAN DE LOOP VAN DE JANSBEEK BINNEN HET RIJNBOOGGEBIED, NIEUWSTRAAT E.O., LIGT ER NU NOG VERLOREN EN ONAANTREKKELIJK BIJ. WIJ VERHEUGEN ONS OP DE REALISATIE VAN DE TRANSVIJVER, DIE GEVOED DOOR HET WATER VAN DE JANSBEEK VIA EEN WATERVAL IN DE RIJN UITMONDT.

DE 'WACHTER' VOOR DE DEUR VAN EEN HORECAGELEGENHEID IN DE NIEUWSTRAAT KUNNEN WIJ HELAAS NOG NIET VERTELLEN HOEVEEL SEIZOENEN HIJ NOG GEDULD MOET HEBBEN!

27 DECEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


ST.JANSBEEK RODE DRAAD IN RIJNBOOG

NA 6 JAAR INTENSIEF AKTIEVOEREN EN POLITIEKE AANDACHT VRAGEN VOOR HET FEIT DAT HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD DE ENIGE MANIER IS OM EEN NATUURLIJKE VERBINDING MET DE RIJN TE MAKEN IS HET DAN ZO VER. IN HET GISTEREN GEPRESENTEERDE CONCEPT SCHETSPLAN VOOR RIJNBOOG, NU OOK 'NIEUWSTRAAT EN OMGEVING' GENOEMD, STAAT DE LOOP VAN DE JANSBEEK RICHTING RIJN VOOR HET EERST GETEKEND.

STERKER NOG, DE LOOP VAN DE JANSBEEK OP DE TEKENING LINKSBOVEN IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT DE STADSKLEURPRODUCTIE .....JANSBEEK DE FILM...... VERDEROP IN DE IN DEZE RUBRIEK IN ZIJN GEHEEL TE BEKIJKEN. ........WIJ ZIJN DAAROM ZEER TEVREDEN....... ALLEEN HET BRUIDSPAAR ONTBREEKT OP DE SCHETS.

STADSKLEUR HEEFT ZICH SINDS 1994 INGEZET VOOR HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE ST.JANSBEEK DOOR DE BEEKSTRAAT EN PLEIT ER SINDS 2004 VOOR DAT DE HISTORISCHE LOOP, EN HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE BEEK, UITGANGSPUNT WORDT VOOR DE START VAN RIJNBOOG. WIJ HEBBEN HIERMEE IN DE LOOP VAN DE JAREN EEN STEM GEGEVEN AAN DE WENS VAN DUIZENDEN ARNHEMMERS EN ZIJ HEBBEN ZELF OOK AKTIE ONDERNOMEN OM HET STADSBESTUUR OP ANDERE MANIEREN TE OVERTUIGEN. NU IS HET DAN EINDELIJK ZO VER. U HOORT DAAROM OP DIT PUNT OOK GEEN WOORD VAN KRITIEK AAN HET ADRES VAN SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK OF ZIJN PROJECTTEAM MAAR DAARMEE HOUDT 'DE LOF' WEL OP.

WORDT VERVOLGD.......................

16 DECEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


SP WETHOUDER ELFRINK IN DE FOUT MET 'PHANOSBRUG'

SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK HAD ZICH NOOIT MOGEN LENEN ALS PLEITBEZORGER VOOR DE LOOP/FIETSBRUG, DOOR ONS GEDOOPT TOT PHANOSBRUG, ALS ONDERDEEL VAN HET CONCEPT SCHETSPLAN RIJNBOOG DAT NA DEZE PRESENTIE TERUGGAAT NAAR DE MAKERS EN BEGIN 2011 SAMEN MET DE NOTA VAN RANDVOORWAARDEN TER BESLUITVORMING WORDT AANGEBODEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR.

OP VRIJWEL IEDERE SHEET UIT HET GISTEREN DOOR TESS BROEKMANS VAN URBAN GEPRESENTEERDE CONCEPT SCHETSPLAN STOND N.L. EEN LOOP/ FIETSBRUG VANUIT DE NIEUWSTRAAT OF VANUIT DE RODENBURGSTRAAT RICHTING STADSBLOKKEN GETEKEND. EEN BRUG DIE MINIMAAL ZO HOOG ZAL MOETEN WORDEN ALS DE NELSON MANDELABRUG EN IN HET CONCEPT SCHETSPLAN TUSSEN DEZE BRUG EN DE JOHN FROSTBRUG KOMT TE LIGGEN. BOVENDIEN IS OOK DAAR WEER EEN MAQUETTE VAN GEMAAKT WAAROP EEN STROOK PAPIER, OP HET LAATSTE MOMENT NOG OPGEPLAKT, DE PLAATS VAN DE BRUG MARKEERT.

DE DENKRICHTING DAT NU DE PLANNEN VOOR RIJNBOOG OPNIEUW WORDEN VORMGEGEVEN HET OOK EEN GOED IDEE ZOU ZIJN OM STADSBLOKKEN/ MEIJNERSWIJK BIJ DE PLANNEN TE BETREKKEN IS ER EEN DIE NAAR ONZE STELLIGE OVERTUIGING NIET VANUIT DE BURGERIJ KOMT MAAR UIT DE KOKER VAN PROJECTONTWIKKELAARS EN PLEITBEZORGERS ALS K3 EN FRANK DONDERS.

ELFRINK BEWEERDE GISTEREN WELISWAAR NIET TE HECHTEN AAN DE VARIANT VAN DE LOOP/FIETSBRUG MAAR HIJ GING ER TIJDENS DE PRESENTATIE WEL PRAT OP AL UITGEBREID GESPREKKEN TE HEBBEN GEVOERD MET DE DIRECTEUR VAN RIJKSWATERSTAAT DIE NAAR ZIJN ZEGGEN RAZEND ENTHOUSIAST WAS OVER DE AANLEG VAN DE LOOP/ FIETSBRUG.

HET ADVIES VAN STADSKLEUR AAN WETHOUDER ELFRINK IS DAAROM 'MAAK NIET DEZELFDE FOUT ALS JE POLITIEKE VOORGANGERS, DIE DE HAVEN IN RIJNBOOG HEILIG VERKLAARDEN. WANT OOK EEN LOOP/OF FIETSBRUG KAN JE WATERLOO WORDEN!

WORDT VERVOLGD..................

16 DECEMBER 2010copyright © stadskleurnieuws 2010

NIEUW IN DEZE RUBRIEK;

BEEKNIEUWS

DE CURATOR VAN DE ARNHEMSE POLITIEK HEEFT EEN NIEUWE ROL AANGENOMEN ALS PRESENTATOR VAN HET BEEKNIEUWS IN DE RUBRIEK RIJNBOOGJOURNAAL. BEEKNIEUWS KAN DIRECT MET GOED NIEUWS BEGINNEN. 7.500 HUISHOUDENS HEBBEN DEZE WEEK MET SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK ALS 'AANJAGER' OP DE OMSLAG,  DE 16e GEMEENTELIJKE RIJNBOOGKRANT ONTVANGEN WAARIN DE NIEUWE START VOOR DE NIEUWSTRAAT EN OMGEVING WORDT AANGEKONDIGD. BOVENDIEN ONTVINGEN BETROKKENEN EN BELANGSTELLENDEN EEN APARTE UITNODIGING OM TUSSEN 7 OKTOBER EN 16 DECEMBER A.S. TE KOMEN MEEDENKEN EN -PRATEN. ELFRINK HEEFT ZIJN VERKIEZINGSBELOFTE GEHOUDEN EN DE START IS IN IEDER GEVAL "ZONNIG".

SAMEN AAN DE SLAG

STADSKLEUR ROEPT ALLE  PARTIJEN DIE HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE BINNENSTAD NASTREVEN DAAROM OP OM NU ALS EEN  FRONT OP TE TREDEN EN HET GEWENSTE RESULTAAT TE GAAN REALISEREN.

DE 'HEREN' BINNEN DE DIVERSE 'MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES' DIE DE ST.JANSBEEK VOOR HUN EIGEN EGO MISBRUIKEN OF ER EEN 'POLITIEKE KLEUR' AAN TOEVOEGEN RADEN WIJ AAN BIJ ZICHZELF TE RADE TE GAAN. DE ST. JANSBEEK IS EN BLIJFT VAN ALLE ARNHEMMERS EN STADSKLEURNIEUWS ADVISEERT ELKE BETROKKENE  MET IDEEËN EN CONCRETE PLANNEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN NIEUWSTRAAT EN OMGEVING DAAROM OM DEZE VANAF VANDAAG RECHTSSTREEKS OP www.rijnboog.nl/atelier IN TE DIENEN...... SUCCES!!

WORDT VERVOLGD.........

30 SEPTEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010
MASTERPLAN RIJNBOOG FAILLIET

'DE NIEUWE START' VOOR RIJNBOOG, DOOR SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK OMSCHREVEN ALS 'MARSROUTE VOOR DE NIEUWSTRAAT EN OMGEVING', STUIT 11 DAGEN NA DATO AL OP ZOVEEL WEERSTAND ONDER DE ARNHEMMERS DAT KAN WORDEN GESPROKEN OVER EEN VALSE START . ER MOET, VOORDAT WE IN DEZE STAD SERIEUS VAN START KUNNEN GAAN, OOK EEN DIKKE STREEP GEHAALD WORDEN DOOR HET RESTERENDE (OUDE )RIJNBOOG(MASTER)PLAN EN NIET ALLEEN DOOR DE HAVEN, OMDAT EERST OPNIEUW IN KAART MOET WORDEN GEBRACHT WAAR ARNHEM NU ECHT BEHOEFTE AAN HEEFT.

STADSKLEUR CONCLUDEERT BOVENDIEN DAT ER NOG ALTIJD ONVOLDOENDE GELD BESCHIKBAAR IS OM DE 3 PIJLERS VOOR DE GEPLANDE NIEUWBOUW VAN DE KUNSTENCLUSTER IN RIJNBOOG TE REALISEREN, HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNSTEN ARNHEM, DE SCHOUWBURG EN DE BASISINVULLING VOOR MUSIS SACRUM, HET GELDERS ORKEST ZIJN BOVENDIEN OP DIT MOMENT ZO GOED GEFACILITEERD DAT STEEDS MEER MENSEN HET NUT VAN VERPLAATSING NIET LANGER INZIEN. EN OOK FOCUS, HET VOORMALIG FILMHUIS OP DE KORENMARKT, DIE EEN PLATSJE IN HET KUNSTENKLUSTER AMBIEERT, HEEFT NOG NIET ZOLANG GELEDEN EEN EXTRA ZAAL LATEN BIJBOUWEN.

MMKA AAN DE UTRECHTSEWEG

HET INMIDDELS VOLLEDIG GEACTUALISEERDE EN GERESTAUREERDE MUSEUM OP TOPLOKATIE WORDT M.N. DOOR NIET ARNHEMMERS GEPREZEN OM DE LIGGING EN DE KEUZE VAN DE TENTOONSTELLINGEN. ZIJ BEGRIJPEN, NET ALS VEEL ARNHEMMERS OVERIGENS, NIET WAAROM DIT MUSEUM BINNEN DE PLANNENMAKERIJ VOOR RIJNBOOG EN ONDER DE HUIDIGE (ECONOMISCHE) OMSTANDIGHEDEN NAAR DE NIEUWSTRAAT ZOU MOETEN VERPLAATSEN. MEN VINDT HET HET DOODZONDE EN SPREEKT VAN KAPITAALVERNIETIGING.

MUSIS/SCHOUWBURG

OOK MUSIS SACRUM STAAT OP DIT MOMENT VOOR EEN GEDEELTE IN DE STEIGERS VANWEGE GROOT ONDERHOUD. HET GELDERS ORKEST WIL HET LIEFST OP DEZE LOKATIE BLIJVEN EN DAT IS BEGRIJPELIJK. OOK DE KOPPELING VAN MUSIS MET DE SCHOUWBURG IS INMIDDELS EEN ALGEMEEN GEACCEPTEERD FEIT. DOORDAT NU, NA DE PLAATSING VAN EEN NIEUWE TREKKEWAND EN DE AANSCHAF VAN NIEUWE STOELEN OOK HET INTERIEUR VAN DE SCHOUWBURG WEER IN OORSPRONKELIJKE STAAT  IS TERUGGEBRACHT KAN DE ARNHEMSE SCHOUWBURG OP DE HUIDIGE UNIEKE LOCATIE WEER JAREN MEE, NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANWEGE DE PARKEERGARAGE IN DE DIRECTE OMGEVING. WAT WEL ZORGEN BAART IS DE NIET AFLATENDE LANDELIJKE TENDENS VAN TERUGLOOP VAN HET SCHOUWBURGBEZOEK MAAR DAARMEE IS TEVENS EEN NIEUW ARGUMENT ONTSTAAN. OM VAN VERPLAATSING NAAR DE KUNSTENCLUSTER IN 'RIJNBOOG' AF TE ZIEN.

            MASTERPLAN JANSBEEK ''SPRING"LEVEND

DE PLAKAKTIE VAN STADSKLEURNIEUWS VOOR HET GEMEENTEHUIS ONTKETENDE, ZOALS ALTIJD, EEN SPONTANE EN GEZELLIGE DISCUSSIE OP STRAAT. DEZE KEER OVER NUT EN NOODZAAK VAN HET MAKEN VAN EEN NIEUW MASTERPLAN VOOR HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD MET ALS UITGANGSPUNT HET BOVENHALEN VAN DE ST.JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD. TE BEGINNEN OP HET GELE RIJDERSPLEIN. OOK HET IDEE VAN STADSKLEUR VOOR DE REALISATIE VAN DE TRANSVIJVER, ONDERDEEL VAN DE ST.JANSBEEK, GEPUBLICEERD VERDEROP IN DEZE RUBRIEK, KON NU AL OP VEEL LOF REKENEN.

HERSTART ...... MET PLAN JANSBEEK......

STADSKLEUR ROEPT SP WETHOUDER ELFRINK DAAROM OP OM ZIJN VERKIEZINGSBELOFTE NA TE KOMEN EN DE WENSEN VAN DE ARNHEMSE BURGERIJ OM TE ZETTEN IN CONCRETE EN HAALBARE PLANNEN OP BASIS VAN DATGENE WAT DE BURGERS IN DEZE STAD NODIG HEBBEN....... DAT IS OOK DE ENIG JUISTE INVULLING VOOR ZIJN TEKST OP DE LAATSTE  FOLDER ONDER DE BINNENSTADSBEWONERS .......'WE GAAN SAMEN AAN DE SLAG'.........

WORDT VERVOLGD.......

 16 OKTOBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010
VALSE START VOOR ELFRINK

 

VRIJDAG 7 OKTOBER BEZOCHTEN WIJ HET STADSATELIER AAN HET KLEINE OORD 179 OP UITNODIGING VAN SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK, VERANTWOORDELIJK VOOR RIJNBOOG / NIEUWSTRAAT EN OMGEVING. ELFRINK HAD DIE DAG KENNELIJK OPZETTELIJK LATEN ORGANISEREN IN EEN VOOR HEM VERTROUWDE 'SP ENTOURAGE' WANT OP WEG NAAR HET STADSATELIER PASSEERDE DE GENODIGDE "SHOWROOM", DE LOKATIE WAAR CASA OP 8 SEPTEMBER 2009 IN OPDRACHT VAN HET TOENMALIGE / HUIDIGE RIJNBOOGTEAM, O.L.V. PvdA WETHOUDER ROELAND KREEFT, IN EEN KRAAKHELDERE OMGEVING HET HAVENDEBAT ORGANISEERDE MET ALS DOEL "RIJNBOOG MET HAVEN" AAN DE MAN TE BRENGEN....... ER WAAIT NU EEN TOTAAL ANDERE WIND EN 'KRAKEN' IS KENNELIJK BIJ 'SHOWROOM' NIET VERBODEN!

HOEZO... NIEUWE START?

BIJ BINNENKOMST IN HET 'STADSATELIER' VIEL DIRECT OP DAT ALLEDRIE DE (OUDE) MAQUETTES ( MET HAVEN ) NOG PRECIES OP DEZELFDE PLEK STAAN ALS ANDERHALF JAAR GELEDEN. DAARMEE WEKT ARNHEM DE INDRUK DAT DEZE PLANNEN ALS UITGANGSPUNT VOOR DE (OP)NIEUW TE VOEREN DISCUSSIE DIENEN.

HET PROJECTTEAM VAN DE GEMEENTE ARNHEM EN DE HAVENLOBBYISTEN VAN STEDEBOUWKUNDIG BUREAU URBAN, DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VORIGE ARCHITECT DE SOLA MORALES IN NEDERLAND, BLEKEN GISTEREN TOT ONZE STOMME VERBAZING OP VOLLE STERKTE IN HET 'STADSATELIER' AANWEZIG TE ZIJN. DEZELFDE MENSEN DIE DE TEGENSTANDERS VAN EEN HAVEN IN RIJNBOOG EEN JAAR GELEDEN NOG DE MOND SNOERDEN EN HEN DESTIJDS PER SESSIE SLECHTS HET STELLEN VAN EEN VRAAG TOESTOND!

HET LEEK ER OOK VOOR DE OVERIGE INVULLING OP OF DE TIJD HAD STIL GESTAAN. ARNHEM MOCHT GISTEREN N.L. OPNIEUW AAN EEN WORKSHOP 'KLEUREN MET RAVENSBURG' DEELNEMEN EN EEN PLATTEGROND INTEKENEN. STADSKLEUR HEEFT UITERAARD VOOR DE 'EER' BEDANKT OMDAT ONS DIRECT EEN AKELIG (VOOR)GEVOEL BEKROOP. JE HEBT POLITIEK INSTINKT OF NIET EN BIJ ONS IS DAT GOED ONTWIKKELD. EEN DAG LATER WERD E.E.A. HELAAS AL TE WORDEN BEVESTIGD.

ARNHEMMERS FOPPEN!

VANDAAG STOND SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK HOOGSTPERSOONLIJK OP DE MARKT,  VOOR "SCHEER & FOPPEN", OM DAAR NAAR EIGEN ZEGGEN MET DE ARNHEMSE BURGERIJ 'IN DISCUSSIE TE GAAN EN UITLEG OVER DE VOORGANG TE GEVEN'. OP DE VRAAG VAN STADSKLEURNIEUWS WAAROM HIJ ZIJN VERKIEZINGSBELOFTE NIET HEEFT GEHOUDEN OM SAMEN MET DE BEVOLKING EN EEN NIEUW TEAM AAN EEN NIEUWE START VAN RIJNBOOG / NIEUWSTRAAT EN OMGEVING TE GAAN WERKEN, ANTWOORDDE ELFRINK HET VOLGENDE. "IK HEB 5 STEDEBOUWKUNDIGE BUREAU'S GEVRAAGD OM PLANNEN IN TE DIENEN EN EEN NIEUWE AANPAK VOOR RIJNBOOG TE FORMULEREN"............ "TOEVALLIG HAD URBAN DE BESTE PLANNEN"..........

OP DE VRAAG, WIE TOT DIE CONCLUSIE WAS GEKOMEN ZEI ELFRINK, "IK EN  ANDEREN". WIE DIE ANDEREN WAREN WILDE ELFRINK VANDAAG NIET KWIJT MAAR ADVOCAAT VAN DE DUIVEL SPELEND ZOU JE KUNNEN STELLEN DAT DIT O.A. DE MARKTPARTIJEN MOETEN ZIJN. EEN MOOIE TAAK VOOR DE RAAD OM DIT ZAAKJE EENS TOT OP DE BODEM UIT TE ZOEKEN. ELFRINK HEEFT ALS WETHOUDER IMMERS EEN ACTIEVE INFORMATIEPLICHT AAN DE RAAD EN EEN MORELE VERPLICHTING AAN DE ARNHEMSE BURGERIJ.

STADSKLEUR HAD GISTEREN IN HET 'STADSATELIER' GRAAG KENNIS GENOMEN VAN DE  4 ANDERE, INMIDDELS DOOR DE WETHOUDER 'OP EIGEN HOUTJE' AFGEWEZEN INZENDINGEN EN DE VISIE VAN DE AFGEWEZEN BUREAU'S VOOR DE DOORSTART VAN RIJNBOOG / NIEUWSTRAAT E.O. WILLEN BEOORDELEN. WIJ STAAN MET DIE OPVATTING NIET ALLEEN EN HEBBEN INMIDDELS MEER KRITISCHE GELUIDEN OPGEVANGEN OVER DE 'NIEUWE' AANPAK OP DE 'MARSROUTE' VAN DEZE SP WETHOUDER. 

WORDT VERVOLGD............ 

9 OKTOBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

'MARSLEIDER' ELFRINK HOORT GEEN TROMGEROFFEL

TIJDENS DE RAADSVERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2010 WAARIN HET COLLEGE VAN DE RAAD GROEN LICHT KREEG OM DE VOORGESTELDE 'MARSROUTE' VOOR DE NIEUWE INVULLING VOOR RIJNBOOG/NIEUWSTRAAT E.O. IN TE GAAN MET DE FASE 'NIEUWSTRAAT EN OMGEVING', WERD PIJNLIJK DUIDELIJK DAT ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN ARNHEM LIJDEN AAN CREATIEVE ARMOEDE, EEN GEBREK AAN ENTHOUSIASME EN AAN LUIHEID.

IEDEREEN MOEST KENNELIJK NOG 'BIJKOMEN' VAN HET ZOMERRECES WANT GEEN ENKELE PARTIJ KWAM MET NIEUWE IDEEËN OF VOORSTELLEN OVER INVULLING, AANPAK EN VOORTGANG VAN RIJNBOOG. EN WAT STADSKLEUR AL IN OKTOBER 2009 CONSTATEERDE, DAT DE SP GEEN BRUIKBAAR ALTERNATIEF PLAN HEEFT NA HET AFSCHIETEN VAN DE HAVEN IN RIJNBOOG, WERD GISTERAVOND NOGMAALS ONDERSTREEPT DOOR DE OPMERKING VAN SP FRACTIEVOORZITTER CRIS LENTING. LENTING BEWEERDE MET DROGE OGEN DAT DE TOTAALVISIE VOOR RIJNBOOG, GEMAAKT DOOR HET VORIGE COLLEGE O.L. VAN DE PvdA, NOOIT DOOR DE RAAD ZOU ZIJN WEGGESTEMD EN DAARDOOR VOOR EEN GROOT DEEL OOK NOG IN HET Z.G. LENTEACCOORD IS BLIJVEN STAAN EN ALS BASIS VOOR HET NIEUWE PLAN DIENT.

OP DE VRAAG VAN PvdA FRACTIEVOORZITTER MARTIEN LOUWERS AAN DE HUIDIGE VERANTWOORDELIJKE, SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK, WAAROM HIJ DE KUNSTENCLUSTER ZO NADRUKKELIJK UIT HET PLAN VAN AANPAK RIJNBOOG/NIEUWSTRAAT E.O. LAAT EN ALLEEN DE LOCATIE WIL BEPALEN, ANTWOORDDE 'DE MARSLEIDER' DAT HIJ EEN GAT OP DE BEGROTING VAN DE CULTUURCLUSTER CONSTATEERT MAAR DESONDANKS VOOR EEN 'CULTURELE TREKKER' IN RIJNBOOG OPTEERT.

STADSKLEUR VINDT DE VRAAG VAN DE PvdA OP Z'N ZACHTST GEZEGD OPMERKELIJK IS OMDAT M.N. DE PvdA AANHANG IN ARNHEM TOT OP HET BOT VERDEELD IS OVER DE VOORGENOMEN VERPLAATSING VAN HET MUSEUM VOOR MODERNE KUNST VAN DE UTRECHTSEWEG NAAR HET KUNSTENCLUSTER IN DE NIEUWSTRAAT. EEN ANDER OPMERKELIJK FEIT IS HET GEGEVEN DAT NIET OUD PvdA WETHOUDER EN VOORMALIG PORTEFEUILLEHOUDER ROELAND KREEFT WOORDVOERDER IS OP HET NIEUWE DOSSIER RIJNBOOG/ NIEUWSTRAAT E.O. MAAR RAADSLID LOUWERS. EN OOK OP DE ANDERE BESLISPUNTEN VAN DE POLITIEKE AGENDA VAN GISTERAVOND BLUNDERDE DE PvdA ER OP LOS........ OPPOSITIEVOEREN IS EEN VAK WAAR DE PvdA KLAARBLIJKELIJK TOTAAL GEEN KAAS VAN HEEFT GEGETEN.

OPPOSITIEPARTIJ ZUID CENTRAAL, DE PARTIJ MET "HART VOOR ZUID", LIJDT AAN GEHEUGENVERLIES. DEZE VOORMALIGE COLLEGEPARTIJ VROEG NIET ALLEEN BIJ MONDE VAN RAADSLID JAN SOEK OM 'EEN TOTAALVISIE', WAARAAN HET HENZELF KENNELIJK ONTBREEKT MAAR SUGGEREERDE BOVENDIEN DOODLEUK OM ARCHITEKT SJOERD SOETERS WEER VOOR RIJNBOOG TE CONSULTEREN. DEZE MAN IS JAREN GELEDEN EN IN OVERDRACHTELIJKE ZIN MET PEK EN VEREN OVERGOTEN UIT DE STAD GEJAAGD NADAT HIJ ZIJN PEPERDURE PARADIJSPLAN VOOR HET HUIDIGE RIJNBOOG/ NIEUWSTRAAT E.O. IN DE COEHOORN PRESENTEERDE. WIJ HEBBEN DE TOEGANGSKAARTJES NOG BEWAARD WANT JE KON DESTIJDS ALS BETROKKEN OF GEINTERESSEERDE BURGER ALLEEN WORDEN GEINFORMEERD TEGEN BETALING VAN ENTREE. DE PRESENTATIE IN DE 'VOLKSUNIVERSITEIT' WAS EEN OPZETJE VAN DE PvdA EN WERD GELEID DOOR OUD PvdA RAADSLID HENNIE PRIES.

SOETERS DANKT ZIJN 'BEKENDHEID' IN ARNHEM VOORNAMELIJK AAN DE OPMERKING DAT HIJ NIET BEGREEP WAT 'DIE ARNHEMMERS' MET DE RIJN HADDEN. AAN 'DE OVERKANT', WAS VOLGENS SOETERS ' NIKS BIJZONDERS TE ZIEN' ( ZUID) EN DAAROM TEKENDE HIJ AAN DE NOORDKANT EEN HOGE KADEMUUR MET KIJKGATEN MET HIER EN DAAR EEN PLATEAU DAT TE BEREIKEN WAS VIA EEN ROLTRAP. ZO KONDEN 'MOEDERS MET KINDEREN' VOLGENS SOETERS, NA HET BOODSCHAPPEN DOEN, OP WEG NAAR HUIS NOG EVEN EEN BLIK OP 'ZUID' WERPEN!...... BOVENDIEN WERD HET HELE PLAN DOOR SOETERS ALS 'EEN GROTE POT SOEP' GETYPEERD WAARIN FLINK MOEST WORDEN GEROERD............BEGIN MAAR VAST MET DE UITLEG AAN JULLIE KIEZERS ZUID-CENTRAAL, HET IS VOOR JE HET WEET 2014

BIJ ONS VERTREK UIT DE RAADZAAL VIEL ONS GISTERAVOND BOVENDIEN OP DAT WIJ DE LAATSTEN WAREN DIE DE PUBLIEKE TRIBUNE VERLIETEN. HET HANDJEVOL AANWEZIGEN OP DIT BESLISPUNT BLEEK VROEGTIJDIG AFGEHAAKT EN ONZE CONCLUSIE LUIDT DAAROM ........ELFRINK MARCHEERDE GISTERAVOND ALLEEN...........ARNHEM IS RIJNBOOGMOE...........EN DAT IS HELAAS PIJNLIJK DUIDELIJK.

WORDT VERVOLGD.........

28 SEPTEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

RIJNBOOG MUURVAST

DE FIETS IN HET ROOSTER OP HET KRUISPUNT WEERDJESSTRAAT / NIEUWSTRAAT STAAT SYMBOOL VOOR RIJNBOOG. RIJNBOOG ZIT MUURVAST. DE FIETS STAAT ER AL NET ZO LANG ALS HET COLLEGE OUD IS EN HET LIJKT EROP DAT-IE DOOR DE PvdA IS ACHTERGELATEN.

SP WETHOUDER GERRIE ELFRINK, DIE RIJNBOOG IN DE PORTEFEUILLE HEEFT, EN VVD WETHOUDER MARGREET VAN GASTEL 'GENIETEN' TOT VERVELENS TOE VAN DE WITTEBROODSWEKEN EN MET NAME ELFRINK LIJKT TOTAAL NIET DOOR TE HEBBEN WAT ER ZICH ACHTER ZIJN RUG AFSPEELT. DE SP HEEFT GEEN ENKELE (TOP)AMBTENAAR BINNEN DE MUREN VAN DE STADSKANTOREN OF HET GEMEENTEHUIS EN WORDT DUS ALS LOGISCH GEVOLG DAARVAN OOK NIET OP DE HOOGTE GEBRACHT MET HET FEIT DAT DE PvdA DE MESSEN SLIJPT.

SP HAALDE 'HAVEN' UIT RIJNBOOGPLAN

BIJ DE COLLEGEONDERHANDELINGEN HEEFT DE SP MET EEN RODE VILTSTIFT EEN STREEP DOOR DE HAVEN IN HET RIJNBOOGPLAN GEZET. DAARMEE WAS VOOR HEN DE KOUS AF. DE GROOTSTE POLITIEKE INSCHATTINGSFOUT DIE DE SP HEEFT GEMAAKT WAS OM IN SEPTEMBER 2009 MET EEN NEPPLAN VOOR RIJNBOOG TE KOMEN EN DAT GROOTSMACHTIG TE LANCEREN ALS VOLWAARDIG ALTERNATIEF ONDER DE NOEMER 'PLEIN AAN DE RIJN'. FEITELIJK IS 'PLEIN AAN DE RIJN' EEN BIJELKAAR GEGOOGLED PLAATJESBOEK DAT NIET IN SAMENSPRAAK MET DE ARNHEMSE BEVOLKING IS GEMAAKT MAAR ALS LOS ZAND AAN ELKAAR HANGT.

IN CAMPAGNETIJD BEWEERDE ELFRINK MET DROGE OGEN DAT RIJNBOOG GEEN VERTRAGING ZOU OPLOPEN ALS 'ARNHEM' VOOR HET SP PLAN ZOU KIEZEN. GEEN ENKELE MARKTPARTIJ NAM 'PLEIN AAN DE RIJN' SERIEUS EN DAT BLIJKT  8 MAANDEN NA DATO NOG STEEDS ZO TE ZIJN, WANT HET IS AKELIG STIL AAN HET RIJNBOOG 'FRONT'. 

STADSKLEUR SCHIET COLLEGE TE HULP

ALS HET NIEUWE COLLEGE WERKELIJK ZOEKT NAAR BRUIKBARE VERVOLGPLANNEN VOOR RIJNBOOG DAN ZAL DAARVOOR DRAAGVLAK ONDER DE ARNHEMSE BEVOLKING MOETEN WORDEN GEVONDEN. HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN VAN FRACTIE JASPERS UIT 2004 IS ZO'N PLAN.

DE KINDVRIENDELIJKE VIJVER UIT DAT PLAN HAD EN HEEFT VOLDOENDE DRAAGVLAK EN  VORMT DAARMEE EEN PRIMA BASIS VOOR DE DOORSTART VAN RIJNBOOG. OP DE TRANS, WAAR NU NOG BOVENGRONDS WORDT GEPARKEERD, ZIEN WIJ GRAAG DE GROTE KINDVRIENDELIJKE VIJVER ( zie voorbeeld Sonsbeek foto rechts) GEREALISEERD, WAAROP S-WINTERS KAN WORDEN GESCHAATST. DE AUTO'S KUNNEN DAN IN DE PARKEERGARAGE ONDER DE ONDIEPE VIJVER WORDEN GEPARKEERD. DE WATERPARTIJ IS BOVENDIEN HEEL EENVOUDIG OM TE VORMEN, VIA EEN DRIJVEND PODIUM, TOT ( DANS) THEATER WAAROP OPENLUCHTVOORSTELLINGEN KUNNEN WORDEN GEGEVEN ALS AANVULLING OP DE CULTUURCLUSTER UIT HET BOVENGENOEMDE PLAN.

SLOPEN OF BEHOUDEN

WIJ VINDEN DAT DE PANDEN ( foto boven) GESLOOPT MOETEN WORDEN T.B.V. DE REALISATIE VAN DE VIJVER OP DE TRANS EN HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE JANSBEEK IN RIJNBOOG. OMDAT DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE ONDER DE VIJVER GEMAKKELIJK BEREIKBAAR MOET ZIJN EN OMDAT HET BLOK ALS OBSTAKEL WERKT.

DAARNA KAN DE DISCUSSIE LOSBARSTEN OVER OF EN HOEVEEL ER GESLOOPT MOET WORDEN TEN BEHOEVE VAN DE REALISATIE VAN DE REST VAN "RIJNBOOG". SP WETHOUDER ELFRINK HEEFT ZIJN KIEZERS IMMERS BELOOFD DAT DE GOEDKOPE HUURWONINGEN ( FLATS) IN RIJNBOOG ZOVEEL ALS MOGELIJK IS BEHOUDEN ZULLEN BLIJVEN........... STADSKLEUR WENST HEM SUCCES!!!
WORDT VERVOLGD............  

28 MEI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

PORTRET MAJESTEIT UIT RAADSZAAL VERDWENEN

BIJ AANVANG VAN HET NIEUWE POLITIEKE JAAR KAN DE CONCLUSIE WORDEN GETROKKEN DAT HET GETEKENDE PORTRET VAN DE MAJESTEIT DEFINITIEF UIT DE RAADSZAAL IS VERDWENEN EN EEN BRONZEN BEELDTENIS VAN DE KONINGIN UIT DE VERGETELHEID IS GEHAALD EN ALS VERVANGING ACHTER COLLEGE EN RAAD IN DE ZAAL IS GEZET.

WAARSCHIJNLIJK IS HET DE BEDOELING DAT HET PORTRET VAN ONZE KONINGIN WAT MEER BEKENDHEID ONDER DE BEVOLKING KRIJGT WANT HET DUIKT OVERAL GESTILEERD OP IN HET STRAATBEELD.

OP GEVELS ZOWEL ALS OP TRANSFORMATIEHUISJES. STADSKLEUR ZOEKT VOOR U UIT OF DIT EEN NIEUWE PROMOACTIE IS ONDER REGIE VAN DE GEMEENTE ARNHEM, EEN VERVOLG OP ARNHEM BESTE BINNENSTAD, OF DAT HET GAAT OM EEN COLLECTIEF OF PARTICULIER  INITIATIEF MET EEN ANDER DOEL.

U ZULT ZICH AFVRAGEN WAAROM WE NU JUIST MET DEZE INLEIDING BEGINNEN. STOND GISTERAVOND DAN NIET DE INFORMATIEVE FASE VOOR VASTSTELLING VAN DE NOTA VAN RANDVOORWAARDEN EN SCHETSONTWERP HAVENKWARTIER RIJNBOOG OP DE AGENDA, ZOWEL IN DE COMMISSIE STADPROJECTEN ALS CULTUUR, ECONOMIE, EDUCATIE, SPORT EN SOCIALE ZAKEN?

JAZEKER WEL! MAAR DE STANDPUNTEN VAN VRIJWEL ALLE  INSPREKERS VAN GISTERAVOND ZIJN AL JAREN BEKEND. ZOWEL DE COALITIEPARTIJEN PvdA, CDA EN GROENLINKS ALS DE OPPOSITIE, BESTAANDE UIT D66, ZUID-CENTRAAL, PRO ARNHEM, CHRISTENUNIE, SP EN VVD STELDEN  VOORNAMELIJK VEEL TE VEEL VRAGEN NAAR DE BEKENDE WEG. EN DE REST WAS PRIETPRAAT. ZO WAS GROENLINKS FRACTIEVOORZITTER WIENEKE DE WAARD BEZORGD OVER "WAT, ' WE '= DE STAD,  MET DE FONTEIN OP HET KERKPLEIN VOOR DE INGANG VAN DE BAKKERSTRAAT GAAN DOEN ALS RIJNBOOG UITEINDELIJK WORDT GEBOUWD. PvdA WETHOUDER KREEFT OPPERDE IN ZIJN ANTWOORD DAT DE NIEUWE FUNCTIE/ LOCATIE MISSCHIEN 'LEUK'WAS ALS INZET VOOR EEN PRIJSVRAAG.

HET STADSBESTUUR VOERDE DUS EEN ZOUTELOOS EN QUASIE FORMEEL SHOWTJE OP VOOR ELKAAR EN DE AANWEZIGEN. DE COMMISSIELEDEN REAGEERDEN IN HET GEHEEL NIET OP DE KLAPPER VAN DE AVOND VAN PORTEFEUILLEHOUDER KREEFT. HIJ KWAM MET DE MEDEDELING DAT MANUEL DE SOLA MORALES, GEESTELIJK VADER VAN RIJNBOOG SAMEN MET ZIJN 'KWALITEITSTEAM' OPSTAPT OMDAT ER ONENIGHEID ZOU BESTAAN OVER TE TE VAREN STEDEBOUWKUNDIGE KOERS.

INFORMATIEAVOND OF NIET MAAR GEEN ENKELE REACTIE VAN WELKE PARTIJ DAN OOK IS RONDUIT ONNATUURLIJK. DE VOLTALLIGE COMMISSIE MOET DUS VOORAF, GEINFORMEERD VIA DE ACHTERKAMERTJES, OP DE HOOGTE ZIJN GEWEEST MET HET VERTREK VAN DE SOLA MORALES EN DAARMEE MET HET DEFINITIEVE AFSCHEID VAN DE 'SPAANSE HAVEN' IN RIJNBOOG.

 

SP- VISIE....... GEEFT GEEN BLIJK VAN VISIE

                                                                                                                                                        

NA BIJNA 3 UUR ONZE UITERSTE BEST TE HEBBEN GEDAAN OM NAAR EEN HERHALING VAN ZETTEN VAN HET STADSBESTUUR, ONDER VOORZITTERSCHAP VAN COMMISSIEVOORZITTER GERRIE ELFRINK, TE LUISTEREN, PRESENTEERDE SP FRACTIEVOORZITTER GERRIE ELFRINK OM 10.15 UUR VOOR EEN VRIJWEL LEGE PUBLIEKE TRIBUNE  EN VOOR EEN BIJNA AFGEHAAKTE COMMISSIE HET MET  INTERNETPLAATJES GEILLUSTREERDE EN BIJELKAAR GEGOOGELDE PLAN SP VISIE 'PLEIN AAN DE RIJN'. ELFRINK MELDDE DAT HET PLAN IN NAUWE SAMENSPRAAK MET DE ARNHEMSE BEVOLKING TOT STAND ZOU ZIJN GEKOMEN EN REFEREERDE AAN SAMENKOMSTEN IN DE COEHOORN. ZELFS DE SP ACHTERBAN WAS GISTERAVOND AFWEZIG EN OOK DE ARNHEMSE 'BIJ RIJNBOOG BETROKKEN' BURGERIJ VERLIET OP 10.15 UUR DE ZAAL. ELFRINK LIET ZICH NIET UIT HET VELD SLAAN MAAR PRESENTEERDE MONTER, ALS WOORDVOERDER VAN DE SP, DE SP ZIENSWIJZE EN NODIGDE NA AFLOOP ALLE AANWEZIGEN UIT VOOR EEN BIERTJE IN DE KROEG. ... ZO KENNEN WE JE WEER GERRIE!

ALS ENIGE POSITIEVE COMMENTAAR OP EEN COMPONENT VAN HET PLAN KAN WORDEN OPGEMERKT DAT DE SP, ALS GROOTSTE OPPOSITIEPARTIJ IN DE ARNHEMSE RAAD EN MET MINDER DAN EEN  HALF JAAR TE GAAN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2010, OP DE VALREEP HET BOVENGRONDS HALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE BINNENSTAD UITMONDEND IN EEN KINDVRIENDELIJKE VIJVER OP DE NIEUWSTRAAT VAN FRACTIE JASPERS UIT HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG 'RAMP OF KANS' UIT 2005 ALS UITGANGSPUNT  VOOR RIJNBOOG HEEFT OMARMT. BETER LAAT DAN NOOIT. NU GROENLINKS EN D66 NOG.

DE REST VAN HET PLAN DAT GISTERAVOND DOOR DE SP WERD GEPRESENTEERD IS TENIET GEDAAN DOOR HET LAGE AMBITITIENIVEAU VOOR HET TOTALE GEBIED EN HET VOORSTEL VAN DE SP OM OP 'HET PLEIN' BOVENGRONDS PARKEREN TE PROPAGEREN MET ALS ENIGE DRIJFVEER; GOEDKOOP. ZELFS ALS JE VAN MENING BENT DAT DIT INDERDAAD GOEDKOOP IS DAN BLIJFT DE AANGEDRAGEN 'OPLOSSING'..... HEEL ERG LELIJK. DE PARKEERPLAATS VOOR HET PROVINCIEHUIS WORDT OOK IN DE SP VISIE WEER 'MARKTPLAATS' MAAR VERVOLGENS WORDT HET PARKEERPROBLEEM LETTERLIJK EEN PAAR HONDERD METER DOORGESCHOVEN EN DUS NIET OPGELOST.

IN 2006 HAD DE SP TIJDENS DE COLLEGEONDERHANDELINGEN MET DE PvdA OVER HET LEVEREN VAN EEN EVENTUELE WETHOUDER ( GERRIE ELFRINK) GEEN CONCREET PLAN OP PAPIER. DE SP WAS  DESTIJDS "TEGEN" EN OMDAT NIEMAND WIST WAAR DE SP DAN 'VOOR' WAS IN EEN ZEER ZWAKKE ONDERHANDELINGSPOSITIE. NOG AFGEZIEN VAN HET FEIT DAT DE SP DESTIJDS IN RUIL VOOR EEN PLEK OP 'T PLUCHE ZELFS HOOGBOUW BINNEN RIJNBOOG BESPREEKBAAR WILDE MAKEN,  ZULLEN DE GEBROEDERS CASTRO NU HEBBEN GEDACHT, 'DAT GEBEURT ONS GEEN TWEEDE KEER'.  'WE FLANSEN NU .....VLAK VOOR DE VERKIEZINGEN...... WAT IN MEKAAR'.  WAT HET COLLEGE KAN DAT KAN DE SP VEEL BETER!!!!!

CONCLUSIE VAN DE AVOND

HET OPMERKELIJKSTE FEIT VAN DE AVOND, BUITEN HET OPSTAPPEN VAN DE SOLA MORALES,  WAS DAT IEDERE PARTIJ ZICH, NET ALS HET COLLEGE, GROTE ZORGEN ZEGT TE MAKEN OVER DE VERKEERSAFWIKKELING BINNEN RIJNBOOG. MET NAME HET KNELPUNT OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT, MOET NOG VERDER WORDEN UITGEWERKT / ONDERZOCHT. DESONDANKS IS BLIJKBAAR COLLECTIEF AFGESPROKEN DAT HET WOORD 'OPHAALBRUG' IN DE ARGUMENTERING NIET MAG VALLEN WANT DE OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT WERD DOOR GEEN ENKELE PARTIJ SPECIFIEK BENOEMD. WEL VALT HET WOORD BOTTLENECK.

DAARMEE WORDT MAAR WEER EENS PIJNLIJK DUIDELIJK DAT DE ARNHEMSE POLITIEK VER AF STAAT VAN DE PRAKTIJK VAN ALLE DAG EN ZICHZELF GRAAG IETS WIJSMAAKT MET VERSTREKKENDE GEVOLGEN VOOR DE SAMENLEVING. HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM HEEFT KENNELIJK GEEN FLAUW BENUL VAN DE HOEVEELHEID STEUNBETUIGINGEN EN REACTIES DIE WIJ OP DE PLAKACTIE VAN STADSKLEUR KRIJGEN MAAR HET TOONT WEL AAN DAT HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM NAUWELIJKS BINDING HEEFT MET WAT LEEFT ONDER DE ARNHEMSE BEVOLKING EN WAT NIET..........
WORDT VERVOLGD..........

15 SEPTEMBER 2009


copyright © stadskleurnieuws 2009 


HAVENDEBAT VOOR CASA VERPLICHT NUMMER

     

IN DE ZWAAR GESUBSIDIEERDE KROEG VAN GANG, OPA EN ARCHITECTUURCENTRUM CASA AAN HET KLEINE OORD WERD OP DINSDAGAVOND 8 SEPTEMBER IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE  ARNHEM EEN SCHIJNDEBAT GEHOUDEN ALS ONDERDEEL VAN DE BESLUITVORMING IN DE GEMEENTERAAD OVER HET GEACTUALISEERDE RIJNBOOGHAVENPLAN MET KULTUURCLUSTER DAT OP 8 JULI DOOR PvdA WETHOUDER ROELAND KREEFT IS GEPRESENTEERD. EEN PLAN WAAR HET VOLTALLIGE COLLEGE, ZO MELDDE KREEFT DIE AVOND, BIJZONDER TROTS OP IS.

WETHOUDER KREEFT, DIE NET ALS HEDWIG SAAM, DIRECTEUR GEMEENTEMUSEUM, IN DE RAAD VAN ADVIES VAN CASA ZIT, GAF DE OPDRACHT OM VOOR HET 'DEBAT' DE GRONINGSE STADSBOUWMEESTER NIEK VERDONK UIT TE NODIGEN. IN GRONINGEN IS IN HET RECENTE VERLEDEN N.L. OOK JARENLANG STRIJD GELEVERD OVER DE DOOR COLLEGE EN MARKTPARTIJEN BEDACHTE BOUWPLANNEN VOOR DE OUDE BINNENSTAD EN HET COLLEGE VAN GRONINGEN HEEFT DAAR DESTIJDS EEN VELDSLAG MET DE BEVOLKING EN DE GEMEENTERAAD VOOR OVER GEHAD.

           

HET LEEK DE ORGANISATOREN VAN DE AVOND KENNELIJK SLIM OM DEZE MAN ZIJN VERHAAL TE LATEN OPLEPELEN. ZONDER DAT DE HEER VERDONK OP DIT PUNT HET ACHTERSTE VAN ZIJN TONG LIET ZIEN, IS HET VOLGENS HEM NU ZO DAT IEDEREEN IN GRONINGEN ONTZETTEND BLIJ IS MET HET DOORGEDRUKTE ( 1 STEM MEERDERHEID) STEDEBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE RESULTAAT. DE PvdA METHODE.

                                                                                                                                                                    

DAARNA KWAM TES BROEKMANS NAMENS URHAN URBAN DESIGN, DE WOORDVOERDER VAN ARCHITECT EN STEDEBOUWKUNDIGE MANUEL DE SOLA MORALES IN NEDERLAND, AAN HET WOORD. ZIJ WIST NIET VEEL. NIET WAAROM HAAR BUREAU DE OPHAALBRUG NIET IN SCHE(R)TSONTWERPEN VOOR DE WEERDJESSTRAAT HEEFT GETEKEND, TERWIJL ZE OP MIJN VRAAG DAAROVER TOCH DIRECT KON BEVESTIGEN DAT DE OPHAALBRUG PROMINENT IN DE PLANNEN STAAT.  EN OOK NIET WAAROM URHAN URBAN DESIGN OP DE GEPRESENTEERDE PLAATJES ALTIJD EEN AUTOLOZE WEERDJESSTRAAT IN BEELD BRENGT EN DAARBIJ VEELVULDIG DE TERM 'VOETGANGERSSTROMEN' HANTEERT........... ZIJ WIST WEL TE MELDEN DAT MEN DIT DOET MET HET OOG OP DE TOEKOMST.

       

DE ARNHEMMERS KENNEN DE WEERDJESSTRAAT NIET ALS WANDELROUTE MAAR ALS 'A50 VAN ARNHEM' VOOR DE WEGGEBRUIKER. EN DAT GEGEVEN WORDT NIET ANDERS DOOR HET TE VERZWIJGEN. IK HOEF NIEMAND IN ARNHEM UIT TE LEGGEN DAT HET PROBLEEM NIET WORDT OPGELOST DOOR EEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT AAN TE LEGGEN. OM VAN DE NEGATIEVE ECONOMISCHE GEVOLGEN EN MILIEUEFFECTEN OP ARNHEM EN HAAR INWONERS NOG MAAR TE ZWIJGEN......... DUS OOK OP DIT PUNT WEER EEN DIKKE ONVOLDOENDE.

PAS NA DE PAUZE KWAMEN IN 3 AFZONDERLIJKE RONDEN WAARIN PER KEER 1 VAN TE VOREN DOOR CASA GESELECTEERDE VOORSTANDER  EN 1 VAN TE VOREN GESELECTEERDE TEGENSTANDER VAN EEN HAVEN IN RIJNBOOG, DE KOSTEN DAARVAN EN DE AL OF GEEN MEERWAARDE VAN CLUSTERING VAN CULTURELE INSTELLINGEN AAN HET WOORD. IEDERE KANDIDAAT KREEG 2 MINUTEN DE TIJD OM ZIJN OF HAAR STELLING TE PONEREN MAAR HET WAS VERVOLGENS NIET DE BEDOELING DAT 'DE ZAAL' MEE DEBATTEERDE. ER KON VANUIT 'DE ZAAL' PER ONDERWERP BIJ DE GRATIE GODS 1 VRAAG OF OPMERKING PER PERSOON WORDEN GEMAAKT.......... AL HET ANDERE WAT DE AVOND INTERESSANT OF CONSTRUCTIEF HAD KUNNEN MAKEN WERD DOOR DE DAGVOORZITTER VAN CASA AFGEKAPT.

CASA HEEFT DAARMEE EEN BREVET VAN ONVERMOGEN AFGEGEVEN. WAT STADSKLEUR BETREFT KAN DE VOORZITTER VAN HET STICHTINGSBESTUUR EN DE RAAD VAN ADVIES VAN CASA, BERRY KESSELS (VOORMALIG HOOFDREDACTEUR VAN DE GELDERLANDER IN ARNHEM, EN NU MANAGER WONEN BIJ VOLKSHUISVESTING) HET IN ZIJN ZAK STEKEN.  DE TEKST OP DE UITNODIGING LUIDT LETTERLIJK " VOOR- EN TEGENSTANDERS ZIJN UITGENODIGD HUN STELLINGEN IN TE NEMEN OM MET ELKAAR EN DE ZAAL IN DEBAT TE GAAN".

........................  ZOALS OP VOORHAND AL TE VERWACHTEN VIEL IS DIE BELOFTE  AAN DE ARNHEMSE BURGER GISTERAVOND NIET WAAR GEMAAKT......................................   

PIET VAN DIJK, VOORZITTER VAN STICHTING STADSSCHOON, OUD RAADSLID EN VOORMALIG HOOFD VAN DE REKENKAMER IN ARNHEM, REKENDE DE AANWEZIGEN IN DE HEM TOEBEDEELDE RONDE EN TIJD AAN HAND VAN BESCHIKBARE CIJFERS OP EEN HELDERE MANIER VOOR DAT ALS DIT PLAN WORDT UITGEVOERD IEDER PLEZIERBOOTJE ARNHEM ONGEVEER 90.000 EURO GAAT KOSTEN. ZIJN OPPONENT, ROLF DE BAS, IN DE HOEDANIGHEID VAN VICE VOORZITTER VAN STICHTING BINNENSTADSMANAGEMENT ARNHEM , VOND DAT ' ZO'N HAVEN '  ARNHEM WAT MOCHT KOSTEN.

DE BAS PRESTEERDE HET BOVENDIEN, ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE DAGVOORZITTER, OM DIRECT NA AFLOOP VAN DE RONDE VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK TE MAKEN EN DE VVD PUBLIEKELIJK TE DREIGEN MET 'CONSEQUENTIES' WANNEER ZIJ NU NIET RONDUIT VOOR DE SPAANSE HAVEN ZOU KIEZEN!

DE HEER DE BAS, DIE KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND AFD. ARNHEM BINNEN HET SBA VERTEGENWOORDIGT, WERD NA AFLOOP VAN HET DEBAT DOOR STADSKLEUR GEVRAAGD OF HIJ WERKELIJK IN IN DE VERONDERSTELLING VERKEERT MET DIE STELLINGNAME DE BELANGEN VAN DE ARNHEMMERS, BURGERS ZOWEL ALS ONDERNEMERS, TE DIENEN. HIJ ZEI, TERWIJL HIJ EEN SLOK VAN Z'N BIER, NAM 'DAT HEM DAT WORST ZOU ZIJN'. OP ONZE VRAAG HOE HIJ DAN DACHT DE ( ECONOMISCHE) EFFECTEN VAN EEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT AAN DE EIGEN LEDEN UIT TE LEGGEN REAGEERDE HIJ SCHOUDEROPHALEND EN ZEI HIJ "DAT HIJ DAT HEEL GOED KON". OP ONZE LAATSTE VRAAG, OF HET SBA INZAKE OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT AL CONTACT HAD GEHAD MET CONNEXION OF DE HULPORGANISATIES EN DE POLITIE, ANTWOORDDE DE HEER DE BAS LACHEND, 'DIE PASSEN ZICH MAAR AAN', "WIJ GEVEN DE POLITIE GEWOON OPDRACHT DE BRUG TWEE KEER PER DAG TE OPENEN''. .........HOPELIJK HEEFT DE HEER DE BAS DIE AVOND NOG 'N BOB GEVONDEN!
WORDT VERVOLGD...........                                                                                                                             

9 -  09 - 09

copyright © stadskleurnieuws 2009 
    STOP DE DWAZEN

GEEN OPHAALBRUG....... IN DE WEERDJESSTRAAT

PvdA WETHOUDER KREEFT HEEFT OP 8 JULI,  TIJDENS DE PRESENTATIE VAN HET ZOVEELSTE SCHE(R)TSONTWERP RIJNBOOG OP RIJ MET EEN HAVENVARIANT MET DE BIJNAAM SLUIS, KENBAAR GEMAAKT DAT 'HET COLLEGE' ZICH OPMAAKT OM IN SEPTEMBER EEN DIALOOG MET DE ARNHEMSE BEVOLKING AAN TE GAAN. DAARVOOR ZAL 'ARNHEM' DAN ONGETWIJFELD OPNIEUW VIA EEN STUKJE IN DE GELDERLANDER VAN 5 X 6 CM OP DE BINNENPAGINA WORDEN UITGENODIGD. WETHOUDER KREEFT GAAT MET DAT GENOMEN INITIATIEF BEWUST VOORBIJ AAN DE UITKOMST VAN HET PREFERENDUM OP 6 JUNI 2007 EN TWIJFELT DUS AAN DE INTELLIGENTIE VAN DE ARNHEMSE KIEZER. IK VOORSPEL U, MENEER KREEFT, DAT DE ARNHEMSE BURGER ZICH 2 JAAR NA DATO NIET MASSAAL LAAT OPTROMMELEN OM EEN PvdA WETHOUDER NAAR DE MOND TE KOMEN PRATEN OF EEN EERDER INGENOMEN STANDPUNT VOOR DE INVULLING VAN HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD TE WIJZIGEN.
DE ARNHEMSE KIEZER GEEFT HAAR OORDEEL OP 3 MAART 2010 EN GEEN DAG EERDER.

ALS ER IN DE AFGELOPEN 7 JAAR, DE TIJDSSPANNE WAARIN DE PLANNENMAKERS VOOR RIJNBOOG ACTIEF ZIJN, IETS DUIDELIJK IS GEWORDEN DAN IS HET DAT ARNHEM GEEN ENKELE BEHOEFTE HEEFT AAN EEN OPHAALBRUG IN DE A50 VAN ARNHEM, DE WEERDJESSTRAAT, MAAR DEZE STAAT OPNIEUW IN DE GEPRESENTEERDE VARIATIESTUDIE.

 

KREEFT KAP ER MEE..........

DE EERSTE EN OP DIT MOMENT ENIGE BESLISSING DIE DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM IN DEZE FASE VAN RIJNBOOG MOET NEMEN IS NIET DIE VAN WEL OF GEEN KUNSTENKLUSTER OP DE KOP VAN DE HAVEN MAAR EEN BESLUIT OVER EEN DEFINITIEVE VERKEERSMAATREGEL DIE WORDT GENOMEN OM DE VERKEERSAFWIKKELING IN RIJNBOOG, VANAF DE WILLEMSTUNNEL VIA DE WEERDJESSTRAAT OOK VOOR DE TOEKOMST AFDOENDE TE REGELEN MET HET OOG OP DE EXTRA TOENAME VAN VERKEER DOOR ALLE ANDERE ONTWIKKELINGEN IN DIT GEBIED. IEDERE PARTIJ GAAT WAT STADSKLEUR BETREFT DAAROM NA DE VAKANTIE, IN DE AANLOOP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, BIJ DE BEHANDELING VAN HET VOORLIGGENDE PLAN IN DE RAAD, BIJ HOOFDELIJKE STEMMING, MET DE POLITIEKE BILLEN BLOOT.

ZODAT VOOR HEEL ARNHEM VANAF SEPTEMBER DUIDELIJK IS WELKE POLITIEKE PARTIJEN HET PvdA PLAN VOOR EEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT STEUNEN.

BOVENDIEN WILLEN WIJ GRAAG OP DE HOOGTE KOMEN MET DE STANDPUNTEN VAN DE HULPDIENSTEN, DE POLITIE EN CONNECTION EN VAN LEDEN VAN BELANGENORGANISATIES IN ARNHEM. OP VOORHAND HEBBEN DE BEIDE VOORZITTERS VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN CCA EN OKA HET VOORLIGGENDE PLAN VAN PvdA WETHOUDER KREEFT AL BEJUBELD MAAR VEEL ONDERNEMERS WILLEN, NET ALS WIJ, GRAAG WETEN OF ZIJ OOK ZO ENTHOUSIAST ZIJN OVER DIE OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT, EEN ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL, WANT DAT ZIJN WIJ NIET.

TON KRANENBURG, DE OP 1 SEPTEMBER VERTREKKENDE 'BINNENSTADSMANAGER' VAN HET SBA, KON HET NIET LATEN OM OP DE VALREEP, TIJDENS DE PRESENTATIE OP 8 JULI, GRIJNZEND EN ZWETEND EN MET TRILLENDE HAND ENIGE 'AANDACHTSPUNTEN', OPGELEZEN VANAF EEN A4TJE, AAN DE WETHOUDER 'MEE TE GEVEN' EN HET TOTALE SCHE(R)TSONTWERP, VOORZIEN VAN COMPLIMENTEN AAN HET ADRES VAN DE MAKERS, NAMENS HET 'BINNENSTADSMANAGEMENT' TE OMARMEN.

HOEWEL IK BETWIJFEL OF DE MAN WEET DAT ER EEN OPHAALBRUG IN DE WEERDJESSTRAAT STAAT GEPLAND HEEFT HIJ DAAR WEL VOLMONDIG, NAMENS HET SBA EN DUS NAMENS HET CCA, VOOR GEKOZEN.............. KRANENBURG VERTREKT NAAR EINDHOVEN...... OCH ARME......

OVER DE BOUWINVULLINGEN IN RIJNBOOG VALT PAS SERIEUS TE PRATEN ALS OVEREENSTEMMING IS BEREIKT OVER DE AANPAK VAN DE INFRASTRUCTUUR IN RIJNBOOG EN DUS OVER WEL OF GEEN OPHAALBRUG OP DE WEERDJESSTRAAT......... DAAR MOET ZOALS GEZEGD EEN RAADSBESLUIT OVER WORDEN GENOMEN. NIET LATER MAAR NU!!!

BOVENDIEN HEEFT ARNHEM DE OPLOSSING AL LANG IN HUIS. NEEM EEN KIJKJE OP DE LA REIJSTRAAT, VUL DIT AAN MET EEN VOETGANGERSONDERDOORGANG EN U HEEFT DIE BETAALBARE OPLOSSING VOOR EEN VLOEIENDE VERKEERSAFWIKKELING OP DE WEERDJESSTRAAT WAARNAAR U ZOEKT, WAARBIJ BOVENDIEN DE VEILIGHEID BIJ HET 'OVERSTEKEN' VOOR DE VOETGANGER IS GEGARANDEERD. ZIE OOK HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN VAN FRACTIE JASPERS IN DEZE RUBRIEK.
........WORDT VERVOLGD

       

                                                                                                                                                                                4 AUGUSTUS 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009 SPAANSE HAVENVARIANT 'SLUIS' GOEDKOPER GEWORDEN

  

OP 8 JULI PRESENTEERDE PvdA WETHOUDER ROELAND KREEFT DE SPAANSE HAVENVARIANT 'SLUIS' IN RIJNBOOG OPNIEUW, NU MET DUBBELE SLUISDEUREN. HIJ OPENDE DE INFOAVOND MET DE OPMERKING 'IK BEN BLIJ DAT HET BETAALBAAR IS GEWORDEN".

DE AMBTENARIJ HAD OOK DEZE KEER WEER HAAR UITERSTE BEST GEDAAN OM DE VOORSTANDERS TE MOBILISEREN. EN OOK NU WEER BESTOND 90% VAN DE AANWEZIGEN IN HET 'STADSATELIER' UIT AMBTENAREN, AFGEVAARDIGDEN VAN BELANGENORGANISATIES, RAADSLEDEN EN ( PvdA) PARTIJGENOTEN. EEN KWART VAN DE RUIMTE WERD IN BESLAG GENOMEN DOOR DE 3 MAQUETTES DIE DE LAATSTE JAREN VAN HET GEBIED ZIJN GEMAAKT. DE NU GEPRESENTEERDE HAVENVARIANT 'SLUIS' MET KUNSTENCLUSTER IS VERUIT DE KLEINSTE EN PAST OP TWEE SCHOOLTAFELS. ENKELE AANWEZIGEN NAMEN HET DE 'DE MAAT'.

                                                                                                                                                        

ELK WELDENKEND MENS WEET DAT HAVENVARIANT 'SLUIS' DOOR  HET TOEVOEGEN VAN 2 SCHUTSLUIZEN IN HET ONTWERP DUURDER WORDT MAAR DE WETHOUDER ZIET DAT ANDERS. HIJ HEEFT ZICH NET ALS ZIJN VOORGANGER VAN BODEGRAVEN DOOR INGEHUURDE BUREAU'S EN 'MARKTPARTIJEN' LATEN VOORREKENEN WAT DE GEACTUALISEERDE  HAVENVARIANT 'SLUIS' GAAT KOSTEN EN ZIJ KOMEN MET DE BEREKENING MILJOENEN EURO'S LAGER UIT DAN TENTIJDE VAN VAN BODEGRAVEN. .........KREEFT BOUWT 'SLUIS' NU VOOR 9 MILJOEN EURO!

ONDERDEEL VAN HET  HUIDIGE  PLAN IS BOVENDIEN DE BOUW VAN EEN KUNSTENCLUSTER OP DE KOP VAN 'SLUIS'. HET IDEE VAN EEN KUNST EN KULTUURCLUSTER MET HORECAFUNCTIE OP DIE LOCATIE IS AL IN AUGUSTUS 2005 DOOR HET VORIGE COLLEGE OVERGENOMEN UIT HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG VAN FRACTIE JASPERS, DAT IN HET VOORJAAR VAN 2005 AAN DE RAAD WERD GEPRESENTEERD MET DE ST. JANSBEEK ALS UITGANGSPUNT. DE BIBLIOTHEEK IS IN DE VARIATIESTUDIE VAN HET HUIDIGE COLLEGE DEFINITIEF VERVANGEN DOOR HET FILMHUIS. ZOALS BEKEND VERONDERSTELD MAG WORDEN WERD IN HET OORSPRONKELIJKE CONCEPTMASTERPLAN RIJNBOOG VAN HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM SLECHTS EEN NIEUW TE BOUWEN MUSEUM VOOR MODERNE KUNST GEPLAND IN DE KRUL VAN DE NELSON MANDELABRUG EN EEN 'INFOBOULEVARD' PARALLEL LOPEND AAN DE HAVEN AAN DE NIEUWSTRAAT. 

HET VOORKEURSTRAJECT VOOR HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK VIA DE BEEKSTRAAT WORDT IN DIT SCHETSONTWERP IN HET HAVENKWARTIER RIJNBOOG GEVISUALISEERD ALS EEN DUNNE BLAUWE LIJN DOOR DE TURFSTRAAT, LOPEND VIA HET 'PARADIJS', DOOR HET NIEUW TE BOUWEN MUSEUM, RICHTING 'PLEIN NAAST DE HAVEN', OM DAAR TE VERZANDEN. "IK HEB OVER DE UITWERKING NOG NIET NAGEDACHT" WAS HET ANTWOORD VAN KREEFT OP MIJN VRAAG WELKE FUNCTIE HIJ VOOR DE JANSBEEK IN DE OPENBARE RUIMTE BINNEN RIJNBOOG ZIET WEGGELEGD.

VIA DE UPDATE VAN DE NOTA VAN RANDVOORWAARDEN / SCHETSONTWERP VAN 12 MEI 2009 VOOR HET HAVENKWARTIER RIJNBOOG KOMT AAN HET LICHT DAT 33,33 % MINDER WONINGBOUW STAAT GEPLAND DAN IN VOORGAANDE PLANNEN WAS AANGEGEVEN. PROJECTMANAGER IEN VAN DE KOELEN, DE DERDE OP RIJ BINNEN 5 JAAR OP HET DOSSIER 'RIJNBOOG', ANTWOORDDE OP 'N VRAAG VAN EEN VAN DE AANWEZIGEN 'WELK EFFECT 1/3 MINDER WONINGBOUW HEEFT OP DE SOCIALE WONINGBOUW BINNEN RIJNBOOG' DOODGEMOEDEREERD DAT ER............ NOG NOOIT SOCIALE WONINGBOUW IN RIJNBOOG IS GEPLAND...........?????

DAT IS DAN EEN KLAP IN HET GEZICHT VAN DE RAAD IN HAAR ALGEMEENHEID EN DE ARNHEMSE BURGER IN HET BIJZONDER, WANT DIE IS TOT NU TOE ALTIJD VOORGEHOUDEN DAT ER WEL DEGELIJK SOCIALE WONINGBOUW IN ALLE WONINGBOUWPLANNEN STAAT GEPLAND, ALLEEN NIET DE AANVANKELIJK TOEGEZEGDE 30%...........IN PLAATS DAARVAN WORDT NU DOOR DE INTERIM WETHOUDER INGEZET OP MEER WINKELS EN HORECA EN OP BEBOUWING VAN DE HELFT VAN HET KERKPLEIN. DAT LEVERDE HEM EEN 'INTELLIGENTE' VRAAG OP VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE VVD, ZICH VOORSTELLEND ALS ARNHEMS BURGER,"HEEFT U AL EEN WINDSTUDIE LATEN VERRICHTEN"? NEE,...... ZOVER WAS KREEFT NOG NIET!!

ARNHEM TERUG BIJ AF DOOR HUICHELACHTIGE RAAD

PvdA WETHOUDER HENRY LENFERINK DACHT DE ARNHEMMERS IN 2002 NOG WIJS TE KUNNEN MAKEN DAT DE PROJECTONTWIKKELAARS DE HAVEN AAN ARNHEM ZOUDEN AANBIEDEN. ZIJN OPVOLGER IN 2003 SANDER VAN BODEGRAVEN GOOCHELDE MET BEDRAGEN. HIJ SPRAK AANVANKELIJK IN TERMEN VAN  7 EN 12 MILJOEN MAAR DE KOSTEN LIEPEN VANAF 2006 AL SNEL OP TOT 17 MILJOEN EURO. ZONDER DE KOSTEN VOOR SCHUTSLUIZEN WEL TE VERSTAAN.

ZOALS EERDER VERMELD; ROELAND KREEFT LAAT DE HAVEN, PRIJSPEIL 2009, BOUWEN VOOR 9 MILJOEN EURO. DE KOSTEN, ZO MELDDE HIJ TROTS, WORDEN VOLLEDIG GEDEKT UIT SUBSIDIES VAN HET RIJK (14 MILJOEN) EN DE PROVINCIE (9 MILJOEN). IN HET PLAN IS NOG STEEDS SPRAKE VAN EEN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT EN KREEFT MELDE DAAROM ALS BIJZAAK DAT DE KOSTEN VOOR ONDERTUNNELING VAN DE HAVEN OP DE WEERDJESSTRAAT NOG NIET ZIJN BEREKEND. BIJ DE GEPLANDE BOUW VAN DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE, VOOR EEN GEDEELTE GESITUEERD ONDER DE ONDERTUNNELING VAN DE HAVEN, VOORZIET KREEFT GEEN PROBLEMEN. "IK HEB MIJ DOOR INGENIEURS LATEN VOORLICHTEN EN ZIJ HEBBEN MIJ VERZEKERD DAT HET KAN", WAS ZIJN COMMENTAAR. OM VERVOLGENS ALS 'BEWIJS' HET VOORBEELD VAN DE ONDERGRONDSE BOUW VAN DE 'DANSACADEMIE' VAN ARTEZ HOGE SCHOOL VOOR DE KUNSTEN OP ONDERLANGS ALS VOORBEELD OP TE VOEREN. DAT HAD-IE NOU NIET MOETEN DOEN. TOEN HEM VANUIT DE ZAAL WERD GEMELD DAT DIE EXERCITIE NIEMAND VROLIJK ZAL STEMMEN VIEL HIJ STIL EN GING -IE OP ZOEK NAAR DE KLUTS....... EEN KWALIJKE ZAAK VOOR EEN WETHOUDER DIE AL 10 MAANDEN AAN HET WERK IS.

MONTER TRAPTE KREEFT VERVOLGENS EEN ANDERE OPEN DEUR IN EN KWAM MET DE MEDEDELING 'DAT ARNHEM BIJ LANGE NA NIET AL HET BENODIGDE ONROEREND GOED VOOR DE REALISATIE VAN ZIJN PLAN IN BEZIT HEEFT' EN 'DAT DE KOSTEN VOOR VERWERVING DE GROOTSTE UITGAVE VOOR DE STAD GAAT WORDEN'. DAT GEGEVEN WAS OP 6 JUNI 2007, DE DAG WAAROP HET GEFLOPTE NEP REFERENDUM OVER DE HAVENVARIANTEN IN RIJNBOOG WERD GEHOUDEN AL BEKEND. MET DIE OPMERKING HAALDE HIJ DE WAARDE VAN ZIJN OPENINGSZIN (BLIJ DAT HET BETAALBAAR IS GEWORDEN) ONDERUIT.

WIE WORDT ARNHEMS EERSTE SLUISWACHTER IN RIJNBOOG?RIJNBOOG MET HAVENVARIANT 'SLUIS' IS EN BLIJFT DE ALLERDUURSTE EN MEEST RISICOVOLLE INGREEP VAN ALLE GEPRESENTEERDE PLANNEN VOOR HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD. BOVENDIEN HEEFT ARNHEM OP DIE PLEK HELEMAAL GEEN BEHOEFTE AAN EEN SLUIS MET DE NAAM 'RIJNBOOGHAVEN' EN EEN OPHAALBRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT MAAR AAN EEN BREDERE RIVIERMOND MET DE NAAM HALVE HAVEN, AAN EEN VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT, EEN KINDVRIENDELIJKE VIJVER WAAROP 'SWINTERS GESCHAATST KAN WORDEN EN AAN EEN, OP DIVERSE PLAATSEN GEVISUALISEERDE EN MEANDERENDE BOVENGRONDS GEHAALDE LOOP VAN DE JANSBEEK DOOR HET HART VAN DE STAD. ZOWEL IN HET RIJNBOOGGEBIED ALS IN DE BEEKSTRAAT EN OP HET GELE RIJDERSPLEIN MET ALS VOORBEELD DE VISUALISERING OP DE JANSSINGELS, ZOALS OP DE LA REIJSTRAAT EN TERUGVOEREND NAAR DE NATUURLIJK DE OORSPRONG; SONSBEEK.

IEDEREEN WEET DAT EN HET LEEUWENDEEL VAN DE ARNHEMSE BEVOLKING WIL DAT. ONDANKS DIE WETENSCHAP LIET DE VOLTALLIGE RAAD ZICH AL OP 26 JUNI 2007 DOOR HET COLLEGE BUITEN SPEL ZETTEN DOOR UNANIEM IN TE STEMMEN MET HET COLLEGEVOORSTEL OM, ONDANKS DE LAGE OPKOMST VAN 10,2 % TIJDENS HET GEFLOPTE (P)REFERENDUM OP 6 JUNI 2007, VARIANT 'SLUIS' VERDER UIT TE LATEN WERKEN. AAN DIE  BESLISSING VAN DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD IN ZIJN TOTALITEIT VIEL DE LUIHEID EN LAFHEID TE METEN EN DAARMEE DE INCOMPETENTIE. HET IS DAAROM TERECHT DAT DE PvdA IN ARNHEM TIJDENS DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MAART 2010 OP 'RIJNBOOG' WORDT AFGEREKEND MAAR OOK DE REST VAN DE RAAD TREFT EVENVEEL BLAAM  EN DUS EEN ZELFDE AFSTRAFFING.
WORDT VERVOLGD..................

10 JULI 2009

                                                                                                                                             

copyright © stadskleurnieuws 2009 3de SCHE(R)TSONTWERP RIJNBOOGHAVEN AANFLUITING

OP 2 FEBRUARI WAS TOUT ARNHEM UITGENODIGD OM TUSSEN 17.00 UUR EN 18.00 UUR IN HET HUIS DER PROVINCIE DE PRESENTATIE VAN DE EINDRAPPORTAGE BURGERPARTICIPATIE HAVENKWARTIER AAN DE RAAD BIJ TE WONEN. ZOALS TE VERWACHTEN VIEL GAF SLECHTS EEN HANDJEVOL DEELNEMERS EN WAT PERS GEHOOR AAN DE OPROEP. DE REST VAN DE AANWEZIGEN, RAADSLEDEN EN AMBTENAREN VAN STADSONTWIKKELING, VOERDEN EEN TONEELSTUKJE OP VOOR ZICHZELF EN ELKAAR.

EEN VOL JAAR HAD 'N RAADSWERKGROEP ONDER LEIDING VAN PvdA RAADSLID MARION BLOM NODIG OM MET EEN EINDRAPPORTAGE TE KOMEN. HET RESULTAAT IN DE VORM VAN EEN KLEURBOEK MET SCHE(R)TSONTWERPEN VAN DE HAND VAN 'HET ARCHITECTENTEAM VAN HET HAVENKWARTIER IN RIJNBOOG', IS IN MEER DAN EEN OPZICHT EEN AANFLUITING EN HET ZOVEELSTE STAALTJE VAN VAN POLITIEKE VOLKSVERLAKKERIJ, VAN TIJD- EN VAN GELDVERSPILLING.

ZONDER SCHAAMTE WERD TOEGEGEVEN DAT DE MEESTE WENSEN VANUIT DE BURGERIJ VOOR UITWERKING EN INVULLING VAN 'HET HAVENKWARTIER' IN HET ONTWERP NIET ZIJN GEHONOREERD EN DAT ER TEGEN DE WIL VAN DE BURGER MEER HOOGBOUW IS GEPLAND. DE 485 DIGITAAL GEENQUETTEERDEN EN DE BETROKKEN BURGER DIE ZICH NOG DOOR HET STADSBESTUUR HEEFT LATEN VERLEIDEN OM AAN DE BRAINSTORM- OF CREATIEVE SESSIES DEEL TE NEMEN HEBBEN DIT DUS VOOR DE KAT Z'N VIOOL GEDAAN. RAADSWERKGROEPVOORZITTER BLOM PREES IN HAAR INLEIDINGSSPEECH DE 'HAASJE OVER' SESSIES. UIT DE UITLEG VIEL OP TE MAKEN DAT HIERMEE DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDEEEN WERD BEDOELD. NAAR IK AANNEEM GAAT HET DAN OVER DE IDEEEN VANUIT DE BURGERIJ DIE NIET IN HET PLAN ZIJN VERWERKT WANT AL HET ANDERE WAS OUDE KOEK.BOVENDIEN IS DATGENE WAT WEL IN HET KLEURBOEK MET KRASWERK EN TEKST IS GEPRESENTEERD VAN EEN MELIGHEID EN KINDERACHTIGHEID WAAR DE HONDEN GEEN BROOD VAN LUSTEN.

AL OP 6 FEBRUARI MAAKTE HET COLLEGE BEKEND EEN DIKKE STREEP DOOR HET  'HAVENONTWERP' TE ZETTEN EN ALLES TERUG NAAR DE TEKENTAFEL TE VERWIJZEN OMDAT HAVENVARIANT 'SLUIS' ER OOK NA EEN JAAR LANG FREEWHEELEN MET DE BURGERIJ NIET GOEDKOPER OF BETER OP IS GEWORDEN. HET IS NOG ALTIJD DE MEEST ONZINNIGE EN ALLERDUURSTE VARIANT. DEZE UITKOMST WAS UITERAARD OP DE AVOND VAN 6 JUNI 2007, NA HET GEFLOPTE HAVENPREFERENDUM MET EEN OPKOMSTPERCENTAGE VAN 10.2 %, VOOR DE VERSTANDIGE ARNHEMMER MET DE GEUZENNAAM DE 'THUISBLIJVER' AL DUIDELIJK, MAAR HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM VOND HET NODIG OM DE 'BURGERIJ' OM POLITIEK STRATEGISCHE REDENEN NOG WAT LANGER AAN HET LIJNTJE TE HOUDEN.

HET VOLGENDE ONTWERP RIJNBOOG ZAL NOG ZEKER EEN HALF JAAR OP ZICH LATEN WACHTEN EN WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGT DAT HET RESULTAAT DAARVAN OPNIEUW EEN VOLGENDE STAP IN DE RICHTING VAN REALISATIE VAN HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG VAN FRACTIE JASPERS ZIJN MET ALS UITGANGSPUNT HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK DOOR DE BEEKSTRAAT VIA WALBURGISPLEIN EN TURFSTRAAT RICHTING NIEUWSTAD. OM DAAR UIT TE MONDEN IN EEN KINDVRIENDELIJKE VIJVER WAAROP S'WINTERS GESCHAATST KAN WORDEN, DIE DAAR VERDER STROOMT OM VIA EEN VASTE BRUG OVER DE WEERDJESSTRAAT UIT TE MONDEN IN EEN BREDERE HALVE HAVEN.

  • DE RAAD VAN ARNHEM HEEFT HET VOORKEURSTRAJECT OP 15 DECEMBER 2008 VOOR HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK DOOR DE BEEKSTRAAT VASTGESTELD , EN HET BIJBEHORENDE BUDGET VOOR VERDERE UITWERKING TER BESCHIKKING GESTELD, WAARBIJ DUIDELIJK IS AANGEGEVEN DAT REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE VERDERE UITWERKING MET DE (HERONTWIKKELINGS)PROJECTEN LANGS HET TRACE ZOALS "GELE RIJDERSPLEIN" EN RIJNBOOG. FRACTIE JASPERS EN STADSKLEUR HEBBEN DEZE FASE IN HET TRAJECT DUS, NA JAREN AKTIEVOEREN, VOLLEDIG BINNENGEHAALD. WORDTVERVOLGD..........

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 februari 2009

 

copyright © stadskleurnieuws 2009 JANSBEEK.........DE FILM


VVD EN PRO ARNHEM: BOUW MOSKEE IN RIJNBOOG

......PRO ARNHEM EN DE VVD JATTEN OUD IDEE VAN DE PVDA


EIND JUNI  KWAMEN ZOWEL DE FRACTIEVOORZITTER VAN  DE VVD, MARGREET VAN GASTEL, ALS DE FRACTIEVOORZITTER VAN PRO ARNHEM, MARTIN VAN MEURS, MET HET 5 JAAR OUDE EN OPGEPOETSTE IDEE VAN OUD PVDA RAADSLID JAN BART WILSCHUT OM EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARETTEN IN RIJNBOOG TE BOUWEN.

DE GEPLANDE BOUW OP DE ROZENDAALSESTRAAT OP DE PLEK VAN DE NOG TE SLOPEN ST.JANSSCHOOL STUIT OP WEERSTAND VAN OMWONENDEN EN DUS KLOMMEN BEIDE PARTIJEN IN DE DIGITALE PEN EN LANCEERDEN HET ONMOGELIJKE IDEE, NU VAN VVD EN PRO ARNHEM, MET ALS AANBEVELING VOOR COLLEGE EN DE REST VAN DE RAAD OM HET SERIEUS TE ONDERZOEKEN !

ENKELE JAREN GELEDEN HAALDE DE PVDA ZICH AL DE HOON OP DE HALS VAN ARNHEMSE BINNENSTADSBEWONERS EN ONDERNEMERS OMDAT ZIJ DE SLOOP IN 1991 VAN DE R.K. ST. EUSEBIUSKERK, OF KLEINE EUSEBIUS, NIET HADDEN VOORKOMEN MAAR WEL, 12 JAAR NA DATO,  MET VOORSTELLEN VOOR DE NIEUWBOUW VAN DE AYA SOFIAMOSKEE IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD TE KOMEN.

PRO ARNHEM EN DE VVD WILLEN NU KENNELIJK OOK OP DIT VOORSTEL WORDEN AFGEREKEND.......

 

OP 7 NOVEMBER ZOCHT VVD RAADSLID ROELAND VAN DER ZEE DE PUBLICITEIT VIA EEN 'LEZERSBRIEF' WAARIN HIJ ZICH OPENLIJK AFVRAAGT WAT HET COLLEGE GAAT DOEN MET DE 'GOEDE VRAGEN EN TERECHTE ZORGEN' VAN BEWONERS EN BELANGHEBBENDEN VAN DE ROZENDAALSESTRAAT EN OMGEVING. DE VVD VERZET ZICH BOVENDIEN, NET ALS PRO ARNHEM, TEGEN DE VERKOOP VAN DE GROND DOOR DE GEMEENTE AAN HET MOSKEEBESTUUR. ZIJ VINDEN DIE PLEK VERKEERD GEKOZEN EN VREZEN OVERLAST VOOR DE BEWONERS VAN KLARENDAL EN MONNIKENHUIZEN.

DE DREIGENDE (VERKEERS)OVERLAST VOOR BEZOEKERS, BEWONERS EN ONDERNEMERS VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD HINDERT DE VVD EN PRO ARNHEM IN HET GEHEEL NIET. ER IS IMMERS EEN PARKEERGARAGE OP LOOPAFSTAND BIJ ARNHEM CENTRAAL, ZO IS DE REDENATIE.

ALS DE VVD EN PRO ARNHEM HET EIGEN VOORSTEL SERIEUS NEEMT, DAN ZIJN ZIJ BEREID OM VOOR SINTERKLAAS TE SPELEN. DE DOOR HEN GEKOZEN BOUWLOCATIE IS N.L. DE DUURSTE VAN HEEL ARNHEM. EEN LOCATIE WAARVOOR HET STADSBESTUUR HET MEESTE GELD PER M2 GRONDPRIJS KAN MAKEN. HET MOSKEEBESTUUR VAN DE AYA SOFIAMOSKEE GEEFT AAN NIET NAAR ALTERNATIEVE LOKATIES TE KIJKEN EN HEEFT NU AL DE GROOTSTE MOEITE OM DE M2 GRONDPRIJS VOOR DE BOUWGROND AAN  DE ROZENDAALSESTRAAT BIJELKAAR TE KRIJGEN.  VOOR WIE SPREEKT DE VVD NU EIGENLIJK?

DE ARNHEMSE BINNENSTADSBEWONERS EN (KORENMARKT)ONDERNEMERS IS ELK GEVAL NIETS GEVRAAGD. LAAT STAAN DE REST VAN DE ARNHEMSE BEVOLKING. MAAR WEL VERWIJTEN MAKEN AAN HET ADRES VAN HET ARNHEMSE COLLEGE WANNEER HET OVER DE MENING EN OM INSPRAAK GAAT ! NU DE VVD GEEN DEEL MEER UITMAAKT VAN HET COLLEGE KOMEN ZIJ, MET IN HET KIELZOG PRO ARNHEM,  DE ARNHEMMERS KENNELIJK DE "NORM" BIJBRENGEN, U WEET DUS WAT U TE WACHTEN STAAT!

WIJ VERDENKEN ZOWEL PRO ARNHEM ALS DE VVD ER VAN DAT ZIJ DE RAADSUITSPRAAK VAN OUD COLLEGA EN OUD PARTIJLID ANNO ZIJLSTRA NOG ALTIJD ONDERSCHRIJVEN, "HET IS ALLEMAAL THEATER".                                                                                                      

WORDT VERVOLGD ........................ 8- 11- 2008


VVD JAT.......

.......EN SCHRAPT SPAANSE HAVEN

ARNHEM HEEFT BEHOEFTE AAN TIME OUT.......

..................WAS DE STELLING VAN VVD FRACTIEVOORZITTER MARGREET VAN GASTEL IN EEN ARTIKEL OP DE OPINIEPAGINA VAN DE GELDERLANDER VAN 25 OKTOBER 2008. ZIJ VINDT NAMENS DE VVD DAT ARNHEM EERST HET STATION MOET AFMAKEN EN DE RESTAURATIE VAN DE EUSEBIUS TER HAND MOET NEMEN ALVORENS NIEUWE AMBITIES TE FORMULEREN VOOR DE REST VAN DE STAD.

TUSSEN NEUS EN LIPPEN STELT ZIJ VERVOLGENS TEGEN BETER WETEN IN DAT JUNKENBOOT DE BOEI ZIJN FUNCTIE HEEFT BEWEZEN I.P.V. VOLLEDIG IS MISLUKT ALS EXPERIMENT EN CONCLUDEERT VERVOLGENS DAT ARNHEMS SCHANDVLEK (DUS) KAN WORDEN VERKOCHT.

 

SCHAAMTELOOS LEPELT MEVROUW VERVOLGENS DE INHOUD VAN HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG VAN FRACTIE JASPERS VAN 12 MAART 2005 OP EN STELT DAT ARNHEM NU DE DURF MOET OPBRENGEN OM HET HAVENPLAN IN RIJNBOOG OM TE ZETTEN IN ''EEN WATERPARTIJ BINNEN DE CONTOUREN VAN DE HAVEN", DIE UITMONDT IN EEN ONDIEPE WATERPARTIJ MET VASTE BRUG WAARIN DE JANSBEEK UITKOMT.

3 SPEERPUNTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN FRACTIE JASPERS UIT 2006 NU OOK DOOR VVD GEJAT

FIASCO DE BOEI MEDE DOOR SCHULD VVD WAARHEID GEWORDEN

IN DE RAADSPERIODE 2002 - 2006 HEEFT ARNHEM MARGREET VAN GASTEL, OUD VERPLEEGKUNDIGE, RAADSLID VOOR DE VVD EN VOORZITTER VAN DE ARNHEMSE AFDELING VAN HET RODE KRUIS, LEREN KENNEN ALS EEN FANATIEK PLEITBEZORGSTER VOOR DE TIJDELIJKE KOMST VAN HET EXPERIMENT '24 UURSOPVANG OP EEN BOOT' VOOR DE ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNK OP DE HUIDIGE PLEK AAN DE LAGE KADE EN VOOR DEFINITIEVE VERPLAATSING IN 2009 NAAR DE NIEUWE HAVEN.

DE VVD ZAT IN DE VORIGE RAADSPERIODE IN HET COLLEGE EN VVD WETHOUDER INEZ PIJNENBURG GING DESTIJDS ACCOORD MET DE VERSTREKKING VAN EEN BLANCO CHEQUE AAN PvdA COLLEGA JANTIEN VLAM TER REALISATIE VAN HET INMIDDELS BERUCHTE EN GESJEESDE PvdA PRESTIGEPROJECT JUNKENBOOT DE BOEI, OMDAT DIT PROJECT MET BIJBEHORENDE LOCATIE DOOR HET TOENMALIG COLLEGE OOK GESCHIKT WERD GEACHT VOOR  VERSTREKKING VAN HEROINE ONDER MEDISCHE BEGELEIDING.

EEN TRAJECT DAT WILLENS EN WETENS IN 2002, DUS MET GOEDKEURING VAN DE VVD, WERD INGEZET TERWIJL OOK TOEN AL ERNSTIGE TWIJFELS BESTONDEN OF DE BEOOGDE AANTALLEN 'CLIENTEN' WEL ZOUDEN WORDEN GEHAALD OMDAT DEZE NIET TOT DEELNAME KONDEN WORDEN VERPLICHT. OM OVER DE WETTELIJKE TOELAATBAARHEID VAN DE COMBINATIE 24 - UURSOPVANG EN 'VERSTREKKING ONDER MEDISCH TOEZICHT' VAN HEROINE AAN ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNKS NOG MAAR TE ZWIJGEN.

DESONDANKS WERD DE 24 UURS OPVANG, FACILERING ZOWEL ALS DE LOCATIE(S) MET VERVE DOOR DE VVD BEPLEIT. EEN PEPERDUUR EXPERIMENT WAARVAN BIJ VOORBAAT VAST STOND DAT DE KANS OP MISLUKKEN VANWEGE DE VOORGESTELDE SELECTIEPROCEDURE VOOR INDICATIE EN HET STRENGE REGIEM OP DE BOEI, DAT WORDT GEREGELD VANUIT IRISZORG, ERG GROOT ZOU ZIJN.

ZOALS TE VERWACHTEN VIEL VERBOOD PREMIER BALKENENDE PvdA WETHOUDER VLAM VRIJWEL DIRECT NA  UITEENZETTING VAN DE PLANNEN DE VERSTREKKING VAN HEROINE VIA DE BOEI TE COMBINEREN MET EEN 24 - UURSOPVANG. OOK DAT FEIT MOTIVEERDE COLLEGEPARTIJ VVD IN 2002, 2003 EN 2004 NIET DE GIGA INVESTERINGEN IN HET EXPERIMENT DE BOEI, ALSMEDE DIE VAN DE LIGPAATSEN LAGE KADE EN NIEUWE HAVEN TE BLOKKEREN OF OM TE BUIGEN EN BOVENDIEN KEURDEN ZIJ IN DIE JAREN ALLE BEGROTINGEN GOED. NU HET FIASCO BOEI ZICH IN AL ZIJN ONTLUISTERING, DUS OOK IN FINANCIELE ZIN,  ONTVOUWT WIL DE VVD WEL VAN DEZE SCHANDVLEK VOOR ARNHEM AF.

ARNHEM CENTRAAL..........

V.GASTEL ORAKELT VERDER IN HET 'OPINIESTUK' DAT 'EERST HET STATION MOET WORDEN AFGEMAAKT'. IN 2006 VOND DE VVD DEZE DOOR FRACTIE JASPERS HUIS AAN HUIS VERSPREIDE STELLING NOG VEEL TE VOORBARIG EN DE TOENMALIGE VVD FRACTIEVOORZITTER VOND BOVENDIEN DAT E.E.A. BEST SAMEN KON GAAN MET ALLE ANDERE PROJECTEN IN DE STAD EVENALS HET UITZETTEN VAN NIEUW BELEID. NIEMAND HEEFT V.GASTEL DESTIJDS EEN STEMVERKLARING IN DE RAAD HOREN OF ZIEN AFGEVEN.  DE SP DAARENTEGEN VOND DE STELLING VAN FRACTIE JASPERS OM EERST HET STATION AF TE MAKEN ALVORENS TE BEGINNEN MET RIJNBOOG ZO RELEVANT,  DAT ZIJ DIE PROMINENT IN 2006 IN HET SP- VERKIEZINGSKRANTJE HEBBEN GEPUBLICEERD. DE VVD KOMT BIJNA 3 JAAR NA DATO, NU HEEL (TREIN) REIZEND ARNHEM EN OMSTREKEN KRITIEK LEVERT OP DE GANG VAN ZAKEN RONDOM DE OV TERMINAL, TOT DEZELFDE CONCLUSIE. HOEZO 'OPINIE'..... VAN GASTEL?

EUSEBIUS....... ARNHEMS GOUDEN KOOI

OP HET PRIORITEITENLIJSTJE VAN DE VVD PRIJKT ALS TWEEDE PUNT DE RESTAURATIE VAN DE DE GROTE EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN. MAAR WIE WIL DAT NIET? HOE KOMT HET TOCH MEVROUW VAN GASTEL DAT ARNHEM, 15 JAAR NA DE VORIGE RESTAURATIE, WEER TOE IS AAN EEN VOLGENDE? BIJ DE FEESTELIJKE OPENING BEGIN NEGENTIGER JAREN STONDEN ARNHEMS OUD VVD BURGEMEESTER PAUL SCHOLTEN, ZIJN HOFHOUDING EN LOKAAL VVD CORYFEE VAN DAT MOMENT HETTY PLOEG MET DE NEUS VOORAAN OM DE "COMPLIMENTEN" VAN DE GEINVITEERDEN IN ONTVANGST TE NEMEN. MENIG ARNHEMMER KREEG DESTIJDS DE INDRUK DAT DE BENOEMDE BOBO'S RECHTSTREEKS EN HOOGSTPERSOONLIJK VAN DE STEIGERS AFKWAMEN EN DE HELE RESTAURATIE UIT EIGEN ZAK HADDEN BETAALD! VANUIT DAT STANDPUNT BEKEKEN ZOU ARNHEM VAN DE VVD HEBBEN VERWACHT DAT ZIJ EEN HALF JAAR GELEDEN OM EEN 'PARLEMENTAIR ONDERZOEK' NAAR DE GANG VAN ZAKEN ZOUDEN HEBBEN GEVRAAGD. NIETS VAN DAT ALLES. HET WAS MAKKELIJKER OM DE UITLEG VAN CDA WETHOUDER JANSEN VOOR ZOETE KOEK TE SLIKKEN.

ZEG NU ZELF VVD, ALS UW HUIS NA RESTAURATIE BINNEN 15 JAAR OP 'INSTORTEN' STAAT EN DE BROKSTUKKEN VAN UW GEVEL IN DE TUIN VALLEN, DAN SLEEPT U DE VERANTWOORDELIJK AANNEMER TOCH VOOR DE RECHTER? WAAR BLIJFT DIE 'BETROUWBARE OVERHEID' WAAR U ZICH ZO OP VOORSTAAT?

RIJNBOOG........SPAANSE HAVEN

 

 

APETROTS PRESENTEERDE VOORNOEMD OUD VVD BURGEMEESTER SCHOLTEN ZO'N 8 JAAR GELEDEN DE ARCHITECT EN STEDEBOUWKUNDIGE DE SOLA DE MORALES UIT BARCELONA ALS REDDER VOOR ARNHEM. HIJ MOEST EN ZOU HET CONCEPT MASTERPLAN TEKENEN EN GROOTSCHALIGE STEDEBOUWKUNDIGE INGREPEN BEDENKEN VOOR HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD EN KREEG DAARVOOR DE VRIJE HAND ZOLANG DE VERBINDING MET DE RIJN MAAR WERD GELEGD. PvdA WETHOUDER LENFERINK NAM NAMENS ZIJN PARTIJ DE KEUZE VAN SCHOLTEN OVER EN DE VVD NAM VERVOLGENS ELKE GELEGENHEID TE BAAT OM HET VOORSTEL VAN SCHOLTEN ONDER IEDERS NEUS TE WRIJVEN EN ER MEE TE PRONKEN. OOK COLLEGEPARTIJ CDA OMARMDE DE SOLA MORALES MAAR HEIMELIJK WAS 'DE SPAANSE HAVEN' UIT "RIJNBOOG" VAN DE VVD EN NIET VAN HET COLLEGE.......... EN AL HELEMAAL NIET VAN DE ARNHEMMERS..............DE HAVEN WAS HEEL LANG HEILIG VOOR DE VVD. IN 2006 SLOEG DE TWIJFEL TOE MAAR OMDAT DE VVD ZICHZELF AL WEER VOOR EEN VOLGENDE RAADSPERIODE OP HET PLUCHE ZAG ZITTEN WERD OOK TOEN DE 'OPINIE' NIET BIJGESTELD.

EN OOK ANNO 2008 LAAT DE VVD DE DEUR OP 'N POLITIEKE KIER STAAN. ZIJ GAAN OOK NU GEWOON ACCOORD MET HET FINANCIELE HAALBAARHEIDSONDERZOEK DAT DOOR HET COLLEGE NAAR DE SPAANSE HAVENVARIANT  WORDT INGESTELD EN BEWEREN VERVOLGENS' WEL VAN "SLUIS" AF TE WILLEN'. IN DE COMMISSIE VAN 27 OKTOBER MELDDE VAN GASTEL NAMENS DE FINANCIEEL EXPERT UIT HAAR PARTIJ DAT ARNHEM 35 MILJOEN KAN BESPAREN ALS VAN HET 'PRESTIGEPLAN' SPAANSE HAVEN IN RIJNBOOG WORDT AFGEWEKEN.

HET BESTEK VOOR DE HAVENVARIANT  IS NOG HELEMAAL NIET GEMAAKT EN IN HET MASTERPLAN, DAT OOK MAAR GEWOON EEN SCHETSPLAN IS ( PRAATPAPIER DUS) WORDEN ALLEEN INDICATIES GEGEVEN DIE OOK AL TER DISCUSSIE ZIJN GESTELD. V. GASTEL KIEST ER OP DE OPINIEPAGINA VOOR OM ZOWEL DE ECONOOM ALS DE BOUWKUNDIGE MET FINANCIEEL INZICHT UIT TE HANGEN EN KAN BLIJKBAAR IN DE RAAD ZONDER TEGENGAS DE GROOTST MOGELIJKE ONZIN BEWEREN. GEFELICITEERD VVD MET ZO'N TOPPERTJE ALS FRACTIEVOORZITTER!

DE SCHIJNHEILIGHEID VAN VAN GASTEL EN DAARMEE VAN DE VVD IS VOOR ARNHEM ONVERTEERBAAR. ALS DE VVD IN DE AFGELOPEN RAADSPERIODE  BETER HAD OPGELET ZOU ZIJ NU GEEN STANDPUNTEN VAN ANDERE PARTIJEN HOEVEN TE JATTEN IN EEN ARMZALIGE POGING OM NU HET TIJ KEERT MOOI WEER TE SPELEN. DE VVD IN ARNHEM IS, WIJ HEBBEN HET VORIG JAAR AL EENS IN DE RAAD GESTELD EN HERHALEN HET NOG EENS, IN ARNHEM VERWORDEN TOT EEN CLUBJE DRAAIKONTEN ZONDER IDEEEN EN ZONDER VISIE. TOT EEN PARTIJ DIE SCHAAMTELOOS STANDPUNTEN JAT .......... EEN PARTIJ DIE HET VERDIENT TE WORDEN 'GEAFFICHIEERD'. WORDT VERVOLGD..........................                                                                                                                                                          

28 - 10 - 2008


WIE STUURT DE REST VAN HET POLITIEKE TUIG NAAR HUIS?

De vernietigende (p)referendumuitslag van 6 juni 2007 op de havenvarianten Kort, Lang en Sluis in Rijnboog blijkt door de plannenmakers van het Arnhemse college volledig in de wind geslagen. Het stadsbestuur is op basis van 5. 372 stemmen voor Sluis aan de gang gegaan met een uitwerking van die variant als schetsontwerp hoewel de opkomst van 10. 2 % het (p)referendum destijds ongeldig verklaarde. Woensdag 22 oktober presenteerde Luc Vrolijks in Theater Oostpool als een volleerd autist en in zijn hoedanigheid van afgezant en woordvoerder in Nederland van de Spaanse stedebouwkundige en architect van Rijnboog De Sola Morales, het vervolg op de Rijnbooghavenklucht in de vorm van een tweede schetsontwerp. Alsof Arnhem niet naar de stembus is geweest.

De Arnhemse burgerij heeft zich massaal uitgesproken voor het bovenhalen van de historische loop van de St. Jansbeek door het hart van de stad uitmondend in een kindvriendelijke vijver met halve bredere haven en vaste brug over de Weerdjesstraat als basis van Rijnboog. Hoewel inmiddels een haalbaarheidsonderzoek naar het bovenhalen van de St.Jansbeek heeft plaatsgevonden en daarop vorige maand 3 varianten door het college zijn gepresenteerd, blijft het kennelijk voor dit stadsbestuur moeilijk om van 'Rijnbooghaven'en Jansbeek een plan van te maken. Het Arnhems model; 'n plan dat wel een breed draagvlak heeft en op steun van de verstandige Arnhemmer kan rekenen.

Bij het vertrek van voormalig PvdA wethouder v. Bodegraven op 25 augustus van dit jaar hoopten 90% van de Arnhemmers nog dat hij het Masterplan Rijnboog mee zou nemen maar het blijkt toch bij zijn opvolger PvdA wethouder Kreeft te zijn ingeleverd,  die daar blijkbaar "Vrolijk"op doorborduurt.

 

Omdat veel Arnhemmers, net als de rest van de wereld, visueel zijn ingesteld heeft STADSKLEUR de loop van de door ons beoogde route van de St. Jansbeek geintegreerd in Rijnboog in beeld gebracht. Ons plan, Het Arnhems Model, is in tegenstelling tot de Spaanse Haven zowel leefbaar als haalbaar en bovendien betaalbaar. Het filmpje volgt                                                                                                                      

  24 - 10 - 08


  

RAADSVERGADERING GEMANIPULEERD

Voorstanders van de Havenvarianten in Rijnboog zijn vorige week door  gemeenteambtenaren gebeld met het dringende verzoek om in te spreken. Daarna werd via een persbericht aan de media bekend gemaakt dat insprekers zich konden aanmelden. Maar niet eerder dan dat daarvoor op 15 juni door SP, Zuid-Centraal en Pro Arnhem een verzoek was ingediend.

Sinds de invoering van het "nieuwe vergadermodel" is het namelijk niet langer vanzelfsprekend om voorafgaande aan een raadvergadering als burger in te spreken. Dit kan alleen nog wanneer de behandeling van een onderwerp van start gaat in de commissie.

Direct bij aanvang werd de manipulatie van het college en haar dienst  ter discussie gesteld door de SP-voorman Gerrie Elfrink en aan het eind van de avond gaf verantwoordelijk PvdA wethouder Sander van Bodegraven in zijn antwoord ook ruiterlijk toe dat de voorstanders waren gebeld. In totaal werden 12 insprekers gepland. 6 voorstanders en 6 tegenstanders. Uiteindelijk hebben 10 personen van het inspreekrecht gebruik gemaakt. Het ongenoegen over de gang van zaken was op de publieke tribune enorm en alleen de anti -havenlobby kreeg applaus.  Wim Korvinus en de volgelingen van Arcadis, de Kamer van Koophandel en Portaal werden als voorstanders uitgejouwd.

Manipulatie is de rode draad van het verhaal. Manipulatie staat zowel model voor het doorlopen proces vanaf 2000, toen het schetsboek Rijnboog werd gepresenteerd t/m vandaag en het verloop van de rest van gisteravond. Zonder schaamte pleitten achtereenvolgens PvdA, VVD, GroenLinks en CDA voor "Sluis" met integratie van de St. Jansbeek in Rijnboog. V. Bodegraven nodigde "de maatschappelijke organisaties" die zich de laatste jaren sterk hebben gemaakt voor het 'bovenhalen' van de St. Jansbeek aan het eind van de avond zelfs uit om zitting te nemen in een nog op te richten onderzoekscommissie. Al 20 jaar wordt en is onderzoek verricht en intensief gepleit voor het bovenhalen van de St. Jansbeek. Alle "haalbaarheidsonderzoekjes" zijn al vervat in dossiers.

Feitelijk wordt een vertragingstactiek m.b.t. de aanleg van de Havenvariant "Sluis" toegepast. Eerst zal begonnen worden met de ontwikkeling van het "Paradijsgebied en het zuidelijk deel van het Coehoorngebied". Een vertragingstactiek die uitsluitend werd opgemerkt door Sjoerd Veenstra van Zuid - Centraal.

Vandaag is bekend gemaakt dat de PvdA van stedebouwkundige wil veranderen en de Sola Morales wil vervangen voor Jo Coenen. De heer Coenen heeft in het verleden al eens een ontwerp voor het "Paradijs"  gemaakt en was Rijksbouwmeester.

Bovendien komt de cultuurcluster in zijn huidige omvang, als het aan de PvdA ligt, ter discussie te staan. Het Museum voor Moderne Kunst blijft in de visie van de PvdA op de Utrechtseweg en de PvdA wil bovendien nog eens bekijken of het wel noodzakelijk is om het Gelders Archief en de Bibliotheek naar Rijnboog te verplaatsen.

Voor een goed begrip: gisteravond werd tijdens de raadsvergadering door de PvdA met geen woord gerept over de nieuwe ideeën. Zelfs de coalitiepartners wisten tot vandaag van niets. Gisteravond koos de PvdA naar eigen zeggen 'vol overtuiging' voor "Sluis". Dat impliceert o.a. een cultuurcluster, een ophaalbrug en een "Sluis".  Wanneer nu het CDA de ondertunneling en de "ondiepe haven", voorwaarden die gisteravond tijdens de Raadsvergadering zelfs niet een keer werden genoemd, hand haaft vervalt de ophaalbrug over de Weerdjesstraat. En ook die "Sluis"!


Rudi Rikken fractievoorzitter van de PvdA

Waar is dus gisteren in meerderheid voor gekozen dames en heren? Juist! Voor een omtrekkende beweging, het beperken van gezichtsverlies en voor de toekomst voor een totaal andere variant dan "Sluis". De 5372 "Sluis" stemmers zijn dus ook voor het politieke lapje gehouden. Wordt vervolgd

Lenneke Jaspers 27 juni 2007


   

  

POLITIEK ARNHEM ZOEKT VLUCHTROUTE

B&W en RAADSFRACTIES VAN SLAG

Begin deze week meldde PvdA wethouder Hoeffnagel bij nader inzien af te zien van een onderzoek naar de reden waarom de Arnhemmers bij het op 6 juni gehouden Haven(p)referendum Rijnboog massaal zijn thuis gebleven. VVD fractievoorzitter Margreet van Gastel suggereerde dat het was omdat de Arnhemmers het mandaat aan de Raad hebben gegeven. U en ik weten wel beter.

Hoeffnagel had bij nader inzien geen trek in een bezetting van het Stadhuis door 'domme burgers'. Een kwalificatie die op te maken viel uit de eerste reacties van 'Het College' aan het adres van 90% verstandige Arnhemmers die op 6 juni bewust niet zijn gaan stemmen ! Ook Van Gastel zit er naast en laat met haar analyse pijnlijk duidelijk zien nauwelijks binding met de VVD achterban te hebben. De reden van de vernietigende uitkomst van het KvK rapport, waarbij 3000 ondernemers een vragenformulier over de havenvarianten in Rijnboog kregen toegestuurd en slechts 7.5% tijd stak in een reactie, is niet tot de fractievoorzitter van de VVD in Arnhem doorgedrongen. 

Het CDA in Arnhem koos voor het (P)referendum werd gehouden net als de VVD voor variant "Kort". Toch gaf CDA fractievoorzitter Erik ter Meulen deze week in een brief aan het College van B&W te kennen nu voor "Sluis" te willen kiezen als het College bereid is er een ondertunneling van de Weerdjesstraat aan toe te voegen. Feitelijk levert het CDA de helft van de Havenvariant "Sluis" dan in voor een kindvriendelijke vijver met een gemiddelde waterstand van 60cm, door ter Meulen "ondiepe haven" genoemd. Het gedeelte waar het CDA het over heeft is het stuk Nieuwstraat tussen het Kleine Oord en de Weerdjesstraat. In dit geval kan het CDA onmogelijk blijven spreken over 'Kiezen voor Sluis' omdat een sluis dan technisch niet langer nodig is en dus als overbodig komt te vervallen.

Wij zijn benieuwd of het CDA staat voor wat zij van het College vraagt. En wat nog belangrijker is; bereid zal zijn daar de UITERSTE CONSEQUENTIE van te nemen wanneer de wens voor ondertunneling niet wordt gehonoreerd.

HET TERUGTREKKEN VAN CDA WETHOUDER JANSEN
UIT HET COLLEGE.

Daarna kan Arnhem eindelijk gaan werken aan het enige echte Arnhemse Model met St. Jansbeek.

15/06/07


  

(P)REFERENDUM FLOPT

DE VERSTANDIGE ARNHEMMER

BLEEF THUIS

ZOALS DOOR ONS VOORSPELD WAS GISTEREN DE ANIMO OM DE GAAN STEMMEN UITERST GERING. STADSKLEURNIEUWS ZAT VOOR WAARNEMING EN HET GEVEN VAN UITLEG OVER HET UITBRENGEN VAN DE "WEIGERSTEM"  VOOR HET ARNHEMSE STADHUIS TRADITIEGETROUW  HET STEMBUREAU MET DE MEESTE OPKOMST. NU WERD SLECHTS 20.40% OPKOMST GEHAALD EN GAVEN VAN DE 1681 OPGEROEPENEN SLECHTS 343 GEHOOR. OPVALLEND IS HET DAT MET 152 STEMMEN "LANG" OP DIT STEMBUREAU FAVORIET WAS. "SLUIS" HAALDE 140 STEMMEN EN "KORT" 51 STEMMEN.

SLECHTS 11.430 ARNHEMMERS GINGEN IN TOTAAL NAAR DE STEMBUS. EEN OPKOMSTPERCENTAGE VAN 10.23%.  ZONDAG 3 JUNI GAF IK EEN PROGNOSE VAN 10 % OP BASIS VAN DE UITKOMSTEN VAN ONZE WEKELIJKSE ENQUETTES.  HET MINIMUMOPKOMSTPERCENTAGE VAN 30% OM HET (P)REFERENDUM GELDIG TE KUNNEN VERKLAREN IS DUS BIJ LANGE NA NIET GEHAALD. TOCH MELDDE VERANTWOORDELIJK PvdA WETHOUDER VAN BODEGRAVEN DAT 'SLUIS' MET 47% VAN DE STEMMEN FAVORIET IS BIJ "DE ARNHEMMERS". FEITELIJK IS DIT SLECHTS DE VOORKEUR VAN 5.372 MENSEN.  OP "KORT" STEMDEN 1.333 PERSONEN EN "LANG" BEHAALDE 4.725 STEMMEN. HET AANTAL GEREGISTREERDE "WEIGERSTEMMERS" WAS IN TOTAAL 2.638. TWEE MAAL ZOVEEL ALS DE HAVENVARIANT "KORT".
 
BURGEMEESTER KRIKKE KONDIGDE DIRECT EEN ONDERZOEK AAN NAAR DE OORZAAK VAN DE LAGE OPKOMST, TERWIJL TOCH VOOR IEDEREEN DUIDELIJK IS DAT "DE ARNHEMMER" DE VOORGESTELDE VARIANTEN NIET WIL EN VAN BODEGRAVEN SUGGEREERDE IN ZIJN COMMENTAAR MET DE VARIANT "SLUIS" DOOR TE GAAN, TENZIJ HIJ DOOR DE RAAD WORDT GESTOPT. IN DE EXTRA RAADSVERGADERING VAN 26 JUNI ZAL DAAROVER WORDEN BESLIST. VOOR HET GEVAL OOK DE RAAD DE VERNIETIGENDE UITSLAG NIET RESPECTEERT TEKENEN ZIJ DAARMEE, NET ALS VAN BODEGRAVEN, HUN POLITIEKE DOODVONNIS.

OMDAT OP Z'N VROEGST EEN JAAR VOOR DE VERKIEZINGEN KAN WORDEN BEGONNEN MET DE BOUW EN EERST DE UITKOMSTEN MOETEN WORDEN AFGEWACHT VAN ALLE ONTEIGENINGS- EN BESTEMMINGSPLANPROCEDURES. WAARTEGEN DOOR INSTANTIES EN PERSONEN BEZWAAR GEMAAKT ZAL GAAN WORDEN, DAT SPREEKT! DE ARNHEMMERS LUSTEN ZE RAUW, IS DE EERSTE REACTIE IN DE PEILINGEN.

LENNEKE JASPERS 7/06/07


  

10% opkomst (p)referendum door Stadskleur op 3 juni voorspeld.

Foto: Johan Wolthuis / Land van de Markt


 

HAVEN(P)REFERENDUM ZORGT

     VOOR VOLLE KERK

GISTERAVOND TROKKEN DE TEGENSTANDERS VAN EEN HAVEN IN RIJNBOOG OP EEN DEBATAVOND IN DE KOEPELKERK OP HET JANSPLEIN MEER BEZOEKERS DAN DE RIJNBOOGLOBBY VAN DE GEMEENTE ARNHEM OP DE TWEE DEBATAVONDEN IN HET STADHUIS VAN EEN ½ JAAR GELEDEN SAMEN. RUIM 200 MENSEN WILDEN GISTERAVOND VOORNAMELIJK ANTWOORD VAN RIJNBOOGPROJECT LEIDER HEIN VAN MIDDELAAR EN PvdA WETHOUDER WILLEM HOEFFNAGEL OP DE VRAGEN WAAROM ER EEN HAVEN MOET KOMEN EN WAAROM ER GEEN 'NEE' KNOP OP DE STEMMACHINE ZIT MAAR BEIDE HEREN WAREN VOORAL GEINTERESSEERD IN DE PROMOTIE VAN LANG, SLUIS EN KORT. BOVENDIEN WERD BEIDE HEREN HEEL DUIDELIJK GEMAAKT DAT VRIJWEL NIEMAND VAN DE AANWEZIGEN IETS ZIET IN HOOGBOUW BINNEN DAT GEBIED.

WEL WAS IEDEREEN HET ER OVER EENS DAT ER IETS MOET GEBEUREN EN DAAROM PRESENTEERDEN STADSSCHOON EN DE STICHTING JANSBEEK BOVEN WATER OPNIEUW DE VARIANT WANDELBOULEVARD ROND EEN VIJVERPARTIJ, WAARIN HET IDEE OM DE JANSBEEK WEER ZICHTBAAR TE MAKEN IS IN DE BINNENSTAD, DIE NAADLOOS IS IN TE PASSEN EN WAARVOOR AL JAREN DOOR VERSCHILLENDE ORGANISATIES EN PARTIJEN WORDT GEPLEIT.

GISTEREN WERDEN IN TOTAAL 245 STEMPASSEN VERZAMELD. DEZE ZULLEN MAANDAG 4 JUNI AANGEBODEN WORDEN AAN BURGEMEESTER KRIKKE, SAMEN MET DE PASSEN DIE AL ZIJN VERZAMELD -- VOLGENS STADSSCHOONVOORZITTER PIET VAN DIJK IN TOTAAL ZO'N DUIZEND --UIT PROTEST OMDAT WOENSDAG DE 'NEE'KNOP OP DE STEMCOMPUTER ONTBREEKT.

UITSLAG PEILING: 80% WEET WAT RIJNBOOG IS

WOENSDAG WERD DE UITSLAG VAN EEN ONDERZOEK VAN DE FACILITAIRE DIENST VAN DE GEMEENTE ARNHEM BEKEND GEMAAKT. DE PEILING  WERD VERRICHT DOOR HET EIGEN 'TEAM ONDERZOEK EN STATISTIEK' EN IS TUSSEN 1 EN 15 APRIL GEHOUDEN ONDER 50 ARNHEMMERS DIE RONDOM DE NIEUWSTRAAT IN DE BINNENSTAD WONEN PLUS 150 BEWONERS UIT ARNHEM - NOORD EN 150 VOLWASSENEN UIT ARNHEM-ZUID. DAARUIT ZOU ZIJN GEBLEKEN DAT 37 % VAN DE ARNHEMMERS OP 6 JUNI ZEKER GAAT STEMMEN. UIT EEN PEILING GEHOUDEN DOOR DE SP IS DIT SLECHTS 16%.

STADSKLEURNIEUWS PEILT SINDS 1 MEI IEDERE WEEK EEN NIEUWE GROEP VAN 150 PERSONEN UIT HEEL ARNHEM. DAARUIT BLIJKT DAT HET OVERGROTE DEEL OM ZEER UITEENLOPENDE REDENEN OP 6 JUNI NIET GAAT STEMMEN.

NA RUIM 4 WEKEN VAN ENQUETTEREN BLIJKT NOG ALTIJD DAT SLECHTS 5 TOT 8% VAN DE ARNHEMMERS BEREID IS OM OP WOENSDAG 6 JUNI TIJD VRIJ TE MAKEN OM NAAR DE STEMBUS TE GAAN. EEN DEEL VAN DE ONDERVRAAGDEN GEEFT ZELFS ZONDER SCHAAMTE AAN TOTAAL NIET GEINTERESSEERD TE ZIJN IN "RIJNBOOG". HET LEEUWENDEEL GEEFT ECHTER AAN UIT PROTEST OVER HET FEIT DAT ER NIETS TE KIEZEN VALT OF DAT DATGENE  WAARVOOR ZIJ HADDEN WILLEN KIEZEN NIET ALS KEUZEMOGELIJKHEID WORDT AANGEBODEN, THUIS TE BLIJVEN.

HET CAMPAGNETEAM VAN DE GEMEENTE ARNHEM MAAKT IN HAAR WANHOOP OM HET "DEBAT" OP GANG TE KRIJGEN VAN ALLE MIDDELEN GEBRUIK. ZO WERD DONDERDAG HET JEUGD(P)REFERENDUM GEORGANISEERD OP HET STADSHUIS EN IN HET "HART" OP DE MARKT. DE JEUGD BLEEK EENZIJDIG VOORGELICHT EN UITSLUITEND GEINFORMEERD DOOR DE RIJNBOOGLOBBY OVER LANG, SLUIS EN KORT. WIJ VINDEN "REGIMES" DIE ZICH BEDIENEN VAN KINDEREN IN HUN CAMPAGNE OM DE MENINGVORMING TE BEINVLOEDEN OP "HET RANDJE" MIJNHEER VAN BODEGRAVEN !

1/06/07
  

OPEN BRIEF

AAN

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN GUUSJE TER HORST, DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER; COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN GELDERLAND CLEMENS CORNIELJE EN DE STATENLEDEN; RAAD EN COLLEGE VAN B&W IN ARNHEM EN

DE NEDERLANDSE PERS

Geachte mevrouw ter Horst, geachte dames en heren,

Mijn naam is Lenneke Jaspers en ik schrijf u deze brief uit naam van duizenden Arnhemmers. Ik ben in deze stad in de vorige raadsperiode raadslid geweest en ik vraag uw aandacht voor het volgende. Arnhem staat aan de vooravond van de grootste stedebouwkundige ingreep na de tweede wereldoorlog voor het zuidelijk deel van de Arnhemse binnenstad, bekend onder de naam Rijnboog.

Als binnenstadsbewoner en ondernemer ben ik vanaf 2000 intensief betrokken bij de ontwikkelingen, plannen en procedures rondom Rijnboog in al haar facetten. Op 6 juni wordt in Arnhem een (p)referendum over het "havenkwartier" gehouden waarbij gekozen kan worden uit de drie varianten Lang, Sluis en Kort. Een hapklare brok, tegen de wil van duizenden Arnhemmers gesneden uit het totaalplan, waarin de nuloptie voor de burger ontbreekt, dus geen haven. De mogelijkheid om blanco te stemmen is ons ontnomen omdat de stemcomputers zo worden ingesteld.

Voor de St. Jansbeek geïntegreerd in Rijnboog met kindvriendelijke vijver en vaste brug over de Weerdjesstraat uitmondend in een bredere halve haven kan ook niet worden gekozen. Sinds 26 maart voeren wij zowel onder de naam Fractie Jaspers als Stadskleur aktie en informeren de Arnhemmers over de gang van zaken via de rubriek Rijnboogjournaal op de internetnieuwszender www.stadskleurnieuws.nl

Sinds zaterdag 5 mei voeren wij aktie in de Arnhemse binnenstad. Op de zaterdagen enquetteren wij 150 Arnhemmers per keer. Uit dat onderzoek valt nu al op te maken dat slechts 5 tot 8% van de Arnhemmers bereid is om op 6 juni naar de stembus te gaan. Wij gaan er van uit dat dit gegeven bij het college bekend is. De minimale opkomst om het (p)referendum rechtsgeldig te kunnen verklaren is echter 30%. Omdat de belangen binnen Rijnboog enorm zijn, er is voor het totaalplan een raming gemaakt tussen de 1 en 2 miljard euro en stemcomputers fraudegevoelig en erg makkelijk te manipuleren zijn gebleken, pleiten wij al weken vergeefs bij het Arnhemse stadsbestuur om onafhankelijke waarnemers tijdens het (p)referendum. Onlangs is het rapport Hermans verschenen waarbij de fraudegevoeligheid van de computers is getest en de uitkomst liegt er niet om. Uit nood zullen kritische burgers daarom in diverse wijken steekproefgewijs op 6 juni van 7.30 uur tot 21.00 uur de in totaal 97 stembureau's controleren. Zelf nemen wij o.a. het stembureau in het stadhuis van Arnhem voor onze rekening. Veel beter zou het echter zijn als u voor onafhankelijke waarnemers zou zorgen.

Ik vraag u vriendelijk om een spoedige reactie,


Hoogachtend,

Lenneke Jaspers

Arnhem, 21/05/07 

IS LOESJE TE KOOP ?

In Arnhem blijkt dat Loesje haar maagdelijkheid heeft verloren. De kritiek, dat Loesje sinds een jaar of drie openlijk aan de kant van het Arnhemse college staat, wordt tijdens de Rijnboogcampagne opnieuw bevestigd. Loesje is destijds als eerste door Groenlinks geadopteerd en zij laaft zich sindsdien aan de voordelen uitgedeeld door het hele college van B&W.

Enkele jaren geleden kreeg Loesje op eigen verzoek als enige ideële organisatie al een status aparte van de GroenLinks wethouder uit die raadsperiode, Chris de Ronde. Elke afvalbak in Arnhem mag sindsdien exclusief door Loesje worden beplakt tot grote ergernis van alle andere ideëlen, die wel worden beboet. Veel Arnhemmers is deze situatie al jaren een doorn in het oog.

Voor Wat Hoort Wat. De Westervoortse kunstenaar Pieter van de Pol met z'n atelier in Oosterbeek, die al jaren van de daken schreeuwt dat kunstenaars zich niet met politiek moeten inlaten maar zich uitsluitend moeten bezighouden met het maken van kunst, heeft voor de gelegenheid zijn ziel verkocht en zijn danstheater "Het Hart"omgevormd tot "Landmark" voor de campagneactiviteiten. "Het Hart" wordt gesponsord door enkele partners van de Gemeente Arnhem in Rijnboog; Vesteda, BPF bouwinvest, Blauwhoed, Bouwfonds MAB en Portaal en wordt gebruikt om de 3 havenvarianten uit het (p)referendum, Lang, Sluis en Kort te promoten. Voor deze promotie is ook Loesje ingehuurd om een quasi kritische en olijke noot in te brengen. Loesje die ooit de Machiavelliprijs kreeg, moest zich schamen!  25 jaar geleden beloofde dit Arnhemse meisje nog politieke onafhankelijkheid en neutraliteit maar zij laat nu openlijk zien dat zij deze principes overboord heeft gegooid!

Dokter Ziel klaagt Loesje daarom aan op de vrije plakplaatsen !

21/05/07

 

DEMOCRATIE IN ARNHEM TE KOOP/DEEL 2

EERSTE SUBSIDIE UITGEDEELD AAN 'THE INNER CIRCLE'

Op 7 mei meldde PvdA wethouder Willem Hoeffnagel tijdens de officiële opening de eerste euro's uit de campagnepot te hebben kunnen uitbetalen voor 'initiatieven vanuit de stad aan de 'groep' Hou het Kort om het  'stadsdebat' over de 'Rijnbooghavenvarianten' op gang te krijgen.

Maar wie is nu eigenlijk deze "groep" Hou het Kort? Deze "groep" heet Patrick Arink, woont op de Turfstraat 29/2 in Arnhem en kwalificeert zichzelf als in te huren. Ik stel dat hij door Hoeffnagel is ingezet als afleidingsmanouvre om via een "kritisch geluid" de havenvariant "Kort" te promoten. Arink is onbekend bij de groeperingen en personen die zich de laatste 7 jaar met 'Rijnboog' hebben bezig gehouden terwijl hij toch midden in dat gebied woont. Arink registreerde de domeinnaam Hou Het Kort op dezelfde dag dat de gemeentelijke campagne officieel van start ging. Op 7 mei. Onmiddellijk beklaagt hij zich op de site over het feit dat hij slechts €2000,= krijgt. Wij vinden dat zeer goed betaald voor een extra klus van een maand en een uit eigen werk bij elkaar geharkte startpagina

Arink, zichzelf journalist noemend, beplakt "ter ondersteuning van de site" alle lantaarnpalen, voetgangerslichten bij oversteekplaatsen, en afvalbakken in Arnhem met stickers in de vorm van Loesje imitaties. Bovendien gaat hij er prat op zich van Guerilla Advertising te bedienen. Die wijsheid heeft-ie van internet. De waaghals heeft in dat kader twee reclamezuiltjes, een op de Markt en een op de Nieuwstraat  voorzien van ieder een tekstballonnetje, vastgezet met plakband. Het moet er vooral kneuterig en onschuldig uitzien. Elke plakker in Arnhem zou uiteraard voor deze totaalaktie al lang in de nek gegrepen zijn door de goedgetrainde dienst handhaving en een fikse boete aan de broek hebben gekregen maar daar hoeft Arink niet voor te vrezen, die geniet bescherming van "Het College".

Arink zit ook achter de 24 uurs observatiecamera's van arnhemcam.nl o.a. gericht op het Kerkplein, Broerenstraat, Drugsboot, JohnFrostbrug, en het voormalige ASM terrein met daklozencamping. Via die site wordt elke passant zonder dat hij of zij dat weet geregistreerd en kunnen dus zowel "De Gemeente" als Iriszorg als de politie inklikken, ieder vanuit de eigen locatie. Arink hield op 18 en 19 mei de camera uitsluitend gericht op het Kerkplein, lees 'De Grote Broer'. Zoiets gebeurt zelfs in Arnhem niet zonder toestemming van Politie en Justitie. Arnink meldt zelf op de site dat hij heeft gewerkt voor Politie Twente, dus vul maar in.  Via arnhemcam.nl promoot hij en passant de variant 'Kort' en via Hou het Kort natuurlijk arnhemcam.nl. Op de dag van de registratie van die domeinnaam, 27- 09- 06, is het enige 'nieuwsbericht' tot nu toe geplaatst. Al het andere wat langsflitst is via Google gelinkte reclame.

BIG BROTHER IS WATCHING YOU

19/5/07 

   

   

   

 

  FOTOGRAFIE: Inneke Koops 

  RUSSISCHE TOESTANDEN IN ARNHEM

OP 7 MEI WERD S' AVONDS OP EEN VOLLEDIG LEGE RIJNKADE EN IN DE STRIEMENDE REGEN DOOR VVD BURGEMEESTE PAULINE KRIKKE EN PVDA WETHOUDER WILLEM HOEFFNAGEL DE CAMPAGNEVLAG GEHESEN ALS START VOOR HET P(SEUDO) REFERENDUM OVER DE HAVEN IN RIJNBOOG. ALS EXTRAATJE WERD EEN VERKIEZINGSBORD GEPLAATST WAAROP UITSLUITEND POSTERS MET UITSPRAKEN VAN VOORSTANDERS VAN DE DRIE HAVENVARIANTEN WAREN AFGEDRUKT.

DE POSTERS WERDEN MET KLEEFBAND EN NIETJES DOOR DE RIJNBOOGMEDERWERKERS OP HET BORD BEVESTIGD. DE STORM HAD ER DUS MAAR EEN STIEFKWARTIERTJE VOOR NODIG OM ER EEN KWART VANAF TE BLAZEN! STADSKLEUR EN FRACTIE JASPERS HEBBEN DAAROP DE 'LELIJKE GATEN' GEVULD MET DE OPROEP TOT BOYCOT VAN HET (P)REFERENDUM ALS ONDERSTEUNING VAN ONZE HUIS AAN HUIS FLYERAKTIE DIE ENKELE DAGEN GELEDEN IS GESTART. HELAAS WERD HET BORD OP DE RIJNKADE VANOCHTEND VERWIJDERD. WIJ ZIJN DAAROVER DIRECT DOOR BOZE KADEBEWONERS GEBELD. EEN VAN HEN, HIJ BEHOORDE NAAR EIGEN ZEGGEN TOT DE TWIJFELAARS, HEEFT DAAROM UIT PROTEST ZIJN STEMPAS OVER HET HAVEN(P)REFERENDUM, DIE HIJ VANOCHTEND PER POST HEEFT ONTVANGEN, VERSCHEURD.

HET STADSBESTUUR IS KENNELIJK VAN MENING DAT VRIJHEID VAN MENINGSUITING UITSLUITEND GELDT VOOR DE VOORSTANDERS VAN DE HAVENVARIANTEN. OP 6 JUNI ZAL DUIDELIJK WORDEN OF ZIJ MET AL HET 'KUNST EN VLIEGWERK' DE NOODZAKELIJKE 30%  STEMGERECHTIGDEN HEBBEN KUNNEN OVERHALEN EN ZAL BLIJKEN OF DEMOCRATIE IN ARNHEM TE KOOP IS.

9 MEI 2007

 

  

FOTOGRAFIE: Elke Willemsen 2007  

  

   

HET GESTEGGEL OVER DE SUBSIDIES

Op 16 april "dreigde" fractievoorzitter Plieger van de ChristenUnie het College nog met een amendement op de spelregels omtrent vraagstelling en varianten voor het (P)referendum Havenvarianten Rijnboog als B&W niet bereid zou zijn om 100.000,= euro uit het campagnebudget van 1.260.000,= euro ter beschikking van "diverse maatschappelijke organisaties te stellen om mee te debatteren" over Rijnboog. Tijdens de raadsvergadering van 23 april 'loofde' mevrouw Plieger verantwoordelijk PvdA wethouder Hoeffnagel plotseling om zijn 'bereidwilligheid' om 50.000,= euro uit de enorme havencampagnepot ter beschikking te stellen. Een resultaat dat zich geheel aan de 'openbaarheid' van besluitvorming heeft onttrokken en kennelijk is ontstaan via de achterkamertjes als resultaat van 'een goed gesprek' met waterdrager 'De ChristenUnie'.

Feit is dat Hoeffnagel op 16 april nog helemaal geen zin had om geld ter beschikking te stellen maar met een lang gezicht meldde dat hij het voorstel in beraad nam!

ALLEEN DE VOORSTANDERS VAN DE HAVENVARIANTEN WORDEN DOOR DE GEMEENTE ARNHEM
UIT DE STA(A)D(T)SKAS BETAALD!

Nu de spelregels bekend zijn blijkt dat uitsluitend voorstanders van de  havenvarianten aanspraak kunnen maken op elk max. 3000,= euro en dan alleen nog als de drie havenvarianten worden gepromoot!  Dus is er helemaal geen sprake van een "debat". Geen enkele politieke partij heeft over deze gang van zaken protest aangetekend, ook de SP, ProArnhem en ZuidCentraal niet.  Nu nog afwachten welke 'onafhankelijke' maatschappelijke organisaties zich voor het karretje van college, hun partijen, D66 en de ChristenUnie laten spannen!!!!

Fractie Jaspers start op  "Bevrijdingsdag" via Stadskleurnieuws haar ZELFBETAALDE campagne. Wij zijn vanaf zaterdagmiddag 5 mei  t/m 6 juni op verschillende dagen o.a. in de binnenstad van Arnhem te vinden. Wij roepen dan via de vrije plakplaatsen, de huis aan huis verspreidde flyers en de akties waarmee wij u nog zullen verrassen de verstandige Arnhemmer op om op 6 juni thuis te blijven.

WORDT VERVOLGD

3 mei 2007   

  

  

     

PEST,CHOLERA OF TYFUS

Zoals door mij reeds voorspeld stemden gisteravond PvdA, Groenlinks, CDA, Christenunie en D66 voor het B&W voorstel om de Arnhemse bevolking op 6 juni via een (P)referendum te laten kiezen tussen de havenvarianten Kort, Lang of Sluis in Rijnboog. Uit protest verlieten SP, ProArnhem en Zuid-Centraal nog voor het schijndebat begon de Raadzaal, maar pas nadat SP voorman Gerrie Elfrink in een stemverklaring namens de beide genoemde partijen een vlammend betoog had gehouden. Zo noemde hij het schandalig dat Arnhemmers die in de loop der jaren met volwaardige havenvarianten of zelfs compleet uitgewerkte plannen kwamen niet serieus zijn genomen. Hij vergeleek de nu voorgelegde havenvarianten met de keus tussen Pest, Cholera of Tyfus en sprak uit niet langer misbruikt te willen worden voor een ondemocratisch spelletje dat (p)referendum Rijnboog heet. Elfrink sprak de wens uit samen met maatschappelijke organisaties op te roepen tot een boycot van het (p)referendum zodat de minimumopkomst van 30% niet wordt gehaald.

Stadskleur riep op 26 maart al op tot samenwerking en ik ben blij dat hierop positief wordt gereageerd. De collegepartijen, de Christenunie en D66 waren zo van slag over het statement van Elfrink dat de respectievelijke 'optredens' van partijen alleen maar meer verwarring en irritatie opriep. Zo presteerden PvdA, Groenlinks en CDA het om een amendement in te dienen en aan te nemen waarin enerzijds alles werd goedgekeurd dat door de preferendumcommissie is voorgesteld maar waarin anderzijds wordt bepaald dat nadat het preferendum is gehouden en de uitslag dus vast zou moeten staan,'stedebouwkundige suggesties in de uitwerking van een bestemmingsplan Rijnboog-haven nog ingrijpend kunnen worden gewijzigd'. 

De 2e verrassing van de avond was een wending op de valreep van de VVD. De VVD, collegepartij in de vorige raadsperiode en fanatiek voorstander van een "Spaanse Haven", nu vertaald naar Lang en Sluis, stemde tegen het (p)referendum!!! Deze zet biedt de VVD de kans om  na het (p)referendum bij de "winnaars" aan te sluiten. Feitelijk koos de VVD in de commissievergadering van 16 april voor variant Kort met als aanvulling een kindvriendelijke vijverpartij. De VVD kiest dus voor het enige echte Arnhemse model van Fractie Jaspers dat zij 2 jaar lang
hebben afgewezen! Maar zonder St.Jansbeek!

24/04/07 

   

ONAFHANKELIJKE WAARNEMERS BIJ (P)REFERENDUM DRINGEND GEWENST

Op 23 april zal in de Raadsvergadering rondom de vraagstelling en spelregels voor het (p)referendum over de havenvarianten in Rijnboog door de voorstanders nog een showtje worden opgevoerd maar uiteindelijk is nu al een meerderheid van de Arnhemse raad akkoord en uitsluitend beducht voor een opkomst minder dan 30%. Nu bluffen sommige collegepartijen er al lustig op los door te ventileren dat "plannen dan toch gewoon worden doorgezet". Reden te meer voor stemgerechtigde Arnhemmers om op 6 juni gewoon thuis te blijven!

Het college "worstelt" op het punt van voorlichting op details met de presentatie aan de bevolking met de invulling. Zo stelde verantwoordelijk PvdA wethouder Sander van Bodegraven gisteravond voor om een "stemwijzertje" te maken maar, zo redeneerde hij hardop, dat had het nadeel dat 'onbedoeld' wel eens de indruk zou kunnen worden gewekt dat er op het (p)referendum zou worden gestuurd! Dat er is gestuurd staat voor velen al vast sinds de 'havenvarianten bekend zijn, de nuloptie ontbreekt en er niet gekozen kan worden voor een halve bredere haven met kindvriendelijke vijverpartijen gekoppeld aan een St.Jansbeek geïntegreerd in Rijnboog vanaf de LaReijstraat via de historische loop door de Arnhemse binnenstad mijnheer van Bodegraven!

Omdat zo hardnekkig wordt vastgehouden aan de ingeslagen koers van het college en de marktpartijen en de financiële belangen enorm zijn is het van het grootste belang dat onafhankelijke waarnemers toezien op een zuivere procedure rondom de verwerking van de (p)referendumgegevens. Welke havenvariant de meeste stemmen krijgt is ook voor voorstanders van wezenlijk belang. De eerste zwakke schakel zijn de stemcomputers. Bij eerdere verkiezingen in den lande bleken deze in sommige steden fraudegevoelig en makkelijk te manipuleren.

Hoe, raadleden en wethouders, gaat u er voor zorgen dat dit in Arnhem uitgesloten is? Welke onafhankelijke waarnemers stelt u aan om daarop toe te zien? En begint u nu niet over de "kosten". Het budget voor het (P)referendum is ruim bemeten!

17/04/07
 (P)REFERENDUM, EEN GROOT ROOKGORDIJN

De beide, door de commissie Stadsprojecten belegde informatieve bijeenkomsten op 2 en 10 april, waarbij de Arnhemse gemeenteraad helder had moeten krijgen of zij in meerderheid wel of niet akkoord kan gaan met de voorgestelde havenvarianten Lang, Sluis of Kort heeft voor de raadsleden als reactie op de in tegenspraak met elkaar lijkende antwoorden van woordvoerders van Maatschappelijke en Stadsontwikkeling en hun Wethouders een veelvoud aan extra vragen en vet aangezette kanttekeningen opgeleverd.

De drie bij het (p)referendum betrokken PvdA wethouders Van Bodegraven, Weeda en Hoeffnagel zijn er niet in geslaagd om d.m.v. aanvullende informatie en uitleg ook maar één partij volledig te overtuigen. De eigen partij, bij monde van raadslid Broer, formuleerde gisteravond dat de voorgelegde varianten in hun beleving 'slechts een verkenning van de mogelijkheden' is. De PvdA  vindt het kennelijk niet vreemd om op die basis een (p)referendum in te gaan dat 1.260.000 Euro kost.

Enerzijds is het ontstane tumult de schuld van de raad zelf. Er is erg weinig expertise en dossierkennis bij de raadsleden te ontdekken. De paniek tekent zich af omdat het tot de politici door begint te dringen dat zij zullen worden afgerekend op een verkeerde insteek. Het gros was jarenlang matig geïnteresseerd of nauwelijks in staat  een voorstelling te maken van de gevolgen van de nu te nemen beslissingen en hebben geen stedebouwkundig inzicht maar namen daarover wel een standpunt in. Fractievoorzitter van Groenlinks Wieneke de Waard b.v. stapelt fout op blunder. Zij geeft het duidelijkst van alle collegepartijen aan dat er een grote mate van verwarring is over de nu te nemen beslissingen. Zij gaf door de door haar namens haar partij gestelde vragen blijk niet op de hoogte te zijn met het feit dat de meeste partijen en dus ook GroenLinks, op 13 februari 2006 de notitie Cultuur in Rijnboog hebben goedgekeurd en daar ook tijdens de begrotingsbehandelingen later dat jaar opnieuw geld voor opzij hebben gezet. Een fors deel van de raad lijkt zelfs 'vergeten' wat er op 13 februari 2006 in z'n totaliteit is besloten en welke opdracht het college nu eigenlijk heeft gekregen op basis van alle aangenomen moties bij de totstandkoming van de "Herdefinitie Masterplan Rijnboog" ter voorbereiding van het (p)referendum en wat nu precies in juni aan de bevolking zou moeten worden voorgelegd.

Anderzijds valt op dat Maatschappelijke Ontwikkeling, waaronder de sector cultuur valt, nog altijd niet zonder frictie kan of wil samenwerken, of andersom, dat kan natuurlijk ook, met Stadsontwikkeling. Zo merkte Wethouder Sander van Bodegraven gisteravond in een bijzin op dat hij bij de totstandkoming van de havenvariant 'Kort' in de veronderstelling verkeerde dat het Hoofd sector cultuur, Adriaan de Regt, wel blij zou zijn met 'zijn' voorstel om op de kop van de bredere (50m) halve haven een compact cultuurblok te situeren. Dit bleek niet het geval. De cultuurkardinaal opteert voor de 'geschakelde varianten' zoals in de modelletjes 'Lang' en 'Sluis'. Als MO en SO naar behoren zouden samenwerken ontstaat zo'n 'spraakverwarring' niet maar de opmerking van Van Bodegraven houdt nog iets anders in. Iets dat in mijn ogen veel kwalijker is. Het feit dat door het college wordt gemanipuleerd. Ik heb geen enkele Arnhemmer horen vragen om een 'cultuurklomp' als blokkade tussen Kerkplein en Rijn. Ook niet tijdens de  "stadsdialogen". Deze 'blokkade' is bovendien in tegenspraak met het doel van de aanleg van een havenvariant; de binnenstad verbinden met de Rijn. Maar ook Malmö 'moest als optie sneuvelen' omdat daarvoor nu 'eenmaal niet was gekozen', vernamen de aanwezigen gisteravond uit de mond van een van de adviseurs van Van Bodegraven als antwoord op de vraag van raadslid van der Zee van de VVD.

Op 12 april wordt de raad door het college opnieuw voorzien van extra aanvullende informatie, o.a. over de verkeersafwikkeling bij ondertunneling van de Weerdjesstraat maar een (M)ilieu (E)ffect
(R)apportage zit daar niet bij. De rapportage is naar verluidt "voor de zomer" beschikbaar. De zomer begint volgens de kalender op 21 juni. Het is dus nog maar de vraag of alle milieueffecten voor de geprikte (p)referendumdatum van 6 juni in kaart gebracht zijn, dus niet alleen de MER. Ook het cultuurvisiedocument wordt pas in juni gepresenteerd. Wethouder Weeda wil zelfs particuliere investeerders interesseren voor de cultuurcluster, in mijn optiek een zoethoudertje voor de raad omdat 'De investeerders' nog moeten worden benadert. Bovendien is naar geen van de voorgestelde varianten een haalbaarheidsstudie verricht. De kosten rijzen nu al de pan uit! Het staat nu al vast dat een via het (p)referendum gekozen havenvariant zal worden afgewezen als deze te duur blijkt!

Op 16 april neemt de Arnhemse gemeenteraad de beslissing of op deze vage basis en de voorgelegde varianten, in twee gevallen feitelijk gewoon geactualiseerde versies van de haven van de Sola Morales, een (p)referendum wordt gehouden.

Nog afgezien van het feit dat ik vind dat er voor de Arnhemse burger uit alle mogelijkheden die de ontwikkeling van dit zuidelijk binnenstadsdeel met zich mee brengt wel erg weinig te kiezen valt vind ik het in deze fase van de planontwikkeling onverantwoord om aan de Arnhemse bevolking te vragen welke havenvariant de voorkeur heeft zonder dat de consequenties van die keuze aan hen is duidelijk gemaakt. Ook dienen de consequentie van elke keuze voor de volgende planfasen binnen Rijnboog helder aan de bevolking te worden uitgelegd.    Wordt vervolgd

11/04/07
 

  

OP 26 MAART 2007 STARTTE DE EERSTE VAN EEN SERIE INSPRAAKMOGELIJKHEDEN OVER DE HAVENVARIANTEN IN RIJNBOOG OP HET STADHUIS. IK HEB VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK GEMAAKT. HIER VOLGT DE LETTERLIJKE TEKST VAN HET PLEIDOOI. 

  

 Klik op document voor meer informatie.

 

 

 

HAVENVARIANTEN RIJNBOOG
STADSBESTUUR IN PANIEK

...... UITSTEL (P)REFERENDUM ?

VIA EEN CHARMEOFFENSIEF PROBEERT HET ARNHEMSE STADSBESTUUR OP DIT MOMENT DRAAGVLAK VOOR DE DIVERSE HAVENVARIANTEN IN RIJNBOOG TE CREËREN. TWEE BELANGRIJKE DOOR DUIZENDEN ARNHEMMERS GESTEUNDE OPTIES, N.L. GEEN HAVEN DE Z.G. NULOPTIE EN DE IN RIJNBOOG GEINTEGREERDE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK VANAF DE LA REIJSTRAAT DOOR DE BINNENSTAD UIT HET NIEUWE VERBETERDE MASTERPLAN RIJNBOOG VAN FRACTIE JASPERS VAN 12 MAART 2005, KOMEN TOT NU TOE NIET VOOR IN DE VELE VARIANTEN. OMDAT HET ONDER VOORBEHOUD OP 6 JUNI GEPLANDE REFERENDUM BIJ MINDER DAN 30% PROCENT OPKOMST ONGELDIG IS ADVISEREN WIJ ELKE STEMGERECHTIGDE UITSLUITEND TE GAAN STEMMEN WANNEER HIJ OF ZIJ VOOR DE VOLLE HONDERD % ACHTER EEN VAN DE VARIANTEN STAAT!

VOOR MIJ EN HONDERDEN ARNHEMMERS GELDT OP DIT MOMENT DAT WIJ NIET NAAR DE STEMBUS GAAN ZOLANG DE ST. JANSBEEK NIET VOLWAARDIG ALS ZELFSTANDIGE VARIANT, HET ARNHEMS MODEL, VOORKOMT IN EEN VAN DE REFERENDABELE OPTIES. MET HET ZOETHOUDERTJE VAN HET COLLEGE, DAT BIJ ALLE HAVENVARIANTEN IN RIJNBOOG EEN KOPPELING MET DE ST. JANSBEEK MOGELIJK IS, NEMEN WIJ GEEN GENOEGEN.

WAARSCHUWING......

AAN HET ADRES VAN HET STADSBESTUUR. VOOR HET GEVAL DE ARNHEMSE BEVOLKING OPNIEUW BUITEN SPEL WORDT GEZET EN BEKNOT IN DE KEUZEMOGELIJKHEDEN ZAL STADSKLEURNIEUWS HET OFFENSIEF INZETTEN. WIJ ZULLEN DAN OPROEPEN TOT DE VORMING VAN EEN OPPOSITIEBLOK. HUIS AAN HUIS VERSPREIDT STADSKLEUR DAN VIA EEN ANSICHTKAARTENAKTIE DE SLOGAN…

ARNHEMMERS BLIJF THUIS ! 

15/O3/07

 

 

RIJNBOOG "HAVENKWARTIER"
RAMP OF KANS

Voor amper 100 personen werden gisteravond de registers ter voorbereiding van het voorgekookte '(p)referendum' over het 'havenkwartier' in Rijnboog opengetrokken. Zeker de helft van hen, bestaande uit door de stad ingehuurd projectpersoneel aangevuld met ambtenaren, politici, musici, pers en personeel voor de catering waren beroepsmatig aanwezig. De rest werd al snel opgedeeld in 3 groepen. Via drie 'zuilen' kon aan hand van foto's gediscussieerd worden over "sferen, kwaliteiten en de voorgeschotelde "beelden", lees foto's. De meningen liepen uiteen, over smaak valt tenslotte te twisten. Van een debat was geen sprake. De belangrijkste opties als uitkomst van de inmiddels 5 jaar durende Arnhemse debatten over Rijnboog zijn niet meegenomen in de voorbereiding van het (P)referendum. Voor deze opties, de integratie van de historische loop van de St.Jansbeek vanaf de LaReijstraat, door de Arnhemse binnenstad, uitmondend in een kindvriendelijke vijver waarop 's winters geschaatst kan worden, waarover een vaste brug over de Weerdjesstraat, uitmondend in een bredere haven dan tot nu toe gepland was in het oorspronkelijke Masterplan Rijnboog en de z.g. nuloptie-- geen haven-- bestond gisteravond grote belangstelling.

Voor het geval het zo mocht zijn dat op 17 januari 2007, de datum die door het stadsbestuur is geprikt om het ' tweede stadsdebat ' te houden en waarin de resultaten van de "flitssessies en het eerste 'debat' zullen worden verwerkt, beide laatstgenoemde opties niet zijn opgenomen, voorspel ik dat 'de Arnhemmer' de moeite niet zal nemen om aan het (P)referendum deel te nemen. En terecht!

Stadskleurnieuws zal direct van zich laten horen wanneer laatst genoemde twee opties niet als keuzemogelijkheden worden opgenomen in het (P)referendum.

           
 


RIJNBOOGJOURNAAL

Het is stil rond Rijnboog. Het zal toch niet zo zijn dat na het plakken van de affiches van Fractie Jaspers onder het motto “zwart geld” voor Rijnboog, refererend aan de koppeling van een subsidie van 9,6 miljoen door de Provincie Gelderland over de komst van een asfaltcentrale op de Koningspley alles in een “zwart gat” terecht is gekomen. Nu de culturele beleidsmakers binnen Rijnboog alle 4 ziek thuis zitten vragen wij ons af of zij besmet zijn met het Rijnboogvirus en zo ja, of al duidelijk is dat het besmettelijk is.

Een ander resultaat van de collegeonderhandelingen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is de werkgroep Rijnboog. Deze werkgroep staat onder leiding van CDA raadslid Eric ter Meulen, die continu citeert uit het op 12 maart 2005 door Fractie Jaspers gepresenteerde Nieuwe Verbeterde Masterplan Rijnboog en daarbij een andere woordkeuze gebruikt b.v. Halve Haven heet bij hem Kleine Haven. Wij verdedigen ons plan liever zelf. Ook van het CDA heb ik in de vorige raadsperiode geen enkele steun voor het Nieuwe Verbeterde Masterplan Rijnboog. Als onafhankelijke wil ik, Lenneke Jaspers, mij graag voor de werkgroep aanbieden om er over te kunnen waken dat ons plan zuiver naar buiten wordt gebracht. Wij wachten de “aanbevelingen” van de werkgroep/ het college af en zijn benieuwd in welke vorm zij het aangekondigde “preferendum” gaan gieten.


1 oktober 2006

 

8/12/06

RIJNBOOG WORDT HARTSTIKKE LEUK

Kopt de Gemeentelijke Rijnboogkrant van september die vandaag bij de binnenstadbewoners op de mat is gevallen. PvdA wethouder v. Bodegraven roept de Arnhemse burger daarin op om mee te denken over de invulling van een aangepast Masterplan. De website heet nu ook www.rijnboog.nl vernieuwd. Heel opmerkelijk ! Fractie Jaspers lanceerde 12 maart 2005 reeds een Nieuw Verbeterd Masterplan Rijnboog in de raad dat destijds werd afgedaan als te laat, kan niet etc. etc. Maar waaruit in augustus van datzelfde jaar door het college wel de cultuurcluster letterlijk werd overgenomen en als eigen plan werd gelanceerd. Dezelfde kant gaat het op met de halve haven met vaste brug over de Weerdjesstraat en kindvriendelijke vijver waarop in de winter kan worden geschaatst, uit datzelfde plan. Beste mijnheer v. Bodegraven, wees zo langzamerhand eens sportief en geef ruiterlijk toe dat het Nieuwe Verbeterde Masterplan van Fractie Jaspers een uitstekend plan is!

18/09/06