WELKOM BIJ STADSKLEUR


Is Arnhem een stad in Rusland?

ALS JE DE LOKALE MEDIA VOLGT ZOU JE DAT BIJNA GELOVEN!

Een handjevol lieden bepaalt wat Arnhemmers mogen lezen, horen of zien!

Wij hebben daar schoon genoeg van en daarom brengt STADSKLEURNIEUWS meer "kleur" aan in het nieuws......

ZUIVER LOKAAL NIEUWS IS ONS CREDO.


     RODE PET VOOR DE POLITIE

WIE DAGELIJKS HET NIEUWS VOLGT KAN ER NIET OM HEEN. DE GEZAMELIJKE POLITIEBONDEN DREIGEN IVO OPSTELTEN MET AKTIES ALS HIJ VOOR VRIJDAG 17 FEBRUARI OM 18.00 UUR NIET MET WERKBARE VOORSTELLEN KOMT OM DE VASTGELOPEN CAO ONDERHANDELINGEN VLOT TE TREKKEN.

STADSKLEUR PROBEERT ZICH VOOR TE STELLEN HOE DIE AKTIES ER IN DE PRAKTIJK UIT ZULLEN ZIEN..... EEN STENEN GOOIENDE AGENT?.... EN WIE CORRIGEERT HEM/HAAR DAN ?.... HET LEGER MISSCHIEN??.....

WIJ VINDEN HET OPVALLEND DAT DE POLITIEAKTIES  WORDEN AANGEKONDIGD OP 'N MOMENT DAT NEDERLAND EEN 'RECHTS' GEDOOGKABINET HEEFT EN IEDEREEN EIGENLIJK PAS OP DE PLAATS ZOU MOETEN MAKEN I.V.M. DE ECONOMISCHE RECESSIE. TIJDENS DE VORIGE REGEERPERIODE, TOEN "LINKS" GOED VERTEGENWOORDIGD WAS IN DE REGERING, HOORDE JE HEN ZELDEN OF NOOIT. JE HOEFT HET, OOK ALS POLITIEMENS, NIET MEE EENS TE ZIJN MET DIT KABINET MAAR DE HUIDIGE REGERING IS WEL DEMOCRATIES GEKOZEN. BOVENDIEN ZIJN TIJDENS DE VORIGE KABINETTEN DE POLITIESALARISSEN AL FORS VERHOOGD.......VOLGENS DE BESCHIKBARE OPGAVEN VERDIENT DE HELFT VAN HET POLITIEPERSONEEL OP DIT MOMENT AL 1.5 KEER MODAAL.

"IMAGO" PROBLEEM POLITIE

DE  POLITIE IN NEDERLAND HEEFT EEN IMAGOPROBLEEM EN DAAR ZIJN ZIJ ZELF VOOR VERANTWOORDELIJK. ONDERZOEK HEEFT UITGEWEZEN DAT 'N KWART VAN ALLE AGENTEN BIJ GEWELD DE ANDERE KANT OP KIJKT EN BIJNA 10% PROCENT ZIT 'ZIEK' THUIS. EEN GROOT DEEL VAN DEZE MENSEN KLAAGT BOVENDIEN OVER HET FEIT DAT ZIJ TOTAAL GEEN STEUN BIJ HET EIGEN KORPS VINDT EN AAN HET LOT WORDT OVERGELATEN.

OOK DE VERSCHILLEN IN CULTUUR EN AANPAK BINNEN DE DIVERSE KORPSEN BAART MENIGEEN ZORGEN. DE MEESTE NEDERLANDERS PLEITEN DAAROM AL JAREN VOOR EEN NATIONALE POLITIE EN DE HUIDIGE REGERING WIL DAAR NU EINDELIJK EENS WERK VAN GAAN MAKEN...... JAMMER DAN VOOR DE BURGEMEESTERS DIE HUN "MACHT" NIET WILLEN INLEVEREN.

HOE KOM JE AAN EEN SLECHT IMAGO?

WIE DE AFGELOPEN MAANDEN POWNEWS HEEFT GEVOLGD KAN ZICH ONGETWIJFELD DE 'KRAKERS' IN HET SHELLGEBOUW IN AMSTERDAM HERINNEREN, DIE DOOR NIEMAND WERDEN GEHINDERD TIJDENS HET SLOPEN EN VERHANDELEN VAN DE KOPEREN LEIDINGEN IN HET PAND. DE DIEVEN EN HELERS WERDEN DE AMSTERDAMSE POLITIE DOOR DE CAMERAPLOEG VAN POWNEWS OP EEN PRESENTEERBLAADJE AANGEBODEN, MAAR DESONDANKS WILDE DE POLITIE ( AANVANKELIJK) NIET TOT ARRESTATIE OVERGAAN. HEN WAS DAT NAAR VERLUIDT DOOR BURGEMEESTER VAN DER LAAN VERBODEN. DIE REAGEERDE VIA DE MEDIA MET DE OPMERKING DAT "HET" ZIJN AANDACHT HAD. ......OOK KUNSTROOF, M.N. DE ROOF VAN BRONZEN BEELDEN UIT DE OPENBARE RUIMTE, HAD TOT VOOR KORT GEEN PRIORITEIT EN DUS TOTAAL GEEN AANDACHT VAN DE POLITIE. NEDERLAND MAG DE DIEVEN VAN HET BRONZEN BEELD VAN SIMON CARMIGGELT EN ZIJN VROUW VOOR HET GEMEENTEHUIS VAN RHEDEN NOG DANKBAAR ZIJN. DE REGIONALE & NATIONALE VERONTWAARDIGING WAS ZO GROOT DAT DE POLITIE, OP AANWIJZING VAN TIPGEVERS, EEN INVAL HEEFT KUNNEN DOEN EN EEN ARRESTATIE HEEFT KUNNEN VERRICHTEN.

WIJ ZIJN BENIEUWD HOELANG HET BRONZEN OORLOGSMONUMENT OP DE BROERENSTRAAT TUSSEN GEMEENTEHUIS EN GROTE KERK NOG VEILIG IS.

"SCHIETENDE" AGENTEN

WIE KENT DE TV BEELDEN NIET VAN DE AGENTEN DIE MET GETROKKEN PISTOOL IN DE HAL VAN HET MAASKANTOOR IN ROTTERDAM STONDEN OM HET GEBOUW TE BESCHERMEN TEGEN HOULIGANS TERWIJL BURGEMEESTER ABOUTALEB EEN HEEL BATALJON MEers OP 100 METER AFSTAND LIET (AF)WACHTEN EN TE LAAT INZETTE OM HET PLEIN SCHOON TE LATEN VEGEN........ DE KORPSLEIDING FAALDE, ZOALS ZO VAAK EN DAARIN STAAT ROTTERDAM NIET ALLEEN.

EEN WILLEKEURIG ANDER VOORBEELD VIEL ONS OP TIJDENS EEN RADIOINTERVIEW OP 28 JANUARI 2012. EEN "ZIEK" VROUWELIJK POLITIEMENS VERTELDE WAAROM ZE THUIS ZAT. MEVROUW VOND DE WERKDRUK TE HOOG EN TOEN DE INTERVIEWER HAAR OM EEN VOORBEELD VROEG KWAM ZE MET HET BERICHT DAT ER "OP HET BUREAU NIET MEER KON WORDEN GELACHEN". ZO BEKLAAGDE ZIJ ZICH OMDAT HET NIET LANGER WAS TOEGESTAAN DAT MET OUD EN NIEUW, BINNEN EN IN DE KANTINE,....ROTJES WERDEN AFGESTOKEN..... HET MOET VEEL GEKKER WORDEN!.......

EN OOK AAN HET HUIDIGE POLITIEUNIFORM, DAT VOLGENS "KENNERS" AAN VERVANGING TOE IS, MANKEERT VOLGENS STADSKLEUR NIETS. HET VOLVETTE LICHAAM DAT ER IN VEEL TE VEEL GEVALLEN IN WORDT "GEPROPT" VORMT VOLGENS ONS HET PROBLEEM.....  HET 'BEELD' DAT DAGELIJKS OVER STRAAT SCHOMMELT, DAT KOMT 'T IMAGO VAN 'DE POLITIE' NIET TEN GOEDE !......... EN GRAAG IN "EIGEN TIJD" AFVALLEN DAMES EN HEREN!.....

LINKSE AGENT RUKT OP

BOVENDIEN WIL DE BURGER IN DIT LAND HELEMAAL GEEN AGENT DIE 'N POLITIEKE VOORKEUR UITSTRAALT. DESONDANKS IS NEDERLAND HARD OP WEG OM EEN NIEUW SOORT AGENT TE CREËREN....... EEN POLITIEKE AGENT VAN LINKSE SIGNATUUR....

HET ZOU STADSKLEUR DAAROM NIET VERBAZEN ALS ER BIJ DE AANGEKONDIGDE AKTIES DOOR DE POLITIEBONDEN VOLOP AGENTEN MEELOPEN MET DE PARTIJVLAG MET DE RODE VUIST IN DE RODE ROOS....... ZIJ AAN ZIJ MET AGENTEN DIE LOPEN MET DE VLAG MET DE RODE TOMAAT.......EN UITERAARD ALLEMAAL MET EEN "POLITIEKE" RODE PET OP!!

WORDT VERVOLGD.......                               

15 FEBRUARI 2012

copyright © stadskleurnieuws 2012

BETONSTORT EUSEBIUS BEGONNEN

STOP DE SLOOP

 

STADSKLEUR ONTDEKTE BIJ TOEVAL DAT DE BEKISTING EN DE BEWAPENING VOOR HET STORTEN VAN EEN (TIJDELIJKE) WERKVLOER NAAST DE TOREN, WAAR TOTAAL GEEN RUCHTBAARHEID AAN IS GEGEVEN, KLAAR IS. HET WACHTEN WAS VOLGENS DE BOUWVAKKERS OP DE BETONWAGENS. OP ONZE VRAAG OF 'HET' SOMS 100 JAAR MEE MOEST, LACHTEN ZE ALS BOEREN MET KIESPIJN. COLLEGA'S VAN HEN HADDEN GEEN ZIN IN "MOEILIJKE VRAGEN"; ZIJ WAREN DRUK IN DE WEER OM GRIJS-GROENE DEKZEILEN TEGEN DE INKIJK AAN EEN AFZETTING ROND DE KERK TE BEVESTIGEN.

 

TERWIJL DE "CRISIS IN ARNHEM" NOG IN HAAR VOLLE OMVANG MOET LOSBARSTEN EN DE FINANCIËLE RESERVES VAN ONZE STAD NU AL TOT EEN DIEPTEPUNT VAN 43,7 MILJOEN EURO ZIJN GESLONKEN TERWIJL ER TOCH NOG ZO'N 120 LOPENDE PROJECTEN ZIJN, GEDRAAGT HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM ZICH ALSOF DE KOSTEN VAN "DE RESTAURATIE" VAN DE GROTE KERK, ALIAS DE GOUDEN KOOI, AAN HEN VOORBIJ ZULLEN GAAN.....MAAR NIKS IS MINDER WAAR.

DE ARNHEMSE BURGER HEEFT ER DAAROM RECHT OP OM VOORAF PRECIES TE WETEN WAT DEZE EXERCITIE HEN EN ARNHEM GAAT KOSTEN.

BOVENDIEN WIL IEDEREEN NU EENS WETEN WAT DE NIEUWE BESTEMMING VAN DE KERK WORDT EN OF OP BASIS DAARVAN DEZE INVESTERING WEL GERECHTVAARDIGD IS. TOT NU TOE WORDT ER N.L. HOOGUIT WAT GEROEPEN... " 7 MILJOEN VOOR DE BURGER/ONDERNEMER, 10 MILJOEN VOOR DE STAD, 20 MILJOEN VOOR DE PROVINCIE EN DE REST  VOOR REKENING VAN HET RIJK", MET 'N SLAG OM DE ARM OVER BESTEMMING EN NATUURLIJK "DE RAMINGEN", WANT DIE  VARIËREN VAN 60 TOT 80 MILJOEN EURO..... NATTE VINGERWERK, ZONDER CONCREET PLAN ........ IN DEZE TIJD VAN BEZUINIGINGEN REGELRECHT GEKKENWERK !

STOP DE 'RESTAURATIE'

STADSKLEUR ROEPT DE ARNHEMSE GEMEENTERAAD DAAROM NOGMAALS OP OM PER DIRECT ALLE BOUWACTIVITEITEN AAN EN ROND DE GROTE KERK STIL TE LATEN LEGGEN..... EERST DRAAGVLAK VOOR RESTAURATIE OF HERBOUW TE CREEËREN EN EEN GOED PLAN TE MAKEN MET EEN SLUITENDE FINANCIËLE BEGROTING. OM OP BASIS DAARVAN EEN OPENBAAR DEBAT TE ORGANISEREN.... EN DAARNA PAS VERDER TE GAAN.

WORDT VERVOLGD...............

7 / 8 DECEMBER 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011

DE GEKTE ROND DE TOREN

 STOP 'RESTAURATIE' EUSEBIUS NU

DE GROTE EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN IS VOOR VEEL ARNHEMMERS NIET HEILIG. EEN RELATIEF KLEIN KLIEKJE, MET ALS TREKPOP DE KENNELIJK ONVERMIJDELIJKE PAUL BAETEN, VINDT VAN WEL EN DIE HEEFT DAAROM ALS "KROON OP ZIJN WERK" EIND OKTOBER 2011 VOOR EEN 'SELECT GEZELSCHAP' EEN LUXE FEESTMIDDAG GEORGANISEERD OP LOKATIE.

MAAR ZONDER UITNODIGING KWAM JE ER NIET IN. "DE SAMENLEVING" EN DUS OOK DE BURGER VAN ARNHEM KRIJGT NATUURLIJK WEL DE REKENING GEPRESENTEERD, INCLUSIEF UITERAARD DIE VAN DE RESTAURATIE VAN DIT GELDERSE RIJKSMONUMENT......NU GERAAMD OP ZO'N 80 MILJOEN EURO.

DE BURGER EN DE ONDERNEMER, DEGENE MET HISTORISCH BESEF OF "DE ZELFBENOEMDE AUTORITEIT" WORDT DAAROM NU DOOR -------DE STICHTING EUSEBIUS ARNHEM, DE EIGENAAR VAN DE EUSBIUSKERK--------- OPGEROEPEN OM MEE TE DENKEN OVER "DE TOEKOMST" VAN DE GROTE KERK.

DE STELLING VAN STADSKLEUR IS DAT IEDEREEN NU ( VIA DE WEBSITE) WORDT OPGEROEPEN TOT "MEEDENKEN" MAAR NIET TOT MEEBESLISSEN. DE STICHTING EUSEBIUS ARNHEM IS IMMERS AL LANG BEGONNEN MET "DE SLOOP". ZIJ HEBBEN DE ZEEUW BAETEN N.L. AL IN NOVEMBER 2010 GEVRAAGD OM DE "EXTERNE COMMUNICATIE" VAN DIT PROJECT TE BEGELEIDEN EN  HET COLLEGE EN DE RAAD VAN ARNHEM VIA EEN "RAPPORT", DAT HEN IN DECEMBER 2010 IS AANGEBODEN, TE 'KNEDEN' NAAR EEN POLITIEK HANTEERBAAR MODEL.

DE MENING VAN DE ARNHEMSE BURGERIJ WORDT, ZOALS ZO VAAK EN PER SALDO OOK IN DIT GEVAL, BUITEN DE DISCUSSIE GEHOUDEN OMDAT DEZE ER NIET TOE DOET. DE UITKOMST VAN EEN ONDERZOEKJE VAN TANGRAM, OPGEZET DOOR DE GELDERLANDER, ZOU VOLGENS DE OPDRACHTGEVERS MAATGEVEND MOETEN ZIJN..... DAT VALT ECHTER NOG MAAR TE BEZIEN....

OP DE LINKERFOTO, GEMAAKT OP 20 OKTOBER J.L., ONDER DE KOP VAN DIT ARTIKEL, ZIET U ENKELE GENUMMERDE BLOKKEN NATUURSTEEN DIE AL VAN DE TOREN WAREN GEHAALD EN OP PIEPSCHUIM KLAARLAGEN ALS DECOR VOOR HET 'SELECTE GEZELSCHAP' VAN GENODIGDEN. DE UITVERKORENEN WAREN OPGETROMMELD OM TIJDENS DE MIDDAGVOORSTELLING IN DE EUSEBIUS OVER DE TOEKOMST EN DE (ON)MOGELIJKE FINANCIERING VAN DE RESTAURATIE VAN DE KERK VAN GEDACHTEN TE KOMEN WISSELEN......

DE AANNEMER MAAKT ZO OP EERSTE GEZICHT GEZIEN EEN BRUINE BEURT...... MAAR DEZELFDE AANNEMER VOERDE VANAF DAT MOMENT EN NU NOG VRIJWEL DAGELIJKS CONTAINERS VOL MET ONGENUMMERD MATERIAAL AF VAN .....ZO OP HET OOG..... DEZELFDE KWALITEIT GESTEENTE( RECHTER FOTO) DAT TOCH ECHT NAAR DE VERGRUIZER GAAT.

TOEN STADSKLEUR DAAROM GISTEREN AAN DE BOUWPLOEG IN DE KERK VROEG OF HET MOGELIJK WAS OM EEN KIJKJE TE NEMEN IN DE TOREN EN FOTO'S VAN HET VERWIJDEREN VAN HET GESTEENTE TE MAKEN, WERD ONS DAT GEWEIGERD. WIJ VERWACHTEN MEDE DAARDOOR NIET ANDERS DAN DAT, GEZIEN HET TEMPO WAARMEE HET NATUURSTEEN  WORDT VERWIJDERD, DE TOREN ER BINNENKORT WEER NET ZO UIT ZAL ZIEN ALS VLAK NA HET BOMBARDEMENT IN SEPTEMBER 1944.

      GEEN RESTAURATIE MAAR SLOOP.....

DAT IS WAAR MEN MOMENTEEL MEE BEZIG IS..... MAAR ZEG DAT DAN GEWOON.... EN STOP MET HET UITBRAKEN VAN VALSE SENTIMENTEN RONDOM DE "HISTORIE VAN DE GROTE EUSEBIUS". DIE OORSPRONKELIJKE TOREN, WAAR DE OUDERE ARNHEMMERS ZO AAN GEHECHT WAREN.... DIE KOMT OOK NU NIET MEER TERUG....... DIE ZAG ER N.L. VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG, VANUIT DE KERKSTRAAT GEZIEN, UIT ALS OP DE LINKERFOTO HIERONDER IS AFGEBEELD..... DE FOTO RECHTSONDER IS OOK VAN VOOR DE OORLOG, GEMAAKT VANAF DE MARKT, EN DIE GEEFT BEHALVE EEN DUIDELIJKER BEELD VAN DE TOREN OOK DE SFEER OP DE WEEKMARKT WEER........DE MARKT KOMT BINNENKORT TERUG OP DE OORSPRONKELIJKE PLEK MAAR DE VOOROORLOGSE TOREN WORDT ABSOLUUT NIET HERGEBOUWD!

DRINGEND BEROEP OP DE ARNHEMSE POLITIEK

LEG MET ONMIDDELIJKE INGANG DEZE Z.G. 'RESTAURATIE' STIL EN KOM MET EEN DEGELIJK, GOED GEFUNDEERD EN BETAALBAAR PLAN VOOR DE EUSEBIUSKERK. IN DE VERKIEZINGSTIJD VAN 2006 WIST O.A. DE VVD RONDOM DE VOORTGANG EN FINANCIERING VAN RIJNBOOG EXACT TE FORMULEREN HOE DE VOLGORDE ZOU MOETEN ZIJN. 'GEEN SCHOP IN DE GROND VOOR DE FINANCIERING ROND IS ' LUIDDE DESTIJDS IN EEN VRIJE VERTALING HET CREDO. NU ARNHEM VOOR EEN EVEN GROTE FINANCIELE UITGAVE STAAT,  ZELFS EEN DIE NIET TERUG TE VERDIENEN IS, GAAT DEZE STELLING BLIJKBAAR VOOR GEEN ENKELE PARTIJ EN GEEN ENKELE POLITICUS OF BESTUURDER NOG OP!...... HOE IS HET VOOR U MOGELIJK OM EEN REALISTISCHE BEGROTING TE MAKEN ALS DEZE ENORME KOSTENPOST DOOR GEEN ENKELE PARTIJ WORDT BENOEMD? --- OF GAAT ARNHEM APELDOORN ACHTERNA?---

U, STADSBESTUUR, KUNT ER ZEKER VAN ZIJN DAT WIJ --- AL OF NIET ADVOCAAT VAN DE DUIVEL SPELEND---- DE FEITEN EN DE ONTWIKKELINGEN RONDOM DEZE GOUDEN KOOI VAN ARNHEM, VOORLOPIG TOT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2014, ZULLEN BLIJVEN VOLGEN...... EN HET SPREEKT VANZELF DAT STADSKLEUR U VERANTWOORDELIJK HOUDT VOOR DE EVENTUELE TEKORTEN EN HET UITEINDELIJKE RESULTAAT........ DE CAMPAGNE KAN WAT ONS BETREFT BEGINNEN!

WORDT VERVOLGD......

15 NOVEMBER 2011copyright © stadskleurnieuws 2011

VERKOOP DIE GOUDEN KOOI

STADSKLEUR GEEFT AL JAREN HAAR MENING OVER AANPAK EN INZET VAN ARNHEMSE POLITIEK DUS OOK OVER DE VOORGENOMEN 'RESTAURATIE' VAN DE EUSEBIUSKERK ALIAS 'DE GOUDEN KOOI' VAN ARNHEM. IN ARNHEM WORDT DEZE 'HETE AARDAPPEL', DIE IN Z'N EENTJE VRIJWEL NET ZO DUUR WORDT ALS RIJNBOOG, BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HEEL BEWUST DOOR ALLE PARTIJEN BUITEN DE DISCUSSIE GEHOUDEN. DAT KOMT OMDAT VRIJWEL IEDERE PARTIJ POLITIEKE BOTER OP 'T HOOFD HEEFT EN DUS OM POLITIEK STRATEGISCHE REDEN VAN DE GROTE EUSEBIUS GEEN VERKIEZINGSITEM WIL MAKEN.

NU,  RUIM 2 JAAR VOOR DE VOLGENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GEEFT HET STADSBESTUUR MET UITGESTREKEN GEZICHT OPDRACHT OM DE ARNHEMMERS DE KOMENDE MAANDEN OPNIEUW LASTIG TE VALLEN MET EEN NUTTELOOS  "STADSDEBAT".

FALEND ANTI-GRAFFITIBELEID

JARENLANG IS "DE BINNENSTADSONDERNEMER" DOOR DE 2 JAAR GELEDEN VERTROKKEN VORIGE "BINNENSTADSMANAGER" TON KRANENBURG BESTOOKT MET ADRESSEN VAN PROFESSIONELE GEVELREINIGERS, DIE DE GEVEL VAN JE BEDRIJF VOOR 'N SCHAPPELIJK PRIJSJE KON REINIGEN VAN GRAFFITI. ARNHEM GAF TOEN NOG HET GOEDE VOORBEELD DOOR OUD VVD-WETHOUDER INEZ PIJNENBURG VAN EZ, VOORZIEN VAN RUBBEREN LAARZEN, 'N WITTE SCHILDERSOVERALL EN LASBRIL EEN HOGEDRUKSPUIT IN DE HAND TE GEVEN EN HAAR, VOOR DE FOTO IN DE KRANT, 'N GEVEL TE LATEN 'SCHOONSPUITEN'.

TIJDENS DE AFGELOPEN ARNHEM MODE BIËNNALE WAS KENNELIJK NIET ALLEEN NIKS MEER VAN DIE INTENTIE OVER EN WORDT KENNELIJK OOK NU NOG TOTAAL NIETS AAN GEMEENTELIJKE GEVELREINIGING GEDAAN. ZO MOESTEN DE BEZOEKERS VAN DE ZEER DRUK BEZOCHTE TENTOONSTELLING VAN BEELDEND KUNSTENARES ANS MARKUS IN DE EUSEBIUSKERK LANGS EN DOOR DE DOOR GRAFFITI EN PRIKKELDRAAD ONTSIERDE 'HOOFDINGANG' OM NAAR DE Z.G. 'KERS OP DE TAART', ZOALS DE EXPOSITIE VAN ANS MARKUS IN DE VOLKSMOND WERD GENOEMD, TE KUNNEN KIJKEN...... SCHANDALIG!

 

TE KOOP: GOUDEN KOOI

STADSKLEUR ZIET DIT BORD GRAAG ZO SNEL ALS MOGELIJK IS OP DE GEVEL VAN DE GROTE KERK GESCHROEFD. DIT STADSBESTUUR TOONT NAMELIJK DAGELIJKS AAN NIET IN STAAT TE ZIJN OM HET SIMPELSTE ONDERHOUD TE BETALEN EN FLINK MET DIT GEBOUW IN HAAR MAAG TE ZITTEN. DAT IS NIETS NIEUWS WANT DAT IS IN HET VERLEDEN WEL VAKER MET ARNHEMS GEMEENTEEIGENDOM HET GEVAL GEWEEST.

 WIJ NOEMEN ENKELE VOORBEELDEN UIT HET ARNHEMSE VERLEDEN; HET RIJNOEVERHUIS AAN DE RIJNKADE, OOIT VOOR 'N SYMBOLISCH BEDRAG VERKOCHT, DE SOAP UIT DE 90ER JAREN RONDOM DE VERKOOP VAN WITTE VILLA IN SONSBEEK. OF RECENTER HET HOOFDBUREAU VAN POLITIE AAN DE BEEKSTRAAT, DE VERKOOP VAN STADION GELREDOME EN HET HISTORISCHE PRESIKHAEFSHUIS. ALLEMAAL UNIEK IN HUN SOORT, MAAR OBJECTEN WAAR TOCH EEN KOPER VOOR GEVONDEN IS.

  WAAR BLIJFT HET HISTORISCH BESEF ?

DAT ZAL DE KERNVRAAG ZIJN EN BLIJVEN TIJDENS DE KOMENDE STADSDEBATTEN. IN DIE DEBATTEN ZAL DE STELLING WORDEN GEPONEERD DAT DE EUSEBIUSKERK HET SYMBOOL IS VAN DE SLAG OM ARNHEM. DIT IS ECHTER GROTE ONZIN. DE VOORMALIGE RIJNBRUG, DE HUIDIGE JOHN FROSTBRUG, IS AL RUIM 60 JAAR WERELDWIJD HET SYMBOOL VAN DE SLAG OM ARNHEM EN NIET DE KERK.

RUIM DE VALSE SENTIMENTEN RONDOM DE EUSEBIUSKERK OP EN JE HOUDT NIETS ANDERS OVER DAN GEWAPEND BETON EN SLECHTE TUFSTEEN. VLAK NA DE OORLOG IS DE POLITIEKE KEUZE VOOR DE EUSEBIUSKERK GEMAAKT ALS SYMBOOL VOOR DE RAVAGE DIE DE SLAG OM ARNHEM IN DE STAD ARNHEM HAD AANGERICHT. ER STOND BOVENDIEN EEN ZAK MET GELD ( W.O. MARSHALLHULP) KLAAR VOOR DE RESTAURATIE. TOT OP DE DAG VAN VANDAAG KOST DE GROTE EUSEBIUS ARNHEM ALLEEN MAAR BAKKEN MET GELD. DE VOORLAATSTE GELDVERSPILLING BLEEK HET VERVANGEN VAN DE REGENPIJPEN VLAK VOOR HET PLAATSEN VAN DE STEIJGERS, ONDER HET MOTTO "WIJ ZIJN MET DE RESTAURATIE BEGONNEN". DIE WATERAFVOEREN WAREN VAN ROOD KOPER EN WERDEN VRIJWEL DIRECT NA HET PLAATSEN VAN DE MET ZEILEN AFGEDEKTE STEIJGERS, DUS AAN HET OOG ONTTROKKEN, GESTOLEN. OOK DE VOORTDURENDE STORMSCHADE (foto boven) AAN DE DEKZEILEN TEGEN DE GEVEL EN DE TOREN ZAL EEN FORSE KOSTENPOST VOOR DE STAD BLIJVEN.

 WAT STELT STADSKLEUR DAN VOOR ?

STADSKLEUR WIL DE AANKOMENDE 30 JAAR GEEN SLAG- OM- ARNHEM- HERDENKINGEN MEER IN EEN DECOR VAN BOUW- EN STEIGERMATERIAAL OP EEN TOCHTIG KERKPLEIN. DAT IS N.L. HELEMAAL NIET NODIG. STADSKLEUR STELT VOOR DE HERDENKINGEN NAAR DE WALBURGISBASILIEK E.O. TE VERPLAATSEN. OOK DE LAUWERSGRACHT MET DE KLOK IN DE VIJVER EN MUSIS SACRUM MET HET HERDENKINGSMONUMENT KUNNEN DAN EEN VEEL GROTERE ROL VERVULLEN.

OM HET VLAKBIJ DE VOORMALIGE RIJNBRUG GELEGEN WALBURGPLEIN EN DE WALBURGISBASILIEK IS IN SEPTEMBER 1944 ZWAAR GEVOCHTEN. NIET ALLEEN HET PALEIS VAN JUSTITIE EN DE EUSEBIUSKERK LAGEN IN PUIN, MAAR OOK DE TORENS VAN DE WALBURGKERK WERDEN ZWAAR ONDER VUUR GENOMEN EN DE BASILIEK WAS NA DE OORLOG ZWAAR GEHAVEND. DE HERDENKINGSMAQUETTE OP DE LINKERFOTO HIERBOVEN HERINNERT DAARAAN.

 NIEUWE INVULLING SLAG OM ARNHEM

OM DE HERINNERING AAN DE SLAG OM ARNHEM LEVEND TE HOUDEN EN OOK DE VOLGENDE GENERATIES NOG TE INTERESSEREN STELT STADSKLEUR VOOR OM DE SPREUK OP DE STEEN OP HET WALBURGPLEIN ( foto rechtsboven ) LETTERLIJK TE NEMEN EN DAAR OOK UITVOERING EN INHOUD AAN TE GEVEN.

STADSKLEUR HEEFT 50 JAAR NA DE OORLOG, OM PRECIES TE ZIJN IN 1995, AL EEN HERDENKING IN DE VORM VAN EEN SUCCESVOLLE EXPOSITIE VAN 25 NEDERLANDSE EN 25 DUITSE KUNSTENAARS IN HET HUIS DER PROVINCIE GEHOUDEN MET ALS WERKTITEL "BEN IK ZO VRIJ" ? OOK HET IDEE VOOR HET INFOCENTRUM SLAG OM ARNHEM KWAM VAN STADSKLEUR EN IS VEEL LATER DOOR DIVERSE POLITIEKE PARTIJEN OVERGENOMEN EN UITEINDELIJK GEREALISEERD.

BERENKUIL OVERDEKKEN

DE JAARLIJKSE HERDENKING OP 17 SEPTEMBER OP DE BRUG EN IN DE BERENKUIL VIEL DIT JAAR WEER VOLLEDIG IN "HET WATER". ER WERDEN PARAPLUUTJES UITGEDEELD. STADSKLEUR STELT AL JAREN VOOR OM DEZE PRAKTISCHE ERGERNISSEN VOOR TE ZIJN EN TIJDENS  DE HERDENKING DE BERENKUIL TE OVERDEKKEN OP DE MANIER ZOALS AL JAREN IN AMSTERDAM GEBEURT TIJDENS DE GRACHTENCONCERTEN. JE GEBRUIKT DE CONSTUCTIE VAN EEN CIRCUSTENT. 'S- MORGENS OPBOUWEN EN 'S- AVOND AFBREKEN. DIT CONCEPT KAN MET GEMAK WORDEN UITGEBREID NAAR DE LAUWERSGRACHT, ZODAT OOK DE MUZIEKCORPSEN EENS DROOG KUNNEN STAAN.
WORDT VERVOLGD........  

ARNHEM, 18 SEPTEMBER 2011

                            

copyright © stadskleurnieuws 2011


MODE IS NIET LINKS
ALLEEN IN ARNHEM

TIJDENS DE ARNHEM MODE BIENNALE 2009 LEGDE STADSKLEUR DE VINGER OP DE ZERE PLEK DOOR VIA DEZE SITE EN OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN TE WAARSCHUWEN VOOR DE ZELFOVERSCHATTING EN DE MEGALOMANE AANPAK VAN DE ORGANISATIE VAN AMB, DE ARNHEMSE BLUF EN DE GEBAKKEN LUCHT DIE WERD VERKOCHT ALS PROMOTIE VOOR DE STAD VOOR HET 2 JAARLIJKS TERUGKERENDE EVENEMENT.

DE RONDE VAN KLARENDAL

'HET VOLK WIL DE RONDE VAN KLARENDAL' LUIDDE IN 2009 EEN VAN DE TEKSTEN OP HET AFFICHE VAN STADSKLEUR. ALS TEGENHANGER. HET IDEE VOOR DE RONDE KWAM DESTIJDS VAN KUNSTENAAR HENK JASPERS, ARTISTIEK LEIDER VAN STADSKLEUR EN HET CONCEPT BLEEK BEGIN 2010 DOOR DE ONDERNEMERSVERENIGING DOCKS UIT KLARENDAL MET STEUN VAN DE WIJKWINKEL EN WONINGCORPORATIE VOLKSHUISVESTING SCHAAMTELOOS TE ZIJN GEJAT. OP 6 MAART 2010 WERD DOOR HEN OOK DAADWERKELIJK DE EERSTE 'MODERONDE' VAN KLARENDAL MET OUD WIELRENSTER LEONTIEN VAN MOORSEL ALS PUBLIEKSTREKKER, ONDER MATIGE BELANGSTELLING, SLECHT UITGEVOERD.

DE GELDERLANDER HAD HET IDEE VAN STADSKLEUR AL IN 2009 OPGEPIKT. ER WERD TOEN OOK EEN MOOIE FOTO GEMAAKT DOOR DE HELAAS OP 1 MEI 2009 OVERLEDEN FOTOGRAAF JAN WAMELINK VAN DE PLAKAKTIE VAN 'DOKTER ZIEL'. GELDERLANDER JOURNALIST HARRY VAN DER PLOEG SCHREEF HET ARTIKEL.

ARNHEM MODE BIENNALE 2011

ONDER DE TITEL AMBER, EEN NAAM DIE DIRECT ASSOCIATIES OPROEPT MET "AMBER ALERT", WERD TUSSEN 1 JUNI EN 3JULI DE 4e EDITIE VAN DE ARNHEM MODE BIENNALE GEHOUDEN. NOOIT EERDER IS IN ARNHEM ZOVEEL RECLAME GEMAAKT IN DE OPENBARE RUIMTE VOOR EEN EVENEMENT ALS BIJ DE VOORBIJE BIENNALE MET ALS RESULTAAT..... 'N DIEPTEPUNT AAN BETALENDE BEZOEKERS.

DE VORIGE ARNHEM MODE BIENNALE TROK AANTOONBAAR 24.000 BETALENDEN EN DAT AANTAL IS NU GEHALVEERD. DE TELLER VOOR HET AANTAL BETALENDE BEZOEKERS VAN DIT JAAR BLIJFT DUS STEKEN OP 12.000. IN 2009 GING MEN UIT VAN GESOIGNEERDE AANTALLEN EN SPRAK TOEN OVER EEN BEZOEKERSAANTAL VAN 31.000 WAARDOOR HET HUIDIGE AANTAL VAN ZO'N 16.000 KON ONTSTAAN EN WAARVAN NU WORDT UITGEGAAN.

TERWIJL TOCH BIJ DEZE EDITIE HET "GEHEIME WAPEN" VAN DE LINKSE KERK IS INGEZET, VERMOMD IN BONT,....... 'ETTERLETTER NUMBER ONE'.......ARNO ARTS (foto rechts)....PRIJKEND OP DE VOORGEVEL VAN VOORMALIG RESTAURANT ROYAL OP HET WILLEMSPLEIN....... WAARBIJ NOG OPGEMERKT MOET WORDEN DAT DE OP DIE LOCATIE GEVESTIGDE 'STUDIO AMBER' EVENALS HET INFOPUNT TIJDENS DE ARNHEM MODE BIENNALE MEER GESLOTEN DAN GEOPEND WAS. DE BEZOEKERS STONDEN DAAR M.N. DE LAATSTE 2 WEKEN VAN DE AMB VOOR EEN GESLOTEN DEUR EN WERDEN VIA EEN BRIEFJE OP DE DEUR VOOR DE KAARTVERKOOP DOORVERWEZEN NAAR HET VVV, HET AKZO TERREIN OF HET MMKA,..... SCHANDALIG!

OMDAT DE ZAKELIJK LEIDER VAN DE ARNHEM MODE BIENNALE WILLEMIEN IPPEL ZICH IN ZWIJGEN HULT EN ARTISTIEK LEIDER JOFF VAN DEZE EDITIE VAN DE AMB NAAR EIGEN ZEGGEN TEVREDEN IS OVER HET BEHAALDE RESULTAAT MAAR "AAN VAKANTIE TOE" IS, ONTLOPEN ZIJ VOORLOPIG ALLETWEE DE ZEER TERECHT GESTELDE KRITISCHE VRAGEN.

WELKOM.......
OP 'S WERELDS GROOTSTE CULTURELE
MODE-EVENEMENT

DE PLAATJES HIERBOVEN ZEGGEN ALLES OVER DE EVENEENS ONGASTVRIJE ONTVANGST BIJ DE HOOFDINGANG -CHECKPOINT AKZO NOBEL- DIE BEZOEKERS VANUIT HET OOSTEN DES LANDS VAN....." 'S WERELDS GROOTSTE CULTURELE MODE-EVENEMENT ".... TEN DEEL VIEL. DE 'BOFKONTEN' DIE VANAF ARNHEM CENTRUM KWAMEN HADDEN MEER 'GELUK'..... ZIJ DIENDEN DE 'RODE VLEKKEN' TE VOLGEN....

WAAROM DEZE LOCATIE?

TSAAR HEJA DENKT TE WETEN WAAROM VOOR DEZE, SLECHT BEREIKBARE EN KLANTONVRIENDELIJKE LOCATIE IS GEKOZEN. DAT KWAM OMDAT OUD D66 STAATSSECRETARIS EN BESTUURSVOORZITTER VAN DE AMB MEDY VAN DER LAAN BIJ DE VOORBEREIDINGEN TEGEN GROTE PROBLEMEN AANLIEP. ......VOORAL BIJ HET VINDEN VAN EEN ' WERELDPLEK '.... ZIJ HEEFT DAAROM NAAR DE MENING VAN TSAAR HEJA HAAR PARTIJGENOOT EN POLITIEKE VRIEND HANS WIJERS, BESTUURSVOORZITTER VAN AKZO NOBEL GEBELD MET DE VRAAG OF DIE 'BESTE HANS' HAAR BIJ HET OPLOSSEN VAN HET PROBLEEM AAN EEN LOODS KON HELPEN..... EN DAT KON.

ACHTERAF CONCLUDEREND KAN ECHTER WORDEN GESTELD DAT ER, ONDANKS ALLE MOEITE EN DE INZET VAN VERVOER VOOR BEZOEKERS NAAR DE AFGELEGEN AKZO LOCATIE VIA EEN PENDELBUS EN DE 5.00 EURO KORTING OP HET TOEGANGSKAARTJE, GELDIG TIJDENS DE LAATSTE 14 DAGEN, NAUWELIJKS BELANGSTELLING VOOR 'S WERELDS GROOTSTE CULTURELE MODE- EVENEMENT WAS. ZELFS DE ANIMO VOOR HET HALVERWEGE DE TENTOONSTELLING GEPLANDE FEEST ONDER DE TITEL "FASHION NIGHT" BLEEK ZO BELABBERD DAT DEZE HALS OVERKOP WERD AFGELAST OP HET AKZO TERREIN AAN DE VELPERWEG EN IN ALLERIJL EN 'IN AFGESLANKTE VORM' NAAR HET VOORMALIG KRAKERSBOLWERK HOTEL BOSCH OP DE APELDOORNSEWEG WERD VERBANNEN.

HOOFDINGANG MODEKWARTIER

BEZOEKERS DIE MET DE TREIN VOOR AMBER KWAMEN EN BIJ DE HALTE VELPERPOORT UITSTAPTEN EN DAARNA DE SONSBEEKSINGEL OPLIEPEN, VIELEN DIRECT MET DE NEUS IN DE BOTER. NOG AFGEZIEN VAN HET GEGEVEN DAT BIJNA HET GEHELE DEEL VAN DE SONSBEEKSINGEL TOT AAN 'STATION KLARENDAL' IN DE STEIGERS STOND, KREGEN ZIJ TIJDENS DE TOTALE DUUR VAN HET EVENEMENT, DE SITUATIE OP DE PLAATJES HIERBOVEN TE ZIEN. STADSKLEUR HEEFT ZICH VERBAASD OVER HET FEIT DAT ZELFS OP DE SONSBEEKSINGEL 147, WAAR TOCH EEN EXPOSITIE WERD GEHOUDEN, NIEMAND DE MOEITE HEEFT GENOMEN OM DE OMGEREDEN FIETSENKLEMMEN RECHT TE ( LATEN ) ZETTEN.

MODE ISNIET LINKS

HET IS EEN PUBLIEK GEHEIM DAT DE "LINKSE KERK" IN ARNHEM ZOWEL DE KUNST ALS DE MODE HEEFT GECLAIMT. EN NIETS HEEFT TOT NU TOE AANGETOOND DAT DIT OOK TERECHT IS WANT ANDERS ZOU AMBER, DE 4e EDITIE VAN DE ARNHEM MODE BIENNALE, MET EEN BUDGET VAN 90 EURO SUBSIDIE PER BEZOEKER, TOCH MINSTENS HET DUBBELE AANTAL BEZOEKERS VAN VOORGAANDE JAREN HEBBEN MOETEN WETEN TE TREKKEN. IN PLAATS DAARVAN LOOPT HET BEZOEKERSAANTAL VOOR DE ARNHEM MODE BIENNALE TERUG, WAARDOOR VOOR ARNHEM WEL IS AANGETOOND DAT KUNST.... NET ALS MODE..... BIJ LINKS NIET IN DE JUISTE HANDEN IS.

WIJ PLAATSEN DE FOTO'S BOVEN ALS 'N VOORBEELD VOOR ONZE STELLING DAT MODE IN ARNHEM DOOR LINKS IS GECLAIMD. KLAAS GUBBELS IS HET BOEGBEELD VAN LINKS EN HANGT DUS OOK NIET BIJ TOEVAL TIJDENS DE ARNHEM MODE BIENNALE EN SPECIFIEK IN HET KADER VAN 'MADE IN ARNHEM', IN DE SPECIAAL DAARVOOR 'LEEGGEHAALDE MODEWINKEL'(foto links)...... IN HET KUNSTMATIG TOT STAND GEKOMEN MODEKWARTIER KLARENDAL........ VAN KLAAS KUN JE VEEL ZEGGEN, MAAR NIET DAT HIJ OOK MAAR IETS MET MODE HEEFT!

EN OOK DE HOUTEN KEET IN DE KERKSTRAAT (foto rechts) STAAT DAAR NIET TOEVALLIG VOOR DE TWEEDE KEER. INTIMI WETEN IMMERS DAT DAAR (rechts op de rechterfoto) HET PRESICKHAAFSHUYS IS GEVESTIGD. HET HOOFDKWARTIER VAN MODEHUIS TRIX&REES........... EN TRIX.... IS GETROUWD MET PvdA KOPSTUK EN OUD WETHOUDER WILLEM HOEFFNAGEL.

WAT IS MODE DAN WEL?

TSAAR HEJA WEET UIT EIGEN ERVARING WAT 'MODE' IN DE PRAKTIJK INHOUDT. DE MODEBRANCHE IS EEN KEIHARDE BEDRIJFSTAK WAARBIJ KINDERARBEID IN DE PRODUKTIE NOG ALTIJD NIET IS UITGEBANNEN EN WAAR VOLWASSENEN NIET ALLEEN IN LAGE LONEN LANDEN NOG VAAK WORDEN UITGEBUIT. EEN BEDRIJFSTAK WAARVOOR BIJ DE PRODUCTIE VAN B.V. KATOEN VEEL TE VEEL BESTRIJDINGSMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT EN WAARBIJ IN VERVERIJEN KANKERVERWEKKENDE STOFFEN VRIJKOMEN. EEN BRANCHE WAARVOOR DIEREN LEVEND WORDEN GEVILD OMDAT ZO'N BONTRAND ZO PRACHTIG OP DE JAS STAAT EN DE KROKODILLENLAARS EN TAS ZO GOED BIJ DIE JAS PAST. NOG MAAR TE ZWIJGEN OVER ALLE COSMETICA DIE ZELFS ANNO 2011 OP PROEFDIEREN WORDT GETEST................DAAR HEBBEN WIJ DE PvdA EN D66 NOG NOOIT OVER GEHOORD.

WORDT VERVOLGD.......

TSAAR HEJA,11 JULI 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011


ORANJEOORLOG 2011
WORDEN BIEROORLOGEN

ONDER DE TITEL "ARNHEM SPANT DE KROON" WERD IN AL MAART VAN DIT JAAR PUBLICITEIT GEMAAKT VOOR HET 'ORANJEFEES' OP 29 EN 30 APRIL. DE POLITICI, AMBTENARIJ & DE 'MARKETEERS' VAN ARNHEM GAAN ER PRAT OP DAT ONZE STAD, NA DEN HAAG, DIE VORIG JAAR DE TITEL 'BESTE EVENEMENTENSTAD VAN NEDERLAND' KREEG EN AMSTERDAM DE GROOOOTSTE STAD IS WAAR KONINGINNEDAG ZOOOO UITBUNDIG WORDT 'GEVIERD'. ------ MET ALS TREKKER VOOR KONINGINNENACH, OP HET GROOTSTE PODIUM OP DE MARKT, NIEMAND MINDER DAN VANVELZEN& YASMIN, AANGEKONDIGD ALS 'DUBBELCONCERT'-----

ZATERDAG 30 APRIL BEGON ALS EEN MOOIE ZONNIGE KONINGINNEDAG EN ALLEEN DAARDOOR AL HAD HET EEN PRACHTIG VOLKSFEEST MOETEN WORDEN. MAAR VIA DE MEDIA HAD NEDERLAND AL DAGEN VAN TE VOREN VERNOMEN DAT ER IN SOMMIGE STEDEN EN DORPEN ONVOLDOENDE VRIJWILLIGERS TE VINDEN WAREN OM HET FEEST IN HUN PLAATS TOT EEN SUCCES TE MAKEN. DE ORANJECOMITEES BEKLAAGDEN ZICH OVER HET FEIT DAT DE EIGEN INWONERS LIEVER NAAR DE GROTE(RE) STEDEN TROKKEN EN IN LIENDEN WERDEN ZELFS POLEN INGEHUURD OM DE BALLONNEN OP TE BLAZEN EN DE SPEELTOESTELLEN TE INSTALLEREN. DE ORANJEVERENIGINGEN IN DE REGIO'S VREZEN HET ERGSTE VOOR DE TOEKOMST EN OOK IN DE OMGEVING VAN ARNHEM MOESTEN DIVERSE KLEINERE GEMEENTEN HUN FESTIVITEITEN INKORTEN OF AFLASTEN.

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE PROGRAMMA'S IN DE GROTERE STEDEN ----- ZOALS ARNHEM, WAAR OOK DIT JAAR WEER TWEE DAGEN AANEEN 'FEES' KON WORDEN GEVIERD, ONDER INVLOED VAN DRANK EN DOPE EN WAAR VANAF 6 PODIUMS GRATIS HERRIE WERD VERKOCHT ----- IS ENORM EN ZOOG DE DORPEN OP KONINGINNENACH & KONINGINNEDAG LEEG. IN ARNHEM BEGON HET SPEKTAKEL AL OP VRIJDAG 29 APRIL OM 12.00 UUR MET DE VOORBEREIDINGEN VOOR "KONINGINNENACH" MET TRY OUTS. DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE RESPEC. FESTIVITEITEN STARTTE ZELFS AL OP 26 APRIL TERWIJL DE BINNENSTAD DE OORDOPPEN NOG IN HAD EN MOEST BIJKOMEN VAN HET 'GRATIS FEEST' OP DE STADSBLOKKEN TIJDENS HET PAASWEEKEND.

BINNENSTAD ALS PODIUM

EN OOK DE ORGANISATOR VAN HET FREEFALL FESTIVAL OP HET GELE RIJDERSPLEIN MAAKTE AL VOOR HET 'EVENT' BEKEND DAT HIJ DE FESTIVITEITEN VOLGEND JAAR WIL UITBREIDEN NAAR DE LOOIJERSTRAAT, V&D EN HET MUSISKWARTIER. BIJ VEEL MENSEN ZORGDE HET NU AL VOOR IRRITATIE DAT ZIJ HUN AUTO NIET OP HET GELE RIJDERSPLEIN KONDEN PARKEREN, MAAR DAT HEINEKEN ALS ENIGE (BROUWER), MET RECLAMEWAGENS, HET PLEIN OP MOCHT OM BIER TE LEVEREN. DE EENTONIGE, VEEL TE HARDE MONOTONE DREUN VANAF DE KORENMARKT EN DE JANSPLAATS VERMENGDE ZICH MET DIE VAN HET GELE RIJDERSPLEIN EN KWAM DE BINNENSTADSBEWONERS NA ANDERHALVE DAG GELUIDSTERREUR DE STROT UIT. DE TOELOOP VAN PUBLIEK NAAR DE ARNHEMSE BINNENSTAD WAS DAAROM OOK DIT JAAR WEER EENZIJDIG. GROTE GROEPEN JONGEREN BESTAANDE UIT 8 - 10 PERSONEN, VRIJWEL ALLEMAAL ONDER DE 20, GEBRUIKTEN DE HELE BINNENSTAD WEER ALS URINOIR.

BIEROORLOG

BAVARIA WAS HEER EN MEESTER OP DE MARKT VOOR HET HUIS DER PROVINCIE. HET IS AL JAREN 'BIEROORLOG' IN ARNHEM EN DE TREND ZAL ZICH ONGETWIJFELD DOORZETTEN TOT HET MOMENT DAT ELKE 'LEGE PLEK' IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD MET MEDEWERKING VAN DE AMBTENARIJ EN DE POLITIEK IS GECONFISKEERD EN ELK BIERMERK TIJDENS HET ORANJEFEEST EN OP KONINGINNEDAG IN HUN "SLAG OM ARNHEM" EEN 'EIGEN PLEIN' HEEFT INGERICHT.

IN DE SUPERMARKTEN MOCHT OP KONINGINNEDAG GEEN ALCOHOL WORDEN VERKOCHT EN HET PUBLIEK UIT DE HORECAGELEGENHEDEN MOCHT NIET MET GLAS OP STRAAT MAAR DAT WERD RUIMSSCHOOTS GECOMPENSEERD DOOR DE HOEVEELHEID VRIJ GEMAKKELIJK VERKREGEN PILLEN, GHB, CANNABIS EN KENNELIJK VAN THUIS MEEGEBRACHTE 'MIXJES' VAN WODKA OF WHISKY. GEMENGD MET EN VERPAKT ALS JUS OF COLA . DE SINGELS ROND DE BINNENSTAD, DE LAUWERSGRACHT EN LAGE KADE LAGEN NA AFLOOP VAN DE 'ORANJEOORLOG' BEZAAID MET BLIK EN KAPOT GLAS................. NET ALS DE REST VAN DE 'FEESTTERREINEN' OVERIGENS.

DE ORANJEFEESTEN EN DE KONINGINNEDAG IN DE GROTE STEDEN ZIJN NIET LANGER VOLKSFEESTEN MAAR VREET, DRANK- EN DRUGSFEESTEN EN DAT WAS OOK DIT JAAR IN ARNHEM WEER PIJNLIJK DUIDELIJK.


DE ARNHEMSE POLITIEK.......

.............DIE DE IN 2009 KUNSTMATIG TOT STAND GEKOMEN 'PRIJS' -----"ARNHEM BESTE EVENEMENTENSTAD" --- OOK IN 2011----- KOSTE WAT KOST------ VOOR ONZE STAD BINNEN WIL HENGELEN,........... WORDT DOOR DE BINNENSTADSBEWONERS VAN ARNHEM VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN VOOR DE TERREUR EN DE CHAOS DIE ZO'N TITEL MET ZICH MEE BRENGT EN ZAL DAAR BIJ DE VOLGENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP WORDEN AFGEREKEND.

MAAR VOOR VOLGEND JAAR STAAT DE AMBTENARIJ EN DE POLITIEK EEN NOG GROOTSER SPEKTAKEL VOOR OGEN TERWIJL NU AL DUIDELIJK IS DAT HET OP DE KORENMARKT OOK DIT JAAR WEER UIT DE HAND IS GELOPEN. DE POLITIE MAAKTE IN ARNHEM IN HAAR JAARLIJKSE (STANDAARD) PERSBERICHT WELISWAAR BEKEND DAT ER OP KONINGINNEDAG 54 AANHOUDINGEN ZIJN VERRICHT MAAR MELDDE TEVENS DAT DE FESTIVITEITEN ---GROTENDEELS--- RUSTIG EN IN GOEDE SFEER ZIJN VERLOPEN EN DAT DE ----MEESTE---- INCIDENTEN IN DE KIEM KONDEN WORDEN GESMOORD.

D66, IN DE PERSOON VAN RAADSLID HANS GIESING, HEEFT ZICH IN ARNHEM ALLEEN DRUK GEMAAKT OM HET PRAGMATISCHE IMAGO VAN ZIJN PARTIJ HOOG TE HOUDEN. HIJ STELDE ENKELE WEKEN VOOR KONINGINNEDAG VOOR OM IRISZORG, GRATIS, DUS OP KOSTEN VAN DE GEMEENSCHAP, DE ( ILLEGALE) XTC PILLEN VAN RUNNERS DIE RONDOM DE (DANCE)PODIA HANGEN TE LATEN CONTROLEREN. HIJ VERKOCHT HET ALS ---- ALLEEN VOOR EIGEN GEBRUIK---- EN KREEG STEUN VAN DE MEERDERHEID VAN DE EVENEENS WERELDVREEMDE ARNHEMSE GEMEENTERAAD.......... ACHTERAF BLIJKT EEN ENKELE PIL GECONTROLEERD EN STAAT DE RAAD IN ARNHEM VOOR AAP............ IRISZORG EN D66 VERKLAARDEN VIA DE MEDIA DAT ZIJ TEVREDEN WAREN.......... MEN HAD DE PUBLICITEIT GEHAALD EN DAT WAS NAAR EIGEN ZEGGEN VOLDOENDE!!

DE 'ORANJEOORLOG' VIEL VOOR SOMMIGE GELUKSVOGELS SAMEN MET DE VOORJAARSVAKANTIE. DE BINNENSTADSBEWONER- OF ONDERNEMER DIE WEG KON GING OP VAKANTIE. ZIJ KOMEN NA 5 MEI, ALS BEVRIJDINGSDAG ACHTER DE RUG IS MET HET BIJBEHORENDE 'EVENT', ALS ENIGEN UITGERUST NAAR HUIS. NET ALS DE BETROKKEN AMBTENARIJ OVERIGENS DIE VEELAL IN HUISSEN OF WESTERVOORT WOONT EN IN DEZE PERIODE DE VRIJE DAGEN OPNEEMT EN IN HUN UITGESTORVEN WOONPLAATSJES 'DE JAARLIJKSE TRAKTATIE' OP HET BORD VAN DE ARNHEMSE BINNENSTADSBEWONER LEGT. DE KAMERBEWONERS VAN DE BINNENSTAD NAMEN GRETIG DEEL AAN HET GRATIS ORANJEFEEST EN HAD DE VOLTALLIGE VRIENDENKRING UITGENODIGD. IN SOMMIGE STRATEN KONDEN DE HUN BUREN DE VOORDEUR NIET MEER BEREIKEN OMDAT DIE DOOR RIJEN FIETSEN EN SCOOTERS WAS GEBLOKKEERD. DE KORENMARKT WERD ZELFS VOLLEDIG DOOR HET GEMEENTEBESTUUR TOT VERBODEN GEBIED VERKLAARD VOOR FIETSEN EN 'BROMMERS', UITERAARD OP LAST VAN DE BRANDWEER!

DE DOODGEWONE BINNENSTADSBEWONER, DIE DIT STADSBESTUUR ZO GRAAG 'BOVEN WINKELS' ZIET WONEN, HEEFT ZICH OP KONINGINNEDAG OPNIEUW VANACHTER GESLOTEN RAMEN EN DEUREN MOETEN LATEN TERRORRISEREN DOOR JOELEND, KOTSEND, URINEREND, DOORGESNOVEN EN -GEZOPEN SCHUIM UIT ALLE WIJKEN VAN ARNHEM EN DE OMLIGGENDE DORPEN....... MET 'DANK' AAN DE AMBTENAREN MET AMBITIE EN DE POLITIEKE DESPOTEN IN DEZE STAD.

STADSKLEUR SIGNALEERT....

DAT OP 1 EN 2 MEI DE VERENIGDE SCHOONMAAKPLOEGEN NOG VOLOP IN AKTIE ZIJN OM DE TROEP WEG TE WERKEN MAAR DAT DE STAD ER DESONDANKS UITZIET OF ER EEN GOEDERENTREIN VOL VUILNIS OP IS UITGESTORT...... ARNHEM SPANT INDERDAAD DE KROON!!

WORDT VERVOLGD...................

3 MEI 2011


copyright © stadskleurnieuws 2011

PVDA START CAMPAGNE 2014 OP 1 APRIL

DE PVDA IN ARNHEM GAF OP 1 APRIL 2011 OM 16.00 UUR HET STARTSEIN VOOR DE DE VERKIEZINGSCAMPAGNE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2014 IN BUURTHUIS DE LOMMERD IN HET SPIJKERKWARTIER. SLUW VERPAKT, ONDER DE TITEL 'LOCAL WARMING' EN MET 'INSCHAKELING' VAN ENKELE "CDA VRIJWILLIGERS", DIE DE GRAP NIET DOOR HADDEN. ER STAAT TENSLOTTE GEEN 'ROOS IN VUIST' OP HET SPIERWITTE 'SPANDOEK' DAT OP HET KRUISPUNT MET DE KASTANJELAAN WAPPERT.

DOKTER ZIEL, DIE OP 1 APRIL TOEVALLIG OP DE FIETS DOOR HET SPIJKERKWARTIER REED, WERD OM 13.00 UUR STAANDE GEHOUDEN EN KREEG EEN UITNODIGING IN DE HANDEN GEDRUKT DOOR REINOUT DUBBELMAN, PvdAer EN SPIJKERBUURTBEWONER. REINOUT DUBBELMAN STOND VORIG JAAR BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP DE LIJST VOOR DE PvdA OP PLAATS 14 EN KWAM DUS BIJ LANGE NA NIET IN DE RAAD. TIJDENS DE CAMPAGNE VAN VORIG JAAR ZAT DUBBELMAN IN HET PvdA CAMPAGNE/PLAKTEAM EN HIJ HEEFT TOEN VERGEEFS GEPROBEERD OM EEN DEAL MET "MEESTERPLAKKER" OP DE VRIJE PLAKPLAATSEN, DOKTER ZIEL, TE SLUITEN. DOKTER ZIEL PLAKTE TOEN VOOR DE SUCCESVOLLE AKTIE VAN DE ARNHEMMERS DIE UIT PROTEST VORIG JAAR NIET GINGEN STEMMEN MET ALS SLOGAN 'DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS' EN DE POLITIEK = FAILLIET, WAARDOOR IN ARNHEM VORIG JAAR MAART SLECHTS 47% VAN DE STEMGERECHTIGDEN NAAR DE STEMBUS GINGEN EN DE PvdA 6 RAADSZETELS VERLOOR.

ENFIN, DOKTER ZIEL NAM DE UITNODIGING LACHEND AAN EN HAD DE GRAP METEEN DOOR. HIJ IS N.L. NOG NOOIT ZONDER BIJBEDOELING DOOR DE PvdA ERGENS VOOR UITGENODIGD.

WEL WORDEN ZIJN IDEEËN MET DE REGELMAAT VAN DE KLOK EN SCHAAMTELOOS GEJAT. ZO OOK, 19 JAAR NA DATO, DE HUIDIGE OPZET EN INVULLING VOOR DE 'HERSTART LOMMERD-NIEUWE-STIJL'. EEN KOPIE VAN HET PARTICULIERE INITIATIEF VAN DE FAMILIE JASPERS UIT 1992 OM HET VOORMALIGE SPORTFONDSENBAD DE RIETEBEEK OOK EEN WIJKFUNCTIE TE GEVEN EN EEN AANTAL KEREN PER JAAR GRATIS AAN DE LOMMERD TER BESCHIKKING TE STELLEN. EEN IDEE OM VAN DE RIETEBEEK EEN MULTICULTUREEL CENTRUM TE MAKEN WERD AANVANKELIJK DOOR DE TOENMALIGE BEHARTIGERS VAN DE LOMMERD OMARMD MAAR DAT VERANDERDE SNEL TOEN ZIJ DOOR HUN PARTIJ, LEES PvdA, WERDEN TERUGGEFLOTEN.

HET PLAN DAT GEEN GEMEENTESUBSIDIE NODIG HAD, WERD TOEN OM POLITIEK STRATEGISCHE REDENEN DOOR DE PvdA AFGESCHOTEN EN AAN ARNHEM EN DE TOENMALIGE RAAD 'VERKOCHT' ALS FORELLENVIJVER EN AAN DEZELFDE 'INITIATIEFNEMER' DIE ER EIGENLIJK EEN POOL/ SNOOKERCENTRUM IN WILDE VESTIGEN. OM HET GEHEUGEN EVEN OP TE FRISSEN PLAATSEN WIJ HIERONDER ENKELE FOTO'S VAN DE (HANDTEKENINGEN) AKTIES, DE AFFICHES, FLYERS EN 'N KRANTENARTIKEL UIT 1993.

PvdA OPENT 2e 'BRUISHUIS'

DEGENEN ONDER U DIE DE MOEITE NEEMT OM DE HUIDIGE ARGUMENTATIE VAN DE PvdA KLIEK TE VOLGEN ZAL HET ONMIDDELIJK OPVALLEN DAT ER OP DIT MOMENT EEN POGING WORDT GEDAAN OM IN DE LOMMERD EEN KOPIE VAN HET BRUISHUIS (ZOALS IN MALBURGEN) TE CREËREN. WIJ HEBBEN GEHOORD DAT DE LOMMERD VAN RIJNSTAD IS GEKOCHT DOOR VOLKSHUISVESTING. EN RTV ARNHEM, DIE KANTOOR HOUDT IN EN UITZENDT VANUIT HET BRUISHUIS IN MALBURGEN, HEEFT AL BEKEND GEMAAKT DAT ZIJ NU OOK VAN PLAN ZIJN OM REGELMATIG LIVE VANUIT DE LOMMERD TE GAAN UITZENDEN OMDAT...... RTV ARNHEM DAN WEER 'UIT HET HART VAN DE STAD' KAN UITZENDEN....... RTV ARNHEM IS DAARMEE DAN WEER 'TERUG OP STOK' WANT ZIJ HEBBEN VAN 1990 TOT 2009 UITZENDINGEN VERZORGD VANUIT HET VOORMALIG THIALFGEBOUW AAN DE DULLERTSTRAAT ACHTERAAN IN HET SPIJKERKWARTIER.

DIT IS NIET ALLEEN MIJN BUURTHUIS
VRIEND

STAAT IN GELE LETTERS TER VERWELKOMING OP DE VOORDEUR VAN HET NIEUWE CLUBHUIS VAN DE LINKSE PvdA KLIEK. JE WORDT ER MISSELIJK VAN, OOK WEER GEJAT, VAN DIE AF-SCHU-WE-LIJ-KE..... RECHTSE OMROEP...POWNEWS...!!!!!

VERLOREN TERREIN

TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN VORIG JAAR MAART MELDDE STADSKLEUR AL OP DEZE SITE DAT SLECHTS 1 VERKIEZINGSRAAMBILJET VAN DE PvdA IN HET SPIJKERKWARTIER WERD GESIGNALEERD. DAT WORDEN ER IN 2014 IN IEDER GEVAL MEER. WIJ VERWACHTEN DAN DAT DAARMEE VOORAAN IN DE SPIJKERSTRAAT WORDT GEPLAKT ACHTER DE RAMEN VAN CAFE VRIJDAG DOORLOPEND T/M DIE VAN DE LOMMERD. VERDER RICHTING "SPIJKERBROEK", DE NIEUWBOUWWIJK ACHTERAAN IN HET SPIJKERKWARTIER TEGEN DE SPOORLIJN, WAARVAN DE REALISATIE IN 2014 ONGETWIJFELD WEER DOOR DE PvdA ZAL ZIJN OPGEËIST.

POLITIEKE VLUCHTELINGEN

STADSKLEUR HEEFT INMIDDELS DE EERSTE "POLITIEKE VLUCHTELINGEN" RONDOM DE LOMMERD AL GESIGNALEERD. OOK DIVERSE PARTICULIERE HUISEIGENAREN HEBBEN HUN WONINGEN TE KOOP GEZET EN WILLEN ZO SNEL ALS MOGELIJK IS VERHUIZEN. WIJ ZIJN BENIEUWD HOE LANG VVD BURGEMEESTER KRIKKE HET IN 'HET RODE BOLWERK' NOG WEET VOL TE HOUDEN.

STADSKLEUR STELT EN CONCLUDEERT DAAROM DAT DE 'HERSTART VAN DE LOMMERD' HELEMAAL GEEN 1 APRILGRAP IS MAAR EEN BEWUSTE STRATEGIE VAN DE PvdA OM MET INZET VAN GEMEENSCHAPSGELD EN PARTIJLEDEN "VERLOREN TERREIN" TERUG TE WINNEN.

WORDT VERVOLGD.......

2 APRIL 2011

copyright © stadskleurnieuws 2011|ARNHEM GRIJP JE KANS !

HET VOORMALIGE BANKGEBOUW VAN ABN*AMRO OP HET GELE RIJDERSPLEIN STAAT OFFICIEEL TE KOOP. STADSKLEUR HEEFT ENKELE JAREN GELEDEN, BIJ HET TOENMALIGE STADSGESTUUR, HET IDEE GELANCEERD OM DIT GEBOUW, MITS OOIT TE KOOP, PROMINENT BIJ DE NIEUWE STEDEBOUWKUNDIGE INVULLING VOOR HET GELE RIJDERSPLEIN TE BETREKKEN.

NU HET NIET ONWAARSCHIJNLIJK IS DAT BEHALVE DE AUTO'S OOK DE GRATIS FIETSENSTALLING BIJ DE AKU FONTIJN MOET WIJKEN-- ZIE HET SCENARIO "TOEKOMSTVISIE VOOR HET GELE RIJDERSPLEIN", DE NIEUWE 'GEBIEDSVISIE' VAN HET ARNHEMSE COLLEGE VAN B&W VOOR HET PLEIN---- ZAL NET ALS VOOR HET AUTOPARKEREN VOOR HET STALLEN VAN DE FIETSEN EEN ANDERE OPLOSSING MOETEN WORDEN GEZOCHT.

STADSKLEUR STELT DAAROM VOOR OM DE BEGANE GROND VAN HET PAND IN TE RICHTEN ALS FIETSENWINKEL, - WERKPLAATS EN STALLING. HET OP 9 FEBRUARI J.L. TIJDENS DE INFORMATIEAVOND GEOPPERDE IDEE OM VANAF DE EERSTE VERDIEPING DE KANTOORRUIMTES OM TE BOUWEN TOT APPARTEMENTEN VINDEN WIJ EEN UITSTEKEND IDEE MITS HET GELE RIJDERSPLEIN NIET ALS "KERMISTERREIN" ANNEX EVENEMENTENTERREIN WORDT INGERICHT.

VOOR HET GEVAL DE NIEUWE EIGENAAR VAN HET GEBOUW VAN PLAN IS OM DE HUIDIGE GEVELINDELING TE HANDHAVEN HEEFT STADSKLEUR NOG EEN EXTRA SUGGESTIE.

HET VLAK MET KRUISPROFIEL OP DE VOORGEVEL IS BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR MONTAGE VAN EEN PERMANENT VIDEOSCHERM WAAROP DAGELIJKS ACTUELE INFORMATIE & RECLAME VOOR HET WINKELEND PUBLIEK TE ZIEN IS.......... BOVENDIEN KAN DE STAD ARNHEM ER TIJDENS DE JAARLIJKSE EVENEMENTEN IN ARNHEM-CENTRUM ALLE RELEVANTE BERICHTGEVING OP KWIJT.

WORDT VERVOLGD.....

21 MAART 2011


copyright © stadskleurnieuws 2011

KORENMARKT "FAILLIET" ?
GELE RIJDERSPLEIN WORDT KERMISTERREIN


DE NIEUWE PLANNEN VAN HET COLLEGE, SAMENGEVAT EN GEPRESENTEERD OP DE INFOAVOND OP 9 FEBRUARI 2011 IN MUSIS SACRUM ONDER DE TITEL "TOEKOMSTVISIE VOOR HET GELE RIJDERSPLEIN" ZULLEN VERSTREKKENDE EN INGRIJPENDE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE BINNENSTADSBEWONERS EN ONDERNEMERS VAN ARNHEM EN DE LEEFBAARHEID NIET TEN GOEDE KOMEN.

HET AL WAT OUDERE IDEE, OM EEN DOORSTEEK TE MAKEN VAN HET NIEUWE PLEIN NAAR DE KORENMARKT EN DAARVOOR EEN OF MEERDERE PANDEN AF TE BREKEN, IS WEL EEN PLAN DAT UITWERKING VERDIENT MAAR OM DAN OOK NOG DE EENS DE HISTORISCHE KORENBEURS, WAAR DE KORENMARKT NAAR IS VERNOEMD, TE SLOPEN EN/OF TE VERPLAATSEN IS EEN WEER EEN STAP TE VER. DE DAN ONTSTANE LEGE RUIMTE ZORGT ER N.L. NIET VOOR DAT HET NIVEAU EN DE SLECHTE REPUTATIE VAN DE KORENMARKT WORDT OPGEKRIKT. INTEGENDEEL. ZONDER DIVERSITEIT IN HET " WINKELBESTAND" EN ZONDER CREATIEVE ONDERNEMERS ZAL ER OP DE KORENMARKT NIETS VERANDEREN NOCH VERBETEREN.

WORD HET GELE RIJDERSPLEIN HET EXTRA
FEESTTERREIN VOOR DE "KORENMARKT" ?

IN DE PLANNEN VAN HET COLLEGE DIE NU VOORLIGGEN ZAL HET GELE RIJDERSPLEIN VOLLEDIG WORDEN OPGEOFFERD OM O. A. JANSPLEIN, JANSPLAATS EN KORENMARKT ALS FEESTTERREIN TE ONTLASTEN. "U VROEG OM MEER EVENEMENTEN" MELDDE VVD WETHOUDER MICHIEL VAN WESSEM ( WERKEN,CULTUUR EN RECREATIE ) OP DE INFOAVOND MET EEN UITGESTREKEN GEZICHT. "BOVENDIEN VERDWIJNT HET BOVENGRONDS PARKEREN OP HET GELE RIJDERSPLEIN". DE AANWEZIGE BEWONERS VAN DE BINNENSTAD FRONSTEN DE WENKBRAUWEN. DAT LAATSTE WAS/IS GEEN NIEUWS MAAR OM 'EXTRA EVENEMENTEN' HEBBEN FEITELIJK ALLEEN 'ONDERNEMERS' OP DE KORENMARKT GEVRAAGD!----- DIEGENEN DIE IN NIJMEGEN EN ROZENDAAL WONEN-------- EN NA SLUITINGSTIJD ALS EERSTE DE JAS AANTREKKEN OM ZO DE 'SCHOONMAAKPLOEG' EN DE VEEGWAGENS VOOR TE ZIJN.

VOORUIT LOPEND OP HET VOORNEMEN OM HET GELE RIJDERSPLEIN DEFINITIEF ALS EXTRA KERMISTERREIN IN TE RICHTEN ( DE TIJDEN WAAROP DE ZONDAGSE KERKDIENSTEN IN DE KOEPELKERK OP HET JANSPLEIN WORDEN GEHOUDEN ZULLEN DUS MOETEN WORDEN AANGEPAST) ZULLEN ER, ZOALS VVD WETHOUDER VAN WESSEM HET NOEMT, "TIJDELIJKE DINGEN" WORDEN GEORGANISEERD. ZO IS AAN CECILLE VAN HATTEM, VERANTWOORDELIJK VOOR DE INVULLING VAN HET STADSPROGRAMMA TIJDENS DE A.S. ARNHEM MODEBIËNNALE IN JUNI AL 4 AUTOVRIJE DAGEN TOEGEZEGD. ZIJ IS DAARDOOR NAAR EIGEN ZEGGEN BETER IN DE GELEGENHEID OM DE 'SOCIALE COMPONENT' OP DE OPENINGSDAG VAN DE MODEBIËNNALE OP HET GELE RIJDERSPLEIN VORM TE GEVEN. HET ARNHEMSE MODEKWARTIER ( UIT KLARENDAL) IS UITERAARD EN PROMINENT BETROKKEN BIJ DE MODEBIËNNALE. DE ORGANISATIE VAN DE MODEBIËNNALE LIET BIJ MONDE VAN DE HEER VAN WESSEM WETEN DAT HET NIET MEE VIEL OM VERHUURDERS VAN LEEGSTAANDE WINKELPANDEN IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD EN M.N. OP HET GELE RIJDERSPLEIN ZO VER TE KRIJGEN OM DE ETALAGES TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DIEGENEN DIE EEN VOLLE MAAND INVULLING GAAN GEVEN AAN DE 'CULTURELE TAK' VAN HET EVENEMENT. HIJ RIEP DE AANWEZIGE HUISEIGENAREN OP ALSNOG ETALAGERUIMTE TER BESCHIKKING TE STELLEN...... DE TOON WAAROP HIJ DAT DEED VERRIED ZIJN VERBAZING......

MAAR VOOR ZICH IN ARNHEM WEER 35.000 BETALENDE BEZOEKERS VOOR DE MODEBIËNNALE MELDEN ( HET BEZOEKERSAANTAL VAN 2 JAAR GELEDEN) ZAL HET GELE RIJDERSPLEIN OP 30 APRIL, DUS OP KONINGINNEDAG, WORDEN INGERICHT ALS ORANJEPLEIN MET FEEST EN KUNST...... ZOALS OOK IN VOORGAANDE JAREN AL HET GEVAL WAS.

IS DE ST.JANSBEEK HET
KIND VAN DE REKENING ?

COLLEGEPARTIJ GROENLINKS OPTEERDE IN DE VORIGE RAADSPERIODE VOOR STUDENTENHUISVESTING OP DE KOP VAN HET WILLEMSPLEIN EN HET GELE RIJDERSPLEIN. OP DIT MOMENT SPREEKT HET COLLEGE BESTAANDE UIT VVD, SP EN GROENLINKS, MET DIVERSE EIGENAREN VAN KANTOORPANDEN OVER DE MOGELIJKHEDEN TOT VERBOUW VAN KANTOREN TOT WONINGEN/ APPARTEMENTEN. ALS VERVOLGENS DOOR DE RAAD BIJ DE NIEUWE INVULLING VOOR EEN 'EVENEMENTENTERREIN' WORDT GEKOZEN ---- WAAROP NIET LANGER GEPARKEERD KAN WORDEN----- DAN IS DAARIN NIET ALLEEN GEEN PLAATS VOOR HET BOVENHALEN EN VISUALISEREN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST. JANSBEEK MAAR DAN HEEFT OOK MAAR EEN BEVOLKINGSGROEP INTERESSE OM DAAR ( GEHUURD) TE GAAN WONEN EN DAT ZIJN STUDENTEN. GROENLINKS HEEFT DAN HAAR ZIN. STADSKLEUR HEEFT EEN VEEL HOGER AMBITIENIVEAU VOOR HET GELE RIJDERSPLEIN VOOR OGEN ( VERVAT IN EEN PDF BESTAND D.D. 2 JANUARI 2007 AAN TE KLIKKEN ONDERAAN DEZE PAGINA ) MET WONEN AAN DE HISTORISCHE ST.JANSBEEK, OP EEN PLEIN MET ALLURE, GROOTS EN IMPONEREND WAAR OP JAARBASIS BEST ENKELE KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN KUNNEN PLAATSVINDEN DIE HET WOONGENOT NIET BEDERVEN.

DAT NIVEAU DREIGT DOOR DIT COLLEGE DEFINITIEF TE WORDEN AFGESCHOTEN IN DE DOOR HAAR GEPRESENTEERDE 'GEBIEDSVISIE' WAARIN NIET VOOR NIEUWBOUW WORDT GEKOZEN MAAR VOOR HET 'OPKNAPPEN' VAN BESTAANDE BOUW. EEN ANDER VEEG TEKEN WAS DE AFWEZIGHEID VAN SP WETHOUDER RUIMTELIJKE ORDENING GERRIE ELFRINK. OOK DE AMBTENAAR DIE DE INFOAVOND AAN ELKAAR PRAATTE KON GEEN EXTRA UITLEG OVER DE PLANNEN VOOR DE JANSBEEK OF DE ROUTE GEVEN. "IK WEET DAT ER EEN AMBTENAAR MEE BEZIG IS MAAR IK KAN U NIET ZEGGEN WIE DAT IS" WAS ZIJN ANTWOORD OP DE VRAAG VAN STADSKLEUR OVER HET VERVOLG IN DIT DOSSIER OVER HET BOVENHALEN VAN DE HISTORISCHE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK VIA HET GELE RIJDERSPLEIN. OOK VVD WETHOUDER VAN WESSEM BLEEF VAAG, VERWEES NAAR "RIJNBOOG" EN DEED HET VOORKOMEN OF HET VAN HET TEMPO VAN DE VOORTGANG OP DAT DOSSIER RIJNBOOG AFHING OF EN OP WELKE MANIER ER NU CONCREET VORM AAN WERD GEGEVEN OP HET GELE RIJDERSPLEIN.

DIT HELE GEDOETJE VAN WETHOUDER EN AMBTENARIJ SPEELDE ZICH AF ONDER HET OOG EN OOR VAN POLITIEK ONBENUL EN 'BEEKRAT' JOHAN WOLTHUIS VAN 'JANSBEEK BOVEN WATER'. HIJ STELDE GEEN ENKELE VRAAG OVER HET BOVENHALEN VAN DE ST.JANSBEEK OP HET GELE RIJDERSPLEIN. IN PLAATS DAARVAN STELDE HIJ NAMENS "JANSBEEK BOVEN WATER" VOOR OM EEN BIOSCOOP OF FOCUS FILMTHEATER, VOORLOPIG, IN HET VOORMALIG SNS GEBOUW OP HET GELE RIJDERSPLEIN ONDER TE BRENGEN. -------VOOR DE LEKEN ONDER U, DAT GEBOUW STAAT NIET LEEG MAAR HET KANTOOR VAN SKAR KINDEROPVANG IS ER IN GEVESTIGD-----. DAT ' VOORLOPIG' IN DE FORMULERING VAN WOLTHUIS STAAT VOOR TIJDELIJK WANT DE PLANNING IS TOT NU TOE ZO DAT HET VOORMALIG ARNHEMSE FILMHUIS EEN PLEK KRIJGT IN DE KUNSTENKLUSTER IN RIJNBOOG. BOVENDIEN IS HET ZO DAT FOCUS FILMTHEATER ( IN 2009 NOG GOED VOOR 217.000 EURO SUBSIDIE ALS "BIJDRAGE VOOR DE PROGRAMMERING" UIT DE ARNHEMSE CULTUURPOT) HELEMAAL NIET MOET VERHUIZEN MAAR DAT GRAAG WIL. ER IS BOVENDIEN IN 2005 - 2006 DOOR ONZE STAD NOG 250.000 EURO GEÏNVESTEERD IN EEN 3e ZAAL EN DE VERBETERING VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE ENTREE VAN DE KORENBEURS WAARIN FOCUS FILMTHEATER NU IS GEVESTIGD.

U BEGRIJPT DAT HET GEOPPERDE 'IDEE' VAN DE SECRETARIS VAN "JANSBEEK BOVEN WATER" DOOR WETHOUDER VAN WESSEM OGENBLIKKELIJK WERD AFGESCHOTEN. HIJ WEES WOLTHUIS FIJNTJES OP DE ENORME INVESTERINGEN DIE NODIG ZIJN OM FILMZALEN TE BOUWEN EN DE PRAKTISCHE ONMOGELIJKHEID OMDAT HET PAND IMMERS IN GEBRUIK IS BIJ DERDEN.

STADSKLEUR STELT VOOR DAT "JANSBEEK BOVEN WATER" SERIEUS GAAT NADENKEN OVER HET KIEZEN VAN EEN ANDERE NAAM OF BETER NOG AAN OPHEFFING. DOOR HET ARNHEMSE STADSBESTUUR WORDEN DEZE KOEKENBAKKER(S) NIET MEER SERIEUS GENOMEN EN ALS "PLEITBEZORGERS" VOOR HET BOVENHALEN VAN DE ST. JANSBEEK DOOR HET STADSHART NAAR DE RIJN HEBBEN ZE MAANDEN GELEDEN AL JAMMERLIJK GEFAALD. ( ZIE OOK DE RUBRIEK RIJNBOOGJOURNAAL MET BEEKNIEUWS )

"DE TOEKOMSTVISIE VOOR HET GELE RIJDERSPLEIN" VAN HET ARNHEMSE COLLEGE, WAARIN WORDT BEWEERT DAT WORDT BEOOGT HET GELE RIJDERSPLEIN ' WEER DE UITSTRALING TE GEVEN DIE HET VERDIENT" IS HELAAS DOOR DE PRESENTATIE ONDERUIT GEHAALD. STADSKLEUR DOET DAAROM EEN DRINGEND BEROEP OP DE GEMEENTERAAD OM ALERT TE REAGEREN EN VAN HET GELE RIJDERSPLEIN GEEN EVENMENTENTERREIN TE MAKEN. OOK NIET ONDER DE DOOR DE WETHOUDER AANGEGEVEN 'STRIKTE' VOORWAARDEN VERVAT IN EEN 'VERGUNNINGSTELSEL'. BOVENDIEN MOET NU ..... DEFINITIEF..... EN NIET LATER DE LOOP VAN DE ST.JANSBEEK OP HET GELE RIJDERSPLEIN WORDEN VASTGELEGD ZODAT DUIDELIJK IS HOE EN OP WELKE PLAATSEN OP HET PLEIN DE JANSBEEK WORDT GEVISUALISEERD.

WORDT VERVOLGD..........................

10 MAART 2011


copyright © stadskleurnieuws 2011STADSKLEUR WENST U EEN FANTASTISCH 2011

AAN ONS ZAL HET NIET LIGGEN. WIJ GEBRUIKEN HET AANKOMENDE JAAR VOOR HET MAKEN VAN - DEEL 2- VAN FARAO DE FILM EN ZETTEN DAARIN O.A. DE ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE GRAFTOMBE VOOR DE FARAO VOORT.

HET SPREEKT VANZELF DAT STADSKLEUR DE POLITIEK VIA ONS WEERBERICHT EN OP MEEKIJK-TV- KRITISCH ZAL BLIJVEN VOLGEN.

TOT ZIENS EN .........WORDT VERVOLGD...... IN HET NIEUWE JAAR.

DECEMBER 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010

STATUES BY NIGHT

OP 28 & 29 AUGUSTUS 2010 IS IN ARNHEM ONDER GROTE BELANGSTELLING HET JAARLIJKSE WORLD STATUES FESTIVAL GEHOUDEN. OP ZATERDAGAVOND 28 AUGUSTUS WERD IN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM STATUES BY NIGHT GEORGANISEERD EN OOK DE VALE POORT, THUISHAVEN VAN STADSKLEUR, LAG OP DE (LOOP)ROUTE.

STILTE VOOR DE STORM

'HET WEERHUISJE', HET ONDERWERP WAARAAN HERMINE EN ANDRE VORM GAVEN OP HET PODIUM VOOR STADSKLEUR FILMT HET, HAD NIET TOEPASSELIJKER KUNNEN ZIJN. HOEWEL ZATERDAGAVOND VRIJWEL DROOG BLEEF  DOMINEERDEN BUIEN HET GEHELE WEEKEND. MAAR DEELNEMERS EN PUBLIEK LIETEN ZICH NIET UIT HET VELD SLAAN. MET NAME TIJDENS STATUES BY NIGHT WAS DE SFEER GEWELDIG, KON MEN 'OVER DE KOPPEN LOPEN' EN WAS DE INTERACTIE TUSSEN STATUES EN PUBLIEK VOLLEDIG GESLAAGD.

STADSKLEUR WAS ZEER VEREERD MET DE KEUZE VAN ARTISTIEK DIRECTEUR VAN LIVING STATUES RON MILTENBURG, OM DE NEDERLANDS KAMPIOEN LIVING STATUES 2008 AAN EEN VAN ONZE LOKATIES TE KOPPELEN. EN OOK DE KEUZE VOOR DE STATUE ' WIE IS VAN HOUT' ALS KOPPELING AAN ONZE BUREN, BAPTIST VOOR HOUTBEWERKERS, WAS EEN SCHOT IN DE ROOS.

GEFLITST

VANUIT DE INGANG VAN KUNST EN KULTUURPODIUM STADSKLEUR STUDIO 8 WERD HET TOEGESTROOMDE PUBLIEK 'GEFLITST' DOOR EEN FOTOGRAAF 'IN HET ZWART' WAARVAN NIEMAND OP DAT MOMENT WIST OF HIJ DEEL UITMAAKTE  VAN STATUES BY NIGHT. WIJ KUNNEN NU WEL VERKLAPPEN DAT DAT WEL DEGELIJK HET GEVAL WAS. BOVENDIEN HOEFDE HIJ ER DIE AVOND NIET OVER IN TE ZITTEN OF ZIJN CAMERA IN DE PAUZE OF EEN ANDER "ONBEWAAKT OGENBLIK" ZOU WORDEN 'GEJAT' WANT ER WAS OOK TIJDENS DE GEMOEDELIJKE SFEER RUIM VOLDOENDE "TOEZICHT".

                                                                                                                                

  30 AUGUSTUS 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010PARTIJ voor DE DIEREN PLAKT 'ZICHZELF' OVER

'N WEEK NADAT DE PVDD ALS EERSTE DE CAMPAGNE VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN ARNHEM STARTTE MET HET PLAKKEN VAN HET BEKENDE AFFICHE MET HET KATJE OP DE STOEL, WERD DEZE AL WEER DOOR DE GELDERSE PLAKPLOEG OVERGEPLAKT. OPMERKELIJK OMDAT ER NOG RUIM VOLDOENDE PLAATS IS EN DAAROM VERDACHT STADSKLEURNIEUWS IN EERSTE INSTANTIE 'DE COMMERCIELEN' VAN DE GLOSSY LINDA.

AL SNEL BLEEK DAT DE GELDERSE PLAKPLOEG THIEME BEWUST ALLEEN AFFICIEERDE

ANNO 2010 ZOU DE PARTIJ DE KANS OM DE BEIDE KAMERLEDEN THIEME EN OUWEHAND BIJ EEN BREDER PUBLIEK TE INTRODUCEREN MET BEIDE HANDEN HEBBEN MOETEN AANNEMEN EN ZE ALLEBEI OP HET VERKIEZINGSAFFICHE HEBBEN MOETEN PLAATSEN. DE PROBLEMEN WAREN IMMERS OPGELOST! MAAR DE AAP KOMT NU UIT DE MOUW. THIEME AAST NAMENS U OP DIE ENE ZETEL IN DE PEILINGEN VOOR DE PVDD IN DE TWEEDE KAMER EN OUWEHAND MAG DAAR IN DE CAMPAGNE SAMEN MET U VOOR ZORGEN.... DE AFFICHES MET PLAATJES VAN DIEREN ZIJN KENNELIJK ALLEEN MAAR 'STOPPERS' EN MOETEN IN CAMPAGNETIJD HET VELD RUIMEN VOOR HET PLAATJE VAN DIE ENE 'UITVERKORENE'. 

METAFOOR VOOR DE PVVD IN ARNHEM

 

WIJ LIEPEN OVER DE STEENSTRAAT EN ZAGEN DE GEVELSTEEN BOVEN DE VOORDEUR VAN DE SINT MARTINUSKERK. DIT KEER KEKEN WIJ BEWUST NAAR DE VOORSTELLING....... VERDOMD........ DAAR ZIT KOFFEMAN OP Z'N TROON, OMRINGD DOOR DIEREN EN 'DE ENGEL' THIEME AAN ZIJN RECHTERZIJDE!!!

STADSKLEURNIEUWS HOOPT VAN HARTE DAT DE PAROCHIANEN VAN DE SINT MARTINUSKERK DOOR DE PARTIJ voor DE DIEREN MET RUST WORDT GELATEN EN DAT DE KERK NOOIT TOT BEDEVAARTSOORT WORDT GEBOMBARDEERD!!!

  17 MEI 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010HUFTER'PROEVE' EXPO

IN DE 2e WEEK VAN MEI WERD DOOR DE STICHTING VARKENS IN NOOD IN ARNHEM EEN HUFTER'PROEVE' EXPOSITIE INGERICHT OP HET PLEIN VOOR MUSIS SACRUM. OP ZATERDAG 8 MEI WERD BOVENDIEN VANAF EEN EXTRA STAND AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN VARKENS IN DE BIO INDUSTRIE EN DE CONSUMPTIE VAN ( VARKENS)VLEES.

WIJ GEVEN VOOR PRESENTATIE EN AANPAK EEN DIKKE 10 MAAR HEBBEN IN DUBIO GESTAAN IN WELKE RUBRIEK WIJ DIT ARTIKEL ZULLEN PLAATSEN.

SPANDOEKNIEUWS OF KUNSTSTREKEN.
STADSKLEURNIEUWS HEEFT UITEINDELIJK VOOR KUNSTSTREKEN GEKOZEN OM DE BEDENKERS VAN HET CONCEPT TE COMPLIMENTEREN EN VINDT DE PRESENTATIE INDRUKWEKKEND.

copyright © stadskleurnieuws 2010


BROOD ACHTER DE TRALIES

DE GEMEENTE ARNHEM SLEEPT AL WEKEN MET DE INMIDDELS AFGEDANKTE EN BERUCHTE "BROODBUS". HET ZIET ER NAAR UIT DAT HIJ NU ZIJN DEFINITIEVE BESTEMMING, NAAST DE NIEUWE 24 UURSOPVANG IN HET VOORMALIG GEMEENTEARCHIEF AAN DE REMISESTRAAT, HEEFT GEVONDEN.

DE BUS, 20 JAAR GELEDEN GESCHILDERD DOOR DE INMIDDELS OVERLEDEN BEROEMSTE JUNK VAN NEDERLAND HERMAN BROOD, STAAT ALS EEN BAKEN OP HET PLEIN......  ARNHEM HEEFT EEN NIEUWE 'BOEI' GEVONDEN....... EN MAAKT WERK VAN DE 'FEESTELIJKE' OPENING.

WORDT VERVOLGD...... 

26 APRIL 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010SCHANDVLEK BIJ BRUG WORDT LEEGGEHAALD

OP MAANDAG 26 APRIL 2010 WERD DOOR VERHUISBEDRIJF VLOTWEG 'N BEGIN GEMAAKT MET HET LEEGHALEN VAN DE SCHANDVLEK VAN ARNHEM, JUNKENBOOT DE BOEI....... VANWEGE HET 'ENORME SUCCES', DAT HEEFT DE ARNHEMSE POLITIEK DE BURGERIJ DE AFGELOPEN JAREN TENMINSTE STEEDS VOORGEHOUDEN.

WIJ WETEN WEL BETER....... EN NU KRIJGT DE ZWAAR VERSLAAFDE CRIMINELE JUNK TEGEN ALLE ADVIEZEN VAN DESKUNDIGEN IN DIE VOOR KLEINSCHALIGE OPVANG PLEITEN , EEN 24 UURSOPVANG OP DE WAL IN HET VOOR VEEL TE VEEL GELD VERBOUWDE VOORMALIGE GEMEENTEARCHIEF AAN DE REMISESTRAAT. SAMEN MET DE ALCOHOLVERSLAAFDEN. DOELGROEPEN DIE 5 JAAR GELEDEN NOG VAN ELKAAR GESCHEIDEN MOESTEN WORDEN 'OPGEVANGEN' WORDEN NU DUS WEER OP EEN HOOP 'GEVEEGD'.

HET VERBAAST ONS BOVENDIEN DAT BUREAU BEKE NIET DOOR DE GEMEENTE ARNHEM IS GEVRAAGD OM TE ADVISEREN OVER DEZE VERHUISKLUS.

BEKE ZOU ZEKER HEBBEN VOORGESTELD DAT DE VERHUIZING NAAR HET NIEUWE ONDERKOMEN EEN PRIMA 'ACTIVITEIT' VOOR 'DE BEWONERS' ZOU ZIJN........ MAAR NEE HOOR.... HET BESCHIKBARE BUDGET MOEST OP..... EN DUS WERD TOP INGESCHAKELD........

WORDT VERVOLGD 

26 APRIL 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010


ER GAAT 'N GUBBELS VERLOREN

DE FOTO'S  ZIJN GEMAAKT OP DODDENDAAL HOEK KROONSTRAAT IN NIJMEGEN. HET ZIET ER NAAR UIT DAT DE WANDSCHILDERING VAN DE ARNHEMSE SCHILDER KLAAS GUBBELS BINNENKORT DOOR NIEUWBOUW AAN HET ZICHT WORDT ONTTROKKEN...... DE "VERSE KOFFIE" ( foto links) ZAL DAN VOORGOED UIT HET STRAATBEELD VERDWIJNEN.

NET OP TIJD HEEFT STADSKLEUR DE WANDSCHILDERING UIT 1991 VOOR HET NAGESLACHT VASTGELEGD..... NIJMEGEN ZAL HET OPVALLENDE MARKERINGSPUNT ONGETWIJFELD GAAN MISSEN.

14 APRIL 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010DE GOUDEN KOOI VAN ARNHEM

STADSKLEUR VROEG 2 JAAR GELEDEN AANDACHT VOOR DE AANSTAANDE EN 3e "RESTAURATIE" VAN DE GROTE KERK OF EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN SINDS DE OPGELOPEN OORLOGSSCHADE, VEROORZAAKT DOOR HET BOMBARDEMENT TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM IN SEPTEMBER 1944. ER STONDEN AL SINDS DECEMBER 2007 HEKKEN RONDOM DE KERK VANWEGE 'VALLEND GESTEENTE' EN DE WEEKMARKT OP VRIJDAG EN ZATERDAG WAS OOK AL 5 MAANDEN VERPLAATST NAAR DE MARKT VOOR HET HUIS DER PROVINCIE. LOGISCH DUS DAT STADSKLEURNIEUWS GRAAG OP DE HOOGTE WILDE KOMEN MET DE STAND VAN ZAKEN.

OMDAT POLITIEK ARNHEM ZICH IN NEVELEN WENSTE TE HULLEN EN DE POLITIEKE BAL BIJ VOORTDURING RICHTING STICHTING EUSEBIUS SPEELDE, DE EIGENAAR VAN DE KERK, SCHREVEN WIJ IN ONZE  RUBRIEK POLITIEK WEERBERICHT IN MEI 2008 VOOR HET EERST OVER DE 'GOUDEN KOOI' VAN ARNHEM. EEN KIND WEET DAT EEN DERGELIJKE RESTAURATIE NIET ALLEEN DOOR EEN KERKBESTUUR KAN WORDEN BETAALD. DAAR KOMT ZOWEL RIJKS ALS PROVINCIAAL GELD MAAR VOORAL GELD VANUIT DE ARNHEMSE STADSKAS AAN TE PAS EN ONS WAS DESTIJDS AL BEKEND DAT DAAR NAUWELIJKS DOOR HET GEMEENTEBESTUUR VOOR WERD GERESERVEERD.

WIJ RIEPEN DUS OM EEN KLOKKENLUIDER, FORMULEERDEN NAMENS EEN GROOT AANTAL BETROKKEN EN BEZORGDE ARNHEMMERS EEN ADVIES EN DEDEN HET VERZOEK AAN DE POLITIEK EEN PARLEMENTAIRE ENQUETE TE LATEN INSTELLEN NAAR DE GANG VAN ZAKEN RONDOM DE LAATSTE RESTAURATIE. EEN RESTAURATIE  DIE PAS 15 JAAR GELEDEN WERD VOLTOOID EN DIE DUIDELIJK MET MATERIAAL VAN INFERIEURE KWALITEIT IS UITGEVOERD. DAAR MOETEN MENSEN VOOR VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN, WAS EN IS DE REDENERING.

VOOR DIEGENEN ONDER U DIE NIET OP DE HOOGTE ZIJN MET 'DE LIJDENSWEG' RONDOM DE 'RESTAURATIES' VAN DE GROTE KERK OF DE ACHTERGRONDVERHALEN EN GRAAG VAN DE HOED EN DE RAND WILLEN WETEN, VERWIJS IK NAAR DE RUBRIEK POLITIEK WEERBERICHT IN DE LINKERKOLOM OP DE STARTPAGINA VAN DEZE SITE. SCROLL DAN NAAR BENEDEN TOT U HET ARTIKEL MET DE KOPTEKST 'ARNHEM HEEFT ZIJN EIGEN GOUDEN KOOI' VAN 14 MEI 2008 HEEFT GEVONDEN.

STAD KOOPT STEIGER VAN 2.5 MILJOEN

OP 16 SEPTEMBER 2008, PERFECT GETIMED EN 64 JAAR NA DATO, MELDDE TOENMALIG CDA WETHOUDER CEES JANSEN NAMENS HET COLLEGE VAN PLAN TE ZIJN OM DE STEIGER DIE RONDOM DE EUSEBIUS MOEST WORDEN GEPLAATST TE KOPEN. HUREN WAS GEEN OPTIE OMDAT DIT 600.000 EURO OP JAARBASIS ZOU GAAN KOSTEN EN DE DUUR VAN DE 'RESTAURATIE' OP 10 JAAR WERD GESCHAT. DE RAAD MOEST TOESTEMMING VERLENEN EN DEED DIT IN NOVEMBER 2008 OOK, MET HET OOG OP DE VIERING VAN 65 JAAR MARKET GARDEN IN 2009, MAAR GEEN ENKELE POLITIEKE PARTIJ STELDE KRITISCHE VRAGEN OF WAS BENIEUWD NAAR DE GERAAMDE KOSTEN VAN DE RESTAURATIE OMDAT, EN IK CITEER........"PAS VANAF DE STEIGER DE TOTALE OMVANG VAN DE RESTAURATIE IN KAART GEBRACHT ZOU KUNNEN WORDEN".

KERK VAN 60 MILJOEN

                                                                                      

TIJDENS DE CAMPAGNE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VROEG STADSKLEURNIEUWS AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN EN MET NAME AAN DE VVD, HOEVEEL ZIJ VOOR DE RESTAURATIE VAN DE GROTE KERK OP DE BEGROTING HADDEN STAAN EN OF HET ONDERWERP 'GROTE KERK' IN HUN VERKIEZINGSPROGRAMMA VOORKWAM, WELK BEDRAG ER WAS GERESERVEERD EN WAAR ZIJ HET VANDAAN ZOUDEN HALEN. GEEN ENKELE PARTIJ HEEFT ( OFFICIEEL) GEREAGEERD MAAR OOK GEEN ENKELE PARTIJ HAD MEER GERESERVEERD DAN AL IN EERDERE BEGROTINGEN WAS OPGENOMEN.

ARNHEM HEEFT 4 MILJOEN EURO VOOR DE RESTAURATIE VAN DE EUSEBUISKERK GERESERVEERD. HET RIJK PAST 3 MILJOEN EURO BIJ EN DE PROVINCIE VOORLOPIG NIETS. DE EERSTE GROVE SCHATTINGEN ZETTEN DE TELLER VOORLOPIG OP EEN KOSTENRAMING VAN 60 MILJOEN EURO.

ARNHEM KOMT AAN DAT BEDRAG DOOR VERGELIJKEND WARENONDERZOEK. DE ST. JAN IN DEN BOSCH IS QUA OMVANG VERGELIJKBAAR MAAR TOCH ZOU VOLGENS DE ARNHEMSE ONDERZOEKERS DE RESTAURATIE VAN DE GROTE KERK DUURDER UITVALLEN DAN DIE VAN DE ST. JAN. HET ZOU IN ARNHEM GAAN OM EEN VAN DE DUURSTE RESTAURATIEPROJECTEN DIE NEDERLAND OOIT HEEFT GEKEND OMDAT AL HET NATUURSTEEN, CA 2.000 M3, MOET WORDEN VERVANGEN. DE RESTAURATIE ZAL 10 JAAR DUREN MAAR WANNEER MET DE RESTAURATIE WORDT BEGONNEN IS NIET BEKEND.

DE 1e VRAAG VAN STADSKLEUR AAN HET ADRES VAN HET NIEUWE COLLEGE IS DAAROM;  KRIJGT ARNHEM EEN WETHOUDER 'KERKZAKEN'? VAN 'RESTAUREREN' KUN JE BIJ HET NOEMEN VAN DERGELIJKE BEDRAGEN MET DE BESTE WIL VAN DE WERELD NIET SPREKEN DUS DE 2e VRAAG IS ; WORDT HET SLOPEN OF WORDT HET NIEUWBOUW? EN DE 3e VRAAG LUIDT; WAAR HAALT U COLLEGE HET BENODIGDE GELD VANDAAN, BUITEN DIE 55 MILJOEN DIE AL DOOR U BEZUINIGD MOET WORDEN, EN IN WELKE POSTEN UIT DE MEERJARENPROGRAMMABEGROTING GAAT U SCHRAPPEN?                                                   

WORDT VERVOLGD..............

6 APRIL 2010

copyright © stadskleurnieuws 2010KAREL VAN GELRE KRIJGT TIJDELIJK HOOFD

HET IS ALGEMEEN BEKEND DAT DE AMBTENARIJ EN HET ARNHEMSE STADBESTUUR ZICH NAUWELIJKS OM DE STAAT VAN ONZE MONUMENTEN BEKOMMERT. KEER OP KEER WORDT DE STAD OP HAAR NALATIGHEID GEWEZEN MAAR HET HAALT WEINIG UIT. HET BEELD VAN HERTOG KAREL VAN GELRE, WAARVAN DE GRAFTOMBE IN DE GROTE KERK OF EUSEBIUS OP HET KERKPLEIN STAAT, HEEFT AL EEN HALF JAAR GEEN HOOFD. ARNHEM IS BLIJKBAAR MEER GEINTERESSEERD IN DE OPBRENGSTEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE TERRASVERGUNNINGEN OP DE JANSPLAATS DAN IN DE STAAT VAN DE BEELTENIS VAN DE STAATSMAN DIE ER, NA VEEL STRIJD EN EEN GEVANGENSCHAP VAN 5 JAAR, ALS LAATSTE IN DE GESCHIEDENIS IN IS GESLAAGD OM GELRE HAAR ZELFSTANDIGHEID TE LATEN BEHOUDEN. SCHANDALIG!

KUNSTENAAR HENK JASPERS, IN ZIJN PERSONAGE VAN FARAO, LEENT KAREL VAN GELRE DAAROM TIJDELIJK ZIJN HOOFD. VANAF ZIJN STANDPLAATS VALEPOORT IS FARAO NAAR DE JANSPLAATS GELOPEN OM DAAR EIGENHANDIG HET TIJDELIJK HOOFD OP DE ROMP VAN DE HERTOG TE PLAATSEN MET ALS DOEL OM HET ARNHEMSE STADBESTUUR TOT HAAST TE MANEN EN HERTOG KAREL VAN GELRE OPNIEUW TE VOORZIEN VAN ZIJN EIGEN HOOFD. DOOR RTV ARNHEM IS VAN DE PROTESTAKTIE VAN FARAO EEN FILMPJE GEMAAKT DAT OOK OP UTUBE IS TE ZIEN.

STADSKLEUR IS, AAN DE VOORAVOND VAN DE HERDENKING VAN 65 JAAR MARKET GARDEN, BETER BEKEND ALS 'DE SLAG OM ARNHEM', BENIEUWD HOE LANG HERTOG KAREL HET NOG ZAL MOETEN DOEN MET ZIJN 'GELEENDE HOOFD'. WORDT VERVOLGD.................

                                                                                                                                            


14 SEPTEMBER 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009
THUISBLIJVERS GROTE WINNAAR EUROPESE VERKIEZINGEN


DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLEEFT DONDERDAG 4 JUNI, TIJDENS DE EUROPESE VERKIEZINGEN, MASSAAL THUIS OM EEN SIGNAAL AF TE GEVEN EN IS DAARMEE DE GROTE WINNAAR VAN DE EUROPESE VERKIEZINGEN GEWORDEN. HET OPKOMSTPERCENTAGE WAS IN ARNHEM SLECHTS 32.2%. DAT IS 4.1% MINDER DAN IN 2004 EN 4.3% LAGER DAN HET LANDELIJK GEMIDDELDE.

DE PLAKACTIES VAN STADSKLEUR WAREN DUS, NET ALS BIJ HET HAVENPREFERENDUM IN 2007, SUCCESVOL.

DE PVV VAN GEERT WILDERS SCOORDE IN ARNHEM LAGER DAN IN ANDERE PLAATSEN MAAR HEEFT IN ARNHEM TOCH NOG 14% VAN DE STEMMEN BEHAALD. DE PVV VERSLOEG MET DEZE VERKIEZINGSUITSLAG NIPT DE GROOTSTE PARTIJ IN ARNHEM, DE PvdA EN STAAT DAARMEE OP DE 3e PLAATS OP DE RANGLIJST DER PARTIJEN. IN 2004 BEHAALDE DE PvdA TIJDENS DE EUROPESE VERKIEZINGEN NOG 27.6% VAN DE STEMMEN EN WAS DAARMEE VERREWEG DE GROOTSTE PARTIJ VAN DE STAD. NU IS DE PvdA MET 13.9 % VAN DE STEMMEN DE 4e PARTIJ VAN DE STAD.

DE VVD STAAT MET EEN VERKIEZINGSRESULTAAT VAN 9.4% OP DE 7e PLAATS EN HEEFT HAAR 4e PLEK UIT 2004, WAARBIJ NOG 11.3% VAN DE STEMMEN WERDEN BEHAALD, AF MOETEN STAAN AAN DE PVV. HET CDA VERLOOR IN ARNHEM 4.3% VAN DE STEMMEN EN WORDT MET 12 % VAN DE STEMMEN 5e PARTIJ VAN DE STAD.

D66 HAALDE IN ARNHEM 16.1% VAN DE STEMMEN EN VERRASTE DAARMEE IEDEREEN INCLUSIEF HET ENIGE RAADSLID IN DE GEMEENTERAAD, FRACTIEVOORZITTER JAN DE WIT. D66 IS DAARMEE IN EEN KLAP DE GROOTSTE PARTIJ VAN DE STAD TE WORDEN EN HET RESULTAAT ONTLOKTE JAN DE WIT DE UITSPRAAK DAT HET HEM NIET ZOU VERBAZEN ALS ZOU BLIJKEN DAT D66 IN ARNHEM HEEFT KUNNEN REKENEN OP DE STEUN VAN DE ALLOCHTONE GEMEENSCHAP. VOLGENS DE WIT HAD DE TURKSE KANDIAAT ( NUMMER 16 OP DE D66 KANDIDATENLIJST VOOR EUROPA ) BICCEN OSMAN, DOOR JAN DE WIT 'ALI OSMAN UIT ZUTPHEN' GENOEMD, OOK IN ARNHEM FLINK CAMPAGNE GEVOERD. ZELF VERKLAARDE HIJ BOVENDIEN DEZE WEEK IN EEN RADIOINTERVIEW DAT D66 IN ARNHEM ZICH ( NA PvdA, GROENLINKS EN DE VVD red.) DE LAATSTE 2 JAAR MET NAME VOOR DE TURKSE ONDERNEMER HAD INGEZET EN ZEI TE VERWACHTEN DAT DIT DE VRUCHTEN HAD AFGEWORPEN.

IN NEDERLAND HEBBEN DE EUROSCEPTICI OOK EEN EXTRA STATEMENT WILLEN MAKEN EN MASSAAL TEGEN HET KABINET BALKENENDE- BOS GESTEMD. HET RESULTAAT ONTLOKTE PvdA PARTIJPROMINENT EN OUD MINISTER VAN MILIEU JAN PRONK GISTEREN DE UITSPRAAK DAT DE "PvdA EEN STERKE LEIDER MIST". PRONK SCHREEF NIET ALLEEN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE PvdA VOOR DEZE EUROPESE VERKIEZINGEN MAAR BEDOELT WAARSCHIJNLIJK OOK ZICHZELF WANNEER HIJ HET OVER 'EEN STERKE LEIDER' HEEFT. PRONK WERD DE LAATSTE JAREN DOOR ZIJN PARTIJ AL DIVERSE KEREN GEPASSEERD WANNEER ZIJN NAAM IN VERBAND WERD GEBRACHT MET DE KANDIDATUUR VOOR HET VOORZITTER- OF PARTIJLEIDERSCHAP VAN DE PvdA.

DE SOCIALISTEN KREGEN IN HEEL EUROPA ZWARE KLAPPEN TE INCASSEREN EN HET ZAL ER ONGETWIJFELD TOE LEIDEN DAT MEN ZICH, ZOALS GEBRUIKELIJK IN DERGELIJKE SITUATIES, OPNIEUW ZAL UITVINDEN. DE RUK NAAR 'RECHTS', DIE DE NEDERLANDSE KIEZER HEEFT GEMAAKT ZAL ER TOE LEIDEN DAT DE SOCIAALDEMOCRATIE IN NEDERLAND EEN MAKEOVER ZAL ONDERGAAN EN DE STANDPUNTEN VAN DE WINNAARS VAN VANDAAG ZULLEN WORDEN OVERGENOMEN DOOR DE BALKENENDES EN DE BOSJES EN DEZE ZULLEN MET EEN UITGESTREKEN GEZICHT WORDEN GEPRESENTEERD ALS EIGEN STANDPUNTEN EN IDEEËN.

STADSKLEUR HOOPT ER DUS OP BIJ DE VOLGENDE EUROPESE VERKIEZINGEN WEER EEN POSITIEF STEMADVIES TE KUNNEN GEVEN.

AAN ONZE VOLGENDE PLAKAKTIE, ..........MET D66 ALS ONDERWERP, WORDT AL WEER HARD GEWERKT.......... LAAT U VERRASSEN.............WORDT VERVOLGD..........

9 JUNI 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009OOST - NEDERLAND BLIJ MET EUROPA.............

  
..............WAS DE TITEL VAN EEN DOOR DE PROVINCIES GELDERLAND EN OVERIJSSEL OPGEZET 'EVENT' IN DE VORM VAN 'N FESTIVAL DAT TOT DOEL HAD OM TUSSEN 15 EN 30 MEI BIJ TOERBEURT HET PUBLIEK IN NIJMEGEN, DOETINCHEM, DEVENTER, ZUTPHEN, ENSCHEDE EN ARNHEM WARM TE LATEN LOPEN VOOR DE A.S. EUROPESE VERKIEZINGEN OP DONDERDAG 4 JUNI EN DAARBIJ INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER WAT ER ALLEMAAL MET EUROPEES GELD TOT STAND KAN KOMEN IN 'OOST - NEDERLAND'.

IN DE AFGELOPEN 14 DAGEN WERD AAN HAND VAN FILMS EN VIA HET THEATERSTUK 'EUROPEES GELD TELT' IN SPECIAAL DAARVOOR ONTWORPEN PAVILJOENS, EEN RAD VAN FORTUIN EN EEN DOOR ACTEURS GELEIDDE 'LIEDJESSHOW' AAN HET PUBLIEK UITGELEGD WAT ER MET EUROPEES GELD TOT STAND KAN KOMEN EN VERDUIDELIJKT DAT IN DE AFGELOPEN 9 JAAR ...........DEELS MET EUROPEES GELD .........ZO'N 200 PROJECTEN TOT STAND ZIJN GEBRACHT DIE DE ECONOMIE.....ZO LUIDDE DE BOODSCHAP.....VAN GELDERLAND, OVERIJSSEL EN EEN DEEL VAN UTRECHT ZOUDEN HEBBEN VERBETERD......

VERSLIK JE NIET....... WE HEBBEN HET OVER 20 PROJECTEN PER JAAR ......VERDEELD OVER DEZE 3 PROVINCIES.......'OOST- GELDERLAND' MAG TOCH WEL IETS TERUGZIEN

VAN HET NEDERLANDSE BELASTINGGELD VOOR "EUROPA" ?

BOVENDIEN BETAALDE NEDERLAND, ALS OPTELSOM VAN ALLE AFDRACHTEN SINDS HAAR TOETREDING, VEEL MEER AAN 'EUROPA' DAN HET HEEFT ONTVANGEN

ONDANKS HET MILJARD EURO DAT NEDERLAND SINDS 2007 JAARLIJKS AAN KORTING ONTVANGT OP DE AFDRACHT.

IN ARNHEM EINDIGDE OP 30 MEI OFFICIEEL OM 18.OO UUR DE PROVINCIALE CAMPAGNE VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN. HET ARNHEMS PUBLIEK HIELD HET OP HET PLEIN BIJ MUSIS SACRUM RUIM VOOR HET EINDE VAN DE REEKS VOORSTELLINGEN AL VOOR GEZIEN. DE ORGANISATOREN, PRESENTATOREN EN ACTEURS VOERDEN DAAROM O.A. DE "LIEDJESSHOW" ALS SLUITSTUK MAAR VOOR ELKAAR OP. MET DE RUG NAAR HET PUBLIEK EN MET IJLE STEMMETJES WERD EEN REPERTOIR GEZONGEN WAAR IK NIETS OVER KAN NAVERTELLEN MAAR DAT IN GENRE HET MIDDEN HIELD TUSSEN KERK- EN KINDERLIEDJES. DAARNA GAF MEN ELKAAR EEN BLOEMETJE.

  

UIT DE TEKST OP HET KLEMBORD VIEL NIET OP TE MAKEN OF DATGENE WAT EROP TE LEZEN VIEL DE 'OOGST' EN DUS DE OPTELSOM WAS VAN ALLES WAT LEEFT BIJ DE BURGERS IN DE 6 BEZOCHTE STEDEN EN DUS HET RESULTAAT WAS VAN 14 DAGEN CAMPAGNEVOEREN EN EVANGELISEREN OF SLECHTS DATGENE WAT OP DIE ZATERDAG VANAF DE STRAAT DOOR DEELNEMEND OF PASSEREND ARNHEMS PUBLIEK 'IN DE GROEP' WAS GEGOOID.

VOOR "ARNHEM" STOND IN IEDER GEVAL 'N DROGE OPSOMMING OP HET PRAATPAPIER OP HET KLEMBORD EN WAREN SLECHTS 2 ONDERWERPEN AANGEGEVEN: CENTRAAL- STATION EN HET HAVENKWARTIER IN RIJNBOOG .......... OF DE OPMERKING........... MEEDOEN......THUIS -DAKLOZE ....GELD UIT BRUSSEL........ MOET HET DERDE GEAGENDEERDE ONDERWERP VAN GESPREK VOOR ONZE STAD ZIJN GEWEEST!

GEEN WONDER DAT HET WINKELEND PUBLIEK OP DEZE ZATERDAG VOOR PINKSTEREN NIET WIST HOE SNEL HET WEG MOEST KOMEN!!!!

 

BOVENDIEN IS MIJ DE AFGELOPEN 5 JAAR UIT NIETS GEBLEKEN DAT 'OOST NEDERLAND' BLIJ MET "EUROPA" IS. IK HOOR ENKEL KLAAGZANGEN OVER "EUROPA". OVER STROPERIGHEID EN BUREAUCRATIE EN VELEN MENEN DAT ONZE REGIO ER DE LAATSTE JAREN MAAR BEKAAID VANAF IS GEKOMEN BIJ DE VERDELING VAN CULTURELE EUROPESE SUBSIDIES. OOK IN "OOST NEDERLAND" HEBBEN MEDE DAAROM 62% VAN DE KIEZERS TEGEN DE EUROPESE GRONDWET GESTEMD NET ALS IN DE REST VAN NEDERLAND EN KWAM HET OPKOMSTPERCENTAGE BIJ DE LAATSTE EUROPESE VERKIEZINGEN NIET HOGER UIT DAN HET LANDELIJK GEMIDDELDE VAN 39.1 %.HOEWEL HET VOOR MIJ ZATERDAG NIET HELEMAAL INZICHTELIJK IS GEWORDEN WAT DEZE 14 DAGEN DURENDE VERKIEZINGSCAMPAGNE DE BURGER EXACT HEEFT GEKOST KAN IK WEL CONSTATEREN DAT 'OOST- NEDERLAND' HET RUIME BESCHIKBARE CAMPAGNEBUDGET OOK DEZE KEER WEER VIA ORGANISATIE EN SPELLEIDING MET EN AAN DE 'JUISTE POLITIEKE BLOEDGROEP'( IN ARNHEM IN EEN DECOR VAN 100% MODE, HET ZWAARGESUBSIDIEERDE ZEEPBELPROJECT VAN VOLKSHUISVESTING OP KLARENDAL) EN VIA DE VOORGEKAUWDE BOODSCHAP "OOST NederlandBLIJmet EUROPA" HEEFT BESTEED...............DAT IS IN DIT GEVAL HELEMAAL NIET ERG ........ DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT N.L. OP DONDERDAG 4 JUNI TOCH AL THUIS............EN MET HET TOTAAL VAN 4 %, DE MAXIMAAL TE BEMACHTIGEN STEMMEN VOOR NEDERLAND IN EUROPA, HEEFT NEDERLAND IN TOTAAL , NET ALS DE ZANGERS UIT DE "LIEDJESSHOW" VOOR MUSIS, SLECHTS EEN IJL STEMMETJE........................ WORDT VERVOLGD......................

2 JUNI 2009

 

copyright © stadskleurnieuws 2009OBAMA GEEFT STARTSCHOT EUROPESE VERKIEZINGEN


 

TIJDENS DE  KENNISMAKINGSTOUR  ENKELE WEKEN GELEDEN VAN DE NIEUWE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN BARACK OBAMA DOOR "EUROPA", DIE TOT DOEL HAD DE BANDEN TUSSEN AMERIKA EN "EUROPA" OPNIEUW AAN TE HALEN, VERKONDIGDE HIJ CONSEQUENT, HANDIG VERWERKT IN ZIJN SPEECHES, DEZELFDE BOODSCHAP...... TURKIJE PAST PRIMA BIJ EUROPA........ DAARMEE GAF HIJ VOOR NEDERLAND IN OVERDRACHTELIJKE ZIN HET STARTSCHOT VOOR DE OP 4 JUNI TE HOUDEN EUROPESE VERKIEZINGEN. NATUURLIJK VOND OBAMA DAT ALLE EUROPESE LANDEN HEEL GOED IN STAAT ZIJN DE KEUZE VOOR T0ETREDING VAN TURKIJE ZELF TE BEPALEN MAAR DUIDELIJK WERD WEL DAT 'AMERIKA' DIE KEUS ZEER ZOU TOEJUICHEN.

DE WERKELIJKE REDEN WERD DOOR DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN NIET GEFORMULEERD. TURKIJE ALS ONMISBARE STRATEGISCHE (MILITAIRE) UITVALBASIS VOOR ZOWEL AMERIKAANSE ALS  ISRAELISCHE GEVECHTSVLIEGTUIGEN. ZOALS ALGEMEEN BEKEND STALT DE ISRAELISCHE LUCHTMACHT, TEGEN EEN VORSTELIJKE VERGOEDING, 2/3 VAN HAAR VLOOT OP TURKS GRONDGEBIED. VERTAALD NAAR NEDERLAND EN DE EUROPESE VERKIEZINGEN STEUNT DICK BERLIJN, OUD COMMANDANT VAN DE NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN, SINDS 16 MEI OPENLIJK VVD KANDIDAAT HANS VAN BAALEN. BERLIJN PREES VAN BAALEN OP HET VVD PARTIJCONGRES IN ROSMALEN OM ZIJN STEUN AAN DE NEDERLANDSE MILITAIREN IN URUZGAN. BERLIJN, VORIG JAAR OP 58 JAAR OFFICIEEL GEPENSIONEERD, WAS EN IS EEN GEDREVEN LOBBYIST VOOR AANSCHAF VAN HET PEPERDURE AMERIKAANSE GEVECHTSVLIEGTUIG JSF. DEZE OUD OPPERBEVELHEBBER EN 'GENERAAL BUITEN DIENST' IS BLIJKBAAR OPNIEUW, OF NOG ALTIJD, 'IN DIENST'.

 

OP 18 MEI 2009 HEBBEN IN ARNHEM DRIE GROTE LANDELIJKE PARTIJEN, CDA, PARTIJ VAN DE ARBEID EN DE VVD GEZAMELIJK BESLOTEN TE GAAN PLAKKEN OP DE BORDEN LANGS DE WEG ALS START VOOR DE CAMPAGNE VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN OP 4 JUNI . ZOALS ZIJ, LANDELIJK EN IN EUROPEES VERBAND, WEL MEER AFSPREKEN VIA DE ACHTERKAMERTJES. DIE EENSGEZINDHEID GELDT NU OOK VOOR DE RUITERLIJKE TOEGAVE DAT DE OP 1 JANUARI 2007 TOEGETREDEN LANDEN ROEMENIË EN BULGARIJE, ACHTERAF BEZIEN, TOCH TE VROEG ZIJN TOEGELATEN VOOR "EUROPA".......WAT MOETEN WIJ RUIM 2 JAAR NA DATO MET ZO'N STELLINGNAME ? OP HET MOMENT DAT GESTEMD WERD WAREN DEZE FEITEN OOK AL BEKEND!!

DE VOLGENDE DOODDOENER STAAT AL WEER OP DE NEDERLANDSE AGENDA OM UNANIEM TE WORDEN GEFORMULEERD.....TURKIJE KAN DE EERSTE 5 JAAR BETER NIET REKENEN OP TOETREDING TOT EUROPA....... MET DIE STELLINGNAME MAAKT MET NAME DE VVD DUIDELIJK FLINK DE WEG KWIJT TE ZIJN WANT TOT VOOR KORT WAS DE VVD FEL VOORVECHTER/STANDER VAN TOETREDING VAN TURKIJE TOT EUROPA! ZIJ HEBBEN OP DAT DOSSIER ZELFS OUD VVDer GEERT WILDERS LATEN GAAN, OMDAT HIJ DESTIJDS ALS PARTIJGENOOT TEGEN TOETREDING WAS EN KOMEN HEM NU TIJDENS DE CAMPAGNE TEGEN!

2 KOPSTUKKEN VAN DE PvdA, STAATSSECRETARIS FRANS TIMMERMANS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN AHMED ABOUTALEB, BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM, SWINGDEN VORIGE WEEK TIJDENS DE START VAN DE PvdA CAMPAGNE VOOR EUROPA, ONDER HET TOEZIEND OOG VAN DE OPGETROMMELDE PERS EN DE MEEGEBRACHTE CAMERA'S, SAMEN VAN HET PODIUM. GEEN VAN BEIDEN ZIJN KANDIDAAT MAAR DAT MAG DE PRET NIET DRUKKEN. TIMMERMANS DOMINEERT MET ZIJN UITLEG OVER " EUROPA" ALLE ACTUALITEITENPROGRAMMA'S. ZIJN VOORKEUR VOOR DE MUZIEK VAN DE BIJZONDER GEËNGAGEERDE BRUCE SPRINGSTEEN WORDT HANDIG OPGEVOERD WAARDOOR DE POTENTIËLE KIEZER MOET GELOVEN DAT DIT OP HET ENGAGEMENT VAN TIMMERMANS EN DUS OP DE PvdA AFSTRAALT. JE MOET MAAR LEF HEBBEN. IK KRIJG REGELMATIG DE INDRUK DAT-IE ALLE VRAGEN OP VERZOEK VAN DE PERS ZELF AAN HEN HEEFT VOORGEKAUWD OMDAT VEEL ONDERWERPEN WAAROVER VRAGEN ZOUDEN MOETEN WORDEN GESTELD NIET DOOR DE JOURNALISTEN EN PROGRAMMAMAKERS WORDEN GESTELD. ZO WORDT ER TOT NU TOE  MET GEEN WOORD GEREPT OVER DE LAATSTE UITSLAG VAN HET REFERENDUM IN NEDERLAND OVER DE EUROPESE GRONDWET WAARBIJ NEDERLAND MASSAAL NEE HEEFT GEZEGD MAAR WAARAAN KENNELIJK NIEMAND BINNEN DEZE REGERING ZICH IETS GELEGEN LAAT LIGGEN. OOK DUURZAAMHEID IS IN BRUSSEL KENNELIJK EEN VIES WOORD. EN NEDERLAND MOET ZICH HELEMAAL DE OGEN UIT HET HOOFD SCHAMEN; ONS LAND HAALT, WANNEER WE ZO DOORMODDEREN,  DE AFGESPROKEN MILLENNIUMDOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN CO2 UITSTOOT NIET EENS!

HET CDA, BIJ MONDE VAN MINISTER PRESIDENT JAN- PETER BALKENENDE, MAAKT HET HELEMAAL SPANNEND. ALLE GRENZEN MOETEN 'DE WERELD UIT' IS ZIJN STATEMENT, WANT DEZE BLOKKEREN VOLGENS JP HET HANDELSVERKEER! WAT BEDOELT U DAAR PRECIES MEE PREMIER BALKENENDE? DE WEG VRIJ VOOR MENSEN- DRUGS/SIGARETTEN- DRANK-VROUWEN-ORGAANHANDEL? DE WEG VRIJ VOOR DE SUPERSNELLE RAMKRAKERS IN GESTOLEN AUTO'S EN DE WEG VRIJ VOOR AUTODIEFSTALLEN VANAF DE EIGEN OPRIT, WAARVOOR DE DIEVEN UIT HET "OOSTBLOK" EERST ONGEMERKT BIJ JE HEBBEN INGEBROKEN EN WAARVOOR DE AUTOSLEUTELS VAN JE TAFEL ZIJN GEHAALD?...... VOORDAT DE POLITIE IN AKTIE KOMT STAAT JE EIGENDOM VEELAL AL TE KOOP OP EEN VAN DE INTERNALE SITES! GISTEREN WERD DOOR ZIJN ANTWOORD OP KAMERVRAGEN DUIDELIJK DAT "ONZE" MINISTER PRESIDENT OM ECONOMISCHE EN POLITIEKE REDENEN, DE DALAI LAMA NIET PERSOONLIJK ONTVANGT MAAR DIT OVERLAAT AAN ZIJN PARTIJGENOOT EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MAXIM VERHAGEN. SCHANDALIG!

OF BEDOELT U MET 'GRENZEN DE WERELD UIT', PREMIER BALKENENDE,  DAT OOK NEDERLANDSE VISSERS DE MOGELIJKHEID MOETEN KUNNEN BLIJVEN BENUTTEN OM IN INTERNATIONALE WATEREN DE VIS VOOR DE NEUS VAN DE LOKALE BEVOLKING  WEG TE KAPEN......DIE VOC MENTALITEIT,... HEEFT U HET DAAROVER? U WEET BETER ALS GEEN ANDER DAT DE STEEKPROEVEN OP SCHIPHOL EN DIE IN DE ROTTERDAMSE HAVEN  PER SALDO HELEMAAL NIETS VOOR STELLEN. SIGARETTEN, DRUGS, IVOOR EN ANDERE LICHAAMSDELEN VAN UITHEEMSE DIERSOORTEN, ALSMEDE DE EXOTISCHE DIERSOORTEN ZELF WORDEN NET ZO MAKKELIJK ILLEGAAL INGEVOERD ALS ER WATER DOOR ONZE  RIVIEREN STROOMT!  DE 'PAKKANS' IS MINIEM, DE STRAFFEN EN BOETES LACHWEKKEND LAAG. BOVENDIEN STAAT OF VALT DE JAARLIJKSE "VANGST" BIJ HET AANTAL VERKLIKKERS DAT KAN WORDEN OVERGEHAALD OM DE ZAAK TE VERLINKEN; DAT MOET U ALS PREMIER VAN DIT LAND TOCH WETEN!DE SP WAS ZOALS GEBRUIKELIJK IN ARNHEM DE EERSTE OP DE PLAKPLAATSEN. DEZE KEER MET EEN NIKSZEGGENDE ONELINER. 61% 6. DE BEDOELING WORDT VAST NOG AAN DE NEDERLANDSE KIEZER UITGELEGD NET ALS DE REDEN WAAROM ZIJ EIGENLIJK DEELNEMEN AAN "EUROPA". ZIJ ZIJN HET TOCH MET DE REST VAN NEDERLAND EENS DAT HET EUROPEES PARLEMENT EEN ONDEMOCRATISCH FUNCTIONEREND, LOG EN PEPERDUUR APPARAAT IS? OF IS HET ENIGE DOEL VAN DE SP HET LEGALISEREN VAN DE WIETTEELD IN EUROPEES VERBAND EN HET VERDELEN VAN ALLE COFFEESHOPS OVER HEEL EUROPA?

D66 EN GROENLINKS MINUS 'TRANSPARANT', DE DIRECT NA DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2004 TOEGETREDEN ONDOORZICHTIGE PARTIJ VAN DE INMIDDELS GESTOPTE HEER VAN BUITENEN, GEZAMELIJK OP. ZIJ STRIJDEN ZIJ AAN ZIJ VOOR EEN GROOT EUROPA EN STELLEN KENNELIJK GEEN NOEMENSWAARDIGE EISEN AAN DE NIEUWE LIDSTATEN. IEDEREEN DIE VAN 'GOEIE WIL' IS KAN WAT HEN BETREFT TOETREDEN. D66 VESTIGDE TIJDENS DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN 2006 AL INTERNATIONALE AANDACHT OP DE PARTIJ DOOR BEMOEÏENIS IN DE VORM VAN EEN STEMADVIES VANUIT TURKIJE. VIA E-MAIL EN SMS WERD DE IN NEDERLAND WONENDE TURKSE KIEZER GEADVISEERD OP FATMA KOSER KAYA, DESTIJDS 6 OP DE LIJST VAN D66, TE STEMMEN OMDAT D66, VOLGENS TURKIJE, DE ENIGE NEDERLANDSE PARTIJ ZOU ZIJN DIE DE ARMEENSE KWESTIE NIET ALS GENOCIDE ZOU HEBBEN VEROORDEELD. DE NEDERLANDSE REGERING GREEP IN, VROEG BIJ TURKIJE OM OPHELDERING EN ALLES WERD KORT DAAROP AFGEDAAN MET EEN ONTKENNING OF ALS MISCOMMUNICATIE BESTEMPELD. GEVOLG... BERT BAKKER, 3 OP DE LIJST VOOR D66, MOEST HET VELD RUIMEN VOOR MEVROUW KOSER KAYA DIE  ZOVEEL VOORKEURSTEMMEN KREEG DAT ZIJ HEM VAN ZIJN PLAATS VERDREEF!

BOVENDIEN IS "EUROPA" VOOR NEDERLAND, CONFORM EEN VAST PATROON DAT IN DE AFGELOPEN 30 JAAR IS ONTWIKKELD, ZOWEL SPRINGPLANK ALS EINDSTATION VOOR POLITICI GEWORDEN. KANDIDATEN WAARMEE PARTIJEN IN DE MAAG ZITTEN OF ZIJ DIE BINNEN HUN PARTIJ ZELF HEBBEN AANGEGEVEN OP ZOEK TE ZIJN NAAR EEN WAT RUSTIGER POLITIEK BESTAAN TEGEN BETALING. EEN NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIËR VERDIENDE VOLGENS HET PRIJSPEIL VAN 2005 6.467,24 EURO PER MAAND BUITEN DE REISKOSTENVERGOEDING EN HET PRESENTIEGELD VAN 268,= EURO PER VERGADERDAG. DAARVOOR MOEST MEN NATUURLIJK WEL 12 X PER JAAR AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PLENAIRE VERGADERINGEN IN STRAATSBURG DIE TELKENS DRIE DAGEN DUREN EN 6 X PER JAAR EEN ETMAAL ( VAN WOENSDAGMIDDAG TOT DONDERDAGMIDDAG ) BEREID ZIJN OM NAAR BRUSSEL AF TE REIZEN OM TE VERGADEREN. IN EUROPEES VERBAND IS BEREKEND DAT DE KOSTEN VAN DEZE VERGADERINGEN JAARLIJKS NAAR SCHATTING 200 MILJOEN EURO BEDRAGEN EN HOEWEL IEDEREEN HET ER OVER EENS IS DAT DIT ERG VEEL GELD IS IS MEN IN DE AFGELOPEN 5 JAAR NIET IN STAAT GEBLEKEN EEN UNAMIEME BESLISSING TE NEMEN OM DE KOSTEN TE DRUKKEN.

...............DE VERSTANDIGE NEDERLANDER BLIJFT THUIS

NAAR VERWACHTING VAN 'EXPERTS' WORDT GEERT WILDERS EN ZIJN PVV DE 'GROTE WINNAAR' VOOR NEDERLAND BIJ DE AANKOMENDE EUROPESE VERKIEZINGEN. DE GEVESTIGDE ORDE LAAT NU AL REKENTABELLEN LOS OP DE TE VERWACHTEN UITSLAG EN MAAKT DAAROP VOORUITLOPEND AL EEN VERTAALSLAG NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2010 EN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN 2011. HET CDA HEEFT ALS EERSTE AANGEGEVEN DAT ZIJ SAMENWERKING MET WILDERS 'NIET BIJ VOORBAAT UITSLUIT' EN DE PvdA HEEFT UITGESPROKEN DIT NOOIIIIT TE ZULLEN DOEN. U WEET WEL, DIE PARTIJ DIE BIJ VORIGE VERKIEZINGEN VERKONDIGDE NOOIIIIT MET HET CDA IN ÉÉN REGERING TE GAAN ZITTEN EN SINDS 2007 MET HET CDA 'REGEERT'. DIE PARTIJ DIE IN 2012 GEEN JSF VLIEGTUIGEN VOOR NEDERLAND BESTELT MAAR NU WEL KIEST VOOR EEN TESTTOESTEL VAN HET ZELFDE MERK!!

MOET NEDERLAND/EUROPA NU "BANG" WORDEN VOOR  EEN GROTE OVERWINNING VOOR 'DE PARTIJ VOOR DE VRIJHEID' VAN GEERT WILDERS? VOLGENS MIJ NIET. DUIDELIJK IS INMIDDELS DAT HET BIJ PVV STEMMERS GAAT OM PROTESTSTEMMERS, MENSEN DIE ZICH TOT DOEL HEBBEN GESTELD OM VIA DE 'PARTIJ VOOR DE VRIJHEID' DE GEVESTIGDE ORDE TOT EEN KOERSVERANDERING TE DWINGEN, MENSEN DIE GEHOORD WILLEN WORDEN EN HUN POLITIEKE WENSEN VERTAALD WILLEN ZIEN. MENSEN DIE BEREID ZIJN DAAR STRIJD VOOR TE LEVEREN. ALLEEN DAAROM AL ZAL DE UITSLAG GERESPECTEERD MOETEN WORDEN, WANT ZO WERKT DAT IN EEN DEMOCRATIE. EEN CORDON SANITAIR IS GEEN OPTIE. HET WERKT NIET ALLEEN AVERECHTS ZOALS NEDERLAND VIA DE AANPAK BINNEN DE BELGISCHE POLITIEK M.B.T HET VLAAMS BELANG HEEFT KUNNEN VOLGEN, HET WERKT IN HET GEHEEL NIET. BOVENDIEN STAAT NU AL VAST DAT NEDERLAND WAT DE UITSLAG OOK MAG WORDEN, NA JUNI VAN DIT JAAR VAN 27 NAAR 25 ZETELS IN HET EUROPEES PARLEMENT ZAL GAAN.......... DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLIJFT THUIS


DE FINANCIËLE CRISIS, DE LAATSTE JAREN VEROORZAAKT DOOR HET ONVERANTWOORDE GEDRAG EN DE ONGEZONDE DRANG VAN TOPBESTUURDERS BIJ INTERNATIONALE BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN OM GELD TE VERDIENEN, ZAL TIJDENS DEZE VERKIEZINGEN VOOR "EUROPA" EEN CRUCIALE ROL SPELEN. DE RADEN VAN TOEZICHT ( WAAR OUD PREMIER VAN NEDERLAND EN PvdAer WIM KOK ALS COMMISSARIS BIJ ING DEEL VAN UIT MAAKT ) VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN EN BANKEN WORDEN NOG ALTIJD GEDOMINEERD DOOR OUD POLITICI MET WEINIG INTERESSE OF KENNIS VAN ZAKEN EN EEN ENORME GELDINGSDRANG. DE NEDERLANDSE BURGER HEEFT HEEL GOED DOOR WAT ER SPEELT. VELEN DREIGEN HUN BAAN OF HUIS TE VERLIEZEN EN HEBBEN BOVENDIEN SCHOON GENOEG VAN ALLE POLITIEKE LEUGENS. HET ENE MASSAONTSLAG VOLGT DE ANDERE OP. GISTEREN WERD BEKEND DAT ER BIJ HET DAGBLAD AD IN ROTTERDAM EN DEN HAAG EEN ONTSLAGGOLF DREIGT WAARBIJ RUIM 6000 ARBEIDSPLAATSEN VERDWIJNEN EN BIJ ABN*AMRO DREIGT HETZELFDE TE GEBEUREN. DE NEDERLANDSE BURGER BETAALT DE REKENING VAN HET FALEN EN GRAAIEN EN IK VERWACHT DAAROM IN NEDERLAND EEN DIEPTEPUNT IN OPKOMST BIJ DE EUROPESE VERKIEZINGEN. MENSEN ZULLEN EEN STATEMENT WILLEN AFGEVEN UIT PROTEST OVER DE GANG VAN ZAKEN, HET 'REDDEN' VAN BANKEN MET MILJARDEN EURO'S GEMEENSCHAPSGELD EN HET GEBREK AAN REGIE VAN ONZE REGERING NADAT DE ENORME BEDRAGEN, KENNELIJK ZONDER VOORWAARDEN, WAREN OVERGEMAAKT ZIT VELEN VAN ONS NIET LEKKER.  TIJDENS HET SCHRIJVEN VAN DIT ARTIKEL LEES IK OP TELETEXT DAT ABN*AMRO, ONDER LEIDING VAN VVDer GERRIT ZALM, DIE ONLANGS DOOR PvdAer EN MINISTER VAN FINANCIËN WOUTER BOS WERD AANGESTELD OM VAN ABN*AMRO EEN STAATSBANK TE MAKEN OM DEZE OP TERMIJN MET "WINST" DOOR TE VERKOPEN, OPNIEUW OM EEN STAATSLENING VAN MILJARDEN HEEFT GEVRAAGD! WOUTER BOS IS OP DIT MOMENT NIET BEREID TOT HET GEVEN VAN COMMENTAAR.

OMDAT DE MEESTE NEDERLANDERS BEKEND ZIJN MET HET FEIT DAT EEN BLANCO STEM UITBRENGEN  MEETELT VOOR DE BEREKENING VAN HET OPKOMSTPERCENTAGE.... AL WORDT DE BLANCO STEM ALS ONGELDIG GEREGISTREERD....... BLIJFT DE VERSTANDIGE ARNHEMMER OP DONDERDAG 4 JUNI UIT PROTEST THUIS.    WORDT VERVOLGD.............  

20 MEI 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009VRIJE PLAKPLAATSEN IN ARNHEM IN 2009 OM ZEEP GEHOLPEN,

MET UITZONDERING VAN DE AFVALBAKKEN VOOR 'POLITIEKE HOER' LOESJE ?


   

HET ZIET ER NAAR UIT DAT HET ARNHEMSE COLLEGE VAN B&W WERKT AAN EEN CONSTRUCTIE OP PAPIER DIE ER IN DE PRAKTIJK OP NEER KOMT DAT DE VRIJE PLAKPLAATSEN IN ARNHEM DE NEK WORDT OMGEDRAAID. NA DE BEPERKING VOOR DE BURGER BIJ HET INSPREKEN BIJ COMMISSIE- EN RAADSVERGADERINGEN, DE ZOVEELSTE INPERKING VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN DEZE STAD. IN DE VOORPUBLICATIES VAN HET COLLEGE WORDT GESPROKEN OVER UITBREIDING VAN DE VRIJE PLAKPLAATSEN MAAR DE PRAKTIJK IS NU AL ANDERS DUS WIJ HEBBEN ER GEEN VERTROUWEN IN.


IN DE AFGELOPEN 2 JAAR ZIJN AL 5 VRIJE PLAKPLAATSEN IN ARNHEM VERDWENEN. DE EERSTE DIE WERD VERWIJDERD WAS DE PLAKPLAATS AAN DE MARKT OP DE GEVEL VAN HET ARCHIEF, DAARNA DE PLAKPLAATS BIJ HET VELPERPOORTSTATION, DE PLAKPLAATS IN DE ROZEMARIJNSTEEG IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD EN DIE OP DE GEVEL AAN DE INGANG VAN DE WIELAKKERSTRAAT. DE GOEDBEKEN VRIJE PLAKZUIL BIJ LUXOR OP HET WILLEMSPLEIN WERD IN 2007 VERWIJDERD OM ENKELE MAANDEN LATER AAN DE VOET VAN DE MANDELABRUG OP HET NIEUWE PLEIN TE HERRIJZEN. DE VRIJGEKOMEN PLAATS VOOR LUXOR BIJ DE WILLEMSTUNNEL, WORDT OP DIT MOMENT DOOR DE STAD VOOR VEEL GELD VERHUURD AAN DE COMMERCIELEN.

IN DEZELFDE WEEK DAT HET COLLEGE DE VOORPUBLICATIE IN DE KRANT HEEFT LATEN ZETTEN, GEEFT ZIJ HAAR DIENST DE OPDRACHT OM DE VRIJE PLAKPLAATS AAN DE GEVEL VAN HET COC GEBOUW, HET VOORMALIGE BASTA, AAN DE CATHARINAPLAATS/BEEKSTRAAT, TE VERWIJDEREN. DE GEMEENTE ARNHEM IS EIGENAAR VAN HET PAND EN HAALT DOOR DEZE ACTIE ONMIDDELLIJK DE ARGUMENTATIE VAN HET EIGEN VOORSTEL ONDERUIT. HET ZOU ZO ZIJN DAT PARTICULIERE HUISEIGENAREN GEKLAAGD HEBBEN OVER DE PLAKPLAATSEN AAN HUN GEVEL EN DAT DE GEMEENTE DAAROP ACTIE HEEFT ONDERNOMEN OM DEZE TE VERWIJDEREN. NAVRAAG HEEFT UITGEWEZEN DAT DIT SLECHTS IN EEN ENKEL GEVAL AAN DE ORDE IS GEWEEST EN DAT HET INITIATIEF VOOR VERWIJDERING LOUTER UIT DE POLITIEKE KOKER EN UIT DE MOND VAN DE VOORZITTER VAN HET 'BINNENSTADSMANAGEMENT' KWAM. ZODAT IEDEREEN NOG MAAR EEN ENKELE SLOGAN KRIJGT VOORGEKAUWD, ARNHEM 'BESTE'  BINNENSTAD 2007 - 2009. HET STADSBESTUUR IS DE ENIGE DIE DAARIN GELOOFT.

ER ZIJN IN ARNHEM SLECHTS TWEE VRIJE GEVELPLAKPLAATSEN OVER. IN DE BOVENBEEKSTRAAT TEGENOVER CAFE DE WACHT OP HET VOORMALIG SNS BANKGEBOUW EN ONDER DE FIETSBRUG VAN DE NELSON MANDELABRUG AAN HET NIEUWE PLEIN. WIJ ZIJN BENIEUWD OF DEZE PLAKPLAATSEN HET EINDE VAN HET JAAR HALEN.


VOOR HET OM ZEEP HELPEN VAN DE VRIJHEID VAN MENIGSUITING OP DE 3 OVERGEBLEVEN VRIJE PLAKZUILEN IN HET ARNHEMSE CENTRUM, DIE VOOR HET STADHUIS, DIE AAN DE WEERDJESSTRAAT EN DIE AAN HET NIEUWE PLEIN, HEEFT HET COLLEGE EEN DOORZICHTIG PLAN BEDACHT. NA JARENLANGE 'ERGERNIS' VAN DE ARNHEMSE POLITIEK AAN DE MENINGEN VAN ARNHEMSE BURGERS GEPLAKT DOOR DOKTER ZIEL EN GEPUBLICEERD DOOR STADSKLEURNIEUWS, HEEFT DIT COLLEGE BEDACHT DAT HET SLIM ZOU ZIJN OM DE COMMERCIELEN TOEGANG TE GEVEN TOT DEZELFDE ZUILEN ALS DE IDEELEN. ZODAT BINNENKORT DAGELIJKS TEGEN BETALING DE TEKSTEN VAN DE ARNHEMSE BURGERIJ EN DOKTER ZIEL LEGAAL KUNNEN WORDEN OVERGEPLAKT EN HET STADSBESTUUR HAAR HANDEN IN ONSCHULD KAN WASSEN.

GEEN ONELINERS MEER ALS, 100% MODE= GEBAKKENLUCHT, GEMEENTEHUIS ZOEK WIPKIP, ST.JANSBEEK BOVEN DOOR HET HART VAN DE STAD, LAFFE RAAD, VVD JAT, WIE BOUWT HET PvdA KANKERGEZWEL BIJ ARNHEM- CENTRAAL, MAAR KICKBOKSEN IN DE ARENA EN DE KERSTMARKT IN DUSSELDORF EN RECLAME VOOR GOEDKOPE VLIEGREIZEN NAAR 'WARME LANDEN'.

VOOR DE 'POLITIEKE HOER' LOESJE IN ARNHEM, DE WERKMAATSCHAPPIJ VAN GROENLINKS, IS JAREN GELEDEN AL EEN UITZONDERING GEMAAKT EN DEZE IS ZELFS VASTGELEGD IN DE APV, DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING. HOE IDEEEL BEN JE 'LOESJE', ALS JE VOOR 3000 EURO GEMEENSCHAPSGELD IN OPDRACHT EEN WORKSHOP ORGANISEERT TIJDENS B.V. HET HAVENPREFERENDUM IN 2007,WAARBIJ DE GEMEENTELIJKE AFSPRAAK GESTAND WORDT GEDAAN EN LOUTER POSITIEVE TEKSTEN OVER DE SPAANSE HAVEN WORDEN GEMAAKT? EN HOE GELOOFWAARDIG BEN JE 'LOESJE' ALS JE OPRICHTER OP DIT MOMENT IN DE STARTBLOKKEN STAAT OM GEMEENTEAMBENAAR TE WORDEN EN DE 'STICHTING BELEVEN' SAMENGAAT MET DE GEMEENTELIJKE WERKMAATSCHAPPIJ 'HET DOMEIN' EN OUD 'LOESJE' MEDEWERKERS BAANTJES IN DE NIEUWE ORGANISATIE KRIJGEN AANGEBODEN? IN DE REST VAN NEDERLAND IS AL MINSTENS 15 JAAR BEKEND DAT LOESJE COMMERCIEEL IS.

DOKTER ZIEL WACHT HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE EN HET RAADSBESLUIT AF. ALS HET ZO IS DAT HET VOORSTEL EEN VERDERE INPERKING BETEKENT VAN DE VRIJHEID VAN MENIGSUITING IN ARNHEM EN DAARMEE NIET LANGER VOLDOET AAN DE DAARVOOR WETTELIJK GESTELDE REGELS EN DE MOGELIJKHEDEN OM VRIJ TE PLAKKEN,  ZAL HIJ EEN PROEFPROCES UITLOKKEN, TE BEGINNEN BIJ HET PLAKKEN OP DE AFVALBAKKEN, DIE NU NOG UITSLUITEND BESTEMD ZIJN VOOR 'LOESJE' EN DEZE TOT VRIJE PLAKPLAATSEN VOOR IEDEREEN BOMBARDEREN.

WORDT VERVOLGD..............................

22 APRIL 2009


copyright © stadskleurnieuws 2009GERRIT, GEFELICITEERD !

 

 

ARNHEM KRIJGT OP INITIATIEF VAN DIRECTEUR GERRIT BREEMAN VAN WONINGBOUWCORPORATIE VOLKSHUISVESTING HET NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM OP DE HISTORISCHE PLEK BIJ DE JOHN FROSTBRUG. HIJ BOOD DE DIRECTIE VAN HET NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, DAT OP ZOEK WAS NAAR EEN GESCHIKTE LOCATIE, HET KANTOOR VAN VOLKSHUISVESTING, HET VOORMALIG KANTOOR VAN BASF NEDERLAND, NAAR EIGEN ZEGGEN AAN VOOR ONGEVEER HETZELFDE BEDRAG ALS WAARVOOR HIJ HET IN 2004 HEEFT GEKOCHT. BREEMAN BEWIJST MET ZIJN DAADKRACHT DAT EEN GOED PLAN MET EEN KOP EN EEN STAART, IN ARNHEM HELAAS EEN UNICUM, EEN- TWEE- DRIE, IN DIT GEVAL BINNEN 5 WEKEN, GEREGELD KAN ZIJN......ZO WIN JE EEN CULTUURSLAG. GERRIT, GEFELICITEERD!

IN DE VORIGE RAADSPERIODE HEEFT FRACTIE JASPERS ZICH SAMEN MET STADSKLEUR STERK GEMAAKT VOOR EEN INFOCENTRUM BIJ DE VOORMALIGE RIJNBRUG. DIT INFOCENTRUM IS ONDER DE NAAM SLAG OM ARNHEM OOK UITEINDELIJK OP 12 SEPTEMBER 2007 GEOPEND, MAAR WIJ VINDEN DE ACCOMODATIE WAT AAN DE KRAPPE KANT. IN DE PLANNING VAN HET NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM WORDT HET INFOCENTRUM VOLWAARDIG GEÏNTEGREERD.

ARNHEM-CENTRUM EN DE RIJNKADE KUNNEN WEL EEN PERMANENTE CULTURELE TREKPLEISTER GEBRUIKEN ZODAT OOK ONDERNEMERS IN DE BINNENSTAD EINDELIJK EENS KUNNEN PROFITEREN VAN DE ECONOMISCHE WAARDE VAN EEN DERGELIJK INITIATIEF. MINISTER PLASTERK VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN IS NET ALS ATZO NICOLAÏ, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET NATIONAAL MUSEUM EN DE DIRECTIE , ERIK SCHILP EN VALENTIJN BIJVANCK, ENTHOUSIAST OVER DE GEWELDIGE LOCATIE. BEIDE LAATSTGENOEMDEN ZIJN NOOIT VOORSTANDER GEWEEST VAN DE EERDER AANGEBODEN LOCATIE NAAST HET OPENLUCHTMUSEUM WAARVOOR OOK AL CONCRETE PLANNEN ZIJN GEMAAKT........ NU MAAR HOPEN VOOR DE INITIATIEFNEMERS EN TOUT ARNHEM DAT DE ZITTENDE ARNHEMSE POLITICI VER UIT DE BUURT BLIJVEN BIJ DE UITWERKING VAN DIT PLAN! .........EEN DEBACLE BEKEND ONDER DE NAAM "RIJNBOOG" IS RUIM VOLDOENDE! WORDT VERVOLGD........

26 - 03 - 2009

copyright © stadskleurnieuws 2009
Informatiecentrum de Slag om Arnhem

63 jaar na dato en een jaar later dan gepland, heeft Arnhem een informatiecentrum over de Slag om Arnhem. Burgemeester Pauline Krikke opende vanmiddag aan de Rijnkade 155, pal voor de John Frostbrug, onder grote belangstelling van genodigden en de verzamelde pers de voornamelijk uit blank hout, linoleum en pvc buizen opgetrokken "bunker". Ontwerpbureau Tinker Imagineers zijn de vormgevers van het Informatiecentrum Slag om Arnhem. Het tafelblad in 't midden van het infocentrum is vormgegeven als digitale kaart die de troepenbewegingen weergeeft en op de randen van deze commandotafel is een tijdbalk aangebracht die de 24 dagdelen weergeeft en bij toerbeurt verlicht. Een stem somt per dagdeel op hoe en waar de bataljons van de Airborne Divisie dichterbij kwamen en waar zij bleven steken of doorstootten. De beide SS-pantserdivisies, waarvoor het verzet de Britten vergeefs waarschuwde, zijn teruggebracht tot cirkels met hakenkruisen. Het bloedige en zware gevecht, dat 10 dagen duurde, is samengevat in 5 minuten.

52 mannen en vrouwen vertellen wat zij tijdens de Slag om Arnhem beleefden. De "bunker" is verdeeld in Noord, West, Oost en Zuid. De noordzijde is gereserveerd voor de burgers. Aan de westkant spreken de Britten, aan de oostkant de Duitsers. Aan de zuidzijde de Polen bij Driel en de enige Amerikaan die Arnhem bereikte.

Een houten kijkkast verbeeld een ' verrekijker ' gericht op de John Frostbrug met daarin een fragment met gevechtscene op de brug uit de film A Bridge Too Far. 

De meningen van de genodigden over opzet en inrichting van het Informatiecentrum Slag Om Arnhem liepen vandaag sterk uiteen. Hoewel de meesten blij zijn dat het centrum eindelijk open is hebben diverse bezoekers moeite met de entree. "Het lijkt wel het jeugdhonk van Vitesse" en "Moeten we die stalen trappen op?"  zijn enkele reacties. Ook is niet iedereen gecharmeerd van de opzet. Diverse mensen hebben grote moeite met de gekozen vormgeving omdat zij vinden dat de presentatie afleid van de inhoud.

Het Informatiecentrum Slag om Arnhem is in ontwikkeling. Er er zal dus zeker aandacht moeten worden besteed aan de (kritische) reacties van de bezoekers. Stadskleur vindt dat er nog een blikvanger zou moeten komen. Enkele jaren geleden is daarvoor door een Arnhemse kunstenaar gepleit bij directeur Gerrit Breeman tijdens de verhuizing van Volkshuisvesting naar de huidige locatie. Toen werd het idee over een glider op het dak, goed zichtbaar vanaf de John Frostbrug, gelanceerd. Gerrit Breeman vond dat destijds een leuk idee. Dus wat let Arnhem?

12 september 2007
STOP DE DWAZEN

                                                                                        

 

PVDA FAALT OPNIEUW ALS PROJECTONTWIKKELAAR

DE PvdA IN ARNHEM DOMINEERT DE STAD MET CATASTROFALE GEVOLGEN. ZIJ ZITTEN OP ELKE DENKBARE POSITIE VAN BELANG EN ZIJN GETRAIND OP HET BINNENSLEPEN VAN  (RIJKS) EN EUROPESE SUBSIDIE'S DIE WORDEN INGEZET VOOR DE REALISATIE VAN MEGALOMANE PRESTIGEPROJECTEN DIE DOOR DE LOKALE PvdA KLIEK IN GANG ZIJN GEZET. ZOALS B.V. ARNHEM CENTRAAL EN RIJNBOOG.

DE PvdA NODIGT ALS GROOTSTE PARTIJ BIJ COLLEGEONDERHANDELINGEN PARTIJEN UIT EN STELT DAARMEE DUS HET COLLEGE SAMEN. ZIJ BEPALEN WIE DE ( GROTE ) BOUWOPDRACHTEN KRIJGEN EN OP WELKE WIJZE DE BESCHIKBARE SUBSIDIES WORDEN VERDEELD. DE TENTAKELS VAN DE LOKALE REGENTEN REIKEN ZO VER DAT BINNEN DE PROVINCIE VAAK DRUK KAN WORDEN UITGEOEFEND OP DE AMBTELIJKE KEUZES DIE WORDEN GEMAAKT.

 


DIT  NEPOTISME BINNEN DE PvdA HEEFT ER VOOR GEZORGD DAT IN ARNHEM NIET OP KWALITEIT MAAR OP 'POLITIEKE KLEUR' WORDT INGEKOCHT EN DAT WORDT PIJNLIJK ZICHTBAAR IN HET STRAATBEELD. DE ARROGANTIE KENT GEEN GRENZEN. TIJDENS HET GEFLOPTE HAVEN(P)REFERENDUM IN RIJNBOOG VAN JUNI 2007 KWAM 10.2% VAN DE ARNHEMMERS OPDAGEN OMDAT ER NIETS TE KIEZEN VIEL. DE VERSTANDIGE ARNHEMMER BLEEF THUIS. DIT DOOR DE BEVOLKING AFGEGEVEN SIGNAAL WEERHIELD HET COLLEGE, GEDOMINEERD DOOR 3 PvdA WETHOUDERS, ER NIET VAN OM DE UITKOMST GELDIG TE VERKLAREN EN VOOR DE VARIANT SLUIS TE KIEZEN. DE Z.G. OPPOSITIEPARTIJEN LIETEN ZICH GEWOON BUITEN SPEL ZETTEN EN HET IS DE MARKT DIE NU ROET IN 'T ETEN GOOIT EN NIET DE 'POLITIEK'.

HET DOOR DE AMBTELIJKE PvdA KUNSTKLIEK INELKAAR GEDRAAIDE EN UIT ELK DENKBAAR 'POTJE' GESUBSIDIEERDE PRESTIGEPROJECT 'MODE' .....IN AL ZIJN OP ONNATUURLIJK TOT STAND GEKOMEN OPGELEGDE EN VOORGEKOOKTE FACETTEN EN FACILITERINGEN ,..........  IS DE VOLGENDE ZEEPBEL DIE UIT ELKAAR GAAT SPATTEN.

 

PvdA PAUS RIKKEN......


ZOALS BEKENT NEEMT HIJ OVER ANDERHALF JAAR AFSCHEID VAN ARNHEM ALS PvdAFRACTIEVOORZITTER EN LAAT ARNHEM DAN MET DE GEBAKKEN PEREN ZITTEN. ONLANGS MELDDE HIJ OP HET DOSSIER ARNHEM CENTRAAL DAT DE RAAD GEEN ANDERE KEUS HEEFT  DAN HET TEKORT OP DE BOUW VAN DE STATIONSHAL BIJ TE PASSEN. ZONDER DAT IEMAND NOG WEET HOE HOOG HET UITEINDELIJKE BEDRAG ZAL GAAN OPLOPEN. BOVENDIEN GAF HIJ PRORAIL ALS ENIGE DE SCHULD VAN DE VERTRAGINGEN RONDOM DIT BOUWPROJECT........ HET MOET NIET GEKKER WORDEN.

RUDI RIKKEN, IN 2003 HOOGSTPERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANSTELLING VAN 'DE WETHOUDER VAN BUITENAF' SANDER VAN BODEGRAVEN, HAD NAAR EIGEN ZEGGEN IN HEM EEN POLITIEK ZWAARGEWICHT MET KENNIS VAN ZAKEN AANGETROKKEN. DEZE  SANDER VAN BODEGRAVEN IS OP 25 AUGUSTUS J.L. , NOG TIJDENS HET ZOMERRECES, VANWEGE EEN BUDGETOVERSCHRIJDING VAN 4 MILJOEN OP DE RENOVATIE VAN HET MUSEUM VOOR DE MODERNE KUNSTEN.......OP DE KEPER BESCHOUWD GOED VERDEDIGBAAR ........OPGESTAPT. NAAR EIGEN ZEGGEN ZONDER DAT HIJ AL EEN NIEUWE BAAN HEEFT.

 

ARNHEM CENTRAAL..... DE DAGELIJKSE ERGERNIS VAN DE TREINREIZIGER

 

HET PROJECT ARNHEM CENTRAAL LOOPT SINDS DE NEGENTIGER JAREN EN KREEG IN 1996 ONDER LEIDING VAN TOENMALIG D66 WETHOUDER ROBIN HARTOGH HEIJS VAN DE LIER EN PvdA WETHOUDER HENRI LENFERINK DE EERSTE AANZET TOT DE HUIDIGE VORM. ONDER REGIE VAN DE ZWAAR OVERSCHATTE PvdA WETHOUDER HENRI LENFERINK WERD DE VAART ER NA DE VERKIEZINGEN IN 1998 ( EEN ZETELTJE WINST ) INGEZET EN KWAM HET STADSBESTUUR VAN ARNHEM KORT DAAROP TOT DE INSCHATTINGSFOUT OM ARNHEM VOOR DE VOLLE 100% VOOR PROJECTONTWIKKELAAR TE LATEN SPELEN DOOR ER GEEN PARTNERS BIJ TE BETREKKEN. VOOR DE TEKORTEN OP ARNHEM CENTRAAL, INMIDDELS RUIM 25 MILJOEN, IS ARNHEM IN DE AFGELOPEN JAREN AL OPGEDRAAID EN HET IS NOG ONDUIDELIJK WAAR DEZE FINANCIELE AFSTRAFFING ZAL EINDIGEN. DESONDANKS WIL RUDI RIKKEN EN ZIJN PvdA NIETS HOREN VAN EEN VERSOBERING VAN DE BOUW VAN DE OVTERMINAL NAAR ONTWERP VAN BEN VAN BERKEL & CAROLINE BOS DOOR UN STUDIO. DE TE BOUWEN STATIONSHAL MET PERRONTUNNEL, INCLUSIEF WINKELS, INSTALLATIES, ROLTRAPPEN EN LIFTEN VAN EN NAAR DE PERRONS EN EEN FIETSENSTALLING WORDT IN DE VOLKSMOND OOK WEL 'DE WOKKEL'GENOEMD.

 

 

HET IS DEZELFDE PvdA DIE HOOFDSCHULDIGE IS VOOR HET TOT 50 MILJOEN OPGELOPEN BEGROTINGSTEKORT OP HET DOSSIER RIJNBOOG. OOK HIER WAS HENRI LENFERINK GANGMAKER. DE VOORGANGER VAN v. BODEGRAVEN VERTROK IN 2003 NAAR LEIDEN WAAR HIJ NOG ALTIJD BURGEMEESTER IS. LENFERINK MAAKTE ARNHEM IN 2002 NOG WIJS DAT 'DE PROJECTONTWIKKELAARS', HIJ DOELDE DAARBIJ OP DE BOUWERS VAN DE KANTOORTORENS IN RIJNBOOG, ARNHEM EN HAAR BEVOLKING DE 'SPAANSE HAVEN' VAN DE SOLA MORALES KADO ZOUDEN DOEN. U EN IK WETEN INMIDDELS DAT DIT EEN POLITIEKE LEUGEN WAS OMDAT DE GROND DESTIJDS BIJ LANGE NA NIET IN 'ARNHEMSE HANDEN' WAS, DE KANTORENMARKT NOG VOLOP FLOREERDE EN DE PLANNEN VOOR VASTSTELLING VAN DE BESTEMMINGSPLANWIJZIGING WAARIN DE BOUWHOOGTEN MOESTEN WORDEN VASTGESTELD NOG NIET EENS WAS BEHANDELD.

DE GEVOLGEN VAN DE MEGALOMANIE DIE DE PvdA DE AFGELOPEN 12 JAAR HEEFT KUNNEN BOTVIEREN BREEKT ARNHEM NU OP. ZIJ ZIJN DE HOOFDSCHULDIGEN VOOR HET FEIT DAT ARNHEM VORIG JAAR DE HELFT VAN HAAR FINANCIELE RESERVES HEEFT MOETEN INZETTEN OM DE TEKORTEN OP DE GROTE BOUWPROJECTEN TE KUNNEN DEKKEN.

SCHRALE TROOST.......VOOR ALLE PvdA 'TREINREIZIGERS'. ALS U ER SPIJT VAN HEEFT DAT U TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN ARNHEM IN 20O2 EN IN 2006 OP DE PvdA HEEFT GESTEMD DAN KRIJGT U IN 2010 DE KANS OM DAT TE REPAREREN. MAAR MAAK DAN NIET DE INSCHATTINGSFOUT OM LOKAAL OP PROARNHEM OF DE SP TE STEMMEN. DEZE 'OPPOSITIEPARTIJEN' HEBBEN OP 18 SEPTEMBER N.L. VIA DE REGULIERE MEDIA BEKEND GEMAAKT HET VERZOEK VAN HET COLLEGE EN PvdAER RUDI RIKKEN EN ZIJN PARTIJ OM EXTRA BUDGET VOOR HET AFBOUWEN VAN ARNHEM CENTRAAL TER BESCHIKKING TE STELLEN MET EEN EXTRA BLANCO CHEQUE TE HONOREN......... ZONDER OM GARANTIES TE VRAGEN EN ZONDER EEN VERSOBERING VAN DE BOUW VAN DE STATIONSHAL TE EISEN.

BOVENDIEN WAREN HET OPPOSITIEPARTIJ PRO ARNHEM EN COLLEGEPARTIJ  PvdA DIE OP 16 JUNI TIJDENS DE 'GEDACHTENWISSELING' IN DE COMMISSIE , TOEN NOG O.L.V. V. BODEGRAVEN, OVER DE IMPASSE M.B.T. DE AANBESTEDING EN AFBOUW VAN DE OVTERMINAL HET VOORSTEL DEDEN OM DE VOLGENDE (BE)HANDELING VAN HET ONDERWERP ACHTER GESLOTEN DEUREN VOORT TE ZETTEN...... JUIST, DE BERUCHTE ACHTERKAMERTJES.......... DAAR IS NU DE SP BIJGEKOMEN............
WORDT VERVOLGD.

                                                                                                                                                                                                       20- 09 - 08

EXTRA 'HANDHAVERS'.......... VOOR DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLANDVEERTIEN DAGEN GELEDEN WERD DOOR CDA WETHOUDER CEES JANSEN VOOR DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND MET VEEL BOMBARIE EEN NIEUW WERKGELEGENHEIDSPROJECT IN ARNHEM - CENTRUM GELANCEERD. DE INZET VAN EXTRA HANDHAVERS.  ZIJ MOETEN ER OP TOEZIEN DAT MET NAME HUISVUIL, OUD PAPIER EN GROF VUIL NIET TE VROEG AAN DE STRAAT WORDT GEZET. DIT OP STRAFFE VAN FORSE BOETES. ALS ER AL EEN BOETE IS OPGELEGD DAN HEEFT DIE IN MIJN DIRECTE OMGEVING GEEN ENKEL EFFECT GEHAD. HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN DAT MEN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND IN OVERDRACHTELIJKE ZIN EN COLLECTIEF DE MIDDELVINGER HEEFT OPGESTOKEN NAAR DIT STADSBESTUUR EN IK VERLANG DAAROM MOMENTEEL ALS BEWONER VAN EN ONDERNEMER IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND TERUG NAAR DE OUDE SITUATIE.

                              


 

ONDER HET 'OUDE' REGIEM WIST JE TENMINSTE ZEKER DE MEESTE TROEP OP WOENSDAGOCHTEND UIT DE BINNENSTAD WAS VERDWENEN EN OP WOENSDAGAVOND AL HET OUD PAPIER WAS OPGEHAALD. VANDAAG, DONDERDAG 2 OKTOBER,  LIGGEN DE VUILNISZAKKEN NOG HER EN DER VERSPREID OP 'VERZAMELPLEKKEN' IN DE AANVLIEGROUTE NAAR EN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND.

    

MAAR WAT WIL JE OOK MET ZO'N STADSBESTUUR. WIE IN JULI EN AUGUSTUS, DE EVENEMENTENMAANDEN BIJ UITSTEK IN ARNHEM, DE FESTIVITEITEN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND HEEFT BEZOCHT HEEFT ZELF KUNNEN CONSTATEREN WELK VOORBEELD 'DE STAD' GEEFT. BEIDE MAANDEN LAG HET BALKON VAN HET STADHUIS VOLGESTOUWD MET BOUWAFVAL. EN OOK DE VOORMALIGE GEMEENTELIJKE KREDIETBANK AAN DE BEEKSTRAAT, BETER BEKEND ALS HET VOORMALIGE  'BASTAGEBOUW', DAT ONLANGS DOOR DE GEMEENTE ARNHEM WERD VERHUURD AAN HET COC- GELDERLAND KREEG EN KRIJGT VAN DE 'HANDHAVERS' DE GELEGENHEID OM DE 'VOORTUIN' VOL TE STOUWEN MET BOUWAFVAL. HET BEGON MAANDEN GELEDEN AL MET PUIN TOEN BASTA VERTROK. DE BERG ZOOI GROEIDE DOOR AFVAL VAN DE ANTIKRAAKWACHT EN WORDT NU DAGELIJKS UITGEBREID MET BOUWPUIN DAT ONTSTAAT OMDAT HET COC ZICH ER VESTIGT.

  

DE ENTREE VAN DE TOEGANG TOT HET MUSISKWARTIER WORDT OP DEZE MANIER WEL OP EEN ZEER  MERKWAARDIGE MANIER 'OPGEFLEURD'. WORDT VERVOLGD.................. 

2 - 10 - 2008KLAP IN HET GEZICHT BEWONERS EN ONDERNEMERS STEENSTRAAT..............
AFGELOPEN WEEKEND IS IN DE ARNHEMSE BINNENSTAD MET MAN EN MACHT GEWERKT AAN DE VERVANGING VAN DE BANNERS VAN SONSBEEK 10 VOOR DE GEMEENTELIJKE BLAUW - WITTE "JUWEELTJES" MET DE OPDRUK BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND 2007 - 2009. OF DE 35.000STE BEZOEKER VAN SONSBEEK10 DE DOORSLAGGEVENDE FACTOR IS GEWEEST OF HET FEIT DAT DE BANNERS NIET (WATER) PROOF WAREN ZAL ALTIJD EEN RAADSEL BLIJVEN MAAR HET IS VREEMD DAT ZE RUIM 8 WEKEN VOOR HET EINDE VAN DE TENTOONSTELLING ZIJN VERVANGEN. KENNELIJK HAD DE DIENST NOG ENKELE BLAUW - WITTE BANNERS OVER EN ZIN IN EEN PRACTICAL JOKE. BEHALVE DE ARNHEMSE BINNENSTAD, DIE TOCH ECHT EINDIGT BIJ JANS- VELPER- EN EUSEBIUSBINNENSINGEL, IS N.L. OOK DE STEENSTRAAT NU, TOT 2009, TOT BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND GEBOMBARDEERD.
DE GEVEL VAN STEENSTAETE ( OP DE FOTO LINKS, BOVEN SMITS EN HET KRUIDVAT ) HET PAND WAARIN HET LEGER DES HEILS MET HULP VAN HET STADSBESTUUR ONDER LEIDING VAN GROENLINKSWETHOUDER BARTH VAN EETEN NA DE ZOMER EEN 'DOMUSHUIS' WIL VESTIGEN,  DIENT ZELFS ALS BEVESTIGINGSPLEK VOOR DE 'VLAGGEN'. HET VOORMALIGE KANTOORPAND MET 24 KAMERS IS, NADAT EEN EERDER GEKOZEN LOKATIE OP DE RENSSENSTRAAT DOOR TUSSENKOMST VAN DE DE RAAD VAN STATE SNEUVELDE,  BESTEMD VOOR EX- GEVANGENEN MET EEN (DRUGS)VERSLAVING EN PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN DIE OP KAMERTRAINING MOETEN OM TE KIJKEN OF ZIJ, BLOOTGESTELD AAN DE PRAKTIJK VAN ALLE DAG, AL IN STAAT ZIJN OM ZELFSTANDIG TE GAAN WONEN.  JUIST, DE STEENSTRAAT ALS PROEFTUIN GRENZEND AAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD. HERSTEL, DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND!

DOOR DE  BANNERS. MET EEN TEKST DIE ZELFS OP DE ACHTERKANT VAN UW PARKEERKAARTJE IS GEDRUKT,  IN DE STEENSTRAAT OP TE HANGEN ETALEERT HET STADSBESTUUR ZOWEL HAAR DOMHEID ALS HAAR ARROGANTIE. DIT STADSBESTUUR MAAKT NIET ALLEEN MISBRUIK VAN DE 'GEWONNEN' TITEL BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND MAAR HOUDT OOK OP GEEN ENKELE MANIER REKENING  MET DE ONGERUSTHEID VAN DE BEWONERS EN ONDERNEMERS VAN DE STEENSTRAAT EN DE OMLIGGENDE STRATEN. DOOR HET OPHANGEN VAN DE BANNERS MET DEZE OPDRUK MAAKT HET STADSBESTUUR IN SPREEKWOORDELIJKE ZIN EEN LANGE NEUS NAAR ALLE BEWONERS EN ONDERNEMERS DIE BEZWAAR HEBBEN AANGETEKEND TEGEN DE LOKATIEKEUZE. EEN KWALIJKE ZAAK.

EEN OMSTREDEN VOORZIENING, EN DUS OOK EEN DOMUSHUIS, HOORT NIET THUIS IN EEN WOONWIJK, NIET IN HET CENTRUM EN NIET IN EEN WINKELSTRAAT. DUS OOK NIET OP DE STEENSTRAAT. DOOR POLITIEKE BLUNDERS NOG EENS EXTRA TE ACCENTUEREN MET EEN PAAR VLAGGEN OVER DE STRAAT MET EEN TEKST DIE AANKOMT AL EEN KLAP IN HET GEZICHT, PROFILEERT DIT STADSBESTUUR ZICH PRECIES ZOALS HET IS. HONDSBRUTAAL EN VOLLEDIG DE WEG KWIJT.

WIJ VERWACHTEN  DAT DE VOLGENDE  LOKATIE WAAR OVERGEBLEVEN BANNERS WORDEN OPGEHANGEN, IN HET KADER VAN HET "UITMELKEN"VAN DE TITEL, DE VOORMALIGE ROSSE BUURT IN HET SPIJKERKWARTIER IS . U WEET WEL STADSBESTUUR, DIE LOKATIE WAAR U ZO GOED OP SCHEMA LIGT EN WAAR DE AANBLIK VAN VERPAUPERDE PANDEN BIJ VEEL ARNHEMMERS DE TRANEN IN DE OGEN SPRINGEN. WORDT VERVOLGD....................                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28 - 7 - 08  


POLITIEKORPS MODDERT DOOR VANWEGE FALEND STADSBESTUUR
DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND, EEN VETLEREN MEDAILLE DIE ARNHEM IN 2007 KREEG OPGESPELD, IS HET BEZINKPUTJE VAN ARNHEM. HET IS DE BESTE  PLEK IN ARNHEM VOOR CULTIVERING VAN UW GOK, DRANK, DOPE EN SHITVERSLAVING OMDAT U DAAR HET MINST OPVALT.

DE HOGE CONCENTRATIE VAN COFFEESHOPS EN CAFEE'S ZORGT ER VOOR DAT U NOOIT DROOG HOEFT TE STAAN. EEN VEEL TE HOOG AANTAL DRUGSGERELATEERDE OPVANG ZORGT ER VOOR DAT JUNKS VIA ALLE SINGELS EN DE LANGSTE TIPPEL- EN DRUGSROUTE VAN EUROPA, LOPEND VAN OOSTERBEEK TOT WESTERVOORT, GEMAKKELIJK VIA ONDERLANGS, RIJNKADE, WESTERVOORTSEDIJK EN OUDE VEERWEG TE BEVOORRADEN ZIJN. DAN PAK JE ALS DEALER DE KLANDIZIE VOOR DE BOEI, DE PARKEERPLAATSEN, DE SCHANDKNAAPJES EN DE DRUGSTOERIST ALS EXTRAATJE MEE, DAT SPREEKT!

DE WINKELAS, DE PARKEERPLAATS VOOR HET PALEIS VAN JUSTITIE EN HET PROVINCIEHUIS, EN DE VRIJDAGMARKT ZIJN, ONDANKS HET BEDELVERBOD, GELIEFDE PLEKKEN VOOR BEDELAARS EN PRIMA PLEKKEN VOOR ZAKKENROLLERS. WILLEMSPLEIN EN GELE RIJDERPLEIN ZIJN 'SNACHTS EN IN HET WEEKEND DE  PLEKKEN WAAR RIVALEN MET ELKAAR OP DE VUIST GAAN OF DE PLEK WAAR 'ZOMAAR' IEMAND OP DE BEK WORDT GESLAGEN OF GERIPT. EEN 'IDEAAL'PLEIN, WAAR DOPE GRETIG AFTREK VINDT.

DAGELIJKS WORDT IN GEZINSVERBAND IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND SHIT GEHAALD, DE KINDEREN WORDEN DAN DE OMLIGGENDE STRATEN INGESTUURD OM TE GAAN 'SPELEN'. TERWIJL PA EN MA STONED EN MET EEN GLAS VOOR DE NEUS OP DE RESPECTIEVELIJKE TERRASSEN VERTOEVEN ZIT DE REGULIERE ONDERNEMER DAGELIJKS MET EEN LOSGESLAGEN, SCHREEUWENDE EN VOETBALLENDE BENDE OPGEZADELD OMDAT EEN FALEND STADSBESTUUR WEIGERT ER REGELGEVING OP LOS TE LATEN. OF OM OP BESTAANDE REGELGEVING TE CONTROLEREN. TERWIJL DE ENE COFFEESHOPHOUDER, TERECHT, EEN SLUIS MOET BOUWEN OMDAT DE WIETLUCHT NIET OP STRAAT TE RUIKEN MAG ZIJN KAN DE ANDERE ZONDER PROBLEMEN DE GEBRUIKER ONTVANGEN DIE RELAXED MET KINDEREN OP DE ARM OF IN DE WANDELWAGEN NAAR BINNEN LOOPT.

HET HELE BINNENSTADSGEBIED DIENT ALS OPENBAAR URINOIR VOOR UITGAANSPUBLIEK EN ALS RACEBAAN VOOR HANGJEUGD OP SCOOTERS DAT ZICH KLEM ZUIPT, BLOWT EN SLIKT EN ELKAAR OP ELKE HOEK VAN DE STRAAT OF VOOR DE DEUR VAN DE GEWONE BINNENSTADONDERNEMER EN BEWONER IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND, IN DE HAREN VLIEGT. OMDAT ZE ZICH KAPOT VERVEELT EN ZICH VERBEELD DAT ARNHEM TE VERGELIJKEN VALT MET L.A. OF CHICAGO. HET GAAT TENSLOTTE OM HET IMAGO, IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND.

DAN ZIJN ER NOG DE VOORTDURENDE BOUWACTIVITEITEN DIE ONZE BINNENSTAD 'LEVENDIG' HOUDEN. NAUWELIJKS EEN FATSOENLIJK HOTEL TE VINDEN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND, MAAR DAAR WORDT IN LETTERLIJKE ZIN AAN GEWERKT. DEGENEN DIE VIA HET STATION ARNHEM - CENTRAAL DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND AANDOEN KOMEN, M.U.V. DE DRUGSTOERISTEN, NOOIT MEER TERUG. DAT IS TOCH MOOI GELUKT STADSBESTUUR!

HET POLITIEKORPS DAT HET STRAATWERK VERRICHT HEEFT GEEN ANDERE KEUS DAN AAN SYMPTOOMBESTRIJDING TE DOEN. DWEILEN MET DE KRAAN OPEN NOEMEN ZE HET ZELF. DISTRICTLEIDING DIE AANGEEFT RICHTLIJNEN TE MOETEN AANHOUDEN I.V.M DE AFWERKING VAN PRIORITEITENLIJSTEN GEMAAKT OP BASIS VAN PRESTATIECONTRACTEN. EEN STADSBESTUUR DAT EEN ANDERE KANT OP KIJK; EEN COLLEGE DAT HAAR TAAK NIET KENT EN EEN INCOMPETENTE RAAD DIE PARTIJPOLITIEK BELANGRIJKER VINDT DAN HET WELZIJN VAN DE BURGERS.

9 - 7 - 08
 BOUWPLAN AFGESCHOTEN, MOSKEEBESTUUR TERUG BIJ AFOP 23 JUNI 2008 VERGADERDE DE COMMISSIE VROM ONDER PUBLIEKE BELANGSTELLING VAN RUIM 100 WIJKBEWONERS WAARONDER EEN TIENTAL KINDEREN UIT DE OMGEVING VAN DE ST. JANSSCHOOL OP DE ROSENDAALSESTRAAT, GELEGEN OP DE GRENS MET KLARENDAL, MONNIKENHUIZEN EN DE GEITENKAMP, IN DE RAADZAAL VAN HET ARNHEMSE STADHUIS OVER DE VOORTGANG VAN DE HERBESTEMMING VAN DE ST.JANSSCHOOL. DEZE LOCATIE TENMINSTE T/M SEPTEMBER 2008 GERESERVEERD VOOR DE BOUW VAN EEN MOSKEE.

NU DE PLANNEN, OM EEN NIEUW TE BOUWEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET IN KLARENDAL IN COMBINATIE MET EEN WONINGBOUWCOMPLEX, TE BOUWEN DOOR VOLKSHUISVESTING, DOOR WELSTAND IS AFGESCHOTEN EN IS GECLASSIFICEERD ALS " TE MASSIEF VOOR DE BESCHIKBARE RUIMTE" ---- DIE ONGEVEER 3000 M2 BEDRAAGT ---- IS HET MOSKEEBESTUUR VAN DE ISLAMITISCHE UNIE OPNIEUW TERUG BIJ AF. RUIM 5 JAAR PROBEERT IMAM BAHEADDIN BUDAK IN ZIJN ROL ALS VOORZITTER VAN DE ISLAMITISCHE UNIE, AAN DE SONSBEEKSINGEL 102 WAAR HET HUIDIGE GEBEDSHUIS VAN AYA SOFIA IS GEVESTIGD, VIA DIVERSE ELKAAR OPVOLGENDE AANPASSINGEN OP BOUWPLANNEN, OM DEZE LOCATIE IN TE RUILEN VOOR NIEUWBOUW IN DE WIJK KLARENDAL.

VOORTTREKKER OP HET POLITIEKE VLAK WAS EN IS DE GROOTSTE POLITIEKE PARTIJ IN ARNHEM, DE PVDA. MET ALS 'VOORUITGESCHOVEN POST' HET WIJKPLATFORM KLARENDAL; EEN PVDA WINKEL. IN DE GEBEDSRUIMTE VAN DE ISLAMITISCHE UNIE HANGT EEN ZELFS EEN VITRINE MET UITSLUITEND PVDA- KRANTENKNIPSELS UIT DE GELDERLANDER EN DE WIJKKRANT KLARENDAL MET ENTHOUSIASTE VERHALEN OVER EEN NIEUWBOUWMOSKEE IN KLARENDAL.

DE VOORGENOMEN KOMST VAN EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET IN KLARENDAL STUIT KEER OP KEER EN OM DIVERSE REDENEN OP WEERSTAND BIJ WIJKBEWONERS EN GAAT VOOR ALLE BETROKKENEN IN TOENEMENDE MATE OP EEN POLITIEK HOOFPIJNDOSSIER LIJKEN. NIET VOOR NIETS IS HET DOSSIER "AYA SOFIA MOSKEE" DAAROM, NET ALS "DRUGSBOOT" EN "DOMUSHUIS" NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2006 DOOR DE PVDA OVERGEDRAGEN AAN GROENLINKS.

ZAKDOEKJE LEGGEN ........

                                                                                                                

OMDAT HET COLLEGE NOG VEEL MEER KLARENDALLERS HAD VERWACHT EN ONDER HET MOM DAT HIJ 'TENSLOTTE OOK GRONDZAKEN' IN DE PORTEFEUILLE HEEFT EN DAAROM VRAGEN VAN DE RAAD MOET KUNNEN BEANTWOORDEN, GAF BEHALVE GROENLINKS WETHOUDER VAN EETEN OOK PVDA WETHOUDER SANDER VAN BODEGRAVEN ACTE DE PRESENCE. FEIT IS HET DAT VAN BODEGRAVEN NIET STOND GEAGENDEERD VOOR DE POLITIEKE MAANDAG VAN 23 JUNI OP DIT DOSSIER. VAN BODEGRAVEN WAS IN DE VORIGE RAADSPERIODE INTENSIEF BIJ DE NIEUWBOUWPLANNEN BETROKKEN ALS PORTEFEUILLEHOUDER.

PVDA FRACTIEVOORZITTER RUDI RIKKEN SCHUDDE BIJ BINNENKOMST DE HEER BUDAK ALLERHARTELIJKST DE HAND EN HIELD VERVOLGENS TIJDENS HET STELLEN VAN DE VRAGEN DOOR DE RAADSLEDEN AAN HET COLLEGE DE KAKEN OP ELKAAR. HET IS TENSLOTTE GEEN VERKIEZINGSTIJD. DE PVDA MOET NOG VROEG GENOEG MET DE POLITIEKE BILLEN BLOOT.

 

.......VERSTOPPERTJE SPELEN

BEIDE WETHOUDERS HIELDEN DE VERZAMELDE GOEGEMEENTE HET "( NOG) NIKS AAN DE HAND SCENARIO" VOOR EN VAN EETEN DEED OF HIJ HET BOETEKLEED AANTROK. " TUURLIJK IS 'T NIET NETJES DAT DE WIJKBEWONERS NIET ALLEMAAL, OF IN 'N VEEL TE LAAT STADIUM ZIJN INGELICHT". VOLGENS VAN EETEN ZOU DOOR HET COLLEGE NIETS AAN AVRUPA MILLI GORUS ZIJN TOEGEZEGD, NIETS ZIJN VASTGELEGD NOCH ZOU ER OOK MAAR IETS DOOR HET COLLEGE ZIJN BESLOTEN. HIJ ZEGDE DE RAAD TOE NU GEEN 'ONOMKEERBARE BESLUITEN' TE ZULLEN NEMEN.

BLUFPOKER.......

EEN REACTIE INGEGEVEN UIT PURE POLITIEKE BLUF. WELKE MOGELIJKHEDEN HEEFT U NU HELEMAAL MIJNHEER VAN EETEN? BIJ GRONDVERKOOP AAN HET MOSKEEBESTUUR GEEFT U NIET ALLEEN AAN DAT DE ST. JANSSCHOOL GESLOOPT MAG WORDEN T.B.V. EEN MOSKEE MAAR OOK DAT IN ARNHEM GEBOUWD KAN WORDEN OP BASIS VAN 'N PLAN DAT VAN TAFEL IS. NOG AFGEZIEN VAN HET FEIT DAT ARNHEM TE MAKEN OP DIT MOMENT TE HEEFT MET EEN MOSKEEBESTUUR DAT DE M2 GRONDPRIJS TE HOOG VINDT. U STELT NU WEL DAT VAN DE M2 GRONDPRIJS GEEN CENT AF GAAT MAAR DAT ZOU IK ALS RAAD MAAR EENS VOORAF CONTROLEREN. BOVENDIEN HEEFT U OP DIT MOMENT MINIMAAL DRIE WOEDENDE BEWONERSGROEPEN OP DE POLITIEKE NEK I.V.M. ANDERE OMSTREDEN VOORZIENINGEN IN ARNHEM DUS U KUNT DEZE BEST MISSEN.   

BOVENDIEN WERD GISTERAVOND NIET DUIDELIJK OF VOLKSHUISVESTING NU VOLLEDIG HEEFT AFGEHAAKT EN DAARMEE OOK HEEFT BEDANKT VOOR HAAR ROL ALS "BANK" VOOR DE ISLAMITISCHE UNIE. DIE PARTIJ HAD DE ARNHEMSE POLITIEK EVEN VERGETEN UIT TE NODIGEN. VOLKSHUISVESTING, DIE DOOR AVRUPA MILLI GORUS---- EIGENAAR VAN HET GEBOUW AAN DE SONSBEEKSINGEL---- ALS PARTIJ BIJ PLANNING EN NIEUWBOUW VAN DE WONINGEN WAS BETROKKEN. OMDAT HET COMMON NOWLEDGE IS DAT VOLKSHUISVESTING BELANGSTELLING HEEFT/HAD VOOR HET ONROEREND GOED AAN DE SONSBEEKSINGEL I.V.M. DE VOLTOOIING VAN HET PROJECT MODEKWARTIER. NU HAD IK 'MANAGER WONEN' VAN VOLKSHUISVESTING, BERRIE KESSELS DIE NET ALS DE HEER BUDAK KIND AAN HUIS IS OP 'T STADHUIS, GRAAG GEHOORD...... TJA.... WAT KUNNEN DIE BEWONERS UIT ZO'N VOGELAARWIJK HET JE HET TOCH LASTIG MAKEN!

WIJKMOSKEE VOOR 500 BEZOEKERS  .........

IN SEPTEMBER KOMT HET BESTUUR VAN DE ISLAMITISCHE UNIE MET EEN AANGEPAST PLAN EN ZOALS GEZEGD, TOT DIE TIJD HOUDT MILLI GORUS/ AYA SOFIA / DE ISLAMITISCHE UNIE VAN HET STADSBESTUUR DE OPTIE OP DE BOUWLOKATIE ST. JANSSCHOOL MET GROEN. DE HEER BUDAK MELDE DAT 1500 M2 BOUWGROND VOLDOET VOOR NIEUWBOUW VAN DE MOSKEE EN DAT DE BEWONERS VAN DE ROZENDAALSESTRAAT ZICH GEEN ZORGEN HOEVEN TE MAKEN OVER HET VERDWIJNEN VAN HET GROEN WANT OOK HET MOSKEEBESTUUR HEEFT HET LIEFST DAT DE OUDE BOMEN BEHOUDEN BLIJVEN. VRIJ VERTAALD KOMT DAT ER OP NEER DAT ALS VOOR DAT SCENARIO ZOU WORDEN GEKOZEN DE STAD ARNHEM 1500 M2 CADEAU ZAL MOETEN DOEN AAN ZOWEL MOSKEEBESTUUR ALS BUURTBEWONERS. DAT ZAL VOLGENS VAN EETEN NIET GEBEUREN. 

VOORZITTER BAHEADDIN BUDAK VAN DE ISLAMITISCHE UNIE REAGEERDE GISTERAVOND ZOALS WIJ VAN HEM GEWEND ZIJN. UITERLIJK ONBEWOGEN EN BEGRIPVOL. HIJ NOEMDE DE BEZWAREN VAN DE WIJKBEWONERS HEEL BEGRIJPELIJK OM VERVOLGENS ALLE AANGEVOERDE ARGUMENTEN EN STELLINGEN MET 'N GLIMLACH VAN TAFEL TE VEGEN. DE ACTIEGROEP 'BEWONERSGROEP ROSENDAALSESTRAAT' WAS PERFECT VOORBEREID. ZE ZIJN HEEL GOED OP DE HOOGTE MET WAT ER SPEELT, LATEN ZICH NIET IN SLAAP SUSSEN EN BODEN HET COLLEGE EEN PETITIE AAN MET 925 HANDTEKENINGEN TEGEN DE AFBRAAK VAN DE ST. JANSSCHOOL EN HET VERDWIJNEN VAN HET OPENBAAR GROEN EN DE SPEELVOORZIENING IN DE WIJK.

DE 5 INSPREKERS SPRAKEN OVER DE HISTORIE VAN DE ST. JANSSCHOOL, HEKELDEN DE INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE GEMEENTE ARNHEM EN DE ROL VAN HET WIJKPLATFORM KLARENDAL DAARIN, GAVEN DE RAADSLEDEN UITLEG OVER MILLI GORUS/DE ISLAMITISCHE UNIE EN TROKKEN DE BETROUWBAARHEID VAN HET OPGEGEVEN AANTAL BEZOEKERS VAN DE MOSKEE DOOR HET BESTUUR IN TWIJFEL. ZIJ BETWISTTEN OP GROND DAARVAN DAT DE NIEUWBOUWMOSKEE VOOR 500 PERSONEN AAN DE ROSENDAALSESTRAAT IN DE CATEGORIE  'WIJKMOSKEE' VALT EN WEZEN OP DE PARKEERPROBLEMATIEK DIE DOOR DE KOMT VAN DE MOSKEE IN DE OMLIGGENDE STRATEN ZAL ONTSTAAN. VOOR HET OVERIGE KWAMEN DE ACTIEVOERDERS/BEWONERSORGANISATIE IN VEEL GEVALLEN TOT GELIJKLUIDENDE CONCLUSIES ALS FRACTIE JASPERS IN SEPTEMBER 2004 ............. MOSKEE JA / NEE

OP 24 MEI 2004 HEEFT FRACTIE JASPERS 1250 ENQUETEFORMULIEREN ONDER DE KLARENDALSE BEVOLKING VERSPREID MET DE VRAAG MOSKEE JA/ NEE EN HET VERZOEK HET INGEVULDE BRIEFJE GEMOTIVEERD ( DUS WAAROM WEL OF WAAROM GEEN MOSKEE ) TE RETOURNEREN. OOK KONDEN DE KLARENDALLERS DE INGEVULDE ENQUETE OP 4 EN 5 JUNI 'S MIDDAGS BIJ DE HOOFDINGANG VAN HET WINKELCENTRUM KLARENDAL AFGEVEN. ER WERDEN ER 281 INGEVULD GERETOURNEERD. 10 FORMULIEREN ZIJN DESTIJDS ONGELDIG VERKLAARD OMDAT DE INVULLERS ZOWEL VOOR ALS TEGEN EEN MOSKEE WAREN.

BOVENDIEN HEBBEN WIJ DESTIJDS RUIM 60 TELEFOONTJES VERWERKT VAN MENSEN DIE INFORMATIE WILDEN OVER OPZET EN MOTIVERING. 50 PERSONEN, ZOWEL ALLOCHTOON ALS AUTOCHTOON, GAVEN IN FELLE BEWOORDINGEN AAN TEGEN DE MOSKEE TE ZIJN MAAR UIT ANGST VOOR REPERCUSSIE GEEN NAAM OF ADRES TE WILLEN OPGEVEN.  WIJ WILDEN EEN OPEN DISCUSSIE EN DIE HEBBEN WE GEKREGEN. OP 4 EN 5 JUNI 2004 ZELFS IN LETTERLIJKE ZIN, GEWOON MIDDEN OP STRAAT VOOR DE INGANG VAN HET WINKELCENTRUM KLARENDAL, ONDER TOEZIEND OOG VAN DE PVDA SPIONNEN VANUIT HET WIJKPLATFORM KLARENDAL DIE ZICH ONDER HET PUBLIEK MENGDEN.

DE UITSLAG VAN DIE ENQUETE IS IN SEPTEMBER 2004 ZOWEL IN DE COMMISSIE VROM BESPROKEN ALS AAN DE COMMISSIE FVAB AANGEBODEN. HET VOLTALLIGE COLLEGE VAN B&W, DE TOENMALIGE RAAD, DE BETROKKEN AMBTENAREN, HET WIJKPLATFORM KLARENDAL EN DE ISLAMITISCHE UNIE HEBBEN DESTIJDS EEN EXEMPLAAR ONTVANGEN.

OP BASIS VAN 98 VOORSTEMMERS EN 173 TEGENSTEMMERS EN DE 'BIJVANGST' OP DE UITSLAG VAN DE ENQUETE HEBBEN WIJ DESTIJDS EEN CONCLUSIE KUNNEN TREKKEN DIE NOG ALTIJD REPRESENTATIEF IS. ZO BEKLAAGDE DE TURKSE JEUGD ZICH EROVER DAT ZIJ TOTAAL NIET BETROKKEN WORDEN EN GEEFT RECENT DOOR STADSKLEUR UITGEVOERD ONDERZOEK AAN DAT DAAR GEEN VERBETERING IN IS GEKOMEN. DE LIBERALE/ GEMATIGDE TURKSE GEMEENSCHAP OP KLARENDAL WAARSCHUWDE VOOR MILLI GORUS. KLARENDALLERS VAN ANTILLIAANSE EN SURINAAMSE AFKOMST GAVEN AAN ALLES OP ALLES TE ZULLEN ZETTEN OM UIT DE WIJK TE ZULLEN VERHUIZEN OMDAT ER AL GENOEG SPANNINGEN TUSSEN DE DIVERSE BEVOLKINGSGROEPEN WAREN ZONDER EXTRA TOESTROOM VAN TURKS ORTHODOXE MOSLIMS. HET BLIJKT, VIER JAAR NA DATO, DAT DEGENEN DIE DAAR DE GELEGENHEID VOOR HADDEN NU DE DAAD AL BIJ HET WOORD HEBBEN GEVOEGD.

DAARNA VOLGDE DE INMIDDELS BERUCHTE 'OPEN DISCUSSIE' GEORGANISEERD DOOR HET STADSBESTUUR OP 12 OKTOBER 2005 IN HET KAB GEBOUW WAARBIJ 8 MOGELIJKE LOKATIES TER SPRAKE KWAMEN EN WAARBIJ IK ALS RAADSLID VOOR FRACTIE JASPERS OP 'N OCHTEND OM 8.30 UUR PVDA WETHOUDER VAN BODEGRAVEN NOG MOEST 'INFORMEREN' OVER DE SELECTIEVE UITNODIGINGVERSPREIDING VAN HET WIJKMANAGEMENT VOOR DE BIJEENKOMST. OMDAT VAN BODEGRAVEN HELEMAAL NIET ZAT TE WACHTEN OP EEN VOLKSOPSTAND ONDER HET OOG VAN DE NATIONALE PERS HEEFT HIJ DESTIJDS INGEGREPEN EN OPDRACHT GEGEVEN BEWONERS UIT ELKE BETROKKEN WIJK ( ST. MARTEN, KLARENDAL EN GEITENKAMP) UIT TE NODIGEN. NIKS GELEERD BLEEK GISTERAVOND WANT DE INFORMATIEVOORZIENING WORDT NOG ALTIJD GEMANIPULEERD.

CONCLUSIE........ 

 

WIJ VINDEN NOG ALTIJD DAT EEN TRADITIONELE MOSKEE MET MINARET NIET THUIS HOORT IN EEN (VOLKS)WIJK EN OOK NIET IN HET STADSCENTRUM. WIJ STELLEN ONS NOG STEEDS OP HET STANDPUNT DAT DE IN 2004 DOOR ONS VOORGESTELDE LOCATIE OP EEN DEEL VAN HET VOORMALIGE BILLITONTERREIN VOOR ALLE PARTIJEN DE BESTE IS. HET WORDT DE HOOGSTE TIJD DAT OOK HET ARNHEMSE STADSBESTUUR GAAT ERKENNEN DAT MILLI GORUS DE AMBITIE HEEFT EEN MOSKEE TE BOUWEN DIE REPRESENTATIEF IS VOOR MIDDEN - NEDERLAND.  NET ZOALS AMSTERDAM DAT IS VOOR NOORD - NEDERLAND.

DAARMEE WORDT DUIDELIJK BENOEMD WAT AL LANG BEKEND IS N.L. DAT HET NIET GAAT OM EEN WIJKVOORZIENING MAAR OM EEN STEDELIJKE VOORZIENING EN WAARSCHIJNLIJK ZELFS OM EEN REGIONALE. DE GEMEENTERAAD VAN ARNHEM IS AAN ZET EN NIET HET COLLEGE. ZIJ MOETEN EEN RAADSBESLUIT NEMEN OVER DE VRAAG OF EN WAAR IN ARNHEM PLAATS IS VOOR EEN TRADITIONELE NIEUWBOUWMOSKEE MET MINARET.                                                                                                                                                                              

WORDT VERVOLGD.........                                                                                                  

24 JUNI 2008                                                                                          

                                                                                           

                                                

ALWEER EEN  RIJNBOOG KRAMP !

BINNENSTADBEWONERS EN ONDERNEMERS ZIJN DE GEMANIPULEERDE "INFORMATIE"  VAN HET STADSBESTUUR SPUUGZAT

OP 31 MEI VONDEN DE ARNHEMSE BINNENSTADBEWONERS EN ONDERNEMERS JAARGANG 7,  NUMMER 1, MEI 2008 IN DE BRIEVENBUS EN OOK DIT KRANTJE WERD ZOALS GEBRUIKELIJK IS WEER OP 'T ALLERLAATSTE MOMENT BEZORGD.

NET ALS BIJ EERDERE EXEMPLAREN DRUIPT OOK NU WEER DE ARROGANTIE VAN DE 'DE INFORMATIE'. EEN VOORDEEL IS ECHTER BEHAALD; ARNHEMMERS HEBBEN SINDS HET (P)REFERENDUMDEBACLE VAN 6 JUNI 2007 MASSAAL DOOR DAT IN ELKE FASE OPNIEUW SCHANDELIJK WORDT GEMANIPULEERD EN DAT MET NAME DE PVDA KRAMPACHTIG ALLE TOUWTJES IN HANDEN PROBEERT HOUDEN. FEIT IS DAT NU OOK DE OPPOSITIE MASSAAL IS AFGEHAAKT DAAR WAAR HET GAAT OM HET ZITTING  NEMEN IN DE DOOR DE 3 COLLEGEPARTIJEN GEDOMINEERDE "RAADSWERKGROEP" RIJNBOOG ONDER VOORZITTERSCHAP VAN PVDA RAADSLID MARION BLOM. MARION BLOM DIE MET HAAR COMMENTAAR IN 'T KRANTJE AANGEEFT HOE MET DE MENING VAN DE BURGER IS OMGESPRONGEN EN NOG ZAL WORDEN OMGESPRONGEN. "BREED DE BEVOLKING BETREKKEN BIJ RIJNBOOG BETEKENT LUISTEREN. MAAR LUISTEREN IS WEER NIET HETZELFDE ALS GELIJK GEVEN. DE GEMEENTE KAN NOOIT ZO MAAR BELOFTES DOEN." LUIDT HET CITAAT.  VOOR UW INFORMATIE VOORZITTER; DE ARNHEMMER HEEFT AL MASSAAL AFGEHAAKT!  DE IN HET KRANTJE GEVISUALISEERDE 'SUCCESVOLLE' BURGERPARTICIPATIE BESTAAT ZOALS U MAAR ALT TE GOED WEET VOOR HET GROS UIT (OUD) POLITICI, COLLEGE- EN EIGEN PVDA PARTIJGENOTEN!

HET  KWALITEITSTEAM, DAT BESTAAT UIT DEGENE DIE OPDRACHT HEEFT GEKREGEN VAN HET COLLEGE OM HET MASTERPLAN RIJNBOOG TE FABRICEREN, MANUEL DE SOLA-MORALES: ZIJN AFVAARDIGING/ WOORDVOERDER IN NEDERLAND, LUC VROLIJKS, EN DE NAAR HET SCHIJNT VOOR ARNHEM ONVERMIJDELIJKE ARCHITECT EN VOORMALIG RIJKSBOUWMEESTER JO COENEN, EEN TEAM DAT  HOOGSTPERSOONLIJK EN NAAR VERLUIDT MET ARGUSOGEN GAAT INSTAAN " VOOR DE GARANTIE VOOR HET BEHOUD VAN DE ECHTE KWALITEIT DIE HET MASTERPLAN BEDOELT HEEFT VOOR DE STAD".                           JAMMER  VOOR DE HEREN DAT ZO WEINIG ARNHEMMERS VERTROUWEN HEBBEN IN EEN GOEDE AFLOOP!

STOP MET HET VERSPREIDEN VAN EEN ARNHEMSE RIJNBOOG KRANT. ARNHEM EN HAAR BEZOEKERS ZOUDEN ER PROFIJT VAN HEBBEN OM VIA EEN EXTRA UITGAVE GEDETAILEERD EN OP BASIS VAN DE WAARHEID GEINFORMEERD TE WORDEN OVER DE VOORGANG VAN DE PLANNENMAKERIJ RONDOM HET CENTRAAL STATION!  ZIJ HEBBEN ER BELANG BIJ OM TE WETEN OF DIT  ARNHEMSE PRESTIGEPROJECT IN 2011 NU ECHT AF IS. VEEL BURGERS EN ONDERNEMERS VAN DEZE STAD WILLEN BOVENDIEN GRAAG WETEN HOEVEEL DIT BOUWPROJECT EXTRA GAAT KOSTEN EN OF ER NOG IEMAND TE VINDEN  DIE BEREID IS OM ZIJN POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN!

WORDT VERVOLGD.................                                                                                                                                                                                                                          

1 JUNI 2008 

TV GELDERLAND

Al jaren hebben wij het idee dat wij naar een oude Zuid-Afrikaanse zender zitten te kijken. Wij hebben onder de presentatoren niemand met een getinte huidskleur kunnen ontdekken. De berichtgeving over b.v. het jaarlijks terugkerende Arnhemse festival Rio aan de Rijn was ook dit jaar weer ver onder de maat. Ook de politieke berichtgeving is m.b.t. het Arnhemse zeer voorspelbaar. Een met stip, als het om de politieke mening gaat, is de PvdA. Voor de balans wordt de VVD aan het woord gelaten. Als deze niet direct kunnen of willen reageren wordt het CDA benadert en als er nog zendtijd over is mag SP voorman Elfrink komen opdraven. Wij krijgen de indruk dat deze standaardlijst wordt gehanteerd om de provinciale subsidies te waarborgen.

Kijk eens om je heen TV Gelderland, breek dat “familiebedrijf”open, alleen dan ontdek je de kleuren van je omgeving!

 

DE GELDERLANDER

DE ARNHEMSE EDITIE

Deze krant staat in de top van kranten die de laatste jaren de meeste abonnees zijn kwijt geraakt. Een van de oorzaken is dat de zuivere politieke berichtgeving van deze krant al jaren zoek is. Met name de “journalisten” Venhuizen en Kessels en hun vriendjes uit de politiek bepalen wat u mag lezen. Zij kauwen u voor wat goed voor u is. Wij vinden dit net als veel Arnhemmers een ramp voor de stad en haar democratie. Wij hebben deze “heren”en enkele van hun collega’s leren kennen als slippendragers en huichelaars en daar heeft Arnhem totaal geen behoefte aan. Stadskleurnieuws komt voort uit de lokale oppositiepartij Fractie Jaspers die in de Arnhemse Gemeenteraad heeft gezeten. Wij lezen nu via de Gelderlander onze ideeën en plannen terug waarvoor wij via deze krant nooit de credit hebben gekregen. Enkele voorbeelden zijn b.v. de halve haven uit ons nieuw verbeterde Masterplan Rijnboog die nu ‘kleine haven’ wordt genoemd. Het volledige cultuurplan i.p.v. de infoboulevard uit ons Rijnboogplan is in september 2005 al door het college overgenomen zonder bronvermelding en gelanceerd als ‘eigen idee’. Als klap op de vuurpijl is nu vanuit het nieuwe college een werkgroep o.l.v. het CDA raadslid Ter Meulen bezig ons idee over een kindvriendelijke vijverpartij uit datzelfde Rijnboogplan op de kop van de haven als collegeplan te slijten. Wij zullen dit onder geen voorwaarde accepteren en zullen juridische stappen ondernemen wegens plagiaat.  Recent opperde de heer Ter Meulen in de Gelderlander dat bij aanpak van het Gele Rijderspein maar eens zou moeten worden overwogen de St. Jansbeek op die locatie boven te halen. Ook een idee van Fractie Jaspers, dat diverse jaren achtereen door ons op de politieke agenda is gezet en daarbij niet op steun van het CDA kon rekenen.Om het volledige nieuws voor het voetlicht te krijgen hebben wij daarom samen met andere Arnhemmers het initiatief genomen tot de opzet van deze nieuwe lokale digitale nieuwszender. Nieuws krijgt weer kleur.

Op 24 augustus werd het Musiskwartier in het Arnhemse centrum met veel bombarie geopend. De Gelderlander heeft in de bouwperiode kritiekloos elk hoeraverhaal van Gemeentebestuur, projectontwikkelaar of makelaar als voorpaginanieuws of paginagrote advertentie geplaatst. Het wachten is nu op de reacties in de Gelderlander van kopers en huurders die naar deze A locatie zijn gelokt en nu constateren dat zij de buren zijn van coffeeshop Upstairs, de eerste huurder/koper van het project die met hulp van de gemeente Arnhem zijn coffeeshop kon verplaatsen. Wordt vervolgd.

 

DE KOERIER

Zonder de door de stad Arnhem gekochte gemeentepagina’s had dit gratis huis- aan-huis blad haar bestaansrecht allang verloren. Wij vinden dat zij zouden moeten samengaan met het gratis huis -aan- huisblad het Gemeentenieuws dat twee aparte edities uitgeeft, een voor Arnhem-Noord en een voor Arnhem-Zuid.

Het college in Arnhem was in 2005 tegen uitbreiding van het aantal vrije plakplaatsen met als vaandeldrager de PvdA. Wij begrijpen dat wel. De voorpagina van de Koerier is al jaren de vrije plakplaats van het college en de grootste  partij in dit college is de PvdA. Dit was tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heel duidelijk. Elke oppositiepartij kon voor berichtgeving terecht via een gekochte advertentie.

 

DE ZONDAGKRANT

Wij vinden dat deze krant steeds meer op de Koerier is gaan lijken. Wij stellen daarom voor dat zij fuseren. Wanneer de Koerier en het Gemeentenieuws de bezorging op zondag regelen, kan Arnhem als EERSTE in Nederland de mening van het college als GRATIS gemeentenieuws op tabloidformaat ontvangen!

 

RADIO EN TV ARNHEM

voorheen sta radio

De start begin negentiger jaren van de vorige eeuw was veelbelovend. Het radio en tv kanaal werd goed gebruikt en had veel potentie maar werd door het toenmalige gemeentebestuur als te duur bestempeld. PvdA wethouder van Doorne trok de stekker eruit. Het reddingsplan van het kunstenaarsechtpaar Jaspers, destijds in de race voor de koop van het voormalig sportfondsenbad de Rietebeek aan de Riethorsterstraat  in het Arnhemse Spijkerkwartier, waarbij de STA een deel werd aangeboden voor de inrichting van studio’s om op die manier een hoge kostenpost, de lokatie, uit te sparen, werd om politieke redenen door het gemeentebestuur getorpedeerd. Saillant detail hierbij is dat vrijwel direct daarna Omroep Gelderland het levenslicht aanschouwde.

Daarna ontstond er een merkwaardige situatie. Doordat de STA juridisch goed was opgezet bleek deze niet zonder meer buiten spel te zetten en zij hielden dan ook het TVkanaal via de kabel. Wij vinden dat de Arnhemse politiek Radio en TV Arnhem ook nu nog bewust laat doormodderen i.p.v. hen substantieel te ondersteunen met een betere lokatie en professionele krachten. Zij worden nu zelfs bedreigd met het inleveren van ID banen. De supervisie ligt bij een gemeenteambtenaar en oud VVD wethouder v. Hensbergen is voorzitter, destijds de verantwoordelijk wethouder EZ die de constructie voor “verkoop” van de Rietebeek heeft geregeld. Wij verdenken hem er van dat zijn hart destijds niet lag bij de lokale omroep en wij twijfelen er aan of hij nu wel de juiste man op de juiste plek is. Wij zien zijn benoeming dan ook eerder als een politieke benoeming. Wij vragen ons af of het draaiboek van een sterfhuisconstructie wordt gehanteerd. Wordt vervolgd.

 

Is Arnhem een stad in Rusland?

Als u de laatste politieke ontwikkeling in Rusland volgt kunt u niet ontkennen dat er overeenkomsten zijn. Daar wordt elke oppositie met grof geweld de kop ingedrukt en dat heb ik, Lenneke Jaspers, voormalig raadslid van Fractie Jaspers, in overdrachtelijke zin, zelf ondervonden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 waren 637 Arnhemmers het met ons eens. Dat is te weinig voor een raadszetel maar het is een prachtig begin voor de digitale Stadskleurnieuwszender. Met medewerking van de Arnhemse burger zullen wij dan ook aan de kaak stellen, benoemen en onthullen! Arnhem gaat een interessante en kleurrijke tijd tegemoet. Het begin is er.

 

STADSKLEURNIEUWS VOOR ZUIVER EN LOKAAL NIEUWS

Advertorial

Een digitale krant maakt volledig nieuws. Mensen met dezelfde ervaring als wij die een bijdrage willen leveren kunnen zich daarom melden. Wij werken aan uitbreiding van een sportrubriek en aan filmpjes. Ook kunt u via e - mail: redactie@ stadskleurnieuws.nl ingezonden stukken insturen. Elke zaterdag middag tussen 12.00 uur en 18.00 uur bent u van harte welkom in Stadskleur Studio 8.


Stadskleurnieuws werkt aan een eigen plan voor de realisatie van de nieuwe invulling van het Gele Rijdersplein waarin wij de St Jansbeek vanaf de La Reijstraat geintegreerd meenemen. In ons plan wordt het bankgebouw van ABN – AMRO gesloopt. Er komen winkels en woningen voor terug. De dinsdagmarkt op het de Jansplaats en de kunst- of ‘n Kerstmarkt op het Jansplein worden in ons plan verplaatst naar het Gele Rijdersplein zodat de horeca op Jansplein en Jansplaats volledig tot hun recht kan komen. De AKU-fontein op het Gele Rijdersplein blijft in ons plan bestaan. Wij werken aan een ‘veelkleurig’ ontwerp en houden u via Stadskleurnieuws op de hoogte van de voortgang.

 DOORLOPENDE VOORSTELLING: GRATIS TOEGANG

DE ARNHEMSE BINNENSTAD HEEFT SINDS 2007 DE TITEL BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND. HET KAN NIET ANDERS DAN DAT DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET VERLENEN VAN DIE TITEL NOOIT ERGENS KOMEN. HOEWEL STEKEBLIND, BESCHIKTE MEN TOCH OVER EEN VOORUITZIENDE BLIK WANT HET PREDIKAAT GELDT OOK NOG VOOR 2008.

 

U HEEFT AAN DE ARNHEMSE BINNENSTAD EEN BESTE BINNENSTAD ALS HET AANKOMT OP DE CULTIVERING VAN UW DRANK, GOK, DOPE EN SHITVERSLAVING. U WIST DAT NATUURLIJK AL. NIET UIT EIGEN ERVARING MAAR U HEEFT ER OVER GEHOORD. 

DE BESTE  BINNENSTAD VAN NEDERLAND IS 24 UUR PER ETMAAL GRATIS TOEGANKELIJK. U KUNT IN 90 VAN DE 100 GEVALLEN NA EEN 'RONDJE BESTE BINNENSTAD' ZONDER PROBLEMEN ELKE WILLEKEURIGE PORTIEK VOLKOTSEN OF PIESEN ZONDER DAT IEMAND ER IETS VAN ZEGT. VEEL TE SCHIJTERIG DIE ARNHEMMERS.

IK HEB VERNOMEN DAT EEN VAN DE ENTREE'S VAN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND, DE BEEKSTRAAT IN DE WINKELPROMENADE VAN ARNHEM - CENTRUM, VOLGEND JAAR MEEDINGT NAAR DE TITEL POPULAIRSTE DRUGSSTRAAT VAN NEDERLAND.

HIERVOOR WORDT SINDS 4 JAAR IN DIT DEEL VAN DE BESTE BINNENSTAD GOED GEOEFEND. TWEE JAAR GELEDEN IS IN HET MIDDEN VAN DE BEEKSTRAAT, NA EEN JAAR  SLOPEN, HET MUSISKWARTIER GEBOUWD. DE EERSTE HUURDER VAN DAT MUSISKWARTIER WAS PUBLIEKSTREKKER COFFEESHOP UPSTAIRS.

TERWIJL IN DE RESPECTIEVELIJKE SHOPS VAN DE BESTE BINNENSTAD RELAXED KOFFIE WORDT GEDRONKEN, EEN SPELLETJE POOL WORDT GESPEELD EN EEN JOINT WORDT GEROOKT TIERT DE STRAATHANDEL WELIG. VOLWASSENEN WORDEN IN DE BESTE BINNENSTAD VRIJWEL VOOR DE DEUREN VAN DE SHOPS AANGEKLAMPT DOOR JEUGD VAN 10 TOT 14 JAAR MET DE VRAAG OF ZIJ VOOR HEN SHIT WILLEN HALEN: VRIJWEL NIEMAND WEIGERT EN VOOR WAT AANGEBODEN GELD 'DOET MEN DE BOODSCHAP'. DRUGSTOERISTEN EN PUBERS WORDEN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND VOORZIEN DOOR RUNNERS MET ALLES WAAR VRAAG NAAR IS.

DE KINDEREN VAN DIVERSE 'ONDERNEMERS' MOETEN IN DE VAKANTIES EN IN DE WEEKEND'S VANUIT B.V. WESTERVOORT, VREDENBURG OF KLARENDAL MEE 'NAAR DE WINKEL'GEVESTIGD IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND. HEN WORDT DAN OPGEDRAGEN DE BUURT BIJELKAAR TE GILLEN (SPELEN) OF TE GAAN VOETBALLEN VOOR DE WINKEL VAN DE BUURMAN. DAN KAN DE EIGEN KLANDIZIE BETER WORDEN ONTVANGEN. IN DE EIGEN WOONPLAATS OF - WIJK STAAN N.L. BORDJES OP HET GRASVELD MET "VERBODEN TE VOETBALLEN"OF VOETBALKOOIEN.

OVERDAG FUNGEREN KINDEREN IN DIT DEEL VAN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND IN HET KADER VAN HET DUBBELGEBRUIK VAN OPENBARE RUIMTE OOK ALS PION VOOR SCOOTERS EN EXPEDITIEVERKEER MET EEN ONTHEFFING OF PASJE (ALLEMAAL) DIE ER MET 'N FLINKE SNELHEID DE SLALOM OP OEFENEN. VOOR, TIJDENS EN NA WERKTIJD,  ZET MEN IN DIT DEEL VAN DE BESTE BINNENSTAD DE AUTO, BIJ VOORKEUR MET DE  RADIO AFGESTELD OP STADIONSTERKTE,  VOOR DE DEUR VAN 'N BUURMAN'. ER MOET TENSLOTTE 'GELADEN' EN 'GELOST' WORDEN IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND!

NAARMATE DE TEMPERATUUR STIJGT, KOMEN ER MEER BEZOEKERS NAAR DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND. ALLES WAT ZIJ ETEN OF DRINKEN SCHIJNT HEN DAN IN SMAAK OF KWALITEIT TEGEN TE VALLEN EN WORDT DAAROM VAN ZICH AF GEPLETTERD.  OP DIE DAGEN RUKKEN DE REINIGINGSWAGENS IN DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND ONDER OORVERDOVENDE HERRIE 'S OCHTENDS OM 6.00 UUR UIT I.P.V. 7.00 UUR. ZO KUNNEN DE BINNENSTADBEWONERS NOG MOOI EEN UURTJE SLAPEN VOORDAT DE ONDERNEMERS DE ETALAGERUITEN LATEN SCHOONSPUITEN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7 - 7 - 08

ARNHEM HEEFT DE BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND

Op donderdag 6 september is Arnhem door de jury van het Platform Detailhandel, het Platform Binnenstadsmanagement en het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel tot Beste Binnenstad van Nederland uitgeroepen. De Arnhemse wethouder van Economische Zaken Rita Weeda nam het juryrapport in Nieuwspoort in Den Haag in ontvangst. Arnhem is volgens de jury een complete stad met een knusse uitstraling waar de vriendelijke atmosfeer zorgt voor een prettig verblijfsklimaat. Maar veel Arnhemmers reageren kritisch.

Het mag dan zo zijn dat de argeloze bezoeker van 'buiten de stad' enthousiast reageert maar veel binnenstadbewoners en -ondernemers in Arnhem reageren als door een wesp gestoken op de loftuitingen uit het juryrapport alsmede de lovende woorden over de bereikbaarheid. Ook het grote aantal (hang)jongeren, dat dagelijks door het relatief hoge aantal coffeeshops in de Arnhemse binnenstad naar het centrum wordt gelokt en daar de sfeer verpest, zorgt voor ergernis bij bewoners, winkeliers en het winkelend publiek.

Bovendien is het Arnhemse Stationsgebied als bouwput en de bereikbaarheid van spoor en busstation een blijvende bron van ergernis. Het volgende Arnhemse prestigeobject, De Boei een 24 uuropvang voor zwaar verslaafde criminele Junks, bestempeld als "enorme succes" ten voordele van de sfeer in de Arnhemse binnenstad, een "succes" dat bij voortduring door het stadsbestuur wordt benadrukt maar waarvan iedereen dagelijks zelf de werkelijke toedracht en de gevolgen kan bekijken en ervaren maken de uitkomst van dit rapport voor veel Arnhemmers niet erg geloofwaardig.

7-09-07


  

BULLEBAK GOOIT MASKER AF

Het carnaval heeft CDA wethouder Cees Jansen goed gedaan. Hij heeft zijn bullebak afgedaan en eens nuchter naar de verkeers- afwikkeling op de Looierstraat en het Gele Rijdersplein gekeken.

De verkeersafwikkeling via het Jan Dommeringpad is geschrapt. Wij gaan er van uit dat Arnhem vanaf vandaag ook weer op een normale wijze met deze wethouder kan gaan communiceren. Kritiek op een voorgenomen plan, inspraak dus, kan heel opbouwend zijn.

GELE RIJDER SCHAAMT ZICH DOOD

STADSKLEURNIEUWS had aangekondigd om samen met andere Arnhemmers het voorgenomen plan van het college te torpederen omdat daardoor voorgoed de mogelijkheid om de historische loop van de St. Jansbeek vanaf de LaReijstraat via de binnenstad boven te halen verloren zou gaan. Wij bedanken iedereen die voor, tijdens en na de carnaval hun maatschappelijk en politiek netwerk hebben ingeschakeld dan ook hartelijk. Maar Arnhem is er nog niet. De door de wethouder voorgestelde nieuwe maatregel, een verkeers- afsluiting met een paal op de Looierstraat , lost de problemen voor ondernemingen die de klant op locatie ontvangen niet op en ook de nieuwe voorstellen van het college voor laden en lossen op de Jansbinnensingel t.b.v. de ondernemingen op de Looierstraat en het Gele Rijdersplein zullen voor nieuwe problemen, irritaties en gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Wij blijven daarom pleiten voor een  totaaloplossing. STADSKLEUR  heeft deze totaalaanpak uitgebreid vormgegeven in het voorstel voor het Gele Rijdersplein.

De Pers

De interesse van de Arnhemse pers voor dit onderwerp was bedroevend. De Gelderlander, die letterlijk over de tenen zou zijn gereden wanneer het plan zou zijn uitgevoerd, liet geen enkel kritisch geluid horen. Alle kritiek vanuit de burgerij werd genegeerd of zelfs belachelijk gemaakt. Tijdens de 'inspraakprocedures' leverde de dienstdoende journalist zelfs kritiek op de meningen van belanghebbenden die daar nota bene door het stadsbestuur om waren gevraagd! Redactiechef Kessels maakte het helemaal bont met zijn artikel over "Frisse Cees". Hij stak hem, net als "politiek redacteur" Piet Venhuizen in zijn commentaar, een pluim op de hoed terwijl het nog niet eens carnaval was.

28 - 02 - 07
  

“Bullebak in Pak” doet naam eer aan

Gisteravond werd in de commissie VROM het initiatiefvoorstel van de VVD over de op handen zijnde verkeersafwikkeling via het Jan Dommeringpad op het Gele Rijdersplein, ingediend door raadslid Van der Zee, informatief besproken. Verantwoordelijk CDA wethouder Cees Jansen reageerde op het voorstel als door een horzel gestoken. Hij noemde het initiatief van de VVD een ‘staaltje van onbehoorlijk bestuur’. Jansen snauwde de VVD af en verweet hen zowel te laat als te vroeg te zijn. Volgens hem had de VVD in september 2006 gelijktijdig met het verzoek van zijn eigen partij, het CDA, de bezwaren kenbaar moeten maken of anders met het initiatiefvoorstel moeten wachten tot de behandeling van het Raadsvoorstel op 12 maart a.s. Van der Zee volgde uiteindelijk de suggestie van de commissie om het initiatiefvoorstel op 12 maart tegelijkertijd met het raadsvoorstel inhoudelijk te bespreken. Feitelijk houdt deze Bullebak in Pak er een absurde redenering op na. Hij kritiseert het recht van elke partij om op elk gewenst moment binnen een lopend traject een voorstel te lanceren. Jansen blaft en bluft maar wat: met slechte kaarten. Hij komt op 12 maart niet met een duurzaam plan maar met een collegevoorstel voor het leggen van een veel te duur nieuw tapijt voor het Gele Rijdersplein en een ronduit slecht verkeersafwikkelingsvoorstel via het Jan Dommeringpad dat gevaarlijke verkeerssituaties zal gaan opleveren op de Jansbinnensingel. Deze singel zal als winkelboulevard kapot worden gemaakt doordat zij in tweeën wordt ‘geknipt’ cq met een verkeersader wordt doorsneden en een economisch aantrekkelijke toevoeging zoals het bovenhalen van de St. Jansbeek via die route naar de binnenstad wordt dan geblokkeerd. Bovendien zal Jansen de raad in dat voorstel om aanvullend budget vragen omdat zijn dienst geld tekort komt om dit lapmiddel te kunnen betalen. Je moet maar lef hebben! Jansen stelt nu dat er op dit moment per dag 3.000 tot 4.000 auto’s de route via de Velperbinnensingel nemen, een gevaarlijke situatie voor de voetgangers die oversteken bij V&D. Hij gaat dat probleem oplossen door de verkeersomleiding/ afwikkeling via het Jan Dommeringpad te laten verlopen. Als aanvullende ‘ontlastings’maatregel mag het vrachtverkeer van hem ook via de binnenstad gaan rijden. Dat ondernemers en voetgangers in dat deel van de binnenstad dan opnieuw met de verkeersoverlast veroorzaakt door de aanleg van het Musiskwartier zitten opgescheept interesseert hem kennelijk niet. Jansen noemt 80 vergunninghouders, inclusief de invalidenparkeerplaatsen, als het enig extra verkeer met ‘enkele vrachtwagens’ op de Looierstraat en het Gele Rijdersplein. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Wat gaat u doen mijnheer Jansen met de door u zelf genoemde “duizenden” auto’s per dag? Lossen die in lucht op of gaat u er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat zij zich nu wel aan de regels houden? Waarom leidt u het verkeer niet direct naar de Velperbuitensingel als dat toch uw doel is? En maakt u nu met elk ‘apart groepje’ afspraken, zoals u al heeft gedaan met het bestuur van de Koepelkerk op het Jansplein, die nu al op zon- en feestdagen gebruik mogen maken van de parkeerplaats van ABN*AMRO. Dit was gisteravond overigens de enige “zorg” van ex - fractievoorzitter Riet Oosterhoff van de ChristenUnie in haar spreekwoordelijke preek voor eigen parochie. Diverse andere partijen zaten zuchtend met de binnenstadskrant als informatiebron voor de neus en werden er niet wijs uit. Ik ben blij dat tenminste een partij in de raad, de VVD, wakker is en bereid lijkt te zijn het voor Arnhem, de binnenstad- bewoners en –ondernemers en hun klanten op te nemen.  Wordt vervolgd op 12 maart.

6 –02-07
    

INFOAVOND GELE RIJDERSPLEIN

BULLEBAK DRAAGT PAK


Op uitnodiging van de Gemeente Arnhem werden gisteravond in Musis Sacrum voor de tweede maal binnen enkele maanden binnenstadbewoners, ondernemers en belanghebbenden op de hoogte gebracht met de herinrichtingsplannen van de gemeente voor het Gele Rijdersplein.

Feitelijk waren zij beide keren uitgenodigd hun mening te geven over een nieuwe invulling van dit plein. Hoewel in september duidelijk was aangegeven dat de voorkeur uitging naar ondergronds parkeren en het bovenhalen van de historische loop van de St. Jansbeek vanaf de La Reijstraat via het Jan Dommeringpad naar het Gele Rijdersplein bleek dit door de dienst om budgettaire redenen vertaald naar een groot onderhoudsbeurt. Uiteindelijk blijkt nu dat als het aan de gemeente ligt het Gele Rijdersplein niet meer wordt dan een groot parkeer en rangeerterrein met als doel het Johnny van Doornplein te ontlasten bij het nieuwe Musiskwartier.

Dit resultaat is ook niet vreemd als je bedenkt wie de verantwoordelijk wethouder is. CDA wethouder Cees Jansen kwam veel te laat en plofte al zuchtend achter in de zaal op 'n stoel. Hij becommentarieerde vanaf die plek in brom, grom en sisgeluiden alle kritische uitlatingen van aanwezigen. Op enig moment vroeg projectleider Radbout Povel de zaal om haar mening over het voorliggende plan. Daarop schoffeerde Jansen de kritische belanghebbenden vanaf zijn zitplaats achterin de zaal met de opmerking "dan stap je toch op" !

De hele houding en vooral de laatste opmerking is een wethouder onwaardig. Voor Jansen, van huis uit autodealer, is het wethoudersschap veel te hoog gegrepen. Mijnheer Jansen, al draagt u drie kostuums over elkaar en rijdt u in een nog duurdere auto, u bent in mijn ogen een slecht communicerende bullebak. U sloopt mijn stad in het belang van de heilige koe. U heeft totaal geen visie en dat is een ramp voor de stad!

Gelukkig hebben CDAer Jansen en zijn dienst niet het laatste woord.

Steeds meer mensen zien in dat je om het Gele Rijdersplein een impuls te geven een "groene long" zou moeten creëren en daar moet een stedebouwkundig totaalplan op moet worden losgelaten. De burgers waren uitgenodigd om daarover mee te denken en niet om te worden verveeld met het door de dienst voorgekookte en gepresenteerde lapmiddel.

Wij publiceren binnen twee weken een duurzaam plan waar Arnhem wat aan heeft en waaraan mensen hebben gewerkt die echt van hun stad houden. 


Lenneke Jaspers 14/12/06  


Klik op bovenstaand document om het te lezen.

 

 

 

Nieuwe Revue en Café de wereld de rubriek uit het Vara programma DE WERELD DRAAIT DOOR besteden uitgebreid aandacht aan de Partij voor de Dieren.

[KLIK HIER voor CAFE DE WERELD]

 

 More...